Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
813381 17/10/2020 11:13:08 kkmot2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 328 ms 392468 KB
805361 06/10/2020 13:00:09 quythanh VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 406 ms 392128 KB
804293 03/10/2020 20:30:35 hains VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 562 ms 392588 KB
803612 02/10/2020 15:04:50 hains VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 406 ms 6656 KB
782863 12/08/2020 13:53:38 Veve VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 578 ms 18340 KB
782463 10/08/2020 19:51:20 Quang249 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 609 ms 18332 KB
771525 08/07/2020 14:09:18 hoainam123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 312 ms 391960 KB
756053 22/05/2020 09:19:40 dfwapekko VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 328 ms 391988 KB
742721 12/04/2020 08:43:49 haupas VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 250 ms 275860 KB
721520 17/02/2020 15:02:08 maiht VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6652 KB
706685 18/01/2020 12:41:21 HackerMan VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 281 ms 387168 KB
697852 04/01/2020 14:59:00 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 218 ms 5772 KB
683996 02/12/2019 21:28:34 canvn2000 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 265 ms 377080 KB
683994 02/12/2019 21:27:48 canvn2000 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 375 ms 391612 KB
683670 01/12/2019 22:55:30 leviettttnh VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 359 ms 374808 KB
671965 11/11/2019 09:56:55 totanhiep VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 328 ms 386736 KB
649231 01/10/2019 22:37:14 nguyentrantien2002 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 218 ms 17528 KB
648528 30/09/2019 18:58:19 thien0914033912 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 203 ms 17512 KB
648526 30/09/2019 18:57:09 thien0914033912 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 218 ms 17508 KB
647580 28/09/2019 15:23:10 baobao07 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 546 ms 38092 KB
645248 24/09/2019 10:00:44 namlawng123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 234 ms 5768 KB
631764 02/09/2019 23:23:43 nguyetanh10102005 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6608 KB
630939 31/08/2019 21:58:47 nhatanh10102005 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6564 KB
630117 30/08/2019 04:29:56 thaolinh VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6564 KB
630110 29/08/2019 23:11:22 TAn VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 578 ms 391388 KB
619326 10/08/2019 12:26:29 ffrederick VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 312 ms 7500 KB
602353 03/07/2019 08:09:56 quangduyluu123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 281 ms 10304 KB
597357 23/06/2019 10:42:24 nguyenvantien0903 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 281 ms 390840 KB
594903 18/06/2019 10:32:32 cyb3 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 281 ms 392060 KB
593641 15/06/2019 12:46:07 dangkhoa_pascal VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 343 ms 391604 KB
592421 12/06/2019 16:42:32 biabeogo147 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 281 ms 10604 KB
592019 11/06/2019 11:40:28 ntoanh VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 375 ms 6688 KB
592012 11/06/2019 11:19:41 ntoanh VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6692 KB
573042 14/04/2019 12:01:42 phuongnhi_tran_1206 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 296 ms 389552 KB
566926 29/03/2019 15:04:47 nguyendactam VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 218 ms 378456 KB
566923 29/03/2019 15:01:28 nguyendactam VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 312 ms 392020 KB
566899 29/03/2019 14:07:03 nguyendactam VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 187 ms 378360 KB
566893 29/03/2019 13:58:16 nguyendactam VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 187 ms 387588 KB
566892 29/03/2019 13:58:04 nguyendactam VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 234 ms 387740 KB
566506 28/03/2019 16:16:27 nguyenmaivinh VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 265 ms 392264 KB
529703 03/01/2019 18:46:55 nguyendenn1 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 265 ms 8628 KB
514178 17/11/2018 10:47:15 xikhud VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 140 ms 10060 KB
512259 15/11/2018 11:32:42 anhvippro123z VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 250 ms 392056 KB
502933 01/11/2018 23:17:19 LongÇhampion VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 187 ms 10164 KB
499100 27/10/2018 10:35:01 thamtudeptrai007 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 140 ms 5792 KB
455457 25/08/2018 10:41:39 HHHHHHHH VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 171 ms 5804 KB
426096 21/05/2018 09:44:36 lbnvando VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 734 ms 63556 KB
426092 21/05/2018 09:40:35 lbnvando VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 718 ms 63556 KB
426081 21/05/2018 08:43:23 start008 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 468 ms 20372 KB
419365 19/04/2018 05:15:04 vinhntndu VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 203 ms 380668 KB
378062 27/12/2017 14:17:31 Phenomenal1 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 250 ms 8620 KB
359976 14/11/2017 16:19:56 freepascal VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 281 ms 8620 KB
358846 13/11/2017 13:39:59 huudatwn1q VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 921 ms 62452 KB
358626 13/11/2017 00:14:34 nguyenvanhoan VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 281 ms 392076 KB
350488 01/11/2017 21:33:30 masterv VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 234 ms 19452 KB
343778 24/10/2017 10:13:36 awatjkim VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 171 ms 5780 KB
343195 23/10/2017 17:08:13 hoan2k1 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 296 ms 372104 KB
319392 19/09/2017 14:46:56 blebleble VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 281 ms 391828 KB
318638 17/09/2017 17:58:20 hatuank97lhp VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 156 ms 9672 KB
315222 11/09/2017 05:25:40 congson123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 203 ms 13576 KB
307899 22/08/2017 17:19:21 vinh10a2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 187 ms 7724 KB
307889 22/08/2017 16:49:07 vinh10a2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 203 ms 343180 KB
307885 22/08/2017 16:45:36 vinh10a2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 250 ms 346092 KB
299541 27/07/2017 23:32:16 Hackerr VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 359 ms 390196 KB
286437 09/06/2017 11:21:07 my_crush_hates_me VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 140 ms 6408 KB
276187 07/05/2017 17:59:21 snake69 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 437 ms 33924 KB
273621 25/04/2017 15:47:01 jutalosa VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 406 ms 26088 KB
272488 21/04/2017 15:56:03 duongcscx VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 234 ms 8608 KB
272484 21/04/2017 15:51:56 duongcscx VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 250 ms 8608 KB
269221 09/04/2017 09:22:10 dat123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 187 ms 7752 KB
269216 09/04/2017 09:17:29 dat123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 203 ms 7748 KB
269147 08/04/2017 22:45:55 vinh10a2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 906 ms 66476 KB
269127 08/04/2017 22:30:50 vinh10a2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 937 ms 66512 KB
269112 08/04/2017 22:22:53 vinh10a2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 937 ms 66508 KB
269106 08/04/2017 22:17:58 vinh10a2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 906 ms 66508 KB
267460 05/04/2017 13:03:19 tranlehiep2203 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 187 ms 7676 KB
259831 18/03/2017 07:38:17 doituyentin VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 203 ms 7744 KB
259378 17/03/2017 12:38:17 zerothientai VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 187 ms 7748 KB
259376 17/03/2017 12:36:28 zerothientai VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 203 ms 7752 KB
252941 27/02/2017 19:30:11 4everkaka VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 203 ms 13568 KB
252940 27/02/2017 19:28:01 4everkaka VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 125 ms 13572 KB
247461 15/02/2017 11:00:05 hahpuc VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 250 ms 8644 KB
240287 12/01/2017 16:57:13 Demo2000 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 812 ms 66408 KB
233983 21/12/2016 23:55:27 money VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 812 ms 66476 KB
231633 12/12/2016 18:07:49 dothanhtrung64 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 250 ms 6884 KB
231103 10/12/2016 18:56:16 dqhn123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 265 ms 392068 KB
230167 08/12/2016 13:22:17 thaixuandang VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 250 ms 6656 KB
229503 06/12/2016 20:12:26 jin2410 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 250 ms 6884 KB
224430 25/11/2016 19:06:49 taycuong VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 343 ms 365832 KB
221885 21/11/2016 23:19:59 HoVanAnhK58A2 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 156 ms 17524 KB
220873 20/11/2016 11:35:25 dhkhtn VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 171 ms 6440 KB
208304 31/10/2016 19:32:34 HSam VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 406 ms 34024 KB
207608 30/10/2016 10:20:46 voquocthang VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 453 ms 391256 KB
185721 01/10/2016 00:32:36 khangtran VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 375 ms 392016 KB
185718 01/10/2016 00:23:13 khangtran VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 406 ms 391072 KB
182669 26/09/2016 15:16:40 dahaodl VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 328 ms 391340 KB
177206 15/09/2016 20:51:59 middlest VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 296 ms 9676 KB
176769 15/09/2016 02:07:36 chutuanthong VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 234 ms 13668 KB
176641 14/09/2016 22:16:17 dqhungdl VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 375 ms 391788 KB
175768 13/09/2016 21:51:05 itwmoitmsp VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 875 ms 3644 KB
173614 11/09/2016 12:52:50 MTAZero VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 515 ms 392356 KB
164076 21/08/2016 13:32:42 leducthinh0409 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 421 ms 391924 KB
157203 30/07/2016 13:04:31 dacthai2807 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 484 ms 389196 KB
142327 08/06/2016 08:00:13 romqn1999 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 593 ms 500016 KB
140597 31/05/2016 22:10:36 qtuan140101 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 453 ms 6692 KB
134441 03/05/2016 10:50:00 thanhday132 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 390 ms 391836 KB
134440 03/05/2016 10:48:04 thanhday132 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 453 ms 391416 KB
134394 02/05/2016 19:50:23 thanhday132 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 968 ms 5716 KB
134392 02/05/2016 19:47:45 thanhday132 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 921 ms 5716 KB
134343 02/05/2016 07:32:58 thanhday132 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 921 ms 5716 KB
134193 30/04/2016 22:11:57 cuongchl96 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 343 ms 7676 KB
134066 29/04/2016 23:17:35 doinghieng VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 406 ms 6716 KB
130777 12/04/2016 22:24:23 truongtop14 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 750 ms 30084 KB
130526 11/04/2016 20:43:35 hanhlv270597 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 484 ms 9568 KB
130525 11/04/2016 20:40:03 hanhlv270597 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 515 ms 9596 KB
130242 09/04/2016 20:36:28 VoHT VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 578 ms 5692 KB
130241 09/04/2016 20:34:29 VoHT VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 593 ms 5668 KB
128557 01/04/2016 23:32:36 ltd99hz VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6684 KB
127189 26/03/2016 23:27:26 Truong VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 468 ms 14484 KB
127127 26/03/2016 17:08:00 nghethuat102 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 437 ms 6700 KB
126989 25/03/2016 15:13:48 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 453 ms 7680 KB
126987 25/03/2016 15:12:56 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 656 ms 7672 KB
126986 25/03/2016 15:12:32 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 656 ms 7672 KB
126982 25/03/2016 15:10:30 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 468 ms 7680 KB
126893 24/03/2016 23:33:24 hoangthongvo VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 328 ms 6660 KB
126656 23/03/2016 20:02:26 hoangthongvo VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 328 ms 6660 KB
126626 23/03/2016 14:31:08 nghethuat102 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6668 KB
126619 23/03/2016 12:23:17 phuleethanh VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 484 ms 7672 KB
126473 22/03/2016 19:30:37 DuyDuy VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 484 ms 20352 KB
126441 22/03/2016 16:44:46 Truong VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 484 ms 20352 KB
126374 22/03/2016 08:56:36 lilom13 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 312 ms 12608 KB
126367 22/03/2016 00:13:38 nguyenxuanhaa3 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 343 ms 12608 KB
126354 21/03/2016 23:01:52 Truong VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 593 ms 20352 KB
126351 21/03/2016 22:55:11 Truong VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 593 ms 20356 KB
Back to Top