Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706700 18/01/2020 14:52:58 HackerMan KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 62 ms 2572 KB
697864 04/01/2020 15:02:27 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
651600 05/10/2019 08:06:57 inomatit82 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 62 ms 2664 KB
651317 04/10/2019 20:58:39 minhboybn KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
556182 07/03/2019 11:22:07 huy9a1 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
512249 15/11/2018 11:29:29 anhvippro123z KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
499107 27/10/2018 10:38:02 thamtudeptrai007 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
495859 22/10/2018 23:29:00 Cello KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
495689 22/10/2018 19:45:32 combi2k2 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
495639 22/10/2018 17:59:57 xmen1404 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
495628 22/10/2018 16:43:29 gacontapta KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 93 ms 1764 KB
495619 22/10/2018 16:32:39 realcode KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 31 ms 2416 KB
495612 22/10/2018 16:18:24 dat160601 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 31 ms 1760 KB
495605 22/10/2018 16:06:31 atoiz KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 31 ms 19932 KB
495598 22/10/2018 15:54:46 TsunTsunCustard KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
490267 15/10/2018 22:40:16 mth KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
486640 11/10/2018 20:40:33 soloking KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
479738 03/10/2018 22:33:57 KillMonger KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
469190 18/09/2018 18:20:50 BBBBBBBB KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
448554 09/08/2018 16:32:24 HHHHHHHH KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
343204 23/10/2017 17:10:04 hoan2k1 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
266633 03/04/2017 21:42:28 hoangvuduyanh KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
264273 28/03/2017 12:40:45 ngkan146 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 62 ms 3296 KB
264271 28/03/2017 12:37:54 ngkan146 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 609 ms 40936 KB
259851 18/03/2017 07:44:53 doituyentin KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2544 KB
242144 19/01/2017 15:24:43 Demo2000 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
235885 26/12/2016 22:14:05 longhoang08 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
235881 26/12/2016 22:09:12 longhoang08 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
130753 12/04/2016 21:12:47 doanphuduc94 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 312 ms 32768 KB
128122 31/03/2016 00:32:46 abcdef6199 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 296 ms 33412 KB
127511 28/03/2016 11:13:16 trivonhan KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 171 ms 63728 KB
127464 28/03/2016 00:31:33 thanhvinh KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 187 ms 63836 KB
Back to Top