Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737811 28/03/2020 12:23:23 khanhld LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2788 KB
737297 26/03/2020 15:11:49 iq3000_ LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2876 KB
736817 24/03/2020 21:37:26 emLaNewBie LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 6252 KB
735411 20/03/2020 09:44:16 lequocbinh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3176 KB
735401 20/03/2020 09:12:02 suxzat LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2936 KB
735358 19/03/2020 23:04:28 NaughtyWind LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1900 KB
733888 17/03/2020 22:21:42 bin1st090104 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
732916 14/03/2020 06:36:16 vudangkhoi2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 10184 KB
731537 12/03/2020 13:21:39 khanhld LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2208 KB
721158 16/02/2020 19:43:53 manhender LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2248 KB
721024 16/02/2020 15:11:11 shin3030aa LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2876 KB
719350 12/02/2020 23:39:40 cbl_hoanglinh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2976 KB
718343 11/02/2020 09:50:33 winterrr LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3084 KB
718327 11/02/2020 09:24:02 perfectshot LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
718254 10/02/2020 23:27:25 loilon504 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
717203 09/02/2020 09:46:59 anhproqn99 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4100 KB
715927 06/02/2020 22:25:29 ducanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2972 KB
715729 06/02/2020 18:53:13 Sang7a4gpc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1636 KB
715291 06/02/2020 08:48:37 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3152 KB
710050 26/01/2020 20:03:13 Sángolympic LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4056 KB
709581 24/01/2020 16:00:33 Quang249 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3076 KB
706667 18/01/2020 11:44:22 HackerMan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2288 KB
704600 14/01/2020 12:12:08 thnhan2005 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2220 KB
703766 12/01/2020 20:35:36 trung_hieu_k36_chv LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3284 KB
703185 11/01/2020 23:24:17 voluyen2021 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3744 KB
700190 07/01/2020 14:35:21 ntphong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
700047 07/01/2020 12:23:00 ntphong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
699786 07/01/2020 01:20:11 ntphong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3040 KB
697839 04/01/2020 14:54:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 8508 KB
696990 03/01/2020 13:04:31 anhkhoa09032004 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3080 KB
695265 31/12/2019 07:55:36 tuilatui132 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3124 KB
688015 13/12/2019 16:27:17 haiprot1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 8484 KB
687852 13/12/2019 09:18:56 cbl_hoanglinh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3148 KB
687627 12/12/2019 16:06:22 cbl_conghuynh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2968 KB
687418 12/12/2019 11:31:01 ngovandat318 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3024 KB
684552 04/12/2019 10:43:09 DB LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
684380 03/12/2019 16:06:08 tekachi_mochikamedo LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3952 KB
684095 02/12/2019 22:45:15 congthangk36d LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1960 KB
683113 30/11/2019 19:10:19 minhtrut LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
681811 28/11/2019 19:39:36 auvaops1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3332 KB
674499 16/11/2019 00:13:08 quyetthang2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3876 KB
672358 11/11/2019 22:46:49 kenansap LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2292 KB
669757 06/11/2019 21:59:23 uongnuocbangmom LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3288 KB
668439 04/11/2019 20:09:46 Anh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2332 KB
668169 04/11/2019 07:56:52 Douilu LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3068 KB
667884 03/11/2019 16:44:45 Fidisk LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3068 KB
663249 26/10/2019 16:47:14 hien_jeony LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2188 KB
662266 24/10/2019 19:16:11 queanh0220 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2332 KB
660110 20/10/2019 20:55:16 trieutanhung93 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2944 KB
658138 15/10/2019 22:42:40 ntoan199 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3084 KB
657179 14/10/2019 09:53:23 thien0914033912 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2664 KB
650899 04/10/2019 09:10:33 minhboybn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2920 KB
649984 03/10/2019 08:37:35 duong3203 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2668 KB
649965 03/10/2019 07:56:13 inomatit82 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
649791 02/10/2019 21:20:49 ntlinh0505 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2936 KB
649764 02/10/2019 20:49:49 tuantaitungo123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2916 KB
649592 02/10/2019 15:52:37 nguyentra LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1960 KB
648649 30/09/2019 23:04:43 nguyentrantien2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2868 KB
648645 30/09/2019 23:00:26 nguyentrantien2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
642064 19/09/2019 00:20:35 mino LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
641839 18/09/2019 19:07:46 ct390 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
641821 18/09/2019 18:37:24 nguyendenn1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2876 KB
641029 17/09/2019 21:25:16 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 3012 KB
641011 17/09/2019 21:06:38 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2588 KB
641003 17/09/2019 21:00:14 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2884 KB
640990 17/09/2019 20:47:42 april2003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2588 KB
635653 10/09/2019 12:25:33 ntnvlog LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
632357 04/09/2019 18:12:56 tuananh778999 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3552 KB
625135 22/08/2019 12:30:05 thuy_quynh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 5756 KB
624214 20/08/2019 15:10:14 Gib5102 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 6148 KB
619626 11/08/2019 10:16:25 094175234 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2648 KB
618314 08/08/2019 11:06:27 baobao07 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2588 KB
617618 06/08/2019 21:32:55 Midodra LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
612430 27/07/2019 22:19:56 NTTAN LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2948 KB
612429 27/07/2019 22:17:17 ffrederick LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2852 KB
611013 25/07/2019 16:27:45 ffrederick LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2864 KB
610474 24/07/2019 21:06:08 namlawng123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2244 KB
610467 24/07/2019 21:00:13 trandat LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 5784 KB
610406 24/07/2019 19:07:37 gioilvt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2832 KB
606727 16/07/2019 17:18:07 tranthuyan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2240 KB
606558 16/07/2019 06:37:04 magicmonster17 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1952 KB
606551 16/07/2019 00:35:33 hoatmt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3236 KB
599108 27/06/2019 04:48:20 maytinhpc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 10076 KB
599107 27/06/2019 04:37:42 maytinhpc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 10460 KB
597884 24/06/2019 13:58:48 rimuru LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2624 KB
595558 19/06/2019 20:30:24 cr705 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
594489 17/06/2019 20:03:56 WhileBlack LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2584 KB
593447 14/06/2019 23:12:18 HMĐ_191 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2824 KB
593360 14/06/2019 21:21:22 cyrocs258 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
593085 14/06/2019 13:17:33 haupas LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3304 KB
591727 10/06/2019 11:27:15 ntoanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
591296 09/06/2019 08:47:19 anhnguyenroux LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
590752 07/06/2019 10:45:15 dfwapekko LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
590601 06/06/2019 17:36:29 anh8atlvp LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1976 KB
588069 29/05/2019 22:44:13 nguyendactam LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
587296 27/05/2019 23:44:03 dchy2000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
586837 26/05/2019 16:57:21 minhhaiyl132 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
586827 26/05/2019 16:40:02 khanh8a3yl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
586463 25/05/2019 12:36:56 KayTran LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3084 KB
583620 16/05/2019 20:22:46 nguyendenn1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
583616 16/05/2019 20:18:12 lehoang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3104 KB
581373 08/05/2019 21:38:26 viet2805 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2724 KB
581357 08/05/2019 21:12:56 hoangnghiaviet LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3032 KB
580651 05/05/2019 18:49:26 wolfris LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2908 KB
580061 04/05/2019 00:21:30 ngockhain LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2888 KB
580024 03/05/2019 22:23:07 vancaodk LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Python 3 Accepted 500 ms 12164 KB
576647 25/04/2019 03:18:24 hungbmt1503 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2244 KB
574444 17/04/2019 12:39:14 meocondp LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3648 KB
574214 17/04/2019 08:05:36 meocondp LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3676 KB
574117 16/04/2019 22:30:33 mbfibat LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1920 KB
573500 15/04/2019 15:19:00 thien0914033912 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2208 KB
570724 08/04/2019 21:23:12 nguyenvantien0903 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2956 KB
570521 08/04/2019 15:28:36 trananhprince LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1988 KB
570075 07/04/2019 09:32:18 nguyenvantien0903 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2276 KB
568710 03/04/2019 10:49:55 bk201 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2844 KB
568514 02/04/2019 21:32:27 proloc12 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2872 KB
567797 31/03/2019 21:24:39 jonyhuynh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3160 KB
564449 24/03/2019 21:54:11 quangtienlkhigh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3284 KB
563615 22/03/2019 15:51:24 vmt120203 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2140 KB
563355 22/03/2019 09:22:58 tuancqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2132 KB
554351 03/03/2019 16:16:48 16122001 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
551907 26/02/2019 20:08:04 goatdoheo LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
550888 24/02/2019 20:28:42 phungduyminh1802 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
547391 16/02/2019 15:51:20 quynh382003 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3744 KB
546998 15/02/2019 20:25:01 NguyenPhong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3100 KB
544482 09/02/2019 21:04:17 lcnguyendang123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2620 KB
542927 03/02/2019 08:25:18 nguyenvantien0903 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2272 KB
542572 01/02/2019 22:56:21 phuongnhi_tran_1206 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 6036 KB
542175 31/01/2019 13:18:35 leviettttnh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
538935 21/01/2019 18:49:27 meoconxinhxan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2852 KB
537924 18/01/2019 16:18:50 MINHKHANG LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2832 KB
530026 04/01/2019 08:20:53 nguyentandung2005 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
528371 02/01/2019 08:26:30 tuanltt1252004 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3156 KB
522122 01/12/2018 16:47:48 pvannvu2512 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
522120 01/12/2018 16:43:27 pvannvu2512 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
521716 30/11/2018 17:53:31 vanan9205 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3040 KB
519405 25/11/2018 14:50:19 VGK_Cr7 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3344 KB
518875 24/11/2018 17:06:25 lehoang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3344 KB
515386 19/11/2018 00:24:49 chinhhi LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
515385 19/11/2018 00:18:48 chinhhi LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2924 KB
513149 15/11/2018 23:24:42 vinhhuong0802 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
512273 15/11/2018 11:36:58 anhvippro123z LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3288 KB
505675 05/11/2018 23:36:09 hongly LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
499091 27/10/2018 10:30:43 thamtudeptrai007 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1860 KB
498575 26/10/2018 15:06:48 ChuyenVanNQD LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
498189 25/10/2018 23:04:43 huynhthanhtan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
498186 25/10/2018 23:03:51 huynhthanhtan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2592 KB
497436 25/10/2018 05:30:08 masteroffood LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2944 KB
495349 21/10/2018 23:09:50 kid2201 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 4904 KB
495293 21/10/2018 22:31:20 quangtienlkhigh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
491949 17/10/2018 21:46:32 nguyenxuanhaa3 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2776 KB
491153 16/10/2018 21:06:30 xikhud LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1856 KB
491007 16/10/2018 18:19:12 congvipkhoinoi LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
489593 15/10/2018 00:19:01 huuthien1102 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
488419 13/10/2018 11:04:40 Tran_Thanh_Oai97 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 156 ms 4116 KB
480041 04/10/2018 15:14:53 NhiemHK LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2920 KB
479625 03/10/2018 20:38:05 hs2huyenngoc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2540 KB
474576 26/09/2018 21:25:32 nguyenmanhthien LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3656 KB
473730 25/09/2018 19:56:17 quangchungk98lhp LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3244 KB
471897 22/09/2018 17:43:10 pvannvu2512 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1928 KB
471895 22/09/2018 17:36:25 pvannvu2512 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 1928 KB
471894 22/09/2018 17:35:56 pvannvu2512 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1916 KB
468577 17/09/2018 21:41:46 nghialuffy LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Python 3 Accepted 296 ms 8108 KB
463040 09/09/2018 09:57:23 LongÇhampion LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2488 KB
455646 25/08/2018 18:54:57 Asteross LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3004 KB
455422 25/08/2018 10:23:11 HHHHHHHH LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2636 KB
453152 19/08/2018 21:12:17 blebleble LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2660 KB
451729 16/08/2018 18:44:34 Meliodas LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
451646 16/08/2018 16:58:38 lehaiduyem123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 78 ms 3868 KB
446864 03/08/2018 11:58:04 vikhangcqt171 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2664 KB
446863 03/08/2018 11:57:35 vikhangcqt171 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3008 KB
446862 03/08/2018 11:56:55 vikhangcqt171 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3204 KB
446861 03/08/2018 11:55:36 vikhangcqt171 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
446857 03/08/2018 11:50:32 vikhangcqt171 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2804 KB
446848 03/08/2018 10:49:45 ARSENAL1886 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
444814 27/07/2018 18:07:54 cyb3 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2836 KB
444813 27/07/2018 18:06:38 cyb3 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2836 KB
441811 17/07/2018 21:34:23 hoangthuc701 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3688 KB
439185 07/07/2018 19:04:43 geniusfire99 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3676 KB
434569 19/06/2018 23:02:14 thaibabao LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2184 KB
433785 16/06/2018 10:11:18 55555555 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2628 KB
433742 16/06/2018 09:35:37 khab1706592 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3052 KB
433577 14/06/2018 23:11:38 nmhien2605 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
431315 07/06/2018 21:11:21 rangnokapk LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
430517 04/06/2018 22:05:11 Pejunmapdit LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
429857 02/06/2018 08:30:41 Hackerr LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2980 KB
426421 22/05/2018 11:32:44 fake1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 9732 KB
426373 22/05/2018 10:01:32 dungdq2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3108 KB
422125 29/04/2018 15:37:57 lamnguyen5464 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2888 KB
422123 29/04/2018 15:36:49 lamnguyen5464 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2964 KB
422101 29/04/2018 14:23:14 0000000000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
422100 29/04/2018 14:21:15 0000000000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3340 KB
420919 24/04/2018 18:15:25 giangvu258 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
419980 21/04/2018 12:45:28 dangkhoa_pascal LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3172 KB
414165 06/04/2018 20:52:49 vinhntndu LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3176 KB
413849 06/04/2018 00:40:08 tayduasieucuong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2224 KB
413316 04/04/2018 20:53:29 KiVoPhong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2860 KB
405517 15/03/2018 18:57:19 huy9a1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3120 KB
399517 01/03/2018 00:14:42 chamchamcham LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2228 KB
396399 14/02/2018 10:59:40 blebleble LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2628 KB
390250 24/01/2018 10:22:45 Tunga1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
390238 24/01/2018 10:04:03 duonga1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3156 KB
388834 23/01/2018 08:29:48 Quân1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
386030 15/01/2018 15:05:31 nguyentrungthanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 187 ms 3388 KB
385544 14/01/2018 01:55:08 hoangphuc12510 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
381207 03/01/2018 09:09:48 votrunghieu9a2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 17988 KB
380625 02/01/2018 09:18:24 HSin2000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 19208 KB
380583 02/01/2018 02:33:24 HSin2000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 14804 KB
379739 31/12/2017 23:22:53 khuongle LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1900 KB
379498 31/12/2017 11:03:34 NAKICTI LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2600 KB
375778 16/12/2017 23:40:37 lotac LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2240 KB
373752 10/12/2017 19:36:35 aplessss LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Java 8 Accepted 734 ms 74524 KB
373716 10/12/2017 15:51:35 tranthanhhai LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 4040 KB
373596 10/12/2017 08:45:53 trungtt123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2860 KB
368284 28/11/2017 14:54:19 bleu_rose LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3396 KB
368280 28/11/2017 14:52:37 bleu_rose LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2960 KB
365253 24/11/2017 14:04:53 0000000000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3380 KB
360326 15/11/2017 10:44:07 NMPACM LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2608 KB
358875 13/11/2017 14:12:14 freepascal LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3168 KB
350960 02/11/2017 14:57:30 qqq LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
348140 30/10/2017 10:11:10 manhhungking LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2236 KB
346121 26/10/2017 21:14:03 tronghk14 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3692 KB
344310 24/10/2017 22:50:21 ngonamduonghl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2240 KB
343182 23/10/2017 17:05:53 hoan2k1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1944 KB
342981 23/10/2017 10:27:35 kyonest12 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
342976 23/10/2017 10:22:01 caovantheanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1940 KB
339081 17/10/2017 21:31:03 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2804 KB
337125 15/10/2017 15:07:55 anh76qn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
337121 15/10/2017 15:03:35 anh76qn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
337104 15/10/2017 14:50:21 anh76qn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
337101 15/10/2017 14:46:45 anh76qn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
337095 15/10/2017 14:44:02 anh76qn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2564 KB
335247 12/10/2017 23:02:05 huynhtuan17ti LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3660 KB
335198 12/10/2017 22:10:29 huynhtuan17ti LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4744 KB
335118 12/10/2017 21:10:02 masterv LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2248 KB
332294 09/10/2017 08:09:36 anh123456 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3128 KB
330928 07/10/2017 16:02:34 0975880897 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3100 KB
330703 07/10/2017 10:14:18 SonicMaster98 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3204 KB
329767 06/10/2017 09:12:32 promxxm LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3152 KB
329555 05/10/2017 19:58:28 HNKhang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2796 KB
329436 05/10/2017 14:47:18 laducquan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
329434 05/10/2017 14:46:12 hanhhuyenit1619 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
328379 03/10/2017 14:36:37 bean4621 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
327961 02/10/2017 22:25:56 huudatwn1q LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2876 KB
325152 29/09/2017 05:37:21 saothuaduoc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
323087 26/09/2017 07:58:51 hahpuc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2256 KB
320755 22/09/2017 03:59:39 nghiattk27 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2616 KB
318627 17/09/2017 17:23:23 Reborn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2624 KB
318514 17/09/2017 15:11:03 yhuynh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
318444 17/09/2017 13:30:26 phuchoahodo LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2648 KB
313834 07/09/2017 14:46:08 sonnguyen0612 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
312625 03/09/2017 20:07:42 Nhokkz LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3048 KB
312621 03/09/2017 20:00:12 Nhokkz LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3076 KB
309280 26/08/2017 12:36:48 Ledacthuong2210 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3076 KB
309279 26/08/2017 12:36:19 Ledacthuong2210 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3076 KB
307194 19/08/2017 23:02:41 anh76qn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2932 KB
302602 09/08/2017 17:40:57 nhpntz0t LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2776 KB
301145 04/08/2017 23:15:45 iostream LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2860 KB
300626 02/08/2017 17:27:52 monarch LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2940 KB
300625 02/08/2017 17:21:18 monarch LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2916 KB
297555 21/07/2017 16:51:35 huw LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3100 KB
294929 13/07/2017 09:10:08 nhn29 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
294928 13/07/2017 09:06:08 nhn29 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2540 KB
294922 13/07/2017 08:38:43 nhn29 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2532 KB
292084 01/07/2017 07:24:58 zminhthinhsd1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3760 KB
291106 26/06/2017 22:40:45 Taka LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2892 KB
290682 25/06/2017 08:17:49 01699771693 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3068 KB
289597 21/06/2017 11:24:29 NguyenMinhTam LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2176 KB
288706 17/06/2017 16:15:37 tsunaswada LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
286839 11/06/2017 00:05:11 123B LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1880 KB
283794 28/05/2017 23:11:09 nhoxchipro999 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3328 KB
275326 03/05/2017 19:34:32 dats2007 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2924 KB
272944 23/04/2017 00:13:15 vphuong214 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2864 KB
272516 21/04/2017 17:03:39 atom3296 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2820 KB
271927 19/04/2017 08:04:11 cavang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3392 KB
269571 10/04/2017 20:34:22 tqhuy2502 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2700 KB
269483 10/04/2017 14:05:46 anhducpn67 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2956 KB
269480 10/04/2017 10:25:35 vuhongson LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 9232 KB
269143 08/04/2017 22:42:38 dat123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
268244 06/04/2017 21:17:10 phbhan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2420 KB
268079 06/04/2017 17:30:04 Phingubò LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
264145 27/03/2017 23:12:04 ducquynhfptk12 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
264017 27/03/2017 21:09:53 damsanchv LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
261892 22/03/2017 10:48:26 h_ntu01 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
259789 18/03/2017 07:20:07 doituyentin LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3760 KB
258523 15/03/2017 16:27:29 linhlrx LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3652 KB
258517 15/03/2017 16:10:22 SlothSe7en LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
258144 14/03/2017 17:46:49 leesin LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3100 KB
256032 08/03/2017 21:07:42 Hữu_Đăng LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3096 KB
254154 03/03/2017 15:02:05 duahaucc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3328 KB
253866 02/03/2017 16:39:01 hotcamdao LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3148 KB
253854 02/03/2017 15:47:03 nguyentandat LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3332 KB
248245 17/02/2017 10:02:04 nkduc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2868 KB
245986 10/02/2017 21:09:10 trungbmt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 7188 KB
245479 08/02/2017 23:17:39 Soledad LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3136 KB
242028 18/01/2017 19:03:26 tuan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3744 KB
242011 18/01/2017 13:15:04 tuan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3744 KB
238386 05/01/2017 15:58:35 Demo2000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2380 KB
233747 20/12/2016 22:20:55 bvhop341999 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
233179 18/12/2016 09:19:07 Purifier LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2464 KB
232988 16/12/2016 22:06:43 nguyentrungthanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
232697 15/12/2016 22:10:29 nhquanqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2240 KB
231839 13/12/2016 08:32:21 caothesan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2564 KB
227678 01/12/2016 12:39:39 thaixuandang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
226407 28/11/2016 21:14:28 hungbach LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2188 KB
223085 23/11/2016 21:44:38 duyvtvp1919 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2228 KB
222734 23/11/2016 11:01:57 phamvankhanh1516 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
222722 23/11/2016 10:40:14 TCUCGiang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 3400 KB
222709 23/11/2016 10:19:33 TCUCGiang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 3944 KB
222637 23/11/2016 08:32:17 TCUCGiang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 3948 KB
222091 22/11/2016 13:21:58 tuan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2628 KB
221905 21/11/2016 23:59:53 giangta LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 3308 KB
221850 21/11/2016 22:34:03 hungdhv97 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2216 KB
220229 19/11/2016 00:37:00 o0985950397 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
215049 11/11/2016 22:41:50 oOovWvoOo LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2448 KB
214406 10/11/2016 21:08:43 khoaat LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
214382 10/11/2016 20:23:09 khoaat LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
213008 08/11/2016 08:49:38 doanphuduc94 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2468 KB
213006 08/11/2016 08:48:39 doanphuduc94 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
211508 05/11/2016 20:04:38 ngotrungtuong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Java 8 Accepted 656 ms 33920 KB
210075 03/11/2016 06:51:31 dhkhtn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 4148 KB
210073 03/11/2016 06:48:38 dhkhtn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
210072 03/11/2016 06:47:36 dhkhtn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
210071 03/11/2016 06:46:40 www LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 4860 KB
208513 31/10/2016 23:34:26 presariohg LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Java 8 Accepted 640 ms 33548 KB
208033 31/10/2016 06:47:36 dhkhtn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2172 KB
207605 30/10/2016 10:05:33 taycuong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2480 KB
207348 29/10/2016 18:38:03 voquocthang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2832 KB
206555 28/10/2016 17:19:44 awatjkim LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
205972 27/10/2016 21:07:21 thanhpromu LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2212 KB
204148 25/10/2016 08:35:41 ultoxtung LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
204136 25/10/2016 07:38:57 johntitor LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1636 KB
203978 24/10/2016 22:03:37 tranleduy1233 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3120 KB
203709 24/10/2016 18:48:55 anh26022000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
203661 24/10/2016 16:50:52 hoangkien16 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3168 KB
203381 24/10/2016 09:29:23 money LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1928 KB
203371 24/10/2016 08:33:26 money LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1932 KB
203367 24/10/2016 08:06:02 longhoang08 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2964 KB
203178 23/10/2016 22:00:03 4everkaka LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
201489 22/10/2016 14:13:52 dahaodl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
201044 21/10/2016 21:27:05 nguyenhoatien1996 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
201040 21/10/2016 21:25:59 nguyenhoatien1996 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2496 KB
200216 20/10/2016 20:37:08 Hieu_sqtt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
199746 20/10/2016 00:52:00 Hhcckqnl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2920 KB
198551 18/10/2016 14:44:20 thang016666 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2368 KB
196908 15/10/2016 16:10:06 leducthinh0409 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
195384 13/10/2016 17:06:18 Comrade LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
195274 13/10/2016 14:53:23 duckhai2102 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2156 KB
189105 06/10/2016 20:28:03 kieuquocdat123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2128 KB
185989 01/10/2016 16:51:55 hekl0 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
185943 01/10/2016 16:00:08 aquawind0130 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3096 KB
185877 01/10/2016 14:15:19 aquawind0130 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
181386 23/09/2016 16:41:30 no3g LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2016 KB
180088 21/09/2016 15:25:16 congdaoduy298 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
180084 21/09/2016 15:21:51 lehoangvu15 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3400 KB
180046 21/09/2016 14:44:27 thanhan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3184 KB
180043 21/09/2016 14:35:58 ndkhaivn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
179317 20/09/2016 09:28:15 n99dl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 2156 KB
179281 20/09/2016 08:29:03 n99dl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2452 KB
178967 19/09/2016 15:28:29 bachnxepu LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
177887 17/09/2016 10:12:04 CUTI LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3020 KB
177596 16/09/2016 17:54:26 dqhungdl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2116 KB
177450 16/09/2016 10:06:58 hut_luan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2104 KB
173834 11/09/2016 20:57:20 hutphuoc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 218 ms 2964 KB
170632 05/09/2016 23:57:04 datdi LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
169826 04/09/2016 01:11:13 dhkhtn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2144 KB
168057 01/09/2016 19:25:13 wInD_MtA LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
164285 22/08/2016 12:46:07 nghethuat102 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3156 KB
163857 20/08/2016 17:10:46 hanhlv270597 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
163791 20/08/2016 11:55:35 dahaodl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3500 KB
163156 17/08/2016 21:06:01 thaiuit LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2008 KB
159052 06/08/2016 18:14:07 dacthai2807 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2172 KB
157827 02/08/2016 10:45:57 long93hv LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
157428 31/07/2016 21:23:16 khangkhangtg LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
155111 26/07/2016 19:24:36 HoVanAnhK58A2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
155110 26/07/2016 19:11:28 HoVanAnhK58A2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
155108 26/07/2016 19:01:55 HoVanAnhK58A2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2176 KB
155107 26/07/2016 19:01:27 HoVanAnhK58A2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2176 KB
155106 26/07/2016 19:01:17 HoVanAnhK58A2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2176 KB
155105 26/07/2016 19:00:38 HoVanAnhK58A2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
155098 26/07/2016 17:46:46 HoVanAnhK58A2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2168 KB
155097 26/07/2016 17:44:32 ntanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
154183 22/07/2016 17:28:00 roselee LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2152 KB
153607 20/07/2016 15:58:25 MTAZero LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1752 KB
153197 19/07/2016 10:34:17 dqhn123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2160 KB
152139 15/07/2016 18:17:00 dinhnguyenkhoi LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
151058 10/07/2016 01:28:22 Amateur LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2276 KB
150302 06/07/2016 15:23:40 npltv LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3388 KB
149573 03/07/2016 19:00:03 lilom13 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
148867 30/06/2016 17:15:42 dqhungdl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2052 KB
146881 21/06/2016 00:07:28 Nasus LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
146796 20/06/2016 22:38:28 qtuan140101 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3312 KB
145472 19/06/2016 09:14:30 hanhlv270597 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2292 KB
145421 19/06/2016 02:46:27 songlahyvong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2108 KB
142430 08/06/2016 18:09:46 thanhday132 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2184 KB
142428 08/06/2016 17:37:53 abcdef6199 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2152 KB
142423 08/06/2016 16:26:10 romqn1999 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3388 KB
142411 08/06/2016 14:24:55 psucoder LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
141811 05/06/2016 19:38:20 fuliver123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3764 KB
141809 05/06/2016 19:36:41 fuliver123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 187 ms 3740 KB
141806 05/06/2016 19:01:22 fuliver123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3348 KB
141802 05/06/2016 18:11:12 taicualo113 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2116 KB
141791 05/06/2016 17:26:55 taicualo113 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2116 KB
141726 05/06/2016 09:28:25 CUTI LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
140888 02/06/2016 07:36:54 ajaxtcag LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3644 KB
140595 31/05/2016 22:07:42 stevenlethai LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
140558 31/05/2016 18:55:01 tmanh17 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 218 ms 2584 KB
139553 31/05/2016 10:57:31 lehoangvu15 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3056 KB
139399 30/05/2016 14:37:17 QViet LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2568 KB
139299 29/05/2016 22:59:04 nguyenquoc2211 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2592 KB
139297 29/05/2016 22:57:40 quanganh1417 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
139291 29/05/2016 22:25:12 longcvpa2 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2980 KB
139175 29/05/2016 11:21:21 khangtran LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3080 KB
139152 29/05/2016 09:07:37 toilaai LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2184 KB
139145 29/05/2016 06:32:35 vdn1999bxvp LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2544 KB
139120 28/05/2016 23:59:41 hoangvuduyanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2180 KB
139083 28/05/2016 23:00:19 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 296 ms 4284 KB
139064 28/05/2016 22:44:54 nguyenvansu LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3156 KB
139053 28/05/2016 22:39:13 legolascbl LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
138996 28/05/2016 22:21:43 Nguyenthaihoc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3540 KB
138992 28/05/2016 22:20:47 tuankiet65 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
138979 28/05/2016 22:19:09 tranquockhanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3200 KB
138977 28/05/2016 22:19:04 clacck LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2148 KB
138967 28/05/2016 22:16:54 clacck LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2148 KB
138924 28/05/2016 22:05:32 nguyenxuanhaa3 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 4160 KB
138900 28/05/2016 21:59:07 truongtop14 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3396 KB
138890 28/05/2016 21:57:36 VoHT LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2124 KB
138886 28/05/2016 21:56:36 Mliafol LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 187 ms 3292 KB
138857 28/05/2016 21:47:44 anhthong381996 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2628 KB
138849 28/05/2016 21:45:13 dragonballzvip123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
138793 28/05/2016 21:30:08 quocbao LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
138761 28/05/2016 21:23:11 ngan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Python 3 Accepted 484 ms 14564 KB
138687 28/05/2016 21:06:38 phuleethanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2180 KB
138668 28/05/2016 21:02:50 tieuchanlong LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 78 ms 3064 KB
138667 28/05/2016 21:02:43 fallingstar LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1724 KB
138588 28/05/2016 20:50:45 TQT LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2944 KB
138582 28/05/2016 20:50:04 tungtp LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
138568 28/05/2016 20:47:31 justdoit0989 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 1864 KB
138542 28/05/2016 20:43:39 sohk1997 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2636 KB
138485 28/05/2016 20:36:48 thanh123456 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
138446 28/05/2016 20:30:58 romqn1999 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3092 KB
Back to Top