Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706665 18/01/2020 11:44:04 HackerMan PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
697836 04/01/2020 14:53:36 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
682023 29/11/2019 05:53:01 Dothanhtai2006 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
668167 04/11/2019 07:56:10 Douilu PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
609874 23/07/2019 22:17:20 vanan9205 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
590611 06/06/2019 18:29:53 anh8atlvp PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
512275 15/11/2018 11:37:40 anhvippro123z PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
508083 09/11/2018 08:30:43 LongÇhampion PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
499089 27/10/2018 10:29:50 thamtudeptrai007 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
469275 18/09/2018 18:47:21 BBBBBBBB PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
451547 16/08/2018 15:32:43 HHHHHHHH PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
450884 15/08/2018 00:16:48 anhtk20012 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
450848 14/08/2018 22:42:48 lamquangduy PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
450846 14/08/2018 22:40:28 lamquangduy PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450007 13/08/2018 09:25:56 quoctrungitk16nbkqn PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
423011 03/05/2018 21:38:46 vinhntndu PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
395305 09/02/2018 10:21:17 tranlehiep2203 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
367105 27/11/2017 20:44:24 Daoduychien PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
361309 16/11/2017 15:54:03 freepascal PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
343180 23/10/2017 17:02:18 hoan2k1 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
306956 19/08/2017 15:12:22 tranphanquyhoang PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2276 KB
298478 24/07/2017 20:28:30 Daoduychien PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
283394 26/05/2017 10:12:36 tuan PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
276093 07/05/2017 00:16:41 snake69 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259827 18/03/2017 07:35:43 doituyentin PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
254906 05/03/2017 11:59:53 hatuank97lhp PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
254417 04/03/2017 07:40:29 datzerozero PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
252130 26/02/2017 07:59:26 Daoduychien PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
238214 04/01/2017 22:17:36 Demo2000 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
214096 10/11/2016 09:10:44 phoaiphuthinh PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
171722 08/09/2016 14:37:17 Icarus PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171640 08/09/2016 13:28:55 MTAZero PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
156460 27/07/2016 20:41:17 192168120 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
148881 30/06/2016 18:11:19 dqhungdl PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
139040 28/05/2016 22:33:44 trevorjoker PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
139022 28/05/2016 22:27:30 sohk1997 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
139016 28/05/2016 22:26:14 hoangvuduyanh PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
138988 28/05/2016 22:20:20 justdoit0989 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
138914 28/05/2016 22:03:20 ngmq PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
138903 28/05/2016 21:59:34 namnguyen123 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
138748 28/05/2016 21:21:25 tungtp PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
138480 28/05/2016 20:36:03 ngan PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Python 3 Accepted 78 ms 4444 KB
Back to Top