Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740646 05/04/2020 15:02:20 kylunn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 996 KB
739231 01/04/2020 22:52:56 ldn694 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 107376 KB
738951 01/04/2020 09:59:35 tktrong157 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 9480 KB
738830 31/03/2020 19:41:12 haupas QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 140 ms 15112 KB
733653 17/03/2020 11:18:34 Hikarii QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1044 KB
733649 17/03/2020 11:09:25 Hikarii QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 1044 KB
733584 17/03/2020 00:04:33 hihihuhu QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
731991 13/03/2020 21:21:23 prgrmanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
730433 08/03/2020 22:29:26 ngbn112358 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1320 KB
727876 02/03/2020 15:02:16 benopera5 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1544 KB
724936 24/02/2020 08:43:27 winterrr QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 11624 KB
724462 23/02/2020 10:48:31 thanhminh1112 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 93 ms 1040 KB
722604 19/02/2020 12:51:50 Love QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 896 KB
721940 18/02/2020 09:08:52 tridung2721 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
721314 17/02/2020 08:41:20 Sang7a4gpc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
720939 16/02/2020 10:37:45 nhhpbc7a1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
720165 14/02/2020 19:18:45 minhquandinhcao QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 916 KB
713957 03/02/2020 18:50:52 Fidisk QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
713848 03/02/2020 11:11:51 Tu2112003 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
712520 31/01/2020 14:42:56 phuong2004 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1112 KB
710893 29/01/2020 17:21:54 phuong2004 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1024 KB
710892 29/01/2020 17:18:08 phuong2004 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
710127 27/01/2020 10:23:05 novaphoenix QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1036 KB
708083 21/01/2020 14:52:40 Be_Tap_Di QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 996 KB
706675 18/01/2020 11:46:18 HackerMan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
704261 13/01/2020 18:24:33 Quang249 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1292 KB
702945 11/01/2020 17:25:23 tahoangquan2 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1148 KB
702725 11/01/2020 09:58:25 anhkhoa09032004 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 107752 KB
701100 08/01/2020 22:13:57 manhender QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
697805 04/01/2020 14:43:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
692701 24/12/2019 15:12:53 cbaaabc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1092 KB
691864 22/12/2019 13:06:35 shin3030aa QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1080 KB
687248 11/12/2019 19:17:48 ngbn112358 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
685687 06/12/2019 21:19:49 haiprot1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
684174 03/12/2019 08:50:46 ngbn112358 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
682550 29/11/2019 21:07:01 trungnguyenlak2003 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
681438 28/11/2019 13:18:39 long2509 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
680371 26/11/2019 12:53:07 lequocbinh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
680352 26/11/2019 11:02:46 red QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
668878 05/11/2019 16:13:20 MaMoi QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
668794 05/11/2019 15:07:24 MaMoi QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
667138 02/11/2019 11:23:23 nhattuan722 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
662286 24/10/2019 19:30:08 leductoan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
662070 24/10/2019 13:11:45 JerryHuynh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 984 KB
659516 19/10/2019 07:21:32 trandat QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
657742 15/10/2019 12:52:48 thien0914033912 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
657736 15/10/2019 12:30:15 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1024 KB
656894 13/10/2019 15:19:09 enjivi0902 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1192 KB
656582 12/10/2019 17:41:33 cheka QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 916 KB
656294 11/10/2019 23:48:21 ntoan199 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 896 KB
656282 11/10/2019 23:08:23 quan27 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 1040 KB
656223 11/10/2019 22:11:04 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1000 KB
656197 11/10/2019 21:56:27 Nhakhoa02 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 968 KB
656173 11/10/2019 21:45:32 newminh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1604 KB
656156 11/10/2019 21:39:22 newminh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1000 KB
656113 11/10/2019 20:37:04 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1092 KB
656108 11/10/2019 20:29:59 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1012 KB
656100 11/10/2019 20:11:21 long2509 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1000 KB
656099 11/10/2019 20:10:49 luuquocbao56132 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1000 KB
656089 11/10/2019 20:03:02 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 952 KB
656077 11/10/2019 19:54:16 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 996 KB
656070 11/10/2019 19:46:58 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1108 KB
656065 11/10/2019 19:37:47 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 848 KB
656060 11/10/2019 19:31:47 voasd00 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1236 KB
656005 11/10/2019 16:49:47 tennison QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 1616 KB
650141 03/10/2019 10:32:58 thelightvn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
649105 01/10/2019 20:05:53 nguyentrantien2002 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 880 KB
646104 25/09/2019 21:19:51 queanh0220 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
643207 20/09/2019 16:30:17 mrlihd QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
638543 14/09/2019 08:40:34 gbking2003 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 171 ms 60036 KB
633343 07/09/2019 02:13:04 dchy2000 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2796 KB
632518 04/09/2019 22:50:08 ChuyenVanNQD QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
631580 02/09/2019 18:29:34 gadodeptraivkl QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 1900 KB
630708 31/08/2019 12:03:00 nhatanh10102005 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 960 KB
630241 30/08/2019 14:27:39 Vinhh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 992 KB
629617 28/08/2019 19:58:22 tuananh778999 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
629324 28/08/2019 01:20:11 thaolinh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 6436 KB
626006 24/08/2019 11:19:21 heluha QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
625750 23/08/2019 20:10:47 thuy_quynh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1412 KB
625680 23/08/2019 17:56:49 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1316 KB
625282 22/08/2019 17:43:36 heluha QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 996 KB
621369 15/08/2019 15:34:42 ngoctit QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
617775 07/08/2019 09:44:32 lequockhanhkt03 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
617774 07/08/2019 09:38:53 phat8c831012003 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
617768 07/08/2019 09:29:14 chulanpro5 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
617761 07/08/2019 09:08:24 nguyenhieuckt QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
617748 07/08/2019 08:30:17 cffffvn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
617347 06/08/2019 13:20:31 VOTRUNGHOANGHUNG QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
617315 06/08/2019 11:22:33 Midodra QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
617312 06/08/2019 11:09:49 Midodra QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
616739 05/08/2019 10:36:12 TIN10_VUTRINHHOANG QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1004 KB
616722 05/08/2019 10:07:10 TIN10_VUTRINHHOANG QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1004 KB
613179 29/07/2019 16:00:02 baobao07 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2808 KB
606409 15/07/2019 14:33:46 l3eatrix QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
606332 14/07/2019 22:33:31 ducanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2848 KB
602955 04/07/2019 11:38:06 thaihg QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1028 KB
601791 01/07/2019 19:59:29 tuanmax QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
601779 01/07/2019 19:21:58 vietdung QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 2708 KB
598921 26/06/2019 18:42:22 ducanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2952 KB
596533 21/06/2019 17:43:15 ngocminh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
596437 21/06/2019 15:29:49 trananhprince QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
596424 21/06/2019 15:15:58 trananhprince QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 1000 ms 6772 KB
596085 20/06/2019 19:36:59 rimuru QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1092 KB
591297 09/06/2019 08:52:42 anhnguyenroux QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1564 KB
590218 05/06/2019 12:09:22 masteroffood QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1112 KB
587304 28/05/2019 01:45:11 trungnghia05123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
587128 27/05/2019 17:45:45 094175234 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 992 KB
582392 13/05/2019 14:40:35 lehoang QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1124 KB
580618 05/05/2019 16:21:57 hh1305 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1144 KB
579253 01/05/2019 23:31:27 nguyendenn1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1072 KB
577947 29/04/2019 14:34:51 ct390 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 34156 KB
569132 04/04/2019 09:53:34 nvkuy QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1836 KB
568774 03/04/2019 14:36:37 ffrederick QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
568734 03/04/2019 12:26:57 uchiha QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
568569 02/04/2019 23:28:01 cvatink2 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
568537 02/04/2019 22:14:20 gadodeptraivkl QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
568512 02/04/2019 21:29:51 tadat216 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 109 ms 6220 KB
568472 02/04/2019 19:56:30 hongly QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1100 KB
568202 02/04/2019 08:43:53 namlawng123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1200 KB
568061 01/04/2019 20:36:00 khoa03122003 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
568055 01/04/2019 20:19:26 khoa03122003 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
567852 01/04/2019 01:54:55 thnam QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
567723 31/03/2019 17:30:15 htdung_bl QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
567296 30/03/2019 16:17:42 truongthienlocTH QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 3464 KB
567212 30/03/2019 10:21:27 vinhhien323 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
566814 29/03/2019 08:43:12 hungcqt QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
566813 29/03/2019 08:41:13 MINHKHANG QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
566811 29/03/2019 08:38:04 duycqt QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
566807 29/03/2019 08:22:39 lamcqt QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
566799 29/03/2019 07:01:09 dstar29 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2184 KB
566708 28/03/2019 21:50:36 kaitoukid1609 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1156 KB
566707 28/03/2019 21:50:18 kaitoukid1609 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1076 KB
566706 28/03/2019 21:49:37 kaitoukid1609 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1220 KB
566702 28/03/2019 21:47:30 kaitoukid1609 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1008 KB
566701 28/03/2019 21:46:33 kaitoukid1609 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
566505 28/03/2019 16:15:07 nguyenjim QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1144 KB
566335 28/03/2019 14:00:31 skysky QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
564660 25/03/2019 13:41:38 wolfris QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 796 KB
564300 24/03/2019 15:33:48 redhoangla QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
563882 23/03/2019 09:25:51 helsinki2103 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 868 KB
563728 22/03/2019 21:25:32 phatdoan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
562937 21/03/2019 11:51:09 Summer8103 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1988 KB
562936 21/03/2019 11:48:55 Summer8103 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
562935 21/03/2019 11:46:49 Summer8103 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
561533 17/03/2019 20:02:01 sophiapham186 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2276 KB
551934 26/02/2019 20:28:22 phungduyminh1802 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1296 KB
551926 26/02/2019 20:22:40 tuancqt QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
551925 26/02/2019 20:21:44 tuancqt QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1592 KB
545823 13/02/2019 07:28:53 myhorizon QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
545822 13/02/2019 07:21:06 myhorizon QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 953 ms 42472 KB
545733 12/02/2019 22:59:09 SHieu8a3TDN2017 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 3840 KB
544784 10/02/2019 21:30:29 thienkun QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 984 KB
544637 10/02/2019 12:47:08 dfwapekko QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
542522 01/02/2019 21:27:35 phuongnhi_tran_1206 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
542320 01/02/2019 08:14:19 iiiiiii125478 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
537162 16/01/2019 16:26:32 tcoder QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1392 KB
536310 14/01/2019 17:35:14 Lam22062002 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
536301 14/01/2019 17:28:56 cptkhai QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
533924 10/01/2019 04:22:06 cyb3 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
531961 06/01/2019 21:03:07 nguyenvantien0903 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
513939 16/11/2018 22:42:33 chinhhi QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1000 KB
512264 15/11/2018 11:34:07 anhvippro123z QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1448 KB
511421 14/11/2018 15:27:22 DeBruyne QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
504212 03/11/2018 20:37:21 chuotvip QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1620 KB
502191 01/11/2018 10:24:04 hanhien QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
497925 25/10/2018 19:21:58 boykhang QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
497062 24/10/2018 20:30:08 0919096670 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
490984 16/10/2018 17:50:01 toididaocode QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Java 8 Accepted 375 ms 31804 KB
490983 16/10/2018 17:49:13 toididaocode QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Java 8 Accepted 406 ms 31956 KB
490298 15/10/2018 23:32:50 Teddy QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 156 ms 10300 KB
488135 12/10/2018 23:09:55 VGK_Cr7 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 42556 KB
487729 12/10/2018 16:58:00 DeBruyne QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
486518 11/10/2018 19:22:18 soloking QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1576 KB
486496 11/10/2018 18:34:49 leviettttnh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1576 KB
485007 10/10/2018 23:11:34 mta QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
483137 08/10/2018 14:29:14 cowshinafk QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1332 KB
481872 06/10/2018 15:38:29 hoangthuc701 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
481478 05/10/2018 21:12:46 thamtudeptrai007 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1496 KB
481301 05/10/2018 18:27:26 malloc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
480906 05/10/2018 11:13:33 huynhthanhtan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
474378 26/09/2018 17:39:24 xikhud QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
474377 26/09/2018 17:38:18 xikhud QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 26304 KB
466432 14/09/2018 00:18:22 black_stone QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
465728 13/09/2018 09:34:55 SKT_Bengi QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 109 ms 9636 KB
464004 10/09/2018 16:37:32 Minatokaze QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
463568 09/09/2018 22:42:42 anhduy1811 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2180 KB
463042 09/09/2018 09:59:49 buihoat2003 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
462729 08/09/2018 16:47:08 vohieu751 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2672 KB
461044 06/09/2018 07:42:11 LongÇhampion QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 343 ms 20972 KB
458732 01/09/2018 21:48:37 pvannvu2512 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1040 KB
455430 25/08/2018 10:29:28 HHHHHHHH QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
453538 21/08/2018 00:33:40 vuong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
449586 12/08/2018 14:43:42 Meliodas QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1072 KB
447113 04/08/2018 12:51:22 Asteross QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1140 KB
446867 03/08/2018 12:23:45 bleach_01 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
443589 24/07/2018 14:22:01 huy9a1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1020 KB
442383 19/07/2018 20:00:57 xuanvuong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
442380 19/07/2018 19:56:17 xuanvuong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
442262 19/07/2018 11:16:56 xuanvuong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
442112 18/07/2018 21:25:39 doduc2652002 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
437346 28/06/2018 23:43:36 vuong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
435963 22/06/2018 21:18:02 Pejunmapdit QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1176 KB
429576 31/05/2018 16:03:57 dungdq2002 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1120 KB
421775 28/04/2018 07:46:22 chicken1996 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2016 KB
413629 05/04/2018 14:56:20 duyhuynhquoc24 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
412379 02/04/2018 20:16:45 tennison QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
411797 31/03/2018 20:08:32 lecungtien QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 45220 KB
411228 30/03/2018 08:37:41 kaitou1412 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 140 ms 52184 KB
411215 30/03/2018 08:20:45 dangkhoa_pascal QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1176 KB
410593 28/03/2018 21:47:37 hunghs QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1456 KB
410407 28/03/2018 11:15:55 lephuthien411 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 1628 KB
407420 21/03/2018 16:41:45 lcnguyendang123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 4616 KB
406548 19/03/2018 19:45:50 bo04 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 2136 KB
405965 17/03/2018 08:01:44 theanhbr01 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 3764 KB
405844 16/03/2018 20:37:40 hung_brvt_t1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3412 KB
405794 16/03/2018 14:56:51 neostheknight QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 3220 KB
405751 16/03/2018 11:59:52 __________ QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
405555 15/03/2018 19:51:20 ngocminh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
402400 10/03/2018 17:41:34 trungtt123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
402287 10/03/2018 09:52:57 duyhuynhquoc24 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 9344 KB
401834 08/03/2018 15:24:34 nghia14302 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 1068 KB
398345 23/02/2018 21:54:10 blebleble QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
398258 23/02/2018 18:43:01 anhminh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
398244 23/02/2018 17:09:12 LTV17TiTunni QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
394133 04/02/2018 15:48:13 cuonglv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1112 KB
391477 26/01/2018 20:57:14 vinhntndu QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
385214 13/01/2018 11:00:56 gonproro123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
383290 08/01/2018 21:12:18 vudet11 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
381224 03/01/2018 09:18:35 tuanhbt133 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1796 KB
380862 02/01/2018 15:25:27 hongquan_no1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 2508 KB
380288 01/01/2018 13:56:24 colen QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1556 KB
380192 01/01/2018 23:01:25 tanglamgiang2108hnohvtc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 6216 KB
377000 22/12/2017 21:14:19 FujiVN QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
376181 18/12/2017 10:11:34 huynhtuan17ti QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 996 KB
375950 17/12/2017 16:25:07 Comrade QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2384 KB
370407 02/12/2017 11:33:13 namtao97 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 996 KB
363027 20/11/2017 10:38:15 thanhquang QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
358841 13/11/2017 13:28:04 tenda1234 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
357781 11/11/2017 16:53:33 freepascal QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1348 KB
355893 09/11/2017 09:35:04 lucdaoquanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
355040 07/11/2017 23:39:59 khanhsaker97 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 218 ms 6212 KB
352415 04/11/2017 15:56:27 reset QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1720 KB
343191 23/10/2017 17:07:39 hoan2k1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1176 KB
342832 22/10/2017 23:21:17 trungcbg QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
340494 19/10/2017 16:34:55 shuu QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
340493 19/10/2017 16:34:22 shuu QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
336564 14/10/2017 21:57:01 hoangtrung080697 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
335473 13/10/2017 12:26:37 anh76qn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1744 KB
334809 12/10/2017 16:01:31 ititorit QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
334325 11/10/2017 22:18:09 lamvission45 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1168 KB
334315 11/10/2017 22:11:57 masterv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
325353 29/09/2017 15:55:29 nhpntz0t QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
325343 29/09/2017 15:51:57 nhpntz0t QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
322315 24/09/2017 19:23:04 hoangtrung080697 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 1084 KB
321766 23/09/2017 23:27:17 vokhanhan25 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1320 KB
321242 23/09/2017 00:03:03 coderkcdhv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1076 KB
318730 17/09/2017 22:23:43 123B QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
306112 17/08/2017 19:58:19 hocattuongltv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
301520 06/08/2017 14:10:12 frostpixel QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
300972 04/08/2017 11:03:43 vohinh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1116 KB
298156 23/07/2017 15:43:54 trungkien2015 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1176 KB
296716 19/07/2017 08:54:05 SavarinJames QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
296503 18/07/2017 16:56:38 okeomachnha QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 2120 KB
296500 18/07/2017 16:53:11 okeomachnha QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 1860 KB
296497 18/07/2017 16:48:15 okeomachnha QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 1072 KB
296477 18/07/2017 13:51:54 wowowow QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
296433 18/07/2017 10:36:22 SavarinJames QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
288306 15/06/2017 23:12:20 omega1100100 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
287861 14/06/2017 14:46:38 MINHKHANG QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
279337 15/05/2017 10:10:16 tranthanhhai QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
277614 11/05/2017 20:26:42 bethogay QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1712 KB
276565 08/05/2017 20:35:20 damsanchv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
276527 08/05/2017 18:59:24 yutaka2k QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
274150 27/04/2017 11:41:04 tuan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 880 KB
274146 27/04/2017 11:27:22 tuan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
270126 12/04/2017 07:24:34 duyvtvp1919 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
269849 11/04/2017 13:57:57 anhmanhvodoi20xx QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
268530 07/04/2017 14:59:38 vokhanhan25 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1312 KB
268486 07/04/2017 14:00:30 thienlong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
267326 05/04/2017 10:35:05 vokhanhan25 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
267106 04/04/2017 19:37:35 cbl_bientt4 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1000 KB
266895 04/04/2017 14:14:45 cbl_toantt4 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1232 KB
266816 04/04/2017 09:25:34 flynn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1172 KB
266803 04/04/2017 09:04:25 flynn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1136 KB
266793 04/04/2017 08:59:22 flynn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 820 KB
266787 04/04/2017 08:52:30 flynn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1316 KB
266784 04/04/2017 08:43:33 flynn QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1516 KB
266692 03/04/2017 23:08:30 khoabui1603 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 2084 KB
266653 03/04/2017 22:09:33 goldensang QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1260 KB
266630 03/04/2017 21:40:26 asabovesobelow QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1520 KB
266486 03/04/2017 15:49:40 vokhanhan25 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1316 KB
266242 02/04/2017 21:04:25 ngophuthinh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1288 KB
266214 02/04/2017 20:14:37 degeawapsh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1492 KB
266067 02/04/2017 14:56:07 ngonhutduy QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 2012 KB
265591 01/04/2017 08:36:01 vdn1999bxvp QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
265473 31/03/2017 20:36:30 HuyNguyen1212 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1288 KB
265442 31/03/2017 18:17:03 npnkhoi QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1560 KB
264764 29/03/2017 18:46:03 tansang QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1284 KB
264688 29/03/2017 10:30:57 ngonhutduy QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1164 KB
264686 29/03/2017 10:26:53 vokhanhan25 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1196 KB
264665 29/03/2017 09:52:17 awatjkim QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
264174 28/03/2017 08:13:37 nkduc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
263706 26/03/2017 22:35:06 khoaat QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1444 KB
263705 26/03/2017 22:32:24 khoaat QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 952 KB
263048 25/03/2017 12:02:11 nmhien2605 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1240 KB
263008 25/03/2017 08:11:48 Midodra QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1044 KB
262976 24/03/2017 22:57:25 Midodra QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 187 ms 6536 KB
261504 21/03/2017 14:04:04 mansblacks QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Java 8 Accepted 296 ms 28116 KB
261408 21/03/2017 09:25:25 datgk14 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1512 KB
261324 21/03/2017 07:35:04 tronghk14 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
261322 21/03/2017 07:27:23 chaats QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1548 KB
261320 21/03/2017 07:25:44 hihihil2010 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1964 KB
261318 21/03/2017 07:23:42 hoainam QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
261275 20/03/2017 22:14:59 tuan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
260659 19/03/2017 10:40:33 kocoten QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
259838 18/03/2017 07:41:35 doituyentin QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
258461 15/03/2017 14:11:01 huuquoc852 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
258203 14/03/2017 20:23:27 huuquoc852 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2116 KB
257305 12/03/2017 15:59:47 Soledad QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1260 KB
256561 10/03/2017 15:15:26 Winder QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
256558 10/03/2017 15:12:13 Winder QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1172 KB
256345 09/03/2017 23:51:24 thanghkt56 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
256282 09/03/2017 21:01:26 leesin QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 904 KB
256250 09/03/2017 18:06:48 vokhanhan25 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1528 KB
255675 07/03/2017 20:52:03 cavang QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1528 KB
255305 06/03/2017 18:28:46 vphuong214 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
254999 05/03/2017 17:19:29 hatuank97lhp QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
252979 27/02/2017 20:41:27 cbl_dungtt4 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 10344 KB
250548 20/02/2017 22:23:42 qtuan140101 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
250393 20/02/2017 17:22:21 nhquanqt QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1040 KB
249274 19/02/2017 17:58:02 Bội QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
247939 16/02/2017 16:28:08 vanvan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1740 KB
246683 12/02/2017 23:51:57 manhhungking QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
245477 08/02/2017 23:10:19 hocattuongltv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1220 KB
244718 05/02/2017 20:26:01 phong2k1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 872 KB
243990 01/02/2017 11:57:12 hahpuc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1132 KB
243929 31/01/2017 21:13:09 hahpuc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1132 KB
241470 15/01/2017 16:02:36 SlothSe7en QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1156 KB
241025 14/01/2017 14:40:20 linhlrx QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1136 KB
240310 12/01/2017 18:31:14 phanluongquan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 872 KB
240276 12/01/2017 16:50:34 Demo2000 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
239499 09/01/2017 21:51:17 ppttll101 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 900 KB
238351 05/01/2017 13:09:09 duongcscx QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1236 KB
237233 01/01/2017 19:18:51 nguyentrungthanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 988 KB
237004 31/12/2016 15:03:30 dacthai2807 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1992 KB
236417 28/12/2016 23:45:37 hoanmalai QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
235709 25/12/2016 19:28:26 ngonamduonghl QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1512 KB
233510 19/12/2016 22:30:06 dats2007 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 852 KB
233294 18/12/2016 20:50:01 khakha2706 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 852 KB
232602 15/12/2016 19:40:28 iostream QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
232591 15/12/2016 18:30:03 iostream QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 250 ms 5688 KB
225983 27/11/2016 22:05:21 trongtai37 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 984 KB
224111 25/11/2016 10:38:59 dovanloi017 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 12328 KB
224069 25/11/2016 10:06:43 dovanloi017 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 12268 KB
224064 25/11/2016 09:53:34 dovanloi017 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 12268 KB
221425 21/11/2016 14:45:08 tmanh17 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 936 KB
221423 21/11/2016 14:43:51 tmanh17 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1112 KB
221422 21/11/2016 14:42:37 tmanh17 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 904 KB
221290 21/11/2016 09:58:41 mousewip QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
220742 19/11/2016 23:59:39 mousewip QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
216781 13/11/2016 18:22:07 leduykhongngu QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1560 KB
215212 12/11/2016 09:04:54 cavang QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
213141 08/11/2016 15:32:27 ARSENAL1886 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2200 KB
212490 07/11/2016 15:19:29 hutphuoc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1368 KB
209362 02/11/2016 08:42:41 Ramaas22 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 840 KB
208525 31/10/2016 23:48:50 itcdeveloper14 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1716 KB
205898 27/10/2016 20:12:21 nguyenxuanhaa3 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 904 KB
205896 27/10/2016 20:11:18 nguyenxuanhaa3 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
200992 21/10/2016 20:38:28 tranleduy1233 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 808 KB
197992 17/10/2016 18:40:04 8man QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1040 KB
197178 15/10/2016 23:43:51 phamvankhanh1516 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
194379 12/10/2016 08:58:25 hungdhv97 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
189427 07/10/2016 12:10:51 junlexo QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
188606 05/10/2016 21:16:45 phoaiphuthinh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 12944 KB
184842 29/09/2016 20:15:10 kieuquocdat123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
184349 29/09/2016 00:12:28 datdi QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
183735 27/09/2016 21:55:02 wInD_MtA QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 687 ms 8084 KB
183132 26/09/2016 23:44:30 nguyenson99 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 8084 KB
182689 26/09/2016 15:43:34 lehuyhoang050401 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
179432 20/09/2016 13:42:53 vothanhtai QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 900 KB
176187 14/09/2016 13:35:38 bachnxepu QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 234 ms 5724 KB
174069 12/09/2016 09:14:29 hoangducsmagic QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 1164 KB
172840 10/09/2016 09:55:13 phungvitrung QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1148 KB
170759 06/09/2016 14:22:55 giacacluong323 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1148 KB
170390 05/09/2016 17:42:42 lotac QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 5748 KB
170304 05/09/2016 14:54:42 dqhn123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 140 ms 102072 KB
168104 01/09/2016 21:54:53 lvdo92 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 5500 KB
165498 24/08/2016 23:46:20 Hhcckqnl QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 203 ms 6000 KB
165348 24/08/2016 16:24:59 lekyatc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 2836 KB
164392 22/08/2016 16:45:41 haithanh_hmd QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 187 ms 2836 KB
164255 22/08/2016 08:53:09 phuchoahodo QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 203 ms 7980 KB
164154 21/08/2016 21:34:19 4everkaka QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 140 ms 4568 KB
163501 19/08/2016 02:04:00 dahaodl QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 5120 KB
162663 16/08/2016 12:09:04 phuong_uit QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 109 ms 2744 KB
161946 14/08/2016 13:19:12 huynhduy_hmd QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 5328 KB
161087 12/08/2016 08:37:59 thaiuit QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 109 ms 2620 KB
160455 10/08/2016 16:00:25 hoasentrangcm QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1000 KB
159487 07/08/2016 22:48:48 phamtankhac QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1028 KB
159413 07/08/2016 20:39:17 tranquockhanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1116 KB
157938 02/08/2016 23:08:56 Winder QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 940 KB
157635 01/08/2016 14:31:35 magicmonster17 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 625 ms 36028 KB
156583 28/07/2016 05:56:44 Winder QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 888 KB
155186 26/07/2016 23:40:56 chutuanthong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 140 ms 15040 KB
152378 16/07/2016 22:29:46 nghethuat102 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 980 KB
152289 16/07/2016 14:07:58 khoi2410 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 109 ms 104048 KB
151496 12/07/2016 19:56:39 khangkhangtg QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 1100 KB
150813 08/07/2016 23:23:15 thienlong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 234 ms 5544 KB
149820 04/07/2016 14:48:06 leducthinh0409 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
148106 26/06/2016 21:08:40 sonkhung52 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 780 KB
147272 22/06/2016 14:36:18 Tree QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 5140 KB
145622 20/06/2016 08:38:03 duytoannguyenledh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 14604 KB
145474 19/06/2016 09:27:37 colucbuon222 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 848 KB
143818 15/06/2016 15:33:07 nguyenxuanhaa3 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1072 KB
143129 12/06/2016 09:44:53 romqn1999 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 125 ms 12796 KB
142902 10/06/2016 21:52:15 psucoder QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 5832 KB
142550 08/06/2016 23:40:15 maistudy QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 988 KB
142412 08/06/2016 14:27:32 doantringuyen QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1156 KB
142342 08/06/2016 09:08:21 yogathanh99 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 125 ms 12988 KB
142268 07/06/2016 21:06:33 Hacker QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1036 KB
142141 07/06/2016 10:52:43 nlhtrung QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1064 KB
141733 05/06/2016 10:08:40 letuannghia194 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 109 ms 900 KB
141669 04/06/2016 23:17:55 SunnyAUG QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 109 ms 2832 KB
141444 04/06/2016 08:54:29 HoanKiK58A2 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 187 ms 6968 KB
141148 03/06/2016 09:16:17 o3ypcmm QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1012 KB
138060 26/05/2016 22:03:48 thanh123456 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1064 KB
138034 26/05/2016 19:06:33 gestapo871 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 11728 KB
137719 25/05/2016 16:17:15 addwade QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 14384 KB
137344 23/05/2016 15:56:47 Nguyenthaihoc QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 140 ms 12812 KB
137200 22/05/2016 23:37:05 knightwood QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 10824 KB
136854 20/05/2016 19:14:14 trainer1234 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 5556 KB
136746 20/05/2016 06:11:11 superman0034 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 6112 KB
136741 20/05/2016 02:16:11 quangphuc0611 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 156 ms 5312 KB
136166 16/05/2016 09:28:47 MTAZero QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 5968 KB
134648 04/05/2016 22:25:22 HoVanAnhK58A2 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 5360 KB
134633 04/05/2016 21:07:10 VoHT QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 1116 KB
134163 30/04/2016 15:59:54 TQT QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 140 ms 5804 KB
133437 25/04/2016 15:34:14 namnguyen123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 187 ms 6000 KB
132837 21/04/2016 11:31:37 loveTforever QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 984 KB
132821 21/04/2016 08:36:54 quanghuytv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 125 ms 10940 KB
132550 18/04/2016 21:33:09 dinhvanthanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 2836 KB
132173 16/04/2016 17:08:35 taicualo113 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 7720 KB
132157 16/04/2016 16:06:29 taicualo113 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 140 ms 8456 KB
131167 15/04/2016 22:29:07 fuliver123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
131145 15/04/2016 21:50:19 fuliver123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 8220 KB
131073 15/04/2016 14:14:53 ntanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 7596 KB
130861 13/04/2016 16:13:33 dreamtomboy QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 6012 KB
130796 13/04/2016 06:12:16 naruto1491900 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 10976 KB
130716 12/04/2016 17:28:59 Hữu_Đăng QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1520 KB
130503 11/04/2016 15:54:11 minhthuan274 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 5240 KB
130481 11/04/2016 10:48:38 nami247 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 12964 KB
130480 11/04/2016 10:47:51 nami247 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1524 KB
130353 10/04/2016 10:02:36 sesshomalong QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 187 ms 5636 KB
130264 09/04/2016 21:57:42 firedragon QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 125 ms 9736 KB
130122 09/04/2016 00:43:36 VoHT QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 4492 KB
130097 08/04/2016 22:29:19 datphuongnam QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1000 KB
130065 08/04/2016 20:28:00 nguyenquoc2211 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 14040 KB
129874 07/04/2016 20:53:51 nguyenvanbien QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1032 KB
129868 07/04/2016 20:28:21 chitam117119 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
129843 07/04/2016 16:41:05 dqhungdl QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1112 KB
129798 07/04/2016 12:16:41 thanhday132 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 2732 KB
129797 07/04/2016 12:15:28 thanhday132 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 912 KB
129777 07/04/2016 10:26:22 quanghuynt14 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1144 KB
129732 06/04/2016 22:41:17 khangtran QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 968 KB
129722 06/04/2016 21:48:03 tranminhkhoa QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 996 KB
129694 06/04/2016 17:38:36 longhuy322000 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 916 KB
129670 06/04/2016 15:28:23 thongdz QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 125 ms 12404 KB
129627 06/04/2016 10:51:29 trivonhan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 932 KB
129623 06/04/2016 10:34:14 khangtran QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1508 KB
129607 06/04/2016 08:35:08 hanhlv270597 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 1100 KB
129591 05/04/2016 23:44:21 hoangthongvo QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 1076 KB
129570 05/04/2016 22:32:00 hoang_95125 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 948 KB
129560 05/04/2016 22:07:07 HồĐắcThanhMinh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1508 KB
129466 05/04/2016 18:21:24 linhduonghy QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 140 ms 5696 KB
129451 05/04/2016 16:45:48 caothesan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 5112 KB
129449 05/04/2016 16:43:56 phuleethanh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 109 ms 5228 KB
129428 05/04/2016 15:31:58 Assassin QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1020 KB
Back to Top