Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737917 28/03/2020 18:58:56 khahanphan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
737841 28/03/2020 14:27:25 0977859215 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 3220 KB
736251 22/03/2020 23:03:23 0842020263 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 1776 KB
730896 10/03/2020 15:12:19 dangtiendung1201 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
730609 09/03/2020 17:54:34 Sơna1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
730519 09/03/2020 11:35:19 damminhquan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
730325 08/03/2020 14:53:50 BananaOnTheTree TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
730027 07/03/2020 15:01:54 hieuhuynh123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2804 KB
729937 07/03/2020 10:05:11 linhngao121212 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2672 KB
729696 06/03/2020 14:25:28 JoySluxirt TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
729000 05/03/2020 15:02:39 AngusX TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
728995 05/03/2020 14:51:27 mystar0806 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
728894 04/03/2020 22:50:22 trungkienthcsyenlac TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
728701 04/03/2020 15:02:59 quanghuy123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
728505 03/03/2020 23:41:45 canhtoannct TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
727771 02/03/2020 00:41:34 thaisonxbh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
727706 01/03/2020 22:03:44 Love TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
727174 29/02/2020 10:13:36 Sơna1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1780 KB
727157 29/02/2020 09:47:50 Hàoa1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
727147 29/02/2020 09:43:32 Hàoa1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
727114 29/02/2020 08:40:09 Sángolympic TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
726376 27/02/2020 11:12:36 pkconan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2676 KB
726371 27/02/2020 11:06:04 pkconan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2672 KB
726059 26/02/2020 15:11:01 ChuHien TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3636 KB
726022 26/02/2020 13:39:41 hihihuhu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2716 KB
726017 26/02/2020 13:35:46 hihihuhu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2716 KB
726008 26/02/2020 13:29:33 hihihuhu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2716 KB
725821 26/02/2020 01:33:10 suxzat TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2416 KB
725574 25/02/2020 15:09:47 19521515 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2420 KB
725237 24/02/2020 19:45:53 maytinhpc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2412 KB
724143 22/02/2020 16:30:41 huong0404 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
723752 21/02/2020 19:57:59 pkconan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2664 KB
723732 21/02/2020 19:18:37 laitrung TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2668 KB
723727 21/02/2020 19:02:05 hoangquan123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
722271 18/02/2020 20:26:41 khanhld TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2464 KB
722270 18/02/2020 20:25:50 khanhld TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
722269 18/02/2020 20:25:19 khanhld TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1840 KB
721662 17/02/2020 18:28:44 hh1305 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
721129 16/02/2020 17:55:01 tridung2721 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2856 KB
721013 16/02/2020 14:48:16 vudepzai TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
720955 16/02/2020 11:05:24 huuhoangle TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
719129 12/02/2020 16:38:09 hoktro TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
719127 12/02/2020 16:37:04 hoktro TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2496 KB
718020 10/02/2020 17:40:10 Hàoa1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
717278 09/02/2020 11:55:03 winterrr TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
717014 08/02/2020 18:37:19 duylele1173 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
716490 07/02/2020 20:00:20 Lucifer TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
715848 06/02/2020 21:06:29 I_love_Linh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
715836 06/02/2020 20:54:33 novaphoenix TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1552 KB
715807 06/02/2020 20:21:31 tiendung2306 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
715776 06/02/2020 19:40:14 khongcoten002 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
715700 06/02/2020 18:22:53 hlsclan TAXI - Taxi Java 8 Accepted 718 ms 51716 KB
715659 06/02/2020 16:44:33 hlsclan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2908 KB
714454 04/02/2020 20:14:17 Sángolympic TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
713533 02/02/2020 18:27:52 nownever TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
713307 02/02/2020 09:59:25 stkirito74 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
711038 30/01/2020 08:44:59 Sángolympic TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
710952 29/01/2020 21:17:58 thống TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
710487 28/01/2020 15:22:00 whoisthatguy TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
709890 25/01/2020 21:32:25 manhender TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1792 KB
709711 25/01/2020 01:11:08 tahoangquan2 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
708906 22/01/2020 22:50:43 rongvuahoangkim TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
707704 20/01/2020 20:09:29 emLaNewBie TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2488 KB
706977 18/01/2020 21:33:01 haupas TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
706698 18/01/2020 14:52:43 HackerMan TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2532 KB
706615 18/01/2020 11:33:08 anhkhoa09032004 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
705512 16/01/2020 02:04:14 watanabe2804 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
705213 15/01/2020 16:16:15 CodeWar37 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
704262 13/01/2020 18:25:49 a2k47phan_18 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
704260 13/01/2020 18:23:45 huytool TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 2468 KB
702913 11/01/2020 16:04:24 quoclan99 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
702896 11/01/2020 15:34:36 prgrmanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2896 KB
700448 07/01/2020 20:38:33 Dothanhtai2006 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
698491 05/01/2020 15:05:53 Fidisk TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 4420 KB
697863 04/01/2020 15:02:13 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
697748 04/01/2020 11:33:25 ntphong TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
696916 03/01/2020 10:22:33 dangdinhkhiem TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
696891 03/01/2020 10:06:26 dangdinhkhiem TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
695500 31/12/2019 16:13:23 Vero_senpai TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
694360 28/12/2019 15:19:12 shin3030aa TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
691322 20/12/2019 23:06:37 sendmylove123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
689378 16/12/2019 20:12:40 jackykg TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2476 KB
685206 05/12/2019 18:50:23 tranvanvinh19052005 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2900 KB
683502 01/12/2019 17:11:56 minhthi28 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
683495 01/12/2019 16:56:13 minhthi28 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
683019 30/11/2019 16:16:54 thienhue123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
681981 28/11/2019 23:14:34 hoangndu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
680939 27/11/2019 14:40:13 thống TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
680828 27/11/2019 08:08:59 Quynh090201 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
680001 25/11/2019 15:16:50 mrzin703 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
673882 14/11/2019 19:14:27 minhtriet2903 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2408 KB
673585 14/11/2019 11:02:53 HoaBenKiaSong TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2852 KB
671981 11/11/2019 11:06:26 hitu1901 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1760 KB
671546 10/11/2019 07:09:34 unglinh TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
671366 09/11/2019 16:15:41 hitu1919 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2800 KB
671311 09/11/2019 14:54:42 hitu1910 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2408 KB
669386 06/11/2019 12:22:48 kuzuma245 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
667826 03/11/2019 15:35:39 phuong2004 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
667824 03/11/2019 15:34:58 phuong2004 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
667698 03/11/2019 10:35:11 nmhh TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 1832 KB
667611 03/11/2019 02:25:22 ogit403 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2856 KB
667321 02/11/2019 17:58:09 19521242 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
666336 31/10/2019 22:53:48 hitu1903 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
664257 28/10/2019 10:25:49 quoctrungitk16nbkqn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
662504 25/10/2019 09:20:35 congcanhlnq TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
660156 20/10/2019 23:06:37 ngoctuannguyen TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
658889 17/10/2019 18:35:27 nguyenthe TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
658265 16/10/2019 11:00:43 yolo19yolo TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
657951 15/10/2019 17:53:43 nhanhuuhieu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
656161 11/10/2019 21:41:28 vanthien_bl TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2360 KB
653417 08/10/2019 12:55:20 MaMoi TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
652818 07/10/2019 10:10:43 truongkin189 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 3208 KB
651648 05/10/2019 09:22:39 lethienquan28052006 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
651336 04/10/2019 21:15:49 nguyentuankiet2005 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
650809 04/10/2019 01:32:06 heo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2892 KB
650346 03/10/2019 15:14:19 haiprot1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
647819 28/09/2019 23:56:21 hongphongthp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2440 KB
647433 28/09/2019 10:20:38 ntoan199 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2424 KB
646479 26/09/2019 16:03:30 minh98 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
644908 23/09/2019 15:28:42 lethienquan28052006 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
644906 23/09/2019 15:28:31 lethienquan28052006 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
644881 23/09/2019 15:06:19 lethienquan28052006 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
643458 20/09/2019 20:23:31 hoangviethang TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
642136 19/09/2019 08:22:49 Be_happy TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
639949 16/09/2019 16:48:33 thienkun TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
639933 16/09/2019 16:36:51 MinBaoTT TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
637662 13/09/2019 10:09:18 ct390 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
635546 10/09/2019 09:04:39 gbking2003 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
635324 09/09/2019 16:41:51 pmt TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2532 KB
635107 08/09/2019 23:44:37 nbphong TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2536 KB
633942 08/09/2019 15:46:36 karasu TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
633312 07/09/2019 00:58:57 dchy2000 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
632777 05/09/2019 16:50:39 vantrang2003 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2888 KB
632749 05/09/2019 16:11:48 huukhoa2608 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
632499 04/09/2019 22:27:08 hieunguyenthi TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
632117 04/09/2019 00:00:55 hiepthuong TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2872 KB
630437 30/08/2019 21:38:45 KKdode TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1732 KB
628909 27/08/2019 09:34:48 yeuemkhong TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
628536 26/08/2019 14:59:13 queanh0220 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
628390 25/08/2019 21:53:00 khiem123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
625732 23/08/2019 19:29:57 WhiteTiger TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2648 KB
625270 22/08/2019 17:19:57 ntnvlog TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
624343 20/08/2019 18:38:54 thuy_quynh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
624308 20/08/2019 17:25:50 silvercode98 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
623211 17/08/2019 20:04:42 ristxnd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2664 KB
622700 16/08/2019 14:15:26 trycod3 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 3316 KB
622673 16/08/2019 13:05:43 trandat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
621342 15/08/2019 15:16:02 ngoctit TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1752 KB
620408 13/08/2019 15:20:08 rsattlpalpha TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2396 KB
620376 13/08/2019 14:34:29 huuduc8igc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1788 KB
619736 11/08/2019 16:23:15 000DANG TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
619724 11/08/2019 15:36:28 nguyetanh10102005 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
619723 11/08/2019 15:35:15 shukun TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
619306 10/08/2019 11:29:47 lethimytien TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
616365 04/08/2019 07:50:49 luukimhoang2022 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2784 KB
615940 03/08/2019 11:26:26 ristxnd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
614975 01/08/2019 15:19:48 lethienquan28052006 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
613472 30/07/2019 07:12:48 anhnguyenroux TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2408 KB
613337 29/07/2019 20:40:24 funcolor TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2376 KB
612980 29/07/2019 09:38:08 18T1021208 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
612688 28/07/2019 16:09:41 18T1021208 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2460 KB
612684 28/07/2019 15:57:03 maytinhpc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
612118 27/07/2019 12:10:37 cbl_hoanglinh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 29296 KB
611768 26/07/2019 17:11:41 trungkienthcsyenlac TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2620 KB
608992 22/07/2019 12:26:14 nmh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1768 KB
606563 16/07/2019 08:18:47 neos TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
606253 14/07/2019 18:17:56 nhattuan722 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
605587 11/07/2019 21:25:40 nhattuan722 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2436 KB
604306 08/07/2019 17:30:59 canhtoannct TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
603949 07/07/2019 10:41:21 zolydyck00 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
603876 06/07/2019 23:39:24 trieutanhung93 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2876 KB
602733 03/07/2019 17:54:24 khuyentran TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
602496 03/07/2019 14:18:47 dothiyenlinh TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
602370 03/07/2019 08:56:32 Assyrian TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
602351 03/07/2019 07:03:08 H2911 TAXI - Taxi Python 3 Accepted 125 ms 6984 KB
601868 01/07/2019 22:55:29 ngoloiyenlac TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
600877 28/06/2019 23:17:38 trongluan2809 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
599186 27/06/2019 10:54:00 LeeVanHiep TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2828 KB
599070 26/06/2019 23:50:18 minhhieu092 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2812 KB
598643 26/06/2019 01:32:49 l3eatrix TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2440 KB
598580 25/06/2019 22:48:54 TIN10_VUTRINHHOANG TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2424 KB
598552 25/06/2019 22:14:14 thống TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
598540 25/06/2019 21:53:13 baobao07 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2424 KB
598145 24/06/2019 22:18:13 flower TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
598084 24/06/2019 20:58:04 cr705 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
598077 24/06/2019 20:48:50 supertato TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
598067 24/06/2019 20:30:51 hoangchung TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2916 KB
598063 24/06/2019 20:23:12 supertato TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2512 KB
598049 24/06/2019 19:56:01 trantien151198 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
598048 24/06/2019 19:55:39 trantien151198 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
598046 24/06/2019 19:48:34 nguyenhoainam TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
598007 24/06/2019 16:34:56 boy_kute_pro TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2980 KB
597978 24/06/2019 15:49:40 nghiagiap123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
597887 24/06/2019 14:03:55 thanhdat2605 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2880 KB
597849 24/06/2019 12:15:28 LuongLegend TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2488 KB
597730 24/06/2019 00:12:14 doanphungtu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2536 KB
597717 23/06/2019 23:53:53 doanphungtu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
597435 23/06/2019 14:43:56 phongan105 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2932 KB
594097 16/06/2019 19:11:06 cyrocs258 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
591841 10/06/2019 18:57:20 votthichaua TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
588288 30/05/2019 18:01:42 onehit TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
587887 29/05/2019 10:36:12 musubi TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 2404 KB
587809 28/05/2019 22:54:19 zyenz123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
586000 23/05/2019 19:10:55 hellosunny TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2888 KB
585652 22/05/2019 22:53:05 TIN10_VUTRINHHOANG TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2832 KB
585543 22/05/2019 18:31:50 HMĐ_191 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
585534 22/05/2019 18:19:07 dfwapekko TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2872 KB
581376 08/05/2019 21:41:05 vanhsusu03 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
580485 05/05/2019 00:06:23 hoangdieu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
580457 04/05/2019 22:48:00 rimuru TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
580289 04/05/2019 17:44:30 tamcntt TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
580272 04/05/2019 17:07:34 thaChetDeoYeu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
580269 04/05/2019 17:06:17 HocTran0987 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
580266 04/05/2019 17:02:00 thaChetDeoYeu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
580262 04/05/2019 16:48:37 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
580250 04/05/2019 16:28:50 k3ntcoj95 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
576188 23/04/2019 13:28:54 meocondp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2400 KB
576186 23/04/2019 13:21:43 meocondp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2400 KB
575775 21/04/2019 17:19:29 Newps TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
575773 21/04/2019 17:12:00 tranhieu12a7 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
575771 21/04/2019 17:10:16 tranhieu12a7 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2428 KB
575766 21/04/2019 16:49:14 tranhieu12a7 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
575225 19/04/2019 07:00:11 leviettttnh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
575077 18/04/2019 20:29:20 kaitou1412 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
573312 14/04/2019 23:33:39 thienphucanh2004 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
572848 13/04/2019 23:08:01 hoaf13 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
572187 12/04/2019 08:38:49 trung5kvshthlnqk38b TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
570244 07/04/2019 21:16:24 trungnguyenlak2003 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
567185 30/03/2019 08:35:05 minhduc2k2vp TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
566495 28/03/2019 16:07:28 thedemonstuan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
565926 27/03/2019 20:55:03 quangduyluu123 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
565583 27/03/2019 15:02:56 daothanhloc TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
564001 23/03/2019 16:00:02 nguyenhau TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
562452 20/03/2019 08:42:36 lecungtien TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
562426 20/03/2019 07:13:43 pdhuy2002 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
561748 18/03/2019 10:48:21 ken_gaming TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
560801 15/03/2019 20:25:00 totanhiep TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
559788 13/03/2019 18:21:39 kingwin_277 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
559429 12/03/2019 23:54:38 proptit_12_1_13 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 2892 KB
559127 12/03/2019 15:44:16 59130929 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
559105 12/03/2019 15:18:04 Trannhatnam TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3212 KB
558904 12/03/2019 09:16:45 minas_0213 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
558769 12/03/2019 07:59:42 Hai TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
558760 12/03/2019 07:58:03 Chi_songngu TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
558756 12/03/2019 07:57:10 kakakakaka TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
558731 12/03/2019 07:29:16 dongtrang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
558581 11/03/2019 20:19:13 dongtrang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
558534 11/03/2019 18:55:37 ducgiang2704 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
558530 11/03/2019 18:52:28 asdfghjklass TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
558528 11/03/2019 18:49:52 dongtrang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
558505 11/03/2019 17:54:51 asdfghjklass TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
558502 11/03/2019 17:50:51 HentaiĐạiNhân TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
558499 11/03/2019 17:46:37 jjkkjkasjd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
558497 11/03/2019 17:44:28 chongoairung TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
558496 11/03/2019 17:43:58 phong1st TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
558493 11/03/2019 17:42:21 quynhd_1308 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
558491 11/03/2019 17:39:45 kjgfgkiod TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
558352 11/03/2019 14:44:38 Alice0801 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
558198 11/03/2019 10:36:39 HentaiĐạiNhân TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
558111 11/03/2019 10:09:00 phanhaidang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
558097 11/03/2019 09:59:21 quynhd_1308 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
558090 11/03/2019 09:55:29 kingwin_277 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
558046 11/03/2019 09:24:26 tu TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
558045 11/03/2019 09:24:16 ducgiang2704 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
558034 11/03/2019 09:15:11 v11072005nd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
558008 11/03/2019 08:54:13 phong1st TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
558007 11/03/2019 08:51:11 Chi_songngu TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
557995 11/03/2019 08:37:41 Hai TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
557992 11/03/2019 08:35:25 quynhd_1308 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
557165 09/03/2019 09:13:31 hachanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
557128 09/03/2019 08:05:07 phatdoan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2372 KB
556979 08/03/2019 20:28:48 nakrothpro TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
556778 08/03/2019 10:36:20 quynh382003 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
554635 04/03/2019 14:26:27 goatdoheo TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
554343 03/03/2019 15:43:14 ducminhtrinh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
554293 03/03/2019 13:11:24 inomatit82 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
554292 03/03/2019 13:02:29 vmt120203 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
553745 02/03/2019 08:31:44 biabeogo147 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
553524 01/03/2019 20:52:27 masteroffood TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
553088 28/02/2019 22:53:07 vietdung TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2884 KB
553042 28/02/2019 21:48:09 phungduyminh1802 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
553001 28/02/2019 20:48:34 khanhdanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
552888 28/02/2019 19:13:17 baokha TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
552876 28/02/2019 18:56:13 letrunghau1962 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
552690 28/02/2019 13:50:50 namlawng123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
552537 28/02/2019 07:25:03 h_giaotvn TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
552533 28/02/2019 07:20:22 minhtrieutvn TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
552489 27/02/2019 22:17:02 khanhkjhave TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
552316 27/02/2019 17:51:46 nguyenanhminh165 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2900 KB
551898 26/02/2019 19:53:44 lshuutoan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2928 KB
551883 26/02/2019 18:36:26 letrunghau1962 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
551874 26/02/2019 18:20:09 toikhongbietlambai TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
550649 24/02/2019 08:55:07 nexus26 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
550640 24/02/2019 08:24:54 thanhtungmk147 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
550636 24/02/2019 08:12:29 khuyentrannd TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
549644 21/02/2019 19:33:23 vanan9205 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
549530 21/02/2019 16:04:21 ducminhtrinh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
548947 20/02/2019 17:51:09 bk201 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1828 KB
548662 19/02/2019 22:11:50 kaitoukid1609 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
548372 19/02/2019 14:55:46 truongnl5 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
546747 15/02/2019 10:20:24 thecuongthehieu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1772 KB
546258 14/02/2019 07:27:33 truongnl5 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
545652 12/02/2019 20:13:46 myhorizon TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
545311 12/02/2019 07:45:32 huuthuan13816 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
544903 11/02/2019 08:56:27 ddat000 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1824 KB
544306 08/02/2019 23:57:02 mrhung1999vnvn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2868 KB
542594 02/02/2019 03:34:09 conmeocon TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
542070 30/01/2019 23:40:58 lehoaihai215 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
541794 30/01/2019 00:17:34 uchiha TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
541436 28/01/2019 19:58:47 tuananh778999 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
540805 26/01/2019 16:24:37 lnatuan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
539638 23/01/2019 14:18:05 jdkun123258TDMU TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2860 KB
537892 18/01/2019 15:35:01 educlca0905 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
537459 17/01/2019 10:12:32 biabeogo147 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
537290 16/01/2019 21:57:31 blackcat2710 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
536508 14/01/2019 23:47:16 MonsterTTRR_6a3_2006 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
536503 14/01/2019 23:45:03 MonsterTTRR_6a3_2006 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
536498 14/01/2019 23:36:53 MonsterTTRR_6a3_2006 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
534507 10/01/2019 21:24:13 cptkhai TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
534177 10/01/2019 15:27:18 chinhchamhoc TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
533454 09/01/2019 09:29:14 tanchan769 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
533352 08/01/2019 22:39:47 Lam22062002 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
533119 08/01/2019 17:07:45 tcoder TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
530413 04/01/2019 16:49:28 ffrederick TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
526903 11/12/2018 18:57:19 phongpcbyl TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
524084 05/12/2018 19:26:28 red TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
521886 30/11/2018 21:16:12 vanduc8a3 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2652 KB
521840 30/11/2018 20:48:41 Kieuthienquyyl TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2652 KB
520828 28/11/2018 08:30:58 hachanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
520638 27/11/2018 21:02:50 bk201 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
519406 25/11/2018 14:51:07 DeBruyne TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2212 KB
515778 19/11/2018 19:31:38 huynhvanphu102 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
515753 19/11/2018 17:49:03 NghiaCPP TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
515478 19/11/2018 08:27:37 quyhugo158 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
515469 19/11/2018 08:20:49 quyhugo158 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
515464 19/11/2018 08:17:28 quyhugo158 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
514228 17/11/2018 13:11:20 lehoang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
513574 16/11/2018 16:11:37 11122001 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
512250 15/11/2018 11:29:49 anhvippro123z TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
510460 13/11/2018 13:09:00 lehonganh2005 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
507014 07/11/2018 20:24:03 daugausoc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2376 KB
506635 07/11/2018 10:37:38 sunepi719 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1780 KB
504346 03/11/2018 23:32:51 hanhien TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
501558 31/10/2018 12:44:03 ngobao TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
500761 30/10/2018 14:31:23 thanhthuy4u TAXI - Taxi Python 3 Accepted 109 ms 6828 KB
500709 30/10/2018 13:50:32 thanhthuy4u TAXI - Taxi Python 3 Accepted 187 ms 10256 KB
497362 24/10/2018 23:39:29 datvaduat_7a3_tdn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
497229 24/10/2018 22:26:00 hungduytdn7a3 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
496487 23/10/2018 22:04:10 ngobao TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
494505 20/10/2018 08:03:39 itsukashido TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
492680 18/10/2018 20:50:40 vinhntndu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1784 KB
491295 16/10/2018 22:49:54 BuiTriDung TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
491278 16/10/2018 22:41:40 BuiTriDung TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
491223 16/10/2018 22:04:16 BuiTriDung TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2388 KB
490847 16/10/2018 15:24:38 Anh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
489893 15/10/2018 15:46:57 thamtudeptrai007 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
484335 09/10/2018 22:14:00 viet2805 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2424 KB
483559 08/10/2018 23:37:00 hungCtN TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
483546 08/10/2018 23:22:05 nvnamson TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2864 KB
481288 05/10/2018 18:14:42 vanan9205 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
478780 02/10/2018 16:22:39 hieuhehehieu123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
478752 02/10/2018 16:10:27 Fonekedokato TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
478356 02/10/2018 07:49:07 nguyenmanhthien TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1892 KB
477897 01/10/2018 16:16:05 votrongkhang123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2888 KB
477792 01/10/2018 14:39:46 Summer8103 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2888 KB
477704 01/10/2018 09:36:04 lephuocdat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
476790 29/09/2018 20:42:56 12hooks TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
474881 27/09/2018 13:57:27 bluesky97 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2476 KB
474879 27/09/2018 13:49:20 bluesky97 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2480 KB
474875 27/09/2018 13:32:26 anhquoc831997 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2868 KB
474872 27/09/2018 13:14:39 bluesky97 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2872 KB
474069 26/09/2018 09:40:57 2221113513 TAXI - Taxi Python 3 Accepted 78 ms 5824 KB
473617 25/09/2018 15:32:50 1900plus TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 1768 KB
472798 24/09/2018 13:28:43 BinhZed TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1780 KB
470687 20/09/2018 17:03:05 tronghieuACM TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2868 KB
468844 18/09/2018 12:22:51 cotyey TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
468663 17/09/2018 23:44:18 16122001 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
468647 17/09/2018 23:11:07 long_thathu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
468133 16/09/2018 20:34:46 black_stone TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2384 KB
466790 14/09/2018 18:49:11 nguyenvantien0903 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2420 KB
466787 14/09/2018 18:41:44 nguyenvantien0903 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
466465 14/09/2018 09:31:48 hitu03 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2420 KB
464800 11/09/2018 19:05:31 huuthien198zz TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2900 KB
464796 11/09/2018 19:02:05 huuthien198zz TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2928 KB
462078 07/09/2018 20:24:36 minhth_1412 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2444 KB
461425 06/09/2018 18:14:37 xikhud TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 656 ms 3296 KB
461420 06/09/2018 18:05:59 18120461 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 6280 KB
461075 06/09/2018 08:53:04 Enoughtodie99 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2868 KB
460803 05/09/2018 20:20:14 daodat2000 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2864 KB
459014 02/09/2018 15:23:43 buixuandanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
459001 02/09/2018 14:55:07 omt TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
457444 30/08/2018 08:50:49 hitu08 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2448 KB
457441 30/08/2018 08:48:08 hitu01 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
457440 30/08/2018 08:46:53 hitu02 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1812 KB
457438 30/08/2018 08:43:27 hitu02 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
457434 30/08/2018 08:38:05 hitu07 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2448 KB
456939 29/08/2018 10:43:28 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
456933 29/08/2018 10:37:06 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
456928 29/08/2018 10:29:24 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
456927 29/08/2018 10:28:19 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
455539 25/08/2018 14:13:33 hitu04 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2908 KB
455439 25/08/2018 10:35:28 HHHHHHHH TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
455012 23/08/2018 23:17:17 hitu02 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
454273 22/08/2018 16:16:30 hitu05 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2888 KB
454240 22/08/2018 15:31:00 hitu07 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2888 KB
452974 19/08/2018 10:20:01 phamductaictk98 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
452938 19/08/2018 09:38:48 Meliodas TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
452012 17/08/2018 08:47:26 ducnhannguyen2410 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 3296 KB
452001 17/08/2018 08:11:30 mtx4869 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2908 KB
451986 17/08/2018 07:37:43 munrio123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
449922 13/08/2018 07:44:23 nhatanh10102005 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
449907 13/08/2018 07:33:33 thaolinh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
449791 12/08/2018 21:15:31 trananhprince TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1804 KB
449789 12/08/2018 21:13:42 trananhprince TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
449787 12/08/2018 21:09:36 jsomebodywtbl TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2468 KB
449738 12/08/2018 19:10:38 bluecat9x TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
449378 11/08/2018 21:43:02 kien672002 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2476 KB
449276 11/08/2018 16:51:11 dankcute TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
449266 11/08/2018 16:31:57 duong2 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
449212 11/08/2018 15:21:07 duong2 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
449148 11/08/2018 10:33:55 LongÇhampion TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
446660 02/08/2018 20:56:21 phuongnhi_tran_1206 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
446287 01/08/2018 20:03:57 GiaLương TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
446148 01/08/2018 14:48:33 vutrungnghia TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 3148 KB
446128 01/08/2018 13:55:49 vantho1298 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2792 KB
446125 01/08/2018 13:46:55 vantho1298 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2764 KB
446124 01/08/2018 13:37:51 vantho1298 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2780 KB
446113 01/08/2018 12:39:28 vantho1298 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2808 KB
443335 23/07/2018 13:05:25 buidinhpham2004 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
442975 21/07/2018 21:20:44 paradisebay TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442619 20/07/2018 10:56:14 anhduy1811 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
442601 20/07/2018 10:35:09 QuỳnhNhư TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
442238 19/07/2018 09:51:21 thiendang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
442236 19/07/2018 09:49:08 thiendang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
440873 13/07/2018 18:52:45 cyb3 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
440872 13/07/2018 18:51:43 cyb3 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1804 KB
440481 12/07/2018 19:52:42 ducanhgx TAXI - Taxi Java 8 Accepted 625 ms 32684 KB
440002 10/07/2018 23:23:05 tridung TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
439996 10/07/2018 22:46:28 tridung TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
439451 09/07/2018 08:55:00 KHOI2611 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2872 KB
437381 29/06/2018 05:15:16 iiiiiii125478 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
437340 28/06/2018 23:16:11 chaukhanh2003 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
434306 18/06/2018 21:26:15 tashagospel123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
433925 16/06/2018 22:21:10 ngocminh4 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
432555 13/06/2018 19:54:01 taminhquanno21 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
431658 08/06/2018 21:55:44 vokhanhan25 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
431304 07/06/2018 20:52:55 Thethvl123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
431103 07/06/2018 09:54:34 thang2k60 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
430380 04/06/2018 12:28:41 NTUThananhthien TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
427389 26/05/2018 14:24:14 thaibabao TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1784 KB
427311 25/05/2018 22:24:12 buidinhpham2004 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
426951 24/05/2018 22:04:40 EdwardNguyen TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 828 ms 2936 KB
426950 24/05/2018 22:04:00 EdwardNguyen TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 812 ms 6452 KB
425354 16/05/2018 21:02:03 fake1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
424813 14/05/2018 18:36:37 Pejunmapdit TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
423836 10/05/2018 10:38:09 bpoytem TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2404 KB
423793 09/05/2018 22:35:57 kanadetachibana TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
423628 08/05/2018 18:52:44 ntngocngoc TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2672 KB
423622 08/05/2018 18:35:52 nguyentuan TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 2856 KB
423620 08/05/2018 18:32:48 nguyentuan TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 2856 KB
423619 08/05/2018 18:12:07 nguyentuan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
422466 30/04/2018 19:29:58 kaitoukid1609 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
421009 24/04/2018 21:41:58 TranHoang TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 2808 KB
420166 21/04/2018 20:26:43 truongcoi2001 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
419595 20/04/2018 00:58:57 thienthanh TAXI - Taxi Java 8 Accepted 625 ms 32740 KB
418404 15/04/2018 13:08:20 dangkhoa_pascal TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
418111 14/04/2018 12:23:28 YeuEmTuCaiNhinDauTien TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 2920 KB
414654 08/04/2018 09:08:37 truongcoi2001 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
414440 07/04/2018 17:40:22 Nasukek20 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
412497 02/04/2018 23:32:19 nhphucqt TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
412495 02/04/2018 23:24:59 nhphucqt TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
412421 02/04/2018 21:12:05 nhphucqt TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
412347 02/04/2018 18:49:01 Midodra TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2460 KB
412099 01/04/2018 20:54:12 __________ TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2472 KB
411372 30/03/2018 16:42:25 neostheknight TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
411356 30/03/2018 16:13:12 theanhbr01 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
410780 29/03/2018 13:09:58 55555 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
410481 28/03/2018 14:53:35 hoi_lam_gi TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2632 KB
409984 27/03/2018 13:54:40 hoaigiang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
409899 27/03/2018 10:11:07 minhtampcb TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
409860 27/03/2018 09:30:19 tinhochbt TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
408369 23/03/2018 13:45:29 reaper2003 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2652 KB
402482 10/03/2018 21:56:13 kyonest12 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 1840 KB
402466 10/03/2018 21:26:31 kyonest12 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 1840 KB
402450 10/03/2018 20:59:31 giangvu258 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
402330 10/03/2018 14:30:09 canlit TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
402283 10/03/2018 09:47:56 tansang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
402243 10/03/2018 00:34:31 Namth TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
402238 09/03/2018 23:48:39 nothingls TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
402171 09/03/2018 18:51:46 ndcoutinho TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
402170 09/03/2018 18:51:22 vubom01 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
401439 07/03/2018 08:24:35 bach123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
401305 06/03/2018 18:31:49 haiyenk98lhp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
401061 05/03/2018 18:17:10 lephuthien411 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
401052 05/03/2018 17:06:35 duongbp1990 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
400671 03/03/2018 22:58:02 lanhhan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
400034 02/03/2018 08:35:13 duy999999 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
399288 27/02/2018 23:40:54 ngocminh TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2224 KB
398807 26/02/2018 09:28:47 NgocBao2786 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
398372 24/02/2018 08:46:20 tn902329 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1792 KB
398249 23/02/2018 17:17:12 minhchanhthi TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
398147 23/02/2018 08:08:42 Xuanhuynd2001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
397598 21/02/2018 14:54:13 dungdq2002 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2188 KB
395744 11/02/2018 16:10:33 duonga1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
395742 11/02/2018 15:57:43 Tunga1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
395430 09/02/2018 20:37:48 khaitobeo12 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
395364 09/02/2018 16:44:38 094175234 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
395232 08/02/2018 22:26:19 Coder_Stupidd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
395229 08/02/2018 22:20:54 Coder_Stupidd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
395064 08/02/2018 08:30:07 xuanvuong TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
395055 08/02/2018 08:23:11 NamDo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
395037 08/02/2018 07:34:03 gtneopuv TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
394222 04/02/2018 22:37:56 thao1234 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
393985 03/02/2018 15:27:25 abinh2000 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2636 KB
393082 31/01/2018 16:51:52 Tunga1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
393080 31/01/2018 16:46:18 Quân1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
392640 30/01/2018 12:13:30 tuanmc09 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
392549 29/01/2018 22:27:47 pumpum4141 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
391644 27/01/2018 09:57:01 thelightvn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
391620 27/01/2018 09:27:42 caovantheanh TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1916 KB
389964 23/01/2018 14:53:09 munarmy TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 3288 KB
388519 22/01/2018 14:51:25 thanh123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
386254 15/01/2018 22:35:48 chinhhi TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2376 KB
385904 15/01/2018 09:24:32 quyenmmai TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
385801 14/01/2018 20:02:01 darkdragon02 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
385172 13/01/2018 08:29:17 ntd992003 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
384777 11/01/2018 22:46:54 buihoat2003 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
384094 10/01/2018 15:36:55 oanhbxvp TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
383285 08/01/2018 21:06:53 minhanhgaru TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2868 KB
383254 08/01/2018 20:08:26 vikhangcqt171 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
382623 06/01/2018 21:38:27 lcnguyendang123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
382578 06/01/2018 20:11:02 manhh15 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1908 KB
382576 06/01/2018 20:07:14 long123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
382571 06/01/2018 20:01:18 thienhk15 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
382231 05/01/2018 22:15:42 thienhk15 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
382229 05/01/2018 22:14:34 NAKICTI TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
382226 05/01/2018 22:11:58 manhh15 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
378017 27/12/2017 09:41:41 dinhthanhnga06 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
377742 26/12/2017 12:44:31 Phandat16 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
376327 19/12/2017 09:58:05 luxabu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1796 KB
375565 15/12/2017 22:21:20 changlangtu97 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
375389 15/12/2017 15:29:44 tuanhbt133 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
374557 13/12/2017 15:57:32 quocnguyen TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
374552 13/12/2017 15:54:04 votrunghieu9a2 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
374080 11/12/2017 16:25:56 hoichongchongkg TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
371878 04/12/2017 22:05:52 trungtt123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
371755 04/12/2017 18:12:26 khoinguyentdmu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2848 KB
370296 01/12/2017 23:24:02 mrlihd TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2376 KB
370216 01/12/2017 22:13:01 Mecu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1732 KB
370199 01/12/2017 21:57:04 hungga1711 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2772 KB
369845 01/12/2017 10:06:23 locnguyen TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
369731 01/12/2017 08:45:45 haxorus2004 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
369510 30/11/2017 17:51:14 namtao97 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
369042 29/11/2017 22:05:16 hunghz123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
366088 25/11/2017 21:00:51 chuotvip TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
365518 24/11/2017 17:08:39 thanhdatna1996 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2900 KB
365499 24/11/2017 16:22:51 0000000000 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
362081 17/11/2017 22:57:56 mcgame2014 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2456 KB
360891 15/11/2017 23:47:56 lucdaoquanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2452 KB
358644 13/11/2017 02:39:27 dothanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2900 KB
357443 11/11/2017 01:10:14 BuiThanhNam TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
357406 10/11/2017 23:40:01 thanhpromu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2512 KB
355346 08/11/2017 14:50:19 freepascal TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
355091 08/11/2017 08:54:42 Minatokaze TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
354651 07/11/2017 16:06:48 freepascal TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
354432 07/11/2017 12:45:29 vinhquana TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
354140 06/11/2017 21:52:46 huy9a1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3180 KB
353851 06/11/2017 19:25:41 vinhquana TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
353296 05/11/2017 22:52:29 trungcbg TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
352626 04/11/2017 20:39:57 nguyentuan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
352459 04/11/2017 16:39:08 ngotrikhiem TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
352442 04/11/2017 16:18:07 vinhntndu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
351853 03/11/2017 15:20:32 nguyenhaidang TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
350489 01/11/2017 21:34:36 long123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2688 KB
350065 01/11/2017 11:55:01 hanhhuyenit1619 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
348326 30/10/2017 14:23:42 unknownsol98 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
347320 28/10/2017 20:05:01 tanan112 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
346273 26/10/2017 23:51:11 OPE169 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
343808 24/10/2017 11:28:58 tranngoctoanno1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2468 KB
343203 23/10/2017 17:09:57 hoan2k1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
341539 21/10/2017 09:19:48 NhatKhanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
341095 20/10/2017 15:00:14 0000000000 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
339175 17/10/2017 22:25:04 huynhtuan17ti TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2420 KB
338529 17/10/2017 08:36:04 dungzudd231001 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2400 KB
338070 16/10/2017 21:03:06 huyvuhp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
337728 16/10/2017 09:26:06 Luthaihoc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2800 KB
337330 15/10/2017 17:37:09 TranVietThien TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
336048 14/10/2017 11:30:26 TranVietThien TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
336026 14/10/2017 10:56:54 ylfengyou TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
335240 12/10/2017 22:54:14 OPE169 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
335006 12/10/2017 20:01:54 tinhhk15 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2668 KB
333535 10/10/2017 20:39:10 canlit TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
333522 10/10/2017 20:34:12 hoangtrung080697 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
332681 09/10/2017 19:52:32 khanhtran3596 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
332632 09/10/2017 18:02:13 christzy TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
332619 09/10/2017 17:22:14 skydriver001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2852 KB
330764 07/10/2017 13:50:52 trantrung TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
323907 27/09/2017 20:39:38 masterv TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
322548 25/09/2017 10:32:39 ducbp TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
321456 23/09/2017 12:16:04 anhbannho147vn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
321139 22/09/2017 21:31:22 khoaat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
321138 22/09/2017 21:30:33 khoaat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
321130 22/09/2017 21:26:26 khoaat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2636 KB
319857 20/09/2017 07:48:50 coderkcdhv TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
319264 19/09/2017 07:34:53 ducbp TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
319208 18/09/2017 23:16:43 hahpuc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
318196 16/09/2017 22:33:07 dinhvanhuy98 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2888 KB
317325 15/09/2017 09:45:27 congminh410 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
316922 14/09/2017 10:18:31 dangcaptkd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
316493 13/09/2017 16:18:34 dangcaptkd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
315156 10/09/2017 22:26:30 01667401268 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2876 KB
314447 09/09/2017 08:27:23 manhhungking TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
314084 08/09/2017 01:46:00 xekoiuxuka TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
313288 05/09/2017 21:30:14 Pejunmapdit TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
313019 04/09/2017 23:45:29 blebleble TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
312286 03/09/2017 10:52:40 Pejunmapdit TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
311735 01/09/2017 20:19:44 Tu2112003 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
310054 28/08/2017 14:49:01 vuhongson TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
309449 26/08/2017 20:15:12 tronghk14 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
308036 23/08/2017 01:39:57 my_crush_hates_me TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
305349 16/08/2017 09:05:00 lecanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
304907 15/08/2017 15:44:02 hungk36b TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
304308 13/08/2017 19:03:39 sonnguyen0612 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
304225 13/08/2017 14:21:12 nghialuffy TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
302461 09/08/2017 10:29:06 reset TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2684 KB
302126 08/08/2017 14:08:39 QSM TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2896 KB
300931 04/08/2017 01:02:05 anh76qn TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
300925 04/08/2017 00:07:17 anh76qn TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
300866 03/08/2017 20:29:43 leehieeu TAXI - Taxi Java 8 Accepted 531 ms 32976 KB
300865 03/08/2017 20:29:38 leehieeu TAXI - Taxi Java 8 Accepted 562 ms 34016 KB
300507 02/08/2017 10:17:19 legiabao2452001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
300506 02/08/2017 10:16:41 legiabao2452001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
300505 02/08/2017 10:15:08 legiabao2452001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2904 KB
300504 02/08/2017 10:14:52 dvn11th TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
300501 02/08/2017 10:12:51 legiabao2452001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2896 KB
300345 01/08/2017 16:17:46 thanhchuongitc TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
300105 30/07/2017 19:11:08 skipro982301 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
299755 28/07/2017 20:26:05 congthangk36d TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
299551 28/07/2017 00:59:56 toilati123vn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 734 ms 3400 KB
299517 27/07/2017 22:14:00 toilati123vn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
299494 27/07/2017 21:42:44 isora1996 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2528 KB
299430 27/07/2017 20:51:27 nguyenhavi TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
299372 27/07/2017 17:01:51 nguyenkhue86 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2492 KB
299154 26/07/2017 23:10:18 toilati123vn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
298866 26/07/2017 09:28:00 minhthu20201 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
298762 25/07/2017 20:57:15 thanhthuy4u TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2900 KB
298691 25/07/2017 16:49:01 logn145236 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
298179 23/07/2017 16:49:59 Nhokkz TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
297248 20/07/2017 14:38:34 nhpntz0t TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1820 KB
295617 15/07/2017 12:54:10 bisngoo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2856 KB
292630 04/07/2017 03:52:37 okeomachnha TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2448 KB
292161 01/07/2017 14:52:24 Nhokkz TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
291953 30/06/2017 16:58:25 Nhokkz TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
291934 30/06/2017 16:34:05 z7vahein7z TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
291933 30/06/2017 16:32:05 z7vahein7z TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
291932 30/06/2017 16:30:26 z7vahein7z TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
290922 26/06/2017 09:07:00 buiminhkhang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
288293 15/06/2017 23:00:15 hungs20 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
288232 15/06/2017 20:35:01 nguyenduclam0605 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
287094 11/06/2017 22:15:22 lawliet TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2188 KB
285646 05/06/2017 19:47:21 quetoiohue TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2824 KB
285592 05/06/2017 14:53:44 minhthong774 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
285365 04/06/2017 14:59:31 lotac TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
284306 30/05/2017 21:49:41 casaumayman TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2448 KB
281613 19/05/2017 21:34:10 dangcuong_123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2440 KB
281484 19/05/2017 01:53:46 DTUTeam1 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2440 KB
280904 17/05/2017 10:21:18 MINHKHANG TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
277741 12/05/2017 16:00:41 016868777758 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
277740 12/05/2017 15:59:48 thienbao TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
277578 11/05/2017 18:21:45 frostpixel TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
276944 09/05/2017 18:28:51 azulgrana1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
276631 08/05/2017 21:26:22 tranthanhhai TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
276265 07/05/2017 21:19:48 minhnguyentrannhat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
275921 06/05/2017 10:45:50 khangkhangtg TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 1824 KB
275799 05/05/2017 14:30:05 contiti TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
274191 27/04/2017 15:11:18 ductit001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
273709 25/04/2017 21:31:05 tuan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
273702 25/04/2017 21:18:12 tuan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
273570 25/04/2017 13:28:48 omega1100100 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
273220 24/04/2017 08:54:55 nguyenducptit TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
273143 23/04/2017 21:46:39 hs2huyenngoc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
273105 23/04/2017 18:22:16 nguyenducptit TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
273023 23/04/2017 10:54:25 quangminh6624 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
270537 13/04/2017 21:38:47 01699771693 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 3900 KB
269647 10/04/2017 22:42:57 tqhuy2502 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
269521 10/04/2017 15:51:56 SPJ TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3832 KB
269458 10/04/2017 09:05:38 anhducpn67 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
268097 06/04/2017 18:28:12 tansang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
267934 06/04/2017 12:12:03 thedblaster TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
267717 05/04/2017 21:32:48 khoadeptrai TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
267412 05/04/2017 12:46:52 tranlehiep2203 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 15 ms 2128 KB
265440 31/03/2017 18:06:34 tuan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
265436 31/03/2017 17:45:47 tuan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2164 KB
265387 31/03/2017 15:07:42 myfriend1102vn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2432 KB
265355 31/03/2017 11:45:58 tuan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2160 KB
264502 28/03/2017 21:23:46 huynhdinhhiep TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
264358 28/03/2017 15:04:31 nguyenhoangnam TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
263855 27/03/2017 13:05:46 dangquangthang0001 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2776 KB
263547 26/03/2017 16:38:10 dangnamcd TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2732 KB
263407 26/03/2017 11:02:35 aquawind0130 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1744 KB
261075 20/03/2017 12:22:17 nkduc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
259849 18/03/2017 07:44:00 doituyentin TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
258435 15/03/2017 11:34:28 anhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
258196 14/03/2017 20:17:16 leesin TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
257051 11/03/2017 23:16:02 quocanh507 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
256705 10/03/2017 21:31:44 phanhienbx01 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
256515 10/03/2017 14:31:01 0985971934j TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
255914 08/03/2017 16:20:50 Soledad TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
254921 05/03/2017 12:48:22 hatuank97lhp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
253822 02/03/2017 14:35:17 Adam_Kyle TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2400 KB
251503 23/02/2017 21:02:26 Fui TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
251065 22/02/2017 17:30:42 phan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
251064 22/02/2017 17:29:34 phan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
251007 22/02/2017 10:10:39 stromvbvc TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
247583 15/02/2017 16:49:47 presariohg TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
247580 15/02/2017 16:37:14 presariohg TAXI - Taxi Java 8 Accepted 484 ms 32528 KB
247578 15/02/2017 16:25:04 presariohg TAXI - Taxi Java 8 Accepted 500 ms 32056 KB
247211 14/02/2017 14:50:36 try TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
246500 12/02/2017 14:01:35 nhannguyen95 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 2472 KB
246471 12/02/2017 12:17:15 ThanhEtn TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2856 KB
246332 11/02/2017 21:36:02 tranquockhanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
244243 02/02/2017 21:23:59 dats2007 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1800 KB
242742 23/01/2017 14:25:55 hoangthuhang TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
242366 20/01/2017 22:30:09 tsunaswada TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
242143 19/01/2017 15:24:17 Demo2000 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
241340 14/01/2017 22:46:53 nguyentrungthanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
240639 13/01/2017 16:18:43 nvtu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2424 KB
238474 05/01/2017 20:49:55 mansblacks TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
237729 03/01/2017 14:41:49 duyqnguyenle TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
237348 02/01/2017 03:12:23 nqc290997 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2420 KB
237236 01/01/2017 19:43:36 doanthetai2005 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
233244 18/12/2016 16:16:40 linhlrx TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
232924 16/12/2016 20:50:26 hihihil2010 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2692 KB
231579 12/12/2016 11:51:39 SlothSe7en TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
231576 12/12/2016 11:38:59 iostream TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2456 KB
229934 07/12/2016 18:39:34 VDQ TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2480 KB
228858 04/12/2016 18:38:10 2221113513 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1824 KB
228162 02/12/2016 20:32:29 laducquan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1812 KB
228150 02/12/2016 20:15:56 DucHuy TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
225840 27/11/2016 18:41:28 trainer1234 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2884 KB
224867 26/11/2016 09:11:18 dovanloi017 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
221969 22/11/2016 08:43:02 cuongquep TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
220876 20/11/2016 11:46:48 voxuanny32 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
220185 18/11/2016 22:26:38 NMPACM TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
219603 18/11/2016 10:14:11 tuancanhktpm TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
218192 16/11/2016 02:13:17 o0985950397 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
217958 15/11/2016 19:43:36 orbis95 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
217957 15/11/2016 19:43:13 minhtp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
217399 14/11/2016 23:24:01 LHP TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
217370 14/11/2016 22:37:54 nguyenthang TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
216923 13/11/2016 22:37:24 ducquynhfptk12 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
216856 13/11/2016 20:38:54 rikimaru161 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
215147 12/11/2016 07:57:30 phamvankhanh1516 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
214490 11/11/2016 00:19:51 anhpro96 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
213840 09/11/2016 20:46:40 Daoduychien TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
211520 05/11/2016 20:21:55 minhquangsqtt TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2380 KB
211041 04/11/2016 21:19:22 MakmarGod TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 2168 KB
210360 03/11/2016 20:19:17 TCUCGiang TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1744 KB
206763 28/10/2016 21:43:31 noatall2404 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
206200 28/10/2016 01:57:04 duyvtvp1919 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2800 KB
204537 25/10/2016 20:44:55 k4mjk4mjz3 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 3260 KB
204421 25/10/2016 19:05:33 Hieu_sqtt TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1544 KB
203859 24/10/2016 20:29:04 congtaisqtt TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
203834 24/10/2016 20:08:18 s2lyonking TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
203440 24/10/2016 12:37:37 nqc290997 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
201472 22/10/2016 11:25:45 HVDInh33 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2440 KB
200704 21/10/2016 11:52:41 ititorit TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
199090 19/10/2016 02:50:44 songlahyvong TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
199034 18/10/2016 23:58:14 leminhquang TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
198968 18/10/2016 22:49:01 tranleduy1233 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
198689 18/10/2016 18:22:54 qwerty212 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
198076 17/10/2016 20:43:09 ItachiUchiha TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
195757 14/10/2016 01:09:52 anvodacu0112 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1800 KB
194610 12/10/2016 15:17:42 ndkhanh95 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
190664 10/10/2016 00:35:08 bjnjucun TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2160 KB
189707 07/10/2016 22:19:22 vuquelam29 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
189675 07/10/2016 21:45:06 ARSENAL1886 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1552 KB
189102 06/10/2016 20:26:41 Ramaas22 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1752 KB
188022 04/10/2016 22:31:57 hungdhv97 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2132 KB
187429 04/10/2016 07:31:15 bigcat5 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
187333 03/10/2016 22:25:44 vphuong214 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1748 KB
185358 30/09/2016 16:03:29 vophuanpig TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1724 KB
184813 29/09/2016 19:50:53 kieuquocdat123 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 1728 KB
184361 29/09/2016 00:46:21 HUTNguyenDat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
184326 28/09/2016 23:32:21 bt TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1696 KB
183246 27/09/2016 11:06:28 quanghsprovp TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1720 KB
182170 25/09/2016 16:07:55 cavang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
182023 24/09/2016 23:51:53 huynhtienluc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1716 KB
181722 24/09/2016 15:28:21 newfull TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1720 KB
181717 24/09/2016 15:22:14 3lovephuong3 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1708 KB
181495 23/09/2016 22:10:50 hieua2tincvp TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2100 KB
178477 18/09/2016 15:14:52 NgocAnh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1116 KB
178445 18/09/2016 12:47:35 phuquyzzz01 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
178422 18/09/2016 11:17:17 boychienga1234 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
178416 18/09/2016 10:52:43 boychienga1234 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
177234 15/09/2016 21:30:14 itcdeveloper14 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1680 KB
177145 15/09/2016 18:49:37 gaovangbn TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
176154 14/09/2016 11:02:49 kovliar TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 125 ms 1688 KB
175497 13/09/2016 17:52:51 bachnxepu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
175495 13/09/2016 17:51:40 bachnxepu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
175387 13/09/2016 16:19:27 khieunguyen TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2088 KB
174678 12/09/2016 21:57:58 thanhthuy TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 2140 KB
174583 12/09/2016 21:04:43 hutphuoc TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
174569 12/09/2016 20:56:39 damsanchv TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
174566 12/09/2016 20:53:55 damsanchv TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1752 KB
174062 12/09/2016 09:05:09 legolascbl TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
174040 12/09/2016 08:44:42 phungvitrung TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
174005 12/09/2016 08:08:49 hoangducsmagic TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
173817 11/09/2016 20:44:09 giacacluong323 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
173788 11/09/2016 20:26:18 doraemon TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
173785 11/09/2016 20:25:48 phamduy TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
173702 11/09/2016 17:22:34 yuu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2108 KB
173595 11/09/2016 11:55:53 ffyyytt TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
171969 08/09/2016 20:17:33 kien_ngo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1752 KB
171738 08/09/2016 14:48:55 lehuyhoang050401 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 2136 KB
171724 08/09/2016 14:39:05 lehuyhoang050401 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2136 KB
171672 08/09/2016 14:10:49 ccstcvanhung01 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2136 KB
171657 08/09/2016 13:57:37 duypt TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 125 ms 2136 KB
171654 08/09/2016 13:52:25 ktx123321 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
171653 08/09/2016 13:52:23 ktx123321 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
171652 08/09/2016 13:52:20 ktx123321 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2536 KB
171620 08/09/2016 12:56:20 dkmcodengu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 3308 KB
171586 08/09/2016 11:12:00 only_love97 TAXI - Taxi Python 3 Accepted 218 ms 8972 KB
168531 03/09/2016 00:24:39 tkhenry TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1704 KB
167872 01/09/2016 00:08:54 awatjkim TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 125 ms 1692 KB
166280 26/08/2016 23:21:43 thiendong TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 2124 KB
165859 25/08/2016 17:32:20 nhocksoc TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
165513 25/08/2016 00:39:06 qtuan140101 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
165344 24/08/2016 16:20:10 ngothanhdat TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
165187 24/08/2016 14:40:20 sieuga2712 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
165169 24/08/2016 14:22:24 quocdong10tinchv TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 2176 KB
164866 23/08/2016 16:26:52 tuanlymchv TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
164785 23/08/2016 15:03:00 hieu_chv_10tin TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
164601 23/08/2016 00:35:20 dahaodl TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1788 KB
164207 21/08/2016 23:10:56 haithanh_hmd TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1784 KB
162444 15/08/2016 18:44:54 itcdeveloper14 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1756 KB
161965 14/08/2016 13:59:01 huynhduy_hmd TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
161865 14/08/2016 09:39:02 middlest TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 109 ms 1760 KB
159252 07/08/2016 10:33:17 4everkaka TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 2192 KB
158628 05/08/2016 22:34:01 minhem1231 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
158395 05/08/2016 10:43:30 phamtankhac TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
157365 31/07/2016 17:21:04 hoangthongvo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
157283 31/07/2016 07:57:32 namkssk123 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
156742 28/07/2016 20:04:31 192168120 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
156674 28/07/2016 12:04:40 quangliem96 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2168 KB
155094 26/07/2016 17:28:24 ltd99hz TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1764 KB
153373 19/07/2016 21:56:43 minh18plus TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1756 KB
152631 17/07/2016 19:49:23 hoangthongvo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
152504 17/07/2016 13:02:02 chutuanthong TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
152491 17/07/2016 11:13:30 caothesan TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 1720 KB
152064 15/07/2016 14:27:19 thienlong TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 1756 KB
152048 15/07/2016 13:51:37 trinhbaoanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
151506 12/07/2016 21:19:56 HoVanAnhK58A2 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1768 KB
150845 09/07/2016 00:55:37 duckhai2102 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
150833 09/07/2016 00:01:48 phamminhtuan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
150830 08/07/2016 23:55:42 phamminhtuan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
149075 01/07/2016 10:41:52 thaixuandang TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3196 KB
148989 30/06/2016 21:58:06 leducthinh0409 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
145389 19/06/2016 01:46:09 anhviet TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
144873 16/06/2016 15:25:44 peninodethuong TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
143928 16/06/2016 10:00:02 truongtop14 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
143927 16/06/2016 09:58:24 ndahht97 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
143917 16/06/2016 08:08:01 Nguyenthaihoc TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
143231 12/06/2016 18:45:22 thanhthai3457 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 140 ms 3336 KB
143228 12/06/2016 18:35:29 thanhthai3457 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 3360 KB
142938 11/06/2016 08:29:32 yogathanh99 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
142798 10/06/2016 11:36:54 ngungu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 1784 KB
142650 09/06/2016 18:10:53 CUTI TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
142280 07/06/2016 21:42:25 trivonhan TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
141353 03/06/2016 22:04:02 gatrongcode TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1760 KB
137507 24/05/2016 10:27:30 bopdepzaj TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1780 KB
137388 23/05/2016 16:31:58 nhatnaval TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
137382 23/05/2016 16:26:54 qqq TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
136943 21/05/2016 09:31:37 votandat TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
136304 16/05/2016 22:51:32 nguyennamthinhnnt TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
136286 16/05/2016 22:01:46 nguyenquoc2211 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 109 ms 1760 KB
136285 16/05/2016 22:01:11 nguyenquoc2211 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
136284 16/05/2016 21:57:18 ngoccuongpvc TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
136172 16/05/2016 10:43:32 nguyenquoc2211 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 140 ms 1760 KB
136024 15/05/2016 09:07:05 Nhoem TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 125 ms 2200 KB
135801 13/05/2016 16:31:11 Hhcckqnl TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 156 ms 2152 KB
134697 05/05/2016 18:23:35 ngonamduonghl TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 125 ms 2188 KB
134210 30/04/2016 23:22:21 Amateur TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1764 KB
133627 26/04/2016 18:26:02 TQT TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 109 ms 1768 KB
133338 24/04/2016 19:15:16 hienvt TAXI - Taxi Java 8 Accepted 968 ms 35260 KB
133220 23/04/2016 17:48:13 1203143375 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
132928 21/04/2016 21:55:17 loveTforever TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
132161 16/04/2016 16:18:34 khangkhangtg TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1764 KB
132153 16/04/2016 16:04:53 QViet TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 1776 KB
130914 14/04/2016 15:25:56 anhmanhvodoi20xx TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1788 KB
130533 11/04/2016 21:17:04 phuchoahodo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1756 KB
130209 09/04/2016 16:15:45 thehaprok TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1756 KB
129277 04/04/2016 23:15:51 VoHT TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
129092 04/04/2016 17:58:41 ltd99hz TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
128811 03/04/2016 17:27:41 chomeo13 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1752 KB
128769 03/04/2016 15:49:50 herotf TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1588 KB
127893 29/03/2016 20:15:36 duongtnhat TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 1700 KB
127489 28/03/2016 09:55:13 khangtran TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2644 KB
127468 28/03/2016 08:32:59 chalker TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
127085 26/03/2016 09:44:09 psucoder TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
126926 25/03/2016 08:33:54 xxxxxxx154 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
126910 25/03/2016 07:38:23 nuixaobo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
126905 25/03/2016 06:29:05 nuixaobo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
126298 21/03/2016 20:34:40 dinhvanthanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
125702 18/03/2016 14:25:33 inika TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2100 KB
125590 17/03/2016 20:33:27 nguyenxuanhaa3 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125572 17/03/2016 18:11:32 khangtran TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
125462 17/03/2016 10:50:40 hoangphon186 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125425 17/03/2016 08:26:28 MTAZero TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1784 KB
125375 16/03/2016 22:37:49 minhem1231 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
125110 16/03/2016 00:51:04 wInD_MtA TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
125082 15/03/2016 23:23:45 thitcho96 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2188 KB
124615 13/03/2016 20:40:28 Truong TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
124577 13/03/2016 16:27:48 Comrade TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
124351 11/03/2016 21:39:00 kakashipham TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
124322 11/03/2016 20:17:49 longhuy322000 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
124312 11/03/2016 19:37:26 codera3k48 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
124284 11/03/2016 10:10:48 namnguyen123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
123922 09/03/2016 16:02:48 mialui TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2484 KB
123875 09/03/2016 13:51:35 baon249 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
123859 09/03/2016 10:33:30 gaovangbn TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
123633 08/03/2016 10:05:29 nguyenducminhox TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2128 KB
123629 08/03/2016 09:48:25 cuongyd1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
123621 08/03/2016 09:06:31 cuongyd1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
123395 07/03/2016 09:05:04 kimmy133 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123388 07/03/2016 08:50:16 thuyduyennguyen TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
123386 07/03/2016 08:48:23 nnha TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
123384 07/03/2016 08:44:35 huyenthoai101 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1760 KB
123381 07/03/2016 08:42:58 huuhieu2k TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
123154 05/03/2016 08:21:20 vdn1999bxvp TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 109 ms 2180 KB
123146 05/03/2016 07:42:48 actionboyvn TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2556 KB
123103 04/03/2016 20:21:36 DuyDuy TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123094 04/03/2016 19:32:53 ACM2015 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
123066 04/03/2016 15:41:05 NgaoMta4596 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1616 KB
122980 03/03/2016 16:29:46 phuonganh1012 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
122967 03/03/2016 15:46:16 doinghieng TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
122959 03/03/2016 15:15:03 gamo TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1148 KB
122841 02/03/2016 23:32:10 huuthinh123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
122791 02/03/2016 19:57:34 trunghai95 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1772 KB
122769 02/03/2016 16:47:18 lilom13 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
122762 02/03/2016 16:25:16 minhthuan274 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1284 KB
122761 02/03/2016 16:19:26 minhthuan274 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
122759 02/03/2016 16:10:24 huynhnhat TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
122689 01/03/2016 22:18:34 tritanngo99 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1712 KB
122673 01/03/2016 21:13:13 Nguyenthaihoc TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122659 01/03/2016 20:10:00 romqn1999 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
122414 29/02/2016 15:53:50 Aoba TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 1148 KB
122390 29/02/2016 12:42:13 truongtop14 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
122387 29/02/2016 12:32:57 hanhlv270597 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1616 KB
122244 28/02/2016 12:32:00 bvd TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
122155 27/02/2016 20:13:18 dqhungdl TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
122031 26/02/2016 23:17:53 nghethuat102 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121977 26/02/2016 19:24:45 thanhday132 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
121976 26/02/2016 19:09:43 thanhday132 TAXI - Taxi Python 2 Accepted 140 ms 8476 KB
121964 26/02/2016 16:52:19 lvdo92 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1148 KB
121957 26/02/2016 15:58:01 ntanh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
121951 26/02/2016 15:04:24 mrtan_lovelife TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
121944 26/02/2016 12:28:03 phuleethanh TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
Back to Top