Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
813377 17/10/2020 11:12:02 kkmot2 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 51304 KB
811064 14/10/2020 20:35:34 NHQuan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 22944 KB
811063 14/10/2020 20:34:52 NHQuan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 52156 KB
804360 03/10/2020 22:17:10 MonsterTTRR_6a3_2006 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 19112 KB
804343 03/10/2020 21:57:55 MonsterTTRR_6a3_2006 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 90648 KB
801523 27/09/2020 23:00:42 tungvh04 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 91348 KB
801346 27/09/2020 15:39:24 biabeogo147 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 19116 KB
799216 22/09/2020 16:17:09 gloire FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 468 ms 169432 KB
792526 07/09/2020 15:07:44 wisdomlordraphael FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 11408 KB
786172 20/08/2020 19:34:37 FL_ADC FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 468 ms 169392 KB
782215 09/08/2020 21:46:34 duchungpro108 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 531 ms 169360 KB
782211 09/08/2020 21:34:55 GKT1 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 169360 KB
779764 01/08/2020 20:50:55 suyazayui FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 52188 KB
778485 28/07/2020 13:33:51 junloveyin FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 61924 KB
777256 24/07/2020 10:07:13 baopham19062003kgkgkg FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 35840 KB
775417 19/07/2020 11:30:04 tiendung2306 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 21600 KB
774738 17/07/2020 10:41:51 Hikarii FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 19700 KB
774112 15/07/2020 16:17:38 khanhtron03 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 19040 KB
772222 09/07/2020 22:19:08 ntoanh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 19020 KB
771517 08/07/2020 14:05:37 hoainam123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 169360 KB
769399 03/07/2020 06:52:14 VOTRUNGHOANGHUNG FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 406 ms 169436 KB
753018 17/05/2020 22:18:42 mino FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 19708 KB
751148 12/05/2020 20:20:45 shin3030aa FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 19712 KB
744859 19/04/2020 21:19:58 TruongQuangDung FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 19736 KB
743858 16/04/2020 12:14:39 pdthang2000 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 296 ms 70100 KB
739023 01/04/2020 15:23:52 RandomMan100 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 61988 KB
736520 23/03/2020 19:37:03 haupas FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 19732 KB
733319 15/03/2020 18:34:01 dacphu FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 19772 KB
726997 28/02/2020 16:52:39 sherlockvanh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 19052 KB
712608 31/01/2020 16:42:50 suxzat FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 19808 KB
711000 29/01/2020 22:36:17 Fidisk FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 578 ms 247556 KB
706671 18/01/2020 11:45:51 HackerMan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 328 ms 177668 KB
697844 04/01/2020 14:55:48 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 359 ms 177628 KB
687972 13/12/2019 14:57:41 NTTAN FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 359 ms 177596 KB
684162 03/12/2019 07:40:54 thelightvn FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 19120 KB
680357 26/11/2019 12:39:16 Dothanhtai2006 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 687 ms 53156 KB
672413 11/11/2019 23:35:24 dchy2000 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 24100 KB
667514 02/11/2019 22:01:28 DuongNguyenMinh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 22964 KB
654259 09/10/2019 10:37:52 Turkey FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 718 ms 53136 KB
650774 03/10/2019 23:57:28 duquochuy1910 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 687 ms 53040 KB
649862 02/10/2019 22:59:39 duquochuy1910 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 750 ms 53164 KB
649714 02/10/2019 19:53:24 quoctrungitk16nbkqn FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 19152 KB
649560 02/10/2019 15:20:51 duquochuy1910 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 718 ms 91996 KB
648727 01/10/2019 09:35:40 duquochuy1910 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 19060 KB
639724 16/09/2019 08:04:19 leviettttnh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 17548 KB
628814 27/08/2019 00:16:24 dangnguyen FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 437 ms 169456 KB
628809 27/08/2019 00:06:15 dangnguyen FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 453 ms 169460 KB
628327 25/08/2019 20:03:21 VOTRUNGHOANGHUNG FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 375 ms 169460 KB
616496 04/08/2019 15:39:00 Nguyenthaihoc FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 19072 KB
611027 25/07/2019 16:47:31 namlawng123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 41744 KB
608381 21/07/2019 05:40:58 iiiiiii125478 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 19736 KB
605594 11/07/2019 22:02:53 cyb3 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 406 ms 169244 KB
601643 01/07/2019 11:25:51 quangduyluu123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 169440 KB
596483 21/06/2019 16:18:47 nguyenvantien0903 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 169432 KB
596469 21/06/2019 16:09:04 nguyenvantien0903 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 169404 KB
593582 15/06/2019 10:42:28 wraak FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 19048 KB
593470 14/06/2019 23:57:07 hoangnghiak98lhp FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 24328 KB
590388 05/06/2019 22:03:39 anh8atlvp FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 13440 KB
587179 27/05/2019 20:04:43 phuongnhi_tran_1206 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 20556 KB
584209 19/05/2019 00:52:50 ntnowadays FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 19796 KB
584111 18/05/2019 16:13:19 snowynguyen FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 51608 KB
584105 18/05/2019 15:41:02 omlgg FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 734 ms 51948 KB
583411 16/05/2019 03:34:04 van080702 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 734 ms 53096 KB
573584 15/04/2019 20:59:34 HuyHoàng_K36_CHV FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 734 ms 169356 KB
573142 14/04/2019 18:01:17 dangkhoa_pascal FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 50568 KB
573127 14/04/2019 17:35:15 dangkhoa_pascal FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 890 ms 167752 KB
525187 08/12/2018 08:59:29 toan2902 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 47824 KB
518523 23/11/2018 21:53:22 xikhud FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 52212 KB
515425 19/11/2018 01:52:30 xikhud FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 74088 KB
513054 15/11/2018 21:12:25 minhlam2102002 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 29316 KB
512268 15/11/2018 11:35:34 anhvippro123z FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 39376 KB
511145 13/11/2018 22:02:04 chinhhi FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 375 ms 169440 KB
501095 30/10/2018 19:00:07 LongÇhampion FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 61916 KB
500891 30/10/2018 15:36:16 cuongbx012 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 406 ms 23352 KB
500881 30/10/2018 15:31:57 tuanltt1252004 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 437 ms 53048 KB
500873 30/10/2018 15:26:50 tuanltt1252004 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 1000 ms 78660 KB
500865 30/10/2018 15:25:28 bxgbaki FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 453 ms 53048 KB
499373 27/10/2018 16:56:02 blebleble FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 390 ms 18156 KB
499095 27/10/2018 10:33:54 thamtudeptrai007 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 968 ms 18196 KB
495913 23/10/2018 06:15:40 quocdongqh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 937 ms 18180 KB
495554 22/10/2018 14:15:55 quocdongqh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 953 ms 11244 KB
495551 22/10/2018 14:14:10 quocdongqh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
495542 22/10/2018 14:09:00 quocdongqh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
469344 18/09/2018 20:12:55 lcnguyendang123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 46516 KB
466338 13/09/2018 21:45:12 lcnguyendang123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 169384 KB
463714 10/09/2018 09:53:43 manhh15 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 328 ms 168772 KB
462660 08/09/2018 15:49:13 FireArcanist FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 453 ms 22336 KB
460183 04/09/2018 15:32:16 hoangthuc701 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 169440 KB
458998 02/09/2018 14:46:35 huynhthanhtan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 169400 KB
455850 26/08/2018 14:17:16 vikhangcqt171 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 828 ms 81232 KB
455427 25/08/2018 10:29:03 HHHHHHHH FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 41584 KB
450088 13/08/2018 13:25:15 jsomebodywtbl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 52204 KB
444568 26/07/2018 19:30:41 theanhbr02 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 50640 KB
442808 21/07/2018 11:06:26 wowowow FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 52208 KB
442806 21/07/2018 10:56:30 wowowow FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 52208 KB
442784 21/07/2018 09:48:05 SavarinJames FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 60428 KB
442781 21/07/2018 09:43:31 wowowow FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 43428 KB
442633 20/07/2018 12:43:24 FujiVN FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 47100 KB
442627 20/07/2018 12:05:11 mbfibat FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 52208 KB
442495 19/07/2018 22:33:06 mbfibat FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 49772 KB
442211 19/07/2018 09:05:01 wtfit FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 45908 KB
442137 18/07/2018 22:09:10 FujiVN FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 43140 KB
440043 11/07/2018 08:33:20 blebleble FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 312 ms 179092 KB
438999 06/07/2018 21:31:19 base_coder FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 75024 KB
438849 06/07/2018 14:54:25 base_coder FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 51616 KB
434650 20/06/2018 14:02:39 cavang FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
434649 20/06/2018 14:02:02 cavang FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 1792 KB
434648 20/06/2018 14:01:16 cavang FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 390 ms 11520 KB
434646 20/06/2018 13:57:44 cavang FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 437 ms 49824 KB
433776 16/06/2018 10:06:11 vikhangcqt171 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 19816 KB
430299 03/06/2018 23:01:39 tuyethoa FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 19152 KB
416548 12/04/2018 17:36:11 vinhntndu FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 23864 KB
382878 07/01/2018 18:36:46 kovliar FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 703 ms 90364 KB
380691 02/01/2018 12:30:31 vinhquana FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 562 ms 43908 KB
379018 29/12/2017 16:49:22 tsunaswada FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 166460 KB
378892 29/12/2017 12:24:00 vubinhduong FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 593 ms 169380 KB
373342 08/12/2017 22:45:55 pacboy002 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 31100 KB
372161 05/12/2017 18:17:50 tranminh183 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 58756 KB
372158 05/12/2017 18:10:02 tnsltyn FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 78 ms 41408 KB
366430 26/11/2017 16:32:19 manhhungking FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 23232 KB
360241 15/11/2017 07:19:53 Love4T144 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 687 ms 53104 KB
359947 14/11/2017 16:04:21 freepascal FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 30268 KB
343187 23/10/2017 17:06:56 hoan2k1 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 169412 KB
330646 07/10/2017 08:21:11 duyvtvp1919 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 52604 KB
323309 26/09/2017 16:17:05 vophuanpig FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 169440 KB
322415 24/09/2017 22:20:07 Deepsea FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 265 ms 160004 KB
322374 24/09/2017 21:39:28 doctorifour FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 78716 KB
311247 31/08/2017 14:16:25 qqq FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 515 ms 22904 KB
311120 30/08/2017 22:16:43 phanhienbx01 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 169380 KB
308686 24/08/2017 20:45:40 nkt95bg FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 163480 KB
303099 10/08/2017 23:20:08 monarch FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 90288 KB
300693 02/08/2017 22:15:03 tqhuy2502 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 24804 KB
300532 02/08/2017 10:44:30 dvn11th FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 31040 KB
300392 01/08/2017 21:33:53 anhducpn67 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 22356 KB
292530 03/07/2017 19:20:17 tuan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 328 ms 160992 KB
292529 03/07/2017 19:01:28 tuan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 168744 KB
292525 03/07/2017 17:52:40 123B FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 52192 KB
284777 01/06/2017 21:39:45 tuan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 22880 KB
281950 21/05/2017 18:50:53 thuongkhanh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 1000 ms 31676 KB
279004 13/05/2017 17:34:40 dntai FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 968 ms 31740 KB
277114 10/05/2017 05:24:25 phmduytin FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 153076 KB
277112 10/05/2017 04:45:41 phmduytin FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 921 ms 179148 KB
276353 08/05/2017 10:48:52 cavang FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 125952 KB
275902 06/05/2017 08:27:09 phmduytin FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 671 ms 51564 KB
272722 22/04/2017 05:58:41 thuongkhanh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 26932 KB
270674 14/04/2017 17:16:52 quanghsprovp FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 33348 KB
270657 14/04/2017 16:09:52 sesshomalong FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 609 ms 169432 KB
269368 09/04/2017 20:44:03 nhn29 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 640 ms 62024 KB
268808 07/04/2017 23:19:27 nhn29 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 781 ms 240592 KB
268781 07/04/2017 22:33:48 dqhungdl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 35800 KB
268774 07/04/2017 22:31:53 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 53348 KB
261921 22/03/2017 14:03:31 Hash FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 24124 KB
259833 18/03/2017 07:38:51 doituyentin FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 32716 KB
253789 02/03/2017 10:14:44 hackerdsds123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 30368 KB
253699 01/03/2017 20:59:15 nhannguyen95 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 32728 KB
253697 01/03/2017 20:57:43 nhannguyen95 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 50060 KB
253696 01/03/2017 20:57:05 nhannguyen95 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 47836 KB
247001 13/02/2017 19:59:25 khangkhangtg FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 30540 KB
242409 21/01/2017 09:21:12 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 30924 KB
242073 18/01/2017 23:16:47 izac2001 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 36948 KB
240987 14/01/2017 12:49:45 mansblacks FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 100988 KB
240697 13/01/2017 19:39:41 gowthern FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 26252 KB
237336 02/01/2017 00:42:17 khangtran FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 34324 KB
236917 31/12/2016 09:44:55 Demo2000 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 22564 KB
236450 29/12/2016 09:23:03 phoaiphuthinh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 625 ms 34024 KB
233817 21/12/2016 10:52:01 nhphuongltv FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 453 ms 48528 KB
233402 19/12/2016 14:42:39 hoangducsmagic FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 656 ms 53124 KB
233401 19/12/2016 14:42:07 hoangducsmagic FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 625 ms 53124 KB
225318 26/11/2016 21:09:05 ntanh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 953 ms 217160 KB
224825 26/11/2016 02:40:09 hanhlv270597 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 26684 KB
221105 20/11/2016 23:00:01 dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 30140 KB
218488 16/11/2016 16:44:42 wInD_MtA FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 609 ms 169424 KB
217036 14/11/2016 09:07:45 nguyenson99 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 562 ms 169428 KB
216709 13/11/2016 15:15:54 dqhn123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 159292 KB
215140 12/11/2016 07:39:33 thanhpromu FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 165776 KB
215078 11/11/2016 23:19:06 thanhpromu FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 154284 KB
214967 11/11/2016 20:23:58 qtuan140101 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 32484 KB
213566 09/11/2016 10:24:33 hoang_95125 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 41564 KB
209466 02/11/2016 11:22:00 Hhcckqnl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 162904 KB
208932 01/11/2016 20:21:41 HSam FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 49552 KB
208926 01/11/2016 20:20:13 HSam FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 29032 KB
208924 01/11/2016 20:19:03 HSam FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 468 ms 51240 KB
208590 01/11/2016 08:37:05 phungvitrung FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 671 ms 53088 KB
208582 01/11/2016 08:09:08 ariesgemini FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 656 ms 53088 KB
195366 13/10/2016 16:35:34 hentaino102 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 750 ms 53148 KB
195035 12/10/2016 22:46:02 thanhpromu FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 43328 KB
184811 29/09/2016 19:45:47 nhatanhst FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 765 ms 52916 KB
182021 24/09/2016 23:50:37 nhamnhiboy FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 50504 KB
181670 24/09/2016 14:44:05 nhamnhiboy FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 41280 KB
180080 21/09/2016 15:18:57 anhkhoa FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 859 ms 45856 KB
179840 20/09/2016 23:02:02 MTAZero FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 43088 KB
179827 20/09/2016 22:34:55 huynhduy_hmd FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 61396 KB
173077 10/09/2016 15:01:19 dqhungdl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 484 ms 51628 KB
170265 05/09/2016 13:35:20 tranminhkhoa FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 812 ms 53108 KB
164685 23/08/2016 11:05:12 phuleethanh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 50596 KB
164529 22/08/2016 21:45:45 roselee FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 875 ms 48568 KB
164445 22/08/2016 19:41:02 roselee FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 750 ms 50592 KB
161758 13/08/2016 20:03:15 thaiuit FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 390 ms 43980 KB
161748 13/08/2016 19:39:44 thaiuit FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 50412 KB
142370 08/06/2016 11:24:27 romqn1999 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 937 ms 52916 KB
138190 27/05/2016 21:31:50 lucyxyuno FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 359 ms 44640 KB
138140 27/05/2016 16:50:52 lucyxyuno FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 359 ms 46600 KB
136763 20/05/2016 09:22:48 nguyenxuanhaa3 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 765 ms 32984 KB
134849 07/05/2016 09:10:15 nghethuat102 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 875 ms 52912 KB
Back to Top