Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735076 19/03/2020 10:41:36 baobao07 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 6452 KB
735064 19/03/2020 10:21:00 baobao07 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 62 ms 1148 KB
730914 10/03/2020 15:58:18 drloc2004 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 62 ms 1072 KB
730912 10/03/2020 15:56:19 0977859215 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 944 KB
730897 10/03/2020 15:15:33 phuclemon21 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 816 KB
730894 10/03/2020 15:10:55 drloc2004 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 62 ms 1052 KB
730890 10/03/2020 15:02:46 phuclemon21 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1072 KB
719349 12/02/2020 23:39:12 cbl_hoanglinh HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
719272 12/02/2020 20:56:36 cbl_conghuynh HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
706662 18/01/2020 11:43:22 HackerMan HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 171 ms 1896 KB
697831 04/01/2020 14:51:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 156 ms 1856 KB
692616 24/12/2019 13:09:47 cyb3 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 156 ms 1844 KB
676903 21/11/2019 13:43:33 tekachi_mochikamedo HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 156 ms 2732 KB
668163 04/11/2019 07:54:37 Douilu HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
651049 04/10/2019 14:51:48 minhboybn HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
650925 04/10/2019 10:22:55 inomatit82 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
649766 02/10/2019 20:55:38 ntlinh0505 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
642165 19/09/2019 08:47:39 16122001 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 46 ms 796 KB
641255 18/09/2019 08:58:43 leviettttnh HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 46 ms 1024 KB
598895 26/06/2019 17:10:26 hongly HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 78 ms 1056 KB
593698 15/06/2019 16:28:18 nguyenvantien0903 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
593697 15/06/2019 16:27:34 nguyenvantien0903 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
590416 05/06/2019 23:21:15 anh8atlvp HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
587261 27/05/2019 22:08:11 anhnguyenroux HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
586695 26/05/2019 10:10:18 duyendangnam HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 156 ms 2772 KB
581051 07/05/2019 13:48:52 hh1305 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 718 ms 2540 KB
577581 27/04/2019 20:19:34 vietanhdeptrai HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
577264 26/04/2019 21:01:59 vietanhdeptrai HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 718 ms 2468 KB
577229 26/04/2019 20:24:01 vietanhdeptrai HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 718 ms 2468 KB
577093 26/04/2019 12:11:31 dangkhoa_pascal HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
558777 12/03/2019 08:05:49 phong1st HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 125 ms 2728 KB
556492 07/03/2019 19:33:57 doanthanhnhat0510 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 125 ms 2680 KB
555403 06/03/2019 07:47:52 tcoder HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 46 ms 1444 KB
552687 28/02/2019 13:22:22 angelevil HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
552662 28/02/2019 10:32:41 angelevil HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 140 ms 2768 KB
552660 28/02/2019 10:32:12 angelevil HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 140 ms 2772 KB
542372 01/02/2019 12:00:42 iiiiiii125478 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 1687 ms 9684 KB
542371 01/02/2019 11:58:41 iiiiiii125478 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 1718 ms 9684 KB
535984 13/01/2019 22:39:58 thuho HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 62 ms 1768 KB
512277 15/11/2018 11:38:21 anhvippro123z HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 62 ms 2160 KB
508813 10/11/2018 12:56:27 LongÇhampion HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 625 ms 2524 KB
508812 10/11/2018 12:55:46 LongÇhampion HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 640 ms 2512 KB
508811 10/11/2018 12:53:03 LongÇhampion HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 687 ms 2512 KB
508810 10/11/2018 12:50:58 LongÇhampion HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 671 ms 2512 KB
500643 30/10/2018 10:09:46 nghethuat102 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 640 ms 2560 KB
481523 05/10/2018 21:31:43 thamtudeptrai007 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
471323 21/09/2018 15:51:20 haicao2805 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
469267 18/09/2018 18:42:40 BBBBBBBB HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455456 25/08/2018 10:40:25 HHHHHHHH HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
432075 10/06/2018 22:09:39 Pejunmapdit HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1140 ms 8524 KB
432062 10/06/2018 21:33:32 anhduy7723 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1171 ms 8524 KB
431521 08/06/2018 15:04:16 rangnokapk HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 2244 KB
424936 14/05/2018 23:06:37 dungdq2002 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
421850 28/04/2018 16:43:43 smartSheep HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
421846 28/04/2018 16:15:00 smartSheep HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
421838 28/04/2018 15:48:41 chicken1996 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
421835 28/04/2018 15:23:32 chicken1996 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 2212 KB
412468 02/04/2018 22:44:28 vinhntndu HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
405559 15/03/2018 19:54:54 ngocminh HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 46 ms 1728 KB
401646 07/03/2018 22:55:35 lephuthien411 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 171 ms 2728 KB
381779 05/01/2018 10:28:58 manhhungking HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
380029 01/01/2018 15:40:33 MINHKHANG HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 46 ms 1972 KB
369879 01/12/2017 11:19:28 long_thathu HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
360419 15/11/2017 15:01:26 freepascal HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
353960 06/11/2017 20:16:17 tungtdn321 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 453 ms 2788 KB
343178 23/10/2017 17:01:53 hoan2k1 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 156 ms 2856 KB
333789 11/10/2017 08:39:14 hahpuc HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 156 ms 2844 KB
325913 30/09/2017 08:45:01 duyvtvp1919 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
325695 29/09/2017 21:43:04 haidangdz HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 437 ms 2800 KB
323992 27/09/2017 22:01:50 tungtdn4321 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 453 ms 2800 KB
313891 07/09/2017 17:22:02 chuducanhchy HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
291905 30/06/2017 15:01:45 nghichthien HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
284593 01/06/2017 10:45:45 hatuank97lhp HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1152 KB
281917 21/05/2017 14:50:44 tieulyphichai HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
277652 11/05/2017 22:22:09 Vinh HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
277613 11/05/2017 20:23:26 bethogay HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
274070 26/04/2017 23:12:02 4everkaka HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
272512 21/04/2017 17:00:36 lshuutoan HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 437 ms 2760 KB
267450 05/04/2017 13:00:16 tranlehiep2203 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
262998 25/03/2017 00:51:33 asabovesobelow HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 437 ms 2736 KB
259826 18/03/2017 07:35:24 doituyentin HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1536 KB
257324 12/03/2017 16:07:47 Soledad HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
248892 18/02/2017 20:32:08 NTTrung3112 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 437 ms 2756 KB
248674 18/02/2017 13:31:15 phamngochoat30 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 718 ms 8608 KB
248211 17/02/2017 09:27:44 nkduc HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
245920 10/02/2017 18:23:24 ducden HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
244236 02/02/2017 21:05:13 tienthanh214 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
243087 25/01/2017 14:00:19 caothesan HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1032 KB
242006 18/01/2017 11:39:43 tuan HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
241988 18/01/2017 00:23:56 tuan HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
240281 12/01/2017 16:53:15 Demo2000 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 687 ms 8572 KB
240278 12/01/2017 16:51:28 Ga_Tay_LVL HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 687 ms 8572 KB
238209 04/01/2017 22:14:37 Demo2000 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
233562 19/12/2016 23:47:57 tuan HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
220308 19/11/2016 10:43:31 PTA_A HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
218899 17/11/2016 09:41:43 dats2007 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
213020 08/11/2016 09:17:02 doanphuduc94 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
210316 03/11/2016 19:46:31 sbeatit HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1000 KB
210312 03/11/2016 19:44:39 sbeatit HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1456 KB
210050 03/11/2016 01:40:28 hanhlv270597 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
209305 02/11/2016 01:35:55 awatjkim HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 140 ms 1768 KB
208435 31/10/2016 22:19:36 itcdeveloper14 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 140 ms 2788 KB
195057 12/10/2016 23:08:24 dahaodl HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 46 ms 1112 KB
194098 11/10/2016 19:06:34 leesin HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 203 ms 4028 KB
180288 21/09/2016 21:23:19 dqhn123 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 171 ms 1768 KB
179532 20/09/2016 15:18:26 dqhungdl HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 46 ms 900 KB
179345 20/09/2016 10:15:52 n99dl HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 156 ms 1768 KB
173815 11/09/2016 20:43:36 hutphuoc HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 468 ms 2768 KB
165452 24/08/2016 22:14:28 itcdeveloper14 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 421 ms 2784 KB
164261 22/08/2016 09:23:33 phuchoahodo HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 703 ms 79904 KB
161596 13/08/2016 09:12:15 thaixuandang HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 312 ms 3008 KB
141748 05/06/2016 12:01:04 nguyentamdat HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 359 ms 4024 KB
141375 03/06/2016 23:00:18 henphan HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1390 ms 2868 KB
141017 02/06/2016 18:16:24 khangtran HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1609 ms 8628 KB
138353 28/05/2016 20:14:01 kimhao0004 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 437 ms 1804 KB
137731 25/05/2016 16:39:03 nhokphuthuy HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1406 ms 8624 KB
137699 25/05/2016 15:26:09 romqn1999 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1296 ms 2864 KB
137694 25/05/2016 15:12:22 nguyenxuanhaa3 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1531 ms 8624 KB
137693 25/05/2016 15:10:58 TQT HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 421 ms 2800 KB
Back to Top