Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706670 18/01/2020 11:45:47 HackerMan EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 78 ms 2588 KB
697843 04/01/2020 14:55:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 78 ms 2536 KB
681850 28/11/2019 20:33:25 huyhandsome EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 93 ms 2580 KB
630495 30/08/2019 22:01:42 KKdode EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 218 ms 9288 KB
590385 05/06/2019 21:57:33 anh8atlvp EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 78 ms 2572 KB
554382 03/03/2019 19:38:31 LongÇhampion EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
540002 24/01/2019 19:30:33 akira12 EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 203 ms 3892 KB
525163 08/12/2018 08:46:02 toan2902 EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 93 ms 2884 KB
512270 15/11/2018 11:35:55 anhvippro123z EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
497556 25/10/2018 11:22:18 thamtudeptrai007 EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
486637 11/10/2018 20:39:04 soloking EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
466098 13/09/2018 18:44:09 BBBBBBBB EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
448572 09/08/2018 16:41:51 HHHHHHHH EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
343186 23/10/2017 17:06:48 hoan2k1 EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2544 KB
292526 03/07/2017 18:06:55 tuan EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
292481 03/07/2017 14:03:56 tuan EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
292480 03/07/2017 14:03:38 tuan EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 46 ms 2500 KB
292478 03/07/2017 14:02:06 tuan EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
286545 09/06/2017 21:50:22 Huan1412 EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 250 ms 3360 KB
284719 01/06/2017 17:23:03 tuan EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
274107 27/04/2017 09:16:48 210195 EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 93 ms 2884 KB
259510 17/03/2017 18:22:14 doituyentin EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 109 ms 2888 KB
256667 10/03/2017 20:01:57 abcxyz123456 EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 93 ms 2884 KB
238391 05/01/2017 16:00:16 Demo2000 EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 156 ms 7916 KB
237073 31/12/2016 19:38:44 nguyenquoctan EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 156 ms 7828 KB
151493 12/07/2016 18:41:16 NgocAnhPro12 EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 171 ms 4388 KB
145055 17/06/2016 11:36:31 romqn1999 EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 203 ms 3628 KB
137013 21/05/2016 20:58:23 nguyenxuanhaa3 EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 187 ms 4380 KB
136985 21/05/2016 13:37:40 TQT EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 468 ms 8776 KB
Back to Top