Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738055 29/03/2020 09:26:17 thanhdat2605 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 18488 KB
733886 17/03/2020 22:16:39 anhnguyenroux NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 19056 KB
732925 14/03/2020 07:51:01 emLaNewBie NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
728293 03/03/2020 16:11:10 Sơna1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19724 KB
727885 02/03/2020 15:28:11 Sángolympic NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
724321 22/02/2020 22:53:44 perfectshot NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21412 KB
723484 21/02/2020 09:00:22 lethienquan28052006 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21260 KB
721209 16/02/2020 21:08:17 manhender NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2556 KB
719483 13/02/2020 10:47:50 tienloc_tvn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21972 KB
719261 12/02/2020 20:37:21 kimngan_tvn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21888 KB
719039 12/02/2020 13:00:23 kimcuong_tvn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21760 KB
717453 09/02/2020 17:49:34 whoisthatguy NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 22152 KB
717180 09/02/2020 08:06:56 minhtrieutvn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 593 ms 22408 KB
715496 06/02/2020 14:14:00 ntnvlog NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21884 KB
713941 03/02/2020 17:59:01 winterrr NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 22020 KB
713856 03/02/2020 13:00:47 winterrr NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 625 ms 23556 KB
712029 30/01/2020 16:02:26 Quang249 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 453 ms 21636 KB
711980 30/01/2020 14:18:59 sendmylove123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1960 KB
710705 29/01/2020 11:33:20 haupas NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
710660 29/01/2020 09:59:38 tktmaya NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21856 KB
710505 28/01/2020 16:13:02 anhkhoa09032004 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 468 ms 21980 KB
710288 27/01/2020 18:29:08 quoclan99 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 19104 KB
707950 21/01/2020 11:03:47 qtrungth NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 11876 KB
707339 19/01/2020 22:21:49 Love NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
706682 18/01/2020 12:40:14 HackerMan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
705773 16/01/2020 15:40:59 lecongbao NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 468 ms 21824 KB
704051 13/01/2020 10:41:39 keoloe NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2608 KB
703410 12/01/2020 11:04:49 khanhnhat123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 578 ms 21864 KB
703400 12/01/2020 10:50:25 phuong2004 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19200 KB
699652 06/01/2020 23:42:56 ntphong NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21952 KB
699067 06/01/2020 11:28:41 nvt2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 453 ms 21972 KB
697857 04/01/2020 15:00:33 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 1960 KB
696921 03/01/2020 10:28:52 kalijay NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21612 KB
696726 02/01/2020 23:16:12 anhthcsyl2006 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21868 KB
695707 31/12/2019 23:00:31 VGK_Cr7 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21816 KB
694714 29/12/2019 20:13:46 Scheherazade NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 18504 KB
692716 24/12/2019 15:28:46 thongoc1984 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 19168 KB
692231 23/12/2019 17:48:32 0343249261 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21712 KB
691753 21/12/2019 22:25:43 stkirito74 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21332 KB
688061 13/12/2019 20:15:35 Dothanhtai2006 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 453 ms 21580 KB
686337 09/12/2019 15:44:31 jackykg NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 18532 KB
686333 09/12/2019 15:41:46 jackykg NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
685450 06/12/2019 11:31:11 haiprot1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2620 KB
685385 06/12/2019 08:10:39 tandk NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21768 KB
684481 03/12/2019 22:57:10 banhgiaman NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 1980 KB
684479 03/12/2019 22:48:29 banhgiaman NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
684478 03/12/2019 22:43:20 nqhoa NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2652 KB
684475 03/12/2019 22:29:13 banhgiaman NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 18532 KB
680186 25/11/2019 22:36:45 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1960 KB
679662 24/11/2019 16:34:55 dfwapekko NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 156 ms 19224 KB
678917 23/11/2019 11:53:55 karasu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 22020 KB
670229 07/11/2019 20:30:03 nmhh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
670227 07/11/2019 20:28:46 kimjisoo NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 19184 KB
668834 05/11/2019 15:38:19 cuongbvbn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21216 KB
668826 05/11/2019 15:29:19 Nhan12341184 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19168 KB
668764 05/11/2019 14:45:49 _jayll_thelazycoder_ NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 19172 KB
666753 01/11/2019 18:48:36 Fidisk NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 23556 KB
664819 29/10/2019 14:27:51 thanhhuyenvu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19176 KB
663981 27/10/2019 16:30:24 huukhanhk39a NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 18520 KB
663908 27/10/2019 14:43:33 congcanhlnq NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 2588 KB
660297 21/10/2019 15:22:00 nguyenvana NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 19212 KB
660275 21/10/2019 14:32:31 hoa2005 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21516 KB
657697 15/10/2019 09:31:34 094175234 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 22460 KB
657696 15/10/2019 09:31:14 094175234 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 22460 KB
655683 11/10/2019 10:47:45 ntoan199 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
652987 07/10/2019 19:19:28 dtskeosua NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 19220 KB
651126 04/10/2019 15:52:43 tuanđz0201 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 21484 KB
650367 03/10/2019 15:21:35 kevilstark NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 19164 KB
649403 02/10/2019 10:06:56 nguyentrantien2002 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 22352 KB
648184 29/09/2019 21:03:24 coke NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21900 KB
646609 26/09/2019 19:24:23 karasu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21864 KB
646115 25/09/2019 21:44:02 present NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 19184 KB
646113 25/09/2019 21:43:16 present NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 22368 KB
638148 13/09/2019 17:11:10 gbking2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21480 KB
631133 01/09/2019 13:15:11 ntnvlog NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 23060 KB
629459 28/08/2019 14:48:19 nhatanh10102005 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 593 ms 22788 KB
629448 28/08/2019 14:39:03 nguyetanh10102005 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 23424 KB
625905 23/08/2019 23:30:13 thienkun NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 22708 KB
624385 20/08/2019 20:16:39 Vinhh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19180 KB
624383 20/08/2019 20:14:49 Vinhh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 11036 KB
624337 20/08/2019 18:36:10 thuy_quynh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19188 KB
622906 16/08/2019 21:08:48 trandat NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 19216 KB
621451 15/08/2019 17:04:28 trucmai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 23228 KB
618591 08/08/2019 16:27:52 nhsnguyenthicamtu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 656 ms 22324 KB
617192 06/08/2019 09:13:14 phanthimai123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 23356 KB
617183 06/08/2019 09:00:45 mynga NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 578 ms 21948 KB
617182 06/08/2019 08:58:15 trang000 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 22076 KB
617147 06/08/2019 08:24:45 lethimytien NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 562 ms 21180 KB
615418 02/08/2019 11:15:50 lnatuan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 21992 KB
607131 17/07/2019 18:29:07 thaolinh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 22508 KB
606719 16/07/2019 16:48:06 ducanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 19152 KB
606019 13/07/2019 12:00:25 ducanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 22468 KB
605557 11/07/2019 20:29:13 baobao07 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 19124 KB
604835 09/07/2019 20:31:59 Midodra NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 19156 KB
604034 07/07/2019 17:20:23 neos NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21596 KB
603033 04/07/2019 16:03:16 quangduyluu123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 1884 KB
601835 01/07/2019 21:39:36 HMĐ_191 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 203 ms 22356 KB
597875 24/06/2019 13:37:36 ct390 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 23528 KB
597142 22/06/2019 20:57:12 cr705 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 2700 KB
596587 21/06/2019 19:22:28 nguyendenn1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19156 KB
596352 21/06/2019 12:37:29 trananhprince NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 19160 KB
589945 04/06/2019 19:28:55 anh8atlvp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 140 ms 19208 KB
587060 27/05/2019 14:35:06 trieutanhung93 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19152 KB
586706 26/05/2019 10:22:48 duyendangnam NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 468 ms 21368 KB
586549 25/05/2019 19:35:39 KayTran NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 22776 KB
584011 18/05/2019 08:42:38 vuonghuyen2006 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 562 ms 22884 KB
581430 09/05/2019 00:28:39 rimuru NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19172 KB
581424 09/05/2019 00:11:17 rimuru NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 250 ms 22424 KB
581304 08/05/2019 16:23:48 leviettttnh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 2804 KB
578844 30/04/2019 08:42:52 thienphucanh2004 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 23396 KB
578841 30/04/2019 08:16:30 trung5kvshthlnqk38b NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 23268 KB
576588 24/04/2019 21:21:36 thống NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21456 KB
572417 12/04/2019 22:25:31 Newps NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 250 ms 2716 KB
570980 09/04/2019 10:24:35 buiminhhangvc2005 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 19640 KB
570449 08/04/2019 11:01:42 phongphu2602 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1992 KB
569658 05/04/2019 20:38:00 duycqt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 17476 KB
569516 05/04/2019 12:10:29 vanan9205 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 23500 KB
568718 03/04/2019 11:11:37 bk201 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 921 ms 17516 KB
568645 03/04/2019 09:08:37 quoctrungitk16nbkqn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 22484 KB
568515 02/04/2019 21:34:22 tuananh778999 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1948 KB
568473 02/04/2019 19:56:47 duycqt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 17532 KB
568423 02/04/2019 16:22:32 duycqt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 17536 KB
567982 01/04/2019 15:24:54 phuonghoa NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 23320 KB
567520 31/03/2019 08:59:44 nguyenhau NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 20216 KB
565219 26/03/2019 21:50:16 proptit_12_1_13 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2448 KB
558290 11/03/2019 14:11:07 phong1st NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19816 KB
557889 10/03/2019 22:21:15 phungduyminh1802 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 19908 KB
556353 07/03/2019 16:16:01 ffrederick NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 906 ms 18156 KB
556245 07/03/2019 14:27:50 NatusVincere_Fou NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 250 ms 19632 KB
555722 06/03/2019 18:16:57 thecuongthehieu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
555607 06/03/2019 14:57:45 kasmile NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23356 KB
555606 06/03/2019 14:55:21 kasmile NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23356 KB
555175 05/03/2019 15:43:02 BanManiac NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19776 KB
554160 02/03/2019 21:55:06 htegamingkiller NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19776 KB
554156 02/03/2019 21:33:22 0000000000 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23488 KB
553963 02/03/2019 12:40:48 namlawng123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 17508 KB
551041 25/02/2019 09:14:55 kaitou1412 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 19576 KB
549194 21/02/2019 02:07:10 tronghieu220403 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
548756 20/02/2019 08:32:11 quynh382003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23444 KB
548744 20/02/2019 08:10:24 thpthl2 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 20240 KB
546673 15/02/2019 09:01:35 truongnl5 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 19892 KB
546672 15/02/2019 09:00:57 nguyenquockhanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 20404 KB
546671 15/02/2019 08:59:44 nguyenquockhanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 19764 KB
546669 15/02/2019 08:58:33 nguyenquockhanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 20280 KB
546668 15/02/2019 08:57:59 nguyenquockhanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 265 ms 20152 KB
546663 15/02/2019 08:47:12 truongnl5 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 20408 KB
545522 12/02/2019 15:19:35 ngoctuannguyen NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 20084 KB
545019 11/02/2019 15:40:03 khanhkjhave NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19936 KB
545017 11/02/2019 15:39:09 G2z1601 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 20064 KB
544291 08/02/2019 23:38:44 nhphucqt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 19828 KB
541692 29/01/2019 19:45:48 littledev NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 18152 KB
541690 29/01/2019 19:37:50 littledev NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 890 ms 18156 KB
541689 29/01/2019 19:37:23 littledev NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 890 ms 18144 KB
541685 29/01/2019 19:31:32 littledev NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 921 ms 18156 KB
539703 23/01/2019 18:53:59 huy9a1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 140 ms 19324 KB
539702 23/01/2019 18:52:23 huy9a1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18340 KB
536885 15/01/2019 21:27:57 blackcat2710 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 953 ms 18204 KB
536255 14/01/2019 16:38:54 phanngocquang0905 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 20316 KB
536252 14/01/2019 16:38:25 Hai9bbestys NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 20188 KB
536247 14/01/2019 16:37:14 huy171104 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 21980 KB
536246 14/01/2019 16:37:05 anhquyen256 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19800 KB
536234 14/01/2019 16:32:15 okok_9 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 265 ms 20188 KB
536228 14/01/2019 16:28:36 nguyenvantien0903 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
536138 14/01/2019 13:32:32 nguyenvantien0903 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 875 ms 17528 KB
534549 10/01/2019 22:01:47 cptkhai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
533808 09/01/2019 21:55:08 Lam22062002 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
532068 06/01/2019 21:50:51 thanhtuthcsyenlac NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 20112 KB
532035 06/01/2019 21:32:56 vanduc8a3 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 23284 KB
531217 05/01/2019 20:23:04 ronaldo NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19596 KB
530330 04/01/2019 11:04:29 CKTGNMHieu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 20364 KB
530288 04/01/2019 10:41:18 nguyentandung2005 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 19596 KB
521704 30/11/2018 17:15:13 ttkpro2357 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 375 ms 21896 KB
521703 30/11/2018 17:11:33 ttkpro2357 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 375 ms 21640 KB
520760 27/11/2018 22:41:42 nhanhuuhieu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 17504 KB
519697 25/11/2018 22:45:15 quangdoan2012 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 17536 KB
519526 25/11/2018 19:54:52 ducminhtrinh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23376 KB
519382 25/11/2018 13:39:46 harrykthai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 921 ms 17544 KB
519364 25/11/2018 13:01:00 Nhan12341184 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
519335 25/11/2018 11:26:21 quangdoan2012 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 17536 KB
519150 24/11/2018 22:55:25 quangdoan2012 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 953 ms 17536 KB
519069 24/11/2018 21:21:14 quangdoan2012 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 937 ms 18196 KB
519042 24/11/2018 20:27:59 hongly NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 20020 KB
519040 24/11/2018 20:27:11 hongly NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22860 KB
519038 24/11/2018 20:25:10 hongly NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23244 KB
517106 21/11/2018 21:59:32 hitu03 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 953 ms 18176 KB
517064 21/11/2018 21:36:41 hitu01 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 18180 KB
517010 21/11/2018 21:01:55 hoangnghiaviet NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18256 KB
515335 18/11/2018 23:00:35 chinhhi NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2584 KB
515325 18/11/2018 22:57:06 chinhhi NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
515315 18/11/2018 22:48:49 chinhhi NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2596 KB
512506 15/11/2018 13:59:50 lehoang NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 375 ms 21860 KB
512254 15/11/2018 11:31:16 anhvippro123z NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2616 KB
511785 15/11/2018 02:30:19 Blued NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 921 ms 18192 KB
511462 14/11/2018 16:58:22 vanan9205 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22532 KB
509963 12/11/2018 19:32:07 thantrongtri93 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19600 KB
509960 12/11/2018 19:30:27 lehoang NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23408 KB
509954 12/11/2018 19:29:29 lehoang NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 23024 KB
509952 12/11/2018 19:28:52 lehoang NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 23440 KB
509950 12/11/2018 19:28:24 lehoang NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 23440 KB
499920 28/10/2018 20:01:31 chuotvip NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 17560 KB
499543 27/10/2018 22:48:51 iiiiiii125478 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 17560 KB
499105 27/10/2018 10:37:44 thamtudeptrai007 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 937 ms 17568 KB
498787 26/10/2018 21:00:12 harrykthai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 17588 KB
496916 24/10/2018 16:34:37 quangdoan2012 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 921 ms 18188 KB
496913 24/10/2018 16:27:04 colen NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 265 ms 2788 KB
496911 24/10/2018 16:26:25 vntlam NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 20296 KB
496910 24/10/2018 16:25:52 nhoxprolaoca254 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 23624 KB
496906 24/10/2018 16:21:25 nhoxprolaoca254 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19912 KB
496892 24/10/2018 16:11:51 kelvincntt17 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
496891 24/10/2018 16:11:44 kelvincntt17 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 2556 KB
496320 23/10/2018 20:11:31 12hooks NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 265 ms 19388 KB
495382 22/10/2018 00:01:53 luckyboy__qh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 890 ms 18244 KB
495376 21/10/2018 23:56:11 luckyboy__qh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 890 ms 18248 KB
492083 18/10/2018 00:30:04 skipro982301 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 968 ms 18120 KB
490924 16/10/2018 16:09:26 hieuhehehieu123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2780 KB
484270 09/10/2018 21:16:25 bxgbaki NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 21636 KB
474014 26/09/2018 08:26:17 buihoat2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
473585 25/09/2018 14:55:50 C_Hiếu_k36CHV NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 17480 KB
472897 24/09/2018 15:27:24 truongannn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
472891 24/09/2018 15:21:12 khoapham04092003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 17492 KB
472523 23/09/2018 20:44:46 hitu02 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 953 ms 17560 KB
468177 16/09/2018 21:53:32 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
468167 16/09/2018 21:31:57 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 968 ms 18124 KB
465688 13/09/2018 08:31:54 phuong2003vtvip NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22832 KB
464257 10/09/2018 23:38:50 Minatokaze NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
461339 06/09/2018 16:04:00 LongÇhampion NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 937 ms 18120 KB
461138 06/09/2018 10:33:20 Gib5102 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
456443 28/08/2018 10:17:12 tronghieuACM NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18156 KB
455461 25/08/2018 10:42:27 HHHHHHHH NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 17568 KB
455412 25/08/2018 10:13:20 trungkenbi NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 17568 KB
454457 23/08/2018 07:35:53 bo04 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 22772 KB
454118 22/08/2018 11:25:45 dankcute NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22124 KB
453393 20/08/2018 20:22:29 lcnguyendang123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1960 KB
453253 20/08/2018 08:04:06 0000000000 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 359 ms 22540 KB
451835 16/08/2018 20:57:10 Meliodas NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2632 KB
448878 10/08/2018 10:33:21 phuongnhi_tran_1206 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 17536 KB
443250 23/07/2018 08:48:12 munrio123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 2816 KB
443089 22/07/2018 01:58:44 vutrungnghia NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 18212 KB
442986 21/07/2018 21:23:46 paradisebay NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 22180 KB
442731 20/07/2018 22:22:12 hoangthuc701 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18192 KB
441779 17/07/2018 19:52:28 nhatanh10102005 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2804 KB
441777 17/07/2018 19:52:00 nhatanh10102005 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 250 ms 2804 KB
438202 03/07/2018 10:06:42 taminhquanno21 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2792 KB
436380 24/06/2018 21:31:53 Pejunmapdit NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 265 ms 2816 KB
434897 21/06/2018 18:18:36 huynhthanhtan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 18136 KB
434894 21/06/2018 18:08:16 huynhthanhtan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 18136 KB
426418 22/05/2018 11:15:41 thaibabao NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 18224 KB
426372 22/05/2018 09:59:06 fake1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 18224 KB
426352 22/05/2018 08:38:51 dungdq2002 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 921 ms 17596 KB
424271 12/05/2018 15:13:26 YeuEmTuCaiNhinDauTien NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 937 ms 11000 KB
422523 30/04/2018 22:27:12 hoanganhlccl NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18196 KB
422517 30/04/2018 22:05:15 hoanganhlccl NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 921 ms 17524 KB
421614 26/04/2018 23:21:44 smartSheep NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18200 KB
420119 21/04/2018 16:59:22 giabao5102 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 937 ms 18256 KB
418363 15/04/2018 10:53:07 dvdkhoa2004 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 20112 KB
418359 15/04/2018 10:39:57 trongvan245 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 20108 KB
418357 15/04/2018 10:38:33 dvdkhoa2004 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 250 ms 2824 KB
414377 07/04/2018 15:20:47 Minyoongi NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 21304 KB
414071 06/04/2018 16:15:57 manhtuan0206 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 390 ms 21548 KB
413256 04/04/2018 16:27:30 cyb3 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18176 KB
412614 03/04/2018 09:02:23 nhuevp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 375 ms 21584 KB
411982 01/04/2018 11:33:34 dangkhoa_pascal NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2752 KB
411686 31/03/2018 16:05:26 anphongpct NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 21048 KB
407763 22/03/2018 10:22:44 letanminhtoan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 22404 KB
401466 07/03/2018 09:36:01 coderkcdhv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 3184 KB
395726 11/02/2018 11:14:51 nguyenthicamtu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
391148 26/01/2018 08:12:36 truongcoi2001 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22272 KB
390779 25/01/2018 15:14:37 caovantheanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 1992 KB
385284 13/01/2018 14:54:15 duongnambxvp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 375 ms 21228 KB
384104 10/01/2018 15:42:38 ABC_XYZ NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 390 ms 22992 KB
384096 10/01/2018 15:37:25 XYZ123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 22608 KB
382594 06/01/2018 20:32:53 Tu2112003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 421 ms 23580 KB
380154 01/01/2018 21:43:05 MINHKHANG NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 11020 KB
378617 28/12/2017 15:21:35 nightraid2106 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 22388 KB
378145 27/12/2017 15:23:03 chaukhanh2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22132 KB
378143 27/12/2017 15:21:05 chaukhanh2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 359 ms 22260 KB
378141 27/12/2017 15:15:42 chaukhanh2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 21876 KB
378140 27/12/2017 15:13:41 buihoat2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 22676 KB
378138 27/12/2017 15:12:30 chaukhanh2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 21364 KB
378136 27/12/2017 15:11:13 buihoat2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 375 ms 21012 KB
378133 27/12/2017 15:10:23 hunghz123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22772 KB
378130 27/12/2017 15:10:06 nguyennhandannnd NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22264 KB
378127 27/12/2017 15:07:53 chaukhanh2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 359 ms 21364 KB
378125 27/12/2017 15:07:29 QuỳnhNhư NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 359 ms 21876 KB
378124 27/12/2017 15:07:25 longvt24 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 390 ms 23028 KB
378120 27/12/2017 15:03:20 buihoat2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 23316 KB
375151 15/12/2017 01:59:09 shinosuke149 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 21624 KB
375150 15/12/2017 01:58:38 shinosuke149 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 359 ms 22392 KB
375149 15/12/2017 01:56:38 shinosuke149 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 343 ms 23160 KB
372423 06/12/2017 09:23:49 namtao97 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2576 KB
368485 28/11/2017 20:30:57 haxorus2004 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 265 ms 20364 KB
368470 28/11/2017 20:19:30 anhduy1811 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 296 ms 19980 KB
368430 28/11/2017 19:36:05 haxorus2004 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 19724 KB
365075 24/11/2017 00:07:51 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 562 ms 23040 KB
365071 24/11/2017 00:04:45 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 23296 KB
365069 23/11/2017 23:58:53 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 468 ms 23424 KB
364873 23/11/2017 16:22:48 phoaiphuthinh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2600 KB
364711 23/11/2017 11:32:03 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21760 KB
364679 23/11/2017 10:12:38 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21632 KB
364678 23/11/2017 10:12:17 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 562 ms 22784 KB
364677 23/11/2017 10:11:49 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 421 ms 23552 KB
362722 19/11/2017 14:42:25 Leo_Messi_96 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
358872 13/11/2017 14:09:58 freepascal NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21900 KB
352429 04/11/2017 16:06:24 vinhntndu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 22424 KB
352406 04/11/2017 15:49:59 tranthanhhai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 22424 KB
344449 25/10/2017 10:14:34 manhhungking NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
343199 23/10/2017 17:09:25 hoan2k1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
340210 19/10/2017 14:15:24 christzy NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 23416 KB
340205 19/10/2017 14:10:54 christzy NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21880 KB
327178 01/10/2017 23:52:27 nhpntz0t NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
325392 29/09/2017 16:54:26 Nasukek20 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1992 KB
325356 29/09/2017 16:01:17 yuu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 1992 KB
325342 29/09/2017 15:49:56 duyvtvp1919 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1992 KB
324720 28/09/2017 17:19:31 buikimanh126 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 1952 KB
324719 28/09/2017 17:16:38 letiendo2001 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1996 KB
324717 28/09/2017 17:14:55 phanhienbx01 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2648 KB
321527 23/09/2017 14:56:55 trungtt123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21768 KB
321503 23/09/2017 14:35:46 llk2407 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21512 KB
321502 23/09/2017 14:34:40 rangnokapk NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21640 KB
320277 20/09/2017 23:23:53 hahpuc NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1980 KB
317422 15/09/2017 14:10:40 0000000000 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 23404 KB
308519 24/08/2017 11:58:40 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2524 KB
308407 23/08/2017 21:27:26 thainguyen NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2464 KB
308378 23/08/2017 20:12:44 reset NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 2460 KB
308373 23/08/2017 20:08:15 dothanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
308369 23/08/2017 20:05:37 anhbannho147vn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
308366 23/08/2017 20:02:09 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
308169 23/08/2017 10:56:53 blebleble NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 1960 KB
308162 23/08/2017 10:47:03 blebleble NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
307956 22/08/2017 20:41:07 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2580 KB
307955 22/08/2017 20:40:27 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2580 KB
307954 22/08/2017 20:35:57 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2576 KB
307953 22/08/2017 20:34:58 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
307952 22/08/2017 20:32:41 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2580 KB
307945 22/08/2017 20:21:44 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2620 KB
307939 22/08/2017 20:00:05 anh76qn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2580 KB
304664 14/08/2017 20:30:34 CongVV NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
304381 13/08/2017 22:19:36 crush NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
303600 11/08/2017 21:23:17 nghialuffy NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2512 KB
302224 08/08/2017 18:00:39 frostpixel NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1936 KB
301125 04/08/2017 21:25:44 kydq NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18228 KB
301115 04/08/2017 21:17:02 kydq NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
299018 26/07/2017 16:29:35 leehieeu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2592 KB
299017 26/07/2017 16:27:01 ndahht97 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2632 KB
298759 25/07/2017 20:47:48 iostream NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 1932 KB
298757 25/07/2017 20:45:23 iostream NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 1972 KB
298756 25/07/2017 20:44:49 iostream NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 17564 KB
295895 16/07/2017 11:06:48 ititorit NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
294535 12/07/2017 10:13:40 thienbaotb NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 593 ms 23524 KB
294533 12/07/2017 10:13:07 Nhokkz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21608 KB
294520 12/07/2017 09:52:30 thienbaotb NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21480 KB
289332 20/06/2017 07:39:21 01699771693 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 22140 KB
289202 19/06/2017 20:12:01 z7vahein7z NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 23172 KB
285007 02/06/2017 16:56:41 minhthong774 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21584 KB
284780 01/06/2017 21:53:45 NhatKhanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 17504 KB
284715 01/06/2017 17:13:34 hungvu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 17508 KB
284642 01/06/2017 15:04:52 Tran_Thanh_Oai97 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18164 KB
284528 31/05/2017 22:51:51 huytmdj NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
276699 08/05/2017 22:24:11 azulgrana1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21864 KB
273696 25/04/2017 21:00:02 HSam NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 984 ms 18196 KB
273695 25/04/2017 20:59:43 HSam NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
272551 21/04/2017 19:10:14 nhatlinh91827 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 22116 KB
272501 21/04/2017 16:30:12 atom3296 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18168 KB
272368 20/04/2017 22:48:36 khoadeptrai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21864 KB
272155 20/04/2017 09:38:40 HSin2000 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 656 ms 52852 KB
271962 19/04/2017 09:25:40 SPJ NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 718 ms 52928 KB
269351 09/04/2017 19:57:14 nguyenduclam0605 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18224 KB
269241 09/04/2017 10:49:48 trang28 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21900 KB
269097 08/04/2017 22:14:54 phamtrunghieuntp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 22284 KB
268586 07/04/2017 15:41:42 iostream NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 18176 KB
268583 07/04/2017 15:40:29 iostream NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 18176 KB
267427 05/04/2017 12:52:42 tranlehiep2203 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 18112 KB
267343 05/04/2017 10:59:30 vphuong214 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18112 KB
265316 31/03/2017 09:39:43 nkduc NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18148 KB
265051 30/03/2017 13:53:34 oanhbxvp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21468 KB
265035 30/03/2017 13:24:55 vuongbxvp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 22108 KB
264968 30/03/2017 09:08:34 ducchungltt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21952 KB
260673 19/03/2017 11:41:35 azulgrana1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 23556 KB
259463 17/03/2017 17:35:20 doituyentin NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21668 KB
259421 17/03/2017 14:53:08 vuquelam29 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 468 ms 22116 KB
258494 15/03/2017 15:08:41 0985971934j NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 21604 KB
257318 12/03/2017 16:05:20 Soledad NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18220 KB
257009 11/03/2017 20:54:36 stromvbvc NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 23432 KB
256264 09/03/2017 19:28:06 tuan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18220 KB
256263 09/03/2017 19:22:20 tuan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18220 KB
252448 26/02/2017 20:55:09 vananh0905 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 984 ms 17516 KB
252411 26/02/2017 20:06:14 masterv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18120 KB
250559 20/02/2017 22:32:30 tienthanh214 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18188 KB
247309 14/02/2017 20:04:59 ThanhEtn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 22540 KB
247305 14/02/2017 19:56:30 ThanhEtn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18188 KB
246872 13/02/2017 15:30:18 pnduc1109 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18184 KB
246608 12/02/2017 17:58:44 oggy223999 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18184 KB
246604 12/02/2017 17:48:20 oggy223999 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18180 KB
246600 12/02/2017 17:40:19 oggy223999 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18180 KB
245898 10/02/2017 17:03:32 nowdtw NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18164 KB
244220 02/02/2017 20:38:08 dats2007 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
242137 19/01/2017 15:22:03 Demo2000 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21616 KB
241689 16/01/2017 16:13:08 SlothSe7en NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 453 ms 21872 KB
240409 12/01/2017 21:01:36 datgk14 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18120 KB
240385 12/01/2017 20:23:07 tronghk14 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18128 KB
239332 09/01/2017 01:31:29 lecam16T1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1600 KB
239293 08/01/2017 21:21:24 tsunaswada NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 23012 KB
239084 08/01/2017 01:41:23 ducquynhfptk12 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 984 ms 17560 KB
238246 04/01/2017 23:08:41 hoangthuhang NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1596 KB
237686 03/01/2017 10:51:36 quanghsprovp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 17572 KB
235918 27/12/2016 00:06:44 linhlrx NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21640 KB
232397 14/12/2016 20:50:49 kovliar NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 953 ms 17556 KB
230196 08/12/2016 15:00:06 shinta NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
230194 08/12/2016 14:56:27 shinta NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 17540 KB
230193 08/12/2016 14:45:48 shinta NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 953 ms 17548 KB
226808 29/11/2016 20:28:01 Hieu_sqtt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
226807 29/11/2016 20:27:23 Hieu_sqtt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 10636 KB
226806 29/11/2016 20:27:00 Hieu_sqtt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
223797 24/11/2016 22:37:18 ARSENAL1886 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1616 KB
222987 23/11/2016 19:47:43 hungdhv97 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18220 KB
222540 22/11/2016 22:23:56 buihoat2003 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21756 KB
220368 19/11/2016 13:26:39 tanloitdmu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18220 KB
220329 19/11/2016 11:03:53 tanloitdmu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18220 KB
220257 19/11/2016 08:12:07 tiny NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18220 KB
220233 19/11/2016 00:47:22 voxuanny32 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 18216 KB
219636 18/11/2016 10:31:47 khoinguyentdmu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18220 KB
219607 18/11/2016 10:15:56 truongtv28 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18224 KB
219592 18/11/2016 10:07:27 truongntt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18220 KB
219551 18/11/2016 08:59:38 tuan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18220 KB
219545 18/11/2016 08:52:50 tuan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18216 KB
219543 18/11/2016 08:51:42 tuan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18216 KB
219541 18/11/2016 08:44:16 tuan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18216 KB
215064 11/11/2016 23:08:32 phamvankhanh1516 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
214640 11/11/2016 15:02:54 k4mjk4mjz3 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
214085 10/11/2016 08:38:29 phoaiphuthinh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21588 KB
213837 09/11/2016 20:44:58 thanhpromu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
213659 09/11/2016 15:57:01 www NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
213577 09/11/2016 11:06:07 presariohg NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
213486 09/11/2016 01:05:15 dhkhtn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2492 KB
213484 09/11/2016 01:02:21 dhkhtn NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
213406 08/11/2016 22:57:36 HoVanAnhK58A2 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 156 ms 22304 KB
213392 08/11/2016 22:26:58 presariohg NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18116 KB
213389 08/11/2016 22:24:35 presariohg NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18116 KB
213303 08/11/2016 20:43:23 qwerty212 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1572 KB
212950 07/11/2016 23:49:28 s2lyonking NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18104 KB
208899 01/11/2016 20:01:53 sbeatit NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 18164 KB
208158 31/10/2016 15:01:53 agoodstudent NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18148 KB
207766 30/10/2016 18:24:50 agoodstudent NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 18120 KB
203908 24/10/2016 20:58:14 Hieu_sqtt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 10652 KB
200722 21/10/2016 13:36:46 fashion_designer NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 18428 KB
200721 21/10/2016 13:35:29 fashion_designer NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 17464 KB
200644 21/10/2016 09:53:36 khoaat NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 953 ms 17464 KB
200638 21/10/2016 09:42:50 khoaat NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 17464 KB
200627 21/10/2016 09:28:02 khoaat NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18132 KB
199104 19/10/2016 07:47:46 TCUCGiang NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 968 ms 18228 KB
198288 18/10/2016 00:03:10 giaibai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 21388 KB
197347 16/10/2016 18:16:07 leesin NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 23308 KB
190446 09/10/2016 14:32:19 congson123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 19092 KB
190444 09/10/2016 14:29:34 anhducpn67 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19092 KB
189120 06/10/2016 20:41:41 kieuquocdat123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 10976 KB
186729 02/10/2016 21:03:41 huw NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 578 ms 23436 KB
186587 02/10/2016 16:57:47 middlest NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 11256 KB
184238 28/09/2016 21:34:55 NPL NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 14432 KB
183989 28/09/2016 15:05:03 vothanhtai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 14160 KB
182096 25/09/2016 10:17:02 hieua2tincvp NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 19132 KB
179821 20/09/2016 22:27:45 dacthai2807 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 10992 KB
179762 20/09/2016 21:52:41 bachnxepu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 9412 KB
178906 19/09/2016 13:41:05 ngonamduonghl NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 10988 KB
178647 18/09/2016 21:05:58 yuu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 10996 KB
177897 17/09/2016 10:17:08 caothesan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 10924 KB
177744 16/09/2016 23:22:52 thanh123456 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 22072 KB
177620 16/09/2016 18:36:46 minhtienst135 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 593 ms 22968 KB
177479 16/09/2016 12:27:55 damsanchv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10924 KB
173937 11/09/2016 23:03:38 awatjkim NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10968 KB
172187 09/09/2016 00:43:59 Hhcckqnl NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 406 ms 28924 KB
172163 08/09/2016 23:06:35 tkhenry NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 10968 KB
170718 06/09/2016 11:28:31 ccstcvanhung01 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10968 KB
170613 05/09/2016 23:00:42 ccstcvanhung01 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10968 KB
168691 03/09/2016 14:27:48 ffyyytt NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 578 ms 22704 KB
168362 02/09/2016 16:00:06 nhocksoc NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 671 ms 23312 KB
167911 01/09/2016 08:23:20 MTAZero NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 10908 KB
167571 30/08/2016 20:01:36 4everkaka NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 10900 KB
167519 30/08/2016 16:11:43 vietducitchv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 19064 KB
167498 30/08/2016 15:49:48 Malin_CHV NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 10872 KB
167319 30/08/2016 08:02:23 phuchoahodo NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 10920 KB
167302 29/08/2016 23:37:20 damsanchv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10904 KB
167301 29/08/2016 23:36:49 toiyeusoibac NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10904 KB
167176 29/08/2016 16:30:39 anhducpn67 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 10920 KB
167094 29/08/2016 15:54:49 tqhuy2502 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 10908 KB
165140 24/08/2016 11:07:01 cfcuong NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 578 ms 22140 KB
165025 23/08/2016 22:37:02 LeoPard_Lee NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 13504 KB
164467 22/08/2016 20:27:07 dqhn123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 46 ms 19176 KB
163192 17/08/2016 22:46:57 phuong_uit NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 10984 KB
162994 17/08/2016 11:06:09 hut_luan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 14452 KB
162958 17/08/2016 09:46:22 vuvutru NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 14320 KB
162914 17/08/2016 00:01:31 HoaHongCoGai NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 593 ms 21788 KB
162416 15/08/2016 16:44:57 itcdeveloper14 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 17868 KB
162415 15/08/2016 16:44:04 itcdeveloper14 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 10996 KB
162412 15/08/2016 16:39:30 itcdeveloper14 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 10988 KB
159326 07/08/2016 15:33:16 3lovephuong3 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 10992 KB
159300 07/08/2016 14:51:03 3lovephuong3 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19184 KB
158352 05/08/2016 09:19:59 phamtankhac NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 22272 KB
156761 28/07/2016 21:27:27 fuliver123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 437 ms 11184 KB
156757 28/07/2016 21:03:40 ititorit NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19176 KB
156754 28/07/2016 21:01:50 ititorit NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 19176 KB
156746 28/07/2016 20:28:45 192168120 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 22912 KB
153659 20/07/2016 20:29:28 khangkhangtg NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 19152 KB
151295 11/07/2016 00:05:05 trinhbaoanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 22144 KB
151291 11/07/2016 00:02:57 trinhbaoanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 22144 KB
151286 10/07/2016 23:59:40 trinhbaoanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 22908 KB
149238 01/07/2016 20:31:10 try NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 23520 KB
145518 19/06/2016 16:16:15 doinghieng NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 21372 KB
145129 17/06/2016 20:29:15 huynhnhat NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 22908 KB
141971 06/06/2016 18:36:18 psucoder NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 10992 KB
140607 31/05/2016 22:23:40 qtuan140101 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 22272 KB
136137 15/05/2016 22:06:04 sohk1997 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10988 KB
135390 10/05/2016 22:34:43 lamquangvinhATO NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 23416 KB
135187 09/05/2016 21:14:59 hungs20 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 10992 KB
134263 01/05/2016 14:03:31 nghethuat102 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 812 ms 22780 KB
134262 01/05/2016 14:00:28 nghethuat102 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 781 ms 23168 KB
133965 28/04/2016 21:20:10 zipdang04 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 23168 KB
130934 14/04/2016 16:18:46 anhmanhvodoi20xx NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19184 KB
130579 11/04/2016 23:11:08 VoHT NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 6884 KB
127685 28/03/2016 22:23:58 dqhungdl NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19076 KB
127019 25/03/2016 18:34:59 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 19188 KB
127017 25/03/2016 18:33:52 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 19200 KB
126593 23/03/2016 10:31:01 Nguyenthaihoc NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 23028 KB
125646 17/03/2016 22:55:34 NgaoMta4596 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 20992 KB
125575 17/03/2016 18:47:26 hanhlv270597 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 500 ms 10128 KB
125478 17/03/2016 13:26:45 ngan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 265 ms 19196 KB
125469 17/03/2016 11:53:53 khangtran NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 23280 KB
125450 17/03/2016 09:45:56 romqn1999 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 23276 KB
125448 17/03/2016 09:39:13 romqn1999 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 625 ms 23408 KB
125325 16/03/2016 21:17:28 phuleethanh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 19064 KB
125307 16/03/2016 20:24:37 Truong NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 656 ms 23532 KB
125306 16/03/2016 19:59:43 mrtan_lovelife NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 500 ms 22636 KB
125109 16/03/2016 00:48:25 wInD_MtA NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 19184 KB
125044 15/03/2016 21:49:46 namnguyen123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19192 KB
125002 15/03/2016 20:41:09 TQT NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 19192 KB
124997 15/03/2016 20:37:47 TQT NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 19192 KB
124977 15/03/2016 19:58:13 thanhday132 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Python 2 Accepted 187 ms 17232 KB
124969 15/03/2016 19:34:46 thanhday132 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Python 2 Accepted 140 ms 23392 KB
124922 15/03/2016 16:10:50 Truong NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 656 ms 23532 KB
124839 15/03/2016 12:19:09 tranminhkhoa NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 515 ms 23020 KB
Back to Top