Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
820118 27/10/2020 16:18:46 vh299550vuhoang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3228 KB
819876 27/10/2020 07:48:24 duth Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2096 KB
819605 26/10/2020 20:36:08 duongdz111 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 406 ms 412400 KB
819551 26/10/2020 19:24:02 hoangviethang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2364 KB
819545 26/10/2020 18:44:20 yuraninf Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
819538 26/10/2020 18:15:07 long12345 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2084 KB
819313 26/10/2020 07:40:43 pthc1110 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
819125 25/10/2020 21:30:08 baophuccqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2856 KB
819050 25/10/2020 20:47:07 anhduc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2348 KB
819015 25/10/2020 20:31:23 bachhoangxuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2856 KB
818951 25/10/2020 19:43:47 0398391827 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2336 KB
818761 25/10/2020 13:42:13 khongngocanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2416 KB
818364 24/10/2020 17:37:05 shaber Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2564 KB
817595 23/10/2020 14:48:36 phamcongtuananh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 453 ms 15928 KB
817490 23/10/2020 08:36:33 ryannguyen0303 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
817471 23/10/2020 05:37:10 VietDat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2984 KB
817470 23/10/2020 05:36:34 VietDat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2984 KB
817390 22/10/2020 22:08:42 ducngo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2324 KB
816512 21/10/2020 21:30:22 ProTeam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3180 KB
816449 21/10/2020 20:49:06 tkien1901 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2536 KB
816441 21/10/2020 20:43:33 NguyenthanhducKTP25AHVHQ Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 15792 KB
815925 20/10/2020 19:49:58 122320 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2108 KB
815227 19/10/2020 14:07:52 quocphungcn12 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2908 KB
815051 19/10/2020 10:27:31 xuanphuoc273 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 390 ms 347392 KB
814941 19/10/2020 00:25:17 loclecvak3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3300 KB
814849 18/10/2020 22:09:10 muonbestcpp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2628 KB
814624 18/10/2020 16:46:39 doanxem99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2636 KB
813833 17/10/2020 18:24:57 kkmot2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
813759 17/10/2020 17:44:27 kkmot2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
813512 17/10/2020 14:31:51 nguyentra Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2396 KB
813286 17/10/2020 10:24:06 nguyenanbinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2976 KB
813280 17/10/2020 10:22:32 gift4you4143 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2988 KB
813059 17/10/2020 08:08:16 itk9_hoangtin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
812084 16/10/2020 07:52:24 anhhaopro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
811788 15/10/2020 19:58:42 2020_nathu_tt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2988 KB
811303 15/10/2020 09:06:53 chutichday2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 453228 KB
811074 14/10/2020 20:48:17 hanhkk0909 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 375 ms 411292 KB
809380 12/10/2020 12:50:36 lgb2005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2396 KB
807893 10/10/2020 07:51:26 cuongdoduy123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2396 KB
807589 09/10/2020 18:57:56 trothayson Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2816 KB
806685 08/10/2020 14:50:08 ngquocdat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 2904 KB
806580 08/10/2020 10:42:33 p2n Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2144 KB
806579 08/10/2020 10:40:53 p2n Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2252 KB
806546 08/10/2020 09:45:47 hiddleston Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3304 KB
806508 08/10/2020 09:16:01 hieu2k3lmao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2928 KB
806213 07/10/2020 19:37:23 minhtt2k4 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2132 KB
806212 07/10/2020 19:37:22 minhnk2005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
805964 07/10/2020 13:57:52 AnhKhoa58 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1892 KB
805926 07/10/2020 11:14:43 tranquangminh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
805322 06/10/2020 11:20:40 caocuong1210 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1884 KB
805321 06/10/2020 11:20:03 caocuong1210 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2120 KB
805275 06/10/2020 08:20:05 THANHKIEU Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2392 KB
805120 05/10/2020 16:33:22 nguyenhung1903 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2904 KB
804472 04/10/2020 10:02:35 TaoLaBaChu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
803306 01/10/2020 21:05:57 nthung1998 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3308 KB
803303 01/10/2020 21:03:47 tkien1901 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 80648 KB
802931 01/10/2020 15:05:17 khanhvukhanh02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2912 KB
802929 01/10/2020 15:02:05 nhungbai1116 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2392 KB
802890 01/10/2020 11:25:07 khanhvukhanh02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2908 KB
802741 30/09/2020 19:55:43 tomntit Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3328 KB
802615 30/09/2020 15:27:46 192424801030111 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2924 KB
802598 30/09/2020 14:46:37 1924801030106 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2932 KB
801791 28/09/2020 20:02:50 ngocthonggg Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
799886 24/09/2020 14:48:20 tkien1901 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2396 KB
799810 24/09/2020 10:22:24 HoaiTraMinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2904 KB
799752 24/09/2020 08:12:04 HoaiTraMinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3268 KB
798853 21/09/2020 20:20:33 hieuminh1954 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
798671 21/09/2020 15:15:24 BaoHacker Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
798572 21/09/2020 05:52:39 hienluongkl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3348 KB
798275 20/09/2020 12:35:21 Phanvythien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2916 KB
797146 17/09/2020 20:30:14 hieuad88 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
796652 16/09/2020 22:39:29 Kenshincoder Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2904 KB
796142 15/09/2020 23:22:39 kiendtm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2916 KB
795300 13/09/2020 19:27:22 CODERTXB Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 2912 KB
794713 12/09/2020 14:12:49 NTTT113 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2124 KB
794339 11/09/2020 18:42:46 Mike1405 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
794336 11/09/2020 18:28:54 johnnybrencher Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2632 KB
794335 11/09/2020 18:27:55 phamlam24 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2120 KB
794168 11/09/2020 14:51:26 trankhanhduong2212 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 3296 KB
793186 09/09/2020 18:16:12 NHQuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2916 KB
792412 07/09/2020 11:21:44 apachekid19 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2104 KB
791256 03/09/2020 12:54:27 giangbabygo123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 578 ms 394524 KB
791255 03/09/2020 12:43:43 giangbabygo123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 2184 KB
790969 02/09/2020 11:21:36 toan2902 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 375 ms 366772 KB
790962 02/09/2020 11:19:38 toan2902 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 375 ms 424080 KB
790631 01/09/2020 11:23:47 tungvh04 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3248 KB
790546 31/08/2020 23:40:14 edwinda107 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2296 KB
790114 30/08/2020 18:59:04 nhathuypt25 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2288 KB
790111 30/08/2020 18:28:23 edwinda107 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2316 KB
790035 30/08/2020 14:42:02 gloire Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2036 KB
788686 26/08/2020 11:48:30 lam1708vn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2968 KB
787704 24/08/2020 09:04:28 OotakuO Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 12784 KB
787279 22/08/2020 21:59:44 huyfrHRhighschool Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 12764 KB
787176 22/08/2020 17:50:08 hoangle134134 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 12384 KB
785543 19/08/2020 09:41:06 huycc123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2924 KB
785539 19/08/2020 09:33:06 huynhchiton981 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2716 KB
785538 19/08/2020 09:31:45 huynhchiton981 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2924 KB
785215 18/08/2020 14:28:11 huuthien1102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2328 KB
784692 17/08/2020 14:27:08 truongle Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2096 KB
784407 16/08/2020 20:32:09 phamanchi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3260 KB
783842 15/08/2020 15:45:02 dangminhanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
783564 15/08/2020 00:19:59 thaibabao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
783080 13/08/2020 12:41:23 Vbee241005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2088 KB
782567 11/08/2020 10:12:02 TườngVy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2868 KB
782548 11/08/2020 09:24:18 quocbao2106 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2204 KB
782547 11/08/2020 09:19:22 leminhkt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2744 KB
782251 10/08/2020 01:53:04 quang1402 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
782110 09/08/2020 11:43:42 cbl_nhat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 7232 KB
781197 06/08/2020 10:08:49 duy48203443 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
780974 05/08/2020 15:45:20 laotam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
780578 04/08/2020 11:51:21 aischool Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2860 KB
780440 04/08/2020 02:08:42 aischool Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2880 KB
780432 03/08/2020 23:57:08 thanhwins Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3252 KB
779960 02/08/2020 16:58:53 sunarrior Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 6948 KB
779394 31/07/2020 10:47:45 N7hoatt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2344 KB
778400 28/07/2020 00:06:01 khoa03122003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2384 KB
778393 27/07/2020 22:36:40 ntmin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2840 KB
778391 27/07/2020 22:33:40 ntmin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2820 KB
776840 22/07/2020 21:04:58 ducanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2092 KB
776407 21/07/2020 21:30:47 anhdhn20012 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3256 KB
776405 21/07/2020 21:30:09 AnhĐứccôngphá Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3004 KB
776296 21/07/2020 17:10:09 nguyenminhhiengoku Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2792 KB
776107 21/07/2020 08:21:36 Akira Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 296 ms 16676 KB
776042 20/07/2020 21:17:26 drloc2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2808 KB
776041 20/07/2020 21:17:00 Chopper_Astatine Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2784 KB
775432 19/07/2020 12:43:46 viet6990072 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
775160 18/07/2020 17:23:41 Hải_Quý Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 328 ms 7460 KB
774999 17/07/2020 23:14:00 nhh27704 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2344 KB
774755 17/07/2020 11:45:26 AnhHao2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 359 ms 7596 KB
774694 17/07/2020 06:54:16 mashiro9933 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2176 KB
774341 15/07/2020 19:58:04 nguyenan0808 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1812 KB
773983 15/07/2020 11:58:25 duongthao2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2172 KB
773607 14/07/2020 09:14:26 hunghz123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 4236 KB
773444 13/07/2020 15:43:30 cyrocs258 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2908 KB
773208 12/07/2020 19:17:12 myxnguyen894 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2072 KB
772922 12/07/2020 07:10:41 quocbaoo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 3224 KB
772737 11/07/2020 10:37:06 Hien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 359 ms 411516 KB
771298 08/07/2020 11:52:36 hoainam123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2044 KB
771296 08/07/2020 11:52:17 homessi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2056 KB
771122 07/07/2020 22:02:56 dathoanhao098 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2924 KB
770551 05/07/2020 20:10:41 AntomBD Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2872 KB
770514 05/07/2020 19:27:05 TienDayy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
769829 03/07/2020 22:56:18 danhdz102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
769581 03/07/2020 15:45:31 thucnee Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 431260 KB
769160 02/07/2020 16:02:20 lucpro9001 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
768865 01/07/2020 21:00:38 myxnguyen894 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 515 ms 444256 KB
768354 30/06/2020 10:41:20 manlo131212 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2916 KB
768213 29/06/2020 22:49:29 hongduyen29 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
767789 28/06/2020 15:41:30 baolinh0211 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2920 KB
767480 27/06/2020 13:12:26 vinhnhibinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2428 KB
766865 24/06/2020 15:00:30 lamthonnn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2916 KB
766394 22/06/2020 16:53:18 suyazayui Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
766118 21/06/2020 19:12:40 suyazayui Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
765672 20/06/2020 15:12:55 trainerolp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1924 KB
764863 18/06/2020 18:25:19 wisdomlordraphael Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
764679 18/06/2020 11:13:56 GnortVN Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 390 ms 415576 KB
764538 17/06/2020 20:14:11 khacduycpp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 420528 KB
763969 16/06/2020 16:17:07 nguyenan88 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
763947 16/06/2020 16:10:46 nguyenan88 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
763105 14/06/2020 08:39:15 dohoc12 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2780 KB
763087 13/06/2020 22:37:59 iceteak73 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2436 KB
762878 12/06/2020 21:55:26 gnhpcuq Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2912 KB
762440 11/06/2020 08:14:09 huyhuy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2428 KB
762416 10/06/2020 22:48:30 levanthao10tin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2436 KB
761942 09/06/2020 08:30:43 huy9a1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2252 KB
761001 05/06/2020 17:25:51 end Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 402556 KB
760929 05/06/2020 15:22:45 ga1nang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2376 KB
760828 05/06/2020 07:57:37 taiads Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2956 KB
760212 03/06/2020 20:12:12 AnhLongButPha Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3040 KB
759572 01/06/2020 14:42:44 dang8altt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2912 KB
759375 31/05/2020 21:10:56 HuỳnhHuyZz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 375 ms 372712 KB
759097 31/05/2020 11:18:48 yeahyeahyeahyeah Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3280 KB
759041 30/05/2020 22:41:18 ISBN Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 359 ms 454464 KB
758701 29/05/2020 22:56:32 mlemmlem Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 4080 KB
758476 29/05/2020 11:58:32 ducanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2132 KB
758312 28/05/2020 16:39:11 dongthatha Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2120 KB
758294 28/05/2020 16:29:28 doibuon2000ht Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3288 KB
758245 28/05/2020 15:46:43 legoyb Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 9884 KB
757320 25/05/2020 20:18:47 I_love_you_my_girl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 15268 KB
757319 25/05/2020 20:18:27 chulanpro5 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
757317 25/05/2020 20:18:14 chulanpro5 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1856 KB
757281 25/05/2020 18:55:23 cmtanphat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2096 KB
757255 25/05/2020 16:49:02 A519LeVanDuc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 390 ms 20652 KB
757222 25/05/2020 15:35:44 hodinhhoang312 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
756717 23/05/2020 09:56:30 612php Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2080 KB
756499 22/05/2020 20:50:00 kn198 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 3256 KB
756477 22/05/2020 20:29:56 haohk17 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
756476 22/05/2020 20:28:36 chidaihk17 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 10432 KB
756239 22/05/2020 15:49:31 tranconganhkhoa2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
756042 22/05/2020 09:02:12 winterrr Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2704 KB
755049 20/05/2020 21:25:33 nguyenan0808 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2312 KB
754812 20/05/2020 17:07:14 bao11032004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2336 KB
753779 19/05/2020 22:17:49 jungrok Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
753778 19/05/2020 22:17:15 jungrok Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
753358 19/05/2020 08:51:03 BestTroll Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 444012 KB
753168 18/05/2020 18:11:51 anhlapro260398 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2748 KB
753104 18/05/2020 13:38:04 huypham85 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1836 KB
752351 16/05/2020 07:33:54 ttmlinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3228 KB
752223 15/05/2020 19:31:29 Lan123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2724 KB
752215 15/05/2020 17:00:21 hayqua Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2916 KB
752130 15/05/2020 15:13:17 nttvan1611 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2048 KB
751511 13/05/2020 21:38:54 tktrong157 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2064 KB
751497 13/05/2020 21:08:47 toancva0105 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2052 KB
751490 13/05/2020 20:46:44 tuikoten Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2064 KB
751079 12/05/2020 15:54:39 lvcong97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 546 ms 393080 KB
750771 11/05/2020 20:52:08 vclcv Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2052 KB
750700 11/05/2020 15:31:06 PHDKhoa Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2052 KB
750696 11/05/2020 15:26:36 CBLtk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2068 KB
750695 11/05/2020 15:23:51 khongcoten002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2340 KB
750692 11/05/2020 15:20:01 ldnghia_bl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2060 KB
750050 08/05/2020 20:56:09 tandapchai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 7124 KB
749991 08/05/2020 17:36:30 minhquoc19ti Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 12256 KB
749985 08/05/2020 16:58:34 hoangchisi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 21324 KB
748430 02/05/2020 21:23:21 hdt3126 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2936 KB
748232 01/05/2020 20:22:18 Nducnha Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2752 KB
748231 01/05/2020 20:21:38 Nducnha Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2740 KB
747715 29/04/2020 20:57:02 anhnguyen123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3296 KB
747712 29/04/2020 20:52:12 anhnguyen123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3284 KB
747702 29/04/2020 20:08:34 katotiku Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2088 KB
747670 29/04/2020 17:31:54 tackebong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2408 KB
747666 29/04/2020 17:25:26 HMĐ_191 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
747468 28/04/2020 22:28:49 trongson Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 397892 KB
747427 28/04/2020 21:05:56 winhust Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 421 ms 20080 KB
747102 27/04/2020 22:18:35 trongson Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 375 ms 347284 KB
746562 25/04/2020 21:16:17 ThuyPhung98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 359 ms 20240 KB
746561 25/04/2020 21:13:20 ThuyPhung98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 406 ms 20448 KB
746306 24/04/2020 15:24:31 hanhmy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 388872 KB
746236 24/04/2020 08:52:29 hanhmy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1564 KB
746228 23/04/2020 22:54:15 hanhmy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 484 ms 368488 KB
746223 23/04/2020 22:44:29 quynh297 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 406 ms 20204 KB
746177 23/04/2020 20:25:49 chumoro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 375 ms 20148 KB
745987 23/04/2020 11:11:22 Neptune Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2940 KB
745426 21/04/2020 18:16:10 19521515 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2764 KB
745173 20/04/2020 19:11:43 tienanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 531 ms 395752 KB
745105 20/04/2020 15:33:15 ngtrkien18 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2996 KB
744876 19/04/2020 21:45:10 totanhiep Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
744349 18/04/2020 09:21:20 thanhdz1123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2796 KB
744321 17/04/2020 22:59:09 kuzuma245 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3032 KB
743588 15/04/2020 12:19:08 toanle Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 405880 KB
742964 12/04/2020 20:48:53 hung123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2872 KB
742832 12/04/2020 13:33:54 anhvuddpro123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 437 ms 399788 KB
742609 11/04/2020 18:37:45 sangsang238 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 468 ms 376748 KB
741840 09/04/2020 08:37:25 KillMonger Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 15908 KB
741773 08/04/2020 21:37:32 trungkienthcsyenlac Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2980 KB
741665 08/04/2020 16:51:00 uminguyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2136 KB
741662 08/04/2020 16:40:52 vudangkhoi2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2128 KB
741659 08/04/2020 16:31:23 bbccpad Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
741573 08/04/2020 01:24:20 canhtoannct Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2972 KB
740667 05/04/2020 15:45:24 thiennhan2701 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3264 KB
740357 04/04/2020 14:27:59 Pigpy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 452668 KB
740325 04/04/2020 13:58:31 phangiabao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3256 KB
739965 03/04/2020 17:08:33 kyrieirving1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
739954 03/04/2020 17:00:35 naruto270504 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2088 KB
739848 03/04/2020 12:03:01 hongtrang2510 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2084 KB
738707 31/03/2020 15:04:23 knam4202 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3040 KB
738253 29/03/2020 21:30:16 lethimytien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2960 KB
738008 28/03/2020 22:37:02 hieuishere Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2388 KB
737879 28/03/2020 15:47:49 kassivender Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 417672 KB
737394 26/03/2020 21:13:59 khongcoten002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2360 KB
737161 25/03/2020 22:13:25 bbamm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
736554 23/03/2020 21:12:32 tuilatui132 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2960 KB
736186 22/03/2020 20:46:10 hokage1201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2052 KB
736163 22/03/2020 19:50:16 hokage1201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2068 KB
736155 22/03/2020 19:00:23 nguyenlenam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2052 KB
736152 22/03/2020 18:59:05 nguyenlenam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2068 KB
736126 22/03/2020 16:52:04 lnatuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2916 KB
736053 22/03/2020 14:35:41 0842020263 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 392528 KB
735774 21/03/2020 14:30:27 pinyahoo567 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 398200 KB
735772 21/03/2020 14:28:44 pinyahoo567 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 400024 KB
735743 21/03/2020 11:39:50 nguyenduythanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 468 ms 411144 KB
735375 19/03/2020 23:29:14 huyml Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 394580 KB
735082 19/03/2020 11:10:17 VPSOLO Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 359 ms 437448 KB
735023 19/03/2020 09:06:15 tienloc_dz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 375 ms 421760 KB
733383 16/03/2020 08:14:45 anhnguyen123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3160 KB
732957 14/03/2020 09:54:23 gv_mientay Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2176 KB
730801 10/03/2020 09:43:44 vananha2k23 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 452748 KB
730530 09/03/2020 12:03:40 damminhquan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 452492 KB
729869 06/03/2020 23:23:08 vietanhk99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2068 KB
729552 06/03/2020 01:56:42 Thinh_Feline Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 448056 KB
729513 05/03/2020 23:48:51 huynhphannhatvy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 421 ms 413820 KB
726764 27/02/2020 23:34:13 ductran04 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 422660 KB
726671 27/02/2020 21:50:08 qcuongt1k29 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 437 ms 455088 KB
726367 27/02/2020 11:03:31 vuhoangphuc2000 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3172 KB
726334 27/02/2020 09:54:36 AngusX Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2920 KB
726042 26/02/2020 14:07:30 vuhongquan2005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 442440 KB
725774 25/02/2020 21:51:25 ChuHien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 281 ms 440276 KB
725389 25/02/2020 08:06:59 dangthithuyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 427468 KB
725278 24/02/2020 21:23:33 mrTee Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 3436 KB
724832 23/02/2020 21:43:24 byvf Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 3384 KB
724722 23/02/2020 18:44:32 phamchibinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2912 KB
724553 23/02/2020 14:40:40 thanhminh1112 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
724150 22/02/2020 16:34:38 khoaprovips5 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3216 KB
723528 21/02/2020 10:36:10 tuananh1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2792 KB
722886 19/02/2020 21:45:24 duylele1173 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2872 KB
721587 17/02/2020 16:18:55 tandung4321cp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2964 KB
721570 17/02/2020 15:57:06 0834534680 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2992 KB
721253 16/02/2020 22:21:26 naeco Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3272 KB
721005 16/02/2020 14:12:54 ptcvp121 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3072 KB
720723 15/02/2020 20:40:31 linhngao121212 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2996 KB
719443 13/02/2020 09:56:29 perfectshot Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 451552 KB
719037 12/02/2020 12:58:15 minhquandinhcao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1932 KB
718812 11/02/2020 21:39:57 Love Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2952 KB
718737 11/02/2020 19:38:51 MH307 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3016 KB
718365 11/02/2020 10:13:54 tienloc_tvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 449464 KB
717374 09/02/2020 15:01:18 baopham19062003kgkgkg Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2924 KB
716953 08/02/2020 16:36:11 junloveyin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
716763 08/02/2020 10:50:09 duyvu123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 265 ms 10964 KB
716753 08/02/2020 10:44:12 I_love_Linh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3032 KB
716667 08/02/2020 09:17:25 000DANG Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3032 KB
716442 07/02/2020 18:34:04 helloeveryone Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2448 KB
716117 07/02/2020 10:18:53 hello5423 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2852 KB
715867 06/02/2020 21:37:41 Lucifer Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
715215 05/02/2020 22:39:49 kimngan_tvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 443280 KB
715073 05/02/2020 20:13:05 kimcuong_tvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 414412 KB
714604 05/02/2020 07:37:32 lucky_boy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3328 KB
714477 04/02/2020 20:32:27 bku_lapis Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2948 KB
713915 03/02/2020 16:22:50 GIN1207 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2436 KB
713729 03/02/2020 01:04:19 mnhphm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3340 KB
713270 02/02/2020 08:55:34 Hàoa1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
713199 01/02/2020 22:15:40 namu10x Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2172 KB
713004 01/02/2020 13:36:17 admin07062004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2272 KB
712294 30/01/2020 22:08:37 Linhdethuong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2176 KB
712244 30/01/2020 21:29:00 tuilaboy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2404 KB
712021 30/01/2020 15:39:52 Evanstn2412 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 41616 KB
712019 30/01/2020 15:37:33 Evanstn2412 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 41616 KB
711959 30/01/2020 12:56:56 hoa1705 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
709766 25/01/2020 13:48:17 nguyenhieuckt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
709756 25/01/2020 12:01:32 KillMonger Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 15840 KB
709606 24/01/2020 17:36:59 drloc2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2840 KB
709038 23/01/2020 11:36:01 tranbac1128 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2192 KB
709033 23/01/2020 11:32:24 tranbac1128 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2584 KB
709032 23/01/2020 11:30:46 tranbac1128 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2584 KB
708803 22/01/2020 17:59:59 haupas Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2468 KB
707521 20/01/2020 14:08:01 Quang249 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2892 KB
707421 20/01/2020 00:25:16 19522456 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2892 KB
707294 19/01/2020 21:27:00 tahoangquan2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
706753 18/01/2020 15:15:57 suxzat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2936 KB
706655 18/01/2020 11:41:52 HackerMan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3392 KB
706502 18/01/2020 07:29:33 Tructks Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 3388 KB
705767 16/01/2020 15:38:02 tien4112004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
704952 15/01/2020 01:43:46 omgursocute Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3256 KB
704715 14/01/2020 16:12:20 leminhkt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2036 KB
704702 14/01/2020 15:48:24 hieudeptrai234 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2228 KB
704701 14/01/2020 15:48:00 bliztcranked Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2044 KB
704700 14/01/2020 15:47:05 sonktqqq Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1872 KB
704678 14/01/2020 14:54:35 tienminhktvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2248 KB
704672 14/01/2020 14:49:54 hieu1592004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2264 KB
704433 13/01/2020 21:36:19 djxone123456 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2268 KB
704411 13/01/2020 21:15:07 sang123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2040 KB
704249 13/01/2020 18:03:40 michealle Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2036 KB
704070 13/01/2020 12:17:50 chenlinong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2816 KB
703676 12/01/2020 18:51:44 khanhnhat123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
703438 12/01/2020 13:06:56 viocuong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2944 KB
703368 12/01/2020 10:18:18 Hieuloi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2252 KB
703194 11/01/2020 23:41:07 watanabe2804 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2920 KB
702887 11/01/2020 15:21:32 quoclan99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 11720 KB
702679 11/01/2020 08:51:52 hoangle46864 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2916 KB
702414 10/01/2020 19:28:30 WhiteTiger Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3000 KB
702271 10/01/2020 16:09:09 hatayamakano Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2304 KB
701739 09/01/2020 19:51:11 khanhld Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2672 KB
701651 09/01/2020 17:29:09 thnah_an Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
701619 09/01/2020 16:26:04 nhatminhtt2019 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 8792 KB
701602 09/01/2020 16:15:24 okok90 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 453 ms 22304 KB
701598 09/01/2020 16:14:30 zxcvbgt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1912 KB
701592 09/01/2020 16:13:33 Gib5102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
700472 07/01/2020 21:05:39 cuongbvbn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2912 KB
699813 07/01/2020 07:46:21 tranthuyan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 7180 KB
699809 07/01/2020 07:43:06 tranthuyan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 359 ms 12348 KB
699760 07/01/2020 00:48:21 ntphong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2964 KB
699579 06/01/2020 23:08:49 0977859215 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 3244 KB
699145 06/01/2020 15:08:01 ngocduygpc8a1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2972 KB
698906 06/01/2020 09:05:46 hoangphuc2k4 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2296 KB
698903 06/01/2020 09:04:02 JayBao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 3280 KB
698368 05/01/2020 11:03:13 Nhakhoa02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2292 KB
698174 04/01/2020 22:51:23 anhkhoa09032004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2984 KB
698166 04/01/2020 22:40:32 novaphoenix Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2984 KB
698145 04/01/2020 22:14:38 cuongbvbn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2984 KB
698043 04/01/2020 19:18:35 hokhanhduy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2624 KB
697822 04/01/2020 14:48:24 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 375 ms 15948 KB
697639 04/01/2020 09:34:45 doanhtuan137 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2944 KB
696584 02/01/2020 20:51:57 cuongbvbn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2964 KB
696477 02/01/2020 17:08:40 nnbxxx Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 15936 KB
696427 02/01/2020 15:57:39 anhkhoa09032004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2976 KB
696023 01/01/2020 22:20:44 ND2018_172 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3052 KB
695991 01/01/2020 21:40:22 cbl_conghuynh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3052 KB
694980 30/12/2019 15:09:11 ngoc1824 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2072 KB
694334 28/12/2019 14:35:44 fh2512 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 2976 KB
693793 27/12/2019 00:47:52 atsichts Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2964 KB
693707 26/12/2019 21:35:13 chenlinong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2780 KB
693702 26/12/2019 21:32:17 chenlinong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2776 KB
693664 26/12/2019 20:54:04 hoangminh123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2768 KB
693219 25/12/2019 19:32:04 whoisthatguy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
693214 25/12/2019 19:07:41 truongthienlocTH Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 3048 KB
693212 25/12/2019 19:03:57 truongthienlocTH Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2224 KB
692570 24/12/2019 10:53:48 KennuNg Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2056 KB
692399 23/12/2019 22:40:34 conlocdaifa Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2924 KB
692223 23/12/2019 17:13:59 nguyenphandung1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2228 KB
691910 22/12/2019 16:27:29 Linhdethuong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2068 KB
691606 21/12/2019 15:35:03 minhquan052003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2264 KB
691395 21/12/2019 07:57:22 4maxskill4 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 265 ms 232560 KB
691393 21/12/2019 07:56:41 4maxskill4 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 454592 KB
690595 18/12/2019 22:21:12 khanhtron03 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2328 KB
690492 18/12/2019 18:16:11 sendmylove123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2108 KB
690264 18/12/2019 09:23:51 Nhi23072002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 450892 KB
689962 17/12/2019 19:16:35 duyluan3110 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 3336 KB
689667 17/12/2019 13:32:05 cuong7 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2944 KB
688803 15/12/2019 13:20:06 JoySluxirt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 405420 KB
688398 14/12/2019 15:06:40 cuthaodd Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2092 KB
688038 13/12/2019 18:30:46 hoangmanh123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3272 KB
687453 12/12/2019 14:04:16 thnam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
686767 10/12/2019 21:07:31 jackykg Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
686382 09/12/2019 17:10:21 hieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 968 ms 52972 KB
686378 09/12/2019 17:07:48 hieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 1000 ms 51212 KB
686373 09/12/2019 16:59:48 hieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 937 ms 52392 KB
686372 09/12/2019 16:56:47 hieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 984 ms 52296 KB
686370 09/12/2019 16:53:44 hieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 1000 ms 54456 KB
686368 09/12/2019 16:53:09 hieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 968 ms 52840 KB
686367 09/12/2019 16:50:15 hieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 1000 ms 52788 KB
686286 09/12/2019 14:03:36 nhatthang2704 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 10392 KB
686284 09/12/2019 14:00:04 nhatthang2704 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 10392 KB
686283 09/12/2019 13:57:38 nhatthang2704 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 10392 KB
686282 09/12/2019 13:56:30 nhatthang2704 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 78 ms 10392 KB
686053 08/12/2019 08:27:21 ishigamisenku Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2816 KB
686045 08/12/2019 07:59:10 quanit2k4 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2828 KB
685777 07/12/2019 09:05:18 Seria Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2924 KB
685666 06/12/2019 20:44:18 nganngants Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2424 KB
684299 03/12/2019 14:52:20 tekachi_mochikamedo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 453428 KB
683466 01/12/2019 15:39:57 cbl_hoanglinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3284 KB
683458 01/12/2019 15:26:09 cbl_conghuynh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2392 KB
683392 01/12/2019 13:50:27 aGoodGuy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2896 KB
683041 30/11/2019 16:52:45 thuyngocha98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2956 KB
682611 29/11/2019 22:04:57 camnguyenmeow Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2836 KB
682544 29/11/2019 21:01:42 thống Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 403388 KB
682521 29/11/2019 20:43:13 110117051 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2600 KB
682494 29/11/2019 20:14:00 Xenocryptix Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3124 KB
682371 29/11/2019 16:17:38 voldemup Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2164 KB
681827 28/11/2019 20:21:32 anhproqn99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3124 KB
681360 28/11/2019 08:14:27 OLenteeth Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2440 KB
680169 25/11/2019 22:23:37 anhthcsyl2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3032 KB
680096 25/11/2019 20:35:08 manhender Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1940 KB
679583 24/11/2019 14:49:20 lykhanhbinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2912 KB
678528 22/11/2019 19:17:53 CodeWar37 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 11988 KB
677274 22/11/2019 01:17:29 ccccccc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2408 KB
677086 21/11/2019 19:43:24 bin1st090104 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
676888 21/11/2019 12:58:00 Dothanhtai2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2936 KB
676725 20/11/2019 21:40:00 VOTRUNGHOANGHUNG Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2108 KB
676606 20/11/2019 17:21:16 proveyourself Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
676376 20/11/2019 08:21:20 DB Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2964 KB
676220 19/11/2019 19:36:14 nongtuankb Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2888 KB
675927 19/11/2019 00:18:32 hieupham Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
675503 18/11/2019 11:14:02 phatbs3011 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2928 KB
675502 18/11/2019 11:13:28 phatbs3011 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2904 KB
675277 17/11/2019 21:14:29 0326023151 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3148 KB
674893 17/11/2019 09:46:18 luongthang0105 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2364 KB
674892 17/11/2019 09:44:37 Nhakhoa02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2368 KB
674411 15/11/2019 21:22:24 shin3030aa Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2884 KB
674288 15/11/2019 18:19:58 minhthi28 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2960 KB
674079 15/11/2019 08:50:01 klinh3003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2928 KB
674077 15/11/2019 08:38:40 thao1234 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2936 KB
674010 14/11/2019 22:53:17 bannugiauten Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2760 KB
673944 14/11/2019 20:57:00 ღbσүɗαтĭηɦღ Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2480 KB
673863 14/11/2019 18:47:59 kitkat303 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2824 KB
673759 14/11/2019 16:47:13 daothaihoang18 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2316 KB
673702 14/11/2019 15:23:01 quyetthang2002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2964 KB
673223 13/11/2019 17:19:34 tritanngo99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2080 KB
672826 12/11/2019 21:36:12 htthinh1999 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2916 KB
672734 12/11/2019 20:21:14 BananaOnTheTree Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2928 KB
672669 12/11/2019 17:36:22 phiyen1212 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2260 KB
672400 11/11/2019 23:22:18 omgursocute Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 3232 KB
671717 10/11/2019 19:11:51 emLaNewBie Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2904 KB
670577 08/11/2019 14:34:53 hongkhuyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2088 KB
670516 08/11/2019 10:26:37 tuanio Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2864 KB
670376 07/11/2019 22:31:06 ღbσүɗαтĭηɦღ Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2904 KB
670310 07/11/2019 21:34:58 manabidan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2088 KB
670124 07/11/2019 16:27:11 hitu1902 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2900 KB
669988 07/11/2019 13:58:59 admin2009 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3296 KB
669680 06/11/2019 20:26:17 Nam20cm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 953 ms 50916 KB
669366 06/11/2019 11:27:56 tientran286 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2924 KB
669363 06/11/2019 11:23:10 tientran286 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2904 KB
669293 06/11/2019 09:24:29 ogit403 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2904 KB
668999 05/11/2019 19:44:40 RedDevilss2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2236 KB
668471 04/11/2019 21:10:38 FL_ADC Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
668152 04/11/2019 07:50:14 Douilu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2128 KB
667709 03/11/2019 11:03:18 Disconnect Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2128 KB
667708 03/11/2019 10:59:09 Disconnect Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2124 KB
667292 02/11/2019 16:51:06 huytool Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2944 KB
667068 02/11/2019 08:43:06 badaoteemo1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3340 KB
666892 01/11/2019 22:00:19 n0w4y Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2436 KB
666211 31/10/2019 20:38:49 phucduy1509 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3296 KB
665435 30/10/2019 18:31:47 thecomeback Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2908 KB
665283 30/10/2019 14:15:24 minhtriet2903 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3304 KB
665207 30/10/2019 09:37:14 19521242 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2404 KB
665054 29/10/2019 21:13:37 BuiTriDung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
665045 29/10/2019 21:03:42 BuiTriDung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 265 ms 13120 KB
664103 27/10/2019 21:13:50 vhskillpro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2144 KB
663905 27/10/2019 14:38:51 congcanhlnq Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2104 KB
663038 26/10/2019 07:26:05 longlevi2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 453744 KB
662085 24/10/2019 13:48:24 qtrungth Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3000 KB
662082 24/10/2019 13:41:47 qtrungth Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3000 KB
661563 23/10/2019 19:32:08 Master_creww Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 450896 KB
661524 23/10/2019 19:04:12 minhhuydao2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2868 KB
660738 22/10/2019 00:59:04 HoaBenKiaSong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2944 KB
660661 21/10/2019 21:01:21 roselee Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1932 KB
660660 21/10/2019 20:59:39 roselee Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 11356 KB
660658 21/10/2019 20:58:34 roselee Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
660657 21/10/2019 20:58:01 roselee Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1964 KB
660382 21/10/2019 16:36:20 minhduc2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3360 KB
660381 21/10/2019 16:36:17 longlunglinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2964 KB
660361 21/10/2019 16:26:26 khanhdong0210 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1940 KB
660356 21/10/2019 16:23:50 linh251193 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2980 KB
660346 21/10/2019 16:12:31 khuongduy2710 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1940 KB
660344 21/10/2019 16:12:11 thangloi2209 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
660343 21/10/2019 16:11:16 phuong2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
660340 21/10/2019 16:08:55 tuanhung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1936 KB
660338 21/10/2019 16:05:46 nmhh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1936 KB
660333 21/10/2019 15:58:53 DươngAnhVũ Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
660325 21/10/2019 15:52:41 MinhBietBay Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
660097 20/10/2019 20:09:48 0941177356 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2464 KB
659973 20/10/2019 10:15:21 Hokage_Itachi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 968 ms 53844 KB
659966 20/10/2019 10:02:08 ServantOfEvil Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2944 KB
659541 19/10/2019 09:10:39 HuyHoàng_K36_CHV Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
659076 17/10/2019 21:31:29 mrle0bda3t Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2168 KB
658540 16/10/2019 23:21:49 normal5428 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2160 KB
658508 16/10/2019 21:42:46 duongnghiepvl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2452 KB
658506 16/10/2019 21:39:28 prgrmanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2944 KB
658504 16/10/2019 21:31:27 prgrmanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2944 KB
658447 16/10/2019 19:31:34 hung123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2948 KB
658429 16/10/2019 18:26:31 tuanqtdl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2412 KB
658421 16/10/2019 18:11:53 dpduy123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2176 KB
658173 16/10/2019 00:53:35 tbinh_dl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2436 KB
658095 15/10/2019 21:32:01 tridung2721 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 11860 KB
657449 14/10/2019 18:32:47 tuanqtdl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2416 KB
657000 13/10/2019 16:55:41 Xenocryptix Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2944 KB
656889 13/10/2019 15:10:19 Zelda2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2176 KB
656778 12/10/2019 23:33:11 nhphucqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 6672 KB
656770 12/10/2019 23:24:15 nhphucqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1932 KB
656749 12/10/2019 23:01:29 nhphucqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 6668 KB
656221 11/10/2019 22:09:54 vanthien_bl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2304 KB
656193 11/10/2019 21:55:25 hoangduc16_cbl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2288 KB
656163 11/10/2019 21:41:55 cblnamphuong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2328 KB
656146 11/10/2019 21:30:41 phuctin20 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2304 KB
655932 11/10/2019 15:37:43 tranduyquocan2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2920 KB
655602 10/10/2019 23:53:55 nguyenthanhtinh365 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2924 KB
655233 10/10/2019 13:15:28 minhminh2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2788 KB
655217 10/10/2019 12:54:36 meomeomeooo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2132 KB
655187 10/10/2019 12:11:18 builegiahuy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3028 KB
655183 10/10/2019 12:09:50 gaumeow2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2144 KB
655157 10/10/2019 11:36:01 RandomMan100 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2380 KB
655152 10/10/2019 11:26:58 Tibbarnit Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
654973 10/10/2019 09:06:46 NguyenDZ Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
654939 10/10/2019 08:56:36 baomy0603 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2376 KB
654909 10/10/2019 08:45:52 lavista Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3184 KB
654852 10/10/2019 06:59:56 minh04 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2144 KB
654687 09/10/2019 22:01:32 cbaaabc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2792 KB
654651 09/10/2019 21:31:13 MewnianO21 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2832 KB
654601 09/10/2019 20:43:46 luongthang0105 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
653863 08/10/2019 16:48:51 DavidTheWolfLover Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2840 KB
652934 07/10/2019 17:21:36 iloveNH Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1944 KB
651632 05/10/2019 08:48:59 Phamnguyenhaiminh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 11020 KB
651466 04/10/2019 22:42:43 tranvubao2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2140 KB
651118 04/10/2019 15:40:27 kevilstark Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 13712 KB
650249 03/10/2019 14:05:08 nguyenvana Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1948 KB
650244 03/10/2019 13:57:09 pmk1517 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2920 KB
650170 03/10/2019 10:48:59 hatheanh5990 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2180 KB
650029 03/10/2019 09:22:48 khang080703 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 10968 KB
650025 03/10/2019 09:20:54 quynhnhi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2160 KB
649910 02/10/2019 23:54:22 nb2phuong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2160 KB
649232 01/10/2019 22:37:29 khanhtran2201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2824 KB
649226 01/10/2019 22:31:17 khanhtran2201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
649025 01/10/2019 17:02:42 valueking569 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 10928 KB
648998 01/10/2019 16:20:39 trannguyenquynhnhu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2076 KB
648994 01/10/2019 16:15:50 minhd1209 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
648989 01/10/2019 16:10:32 tlong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2076 KB
648987 01/10/2019 16:09:55 quocduong2301 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2044 KB
648985 01/10/2019 16:09:18 nhatquynh2402 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2080 KB
648977 01/10/2019 16:04:50 kyohzs02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2080 KB
648972 01/10/2019 16:02:30 thanhhuyenvu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2068 KB
648963 01/10/2019 15:59:38 thudiemnguyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2080 KB
648961 01/10/2019 15:58:18 ren4910 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2076 KB
648960 01/10/2019 15:57:57 x_xnhanphanx Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2076 KB
648953 01/10/2019 15:53:07 Paikugon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2076 KB
648947 01/10/2019 15:49:41 kenken1911 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2068 KB
648938 01/10/2019 15:47:02 truongkimmai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2068 KB
648936 01/10/2019 15:45:38 huynam2611 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2080 KB
648934 01/10/2019 15:44:47 huynam2611 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2080 KB
648925 01/10/2019 15:39:18 MonkeyPlayLOL Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3228 KB
648915 01/10/2019 15:35:11 qvan_le Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2068 KB
648903 01/10/2019 15:28:17 truongkimmai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2076 KB
648557 30/09/2019 20:35:45 MaMoi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2104 KB
648343 30/09/2019 14:52:15 nguyentrantien2002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2280 KB
648293 30/09/2019 11:17:52 giangbabygo123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2788 KB
648111 29/09/2019 19:38:06 quoctrungitk16nbkqn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
648012 29/09/2019 14:18:59 andanhtin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2092 KB
647758 28/09/2019 21:07:03 trong123123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 448320 KB
647362 28/09/2019 09:13:37 nguyenkhoip Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2348 KB
647359 28/09/2019 09:04:50 cuongdoduy123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2372 KB
647176 27/09/2019 21:41:17 PHDKhoa Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2372 KB
646873 27/09/2019 14:40:36 kubin1531 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2392 KB
646369 26/09/2019 12:09:20 NgocThinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2132 KB
645480 24/09/2019 16:24:16 ntoan199 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2116 KB
644818 23/09/2019 13:07:41 van080702 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2948 KB
644811 23/09/2019 12:28:40 van080702 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2960 KB
644589 22/09/2019 21:06:09 nhatvuhq98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3252 KB
644143 21/09/2019 21:58:33 kudoshinichi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2364 KB
644129 21/09/2019 21:33:33 minhdung02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2360 KB
644013 21/09/2019 17:18:01 ntnvlog Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2896 KB
643840 21/09/2019 13:56:55 Barohusc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2076 KB
643706 21/09/2019 09:13:24 php122002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2340 KB
643495 20/09/2019 20:57:33 CBLtk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2636 KB
642269 19/09/2019 10:11:36 pepesayhi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2400 KB
642263 19/09/2019 10:10:02 lethienquan28052006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2936 KB
642251 19/09/2019 10:03:52 vhpcoder17203 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2388 KB
642192 19/09/2019 09:23:04 mrzin703 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 12624 KB
641870 18/09/2019 20:02:29 hamayasua Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2356 KB
640930 17/09/2019 20:01:09 shukun Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3004 KB
640917 17/09/2019 19:31:51 shukun Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 429032 KB
640669 17/09/2019 15:04:19 thientho Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 15568 KB
640510 17/09/2019 14:08:10 munrio123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3004 KB
639394 15/09/2019 11:37:59 loilon504 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
639267 15/09/2019 00:22:43 trungkienthcsyenlac Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3032 KB
638601 14/09/2019 09:30:22 gicungduochet Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2172 KB
638597 14/09/2019 09:26:09 mandoanky0903 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2180 KB
637307 12/09/2019 20:19:53 hoangviethang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2380 KB
636935 12/09/2019 10:16:37 dinhtrongchien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2412 KB
636932 12/09/2019 10:14:37 sang123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2128 KB
636133 11/09/2019 08:52:12 Be_happy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2944 KB
635417 09/09/2019 20:55:27 pmt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2428 KB
635155 09/09/2019 09:51:59 dvn11th Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2416 KB
632952 06/09/2019 07:19:58 dungken1607 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 410024 KB
632435 04/09/2019 20:31:58 TrumpPham Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2588 KB
632349 04/09/2019 17:35:19 vantrang2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2072 KB
632169 04/09/2019 07:45:51 dungken1607 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 265 ms 223424 KB
632166 04/09/2019 07:44:38 dungken1607 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 445776 KB
632164 04/09/2019 07:42:30 dungken1607 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 387504 KB
632149 04/09/2019 07:25:51 dungken1607 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 640 ms 451844 KB
632029 03/09/2019 20:56:46 blueshark07 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2912 KB
631490 02/09/2019 12:26:31 tiendung2306 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2924 KB
630953 31/08/2019 22:16:20 hieunguyenthi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 80392 KB
630624 31/08/2019 09:30:21 huukhoa2608 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3148 KB
630620 31/08/2019 09:09:08 unglinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2964 KB
630306 30/08/2019 17:36:51 tink30nguyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2316 KB
629916 29/08/2019 15:55:35 nguyen2k3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2140 KB
629445 28/08/2019 14:35:39 zolydyck00 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2392 KB
629387 28/08/2019 10:52:14 hiepthuong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 10296 KB
629117 27/08/2019 15:55:16 phuong2003vtvip Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2408 KB
629102 27/08/2019 15:43:12 vandat_2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2396 KB
629100 27/08/2019 15:41:33 vandat_2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2428 KB
629061 27/08/2019 14:38:24 akigaming Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2380 KB
629045 27/08/2019 14:32:42 thuyvan123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2412 KB
625192 22/08/2019 14:35:10 phuonghoa Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 446132 KB
625153 22/08/2019 12:34:25 thuy_quynh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2136 KB
624832 21/08/2019 22:37:11 Tu2112003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2804 KB
624829 21/08/2019 22:34:17 Tu2112003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3216 KB
624589 21/08/2019 15:01:23 nguyenhau Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 413852 KB
623523 18/08/2019 15:34:52 trycod3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2752 KB
623378 18/08/2019 03:54:10 baotrancpp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3224 KB
623052 17/08/2019 13:58:02 queanh0220 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2092 KB
620964 14/08/2019 17:39:35 khanhtran2201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2884 KB
620961 14/08/2019 17:38:27 khanhtran2201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2884 KB
620936 14/08/2019 16:57:58 phamductaictk98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1904 KB
620745 14/08/2019 10:30:07 0369191689 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2948 KB
620617 14/08/2019 00:37:39 ninajdoc0152 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
620393 13/08/2019 14:54:59 vuong123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 2960 KB
620122 12/08/2019 20:32:50 duythien123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
619909 12/08/2019 11:58:25 huuduc8igc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3168 KB
619908 12/08/2019 11:58:18 huuduc8igc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3168 KB
619296 10/08/2019 11:14:43 winterrr Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 125 ms 3196 KB
618627 08/08/2019 17:29:30 shukun Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 418160 KB
617934 07/08/2019 15:14:17 rsattlpalpha Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3160 KB
617913 07/08/2019 14:59:31 hglong903 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2944 KB
617844 07/08/2019 13:28:44 nguyetanh10102005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 375 ms 437888 KB
617717 07/08/2019 00:17:49 Tsukigakirei Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 430556 KB
617716 07/08/2019 00:15:18 Tsukigakirei Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 423784 KB
617572 06/08/2019 19:40:06 ta Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2784 KB
617570 06/08/2019 19:09:44 leductoan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2068 KB
617259 06/08/2019 10:06:57 lequocbinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2052 KB
617250 06/08/2019 10:03:23 leductoan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2072 KB
617220 06/08/2019 09:45:04 lequocbinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2024 KB
617210 06/08/2019 09:37:15 lequocbinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3252 KB
617010 05/08/2019 20:49:45 Scheherazade Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2260 KB
616886 05/08/2019 17:01:19 hongnghia Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2924 KB
616801 05/08/2019 15:02:00 anzuko Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1812 KB
616796 05/08/2019 14:52:13 quyen4774 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2924 KB
616788 05/08/2019 14:39:03 Huwng Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3060 KB
616409 04/08/2019 09:49:58 thiennhanui Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
616307 04/08/2019 00:58:19 luukimhoang2022 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2808 KB
615976 03/08/2019 14:06:08 khanhkjhave Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2960 KB
614440 31/07/2019 20:34:34 Relie_99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2128 KB
614153 31/07/2019 13:22:32 abc125 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2812 KB
613962 30/07/2019 21:56:25 phongan105 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 7220 KB
612651 28/07/2019 14:12:29 tiennl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2536 KB
612168 27/07/2019 13:40:20 Fidisk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2956 KB
612116 27/07/2019 12:06:53 vivimini110 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
612108 27/07/2019 11:45:20 truongthinh14 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2064 KB
612030 27/07/2019 09:35:13 cogang123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1844 KB
611761 26/07/2019 16:55:59 xxxyyyzzz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2784 KB
611269 25/07/2019 22:01:04 funcolor Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 4004 KB
610638 25/07/2019 04:47:57 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2156 KB
609649 23/07/2019 14:22:16 trandat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2092 KB
609647 23/07/2019 14:21:06 trandat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2092 KB
609633 23/07/2019 13:50:37 trandat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2096 KB
608832 22/07/2019 08:45:21 hoatmt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2940 KB
607046 17/07/2019 12:19:37 thanhdat2605 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2124 KB
606921 17/07/2019 04:58:24 hoangchung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 937 ms 34552 KB
606920 17/07/2019 04:34:10 hoangchung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 968 ms 34140 KB
606244 14/07/2019 17:30:44 ducanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2140 KB
606147 13/07/2019 22:40:23 canhtoannct Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3048 KB
606144 13/07/2019 22:29:57 canhtoannct Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
605728 12/07/2019 10:40:40 quanghuy123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2964 KB
605450 11/07/2019 13:40:21 khanhnhi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2072 KB
605355 11/07/2019 08:00:33 MinhBomNha Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2940 KB
605281 10/07/2019 21:07:59 haiprot1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 14164 KB
605039 10/07/2019 13:55:43 minh472007 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2892 KB
603905 07/07/2019 05:52:12 neos Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2888 KB
603766 06/07/2019 16:07:43 longvnhue Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2152 KB
603103 04/07/2019 18:03:27 dmcs123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2376 KB
602717 03/07/2019 17:46:56 khuyentran Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2916 KB
602602 03/07/2019 15:33:57 18T1021208 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 3020 KB
602511 03/07/2019 14:30:20 Assyrian Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2908 KB
602291 02/07/2019 22:28:59 tranthuyan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 9768 KB
602280 02/07/2019 22:18:01 thewminers1014 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3296 KB
602102 02/07/2019 14:35:56 Linhvirgo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2848 KB
601979 02/07/2019 08:27:47 Sángolympic Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
601976 02/07/2019 08:26:57 Quân1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2340 KB
600473 27/06/2019 22:06:03 hongphongthp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2948 KB
597003 22/06/2019 16:14:53 khuyentrannd Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2884 KB
596792 22/06/2019 08:51:29 khanh30125 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 125 ms 3488 KB
596485 21/06/2019 16:22:35 huyduonghuy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 265 ms 12836 KB
596270 21/06/2019 09:37:48 LuongLegend Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2632 KB
595954 20/06/2019 15:41:03 dothiyenlinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 7304 KB
595686 20/06/2019 07:35:55 flower Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3276 KB
595085 18/06/2019 19:51:46 cr705 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
594919 18/06/2019 11:26:08 baobao07 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2800 KB
594591 17/06/2019 23:34:28 nghiagiap123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 7244 KB
593811 15/06/2019 22:31:55 LuongLegend Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2604 KB
593810 15/06/2019 22:31:06 LuongLegend Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2592 KB
593806 15/06/2019 22:23:43 trongluan2809 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 7616 KB
593703 15/06/2019 16:34:21 LeeVanHiep Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 7232 KB
593696 15/06/2019 16:20:59 boy_kute_pro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 7232 KB
593486 15/06/2019 00:41:34 TrinhBac Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 7228 KB
593395 14/06/2019 21:53:23 cyrocs258 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2936 KB
593298 14/06/2019 19:51:08 supertato Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 7264 KB
593266 14/06/2019 19:09:55 nguyenthao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 7264 KB
591836 10/06/2019 18:54:40 ct390 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 125 ms 3556 KB
591781 10/06/2019 14:54:47 leson Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2152 KB
591482 09/06/2019 19:36:23 luonggiolinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3032 KB
591407 09/06/2019 15:28:21 ngovandat318 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2936 KB
591263 09/06/2019 01:48:34 khiem123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 9056 KB
591198 08/06/2019 18:51:52 quocpro_2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 15984 KB
591197 08/06/2019 18:51:00 quocpro_2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 13860 KB
590790 07/06/2019 13:25:01 zeatea Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3032 KB
590788 07/06/2019 13:24:06 zeatea Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3032 KB
590361 05/06/2019 20:56:16 thaomeo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
589466 03/06/2019 13:28:43 ntoanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
589203 02/06/2019 12:32:14 nhhpbc7a1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2996 KB
589027 01/06/2019 19:50:50 nguyenhoainam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 12204 KB
588949 01/06/2019 14:03:13 anhnguyenroux Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1884 KB
588948 01/06/2019 14:01:11 anhnguyenroux Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2112 KB
588669 31/05/2019 18:48:49 dchy2000 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
588131 30/05/2019 12:13:28 pdthang2000 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
588014 29/05/2019 20:03:09 nhatvuhq98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2872 KB
587998 29/05/2019 19:21:31 vutpa Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2856 KB
587910 29/05/2019 12:33:56 Tuanminh_Tin10 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 312 ms 11116 KB
587692 28/05/2019 17:05:01 haiton2606 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3140 KB
587691 28/05/2019 17:02:53 haiton2606 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3168 KB
587689 28/05/2019 17:01:17 haiton2606 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3168 KB
587632 28/05/2019 15:31:04 rangnokapk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
587630 28/05/2019 15:29:08 Gib5102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
587548 28/05/2019 13:13:24 musubi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 12296 KB
587201 27/05/2019 20:42:10 trung_hieu_k36_chv Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 406 ms 21376 KB
587185 27/05/2019 20:11:04 hoktro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 10068 KB
586853 26/05/2019 19:08:19 onehit Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2952 KB
586542 25/05/2019 19:26:59 nguyendactam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 11180 KB
586415 25/05/2019 09:21:51 MinBaoTT Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 125 ms 3540 KB
586060 23/05/2019 21:34:14 TranLeNhuQuynh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2148 KB
585496 22/05/2019 17:03:16 lehoaihai215 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 2944 KB
584617 20/05/2019 17:30:43 TIN10_VUTRINHHOANG Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 312 ms 12656 KB
584192 18/05/2019 22:15:25 Coder_Stupidd Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
583863 17/05/2019 14:12:05 minhduc05092003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
583860 17/05/2019 14:09:50 thai123456 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 8940 KB
583852 17/05/2019 12:17:25 tink30_phamchi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
583755 17/05/2019 09:14:34 elkunpham Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3272 KB
583753 17/05/2019 09:10:33 havu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3292 KB
583715 17/05/2019 02:26:46 tin10_HoangPhuongThao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 10152 KB
583641 16/05/2019 21:04:14 llbzorodll01 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 312 ms 11020 KB
583545 16/05/2019 16:08:10 tink30_nguyenngocmai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 11828 KB
583541 16/05/2019 15:51:34 ashleyds Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 2980 KB
583540 16/05/2019 15:48:46 tin10_buinhatlinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 328 ms 12972 KB
583511 16/05/2019 15:11:54 tin10_ngolephuonglinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 15560 KB
583505 16/05/2019 14:56:31 gfsdxfvip6 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 11684 KB
583500 16/05/2019 14:33:13 luutrongtan232 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 12500 KB
583389 15/05/2019 23:58:11 khuongvutramanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 12184 KB
583357 15/05/2019 22:28:38 tink30_phamkhanhlinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 11104 KB
583321 15/05/2019 21:16:04 TTVK Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 11100 KB
583320 15/05/2019 21:14:09 TTVK Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 11232 KB
583318 15/05/2019 21:13:16 duyhautnvn2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 281 ms 9784 KB
583315 15/05/2019 21:10:59 tin10quancute Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 312 ms 10708 KB
583304 15/05/2019 21:00:32 tink30dinhtuandat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 10624 KB
583295 15/05/2019 20:49:32 tin10_tranthivankhanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 13316 KB
583274 15/05/2019 20:27:56 meobeo1234 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 13628 KB
582731 14/05/2019 16:45:20 hh1305 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2724 KB
582494 13/05/2019 20:53:51 satianryokubn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 13448 KB
582435 13/05/2019 17:37:09 bachkabipro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 312 ms 11460 KB
582409 13/05/2019 15:21:55 votthichaua Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2780 KB
582278 13/05/2019 00:31:39 hungCtN Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 12336 KB
582208 12/05/2019 16:30:31 0962587054 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2428 KB
582163 12/05/2019 11:24:51 tink30_ldh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 12808 KB
582095 11/05/2019 21:39:24 nhan05102000 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2772 KB
581126 07/05/2019 19:52:36 trieutanhung93 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 3316 KB
580906 06/05/2019 20:06:44 th2109 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2916 KB
579488 02/05/2019 19:28:54 zyenz123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3000 KB
579080 01/05/2019 11:06:19 tuananh778999 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
579019 30/04/2019 21:55:40 rimuru Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 13712 KB
578917 30/04/2019 16:49:17 trung5kvshthlnqk38b Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2968 KB
576682 25/04/2019 10:10:23 thienphucanh2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2948 KB
576681 25/04/2019 10:09:54 ironmank37d Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2912 KB
576278 23/04/2019 19:26:36 NVL Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
575959 22/04/2019 13:30:51 hosithao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 281 ms 211256 KB
575743 21/04/2019 12:22:42 ngocminh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2456 KB
575260 19/04/2019 09:07:48 mikekhuong2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2988 KB
575184 18/04/2019 22:47:37 thanhduong11 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
575174 18/04/2019 22:28:11 thanhduong11 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
574071 16/04/2019 21:28:46 totanhiep Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
573809 16/04/2019 08:20:06 ct390 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2976 KB
573786 16/04/2019 07:47:31 pdhuy2002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2936 KB
573763 16/04/2019 06:47:17 Nidasak Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 6448 KB
573605 15/04/2019 21:24:19 thochit Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 12344 KB
573370 15/04/2019 09:28:30 tuan3655 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2164 KB
573324 15/04/2019 07:58:31 KhongBietLam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2952 KB
573103 14/04/2019 16:21:38 harunguyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2132 KB
573066 14/04/2019 12:52:11 thuthao5794 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2152 KB
572442 12/04/2019 22:54:15 meocondp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 6500 KB
572074 11/04/2019 21:54:25 quoctrungitk16nbkqn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2788 KB
571671 10/04/2019 19:34:29 tranhoangduy2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
571660 10/04/2019 19:27:18 ntn17102003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
571262 09/04/2019 16:34:03 Sơna1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3020 KB
571260 09/04/2019 16:31:26 Sơna1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3024 KB
571259 09/04/2019 16:28:52 Sơna1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
571258 09/04/2019 16:26:59 Sơna1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3020 KB
571254 09/04/2019 16:23:13 Sơna1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
571246 09/04/2019 16:15:39 Sơna1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3020 KB
571172 09/04/2019 15:21:24 phanhaidang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 187 ms 409844 KB
571019 09/04/2019 11:30:46 nst11072003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2812 KB
570496 08/04/2019 14:03:12 trieungocminh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
570472 08/04/2019 11:26:49 TrongPhucCTG Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
569890 06/04/2019 16:54:09 vietdung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2884 KB
569733 05/04/2019 22:36:52 david0403 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
569466 05/04/2019 09:17:01 GiaCat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2940 KB
569464 05/04/2019 09:12:31 Newps Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
568998 03/04/2019 22:33:39 bobobap Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2924 KB
568899 03/04/2019 20:20:45 nguyendaiphat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2108 KB
568753 03/04/2019 14:00:59 phongan105 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2992 KB
568440 02/04/2019 17:03:09 kitkat303 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
568439 02/04/2019 17:01:22 kitkat303 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
567731 31/03/2019 17:50:04 ngoctoan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2224 KB
567481 31/03/2019 07:30:42 Hai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 389636 KB
567359 30/03/2019 20:08:55 ngbn112358 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
567117 29/03/2019 23:10:33 abc1111 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2268 KB
566801 29/03/2019 07:34:47 karasu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 318532 KB
566344 28/03/2019 14:14:53 vuonghuyen2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 203 ms 441880 KB
565977 27/03/2019 21:58:41 sherlockvanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
565843 27/03/2019 20:14:09 mnt33 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
564476 24/03/2019 22:10:10 lhviet Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 765 ms 36888 KB
564339 24/03/2019 16:40:18 tungcoi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
564309 24/03/2019 15:46:02 phamcham Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 6160 KB
563718 22/03/2019 21:12:18 triphuc315 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2192 KB
563682 22/03/2019 19:22:05 LTThanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2168 KB
563513 22/03/2019 14:10:39 fxazz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2188 KB
563512 22/03/2019 14:09:47 nghia14302 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2460 KB
563222 21/03/2019 23:53:27 ngotuankiet5a Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2820 KB
562381 19/03/2019 21:56:06 khanhhuyctg Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2252 KB
562323 19/03/2019 20:41:56 kytnn2000 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2880 KB
561784 18/03/2019 13:42:45 nhuricute Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
561346 17/03/2019 12:40:21 Trannhatnam Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 423628 KB
560994 16/03/2019 08:16:24 ntoanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
560892 15/03/2019 22:06:57 ngocminhta Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
560730 15/03/2019 15:12:51 kytnn2000 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2872 KB
560592 15/03/2019 07:24:19 quynh382003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
560284 14/03/2019 15:10:29 thpthl2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
560261 14/03/2019 14:32:41 Itachi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2588 KB
560001 14/03/2019 08:12:08 thienkun Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2972 KB
559877 13/03/2019 22:14:45 minhdung02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 331736 KB
559152 12/03/2019 16:09:03 MR_Asshole Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3004 KB
558571 11/03/2019 20:02:25 goatdoheo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3000 KB
558284 11/03/2019 14:05:16 huynguyenmkt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2556 KB
558113 11/03/2019 10:09:29 hongtrang2510 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2600 KB
558051 11/03/2019 09:26:40 phong1st Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
557688 10/03/2019 16:45:44 nguyenvu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
556714 08/03/2019 09:28:13 ffrederick Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2132 KB
556687 08/03/2019 08:36:02 long68910 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2936 KB
556410 07/03/2019 17:34:51 nguyenthanhnga Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2948 KB
556263 07/03/2019 14:45:44 vanan9205 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
556203 07/03/2019 13:57:19 Mon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3236 KB
556201 07/03/2019 13:55:42 Mon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3192 KB
556200 07/03/2019 13:54:28 Mon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3236 KB
556112 07/03/2019 09:16:10 hanluc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 413572 KB
556059 07/03/2019 08:15:03 h_giaotvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 447640 KB
555965 06/03/2019 23:10:23 proptit_12_1_13 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
555610 06/03/2019 15:07:27 ducminhtrinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
555294 05/03/2019 21:25:20 tuankhoa2908 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2180 KB
554333 03/03/2019 15:14:52 ngocminh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
552905 28/02/2019 19:38:07 hungcqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2244 KB
552043 26/02/2019 22:29:54 huydcmm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
552037 26/02/2019 22:23:47 masteroffood Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
551548 26/02/2019 07:38:38 lamcqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2252 KB
551508 25/02/2019 23:13:48 gacodelam123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3032 KB
551466 25/02/2019 21:55:50 quynh382003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2948 KB
551092 25/02/2019 10:16:05 lamcqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2608 KB
551084 25/02/2019 10:08:50 tuancqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2220 KB
551069 25/02/2019 09:58:44 duycqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2244 KB
551067 25/02/2019 09:53:55 yn2493 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2604 KB
551063 25/02/2019 09:49:15 phatdoan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2236 KB
550805 24/02/2019 17:00:18 kitkat303 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3288 KB
550803 24/02/2019 16:57:39 kaizosama Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
550801 24/02/2019 16:54:39 anhdasai245 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
550800 24/02/2019 16:54:12 AMuoi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
550796 24/02/2019 16:52:08 include Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2904 KB
550795 24/02/2019 16:52:07 asa Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2884 KB
550794 24/02/2019 16:52:03 vanhocvp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
550791 24/02/2019 16:50:05 duc1234hd Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3276 KB
550790 24/02/2019 16:49:32 vanhocvp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
550789 24/02/2019 16:48:34 hoaf13 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2900 KB
550788 24/02/2019 16:48:14 thanhcong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
550787 24/02/2019 16:47:56 taideptrai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
550783 24/02/2019 16:47:21 duc1234hd Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3276 KB
550782 24/02/2019 16:45:05 include Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
550757 24/02/2019 16:20:13 TTree Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
550457 23/02/2019 17:15:31 rianta9 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2908 KB
550444 23/02/2019 17:00:39 rianta9 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 12384 KB
550155 22/02/2019 22:36:13 ducthangivicii Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2588 KB
550134 22/02/2019 21:58:23 nguyenhathanh10tinlehongphongnamdinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2612 KB
550091 22/02/2019 21:00:09 daothanhloc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
549685 21/02/2019 20:52:20 phungduyminh1802 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
548397 19/02/2019 15:10:07 thuyvan123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3336 KB
547829 17/02/2019 21:48:21 heo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3340 KB
547719 17/02/2019 14:08:22 NoFace Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 6520 KB
547437 16/02/2019 17:05:26 kzDragon5 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2528 KB
547424 16/02/2019 16:41:44 kzDragon5 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 3108 KB
546079 13/02/2019 20:24:05 thiennhb Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
545851 13/02/2019 09:06:06 phamhahung9659 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
545499 12/02/2019 14:55:54 hoangducsmagic2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2212 KB
545401 12/02/2019 11:31:35 myhorizon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2624 KB
545297 12/02/2019 05:48:45 Qanh29 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 203 ms 451180 KB
545295 12/02/2019 05:45:26 Qanh29 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
545105 11/02/2019 18:38:03 vanquyvct Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2964 KB
544892 11/02/2019 08:47:49 ngoctuannguyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 440088 KB
544731 10/02/2019 18:51:46 thedemonstuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
544714 10/02/2019 18:03:35 thedemonstuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2928 KB
544619 10/02/2019 12:16:13 thedemonstuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
544618 10/02/2019 12:12:30 thedemonstuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3024 KB
544138 08/02/2019 12:25:41 khanha2k46pbc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
544101 08/02/2019 10:15:14 cptkhai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2244 KB
543955 07/02/2019 16:40:39 dothihoangduyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
543860 07/02/2019 12:57:20 vanhsusu03 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
543803 07/02/2019 08:51:06 dothihoangduyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2240 KB
543608 05/02/2019 21:56:54 nguyenngocthong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3276 KB
543587 05/02/2019 20:34:31 viethunganhthu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2584 KB
543087 03/02/2019 18:37:03 ducnhannguyen2410 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2212 KB
542901 03/02/2019 04:36:47 thecuongthehieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2916 KB
542850 02/02/2019 23:38:22 leviettttnh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2992 KB
542536 01/02/2019 21:46:40 gbking2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 203 ms 440792 KB
542447 01/02/2019 17:37:23 dothihoangduyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2628 KB
541882 30/01/2019 14:22:08 haxorus2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
541360 28/01/2019 15:14:21 luutrongtan232 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2556 KB
540731 26/01/2019 14:45:10 tuanhungnaruto Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
540730 26/01/2019 14:44:42 truongltt8c Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2956 KB
540728 26/01/2019 14:43:55 000DANG Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2956 KB
540727 26/01/2019 14:43:40 000DANG Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
540726 26/01/2019 14:43:23 000DANG Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
540718 26/01/2019 14:39:39 huytin8 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2956 KB
540715 26/01/2019 14:39:18 qtrungth Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2956 KB
540707 26/01/2019 14:31:04 qtrungth Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
540116 25/01/2019 09:08:57 phpx612 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2156 KB
540032 24/01/2019 20:45:42 akira12 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
539681 23/01/2019 16:51:57 tcoder Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2564 KB
539519 22/01/2019 21:58:11 ptdien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2616 KB
539024 21/01/2019 20:53:03 uchiha Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 6360 KB
537854 18/01/2019 10:49:27 phamhahung9659 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2940 KB
537788 17/01/2019 22:17:53 totanhiep Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
537630 17/01/2019 16:28:50 YoriHarumi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2584 KB
537105 16/01/2019 15:06:48 jdkun123258TDMU Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 406 ms 12748 KB
537069 16/01/2019 12:07:57 kimtoi_123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1920 KB
536395 14/01/2019 20:39:13 tronghieu220403 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2216 KB
536039 14/01/2019 08:33:06 hoangphan4256 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2828 KB
536035 14/01/2019 02:52:16 conmeocon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2816 KB
535511 12/01/2019 19:49:20 honghanh2207 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3348 KB
535357 12/01/2019 14:23:12 phancongthanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3016 KB
535251 12/01/2019 06:52:19 chilly123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2276 KB
535149 11/01/2019 21:52:12 Telephonefg Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 10200 KB
534231 10/01/2019 16:40:15 Neptune Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
534230 10/01/2019 16:38:24 Neptune Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
534228 10/01/2019 16:34:59 Neptune Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
534226 10/01/2019 16:32:58 Neptune Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
534225 10/01/2019 16:31:02 Neptune Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3000 KB
534206 10/01/2019 16:00:07 Just_a_dream Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3004 KB
534203 10/01/2019 15:58:15 Just_a_dream Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2972 KB
534199 10/01/2019 15:54:52 Just_a_dream Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
533730 09/01/2019 20:38:31 vanduc8a3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 408456 KB
533711 09/01/2019 20:20:59 blackcat2710 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2892 KB
533710 09/01/2019 20:19:30 thanhtuthcsyenlac Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 396252 KB
533452 09/01/2019 09:28:14 huynhgiao_tvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 312992 KB
533451 09/01/2019 09:27:56 minhtrieutvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3024 KB
532615 07/01/2019 20:04:33 ronaldo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
532387 07/01/2019 10:41:58 duonghaohao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2932 KB
532355 07/01/2019 10:13:06 tranchienthang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2932 KB
532352 07/01/2019 10:11:15 nguyenthithuylinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
532347 07/01/2019 10:04:11 nguyenquangdung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2948 KB
532343 07/01/2019 10:02:35 nguyenthieuthanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2948 KB
532341 07/01/2019 10:00:41 nguyenphuhuy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2980 KB
532336 07/01/2019 09:53:45 phansam2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2932 KB
532333 07/01/2019 09:52:25 CKTGNMHieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2932 KB
532325 07/01/2019 09:41:49 nguyentuankiet2005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2932 KB
532313 07/01/2019 09:32:44 tavanta Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2948 KB
532312 07/01/2019 09:31:55 tavanta Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2980 KB
532311 07/01/2019 09:30:46 tavanta Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2948 KB
532300 07/01/2019 09:22:29 nguyentandung2005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2964 KB
532287 07/01/2019 09:11:50 tavanta Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2924 KB
532138 06/01/2019 22:50:20 i_Icode0014 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2724 KB
532098 06/01/2019 22:08:41 viethunganhthu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 3188 KB
531544 06/01/2019 10:55:51 Member Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
531535 06/01/2019 10:52:38 Member Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2612 KB
531317 05/01/2019 22:02:47 lethuyyl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3012 KB
530605 04/01/2019 21:12:59 lecongnguyen16Ti Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3000 KB
529915 03/01/2019 22:08:50 biabeogo147 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
529740 03/01/2019 20:21:07 Namche Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
529508 03/01/2019 09:16:50 tanchan769 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2456 KB
529353 02/01/2019 20:23:47 mrhung1999vnvn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 12824 KB
529168 02/01/2019 14:46:42 thienhue123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2996 KB
528196 01/01/2019 21:47:49 tnnt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2628 KB
525944 09/12/2018 21:03:30 Kieuthienquyyl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3032 KB
525010 07/12/2018 19:37:32 vmt120203 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2264 KB
523870 05/12/2018 09:31:17 lamcqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2252 KB
523232 03/12/2018 20:41:56 duycqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2584 KB
522923 03/12/2018 09:49:26 59130929 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2868 KB
522885 03/12/2018 02:30:51 vinhhuong0802 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
522286 01/12/2018 20:37:17 dfwapekko Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2884 KB
521955 30/11/2018 22:23:23 6vienhdt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2416 KB
521952 30/11/2018 22:14:31 6vienhdt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
521529 29/11/2018 21:59:33 anhlavipnd199 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
521009 28/11/2018 20:10:54 minhhaiyl132 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
520988 28/11/2018 19:55:35 tuancqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2548 KB
520849 28/11/2018 09:12:52 lamcqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2188 KB
520337 27/11/2018 03:38:31 Vector Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2492 KB
520304 26/11/2018 23:55:39 htrang1004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3124 KB
519104 24/11/2018 22:02:11 phamkhanhlinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2192 KB
518310 23/11/2018 16:03:21 ngominhthu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
518091 23/11/2018 10:11:37 truonghoanghan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
517142 21/11/2018 22:44:06 nhanhuuhieu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
516832 21/11/2018 16:40:24 yn2493 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2656 KB
516435 20/11/2018 21:05:55 nguyenthanhdung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 41572 KB
515717 19/11/2018 15:11:51 anhnguyen123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
515709 19/11/2018 14:56:58 lethanhsonthd Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
515695 19/11/2018 14:46:18 pks0v1p Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
515274 18/11/2018 22:25:46 sang123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2220 KB
514338 17/11/2018 17:14:18 NghiaCPP Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2900 KB
514156 17/11/2018 09:53:53 6vienhdt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2632 KB
513539 16/11/2018 15:31:00 ayakoyuuki Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2356 KB
512286 15/11/2018 11:41:11 anhvippro123z Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2876 KB
511624 14/11/2018 22:05:01 phuongae1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2904 KB
511101 13/11/2018 21:32:57 phatdoan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2880 KB
510928 13/11/2018 20:28:05 hachanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
510591 13/11/2018 15:57:12 diemqui110105 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3004 KB
508872 10/11/2018 15:25:32 VGK_Cr7 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
508557 09/11/2018 22:10:17 tadat216 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2820 KB
508362 09/11/2018 18:29:38 congvipkhoinoi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 426868 KB
508310 09/11/2018 16:39:11 firefly_dragon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 6336 KB
508269 09/11/2018 15:27:07 lequocthai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
508178 09/11/2018 11:15:37 gadodeptraivkl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2140 KB
508162 09/11/2018 10:26:52 Backtracking Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2784 KB
507807 08/11/2018 21:29:05 missfamily97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2144 KB
507075 07/11/2018 21:00:04 nguyenvanson Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 4084 KB
507059 07/11/2018 20:49:01 tenspace Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2400 KB
507039 07/11/2018 20:41:17 tenspace Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2744 KB
506695 07/11/2018 11:53:45 trungkenbi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 4080 KB
506658 07/11/2018 11:02:50 hieuhehehieu123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2748 KB
506249 06/11/2018 20:18:01 dtskeosua Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2944 KB
505648 05/11/2018 23:14:04 giavudangle Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 2620 KB
505628 05/11/2018 22:58:00 phongkieu31 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
505417 05/11/2018 20:47:01 nhatanh10102005 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
504513 04/11/2018 14:20:21 VPFFV Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
503754 02/11/2018 22:34:39 MinhDevC Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2460 KB
502996 02/11/2018 04:00:54 a2k47phan_18 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
502109 01/11/2018 08:09:27 nguyentrungthanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
501894 31/10/2018 21:12:54 hoangnghiaviet Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2476 KB
501725 31/10/2018 19:10:57 thienchidh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 15896 KB
501716 31/10/2018 18:39:51 trantien151198 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 15860 KB
501715 31/10/2018 18:38:45 trantien151198 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 265 ms 15872 KB
501460 31/10/2018 10:23:47 sunepi719 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2548 KB
500312 29/10/2018 16:42:41 Tatsuya Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3404 KB
500307 29/10/2018 16:20:50 MTA_Asteria Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
500230 29/10/2018 13:07:01 huynhvanphu102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3004 KB
500125 29/10/2018 08:11:17 NguyenNhatMinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2268 KB
499785 28/10/2018 14:27:43 edwinda107 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2588 KB
499748 28/10/2018 11:30:56 hoangndu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2524 KB
499746 28/10/2018 11:30:02 hoangndu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
499729 28/10/2018 11:05:30 quangduyluu123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2576 KB
499354 27/10/2018 16:33:35 htdung_bl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2568 KB
498915 26/10/2018 23:03:12 trungnguyenlak2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
498741 26/10/2018 20:01:14 lmpars Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
498728 26/10/2018 19:50:51 Vinhh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3628 KB
498295 26/10/2018 08:28:16 vudangkhoi2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2896 KB
497886 25/10/2018 18:08:03 hduoc2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 12360 KB
497346 24/10/2018 23:31:54 datvaduat_7a3_tdn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2932 KB
497196 24/10/2018 22:06:03 hungduytdn7a3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
496359 23/10/2018 20:41:51 quocdongqh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3256 KB
496358 23/10/2018 20:41:44 Linh_Moi_T32 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
496356 23/10/2018 20:40:24 kakaka Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2860 KB
496354 23/10/2018 20:39:45 dnhung1997 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2860 KB
496347 23/10/2018 20:37:11 kakaka Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2860 KB
496253 23/10/2018 18:11:44 anhquoc831997 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2544 KB
496158 23/10/2018 16:08:59 quyhugo158 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
495127 21/10/2018 18:42:31 Namche Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3000 KB
494804 20/10/2018 22:00:50 Teddy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 17104 KB
494351 19/10/2018 21:17:01 trungnghia05123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2636 KB
494033 19/10/2018 15:08:35 anzuko Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2276 KB
492718 18/10/2018 21:02:40 vanan9205 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
491883 17/10/2018 21:03:02 trinhcongtai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2724 KB
491620 17/10/2018 15:12:03 khanhnguyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2752 KB
491547 17/10/2018 11:23:45 silvercode98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2148 KB
491190 16/10/2018 21:35:08 minh98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2776 KB
490366 16/10/2018 05:26:05 nhuphuc2204 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3040 KB
490053 15/10/2018 20:40:10 hduoc2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2244 KB
490020 15/10/2018 20:17:01 hduoc2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 296 ms 12408 KB
489680 15/10/2018 09:30:52 bk201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3016 KB
489281 14/10/2018 19:46:49 lehoang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3000 KB
487602 12/10/2018 15:51:44 haihaihaihai0123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2660 KB
484722 10/10/2018 20:14:27 quangduyluu123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2492 KB
484606 10/10/2018 15:39:10 zxcvbnm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
484516 10/10/2018 10:42:48 truong19 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2832 KB
484074 09/10/2018 17:38:32 kid2201 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2776 KB
483760 09/10/2018 13:26:47 bao2342 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2196 KB
483164 08/10/2018 15:09:12 minhem1231 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 531 ms 22276 KB
483163 08/10/2018 15:09:10 minhem1231 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 609 ms 22280 KB
483162 08/10/2018 15:08:31 minhem1231 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 484 ms 22276 KB
482571 07/10/2018 13:28:00 ngobao Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2500 KB
482353 06/10/2018 23:40:11 nbphong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 7252 KB
481972 06/10/2018 17:13:33 pvannvu2512 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 17040 KB
481971 06/10/2018 17:11:12 pvannvu2512 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 10900 KB
481969 06/10/2018 17:08:18 pvannvu2512 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 17092 KB
481968 06/10/2018 17:07:30 pvannvu2512 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 390 ms 17136 KB
481814 06/10/2018 14:12:20 tien05062004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2904 KB
481813 06/10/2018 14:10:36 bxgbaki Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
481805 06/10/2018 13:53:56 tuanltt1252004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2904 KB
481547 05/10/2018 21:44:11 ThaoAVang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3224 KB
481392 05/10/2018 19:48:24 onism Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2804 KB
481261 05/10/2018 17:13:30 094175234 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3284 KB
480134 04/10/2018 16:03:17 tuantaitungo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2116 KB
479443 03/10/2018 17:23:48 anhdhhp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 3224 KB
479052 02/10/2018 21:31:57 luckyboy__qh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
478692 02/10/2018 15:40:35 minh3352 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2152 KB
478376 02/10/2018 08:17:39 Asteross Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3020 KB
478367 02/10/2018 08:04:51 minhduc331ns Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2644 KB
478092 01/10/2018 21:01:48 hoangteo0103 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3304 KB
477937 01/10/2018 17:23:42 dungcnttk51mta Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2192 KB
477447 30/09/2018 21:31:12 gauthodainai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
476907 29/09/2018 22:12:48 gauthodainai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2220 KB
476338 29/09/2018 09:35:18 hitu01 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2196 KB
476094 28/09/2018 20:44:43 viet2805 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3168 KB
475690 28/09/2018 10:51:42 lengocphuc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2636 KB
475689 28/09/2018 10:50:48 lengocphuc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2624 KB
475688 28/09/2018 10:49:13 lengocphuc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2628 KB
475654 28/09/2018 09:44:06 hitu08 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2240 KB
475595 28/09/2018 00:21:59 gaovangbn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3220 KB
475591 28/09/2018 00:15:18 gaovangbn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3136 KB
475378 27/09/2018 21:39:58 nguyenmanhthien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2156 KB
474292 26/09/2018 15:04:08 cbl_dai10t4 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
474156 26/09/2018 10:50:44 anhngque Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
473409 25/09/2018 10:07:12 lehaiduyem123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 406 ms 455360 KB
473297 25/09/2018 09:15:26 wolf_boss Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2940 KB
473268 25/09/2018 08:23:17 cbl_hoaitt4 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
473224 25/09/2018 01:05:15 LoHong2k3_IT_K36 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3272 KB
472566 23/09/2018 21:22:21 vinhnt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2860 KB
472280 23/09/2018 13:17:21 trantien151198 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3272 KB
472250 23/09/2018 11:27:35 viet2805 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2852 KB
472128 23/09/2018 00:27:41 10ngocanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2584 KB
471494 21/09/2018 21:42:50 dungprovn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2620 KB
471218 21/09/2018 11:46:32 ailab Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
470019 19/09/2018 23:52:17 12hooks Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3036 KB
469254 18/09/2018 18:38:03 BBBBBBBB Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2880 KB
468382 17/09/2018 15:21:12 hungvu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2808 KB
468379 17/09/2018 15:19:31 sungtranna0801 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2812 KB
468367 17/09/2018 15:08:50 NQT1998 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2820 KB
468364 17/09/2018 15:08:10 haodeptrai Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2820 KB
468360 17/09/2018 15:04:49 Tran_Thanh_Oai97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2816 KB
468324 17/09/2018 14:28:45 DeBruyne Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2776 KB
468175 16/09/2018 21:46:54 red Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2788 KB
467404 15/09/2018 20:19:33 nguyenthanhhien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
467399 15/09/2018 20:07:23 tuanltt1252004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2932 KB
466972 14/09/2018 22:34:11 cotyey Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2496 KB
466891 14/09/2018 21:34:03 black_stone Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 5692 KB
466800 14/09/2018 19:21:22 hitu03 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2824 KB
466582 14/09/2018 14:30:02 nhanspy Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
466376 13/09/2018 22:45:11 lephuocdat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2160 KB
465463 12/09/2018 16:32:05 Summer8103 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 265 ms 453396 KB
465075 12/09/2018 02:19:21 hellosunny Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2596 KB
465058 12/09/2018 00:49:17 EtsuDaemon Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 85260 KB
464378 11/09/2018 08:22:36 traptrap1104 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 3176 KB
463734 10/09/2018 10:49:44 Gib5102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
463599 09/09/2018 23:12:43 long_thathu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2056 KB
463537 09/09/2018 21:56:55 Thethvl123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
462151 07/09/2018 21:54:38 ngocthien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2160 KB
462114 07/09/2018 21:01:48 zxcvbnm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
461792 07/09/2018 12:22:17 hoatmt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
461295 06/09/2018 15:26:35 phuong2003vtvip Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 454052 KB
461080 06/09/2018 09:05:13 manh123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
461004 05/09/2018 23:41:45 MTAK53 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
460822 05/09/2018 20:34:26 hanhien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2196 KB
460358 04/09/2018 20:12:57 xiabui Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 3280 KB
460334 04/09/2018 19:38:01 phuong011999vn Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
460231 04/09/2018 16:11:51 maihuuton987 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2544 KB
460224 04/09/2018 16:04:11 maihuuton987 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2528 KB
459545 03/09/2018 15:41:48 duong2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2964 KB
459158 02/09/2018 20:39:17 namvkim123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
459072 02/09/2018 16:55:20 Linh_kuty Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2956 KB
459051 02/09/2018 16:28:41 BVs_cớp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2980 KB
458989 02/09/2018 14:18:34 zolydyck00 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2448 KB
458861 02/09/2018 10:34:34 nguyenanhsnake Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2524 KB
458068 31/08/2018 10:49:53 minhanhgaru Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 3280 KB
458067 31/08/2018 10:48:25 minhanhgaru Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
458037 31/08/2018 10:11:11 minhanhgaru Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 10324 KB
457078 29/08/2018 15:39:10 xikhud Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2452 KB
456993 29/08/2018 13:17:06 hocchuyentin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
456992 29/08/2018 13:16:32 hocchuyentin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2208 KB
456137 27/08/2018 16:12:54 FireArcanist Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2968 KB
455991 26/08/2018 22:37:41 GreenHat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
455990 26/08/2018 22:34:43 GreenHat Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2224 KB
455921 26/08/2018 20:06:28 hitu01 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
455838 26/08/2018 12:51:16 hitu05 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
455836 26/08/2018 12:39:03 hitu07 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2904 KB
455834 26/08/2018 12:37:36 leluyen1502 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
455684 25/08/2018 21:10:11 MonsterTTRR_6a3_2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 3900 KB
455681 25/08/2018 21:08:44 MonsterTTRR_6a3_2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 140 ms 101812 KB
455678 25/08/2018 21:06:02 MonsterTTRR_6a3_2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 3304 KB
455676 25/08/2018 21:04:52 MonsterTTRR_6a3_2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 497892 KB
455668 25/08/2018 20:22:31 phamanmaithao10 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2916 KB
455510 25/08/2018 12:26:15 Hoangnhunggpc1981 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3000 KB
455448 25/08/2018 10:38:32 HHHHHHHH Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2220 KB
455374 25/08/2018 05:17:21 namlawng123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2240 KB
454428 22/08/2018 23:21:50 hitu02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2196 KB
454418 22/08/2018 22:59:55 hitu02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2916 KB
453305 20/08/2018 15:32:52 popiga4321 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2256 KB
452848 18/08/2018 23:38:23 lekyatc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3152 KB
452818 18/08/2018 22:34:08 huuthien198zz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2760 KB
452779 18/08/2018 21:29:15 Meliodas Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2476 KB
452732 18/08/2018 19:59:28 VINH_17_50 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2468 KB
452537 18/08/2018 10:13:27 vutrungnghia Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2852 KB
451973 17/08/2018 05:15:01 neddie Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3392 KB
451499 16/08/2018 14:59:11 lucdaoquanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
450867 14/08/2018 23:06:54 nguyenxuanhaa3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
449658 12/08/2018 16:00:47 jsomebodywtbl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 328 ms 16748 KB
448930 10/08/2018 14:43:53 long68910 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
448929 10/08/2018 14:43:01 long68910 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
448926 10/08/2018 14:27:57 Duc_Trung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
448853 10/08/2018 10:16:39 ducansuper Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2948 KB
448849 10/08/2018 10:08:06 moitapcode Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
448846 10/08/2018 10:06:36 lehaiduyem123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 454908 KB
448843 10/08/2018 10:04:40 dankcute Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2956 KB
448648 09/08/2018 20:41:22 NhiemHK Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3284 KB
447922 07/08/2018 21:06:18 khanhsaker97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2500 KB
447051 04/08/2018 09:34:46 MonsterTTRR_6a3_2006 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2512 KB
446715 02/08/2018 22:45:06 LongÇhampion Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2148 KB
446399 02/08/2018 00:33:58 haxorus2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 448748 KB
446194 01/08/2018 15:45:42 0941054 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 415148 KB
446003 01/08/2018 07:57:46 thaolinh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 268056 KB
445894 31/07/2018 20:04:50 duong2 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
445659 30/07/2018 22:30:16 ailab Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
445466 30/07/2018 14:50:26 bluecat9x Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2804 KB
445216 29/07/2018 22:13:12 an Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2972 KB
443781 24/07/2018 23:13:43 phuongnhi_tran_1206 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2448 KB
443525 23/07/2018 22:54:02 lkn_ptnk1821 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3132 KB
443352 23/07/2018 15:06:07 QuỳnhNhư Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 328 ms 454592 KB
442902 21/07/2018 20:55:35 paradisebay Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2544 KB
442759 21/07/2018 01:30:26 cyb3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2560 KB
442758 21/07/2018 01:28:36 cyb3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2180 KB
442757 21/07/2018 01:28:08 cyb3 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2576 KB
442755 21/07/2018 01:20:36 chiyb2015 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
442078 18/07/2018 19:42:40 hdv250202 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2544 KB
442006 18/07/2018 15:42:52 zxcvbgt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
441997 18/07/2018 15:20:10 tronghieuACM Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2896 KB
441990 18/07/2018 14:57:20 linhle232001 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1924 KB
441982 18/07/2018 14:39:08 truonghxpt1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2232 KB
441669 17/07/2018 14:00:52 hung30052002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
441425 16/07/2018 14:37:42 trungtt123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 312 ms 13248 KB
441417 16/07/2018 14:13:43 rangnokapk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2512 KB
441043 14/07/2018 11:00:59 xuanvuong Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
441042 14/07/2018 11:00:06 NamDo Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2508 KB
440835 13/07/2018 16:03:48 buihoat2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
440834 13/07/2018 16:03:30 buihoat2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
439868 10/07/2018 16:47:35 ducanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 344092 KB
439824 10/07/2018 15:05:52 nakrothpro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 343 ms 503672 KB
439796 10/07/2018 12:33:42 tototete Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
439738 10/07/2018 08:13:32 damsanchv Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2560 KB
439182 07/07/2018 18:38:53 geniusfire99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
438957 06/07/2018 16:48:59 tronglh0104 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2592 KB
438884 06/07/2018 15:56:41 haicoi_vt02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2224 KB
438862 06/07/2018 15:42:17 anhduy1811 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2860 KB
438855 06/07/2018 15:36:24 paradisebay Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2872 KB
438760 06/07/2018 09:24:56 hoangmychv2002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2220 KB
438466 04/07/2018 22:23:42 KHOI2611 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
438113 02/07/2018 16:21:12 x0zero0x Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2252 KB
437963 02/07/2018 08:43:25 jackcookies020 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
437950 02/07/2018 00:33:16 iostream Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 11376 KB
437778 30/06/2018 23:50:41 hoanghiepd17 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 12452 KB
437138 28/06/2018 08:34:09 ironmank37d Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2660 KB
436974 27/06/2018 08:51:48 quangtienlkhigh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 3336 KB
436153 23/06/2018 21:41:28 kaitoukid1609 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
436021 23/06/2018 13:01:56 chienbinhlyoko Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 3036 KB
436001 23/06/2018 08:58:40 abc0o0o Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3344 KB
435991 22/06/2018 23:04:33 nhattuan722 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3032 KB
435834 22/06/2018 08:51:29 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3344 KB
435832 22/06/2018 08:50:54 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3584 KB
435830 22/06/2018 08:48:44 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
434813 21/06/2018 09:52:01 nhphucqt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
434425 19/06/2018 13:01:07 kakaka Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1820 KB
434058 17/06/2018 17:19:13 lugan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
433969 17/06/2018 08:31:09 inomatit82 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2960 KB
433714 16/06/2018 08:34:38 hung30052002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1928 KB
433640 15/06/2018 12:18:09 ducanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 443388 KB
432404 12/06/2018 22:02:23 baohuynh1215 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2220 KB
432224 11/06/2018 20:45:03 ledat112233 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 2540 KB
431601 08/06/2018 20:37:24 thangvt202 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 312 ms 439164 KB
431183 07/06/2018 13:26:20 thang2k60 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 281 ms 282428 KB
430905 06/06/2018 15:27:09 khoi2410 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3692 KB
430749 05/06/2018 18:49:32 missuni Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3036 KB
430734 05/06/2018 18:10:34 missuni Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 281 ms 357728 KB
430263 03/06/2018 21:12:02 rk800 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2672 KB
427721 28/05/2018 09:38:33 hisiter Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2816 KB
427720 28/05/2018 09:33:25 hisiter Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 3320 KB
427544 27/05/2018 15:22:21 maxnguyen2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 281 ms 414360 KB
427478 26/05/2018 22:48:04 blahbleh111 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2152 KB
427477 26/05/2018 22:38:17 tu3297 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
427440 26/05/2018 20:15:35 buidinhpham2004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
427318 25/05/2018 22:58:01 newbietm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 203 ms 292800 KB
427304 25/05/2018 21:31:26 Pejunmapdit Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 344840 KB
427008 25/05/2018 09:59:18 nhathuypt25 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1940 KB
426768 23/05/2018 23:09:40 vietthanh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
426767 23/05/2018 23:08:36 ngattaro Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
426235 21/05/2018 17:23:24 NTUThananhthien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3012 KB
425453 17/05/2018 10:27:26 nhhpbc7a1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 281 ms 418736 KB
425435 17/05/2018 09:15:08 chicken1996 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
424878 14/05/2018 20:55:58 fake1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2184 KB
424468 13/05/2018 11:55:05 sruletheworld Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2904 KB
424467 13/05/2018 11:39:44 sruletheworld Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2908 KB
424466 13/05/2018 11:39:21 sruletheworld Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2908 KB
424222 12/05/2018 08:24:36 thaitung_0410 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2944 KB
424093 11/05/2018 15:56:10 EdwardNguyen Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2948 KB
424086 11/05/2018 15:29:29 smartSheep Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2944 KB
424085 11/05/2018 15:28:33 smartSheep Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2944 KB
422905 03/05/2018 09:16:42 Quanpro98 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3096 KB
422819 02/05/2018 19:45:26 manhtuan0206 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 311324 KB
422816 02/05/2018 19:31:41 manhtuan0206 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 436528 KB
422626 01/05/2018 18:22:51 hoanganhlccl Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2880 KB
422408 30/04/2018 14:48:37 viethuy99 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
422088 29/04/2018 13:22:33 nguyenvantien0903 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
421817 28/04/2018 11:42:45 unknown01 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
421660 27/04/2018 08:37:33 loc258 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3016 KB
420231 21/04/2018 22:08:13 JamesBu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2944 KB
420213 21/04/2018 21:43:13 TranHoang Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2936 KB
419313 18/04/2018 22:43:14 thien0914033912 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3372 KB
416592 12/04/2018 20:03:45 nguyentuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2248 KB
416591 12/04/2018 20:02:02 nguyentuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2232 KB
416589 12/04/2018 20:01:25 phamthanhtrung123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2996 KB
416281 12/04/2018 09:20:46 Love4T144 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
416270 12/04/2018 08:58:43 lecungtien Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 109 ms 3564 KB
416002 11/04/2018 15:26:40 hoangthuc701 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2200 KB
415701 10/04/2018 21:59:16 phuckg2002 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2092 KB
415593 10/04/2018 18:53:29 aiva178 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 322584 KB
415460 10/04/2018 10:01:02 longem10tin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 265 ms 348204 KB
415168 09/04/2018 13:29:23 khaquoc1601 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 452152 KB
414547 07/04/2018 21:21:06 nguyentuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2196 KB
414546 07/04/2018 21:19:11 nguyentuan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2136 KB
414257 06/04/2018 23:10:19 haiyenk98lhp Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2172 KB
413901 06/04/2018 08:28:34 55555 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 363672 KB
413896 06/04/2018 08:22:51 thuy12052004 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 376728 KB
413357 04/04/2018 22:52:16 start008 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
411874 31/03/2018 23:15:36 0946264390 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 421416 KB
411817 31/03/2018 21:15:29 BuiTriDung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2100 KB
411740 31/03/2018 16:37:45 __________ Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 2400 KB
411494 30/03/2018 23:03:19 vantho1298 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2832 KB
411481 30/03/2018 22:49:31 vantho1298 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2848 KB
410736 29/03/2018 09:55:48 levanthuc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2924 KB
410437 28/03/2018 13:31:26 hoi_lam_gi Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 445996 KB
410010 27/03/2018 14:24:46 letanminhtoan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 218 ms 291756 KB
410004 27/03/2018 14:19:07 reaper2003 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2940 KB
409982 27/03/2018 13:48:12 loc258 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2940 KB
409908 27/03/2018 10:24:58 hungokok Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 281972 KB
409603 26/03/2018 19:49:52 nguyendt456 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2124 KB
408839 24/03/2018 20:31:40 trang2002cool02 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2124 KB
408761 24/03/2018 14:18:58 tinhochbt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 296 ms 451196 KB
408712 24/03/2018 13:09:51 trananhprince Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2488 KB
408711 24/03/2018 13:09:00 trananhprince Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 12480 KB
408392 23/03/2018 14:46:25 tinhochbt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 250 ms 450812 KB
407162 21/03/2018 09:22:07 Anh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
406335 19/03/2018 07:55:31 chetzoitao11 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2536 KB
406325 18/03/2018 23:20:36 kaitou1412 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms