Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730054 07/03/2020 15:40:48 whoisthatguy CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 718 ms 3156 KB
724298 22/02/2020 22:24:37 imeverything CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2680 KB
719344 12/02/2020 23:34:14 cbl_hoanglinh CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 2836 KB
719335 12/02/2020 23:23:30 cbl_conghuynh CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 2836 KB
706674 18/01/2020 11:46:14 HackerMan CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 14548 KB
697847 04/01/2020 14:56:29 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 14520 KB
696827 03/01/2020 08:03:30 anhkhoa09032004 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 625 ms 3260 KB
693648 26/12/2019 20:41:08 leviettttnh CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 14492 KB
684885 05/12/2019 08:55:03 leviettttnh CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 359 ms 2828 KB
680429 26/11/2019 14:58:33 tandk CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 640 ms 3280 KB
671656 10/11/2019 15:47:32 tahoangquan2 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 781 ms 3208 KB
668540 04/11/2019 23:57:15 mino CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 593 ms 2812 KB
667889 03/11/2019 16:54:56 Fidisk CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 500 ms 3272 KB
665753 31/10/2019 02:09:40 phgquynh2208 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 609 ms 3176 KB
652682 06/10/2019 21:45:56 tuantaitungo123 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 2836 KB
650696 03/10/2019 21:20:00 inomatit82 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 359 ms 2908 KB
649852 02/10/2019 22:47:06 ntlinh0505 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 390 ms 2884 KB
644020 21/09/2019 17:21:35 ntnvlog CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 671 ms 3220 KB
639205 14/09/2019 21:38:43 baobao07 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 109 ms 3304 KB
621374 15/08/2019 15:40:30 ngoctit CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 3128 KB
621292 15/08/2019 12:04:16 snowynguyen CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 2668 KB
617514 06/08/2019 16:38:21 VOTRUNGHOANGHUNG CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 2664 KB
617512 06/08/2019 16:37:14 VOTRUNGHOANGHUNG CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 500 ms 2652 KB
598769 26/06/2019 13:21:36 nguyenvantien0903 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 2748 KB
598767 26/06/2019 13:19:12 nguyenvantien0903 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 2724 KB
596466 21/06/2019 16:05:46 tranthuyan CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 2640 KB
592226 12/06/2019 08:03:43 haupas CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 562 ms 3536 KB
590944 07/06/2019 22:31:09 hoatmt CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 640 ms 3308 KB
580132 04/05/2019 11:53:48 ct390 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 625 ms 3092 KB
575357 19/04/2019 16:09:22 thienkun CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 640 ms 3316 KB
568453 02/04/2019 18:01:08 hongly CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 593 ms 6112 KB
568146 02/04/2019 00:22:09 sophiapham186 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 796 ms 3096 KB
568145 02/04/2019 00:21:37 sophiapham186 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 734 ms 2896 KB
568138 02/04/2019 00:14:29 sophiapham186 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 640 ms 2776 KB
568134 02/04/2019 00:04:20 sophiapham186 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 2708 KB
566753 28/03/2019 22:48:29 huy9a1 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 2728 KB
566300 28/03/2019 10:54:24 HackerCTG CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 3232 KB
566299 28/03/2019 10:53:43 thiendo CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 2836 KB
566298 28/03/2019 10:53:24 HackerCTG CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 2784 KB
566297 28/03/2019 10:53:13 khoitranminh592003 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 3232 KB
565983 27/03/2019 22:07:55 lapphan2908 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 3300 KB
558289 11/03/2019 14:10:28 phong1st CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 5068 KB
515691 19/11/2018 14:44:51 vinhhuong0802 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 3076 KB
512265 15/11/2018 11:34:28 anhvippro123z CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 3260 KB
508902 10/11/2018 17:48:50 LongÇhampion CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 93 ms 2804 KB
499098 27/10/2018 10:34:31 thamtudeptrai007 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 359 ms 3188 KB
498969 27/10/2018 00:36:01 VGK_Cr7 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 3204 KB
489722 15/10/2018 10:20:16 thuho CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 343 ms 3212 KB
472090 22/09/2018 23:44:30 haicao2805 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 2796 KB
465244 12/09/2018 11:40:12 proloc12 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 2796 KB
451673 16/08/2018 17:11:28 HHHHHHHH CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 2816 KB
446732 02/08/2018 23:37:29 0919096670 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 5008 KB
446519 02/08/2018 14:17:52 0919096670 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 2776 KB
446516 02/08/2018 14:14:02 sephera009 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 312 ms 2768 KB
437322 28/06/2018 21:55:29 rangnokapk CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 2844 KB
419739 20/04/2018 14:02:56 8a7 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 3272 KB
419738 20/04/2018 14:02:28 8a25 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 3304 KB
418638 16/04/2018 04:13:33 vinhntndu CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 3304 KB
412027 01/04/2018 16:02:56 lcnguyendang123 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 2784 KB
408903 24/03/2018 22:45:20 huynhtuan17ti CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 2656 KB
406593 19/03/2018 20:58:21 bo04 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 3252 KB
406577 19/03/2018 20:22:39 hiepcbl CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 703 ms 3268 KB
405971 17/03/2018 09:17:27 hung_brvt_t1 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 671 ms 3276 KB
405968 17/03/2018 08:35:59 neostheknight CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 484 ms 3224 KB
398424 24/02/2018 15:09:04 tranthanhhai CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 843 ms 3348 KB
398322 23/02/2018 21:12:45 baduy09 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 2712 KB
378848 29/12/2017 11:02:59 congthangk36d CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 140 ms 2936 KB
377176 23/12/2017 16:47:56 16122001 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 3928 KB
377175 23/12/2017 16:44:08 blebleble CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 10820 KB
361273 16/11/2017 15:40:40 freepascal CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 3932 KB
345000 25/10/2017 20:37:08 dangkhoa_pascal CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 125 ms 3944 KB
343753 24/10/2017 09:44:50 skydriver001 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Java 8 Accepted 390 ms 33348 KB
343746 24/10/2017 09:41:33 skydriver001 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Java 8 Accepted 531 ms 31624 KB
343190 23/10/2017 17:07:29 hoan2k1 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 2796 KB
305943 17/08/2017 13:28:32 dangkhoa_pascal CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 156 ms 3940 KB
305941 17/08/2017 13:25:12 dangkhoa_pascal CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 8676 KB
305927 17/08/2017 12:12:21 dangkhoa_pascal CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 5920 KB
305922 17/08/2017 12:04:08 dangkhoa_pascal CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 5920 KB
305684 16/08/2017 19:55:15 dangkhoa_pascal CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 968 ms 4448 KB
271435 17/04/2017 10:00:07 hoabattu2013 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 2836 KB
268663 07/04/2017 20:21:38 thienlong CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 125 ms 2860 KB
268654 07/04/2017 19:18:26 thienlong CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 140 ms 2840 KB
267058 04/04/2017 17:04:57 cbl_dungtt4 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 625 ms 3024 KB
263188 25/03/2017 20:58:18 rezolden CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 2740 KB
263179 25/03/2017 20:54:38 rezolden CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 2960 KB
263063 25/03/2017 14:59:14 tienthanh214 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 2960 KB
259837 18/03/2017 07:41:10 doituyentin CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 3272 KB
257306 12/03/2017 16:00:32 Soledad CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 3276 KB
250883 21/02/2017 22:00:15 hoang_95125 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 93 ms 3240 KB
250685 21/02/2017 11:40:18 nghiattk27 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 671 ms 4648 KB
250682 21/02/2017 11:29:38 nghiattk27 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 718 ms 4648 KB
245466 08/02/2017 22:47:44 hocattuongltv CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 687 ms 4572 KB
243199 26/01/2017 13:07:54 izac2001 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 2768 KB
241711 16/01/2017 17:47:15 sorry_dahaodl CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 265 ms 2720 KB
240274 12/01/2017 16:49:33 Demo2000 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 2712 KB
233999 22/12/2016 09:10:54 dats2007 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 2708 KB
233329 18/12/2016 22:21:48 cavang CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 750 ms 4652 KB
232568 15/12/2016 16:18:12 HoVanAnhK58A2 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 156 ms 2856 KB
232554 15/12/2016 15:41:03 HoVanAnhK58A2 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Java 8 Accepted 437 ms 32212 KB
223978 25/11/2016 08:18:22 dahaodl CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 2744 KB
183986 28/09/2016 15:01:07 vothanhtai CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 2024 KB
171217 07/09/2016 10:46:58 caothesan CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 281 ms 2164 KB
137749 25/05/2016 17:03:57 kimhao0004 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1284 KB
137745 25/05/2016 16:55:18 kimhao0004 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
137744 25/05/2016 16:54:50 kimhao0004 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
137728 25/05/2016 16:30:52 kimhao0004 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 109 ms 2120 KB
137616 25/05/2016 00:36:17 lucyxyuno CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 953 ms 2488 KB
130863 13/04/2016 16:30:23 yenthanh132 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 2076 KB
130862 13/04/2016 16:19:56 yenthanh132 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 2152 KB
Back to Top