Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739222 01/04/2020 22:13:10 xxxyyyzzz ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 562 ms 2400 KB
731119 11/03/2020 08:10:20 minhthi28 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2912 KB
730610 09/03/2020 17:57:19 Hàoa1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 1808 KB
729773 06/03/2020 18:55:17 110117051 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 687 ms 2524 KB
727593 01/03/2020 16:22:23 drlamlqd9 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2912 KB
727457 01/03/2020 08:54:47 whoisthatguy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2488 KB
727323 29/02/2020 19:37:52 Sángolympic ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 578 ms 1804 KB
725619 25/02/2020 16:53:27 hoktro ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 343 ms 2464 KB
725263 24/02/2020 20:45:38 Akira ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 359 ms 2452 KB
724313 22/02/2020 22:46:30 perfectshot ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2892 KB
724305 22/02/2020 22:31:07 Sơna1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1808 KB
722463 19/02/2020 09:46:26 094175234 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 406 ms 17776 KB
719758 13/02/2020 21:12:37 tai123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 750 ms 1744 KB
719576 13/02/2020 15:20:15 deresnho ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2960 KB
718993 12/02/2020 10:01:24 tienloc_tvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2976 KB
718982 12/02/2020 09:43:57 kimcuong_tvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2976 KB
718825 11/02/2020 22:09:34 letrungduc45 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2764 KB
716481 07/02/2020 19:53:57 0343249261 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2984 KB
714928 05/02/2020 16:25:15 haupas ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 421 ms 2584 KB
713346 02/02/2020 11:05:41 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 343 ms 2584 KB
710620 28/01/2020 22:21:03 sendmylove123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 2540 KB
710351 27/01/2020 21:21:22 tktmaya ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2908 KB
710222 27/01/2020 15:48:40 anhkhoa09032004 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2908 KB
709630 24/01/2020 20:31:16 Quang249 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2900 KB
709501 24/01/2020 11:45:07 tahoangquan2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2900 KB
708157 21/01/2020 19:38:14 Fidisk ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 562 ms 2420 KB
707015 18/01/2020 22:53:37 kyrieirving1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 4160 KB
706666 18/01/2020 11:44:12 HackerMan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 2584 KB
706409 17/01/2020 21:09:05 kimjisoo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 109 ms 2444 KB
706325 17/01/2020 19:32:43 watanabe2804 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 671 ms 2432 KB
704274 13/01/2020 18:46:56 nguyenhoainam ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 1820 KB
703745 12/01/2020 20:18:39 long020506 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 578 ms 2952 KB
700056 07/01/2020 12:33:31 ntphong ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 593 ms 2888 KB
697838 04/01/2020 14:54:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 1856 KB
696524 02/01/2020 19:30:53 Pyster ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 578 ms 2960 KB
695073 30/12/2019 20:12:19 Scheherazade ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 1852 KB
695072 30/12/2019 20:10:30 Scheherazade ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 671 ms 1848 KB
693581 26/12/2019 17:11:55 duyluan3110 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 703 ms 2524 KB
693486 26/12/2019 12:09:45 atsichts ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 453 ms 2932 KB
690520 18/12/2019 20:19:42 n3kietvq ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 312 ms 2516 KB
683445 01/12/2019 15:09:13 unglinh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 359 ms 1840 KB
683308 01/12/2019 06:41:12 quyetthang2002 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2988 KB
681977 28/11/2019 23:06:45 congthangk36d ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 1908 KB
680263 25/11/2019 23:48:08 haiprot1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 2592 KB
675019 17/11/2019 14:32:58 SavarinJames ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 406 ms 2500 KB
675017 17/11/2019 14:26:14 SavarinJames ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 390 ms 2492 KB
675014 17/11/2019 14:22:46 SavarinJames ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 390 ms 2500 KB
672505 12/11/2019 10:14:44 Anh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 1872 KB
669356 06/11/2019 10:54:20 hitu1903 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 578 ms 2540 KB
668168 04/11/2019 07:56:33 Douilu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2540 KB
666730 01/11/2019 18:30:28 hitu1901 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2580 KB
665775 31/10/2019 07:23:42 phuong2004 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 125 ms 2536 KB
665597 30/10/2019 20:51:58 hitu1910 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 718 ms 1860 KB
664495 28/10/2019 20:14:17 nmhh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 593 ms 2544 KB
661598 23/10/2019 20:10:50 Master_creww ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2944 KB
659547 19/10/2019 09:17:39 nguyenvana ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 359 ms 2592 KB
659084 17/10/2019 21:38:01 ngoctuannguyen ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1896 KB
657902 15/10/2019 16:40:40 18T1021208 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2572 KB
657315 14/10/2019 15:24:05 kyohzs02 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 2580 KB
656444 12/10/2019 10:23:30 trong123123 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 625 ms 2988 KB
654326 09/10/2019 12:49:38 congcanhlnq ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2528 KB
652515 06/10/2019 17:13:49 ntoan199 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 609 ms 2560 KB
648778 01/10/2019 10:46:09 nguyenvanson ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 4184 KB
645730 24/09/2019 22:55:52 Seria ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 359 ms 2484 KB
644680 23/09/2019 08:13:30 thienkun ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 406 ms 2912 KB
644017 21/09/2019 17:20:48 ntnvlog ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2896 KB
642460 19/09/2019 15:51:45 thienhue123 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2928 KB
638570 14/09/2019 09:03:29 maitruc ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2988 KB
638484 14/09/2019 07:25:37 phanthimai123 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2988 KB
638479 14/09/2019 07:21:07 phanthimai123 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2988 KB
637963 13/09/2019 15:00:33 ngominhduc006 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 750 ms 2956 KB
636579 11/09/2019 21:30:12 auvaops1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1836 KB
636143 11/09/2019 09:21:49 gbking2003 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2940 KB
635955 10/09/2019 19:57:39 dfwapekko ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 390 ms 2464 KB
633579 07/09/2019 15:41:49 queanh0220 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1896 KB
632820 05/09/2019 19:59:21 vantrang2003 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 656 ms 1808 KB
630801 31/08/2019 16:35:07 trang000 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 406 ms 2664 KB
628094 25/08/2019 09:43:49 luutrongtan232 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 734 ms 1896 KB
626075 24/08/2019 14:54:18 ngominhduc006 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 828 ms 2908 KB
625099 22/08/2019 10:32:53 thuy_quynh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 718 ms 1768 KB
624893 22/08/2019 07:57:41 huuduc8igc ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 703 ms 1768 KB
624843 21/08/2019 22:49:47 thaolinh ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2904 KB
624762 21/08/2019 19:35:04 ct390 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 640 ms 2900 KB
622740 16/08/2019 15:26:49 rsattlpalpha ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 750 ms 2564 KB
621331 15/08/2019 14:57:00 marfus ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 437 ms 2884 KB
621236 15/08/2019 09:42:24 nguyetanh10102005 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 421 ms 3004 KB
620966 14/08/2019 17:44:46 refundgiahuan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 687 ms 2520 KB
620963 14/08/2019 17:39:18 thienquoc11042004 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 687 ms 1868 KB
620959 14/08/2019 17:37:42 nguyenhanamtran ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 687 ms 2520 KB
619205 10/08/2019 08:25:51 shukun ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 453 ms 2972 KB
618169 08/08/2019 08:58:48 maitruc ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2936 KB
618168 08/08/2019 08:57:51 trucmai ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 453 ms 2936 KB
617478 06/08/2019 16:06:05 maitruc ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 421 ms 2912 KB
617034 05/08/2019 21:18:31 ffrederick ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 1800 KB
617031 05/08/2019 21:16:44 ffrederick ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 750 ms 1796 KB
612690 28/07/2019 16:16:17 TIN10_VUTRINHHOANG ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2504 KB
611946 26/07/2019 23:30:49 nmh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 1804 KB
611519 26/07/2019 09:27:28 zolydyck00 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2880 KB
611490 26/07/2019 09:08:18 thangvt202 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2880 KB
611486 26/07/2019 09:06:59 dangkyqt2509 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2880 KB
610940 25/07/2019 15:30:04 dothihoangduyen ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
610864 25/07/2019 13:21:14 binhtranit ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 687 ms 2480 KB
610625 25/07/2019 02:15:52 trandat ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 656 ms 1884 KB
610609 25/07/2019 01:44:01 trieutanhung93 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2544 KB
606261 14/07/2019 19:03:11 ducanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 578 ms 1872 KB
604707 09/07/2019 15:08:11 baobao07 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 609 ms 2476 KB
604558 09/07/2019 10:21:06 ducanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 656 ms 1824 KB
604024 07/07/2019 16:49:35 neos ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2484 KB
602942 04/07/2019 10:55:49 quangduyluu123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 1812 KB
598746 26/06/2019 11:39:49 Assyrian ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 2464 KB
598734 26/06/2019 10:51:59 rimuru ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 125 ms 2492 KB
598477 25/06/2019 19:57:24 Tu2112003 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 625 ms 2472 KB
596122 20/06/2019 21:00:58 cr705 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2952 KB
594090 16/06/2019 18:46:34 cyrocs258 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 3148 KB
594046 16/06/2019 17:00:20 HMĐ_191 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2524 KB
593488 15/06/2019 00:48:28 trungnguyenlak2003 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 2476 KB
591295 09/06/2019 08:45:53 anhnguyenroux ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 3208 KB
590608 06/06/2019 18:24:58 anh8atlvp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 390 ms 2568 KB
586702 26/05/2019 10:19:43 duyendangnam ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2972 KB
586668 26/05/2019 09:20:58 094175234 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 593 ms 2552 KB
584080 18/05/2019 12:56:38 Newps ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2584 KB
579256 01/05/2019 23:34:51 nguyendenn1 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2984 KB
577866 29/04/2019 07:26:42 trung5kvshthlnqk38b ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2944 KB
576083 22/04/2019 21:36:50 leviettttnh ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2920 KB
575334 19/04/2019 14:54:45 meocondp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2504 KB
573766 16/04/2019 06:52:23 Nidasak ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 218 ms 2500 KB
573104 14/04/2019 16:21:51 thanhcong ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 281 ms 2460 KB
571842 11/04/2019 09:31:52 hoaf13 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 218 ms 1780 KB
571252 09/04/2019 16:22:07 buiminhhangvc2005 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 218 ms 2972 KB
568974 03/04/2019 22:07:07 idoguirblx ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 218 ms 2996 KB
567977 01/04/2019 15:07:12 daothanhloc ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 375 ms 2508 KB
567466 30/03/2019 23:58:22 nambxvp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 2552 KB
566967 29/03/2019 17:13:23 nguyenhau ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2980 KB
566963 29/03/2019 17:01:31 phuonghoa ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 218 ms 2980 KB
566407 28/03/2019 15:05:22 vuonghuyen2006 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2952 KB
565782 27/03/2019 19:53:32 tuananh778999 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 265 ms 2380 KB
565103 26/03/2019 17:35:08 trycod3 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 62 ms 2124 KB
563116 21/03/2019 20:07:07 ngoctoan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 1856 KB
561623 17/03/2019 21:57:22 phungduyminh1802 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2884 KB
561332 17/03/2019 11:06:40 quynh382003 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2968 KB
560470 14/03/2019 19:50:45 hoannguyenngoc22 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2928 KB
560294 14/03/2019 15:15:50 vivimini110 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
560181 14/03/2019 10:51:14 cptkhai ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 1848 KB
558072 11/03/2019 09:42:15 phong1st ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2952 KB
557790 10/03/2019 20:43:48 haxorus2004 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 250 ms 1824 KB
556629 07/03/2019 23:51:17 proptit_12_1_13 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
556118 07/03/2019 09:38:00 ducminhtrinh ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 203 ms 2880 KB
556095 07/03/2019 08:56:03 minhtrieutvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2900 KB
556090 07/03/2019 08:51:14 h_giaotvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2900 KB
554287 03/03/2019 12:52:12 ZewDev ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 187 ms 3896 KB
553496 01/03/2019 20:21:08 minhduc2k2vp ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 171 ms 3984 KB
550934 24/02/2019 21:16:25 tuancqt ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1772 KB
550694 24/02/2019 11:55:10 heo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 453 ms 2512 KB
550320 23/02/2019 14:55:32 adeline ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 515 ms 2504 KB
550316 23/02/2019 14:53:07 adeline ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 453 ms 2512 KB
550314 23/02/2019 14:51:13 adeline ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 453 ms 2508 KB
550167 22/02/2019 22:57:45 thecuongthehieu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 437 ms 2424 KB
542894 03/02/2019 02:12:59 conmeocon ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 2564 KB
542892 03/02/2019 02:09:31 conmeocon ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2564 KB
538176 19/01/2019 10:19:23 xiabui ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 437 ms 2480 KB
537537 17/01/2019 14:40:13 jdkun123258TDMU ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 406 ms 26020 KB
536334 14/01/2019 18:02:47 blackcat2710 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 2500 KB
534935 11/01/2019 15:25:00 NamDo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 1872 KB
533860 09/01/2019 23:05:34 Lam22062002 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 1860 KB
533642 09/01/2019 19:36:35 tuanqlbxvp ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 187 ms 3940 KB
533172 08/01/2019 18:31:24 tcoder ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 1824 KB
533095 08/01/2019 16:18:21 0369191689 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 187 ms 3900 KB
532092 06/01/2019 22:06:53 hellosunny ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2424 KB
531957 06/01/2019 21:01:57 ducthangivicii ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1868 KB
531650 06/01/2019 13:17:18 anhnguyen123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2576 KB
529777 03/01/2019 20:37:23 Namche ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 187 ms 3960 KB
523186 03/12/2018 20:29:07 Admin1001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 328 ms 2544 KB
523154 03/12/2018 20:17:36 VGK_Cr7 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 218 ms 2736 KB
523066 03/12/2018 19:21:23 htthinh1999 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 234 ms 2544 KB
522604 02/12/2018 15:07:09 ngobao ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2488 KB
521336 29/11/2018 16:27:32 thao1234 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2756 KB
519205 25/11/2018 00:29:27 nhanhuuhieu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 265 ms 2528 KB
518555 23/11/2018 22:24:55 totanhiep ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1836 KB
517441 22/11/2018 14:15:14 MinhDevC ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 484 ms 2504 KB
515374 18/11/2018 23:45:30 hitu03 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 437 ms 2504 KB
512274 15/11/2018 11:37:20 anhvippro123z ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2524 KB
510195 12/11/2018 23:16:31 MTA_Asteria ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 281 ms 1896 KB
509738 11/11/2018 23:44:47 Thiennguyen1704 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 453 ms 1876 KB
509730 11/11/2018 23:25:41 lichhoanglich ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 484 ms 1880 KB
509729 11/11/2018 23:25:07 lichhoanglich ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 484 ms 1880 KB
509725 11/11/2018 23:20:37 tadat216 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1884 KB
509215 11/11/2018 11:53:27 hanhien ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
508300 09/11/2018 16:09:53 blebleble ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 343 ms 2416 KB
507568 08/11/2018 16:37:51 chinhhi ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 375 ms 2416 KB
505419 05/11/2018 20:49:38 nhatanh10102005 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 218 ms 5140 KB
505099 05/11/2018 11:41:49 hitu01 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 1864 KB
503918 03/11/2018 09:53:28 abinh2000 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
500623 30/10/2018 08:46:45 vuthehuyht ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2572 KB
500550 29/10/2018 23:02:21 viethoang99 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1888 KB
497747 25/10/2018 15:32:31 Tran_Thanh_Oai97 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 2496 KB
497671 25/10/2018 14:43:31 ntanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1900 KB
497669 25/10/2018 14:42:39 ntanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 453 ms 1892 KB
496342 23/10/2018 20:32:21 Namche ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 187 ms 3896 KB
496308 23/10/2018 20:01:24 12hooks ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 187 ms 3896 KB
496070 23/10/2018 14:45:08 nguyenvantien0903 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
494566 20/10/2018 10:57:08 tqh0806 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 5044 KB
493921 19/10/2018 14:02:59 iiiiiii125478 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1892 KB
492428 18/10/2018 15:48:49 vanan9205 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2908 KB
492296 18/10/2018 14:13:54 lehoang ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2912 KB
492073 17/10/2018 23:59:21 skipro982301 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 531 ms 2440 KB
485030 10/10/2018 23:31:55 pro113ti ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 4836 KB
482561 07/10/2018 12:49:48 taminhquanno21 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 5112 KB
477929 01/10/2018 17:08:08 nguyen83 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 937 ms 2596 KB
477784 01/10/2018 14:25:20 votrongkhang123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 578 ms 2540 KB
474243 26/09/2018 13:18:23 zxcvbnm ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 265 ms 1852 KB
472937 24/09/2018 16:27:58 truongannn ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1808 KB
472911 24/09/2018 15:44:21 01693720007 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 578 ms 1812 KB
472910 24/09/2018 15:43:25 phanle1234 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 1808 KB
472907 24/09/2018 15:41:34 duyhai ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2444 KB
472898 24/09/2018 15:29:15 bxlTHK10 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 312 ms 1792 KB
472892 24/09/2018 15:22:12 Summer8103 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2444 KB
471048 20/09/2018 22:02:50 luckyboy__qh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2480 KB
469874 19/09/2018 20:50:17 black_stone ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 2532 KB
469280 18/09/2018 18:51:21 BBBBBBBB ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
467773 16/09/2018 09:52:20 xikhud ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 546 ms 2484 KB
463958 10/09/2018 15:54:00 linhle232001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
463933 10/09/2018 15:41:03 truonghxpt1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
461253 06/09/2018 14:48:39 duong2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2940 KB
461213 06/09/2018 13:45:55 hoangthuc701 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2528 KB
460700 05/09/2018 16:30:32 Minatokaze ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
460612 05/09/2018 14:17:03 kakaka ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 312 ms 1864 KB
460610 05/09/2018 14:14:43 kakaka ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 562 ms 1856 KB
460223 04/09/2018 16:03:53 Gib5102 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
458900 02/09/2018 11:11:31 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2548 KB
458899 02/09/2018 11:10:01 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
458897 02/09/2018 11:07:31 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 968 ms 2584 KB
458894 02/09/2018 11:04:39 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 937 ms 2588 KB
458891 02/09/2018 11:02:40 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 906 ms 2584 KB
458890 02/09/2018 11:01:58 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 875 ms 2584 KB
458812 02/09/2018 08:51:56 namvkim123 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 5120 KB
457846 30/08/2018 21:44:19 Meliodas ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 2496 KB
457534 30/08/2018 10:53:38 rangnokapk ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
456216 27/08/2018 22:22:47 hungCtN ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2544 KB
456215 27/08/2018 22:20:37 hungCtN ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2544 KB
456214 27/08/2018 22:19:15 hungCtN ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2544 KB
456038 27/08/2018 10:06:46 nlebachnlb ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 2540 KB
456025 27/08/2018 01:43:14 tronghieuACM ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 578 ms 2544 KB
455421 25/08/2018 10:22:51 HHHHHHHH ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 1876 KB
454141 22/08/2018 12:20:38 dankcute ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2960 KB
453441 20/08/2018 21:03:37 LongÇhampion ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 593 ms 2580 KB
450664 14/08/2018 18:23:42 chauminhkhai123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 1880 KB
450655 14/08/2018 18:09:45 huynhmanhhuy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2524 KB
450654 14/08/2018 18:06:12 thanhlvcpy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 1900 KB
450636 14/08/2018 17:32:05 thanhlvcpy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 1900 KB
450417 14/08/2018 10:27:59 phuongnhi_tran_1206 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 671 ms 1852 KB
450365 14/08/2018 08:52:18 thanhlvcpy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1852 KB
450341 13/08/2018 23:22:12 thuhien2105 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1852 KB
446408 02/08/2018 01:27:28 Asteross ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2884 KB
439273 08/07/2018 10:03:06 xuanvuong ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 250 ms 1876 KB
439190 07/07/2018 19:34:07 geniusfire99 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1868 KB
438988 06/07/2018 20:10:43 kaitoukid1609 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 218 ms 2956 KB
436159 23/06/2018 21:58:59 thelightvn ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 453 ms 1896 KB
434287 18/06/2018 18:53:33 Pejunmapdit ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2892 KB
431629 08/06/2018 21:14:28 tientien9302 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2872 KB
431609 08/06/2018 20:51:27 thangvt202 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2872 KB
431507 08/06/2018 13:35:09 thaibabao ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 2536 KB
431146 07/06/2018 12:12:16 thang2k60 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2992 KB
429555 31/05/2018 15:32:49 tuancanhktpm ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1896 KB
424583 13/05/2018 18:34:15 longtuansps ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 437 ms 1896 KB
424527 13/05/2018 16:31:43 longtuansps ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1904 KB
419181 18/04/2018 11:56:44 dangkhoa_pascal ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2992 KB
415595 10/04/2018 19:03:29 aiva178 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2860 KB
415106 09/04/2018 09:49:08 55555 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2924 KB
415080 09/04/2018 09:15:54 thuy12052004 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2924 KB
415078 09/04/2018 09:03:55 thuy12052004 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2924 KB
414621 07/04/2018 23:21:36 hung_ton ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 2124 KB
414339 07/04/2018 11:32:39 __________ ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 593 ms 2428 KB
410442 28/03/2018 13:52:57 hoi_lam_gi ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2828 KB
410086 27/03/2018 18:31:35 nguyentuan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 1728 KB
407874 22/03/2018 15:09:49 hoaigiang ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2852 KB
407872 22/03/2018 15:07:56 tinhochbt ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2852 KB
402357 10/03/2018 15:43:31 trananhprince ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1860 KB
402228 09/03/2018 22:55:22 cyb3 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2464 KB
402196 09/03/2018 21:25:52 ngocminh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 1824 KB
401717 08/03/2018 09:10:34 bach123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 703 ms 1820 KB
400874 04/03/2018 21:10:09 dungdq2002 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 703 ms 2436 KB
400234 02/03/2018 21:22:22 nguyenthicamtu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 750 ms 2508 KB
398955 26/02/2018 21:15:28 thao1234 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2920 KB
395260 09/02/2018 07:32:20 Xuanhuynd2001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 1808 KB
393791 02/02/2018 20:50:12 bepo ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2840 KB
391988 28/01/2018 17:13:54 17TiLTV ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 78 ms 2448 KB
391106 26/01/2018 01:53:18 okeomachnha ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 2556 KB
390515 24/01/2018 21:58:48 thamtudeptrai007 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 1872 KB
388817 23/01/2018 07:47:28 truongcoi2001 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2884 KB
386193 15/01/2018 21:13:08 changlangtu97 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 390 ms 2476 KB
384773 11/01/2018 22:23:29 minhth_1412 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2508 KB
384057 10/01/2018 15:06:27 doituyentin2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2924 KB
381210 03/01/2018 09:10:26 votrunghieu9a2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2976 KB
381206 03/01/2018 09:09:37 tuanhbt133 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2976 KB
380052 01/01/2018 15:59:30 everson ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2740 KB
379504 31/12/2017 11:25:07 MINHKHANG ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2480 KB
377705 26/12/2017 12:10:09 votrunghieu9a2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2960 KB
376281 18/12/2017 20:57:22 huy9a1 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 328 ms 2920 KB
375099 14/12/2017 23:45:53 hanhhuyenit1619 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 1856 KB
374969 14/12/2017 15:53:33 tungboxss ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2960 KB
374959 14/12/2017 15:44:08 manhtuan0206 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2960 KB
374957 14/12/2017 15:42:33 daotrangngt ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2960 KB
374950 14/12/2017 15:39:13 trangthukhuong ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2956 KB
374941 14/12/2017 15:37:06 manh2001cm ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2956 KB
374930 14/12/2017 15:26:42 nightraid2106 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2960 KB
372167 05/12/2017 18:33:26 duongnambxvp ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2916 KB
370419 02/12/2017 12:44:20 long_thathu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 2440 KB
370401 02/12/2017 11:15:21 namtao97 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 125 ms 2428 KB
368581 28/11/2017 22:35:50 tiendiep9a1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 4256 KB
368493 28/11/2017 20:39:15 itsukashido ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1872 KB
367038 27/11/2017 18:34:59 mdan226 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2512 KB
366557 26/11/2017 20:39:21 tranthanhhai ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
366555 26/11/2017 20:38:39 tranthanhhai ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2424 KB
366080 25/11/2017 20:52:24 hungga1711 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2524 KB
364104 22/11/2017 12:23:59 hoanglongbpt ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2500 KB
361420 16/11/2017 20:26:52 hoang1652 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 1856 KB
359378 13/11/2017 22:56:48 whoami ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 312 ms 2504 KB
357768 11/11/2017 16:45:05 freepascal ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2992 KB
357031 10/11/2017 15:32:45 dungzudd231001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 359 ms 2512 KB
356586 09/11/2017 22:34:52 letandat ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2992 KB
356167 09/11/2017 15:18:40 nguyentuan ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2992 KB
354112 06/11/2017 21:32:50 __Ghoul__K98LHPND ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 1880 KB
354102 06/11/2017 21:25:02 hanhhak98lhp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 1868 KB
354074 06/11/2017 21:04:32 huuk98lhp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 1880 KB
353937 06/11/2017 20:08:06 tungtdn321 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2984 KB
352571 04/11/2017 20:02:59 vinhntndu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2532 KB
352148 04/11/2017 05:56:09 hungbmt1503 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2532 KB
351891 03/11/2017 16:23:32 0000000000 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2988 KB
351527 02/11/2017 22:03:10 bigkoro ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2988 KB
344541 25/10/2017 13:36:09 hoangtrung080697 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2512 KB
344175 24/10/2017 20:18:33 NAKICTI ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2508 KB
343468 23/10/2017 21:52:37 lichngothanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2508 KB
343181 23/10/2017 17:02:26 hoan2k1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2516 KB
340968 20/10/2017 10:14:19 dqhn123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2532 KB
339240 17/10/2017 23:28:23 huynhtuan17ti ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2468 KB
339165 17/10/2017 22:21:58 xxxyyyzzz ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 406 ms 2432 KB
337622 15/10/2017 23:41:11 anhbannho147vn ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2400 KB
336444 14/10/2017 20:41:49 buicamtu108 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2980 KB
336251 14/10/2017 16:27:37 christzy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 328 ms 2980 KB
334616 12/10/2017 12:30:28 skydriver001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2496 KB
334323 11/10/2017 22:17:18 lcnguyendang123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2496 KB
333729 11/10/2017 00:34:28 nhpntz0t ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 375 ms 2444 KB
333318 10/10/2017 16:38:19 caovantheanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 640 ms 1828 KB
330425 06/10/2017 22:00:51 tungtdn4321 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2892 KB
329471 05/10/2017 16:07:32 darkdragon02 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2468 KB
322466 25/09/2017 00:14:01 reset ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2536 KB
322464 25/09/2017 00:11:38 reset ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2536 KB
322428 24/09/2017 22:54:37 coderkcdhv ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 78 ms 1876 KB
319843 20/09/2017 01:19:14 hahpuc ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2536 KB
317434 15/09/2017 14:20:03 fcpnh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 234 ms 4240 KB
317432 15/09/2017 14:18:34 fcpnh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 4228 KB
312536 03/09/2017 15:55:58 lecanh ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2972 KB
312453 03/09/2017 14:54:10 lecanh ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2968 KB
311541 01/09/2017 10:15:57 nguyenhaidang ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2496 KB
310631 29/08/2017 17:49:15 Nhokkz ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2956 KB
310608 29/08/2017 16:52:35 pleple ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2956 KB
306276 18/08/2017 09:08:45 manhhungking ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 2456 KB
304634 14/08/2017 17:41:29 sonnguyen0612 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 328 ms 2964 KB
303794 12/08/2017 14:12:35 Nhokkz ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2968 KB
299369 27/07/2017 16:54:31 duyvtvp1919 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 1864 KB
295629 15/07/2017 14:20:09 z7vahein7z ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2956 KB
293478 08/07/2017 08:25:07 le_doan_phu ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2956 KB
291454 28/06/2017 15:45:13 thuho ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2964 KB
291183 27/06/2017 11:16:13 caubedaumat ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2960 KB
290721 25/06/2017 11:01:31 ad3720011 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2960 KB
289888 22/06/2017 14:14:25 vphuong214 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2492 KB
289738 21/06/2017 21:21:33 thienbaotb ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2924 KB
289055 19/06/2017 09:21:42 trongphuongbkhn ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1864 KB
288181 15/06/2017 17:28:13 omega1100100 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2488 KB
287099 11/06/2017 22:35:13 hakieuanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 4236 KB
286569 09/06/2017 23:10:52 minhnguyentrannhat ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1852 KB
286047 07/06/2017 22:59:05 Mirai128 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1852 KB
285611 05/06/2017 15:59:35 toquangsonktp22b ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2448 KB
284827 02/06/2017 07:18:38 NhatKhanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 1812 KB
284632 01/06/2017 14:38:23 hungvu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 578 ms 2476 KB
284182 30/05/2017 11:25:34 huytmdj ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 296 ms 2488 KB
279546 15/05/2017 21:26:42 vuquelam29 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 3208 KB
277673 12/05/2017 08:20:41 nhoxchipro999 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2820 KB
274035 26/04/2017 21:22:57 vdn1999bxvp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 203 ms 2464 KB
273490 24/04/2017 23:46:03 tuan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2240 KB
273489 24/04/2017 23:41:36 tuan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2236 KB
273204 24/04/2017 01:28:17 nguyenduclam0605 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2520 KB
272629 21/04/2017 21:55:00 01699771693 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2952 KB
271383 17/04/2017 09:05:59 hoabattu2013 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 375 ms 2520 KB
267425 05/04/2017 12:52:01 tranlehiep2203 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 359 ms 2408 KB
267104 04/04/2017 19:34:05 tridung ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 234 ms 2852 KB
266903 04/04/2017 14:22:49 lehlanha ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2840 KB
266805 04/04/2017 09:05:37 awatjkim ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 375 ms 2440 KB
265210 30/03/2017 20:29:50 tuan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2200 KB
263177 25/03/2017 20:51:02 Tu2112003 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2928 KB
262258 23/03/2017 08:42:03 nkduc ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 1820 KB
260180 18/03/2017 09:49:50 doituyentin ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
259823 18/03/2017 07:33:43 doituyentin ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1888 KB
254927 05/03/2017 13:05:38 hatuank97lhp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 1880 KB
254722 04/03/2017 21:33:54 hocattuongltv ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2956 KB
254363 03/03/2017 23:20:34 truongtop14 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2964 KB
253994 03/03/2017 01:48:03 hut_thai_nguyen ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2436 KB
251530 23/02/2017 22:34:46 Fui ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2480 KB
251470 23/02/2017 19:49:29 phan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 453 ms 2468 KB
248901 18/02/2017 20:47:58 tranquockhanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 1848 KB
247912 16/02/2017 15:27:21 hoanmalai ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 281 ms 1800 KB
247365 14/02/2017 22:03:16 stromvbvc ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2972 KB
247096 13/02/2017 23:13:05 honghoa2k2z ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2992 KB
244640 05/02/2017 14:42:42 try ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 3156 KB
244598 05/02/2017 09:26:16 nhatlih300401 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2940 KB
244594 05/02/2017 00:57:51 hoangthuhang ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2460 KB
244485 04/02/2017 10:19:40 Soledad ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2940 KB
244387 03/02/2017 17:47:37 quetoiohue ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2456 KB
240192 12/01/2017 13:50:59 qwerty212 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1536 KB
239273 08/01/2017 19:49:03 levinhnhanduc ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 28072 KB
238863 07/01/2017 01:43:24 ducquynhfptk12 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 531 ms 1884 KB
238371 05/01/2017 15:30:01 Demo2000 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 296 ms 2508 KB
237675 03/01/2017 10:18:54 quanghsprovp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 281 ms 2532 KB
237234 01/01/2017 19:21:21 nguyentrungthanh ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 28064 KB
236788 30/12/2016 18:03:41 ffyyytt ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2956 KB
236100 27/12/2016 21:12:46 leesin ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2952 KB
233750 20/12/2016 22:24:27 dats2007 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 1868 KB
233749 20/12/2016 22:23:20 dats2007 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1868 KB
233748 20/12/2016 22:22:28 dats2007 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1868 KB
233150 17/12/2016 23:49:05 linhlrx ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 421 ms 2932 KB
232748 16/12/2016 09:10:33 pipipham ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 343 ms 1872 KB
232646 15/12/2016 20:26:02 iostream ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 2520 KB
229833 07/12/2016 15:08:44 SlothSe7en ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 312 ms 2956 KB
229348 06/12/2016 10:26:00 pnduc1109 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 62 ms 2188 KB
229344 06/12/2016 10:19:30 pnduc1109 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 296 ms 2512 KB
229343 06/12/2016 10:16:40 pnduc1109 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2488 KB
229337 06/12/2016 10:11:33 pnduc1109 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 296 ms 2508 KB
229333 06/12/2016 10:06:16 pnduc1109 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2492 KB
228428 03/12/2016 15:36:33 DucHuy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2496 KB
226364 28/11/2016 20:16:01 0969216153 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 281 ms 2528 KB
226358 28/11/2016 20:09:53 0969216153 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 296 ms 2528 KB
226357 28/11/2016 20:08:36 0969216153 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 250 ms 2528 KB
226356 28/11/2016 20:07:33 0969216153 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 343 ms 2532 KB
226355 28/11/2016 20:06:02 0969216153 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 2512 KB
223169 23/11/2016 23:07:47 wInD_MtA ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1872 KB
222754 23/11/2016 13:31:58 anhpro96 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 281 ms 1888 KB
221992 22/11/2016 09:19:16 nguyenthang ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 312 ms 2556 KB
221941 22/11/2016 01:05:31 quanghuong ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 2240 KB
220843 20/11/2016 10:47:55 minhdanglvl ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
220529 19/11/2016 19:52:12 khanglvl ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2988 KB
220117 18/11/2016 20:02:04 Ga_Que_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
219998 18/11/2016 15:26:08 Ga_Que_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
219965 18/11/2016 15:19:08 Ga_Cho_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2988 KB
219961 18/11/2016 15:18:32 Ga_Cho_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
219942 18/11/2016 15:14:43 Ga_Tay_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
219927 18/11/2016 15:09:35 Ga_Tay_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2988 KB
219923 18/11/2016 15:07:48 Ga_Tay_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
219916 18/11/2016 15:06:26 Ga_Tay_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2992 KB
219913 18/11/2016 15:05:36 Ga_Tay_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2992 KB
219889 18/11/2016 15:00:12 Ga_Tay_LVL ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
219583 18/11/2016 09:50:44 khoaat ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 281 ms 2548 KB
217427 15/11/2016 00:29:26 khakha2706 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 531 ms 2540 KB
216802 13/11/2016 19:08:56 k4mjk4mjz3 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2540 KB
216469 12/11/2016 22:32:29 thanhpromu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 2540 KB
213792 09/11/2016 19:54:16 huyvit1999 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2428 KB
213328 08/11/2016 21:10:35 s2lyonking ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2432 KB
213299 08/11/2016 20:41:13 nkt95bg ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1844 KB
212800 07/11/2016 21:09:36 itcdeveloper14 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 359 ms 2388 KB
210572 03/11/2016 23:47:18 noatall2404 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 328 ms 2412 KB
210514 03/11/2016 22:44:46 nguyensieuv ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2884 KB
210464 03/11/2016 22:16:05 songlahyvong ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 2392 KB
209623 02/11/2016 16:23:11 khieunguyen ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 531 ms 2380 KB
209462 02/11/2016 11:15:36 voxuanny32 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 515 ms 2344 KB
209076 01/11/2016 21:50:11 sbeatit ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 515 ms 2344 KB
208862 01/11/2016 19:38:40 Hieu_sqtt ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 1824 KB
208649 01/11/2016 12:54:33 phong2k1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 375 ms 2440 KB
208645 01/11/2016 12:39:03 NoName96 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2480 KB
207987 31/10/2016 00:11:59 tuyenkbhb ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 1792 KB
207976 30/10/2016 23:48:20 khoadeptrai ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2900 KB
203832 24/10/2016 20:07:45 TCUCGiang ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 2536 KB
199449 19/10/2016 17:12:25 phungvitrung ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2980 KB
199432 19/10/2016 16:49:10 tranleduy1233 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2980 KB
199303 19/10/2016 14:28:27 linh_ttam ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 265 ms 2560 KB
197888 17/10/2016 16:48:12 hieua2tincvp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 687 ms 1796 KB
197884 17/10/2016 16:44:56 quangvyvp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 531 ms 1796 KB
196582 15/10/2016 00:50:14 hoduchieu01 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 531 ms 1796 KB
194432 12/10/2016 10:09:26 hungdhv97 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 1792 KB
190209 08/10/2016 22:10:17 ARSENAL1886 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1496 KB
188155 05/10/2016 09:08:20 bjnjucun ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 921 ms 1776 KB
188100 04/10/2016 23:52:12 dahaodl ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 1796 KB
184871 29/09/2016 20:40:51 Nhoem ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 796 ms 1756 KB
184849 29/09/2016 20:23:30 kieuquocdat123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 390 ms 1768 KB
184564 29/09/2016 14:51:03 Hhcckqnl ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 1756 KB
183937 28/09/2016 13:49:53 nami247 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2772 KB
183033 26/09/2016 22:02:57 Nasukek20 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 843 ms 1748 KB
181956 24/09/2016 22:03:17 thanhthuy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 828 ms 1736 KB
181834 24/09/2016 18:45:06 HVDInh33 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 843 ms 1736 KB
181217 23/09/2016 00:15:43 saladiweslo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 812 ms 1788 KB
180333 21/09/2016 21:49:48 kien_ngo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 1784 KB
180294 21/09/2016 21:28:06 thanhquang ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 812 ms 1804 KB
179588 20/09/2016 15:53:22 n99dl ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 921 ms 1792 KB
178754 18/09/2016 23:33:27 Aoba ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 921 ms 1784 KB
178395 18/09/2016 10:12:49 hieua2tincvp ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1600 KB
175120 13/09/2016 12:25:03 tienthanh214 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1524 KB
173469 11/09/2016 00:59:02 4everkaka ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 890 ms 1784 KB
172196 09/09/2016 01:46:52 Amateur ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 890 ms 1784 KB
170440 05/09/2016 20:14:42 thang016666 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 1584 KB
167429 30/08/2016 14:51:05 tuanlymchv ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 468 ms 1716 KB
167418 30/08/2016 14:43:12 hieu_chv_10tin ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 828 ms 1724 KB
167401 30/08/2016 14:24:38 vietducitchv ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 890 ms 1724 KB
167376 30/08/2016 13:04:20 Malin_CHV ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 875 ms 1696 KB
167162 29/08/2016 16:22:01 ngothanhdat ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 1728 KB
167105 29/08/2016 15:58:41 toiyeusoibac ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 156 ms 1716 KB
167100 29/08/2016 15:57:23 sieuga2712 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 578 ms 1732 KB
166929 29/08/2016 13:57:23 giacacluong323 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2684 KB
166907 29/08/2016 10:10:20 legolascbl ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2684 KB
166883 29/08/2016 09:00:17 phuchoahodo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 515 ms 1716 KB
164414 22/08/2016 18:18:22 nghethuat102 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2768 KB
164259 22/08/2016 09:13:09 caothesan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 531 ms 1808 KB
162742 16/08/2016 16:24:01 damsanchv ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 796 ms 1812 KB
161877 14/08/2016 10:02:08 Long145236 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 812 ms 1812 KB
158169 04/08/2016 08:55:26 phamtankhac ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 296 ms 2864 KB
157567 01/08/2016 10:29:12 Voxuanvuong ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 828 ms 1812 KB
156569 28/07/2016 02:42:11 Nguyenthaihoc ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2764 KB
153619 20/07/2016 16:19:24 MTAZero ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 1784 KB
152426 17/07/2016 01:20:22 minh18plus ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 812 ms 4132 KB
150598 07/07/2016 21:59:31 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 1608 KB
150596 07/07/2016 21:58:38 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 1600 KB
150593 07/07/2016 21:54:22 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 125 ms 1808 KB
150592 07/07/2016 21:53:09 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 1808 KB
150591 07/07/2016 21:51:23 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 125 ms 1808 KB
150589 07/07/2016 21:50:01 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 796 ms 1816 KB
150588 07/07/2016 21:49:10 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 781 ms 1776 KB
150587 07/07/2016 21:48:02 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 781 ms 1776 KB
150586 07/07/2016 21:45:01 tranvannhancu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 796 ms 1776 KB
150204 06/07/2016 02:03:07 hanhlv270597 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
150203 06/07/2016 02:02:33 hanhlv270597 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 781 ms 1816 KB
149461 02/07/2016 21:53:39 leducthinh0409 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 781 ms 1772 KB
148875 30/06/2016 17:24:20 dqhungdl ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 828 ms 1752 KB
148649 29/06/2016 21:31:48 ititorit ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 796 ms 1788 KB
146898 21/06/2016 01:24:41 quancr258 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 718 ms 1732 KB
146887 21/06/2016 00:10:07 Nasus ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 734 ms 1720 KB
144942 16/06/2016 23:20:15 namnguyen123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 750 ms 1784 KB
144910 16/06/2016 20:50:45 yogathanh99 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2764 KB
144867 16/06/2016 15:04:45 khiem2702 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2768 KB
143767 15/06/2016 09:35:24 tgiang10a2 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 859 ms 1784 KB
143612 14/06/2016 12:55:02 tutinit ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 468 ms 2768 KB
143605 14/06/2016 12:48:30 nguyenquoc2211 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 468 ms 2768 KB
143593 14/06/2016 12:06:42 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 468 ms 2972 KB
142930 11/06/2016 03:19:01 ngungu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 937 ms 1812 KB
142877 10/06/2016 20:45:01 TOnyCh0pper ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 984 ms 1812 KB
142875 10/06/2016 20:43:27 TOnyCh0pper ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 984 ms 1816 KB
142584 09/06/2016 12:18:00 dacthai2807 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 468 ms 1804 KB
142022 06/06/2016 21:35:23 psucoder ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 171 ms 1812 KB
141808 05/06/2016 19:23:50 minhthuan274 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 968 ms 1816 KB
141500 04/06/2016 13:56:45 ajaxtcag ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 468 ms 2768 KB
141319 03/06/2016 20:22:48 gatrongcode ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 859 ms 1784 KB
140963 02/06/2016 14:29:27 HoVanAnhK58A2 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 500 ms 1792 KB
140619 31/05/2016 23:02:55 stevenlethai ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 468 ms 2768 KB
140605 31/05/2016 22:18:43 ngonamduonghl ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 1808 KB
140521 31/05/2016 15:20:40 trantienlqd200620 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 468 ms 2764 KB
139340 30/05/2016 10:59:34 abinh2000 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 437 ms 2764 KB
139307 29/05/2016 23:55:15 nguyenquoc2211 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 1800 KB
139303 29/05/2016 23:33:56 quanganh1417 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 453 ms 1788 KB
139266 29/05/2016 20:15:05 trainer1234 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 656 ms 1828 KB
139255 29/05/2016 19:39:42 dinhvanthanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 718 ms 1836 KB
139242 29/05/2016 18:48:06 thanhday132 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 437 ms 1788 KB
139148 29/05/2016 08:18:31 romqn1999 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2760 KB
139147 29/05/2016 08:18:24 romqn1999 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2760 KB
139124 29/05/2016 00:07:12 hoangvuduyanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 906 ms 1784 KB
139104 28/05/2016 23:14:56 Tom ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 906 ms 1816 KB
139103 28/05/2016 23:14:47 khangtran ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2760 KB
139091 28/05/2016 23:03:31 khangkhangtg ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 125 ms 1800 KB
139087 28/05/2016 23:01:53 fire_heart ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 609 ms 1808 KB
139051 28/05/2016 22:38:14 thanh123456 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 421 ms 2764 KB
139050 28/05/2016 22:37:47 tieuchanlong ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2760 KB
138878 28/05/2016 21:54:10 justdoit0989 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 625 ms 1820 KB
138846 28/05/2016 21:44:14 phuleethanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 140 ms 1796 KB
138828 28/05/2016 21:39:18 sohk1997 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 921 ms 1860 KB
138824 28/05/2016 21:37:40 clacck ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 1808 KB
138821 28/05/2016 21:37:07 ngmq ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 390 ms 1800 KB
138736 28/05/2016 21:19:07 fallingstar ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 578 ms 1668 KB
138681 28/05/2016 21:05:41 TQT ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 859 ms 1800 KB
138678 28/05/2016 21:04:58 thanh123456 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 765 ms 2764 KB
138651 28/05/2016 21:00:33 zero1778 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 875 ms 1816 KB
138606 28/05/2016 20:54:07 winkhanhcoder ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 421 ms 15980 KB
Back to Top