Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
710255 27/01/2020 16:29:34 goodmaster247 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 62 ms 972 KB
706663 18/01/2020 11:43:32 HackerMan AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
701339 09/01/2020 10:19:55 hieutvtt AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
697832 04/01/2020 14:52:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 15 ms 2164 KB
668218 04/11/2019 10:42:10 TuanRanChoi AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 46 ms 984 KB
668164 04/11/2019 07:54:55 Douilu AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 46 ms 824 KB
633997 08/09/2019 17:46:37 ntnvlog AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 46 ms 1208 KB
630493 30/08/2019 22:00:59 KKdode AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
590599 06/06/2019 17:33:25 anh8atlvp AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
571973 11/04/2019 17:07:12 inomatit82 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
566437 28/03/2019 15:24:03 voqunghung AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
550867 24/02/2019 19:45:04 hth20082000 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
545887 13/02/2019 10:14:22 lamcqt AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
512276 15/11/2018 11:38:01 anhvippro123z AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
510874 13/11/2018 20:10:08 anhvippro123z AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
499088 27/10/2018 10:29:35 thamtudeptrai007 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
486645 11/10/2018 20:43:39 soloking AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
466104 13/09/2018 18:45:05 BBBBBBBB AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
448577 09/08/2018 16:45:02 HHHHHHHH AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
343179 23/10/2017 17:02:09 hoan2k1 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
270244 12/04/2017 19:31:48 lshuutoan AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1264 KB
259489 17/03/2017 17:57:11 doituyentin AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1244 KB
254432 04/03/2017 08:32:37 datzerozero AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1936 KB
238210 04/01/2017 22:15:55 Demo2000 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
230777 09/12/2016 19:31:01 leesin AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
147713 24/06/2016 14:28:17 huynhthanhtan AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
146888 21/06/2016 00:11:59 Nasus AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
141091 02/06/2016 22:43:47 rfadown AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1352 KB
140616 31/05/2016 22:54:20 qtuan140101 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 78 ms 1064 KB
140592 31/05/2016 21:59:50 qtuan140101 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 78 ms 1132 KB
139497 30/05/2016 21:52:09 khangtran AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 46 ms 908 KB
139151 29/05/2016 08:53:35 romqn1999 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
139009 28/05/2016 22:25:02 TQT AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
138983 28/05/2016 22:19:31 trevorjoker AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
Back to Top