Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737268 26/03/2020 13:07:33 mino SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2608 KB
727751 01/03/2020 23:01:23 duylinh10a3 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 187 ms 4176 KB
727597 01/03/2020 16:27:22 drlamlqd9 SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 171 ms 26696 KB
707670 20/01/2020 18:47:57 HH04 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 187 ms 4188 KB
706752 18/01/2020 15:10:13 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 203 ms 4252 KB
706751 18/01/2020 15:08:17 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 171 ms 4228 KB
706646 18/01/2020 11:40:34 HackerMan SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 187 ms 4296 KB
706509 18/01/2020 07:53:41 LongÇhampion SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 171 ms 4280 KB
706508 18/01/2020 07:52:46 LongÇhampion SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 187 ms 4292 KB
706431 17/01/2020 21:45:37 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 250 ms 5192 KB
706427 17/01/2020 21:30:38 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 875 ms 76012 KB
697850 04/01/2020 14:57:40 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 265 ms 5292 KB
684367 03/12/2019 15:56:17 tekachi_mochikamedo SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 203 ms 25940 KB
676218 19/11/2019 19:35:30 tandk SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 171 ms 23212 KB
662092 24/10/2019 14:04:49 huyUwU SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 187 ms 26560 KB
659988 20/10/2019 10:36:20 longlevi2 SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 187 ms 23764 KB
642700 19/09/2019 20:41:55 tuananh778999 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 187 ms 4208 KB
640353 17/09/2019 10:01:28 ct390 SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 187 ms 25568 KB
621364 15/08/2019 15:30:40 ngoctit SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
593180 14/06/2019 16:07:10 lbnvando SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 3580 KB
576058 22/04/2019 21:13:01 idoguirblx SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 171 ms 26848 KB
570526 08/04/2019 15:46:53 khanhhuyctg SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 171 ms 59280 KB
561040 16/03/2019 09:55:10 phuongnhi_tran_1206 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 187 ms 59304 KB
558317 11/03/2019 14:26:38 phong1st SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 93 ms 3300 KB
548606 19/02/2019 21:13:21 goatdoheo SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 93 ms 3288 KB
538159 19/01/2019 08:37:36 toikhongbietlambai SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 140 ms 5244 KB
537173 16/01/2019 16:31:50 tcoder SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 156 ms 5288 KB
536776 15/01/2019 18:57:53 Lam22062002 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 62 ms 3020 KB
532714 07/01/2019 21:08:09 ntoanh SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 93 ms 3252 KB
512260 15/11/2018 11:33:06 anhvippro123z SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 140 ms 5288 KB
507699 08/11/2018 20:00:21 blebleble SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
486687 11/10/2018 21:00:51 soloking SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2656 KB
481509 05/10/2018 21:26:00 thamtudeptrai007 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
451387 16/08/2018 10:36:58 HHHHHHHH SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 62 ms 2664 KB
438206 03/07/2018 10:30:40 munrio123 SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 218 ms 23488 KB
421942 28/04/2018 21:34:53 vinhntndu SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 140 ms 5288 KB
411126 29/03/2018 22:39:54 ngocminh SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 78 ms 2584 KB
375930 17/12/2017 13:41:11 vinhquana SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 125 ms 39136 KB
343194 23/10/2017 17:08:06 hoan2k1 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 62 ms 2632 KB
319960 20/09/2017 13:39:04 manhhungking SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 62 ms 2664 KB
284594 01/06/2017 10:46:22 hatuank97lhp SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 171 ms 5228 KB
267455 05/04/2017 13:02:07 tranlehiep2203 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 140 ms 5184 KB
259791 18/03/2017 07:20:50 doituyentin SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 140 ms 5292 KB
240284 12/01/2017 16:56:39 Demo2000 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 171 ms 5192 KB
233527 19/12/2016 22:53:31 dats2007 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 156 ms 5240 KB
230771 09/12/2016 18:40:23 leesin SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 109 ms 36312 KB
208428 31/10/2016 22:12:32 itcdeveloper14 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 140 ms 5232 KB
142173 07/06/2016 15:24:12 romqn1999 SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 218 ms 40612 KB
133327 24/04/2016 12:23:05 Hữu_Đăng SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 234 ms 62620 KB
130791 13/04/2016 01:07:22 VoHT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 250 ms 39600 KB
129896 07/04/2016 22:21:57 qcuong98 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 218 ms 83624 KB
128493 01/04/2016 21:28:05 yurilover172 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 250 ms 34036 KB
128469 01/04/2016 19:26:36 natsukagami SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 218 ms 24208 KB
Back to Top