Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706664 18/01/2020 11:43:48 HackerMan DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
699773 07/01/2020 01:03:21 ntphong DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
697835 04/01/2020 14:53:05 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
668165 04/11/2019 07:55:23 Douilu DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
662510 25/10/2019 09:27:36 hoa2005 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
648591 30/09/2019 21:05:57 lecongbao DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
590609 06/06/2019 18:26:26 anh8atlvp DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
562087 19/03/2019 10:36:26 FPC DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
549889 22/02/2019 14:42:22 THCSVLVTPT DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
525162 08/12/2018 08:45:25 toan2902 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
497555 25/10/2018 11:21:51 thamtudeptrai007 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
486633 11/10/2018 20:38:28 soloking DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
466084 13/09/2018 18:40:10 BBBBBBBB DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
460364 04/09/2018 20:20:40 xiabui DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
448551 09/08/2018 16:29:23 HHHHHHHH DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
395172 08/02/2018 16:58:04 truongcoi2001 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
350879 02/11/2017 14:17:29 shadow DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341656 21/10/2017 10:48:05 hoan2k1 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
339053 17/10/2017 21:20:58 vietdeptrai DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
259528 17/03/2017 18:31:57 doituyentin DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
238213 04/01/2017 22:16:46 Demo2000 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
237071 31/12/2016 19:36:25 nguyenquoctan DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
224279 25/11/2016 14:54:02 ngonhutduy DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
151489 12/07/2016 18:38:25 NgocAnhPro12 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
145032 17/06/2016 08:38:01 romqn1999 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
Back to Top