Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
813356 17/10/2020 11:03:16 kkmot2 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
811919 15/10/2020 21:12:07 vinhnhibinh AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
807763 09/10/2020 21:53:26 ngohiep AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
804602 04/10/2020 17:32:39 toanct AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
804601 04/10/2020 17:31:56 toanct AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
804597 04/10/2020 16:58:46 toanct AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
804596 04/10/2020 16:56:54 toanct AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
801143 27/09/2020 06:31:32 ServantOfEvil AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 4612 KB
801142 27/09/2020 06:27:57 ServantOfEvil AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 8684 KB
798532 20/09/2020 22:19:19 naruto270504 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
797726 19/09/2020 10:08:22 naruto270504 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2624 KB
792517 07/09/2020 15:04:27 wisdomlordraphael AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 125 ms 54732 KB
786413 21/08/2020 14:01:40 vinhhuong0802 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 2636 KB
781666 07/08/2020 19:00:45 tamcktv AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
780548 04/08/2020 10:30:53 nghethuat102 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
771245 08/07/2020 11:08:08 hoainam123 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
767976 29/06/2020 11:09:44 zyenz123 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
759620 01/06/2020 15:34:06 shin3030aa AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
759058 30/05/2020 23:44:35 khanhld AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
744954 20/04/2020 09:08:25 winterrr AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
733449 16/03/2020 13:26:17 dfwapekko AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
729616 06/03/2020 09:53:34 vmt120203 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
726404 27/02/2020 13:54:42 MINHKHANG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
725685 25/02/2020 20:49:22 Love AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 1964 KB
725661 25/02/2020 20:18:27 Love AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
721433 17/02/2020 11:59:30 anhnguyenroux AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
721357 17/02/2020 09:58:57 baopham19062003kgkgkg AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
721240 16/02/2020 21:51:45 nhhpbc7a1 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2720 KB
706657 18/01/2020 11:42:13 HackerMan AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
700114 07/01/2020 13:47:43 ntphong AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
697825 04/01/2020 14:50:06 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
690625 18/12/2019 22:51:53 anhproqn99 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
690538 18/12/2019 20:53:40 Dothanhtai2006 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
684901 05/12/2019 09:09:26 pmk1517 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
681742 28/11/2019 16:05:42 leviettttnh AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 2672 KB
681740 28/11/2019 16:05:31 leviettttnh AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2656 KB
678718 22/11/2019 22:10:25 cyb3 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 140 ms 19344 KB
673098 13/11/2019 15:24:55 chuotvip AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
668156 04/11/2019 07:52:27 Douilu AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
667354 02/11/2019 18:26:57 Fidisk AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
665538 30/10/2019 20:16:19 TheHacker AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 2616 KB
659630 19/10/2019 11:11:35 tuantaitungo123 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1996 KB
656768 12/10/2019 23:14:51 DuongNguyenMinh AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
639393 15/09/2019 11:37:37 longem10tin AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 2640 KB
630191 30/08/2019 11:05:22 ffrederick AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 2504 KB
628122 25/08/2019 11:19:07 baobao07 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
611254 25/07/2019 21:41:09 dothihoangduyen AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2084 KB
611100 25/07/2019 19:24:41 NTTAN AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 5672 KB
607918 19/07/2019 15:44:16 cyrocs258 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
605041 10/07/2019 13:56:43 minh472007 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
603743 06/07/2019 14:59:20 quangduyluu123 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1984 KB
598771 26/06/2019 13:26:27 nhamtan AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 3920 KB
598486 25/06/2019 20:24:22 masteroffood AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2392 KB
591124 08/06/2019 15:36:58 pvannvu2512 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2392 KB
585932 23/05/2019 16:01:21 nguyenvantien0903 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
573703 15/04/2019 23:13:26 dangkhoa_pascal AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
570823 09/04/2019 00:09:08 SBTCTTYHG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
561976 18/03/2019 22:05:40 pwonjgit AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
561955 18/03/2019 21:44:40 pwonjgit AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
546990 15/02/2019 20:20:26 goatdoheo AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
533381 09/01/2019 00:27:35 thuho AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
532204 07/01/2019 00:45:50 thuho AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
525217 08/12/2018 09:10:14 toan2902 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
512284 15/11/2018 11:40:27 anhvippro123z AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
510494 13/11/2018 13:52:37 xikhud AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
500352 29/10/2018 18:25:11 huy9a1 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
499083 27/10/2018 10:27:56 thamtudeptrai007 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
488398 13/10/2018 10:48:08 LongÇhampion AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
469257 18/09/2018 18:38:45 BBBBBBBB AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
468238 17/09/2018 01:30:53 16122001 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
455450 25/08/2018 10:38:54 HHHHHHHH AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
445028 28/07/2018 17:18:36 vikhangcqt171 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
445027 28/07/2018 17:17:39 vikhangcqt171 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
445023 28/07/2018 17:11:13 vikhangcqt171 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
434772 20/06/2018 22:20:57 blebleble AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
433913 16/06/2018 21:58:03 huynhtuan17ti AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2668 KB
429643 01/06/2018 00:19:57 casaumayman AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
427868 28/05/2018 23:53:17 casaumayman AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
416828 13/04/2018 05:42:59 vinhntndu AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
381309 03/01/2018 10:42:18 skydriver001 AnBuffet - Ăn buffet Java 8 Accepted 437 ms 19828 KB
375766 16/12/2017 22:11:40 tungtdn4321 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
374854 14/12/2017 09:47:47 ngonamduonghl AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2364 KB
366845 27/11/2017 11:49:41 yhuynh AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
359941 14/11/2017 16:00:22 freepascal AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
345741 26/10/2017 15:34:10 ARSENAL1886 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
341730 21/10/2017 11:04:52 hoan2k1 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
341427 20/10/2017 23:09:51 nkduc AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 6576 KB
337997 16/10/2017 20:30:56 comrades102 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323851 27/09/2017 18:16:10 haidangdz AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 140 ms 6096 KB
323792 27/09/2017 15:50:03 ntan1210 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 125 ms 6096 KB
300044 30/07/2017 11:02:52 monarch AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
296156 17/07/2017 09:44:24 dqhn123 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
293865 10/07/2017 01:46:40 Nasus AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
287448 13/06/2017 07:34:12 huuhieu2k AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
287391 13/06/2017 01:53:27 huudatwn1q AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
287390 13/06/2017 01:53:02 huudatwn1q AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
287389 13/06/2017 01:50:51 huudatwn1q AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
287206 12/06/2017 14:33:18 nhquanqt AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 4160 KB
286982 11/06/2017 16:49:52 gamo AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
272049 19/04/2017 20:33:35 lshuutoan AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
262974 24/03/2017 22:56:21 dacthai2807 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2632 KB
259557 17/03/2017 18:56:18 doituyentin AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
257424 12/03/2017 19:47:13 leesin AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
256786 11/03/2017 01:30:29 hereiam AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
256785 11/03/2017 00:47:36 hereiam AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
247715 16/02/2017 00:40:55 awatjkim AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1948 KB
241289 14/01/2017 21:06:58 4everkaka AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
237251 01/01/2017 20:49:09 Demo2000 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 4504 KB
236024 27/12/2016 15:50:37 Taka AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
236014 27/12/2016 15:15:40 cliantro AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
229461 06/12/2016 16:44:22 ltbminh_ctl AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 4560 KB
228744 04/12/2016 10:30:15 sorry_dahaodl AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
212543 07/11/2016 16:22:11 sesshomalong AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 62 ms 26324 KB
212502 07/11/2016 15:32:38 sesshomalong AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2444 KB
209828 02/11/2016 20:46:01 voquocthang AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 5548 KB
208878 01/11/2016 19:48:17 HSam AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 62 ms 2692 KB
208117 31/10/2016 12:38:05 HoVanAnhK58A2 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
208116 31/10/2016 12:36:55 HoVanAnhK58A2 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
208115 31/10/2016 12:36:32 HoVanAnhK58A2 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
208114 31/10/2016 12:35:27 HoVanAnhK58A2 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
208113 31/10/2016 12:34:04 HoVanAnhK58A2 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
205447 27/10/2016 00:38:56 PTA_A AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
190643 09/10/2016 23:49:13 dahaodl AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 93 ms 2644 KB
188801 06/10/2016 01:21:14 dhkhtn AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 1096 KB
188800 06/10/2016 01:12:29 dhkhtn AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
188449 05/10/2016 19:33:59 ntanh AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
183744 27/09/2016 22:14:17 money AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
183574 27/09/2016 19:20:25 doinghieng AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
182546 26/09/2016 10:24:25 leducthinh0409 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
178985 19/09/2016 16:31:52 n99dl AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 62 ms 1116 KB
177671 16/09/2016 20:32:00 dqhungdl AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
173657 11/09/2016 15:21:48 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 140 ms 4816 KB
173656 11/09/2016 15:21:33 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 156 ms 4816 KB
168002 01/09/2016 14:55:40 lvdo92 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 109 ms 8940 KB
156904 29/07/2016 10:35:28 MTAZero AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
153515 20/07/2016 13:51:34 phan AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
151143 10/07/2016 16:38:36 nghethuat102 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 93 ms 1536 KB
150113 05/07/2016 20:47:40 npltv AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 78 ms 1536 KB
148175 27/06/2016 14:49:40 bvd AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 578 ms 15804 KB
148021 26/06/2016 02:10:37 hanhlv270597 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 109 ms 1056 KB
147879 25/06/2016 14:40:08 stevenlethai AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147788 24/06/2016 21:17:13 kovliar AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 125 ms 16116 KB
147505 23/06/2016 15:28:03 giangstellar365 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 328 ms 19760 KB
147436 23/06/2016 00:07:18 khangtran AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
147418 22/06/2016 22:57:13 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 140 ms 6876 KB
147388 22/06/2016 21:34:13 nguyenxuanhaa3 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147375 22/06/2016 21:06:51 nguyenxuanhaa3 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
147373 22/06/2016 21:03:57 nguyenxuanhaa3 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
147372 22/06/2016 21:01:14 nguyenxuanhaa3 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
147304 22/06/2016 16:37:15 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
147303 22/06/2016 16:33:45 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
147302 22/06/2016 16:32:44 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
147299 22/06/2016 16:30:25 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 1056 KB
147296 22/06/2016 16:28:18 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
147295 22/06/2016 16:27:17 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 46 ms 1056 KB
147294 22/06/2016 16:25:13 SunnyAUG AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 62 ms 1056 KB
147290 22/06/2016 16:18:39 phuchoahodo AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
147150 21/06/2016 22:28:04 dothanhlam97 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 328 ms 124368 KB
147101 21/06/2016 16:50:52 parkouryb AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
147097 21/06/2016 16:35:28 parkouryb AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
146978 21/06/2016 10:32:08 romqn1999 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 93 ms 1492 KB
146852 20/06/2016 23:37:46 Nasus AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
146828 20/06/2016 23:11:54 zero1778 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 93 ms 1044 KB
146693 20/06/2016 22:10:27 damsanchv AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 78 ms 1044 KB
146439 20/06/2016 21:26:20 cuongchl96 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 78 ms 3796 KB
146347 20/06/2016 21:12:21 trevorjoker AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 171 ms 5836 KB
146334 20/06/2016 21:10:27 namnguyen123 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 78 ms 1040 KB
146324 20/06/2016 21:09:46 vdn1999bxvp AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 93 ms 1676 KB
146201 20/06/2016 20:57:31 anhtuan4597 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
146196 20/06/2016 20:57:16 tungtp AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 62 ms 1484 KB
146190 20/06/2016 20:56:49 icnhoukdsiih AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
146125 20/06/2016 20:49:57 nguyenkhacduc AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146117 20/06/2016 20:48:58 quang_proltt AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 78 ms 1040 KB
Back to Top