Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
814188 18/10/2020 02:14:03 kkmot2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3364 KB
812174 16/10/2020 09:33:53 anhhaopro VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 375 ms 3388 KB
812139 16/10/2020 09:07:36 tranngocnhoncvak4 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 343 ms 3364 KB
812131 16/10/2020 09:00:37 ntkluank3 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3400 KB
811413 15/10/2020 14:08:14 xuanphuoc273 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4212 KB
810240 13/10/2020 20:17:41 vovinam123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 4116 KB
806588 08/10/2020 11:12:42 vanphuc2409 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 93 ms 1876 KB
803760 02/10/2020 20:49:25 thống VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 5128 KB
798516 20/09/2020 21:47:21 bliztcranked VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 4084 KB
798459 20/09/2020 20:21:43 dangminhanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1896 KB
797106 17/09/2020 19:42:54 NguyenthanhducKTP25AHVHQ VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 5648 KB
793757 10/09/2020 18:44:38 NHQuan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 5668 KB
792563 07/09/2020 15:45:06 THoangHuy VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 5624 KB
792553 07/09/2020 15:24:03 phamcongtuananh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 453 ms 5628 KB
789342 28/08/2020 10:05:59 khongcoten002 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 375 ms 3256 KB
788792 26/08/2020 15:28:31 lehoang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2948 KB
788787 26/08/2020 15:24:56 lehoang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4468 KB
784420 16/08/2020 20:52:32 AnhHao2004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 343 ms 3344 KB
782150 09/08/2020 16:48:14 duongthao2004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 2548 KB
782148 09/08/2020 16:46:09 duongthao2004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3336 KB
781094 05/08/2020 22:16:58 baopham19062003kgkgkg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 93 ms 2236 KB
780765 04/08/2020 20:36:25 trungnguyenlak2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 3276 KB
779169 30/07/2020 16:38:20 vhskillpro VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1832 KB
778504 28/07/2020 15:09:10 naruto270504 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 3952 KB
778009 26/07/2020 12:14:13 JoySluxirt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2712 KB
778007 26/07/2020 12:11:14 JoySluxirt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
777570 25/07/2020 06:40:40 BananaOnTheTree VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 2408 KB
777242 24/07/2020 09:36:50 GnortVN VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
777240 24/07/2020 09:36:31 GnortVN VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2740 KB
777185 24/07/2020 07:43:17 ducanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 3368 KB
777060 23/07/2020 17:07:49 damminhquan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
774467 16/07/2020 10:43:58 TienDayy VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
774446 16/07/2020 08:54:40 dathoanhao098 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2720 KB
772538 10/07/2020 14:33:40 Hoang10TH VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 3992 KB
771468 08/07/2020 13:37:23 hoainam123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 4004 KB
770457 05/07/2020 17:12:41 Neptune VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2700 KB
770389 05/07/2020 15:53:50 soulofcinder VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3992 KB
769363 02/07/2020 22:17:21 dohoc12 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 2536 KB
766945 25/06/2020 09:56:09 kesaudoi291091 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 2524 KB
766493 22/06/2020 22:37:44 trainerolp VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1876 KB
765124 18/06/2020 23:11:02 wisdomlordraphael VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 5584 KB
761738 08/06/2020 10:03:05 Newps VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
760073 03/06/2020 07:59:34 lethienquan28052006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 4348 KB
760050 02/06/2020 22:07:07 pkconan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 93 ms 1880 KB
759960 02/06/2020 18:11:23 0941177356 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
758080 27/05/2020 22:09:02 QUARK VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 5192 KB
757714 26/05/2020 19:54:04 fngducnhat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 6040 KB
757704 26/05/2020 19:43:15 phuongthao02012006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2728 KB
757701 26/05/2020 19:40:58 long020506 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2936 KB
757697 26/05/2020 19:16:08 tranconganhkhoa2006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2932 KB
757696 26/05/2020 19:16:08 nhatdeptrai VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 4476 KB
757684 26/05/2020 18:08:08 QUARK VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 6044 KB
757683 26/05/2020 17:52:01 tranconganhkhoa2006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4484 KB
757680 26/05/2020 17:02:28 lethienquan28052006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4252 KB
757679 26/05/2020 17:00:01 lethienquan28052006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 6044 KB
756808 23/05/2020 16:20:01 blackcat2710 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 3900 KB
756443 22/05/2020 19:11:57 ldn694 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
752576 16/05/2020 15:18:15 nhanhuuhieu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 3364 KB
751806 14/05/2020 20:27:16 vclcv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 4036 KB
749468 06/05/2020 16:35:51 hieuishere VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 3372 KB
748458 02/05/2020 23:02:23 etapcode VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 343 ms 3520 KB
748241 01/05/2020 20:33:49 Nducnha VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 375 ms 3380 KB
746582 25/04/2020 21:46:57 Neptune VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 2952 KB
746579 25/04/2020 21:44:17 Neptune VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2968 KB
743820 16/04/2020 08:03:37 minhratnhat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2988 KB
743819 16/04/2020 08:02:14 minhratnhat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2760 KB
741647 08/04/2020 15:22:14 ngoctuannguyen VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
740561 05/04/2020 09:13:49 minhthi28 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2732 KB
738921 01/04/2020 08:20:26 hongphongthp VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 4032 KB
738200 29/03/2020 19:19:03 sendmylove123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1844 KB
736680 24/03/2020 14:26:54 nhattuan722 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 5492 KB
731930 13/03/2020 18:54:27 Love VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
731928 13/03/2020 18:51:04 Love VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
729886 07/03/2020 00:08:25 manhender VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 3372 KB
728401 03/03/2020 20:33:41 Hàoa1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
728399 03/03/2020 20:32:40 Quân1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1900 KB
728114 03/03/2020 00:38:03 hlsclan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 2532 KB
727840 02/03/2020 12:48:14 khanhld VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 3984 KB
727827 02/03/2020 11:24:04 baoduytran VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 1864 KB
726073 26/02/2020 15:43:49 camlaitin VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2700 KB
726065 26/02/2020 15:30:35 dangthithuyen VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2700 KB
723938 22/02/2020 08:07:48 lethienquan28052006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2720 KB
722185 18/02/2020 17:00:43 hoktro VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 3384 KB
721513 17/02/2020 14:32:21 anhthcsyl2006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
720522 15/02/2020 15:47:19 tiendung2306 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 109 ms 6004 KB
719644 13/02/2020 16:59:05 novaphoenix VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2800 KB
719487 13/02/2020 10:51:29 tahoangquan2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
719383 13/02/2020 09:08:18 Sơna1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 3360 KB
719266 12/02/2020 20:50:25 kimngan_tvn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
718996 12/02/2020 10:05:03 kimcuong_tvn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
718952 12/02/2020 08:59:18 letrungduc45 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
717318 09/02/2020 13:30:06 emLaNewBie VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 343 ms 4136 KB
717044 08/02/2020 19:56:57 whoisthatguy VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2816 KB
715547 06/02/2020 15:07:22 Quang249 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
714885 05/02/2020 16:00:19 tahoangquan2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
713740 03/02/2020 07:42:11 phgquynh2208 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2820 KB
712358 30/01/2020 23:47:47 novaphoenix VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 2820 KB
709881 25/01/2020 21:05:05 Sángolympic VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 6396 KB
706681 18/01/2020 12:26:52 HackerMan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 343 ms 3328 KB
706459 17/01/2020 23:22:54 watanabe2804 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 3192 KB
706457 17/01/2020 23:21:11 watanabe2804 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 406 ms 3972 KB
704829 14/01/2020 20:47:53 ngoctuannguyen VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
703650 12/01/2020 18:02:04 nguyenhoainam VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 3180 KB
699734 07/01/2020 00:29:26 ntphong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2760 KB
699105 06/01/2020 13:13:39 hoangmanh123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 406 ms 4072 KB
698367 05/01/2020 11:01:53 haupas VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
697856 04/01/2020 15:00:11 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1856 KB
696714 02/01/2020 23:00:53 hieupham VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
696713 02/01/2020 23:00:13 hieupham VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 1884 KB
696675 02/01/2020 22:26:51 anhkhoa09032004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2984 KB
696239 02/01/2020 10:51:35 dangdinhkhiem VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2956 KB
696229 02/01/2020 10:45:43 kalijay VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 2764 KB
696219 02/01/2020 10:38:10 dangdinhkhiem VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2764 KB
696212 02/01/2020 10:33:08 dangdinhkhiem VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
696203 02/01/2020 10:21:07 hieutvtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
696174 02/01/2020 09:51:54 hieutvtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
696173 02/01/2020 09:51:38 hieutvtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4280 KB
696171 02/01/2020 09:45:18 hieutvtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
695159 30/12/2019 21:57:23 hoangphuc2k4 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 3128 KB
695149 30/12/2019 21:46:45 nhatthang2704 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 3124 KB
695131 30/12/2019 21:28:27 totanhiep VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1908 KB
695125 30/12/2019 21:24:09 JayBao VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 3168 KB
691999 22/12/2019 20:35:13 lethienquan28052006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
691279 20/12/2019 22:15:48 sendmylove123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 3208 KB
691241 20/12/2019 21:37:06 unglinh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 3548 KB
690691 19/12/2019 08:04:53 4maxskill4 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3008 KB
683643 01/12/2019 22:16:43 kuzuma245 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
680261 25/11/2019 23:43:03 haiprot1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
676239 19/11/2019 20:26:51 omgursocute VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 3452 KB
673933 14/11/2019 20:43:20 ogit403 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 3232 KB
667521 02/11/2019 22:12:59 MaMoi VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1924 KB
663734 27/10/2019 10:02:22 nguyenvanson VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 3408 KB
663727 27/10/2019 09:57:43 nguyenvanson VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3408 KB
661313 23/10/2019 08:02:54 anhnguyen123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 4072 KB
661308 23/10/2019 07:59:37 ngtrkien18 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 5120 KB
660799 22/10/2019 10:51:43 Fidisk VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3016 KB
659429 18/10/2019 21:26:10 NQT1998 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 7244 KB
657025 13/10/2019 17:37:26 18T1021208 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 4104 KB
653062 07/10/2019 20:41:09 camlaitin VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
652103 05/10/2019 23:18:54 heo VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 4108 KB
652042 05/10/2019 21:42:37 Itachi VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 4124 KB
651840 05/10/2019 15:55:25 ntoan199 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
651070 04/10/2019 15:05:06 tuanđz0201 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
649364 02/10/2019 09:37:04 nguyentrantien2002 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 3360 KB
646989 27/09/2019 17:30:58 pmt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 328 ms 4076 KB
644023 21/09/2019 17:23:04 ntnvlog VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
641227 18/09/2019 07:57:27 thienkun VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
640130 16/09/2019 20:34:53 lethienquan28052006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
640128 16/09/2019 20:34:31 lethienquan28052006 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
638546 14/09/2019 08:46:15 gbking2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2820 KB
636485 11/09/2019 19:47:46 ashimari VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2780 KB
633964 08/09/2019 16:13:14 karasu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3024 KB
633188 06/09/2019 20:45:28 queanh0220 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
631905 03/09/2019 15:14:53 khanhkjhave VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
628755 26/08/2019 22:01:07 MinBaoTT VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 2828 KB
626181 24/08/2019 18:11:34 huuduc8igc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1812 KB
624328 20/08/2019 18:33:01 thuy_quynh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1900 KB
623018 17/08/2019 11:53:40 trandat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 1840 KB
621356 15/08/2019 15:25:29 ngoctit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1776 KB
620870 14/08/2019 15:14:19 nguyetanh10102005 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
620768 14/08/2019 10:49:57 nhatanh10102005 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2780 KB
620298 13/08/2019 10:14:16 prgrmanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 3980 KB
619477 10/08/2019 16:58:48 shukun VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2804 KB
619103 09/08/2019 19:46:01 dfwapekko VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 2408 KB
617260 06/08/2019 10:07:51 Midodra VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 2432 KB
617253 06/08/2019 10:04:05 Midodra VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 2428 KB
617251 06/08/2019 10:03:42 Midodra VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 2432 KB
613935 30/07/2019 21:11:31 thaolinh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
611526 26/07/2019 09:30:48 dothihoangduyen VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3920 KB
611521 26/07/2019 09:29:04 darkminion VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2720 KB
611515 26/07/2019 09:22:03 thangvt202 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2720 KB
611512 26/07/2019 09:21:13 cr705 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2720 KB
611437 26/07/2019 08:41:13 lehoaihai215 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2720 KB
606716 16/07/2019 16:23:08 ducanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 328 ms 3380 KB
606342 14/07/2019 22:53:14 trieutanhung93 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 4884 KB
603967 07/07/2019 11:11:51 baobao07 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 4048 KB
603374 05/07/2019 11:57:35 minhhieu092 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 2480 KB
602409 03/07/2019 10:11:59 LuongLegend VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 343 ms 1900 KB
602336 03/07/2019 00:14:54 flower VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3412 KB
602331 02/07/2019 23:46:07 trongluan2809 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 2516 KB
602316 02/07/2019 23:14:54 LeeVanHiep VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 1876 KB
602308 02/07/2019 23:05:50 LeeVanHiep VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 1876 KB
602223 02/07/2019 20:48:50 supertato VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 1876 KB
602204 02/07/2019 20:22:04 tranthuyan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3412 KB
602184 02/07/2019 19:24:56 supertato VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 1872 KB
601996 02/07/2019 08:54:48 doanphungtu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 2480 KB
600491 27/06/2019 22:26:39 ngocminh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1936 KB
597886 24/06/2019 14:01:50 ct390 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4300 KB
597111 22/06/2019 20:20:50 cr705 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
596146 20/06/2019 21:40:53 cyrocs258 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 5912 KB
593481 15/06/2019 00:21:32 huuthien198zz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 4000 KB
592526 12/06/2019 22:40:46 thien0914033912 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
592423 12/06/2019 16:59:04 trananhprince VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
592209 12/06/2019 03:08:56 biabeogo147 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 5944 KB
591900 10/06/2019 21:40:22 ntoanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 3020 KB
589576 03/06/2019 18:50:36 vokhanhan25 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2964 KB
589127 02/06/2019 05:46:52 masteroffood VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
586713 26/05/2019 10:34:01 094175234 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 328 ms 3368 KB
584625 20/05/2019 17:58:28 TIN10_VUTRINHHOANG VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 5692 KB
579199 01/05/2019 19:47:49 rimuru VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1936 KB
575235 19/04/2019 07:39:58 leviettttnh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3028 KB
573175 14/04/2019 19:54:31 tuananh778999 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 6340 KB
572574 13/04/2019 10:36:36 trung5kvshthlnqk38b VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
572564 13/04/2019 10:28:57 thienphucanh2004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
572343 12/04/2019 20:19:25 quochungctg2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
570814 08/04/2019 23:38:39 x3danhan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 234 ms 6324 KB
567887 01/04/2019 10:21:31 tuancqt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 1864 KB
567528 31/03/2019 09:18:42 nguyenhau VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2992 KB
565433 27/03/2019 09:49:22 buidinhpham2004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4752 KB
564752 25/03/2019 20:09:33 thedemonstuan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
562974 21/03/2019 14:32:02 minhduc2k2vp VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
561401 17/03/2019 15:11:33 dangptpt_ VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
560254 14/03/2019 14:20:52 quynh382003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
560239 14/03/2019 13:34:48 nguyenvu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
559721 13/03/2019 15:36:16 quyhugo158 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
559414 12/03/2019 23:22:03 proptit_12_1_13 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
558285 11/03/2019 14:05:20 phong1st VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2996 KB
557641 10/03/2019 14:37:34 Anh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2328 KB
556589 07/03/2019 21:55:37 phungduyminh1802 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2928 KB
556510 07/03/2019 19:53:40 BanManiac VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
556010 07/03/2019 07:27:34 minhtrieutvn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
556002 07/03/2019 07:19:51 h_giaotvn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2932 KB
555277 05/03/2019 20:53:04 nakrothpro VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
555084 05/03/2019 13:30:51 thuy12052004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
554970 05/03/2019 09:25:28 hongduyen29 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
554969 05/03/2019 09:23:23 duy0805 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
554967 05/03/2019 09:21:53 Qanh29 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
554907 05/03/2019 08:03:30 duycqt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 6100 KB
554319 03/03/2019 14:42:58 ffrederick VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 250 ms 3276 KB
553687 02/03/2019 07:40:04 namlawng123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 4020 KB
552115 27/02/2019 08:16:53 cuongyd1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
550689 24/02/2019 11:18:37 thanhduong11 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
550035 22/02/2019 17:43:09 thecuongthehieu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
549936 22/02/2019 15:17:28 cogang123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
549708 21/02/2019 21:10:06 tronghieu220403 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 3564 KB
549680 21/02/2019 20:44:38 vinhhuong0802 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
549190 21/02/2019 01:30:48 tronghieu220403 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
544746 10/02/2019 20:21:20 ironmank37d VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
543065 03/02/2019 16:40:17 biabeogo147 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
542668 02/02/2019 14:04:37 lehoang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
542317 01/02/2019 04:38:49 bk201 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 3432 KB
541667 29/01/2019 16:36:19 uchiha VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 3328 KB
541666 29/01/2019 16:31:27 uchiha VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 2544 KB
539172 22/01/2019 08:43:41 huuthuan13816 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
537530 17/01/2019 14:28:47 huuthuan13816 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
535379 12/01/2019 15:00:59 cptkhai VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
533825 09/01/2019 22:12:07 Lam22062002 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
533320 08/01/2019 21:09:46 thanhtuthcsyenlac VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
533239 08/01/2019 20:00:37 vanduc8a3 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
533133 08/01/2019 17:36:10 tcoder VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 4108 KB
531510 06/01/2019 10:44:09 Member VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 4212 KB
530323 04/01/2019 10:59:45 nguyenthithuylinh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
530298 04/01/2019 10:47:21 nguyenquangdung VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
530296 04/01/2019 10:46:06 nguyenthieuthanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
530294 04/01/2019 10:45:39 nguyenphuhuy VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
530284 04/01/2019 10:39:39 ronaldo VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
530281 04/01/2019 10:38:28 tavanta VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
530274 04/01/2019 10:36:25 tranchienthang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
530273 04/01/2019 10:36:00 tranchienthang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
530267 04/01/2019 10:34:15 phansam2004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
530266 04/01/2019 10:33:57 nguyentuankiet2005 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
530256 04/01/2019 10:29:22 CKTGNMHieu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
530060 04/01/2019 08:40:16 nguyentandung2005 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
525810 09/12/2018 17:13:03 anhnguyen123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 5664 KB
525745 09/12/2018 14:59:54 thanhduong11 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4660 KB
518270 23/11/2018 15:31:22 tadat216 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 5616 KB
515613 19/11/2018 11:02:48 tqh0806 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
515610 19/11/2018 10:58:44 tqh0806 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
515338 18/11/2018 23:02:37 lmpars VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3936 KB
513900 16/11/2018 22:05:04 thochit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2416 KB
513852 16/11/2018 21:27:17 vanan9205 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
513447 16/11/2018 14:17:54 kaitoukid1609 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
513117 15/11/2018 22:39:45 lehoang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
513079 15/11/2018 21:42:11 hoangnghiaviet VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3260 KB
512255 15/11/2018 11:31:37 anhvippro123z VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 5300 KB
509638 11/11/2018 22:01:26 manhh15 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 2592 KB
509557 11/11/2018 20:32:47 kakaka VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 3248 KB
509445 11/11/2018 19:08:20 hanhien VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
507719 08/11/2018 20:32:10 dtskeosua VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 3980 KB
507552 08/11/2018 16:22:49 chinhhi VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 2416 KB
504661 04/11/2018 19:22:10 6vienhdt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 4804 KB
501483 31/10/2018 10:40:03 hitu03 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2460 KB
501102 30/10/2018 19:07:30 hduoc2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
501099 30/10/2018 19:05:06 hduoc2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 1800 KB
500285 29/10/2018 15:16:42 hitu07 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4628 KB
499740 28/10/2018 11:23:25 quangduyluu123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 4752 KB
495324 21/10/2018 22:50:55 Teddy VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
492732 18/10/2018 21:11:24 hoangteo0103 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 5540 KB
492706 18/10/2018 20:58:30 viet2805 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 3956 KB
489331 14/10/2018 20:31:25 nguyenvantien0903 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
484084 09/10/2018 18:06:30 Asteross VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
481233 05/10/2018 16:34:47 hoangthuc701 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3988 KB
480980 05/10/2018 13:29:26 hitu08 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3128 KB
480385 04/10/2018 20:23:10 12hooks VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
479188 03/10/2018 07:48:22 nguyenmanhthien VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3248 KB
477400 30/09/2018 21:08:38 ngobao VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 3816 KB
477241 30/09/2018 15:52:09 taminhquanno21 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 5836 KB
471698 22/09/2018 10:47:41 cotyey VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 2536 KB
471355 21/09/2018 16:19:18 hitu05 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3804 KB
469321 18/09/2018 19:37:01 black_stone VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
466737 14/09/2018 17:10:12 xikhud VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 3180 KB
463493 09/09/2018 21:07:03 JamesBu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3836 KB
463392 09/09/2018 18:38:59 hitu02 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2468 KB
459117 02/09/2018 19:05:57 Minatokaze VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 5644 KB
458498 01/09/2018 12:17:01 huynhthanhtan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
458497 01/09/2018 12:16:16 huynhthanhtan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4692 KB
455460 25/08/2018 10:42:16 HHHHHHHH VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4708 KB
454003 22/08/2018 08:30:19 haxorus2004 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
453079 19/08/2018 17:05:17 Meliodas VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4612 KB
453006 19/08/2018 13:34:25 LongÇhampion VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 4116 KB
451096 15/08/2018 17:46:55 duong2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
447240 04/08/2018 21:48:50 phuongnhi_tran_1206 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 3892 KB
446885 03/08/2018 15:22:21 lcnguyendang123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4568 KB
444837 27/07/2018 20:48:31 wolf_boss VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
444720 27/07/2018 09:07:47 vikhangcqt171 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2452 KB
444421 26/07/2018 11:11:34 vantho1298 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3220 KB
442932 21/07/2018 21:04:21 paradisebay VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
442476 19/07/2018 22:19:42 ironmank37d VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1892 KB
442475 19/07/2018 22:18:19 ironmank37d VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 4568 KB
441565 16/07/2018 23:20:53 KHOI2611 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4648 KB
441294 15/07/2018 23:36:59 cyb3 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
441293 15/07/2018 23:35:35 cyb3 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 1888 KB
439380 08/07/2018 22:04:14 chaukhanh2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
438217 03/07/2018 11:27:50 Pejunmapdit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
437573 30/06/2018 02:46:19 iiiiiii125478 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 437 ms 2540 KB
437569 30/06/2018 02:38:40 iiiiiii125478 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 2560 KB
436427 25/06/2018 09:54:10 abc0o0o VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 2564 KB
433601 15/06/2018 01:49:50 ducanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
433514 14/06/2018 18:02:55 nmhien2605 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
432551 13/06/2018 19:02:28 tam VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3012 KB
431633 08/06/2018 21:19:08 tientien9302 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2708 KB
431527 08/06/2018 15:23:54 thuylinh253 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 437 ms 4076 KB
431192 07/06/2018 13:49:01 thang2k60 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
430922 06/06/2018 17:12:58 ngophuthinh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 3016 KB
430765 05/06/2018 20:27:02 ngocthien VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 437 ms 1900 KB
427588 27/05/2018 18:06:35 tuancanhktpm VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 1828 KB
427354 26/05/2018 10:30:10 thaibabao VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 3216 KB
421263 25/04/2018 19:44:09 dungdq2002 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
418161 14/04/2018 15:56:32 rangnokapk VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1912 KB
418160 14/04/2018 15:55:46 rangnokapk VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 5668 KB
416436 12/04/2018 15:54:02 16122001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
416259 12/04/2018 08:27:08 dangkhoa_pascal VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2684 KB
416201 11/04/2018 23:13:56 aiva178 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2976 KB
415523 10/04/2018 15:35:08 linhbeo1210 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1776 KB
414183 06/04/2018 21:18:49 __________ VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 5512 KB
413198 04/04/2018 14:13:18 theanhbr01 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
409353 26/03/2018 10:23:13 tinhochbt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2916 KB
407977 22/03/2018 17:54:24 minhdanglvl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2692 KB
405515 15/03/2018 18:54:07 ngocminh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 4512 KB
405213 15/03/2018 08:12:02 hungvt_ntu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 4416 KB
405212 15/03/2018 08:11:08 hungvt_ntu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 4644 KB
405211 15/03/2018 08:10:45 hungvt_ntu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 4440 KB
405203 15/03/2018 08:04:34 minhthanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 3412 KB
401620 07/03/2018 21:48:18 bach123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3124 KB
399893 01/03/2018 20:29:43 thao1234 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
397945 22/02/2018 15:07:13 buihoat2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
397944 22/02/2018 15:06:33 buihoat2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
397943 22/02/2018 15:06:12 buihoat2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
397940 22/02/2018 15:04:25 buihoat2003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
397722 21/02/2018 21:20:09 Xuanhuynd2001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 4940 KB
396467 14/02/2018 20:35:25 nguyenthicamtu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 3824 KB
391742 27/01/2018 19:06:52 duonga1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
391661 27/01/2018 10:16:49 thelightvn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3128 KB
390738 25/01/2018 14:47:38 Tunga1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
390719 25/01/2018 14:33:33 Quân1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
390508 24/01/2018 21:51:28 giangvu258 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3228 KB
390498 24/01/2018 21:42:43 giangvu258 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 3252 KB
388758 22/01/2018 22:30:13 ntd992003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2796 KB
387069 18/01/2018 09:50:56 lotac VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 421 ms 3384 KB
381243 03/01/2018 09:30:51 Phandat16 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 5756 KB
379230 30/12/2017 09:53:51 hien_jeony VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 3300 KB
379215 30/12/2017 09:31:11 ylfengyou VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 375 ms 3300 KB
379214 30/12/2017 09:31:11 phambichngoclamson2002 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 406 ms 3272 KB
379210 30/12/2017 09:22:52 quyenmmai VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3364 KB
379207 30/12/2017 09:19:38 dinhthanhnga06 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 3316 KB
377233 23/12/2017 19:48:42 caovantheanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 3044 KB
374457 13/12/2017 09:52:10 mrlihd VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 4844 KB
374027 11/12/2017 15:33:27 huy9a1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2892 KB
373938 11/12/2017 09:24:16 hanhhuyenit1619 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 1744 KB
373594 10/12/2017 08:24:04 quyenmmai VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 2484 KB
373395 09/12/2017 09:17:49 trang2002cool VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2456 KB
370749 03/12/2017 10:32:39 chaugiang_97 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 406 ms 2424 KB
370737 03/12/2017 09:45:32 kyonest12 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 1768 KB
370396 02/12/2017 10:56:52 namtao97 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 2716 KB
368347 28/11/2017 16:07:35 trungtt123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 3328 KB
367078 27/11/2017 20:02:48 tiendiep9a1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3200 KB
366803 27/11/2017 09:31:25 thamtudeptrai007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 2508 KB
364366 22/11/2017 21:22:05 locnguyen VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2500 KB
364189 22/11/2017 14:59:43 nganyhilow VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2492 KB
363183 20/11/2017 17:43:11 christzy VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
359256 13/11/2017 20:52:44 doduc2652002 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 3084 KB
357754 11/11/2017 16:39:22 freepascal VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
353883 06/11/2017 19:47:11 tungtdn321 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
352663 04/11/2017 21:13:02 vinhntndu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 5160 KB
348730 30/10/2017 21:37:18 tungtdn4321 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
348707 30/10/2017 21:26:59 lekyatc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 5016 KB
346726 27/10/2017 18:42:25 vuong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 2532 KB
346343 27/10/2017 08:59:27 nganyhilow VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 5636 KB
346184 26/10/2017 22:02:14 tranthanhhai VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 5032 KB
343525 23/10/2017 22:56:50 trungcbg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 1852 KB
343496 23/10/2017 22:11:13 lichngothanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 3284 KB
343493 23/10/2017 22:10:26 lichngothanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3284 KB
343482 23/10/2017 22:01:55 SPJ VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
343198 23/10/2017 17:09:09 hoan2k1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 3260 KB
342953 23/10/2017 09:48:11 skydriver001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3260 KB
342941 23/10/2017 09:37:59 skydriver001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 6384 KB
342939 23/10/2017 09:30:20 skydriver001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 6384 KB
342145 21/10/2017 21:31:31 reset VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3300 KB
338336 16/10/2017 23:14:30 huynhtuan17ti VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2460 KB
330392 06/10/2017 21:50:14 masterv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1772 KB
324232 28/09/2017 10:42:57 dasea VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
322931 25/09/2017 22:55:28 xekoiuxuka VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
322782 25/09/2017 21:14:52 anh76qn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
322778 25/09/2017 21:12:02 anh76qn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
322124 24/09/2017 15:22:40 anhbannho147vn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 4100 KB
321971 24/09/2017 10:09:41 trungtt123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
321935 24/09/2017 09:52:24 llk2407 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
320344 21/09/2017 08:06:03 coderkcdhv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 2540 KB
319656 19/09/2017 21:04:09 tronghk14 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2540 KB
318945 18/09/2017 14:35:25 dangcaptkd VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
316908 14/09/2017 09:56:29 lvt2000 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
316422 13/09/2017 15:15:05 vuhongson VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 4432 KB
315575 11/09/2017 17:57:38 trongphuongbkhn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 3720 KB
315573 11/09/2017 17:49:30 trongphuongbkhn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 4064 KB
314867 10/09/2017 08:16:49 tqhuy2502 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
314454 09/09/2017 08:33:21 manhhungking VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
314453 09/09/2017 08:32:00 helloth VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 4080 KB
314432 09/09/2017 00:33:48 congson123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3164 KB
313836 07/09/2017 14:53:14 casaumayman VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3804 KB
312756 04/09/2017 11:21:51 blebleble VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1860 KB
311381 31/08/2017 20:54:45 tranquockhanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 3144 KB
309834 27/08/2017 20:38:57 WhyOnlyMe VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3800 KB
309383 26/08/2017 14:58:30 0000000000 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2972 KB
309222 26/08/2017 09:34:23 nam288 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 2456 KB
309107 25/08/2017 19:56:15 azulgrana1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
307611 21/08/2017 16:12:56 ABC_XYZ VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
306710 18/08/2017 21:58:18 nghialuffy VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 3552 KB
305559 16/08/2017 15:25:21 hains VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
302622 09/08/2017 20:08:42 leehieeu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Java 8 Accepted 781 ms 37240 KB
302597 09/08/2017 17:02:59 01667401268 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 3868 KB
302586 09/08/2017 16:38:25 nam288 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2376 KB
300679 02/08/2017 21:09:37 inomatit82 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
300316 01/08/2017 12:00:45 frostpixel VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
299555 28/07/2017 08:19:26 congthangk36d VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1904 KB
298850 26/07/2017 08:50:24 minhthu20201 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2852 KB
297416 20/07/2017 22:48:41 truongngocgiang99 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
296600 18/07/2017 22:11:16 Tu2112003 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
296585 18/07/2017 21:41:15 my_crush_hates_me VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
296496 18/07/2017 16:03:59 thienlong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 2492 KB
296417 18/07/2017 04:35:44 okeomachnha VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1872 KB
296071 16/07/2017 22:52:20 vubinhduong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
296056 16/07/2017 22:04:04 comrades102 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
295972 16/07/2017 17:23:33 Nhokkz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2980 KB
295968 16/07/2017 17:13:49 Nhokkz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2968 KB
293220 07/07/2017 06:27:39 SpringFlowers VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
293173 06/07/2017 20:47:59 z7vahein7z VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
291573 29/06/2017 01:01:04 nguyenhaidang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 203 ms 4088 KB
290804 25/06/2017 19:13:44 ngocnhi VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
289712 21/06/2017 20:45:55 ducthang9122001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2444 KB
289022 19/06/2017 08:09:25 ad3720011 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
288532 16/06/2017 22:26:21 caubedaumat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
288492 16/06/2017 21:16:07 hoanmalai VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2512 KB
287117 12/06/2017 07:42:49 zminhthinhsd1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
287103 11/06/2017 22:52:48 omega1100100 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 187 ms 4208 KB
286602 10/06/2017 09:19:38 MINHKHANG VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 5148 KB
286384 09/06/2017 09:02:53 perfect VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2992 KB
283728 28/05/2017 08:35:52 nhpntz0t VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3080 KB
281489 19/05/2017 03:46:41 DTUTeam1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3128 KB
279225 14/05/2017 16:10:34 hocattuongltv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 3412 KB
276371 08/05/2017 13:10:23 yutaka2k VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 2928 KB
274519 29/04/2017 01:22:32 lamquangvinhATO VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2996 KB
272416 21/04/2017 00:51:12 nguyenducptit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3812 KB
269883 11/04/2017 15:18:38 anhmanhvodoi20xx VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 187 ms 2528 KB
267426 05/04/2017 12:52:34 tranlehiep2203 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 203 ms 3328 KB
266114 02/04/2017 15:49:00 sorry_dahaodl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 3404 KB
264935 30/03/2017 07:26:39 duyvtvp1919 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 203 ms 3312 KB
263997 27/03/2017 20:52:02 duongcscx VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2940 KB
263748 27/03/2017 07:03:59 iostream VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 2404 KB
263528 26/03/2017 15:04:26 dangnamcd VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3816 KB
262886 24/03/2017 20:30:03 Adam_Kyle VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3860 KB
262721 24/03/2017 11:13:56 dangquangthang0001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3980 KB
262720 24/03/2017 11:12:48 dangquangthang0001 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3980 KB
262298 23/03/2017 10:51:12 SonicMaster98 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3176 KB
261828 22/03/2017 08:44:19 nkduc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 1840 KB
260910 19/03/2017 22:25:30 nguyenquyvuong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
260907 19/03/2017 22:21:38 nguyenquyvuong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
259785 18/03/2017 07:16:12 doituyentin VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
255010 05/03/2017 17:49:37 hatuank97lhp VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
253307 28/02/2017 18:02:56 kien_ngo VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
252959 27/02/2017 20:07:56 ginsama01 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
250398 20/02/2017 17:40:12 nhannguyen95 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 2516 KB
246365 11/02/2017 23:45:23 ThanhEtn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2212 KB
245696 09/02/2017 22:39:36 hahpuc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
245285 08/02/2017 14:28:54 BoB VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2968 KB
244687 05/02/2017 17:14:24 tuan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2160 KB
244681 05/02/2017 16:56:52 tuan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 3720 KB
244217 02/02/2017 20:25:58 dats2007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2476 KB
244216 02/02/2017 20:25:13 dats2007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2460 KB
244198 02/02/2017 19:22:40 nguyentrungthanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
243595 29/01/2017 08:54:44 hoangthuhang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 203 ms 4280 KB
243376 27/01/2017 21:04:27 Soledad VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
242838 24/01/2017 14:40:53 ffyyytt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
242321 20/01/2017 21:36:40 tsunaswada VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
242320 20/01/2017 21:28:10 tsunaswada VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
240293 12/01/2017 16:59:51 Demo2000 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
237317 01/01/2017 22:56:59 linhlrx VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
234147 23/12/2016 00:27:43 presariohg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 2472 KB
234146 23/12/2016 00:24:16 presariohg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 2476 KB
233574 20/12/2016 08:06:21 cavang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2980 KB
231514 11/12/2016 23:28:44 presariohg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
231486 11/12/2016 22:12:28 presariohg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Java 8 Accepted 734 ms 36424 KB
230902 09/12/2016 21:58:14 SlothSe7en VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
230534 09/12/2016 01:58:14 dhkhtn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1872 KB
230149 08/12/2016 11:25:19 presariohg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
230146 08/12/2016 11:20:50 presariohg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
230096 08/12/2016 08:49:12 dhkhtn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
230095 08/12/2016 08:47:49 dhkhtn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
230083 08/12/2016 02:42:37 abc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
229807 07/12/2016 13:54:50 presariohg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Java 8 Accepted 921 ms 34696 KB
225617 27/11/2016 12:41:27 NMPACM VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
225576 27/11/2016 11:51:07 dhkhtn VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1872 KB
224915 26/11/2016 10:15:32 csh4ev3r VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 10316 KB
222927 23/11/2016 18:30:24 tuan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 3084 KB
221321 21/11/2016 10:42:26 ducquynhfptk12 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
219445 18/11/2016 00:13:00 khakha2706 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 2516 KB
219419 17/11/2016 23:35:50 nguyenthang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
219153 17/11/2016 18:33:56 LHP VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
218895 17/11/2016 09:11:17 anhpro96 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
218777 16/11/2016 22:47:59 khoaat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2528 KB
214611 11/11/2016 13:33:56 anhpro96 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2404 KB
213322 08/11/2016 21:07:03 minhquangsqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3984 KB
213307 08/11/2016 20:53:10 k4mjk4mjz3 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 5552 KB
211513 05/11/2016 20:08:12 hut_luan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
209787 02/11/2016 20:01:54 thaixuandang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
208521 31/10/2016 23:41:48 phamvankhanh1516 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
208247 31/10/2016 18:01:35 HSam VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 171 ms 2912 KB
207886 30/10/2016 21:18:49 HoVanAnhK58A2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
207739 30/10/2016 16:56:22 phamvankhanh1516 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2432 KB
207534 29/10/2016 23:16:33 thanhpromu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2516 KB
207428 29/10/2016 20:54:34 thanhpromu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3172 KB
206879 28/10/2016 23:09:34 Hieu_sqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 1536 KB
206877 28/10/2016 23:08:54 Hieu_sqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1536 KB
206875 28/10/2016 23:07:40 Hieu_sqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2964 KB
206873 28/10/2016 23:06:21 Hieu_sqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2296 KB
206872 28/10/2016 23:05:11 Hieu_sqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1536 KB
206856 28/10/2016 22:45:10 truongarony VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 3136 KB
206620 28/10/2016 19:46:34 Hieu_sqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1536 KB
206595 28/10/2016 19:20:00 Hieu_sqtt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 3756 KB
205781 27/10/2016 17:38:57 4everkaka VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 5644 KB
205355 26/10/2016 22:46:36 tranleduy1233 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
204987 26/10/2016 12:50:10 boychienga1234 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
204756 25/10/2016 23:53:38 s2lyonking VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 3824 KB
199707 19/10/2016 23:29:25 yesiambao VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 3004 KB
198881 18/10/2016 21:33:52 vphuong214 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 5660 KB
194838 12/10/2016 19:21:12 phamvankhanh1516 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1804 KB
194808 12/10/2016 18:19:31 sbeatit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 375 ms 1812 KB
194234 11/10/2016 22:10:38 bjnjucun VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1812 KB
194179 11/10/2016 21:05:44 Ramaas22 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1788 KB
194118 11/10/2016 20:06:13 Long145236 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1808 KB
193162 11/10/2016 15:35:58 khieunguyen VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 1784 KB
190193 08/10/2016 21:55:33 giahy2911 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 468 ms 4648 KB
190095 08/10/2016 19:08:50 giangstellar365 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 4116 KB
189771 07/10/2016 23:58:44 swdarknight VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 1760 KB
189622 07/10/2016 20:50:14 hungdhv97 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 500 ms 1760 KB
188477 05/10/2016 20:00:48 anhviet VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 453 ms 1760 KB
188106 05/10/2016 00:04:22 phamtankhac VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 468 ms 3184 KB
188065 04/10/2016 22:56:26 thaiuit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 453 ms 3276 KB
186673 02/10/2016 20:06:56 huw VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3012 KB
186320 02/10/2016 11:05:29 tienthanh214 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
186125 01/10/2016 21:20:25 tienthanh214 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2536 KB
185260 30/09/2016 14:20:54 AnhVu1996 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1764 KB
185146 30/09/2016 10:06:11 AnhVu1996 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1764 KB
184831 29/09/2016 20:03:54 kieuquocdat123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1740 KB
184382 29/09/2016 07:19:42 quanghsprovp VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1756 KB
184343 28/09/2016 23:57:55 bt VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 1704 KB
183831 28/09/2016 07:34:46 datdi VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 4472 KB
183678 27/09/2016 20:42:04 ARSENAL1886 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1540 KB
183039 26/09/2016 22:06:16 hutphuoc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 5632 KB
181846 24/09/2016 19:22:57 kok VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 5636 KB
181844 24/09/2016 19:21:08 kok VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 125 ms 17348 KB
181843 24/09/2016 19:16:10 kok VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 17344 KB
181448 23/09/2016 20:42:37 thaixuandang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 4364 KB
181256 23/09/2016 10:03:38 thanhthai3457 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 546 ms 5628 KB
180269 21/09/2016 21:13:34 nguloik50mta1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1788 KB
180217 21/09/2016 20:39:56 chitam117119 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
180102 21/09/2016 15:50:28 thanhquang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 468 ms 1780 KB
179526 20/09/2016 15:16:20 khangtran VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1784 KB
179086 19/09/2016 20:58:38 yuu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 468 ms 3344 KB
178401 18/09/2016 10:18:27 hieua2tincvp VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 562 ms 3244 KB
178354 18/09/2016 09:22:46 NgocAnh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 515 ms 3220 KB
178116 17/09/2016 16:50:33 caothesan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 375 ms 3204 KB
177231 15/09/2016 21:25:31 Nhoem VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 4068 KB
177198 15/09/2016 20:40:02 phuquyzzz01 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 140 ms 4180 KB
177159 15/09/2016 19:42:38 boychienga1234 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4256 KB
176486 14/09/2016 19:30:09 Hhcckqnl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1712 KB
175737 13/09/2016 21:39:21 bachnxepu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 125 ms 1708 KB
174402 12/09/2016 16:49:14 nguyensieuv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 140 ms 3916 KB
173749 11/09/2016 19:36:03 giacacluong323 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2716 KB
173659 11/09/2016 15:27:39 hoangducsmagic VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
172733 10/09/2016 07:08:53 lbnvando VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 140 ms 5748 KB
172603 09/09/2016 22:08:19 chutuanthong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 109 ms 4884 KB
172270 09/09/2016 10:24:31 phungvitrung VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2992 KB
168562 03/09/2016 05:17:35 cpu2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 3216 KB
168561 03/09/2016 05:16:52 cpu2 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 3180 KB
168542 03/09/2016 00:58:21 tkhenry VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 1720 KB
168223 02/09/2016 11:40:21 nhocksoc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2688 KB
168028 01/09/2016 15:55:10 minh18plus VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 1720 KB
167860 31/08/2016 23:28:04 awatjkim VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 515 ms 3144 KB
167684 31/08/2016 00:22:16 wInD_MtA VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 3136 KB
167421 30/08/2016 14:46:43 parkouryb VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 500 ms 3112 KB
163713 19/08/2016 23:36:17 damsanchv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 1796 KB
163690 19/08/2016 22:12:32 phuong_uit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
163688 19/08/2016 22:07:46 phuong_uit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 3356 KB
163056 17/08/2016 13:59:45 quangminh6624 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
162413 15/08/2016 16:39:42 TCUCGiang VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 4816 KB
161894 14/08/2016 10:53:40 thanga2pbc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 2532 KB
160839 11/08/2016 14:30:47 miltonbw VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3004 KB
160105 09/08/2016 16:01:27 192168120 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4368 KB
151541 13/07/2016 09:29:48 TVG VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 453 ms 1764 KB
151188 10/07/2016 20:22:38 dqhn123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 500 ms 17420 KB
149821 04/07/2016 14:51:03 ngonamduonghl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2992 KB
149023 01/07/2016 01:48:32 ititorit VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 62 ms 1792 KB
148557 29/06/2016 15:18:47 leducthinh0409 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 437 ms 3300 KB
147825 25/06/2016 07:34:22 qtuan140101 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2716 KB
147638 23/06/2016 22:09:45 euroruby VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 5836 KB
147587 23/06/2016 21:07:14 doinghieng VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4784 KB
147569 23/06/2016 20:42:33 trantienlqd200620 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 140 ms 4384 KB
145394 19/06/2016 01:54:32 songlahyvong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 453 ms 5732 KB
145346 18/06/2016 22:51:30 try VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3020 KB
145327 18/06/2016 21:52:56 thanhthai3457 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 453 ms 5724 KB
145046 17/06/2016 10:17:52 vuquelam29 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3012 KB
143074 11/06/2016 21:45:54 proxike VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
142935 11/06/2016 08:02:05 ngungu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 421 ms 1792 KB
142928 11/06/2016 00:38:31 xxxxxxx154 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 437 ms 2568 KB
142841 10/06/2016 18:37:08 xxxxxxx154 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 453 ms 2592 KB
142836 10/06/2016 17:52:36 xxxxxxx154 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 2444 KB
142326 08/06/2016 07:53:48 thienbao VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 4332 KB
139537 31/05/2016 01:36:52 gatrongcode VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 1824 KB
138216 27/05/2016 23:15:33 Comrade VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2796 KB
138215 27/05/2016 23:14:33 Comrade VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
138173 27/05/2016 20:28:09 abinh2000 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 140 ms 4272 KB
137690 25/05/2016 14:53:06 phuongle0205 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 453 ms 4592 KB
137027 21/05/2016 22:27:36 truongtop14 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 5380 KB
136503 18/05/2016 14:01:46 thang016666 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1628 KB
136197 16/05/2016 14:55:38 yogathanh99 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 2776 KB
136083 15/05/2016 15:35:18 quangquy9199 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 4364 KB
135176 09/05/2016 20:39:00 hungs20 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 6396 KB
134671 05/05/2016 08:21:18 phuchoahodo VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 109 ms 1792 KB
134270 01/05/2016 15:27:42 loveTforever VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
133817 27/04/2016 21:41:14 TQT VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 1776 KB
133734 27/04/2016 15:02:30 dahaodl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 406 ms 1796 KB
133676 26/04/2016 22:19:37 duckhai2102 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1784 KB
132817 21/04/2016 07:30:55 thitcho96 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 406 ms 1820 KB
132774 20/04/2016 20:53:48 MTAZero VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
132769 20/04/2016 20:29:24 dahaodl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
132751 20/04/2016 18:04:34 sonhn99 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 3336 KB
131064 15/04/2016 10:52:21 ACM2015 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 437 ms 3360 KB
131033 15/04/2016 08:28:57 khangkhangtg VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1796 KB
130605 12/04/2016 09:08:35 anhmanhvodoi20xx VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 4580 KB
130604 12/04/2016 09:04:36 hoanqq123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 2440 KB
130075 08/04/2016 20:44:33 VoHT VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 109 ms 3340 KB
130071 08/04/2016 20:40:19 VoHT VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 468 ms 3340 KB
130005 08/04/2016 13:35:19 ltd99hz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2940 KB
129811 07/04/2016 12:49:29 ltd99hz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2940 KB
129710 06/04/2016 20:55:34 ltd99hz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2940 KB
129025 04/04/2016 15:29:44 kakashipham VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
128969 04/04/2016 12:37:40 kakashipham VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
128965 04/04/2016 11:41:23 kakashipham VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
128962 04/04/2016 11:22:05 kakashipham VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
128906 03/04/2016 21:16:27 Cuongvit99 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 4304 KB
128890 03/04/2016 20:40:57 ltd99hz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2968 KB
128659 02/04/2016 23:00:40 kakashipham VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 4268 KB
128486 01/04/2016 21:02:25 ltd99hz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2712 KB
128241 31/03/2016 17:45:22 hoang_95125 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2684 KB
127888 29/03/2016 19:39:55 duongtnhat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 406 ms 1716 KB
127668 28/03/2016 21:58:32 npltv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2628 KB
127651 28/03/2016 21:43:14 dqhungdl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1680 KB
127530 28/03/2016 15:26:24 tienthanh214 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 5812 KB
127279 27/03/2016 18:49:51 khangtran VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
127272 27/03/2016 18:18:48 khangtran VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2900 KB
127197 27/03/2016 09:17:01 luuchv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
127169 26/03/2016 21:45:47 dacthai2807 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
127001 25/03/2016 16:29:31 psucoder VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1796 KB
127000 25/03/2016 16:27:27 psucoder VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 109 ms 4176 KB
126885 24/03/2016 21:32:56 huuthinh123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 3184 KB
126877 24/03/2016 21:18:32 middlest VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 312 ms 2536 KB
126769 24/03/2016 08:30:04 chalker VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2984 KB
126670 23/03/2016 21:53:14 hoasentrangcm VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 3000 KB
126646 23/03/2016 19:22:47 hanhlv270597 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 390 ms 3260 KB
126614 23/03/2016 12:02:16 phuleethanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 109 ms 1872 KB
126613 23/03/2016 11:56:25 phuleethanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 125 ms 3372 KB
126599 23/03/2016 10:45:54 Nguyenthaihoc VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
126582 23/03/2016 10:20:27 minhthuan274 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1808 KB
126577 23/03/2016 09:49:11 doquangdat VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 1808 KB
126544 23/03/2016 07:31:38 ppttll101 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
126494 22/03/2016 20:40:48 ntanh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
126450 22/03/2016 17:37:58 nghethuat102 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2868 KB
126278 21/03/2016 19:44:01 vdn1999bxvp VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 1788 KB
126226 21/03/2016 14:59:14 trivonhan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
126172 21/03/2016 11:22:22 nhphuongltv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
126129 20/03/2016 23:49:34 mrtan_lovelife VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2972 KB
126128 20/03/2016 23:48:20 lvdo92 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2444 KB
126120 20/03/2016 23:29:51 Truong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
126112 20/03/2016 23:13:38 khangtran VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
126093 20/03/2016 22:10:08 namnguyen123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 375 ms 1784 KB
126091 20/03/2016 22:06:00 Colrist VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
126084 20/03/2016 22:01:57 Truong VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
126046 20/03/2016 21:38:22 nguyenxuanhaa3 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
126035 20/03/2016 21:19:18 romqn1999 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2972 KB
126020 20/03/2016 20:50:17 lilom13 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
126019 20/03/2016 20:50:06 thanhday132 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
Back to Top