Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733283 15/03/2020 15:22:30 haupas IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
727217 29/02/2020 13:24:54 khuongvutramanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 1928 KB
726288 27/02/2020 00:07:49 tourist2samnguyen IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 171 ms 2492 KB
716806 08/02/2020 12:12:08 Quang249 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
713679 02/02/2020 22:37:00 ntoanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 171 ms 4316 KB
713552 02/02/2020 18:56:46 novaphoenix IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 93 ms 2784 KB
707087 19/01/2020 12:20:07 ntoan199 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 140 ms 2580 KB
706672 18/01/2020 11:45:55 HackerMan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 3060 KB
697845 04/01/2020 14:55:58 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 156 ms 3020 KB
694484 28/12/2019 21:33:55 Fidisk IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 156 ms 3008 KB
690310 18/12/2019 10:53:17 trananhprince IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 62 ms 2568 KB
688868 15/12/2019 15:57:05 tadat216 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
681856 28/11/2019 20:37:25 loilon504 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
681839 28/11/2019 20:29:45 DươngAnhVũ IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
681807 28/11/2019 19:32:01 MinhBietBay IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
681359 28/11/2019 08:13:56 MinhBietBay IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
681344 28/11/2019 07:33:28 nmhh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
649088 01/10/2019 19:35:47 nguyentrantien2002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
649086 01/10/2019 19:34:50 nguyentrantien2002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
649085 01/10/2019 19:34:13 nguyentrantien2002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
649084 01/10/2019 19:33:30 nguyentrantien2002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
631511 02/09/2019 14:54:52 leductoan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 2632 KB
628711 26/08/2019 21:04:35 trungnguyenlak2003 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 187 ms 2684 KB
624340 20/08/2019 18:37:01 thuy_quynh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
622884 16/08/2019 20:42:45 trandat IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
618368 08/08/2019 13:25:13 namlawng123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
617613 06/08/2019 21:21:49 ffrederick IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 156 ms 2548 KB
616646 05/08/2019 01:36:57 ducanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 140 ms 1868 KB
615522 02/08/2019 14:48:25 baobao07 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
607868 19/07/2019 12:29:36 Newps IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
603189 04/07/2019 21:32:44 thedemonstuan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 93 ms 2720 KB
599033 26/06/2019 22:27:10 rimuru IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2448 KB
598840 26/06/2019 15:37:49 maytinhpc IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 156 ms 2064 KB
592051 11/06/2019 14:18:45 vinhhuong0802 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 171 ms 2132 KB
590261 05/06/2019 13:51:44 cyb3 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2136 KB
589322 02/06/2019 17:59:02 anh8atlvp IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
571894 11/04/2019 14:17:23 hoaf13 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 93 ms 2448 KB
565126 26/03/2019 18:38:42 thiennhanui IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2676 KB
563644 22/03/2019 16:22:28 phongan105 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
563544 22/03/2019 14:52:12 start008 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
563153 21/03/2019 21:04:29 thanhcong IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
554365 03/03/2019 17:35:25 kaitou1412 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
550840 24/02/2019 18:29:30 nguyenvantien0903 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
550142 22/02/2019 22:07:31 tuancqt IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 2464 KB
549807 22/02/2019 09:29:22 huynhthanhtan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
549806 22/02/2019 09:28:46 huynhthanhtan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 140 ms 2628 KB
547258 16/02/2019 09:44:30 16122001 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
547255 16/02/2019 09:37:16 16122001 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
544648 10/02/2019 13:23:34 dfwapekko IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
544414 09/02/2019 16:57:19 gbking2003 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
543505 05/02/2019 10:12:44 dothihoangduyen IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
543433 04/02/2019 23:07:46 mino IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2752 KB
542787 02/02/2019 21:49:27 leviettttnh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
541402 28/01/2019 16:38:43 MINHKHANG IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 78 ms 2432 KB
534304 10/01/2019 18:49:02 anhnguyen123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2112 KB
525180 08/12/2018 08:56:45 toan2902 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
512267 15/11/2018 11:35:14 anhvippro123z IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
510871 13/11/2018 20:09:57 anhvippro123z IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
509852 12/11/2018 15:23:29 phuongnhi_tran_1206 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 2620 KB
506341 06/11/2018 21:34:44 094175234 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 3236 KB
501871 31/10/2018 20:58:15 hanhien IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 156 ms 3208 KB
501795 31/10/2018 20:13:27 kakaka IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 140 ms 3172 KB
500141 29/10/2018 09:34:50 haiyenk98lhp IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2748 KB
499096 27/10/2018 10:34:07 thamtudeptrai007 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
498182 25/10/2018 22:56:45 edwinda107 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
497606 25/10/2018 13:23:57 pvannvu2512 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
487784 12/10/2018 18:29:38 xikhud IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 2640 KB
467977 16/09/2018 14:24:41 LongÇhampion IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 3232 KB
465088 12/09/2018 08:03:35 hoangmychv2002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
464980 11/09/2018 22:27:57 MonsterTTRR_6a3_2006 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2816 KB
457215 29/08/2018 21:31:21 minhboybn IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1840 KB
456714 28/08/2018 20:23:49 SPJ IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
455429 25/08/2018 10:29:18 HHHHHHHH IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 1872 KB
454938 23/08/2018 20:35:13 htthtt11t1 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 2904 KB
452594 18/08/2018 14:23:04 lehaiduyem123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
447234 04/08/2018 21:10:49 hoangthuc701 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2808 KB
444603 26/07/2018 21:49:20 kien672002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 2816 KB
440519 12/07/2018 20:56:33 iostream IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 171 ms 5472 KB
439661 09/07/2018 22:43:44 ThanhEtn IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 2024 KB
439591 09/07/2018 20:11:46 huy9a1 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
438696 05/07/2018 22:55:22 chaukhanh2003 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
438654 05/07/2018 16:59:34 tronglh0104 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2128 KB
438626 05/07/2018 16:04:11 hoangmychv2002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 2552 KB
438385 04/07/2018 15:03:29 phamductaictk98 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
436152 23/06/2018 21:40:51 blebleble IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 62 ms 2816 KB
433573 14/06/2018 22:51:54 theanhbr02 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2768 KB
427407 26/05/2018 15:19:10 thaibabao IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
427392 26/05/2018 14:32:35 dungdq2002 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2828 KB
415937 11/04/2018 13:44:23 dangkhoa_pascal IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
415709 10/04/2018 22:06:43 vinhntndu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 46 ms 2384 KB
415519 10/04/2018 15:17:27 linhbeo1210 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2392 KB
397155 19/02/2018 09:57:35 nguyenquanglinh2001 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 1864 KB
385829 14/01/2018 21:31:00 crush IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
385828 14/01/2018 21:29:19 crush IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
382203 05/01/2018 21:47:33 Love4T144 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
375690 16/12/2017 16:56:02 trungtt123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2888 KB
372077 05/12/2017 13:42:31 tranquockhanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 1860 KB
370456 02/12/2017 14:29:22 tranthanhhai IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2412 KB
369604 30/11/2017 21:48:36 hieu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2956 KB
365819 25/11/2017 06:54:36 nhocasoc101 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
365801 25/11/2017 01:43:38 8man IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
365799 25/11/2017 01:37:39 8man IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
365168 24/11/2017 09:06:39 nhocasoc101 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
359793 14/11/2017 15:16:34 freepascal IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
352724 04/11/2017 22:27:53 yhuynh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
350372 01/11/2017 20:41:48 masterv IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
344976 25/10/2017 20:24:08 trungcbg IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
343188 23/10/2017 17:07:04 hoan2k1 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
337237 15/10/2017 16:14:27 toida12chu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2992 KB
329773 06/10/2017 09:36:33 nkduc IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
329599 05/10/2017 20:57:13 ARSENAL1886 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2252 KB
329267 05/10/2017 07:58:59 duyvtvp1919 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1956 KB
320513 21/09/2017 15:16:39 qqq IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
315980 12/09/2017 15:25:43 minhtienst135 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
315541 11/09/2017 16:24:07 minhtienst135 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
315532 11/09/2017 16:15:52 minhtienst135 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
312127 03/09/2017 01:06:18 songlahyvong IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2628 KB
299426 27/07/2017 20:45:39 nhpntz0t IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 2520 KB
297439 21/07/2017 04:04:52 okeomachnha IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
294219 11/07/2017 08:04:49 hatuank97lhp IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2472 KB
292190 01/07/2017 19:49:25 lahoangphongq IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
289355 20/06/2017 10:33:17 nmhien2605 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
287126 12/06/2017 08:34:41 wolfris IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 93 ms 2696 KB
287125 12/06/2017 08:32:15 wolfris IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
287120 12/06/2017 08:25:58 wolfris IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
287118 12/06/2017 07:48:22 wolfris IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
287116 12/06/2017 07:37:18 wolfris IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
283157 25/05/2017 13:47:02 yutaka2k IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 2524 KB
274524 29/04/2017 02:32:58 awatjkim IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
271534 17/04/2017 18:22:19 atom3296 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
263989 27/03/2017 20:23:27 boychienga1234 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
263763 27/03/2017 08:30:28 hs2huyenngoc IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 4360 KB
261240 20/03/2017 21:28:33 hiephoangyd2 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 1940 KB
261233 20/03/2017 21:21:26 hiephoangyd2 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 156 ms 34516 KB
259835 18/03/2017 07:39:33 doituyentin IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
258186 14/03/2017 20:05:00 leesin IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
255786 08/03/2017 00:08:47 linhlrx IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
253995 03/03/2017 04:22:58 wellcomeoh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2828 KB
253799 02/03/2017 10:42:54 manhhungking IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2832 KB
253792 02/03/2017 10:19:58 hackerdsds123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
253284 28/02/2017 16:27:25 nguyenxuanhaa3 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2992 KB
253283 28/02/2017 16:27:01 trivonhan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 3052 KB
248410 17/02/2017 19:07:42 omega1100100 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
248408 17/02/2017 18:41:25 omega1100100 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
248225 17/02/2017 09:41:00 omega1100100 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
240616 13/01/2017 15:44:17 duongcscx IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
240614 13/01/2017 15:41:25 duongcscx IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
240269 12/01/2017 16:47:39 Demo2000 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
238086 04/01/2017 18:45:42 nguyenvansu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
235454 24/12/2016 20:12:58 takanada IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 2560 KB
232281 14/12/2016 13:23:52 4everkaka IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 3256 KB
229000 04/12/2016 23:45:59 glass99ss IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
227837 01/12/2016 21:16:33 mansblacks IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 140 ms 2604 KB
217015 14/11/2016 08:03:12 dqhn123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
216487 12/11/2016 23:04:04 doannp IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
213620 09/11/2016 14:46:18 heathcliff1342 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
213340 08/11/2016 21:21:06 noatall2404 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2924 KB
208986 01/11/2016 21:01:50 ktvn100 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
208550 01/11/2016 00:54:00 phamvankhanh1516 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
206273 28/10/2016 10:30:38 hut_Phieu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2836 KB
206271 28/10/2016 10:29:32 hut_Phieu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 2984 KB
206253 28/10/2016 09:35:50 hutPhamPhuong IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2844 KB
204221 25/10/2016 14:15:28 hut_luan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2896 KB
204218 25/10/2016 14:10:11 hut_luan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2900 KB
204175 25/10/2016 10:46:55 hutphuoc IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2896 KB
204170 25/10/2016 10:38:59 hutphuoc IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 3004 KB
203705 24/10/2016 18:34:24 8man IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
202122 23/10/2016 16:17:20 phungvitrung IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
201807 23/10/2016 09:36:14 congdaoduy298 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 328 ms 2852 KB
199026 18/10/2016 23:54:51 hoangducsmagic IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
189182 06/10/2016 21:29:59 kieuquocdat123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 78 ms 1792 KB
185705 30/09/2016 23:40:48 khangtran IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 1776 KB
181571 24/09/2016 01:22:38 bachnxepu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 46 ms 1740 KB
181481 23/09/2016 21:37:22 khangkhangtg IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 31 ms 1736 KB
180499 21/09/2016 23:43:01 VoHT IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
180498 21/09/2016 23:42:25 VoHT IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 171 ms 1836 KB
179804 20/09/2016 22:17:01 wInD_MtA IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 187 ms 1900 KB
179535 20/09/2016 15:19:18 dahaodl IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 218 ms 2528 KB
179098 19/09/2016 21:11:30 nguyenson99 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 187 ms 1900 KB
176493 14/09/2016 19:43:51 giangstellar365 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 156 ms 1904 KB
170923 06/09/2016 20:00:51 lotac IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 281 ms 2056 KB
170898 06/09/2016 18:02:55 itwmoitmsp IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 265 ms 1916 KB
170525 05/09/2016 21:32:43 damsanchv IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
167644 30/08/2016 22:05:28 magicmonster17 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 62 ms 1712 KB
164391 22/08/2016 16:45:18 Hhcckqnl IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 296 ms 3928 KB
164049 21/08/2016 08:48:28 chutuanthong IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 203 ms 1988 KB
163075 17/08/2016 16:03:49 lvdo92 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 171 ms 1852 KB
161836 14/08/2016 00:16:03 khangkhangtg IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 203 ms 2704 KB
161776 13/08/2016 20:51:19 qtuan140101 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2020 KB
161418 12/08/2016 21:20:31 thaiuit IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 78 ms 1612 KB
161271 12/08/2016 15:23:42 middlest IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 140 ms 2224 KB
160550 10/08/2016 20:27:01 huynhnhat IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 109 ms 2892 KB
156807 28/07/2016 23:04:41 chitam117119 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
156795 28/07/2016 22:34:24 datbeohbbh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 203 ms 1992 KB
151890 14/07/2016 20:56:16 dinhnguyenkhoi IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2016 KB
149817 04/07/2016 14:37:37 ngonamduonghl IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 562 ms 14748 KB
148434 28/06/2016 23:06:34 HoVanAnhK58A2 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 171 ms 2316 KB
148417 28/06/2016 22:03:47 leducthinh0409 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 265 ms 2704 KB
145082 17/06/2016 17:09:34 thanh123456 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
143692 14/06/2016 19:58:26 caothesan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 234 ms 1952 KB
141949 06/06/2016 17:25:51 huynhduy_hmd IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 265 ms 2092 KB
141722 05/06/2016 08:48:49 SunnyAUG IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 2088 KB
141707 05/06/2016 01:18:10 psucoder IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 1988 KB
140913 02/06/2016 11:03:09 xxxxxxx154 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 218 ms 1944 KB
140907 02/06/2016 10:59:44 xxxxxxx154 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 234 ms 1952 KB
136444 17/05/2016 21:49:02 hoang_95125 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1952 KB
136109 15/05/2016 18:53:24 quangphuc0611 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 218 ms 1976 KB
135400 11/05/2016 03:26:33 AresGod IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 328 ms 2044 KB
135278 10/05/2016 14:12:32 MTAZero IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1928 KB
135019 08/05/2016 20:33:19 nguyenquoc2211 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 296 ms 1940 KB
134997 08/05/2016 20:20:15 NguyenCuongCoder IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 1936 KB
134437 03/05/2016 10:11:39 thedblaster IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 281 ms 2000 KB
134434 03/05/2016 10:03:50 longcvpa2 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 406 ms 4952 KB
134420 03/05/2016 06:56:43 quanghsprovp IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 250 ms 1964 KB
134302 01/05/2016 20:29:06 VoHT IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 2032 KB
134225 01/05/2016 00:33:03 zero1778 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 250 ms 2104 KB
134223 01/05/2016 00:08:53 zero1778 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 218 ms 2348 KB
134222 01/05/2016 00:08:13 zero1778 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 171 ms 2304 KB
134220 01/05/2016 00:06:01 zero1778 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 171 ms 2348 KB
134218 01/05/2016 00:03:32 zero1778 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 171 ms 2348 KB
134122 30/04/2016 14:11:05 TQT IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 1956 KB
134055 29/04/2016 22:24:08 nghethuat102 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 125 ms 2884 KB
133849 28/04/2016 09:44:43 miltonbw IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
133654 26/04/2016 20:36:15 thethithoi1 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
133621 26/04/2016 17:11:39 ntanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1976 KB
133431 25/04/2016 15:16:09 loveTforever IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 140 ms 1964 KB
133427 25/04/2016 15:08:38 namnguyen123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 281 ms 1944 KB
133291 24/04/2016 09:44:08 romqn1999 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 109 ms 2884 KB
133289 24/04/2016 09:41:49 romqn1999 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
133287 24/04/2016 09:03:54 Nguyenthaihoc IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
133234 23/04/2016 21:22:34 trivonhan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
133223 23/04/2016 18:51:04 hanhlv270597 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 140 ms 1908 KB
133122 22/04/2016 21:45:04 hoangvuduyanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 250 ms 1992 KB
133117 22/04/2016 21:38:59 dqhungdl IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 2636 KB
133114 22/04/2016 21:25:28 dacthai2807 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 1960 KB
133101 22/04/2016 20:51:14 hoang_95125 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
133087 22/04/2016 20:26:14 phuleethanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 1988 KB
133073 22/04/2016 19:42:09 phuleethanh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
133071 22/04/2016 19:27:10 thanhday132 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1960 KB
133070 22/04/2016 19:26:16 thanhday132 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1980 KB
133037 22/04/2016 16:17:50 nguyenxuanhaa3 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
Back to Top