Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740539 04/04/2020 22:53:19 phantom906 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3748 KB
740515 04/04/2020 21:58:01 thiennhan2701 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3268 KB
739774 03/04/2020 10:30:48 python_train Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 312 ms 14660 KB
738401 30/03/2020 12:06:01 byvf Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3288 KB
737212 26/03/2020 07:19:13 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
737067 25/03/2020 18:00:43 bbamm Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
736909 25/03/2020 08:53:11 knam4202 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 4032 KB
736603 23/03/2020 22:22:24 hoangmanh123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 4072 KB
736242 22/03/2020 22:45:33 DSQT Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 171 ms 14124 KB
735817 21/03/2020 16:25:50 sunarrior Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2476 KB
735816 21/03/2020 16:24:58 sunarrior Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3196 KB
735715 21/03/2020 09:45:42 hongtrang2510 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2660 KB
735714 21/03/2020 09:44:37 hongtrang2510 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2632 KB
735713 21/03/2020 09:44:27 hongtrang2510 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2660 KB
734969 18/03/2020 23:21:42 KAN19 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2900 KB
734959 18/03/2020 22:59:03 mh3179 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3512 KB
733563 16/03/2020 22:23:58 ducduyltt59 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2416 KB
733380 16/03/2020 08:10:28 anhnguyen123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3920 KB
733324 15/03/2020 19:53:08 watanabe2804 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 2576 KB
733175 15/03/2020 03:28:06 jeremie_belpois Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 156 ms 14436 KB
732980 14/03/2020 10:39:52 tienloc_dz Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3520 KB
731891 13/03/2020 15:12:29 daohuulong2020 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3480 KB
731736 12/03/2020 20:20:10 khongcoten002 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2584 KB
731711 12/03/2020 18:28:26 ntphong Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3456 KB
731258 11/03/2020 15:35:11 tam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2860 KB
731093 10/03/2020 23:10:04 hokage1201 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3752 KB
729952 07/03/2020 10:47:26 minh12131415 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3448 KB
729637 06/03/2020 10:54:17 hieuishere Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 1868 KB
729636 06/03/2020 10:52:09 round143 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2416 KB
729416 05/03/2020 22:11:41 tranduythai Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3072 KB
729393 05/03/2020 21:55:33 thanhlong123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3072 KB
729386 05/03/2020 21:49:52 vhskillpro2 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 156 ms 13780 KB
729357 05/03/2020 21:20:08 binh123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
729350 05/03/2020 21:12:55 vietanhk99 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2444 KB
729321 05/03/2020 20:50:41 zest135 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3072 KB
727755 01/03/2020 23:09:49 duylele1173 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
727747 01/03/2020 22:54:59 Shinobu Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3088 KB
727650 01/03/2020 20:41:04 Kduy9180 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2856 KB
727151 29/02/2020 09:45:13 zxcvbnmasdfghjkl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
727108 29/02/2020 07:18:57 traitorakali Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
727039 28/02/2020 20:51:13 pkconan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
726758 27/02/2020 23:26:49 ductran04 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2320 KB
726659 27/02/2020 21:41:43 hienluongkl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4028 KB
726628 27/02/2020 21:14:59 AngusX Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3064 KB
726622 27/02/2020 21:10:33 dangnguyen9003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2868 KB
726331 27/02/2020 09:32:55 pkconan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3064 KB
726075 26/02/2020 15:50:20 duylele1173 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
725856 26/02/2020 09:03:09 hienluongkl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2364 KB
725843 26/02/2020 08:21:24 congbinh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3420 KB
725745 25/02/2020 21:38:29 faker2x Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3412 KB
725632 25/02/2020 17:48:13 pkconan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3092 KB
725164 24/02/2020 16:49:36 tuananh1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2988 KB
724855 23/02/2020 22:16:45 baoduytran Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2164 KB
724549 23/02/2020 14:35:02 leminhhung Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2852 KB
724463 23/02/2020 10:48:59 Akira Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2856 KB
723164 20/02/2020 12:42:33 drlamlqd9 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3372 KB
723157 20/02/2020 12:32:17 congbinh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3404 KB
723127 20/02/2020 11:13:06 damminhquan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3376 KB
722648 19/02/2020 15:01:09 19521515 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3252 KB
721972 18/02/2020 10:18:41 nhatthang2704 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3152 KB
721905 18/02/2020 07:52:48 Sángolympic Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3144 KB
721291 16/02/2020 23:51:13 Quang249 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3128 KB
720277 14/02/2020 23:09:47 khanhtron03 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3180 KB
719830 13/02/2020 23:59:34 ngophuthinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2464 KB
719724 13/02/2020 20:15:44 ntphong Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3412 KB
719446 13/02/2020 10:10:20 I_love_Linh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3116 KB
718835 11/02/2020 22:28:46 Love Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
718387 11/02/2020 10:48:45 dangthithuyen Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3544 KB
718063 10/02/2020 19:08:24 mashiro9933 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2900 KB
717527 09/02/2020 20:18:56 quanit2k4 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
717514 09/02/2020 19:57:52 trandat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2612 KB
716208 07/02/2020 12:03:12 nguyenthehop Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 218 ms 14748 KB
714174 04/02/2020 09:20:29 cuongbvbn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
714142 04/02/2020 08:37:25 cuongbvbn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
714087 03/02/2020 22:03:12 khongcoten002 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3160 KB
713928 03/02/2020 16:58:54 manduyquang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3380 KB
713420 02/02/2020 14:49:31 cuongbvbn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
713090 01/02/2020 18:13:13 quythu2005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 3144 KB
712968 01/02/2020 10:34:55 GIN1207 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3104 KB
712928 01/02/2020 09:56:36 tienloc_tvn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3524 KB
712925 01/02/2020 09:54:10 kimcuong_tvn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3372 KB
712921 01/02/2020 09:51:27 kimngan_tvn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3472 KB
712725 31/01/2020 20:21:54 hoangle134134 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2920 KB
710451 28/01/2020 12:11:12 tranbac1128 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3296 KB
710385 27/01/2020 22:52:50 shiraishi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2908 KB
710068 26/01/2020 21:09:16 cbl_conghuynh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3176 KB
709598 24/01/2020 16:49:45 bku_lapis Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2824 KB
709583 24/01/2020 16:01:22 drloc2004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3068 KB
709464 24/01/2020 09:39:24 lequocbinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2904 KB
709410 23/01/2020 23:51:45 tranminhprvt01 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3092 KB
708900 22/01/2020 22:14:49 nguyenduythanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3200 KB
708510 22/01/2020 07:26:29 Phanvythien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2876 KB
708151 21/01/2020 18:55:42 khactrinhtl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3184 KB
708147 21/01/2020 18:40:20 khactrinhtl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3184 KB
708097 21/01/2020 15:05:03 manhender Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2144 KB
707907 21/01/2020 05:16:12 quachtridat Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 156 ms 13732 KB
707905 21/01/2020 05:00:37 KingChicKEn_1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 4060 KB
707676 20/01/2020 19:17:17 caocuong1210 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3252 KB
707060 19/01/2020 10:16:33 KingChicKEn_1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 6392 KB
706982 18/01/2020 21:44:23 hello5423 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3004 KB
706654 18/01/2020 11:41:39 HackerMan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3324 KB
705889 16/01/2020 20:16:15 Dan_De_Nui Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3264 KB
705866 16/01/2020 19:00:03 suxzat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 250 ms 4448 KB
705263 15/01/2020 18:55:59 phgquynh2208 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
705217 15/01/2020 16:20:45 AnhANcogang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2196 KB
704511 14/01/2020 00:22:04 Hoang_Tan_Phu_Quoc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2196 KB
704089 13/01/2020 13:13:58 kimjisoo Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 3304 KB
703945 13/01/2020 08:19:29 haupas Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
703828 12/01/2020 21:30:47 kyrieirving1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2856 KB
703665 12/01/2020 18:31:21 myxnguyen894 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2672 KB
703664 12/01/2020 18:28:50 manhdcd123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
703524 12/01/2020 15:40:47 RengaGunner Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3420 KB
703485 12/01/2020 14:36:17 duyvu123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3420 KB
703366 12/01/2020 10:15:42 0977859215 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2656 KB
703354 12/01/2020 10:06:46 ashura2k5501 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3004 KB
702810 11/01/2020 13:05:55 viocuong Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 187 ms 14796 KB
702703 11/01/2020 09:29:44 cowduyhai Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3564 KB
702701 11/01/2020 09:25:24 nvt2003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3504 KB
702498 10/01/2020 20:52:28 BestTroll Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
702490 10/01/2020 20:42:09 Hoang10TH Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 2608 KB
702204 10/01/2020 14:29:05 Master_creww Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3484 KB
701610 09/01/2020 16:16:58 va03102004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3184 KB
701534 09/01/2020 15:16:28 khanhld Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3304 KB
700575 07/01/2020 23:24:36 nemesis Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2576 KB
700476 07/01/2020 21:08:42 ntkluanccva10tin Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 250 ms 5116 KB
700350 07/01/2020 18:25:48 khanhnhat123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
699691 07/01/2020 00:03:35 ntphong Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2848 KB
699460 06/01/2020 21:40:35 Trung13102000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3328 KB
698743 05/01/2020 21:07:41 12345678910 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
698554 05/01/2020 15:56:44 hongnghia Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3988 KB
698516 05/01/2020 15:24:01 0842020263 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 4080 KB
698494 05/01/2020 15:07:31 Huwng Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 4148 KB
698481 05/01/2020 14:59:03 metide Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3056 KB
697910 04/01/2020 15:35:35 tahoangquan2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
697812 04/01/2020 14:45:01 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 3284 KB
697578 04/01/2020 08:16:22 Paikugon Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3312 KB
697429 03/01/2020 21:26:20 novaphoenix Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
697272 03/01/2020 18:44:52 huuhoangle Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3140 KB
696959 03/01/2020 11:25:33 Pyster Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
696859 03/01/2020 09:43:28 ntphong Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3528 KB
696806 03/01/2020 07:08:46 whoisthatguy Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3508 KB
696687 02/01/2020 22:36:59 anhkhoa09032004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3528 KB
696573 02/01/2020 20:33:27 HaiPip Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3536 KB
696492 02/01/2020 18:12:42 hokhanhduy Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3276 KB
696355 02/01/2020 15:02:48 7 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
695886 01/01/2020 16:34:03 tranbac1128 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3276 KB
695885 01/01/2020 16:32:24 tranbac1128 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3276 KB
695870 01/01/2020 16:07:14 hokhanhduy Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3276 KB
695581 31/12/2019 19:36:06 nnbxxx Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 250 ms 3400 KB
695580 31/12/2019 19:35:44 ngobao Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 250 ms 3852 KB
695501 31/12/2019 16:13:50 Vero_senpai Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
695375 31/12/2019 12:05:25 huuloca2k43 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3312 KB
695178 30/12/2019 22:17:21 quythanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2908 KB
695107 30/12/2019 21:06:27 tuilatui132 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3120 KB
694733 29/12/2019 20:48:33 dang8altt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3288 KB
694490 28/12/2019 21:52:55 duc04122004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2584 KB
694423 28/12/2019 19:23:36 personal2233 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3016 KB
694405 28/12/2019 17:43:02 manhll Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3116 KB
694211 28/12/2019 09:26:17 vanphuc2409 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3280 KB
694084 27/12/2019 20:57:32 vinhpele Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3116 KB
693721 26/12/2019 22:06:49 quoclan99 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 265 ms 4472 KB
693562 26/12/2019 15:43:26 lephucchi12112004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3028 KB
693118 25/12/2019 15:14:18 wolfejames Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
693114 25/12/2019 15:02:14 haidang172005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3116 KB
692878 24/12/2019 20:48:53 atsichts Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
692508 24/12/2019 09:01:54 levanthao10tin Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 4084 KB
692057 22/12/2019 23:56:17 minhquandinhcao Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 250 ms 4460 KB
691867 22/12/2019 13:25:47 110117051 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
691791 22/12/2019 08:32:17 0343249261 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3432 KB
691404 21/12/2019 08:42:29 miumiu623 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 3484 KB
691357 20/12/2019 23:55:39 junloveyin Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
691354 20/12/2019 23:53:31 junloveyin Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2660 KB
691350 20/12/2019 23:48:10 stkirito74 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
691348 20/12/2019 23:45:17 stkirito74 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3520 KB
691281 20/12/2019 22:16:49 conlocdaifa Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 18180 KB
691092 20/12/2019 16:05:04 daiky2579 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 2656 KB
691091 20/12/2019 16:03:37 daiky2579 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 2320 KB
691083 20/12/2019 15:27:24 tthghhkt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3496 KB
690790 19/12/2019 15:21:34 tranthuyan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2652 KB
689900 17/12/2019 17:40:20 quocviet2001 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3760 KB
689898 17/12/2019 17:38:29 nghia3092001 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3156 KB
689876 17/12/2019 16:57:50 duyluan3110 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3460 KB
689707 17/12/2019 14:41:01 amazing Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3168 KB
689682 17/12/2019 14:14:08 10mũ9 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3168 KB
689506 16/12/2019 22:33:23 hopnguyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3288 KB
689160 16/12/2019 15:01:33 Nhi23072002 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3144 KB
688942 15/12/2019 20:24:09 Firstsight2709 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4028 KB
688655 14/12/2019 23:37:52 RH07 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3940 KB
688304 14/12/2019 10:36:23 Sơna1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2460 KB
687722 12/12/2019 20:06:47 truong9cltt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3456 KB
687678 12/12/2019 17:51:18 fh2512 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3500 KB
687607 12/12/2019 15:52:05 vuthingocyen Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3108 KB
687507 12/12/2019 14:46:24 chenlinong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 4068 KB
687404 12/12/2019 10:18:11 thienminh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4084 KB
687121 11/12/2019 15:01:21 huytin8 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3548 KB
687113 11/12/2019 14:57:29 000DANG Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
687022 11/12/2019 13:54:33 rongvuahoangkim Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3536 KB
686642 10/12/2019 15:20:44 thongoc1984 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3372 KB
686524 10/12/2019 08:20:19 huukhanhk39a Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2940 KB
686380 09/12/2019 17:08:30 hoangmanh123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4112 KB
686339 09/12/2019 15:51:09 jackykg Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 1952 KB
686325 09/12/2019 15:22:11 baohoang2004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2504 KB
686324 09/12/2019 15:21:10 baohoang2004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2512 KB
686069 08/12/2019 10:05:43 pingponggame Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 3300 KB
685982 07/12/2019 21:07:56 hieu Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 890 ms 52564 KB
685645 06/12/2019 20:04:32 hoangchisi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2516 KB
685543 06/12/2019 15:20:51 Caomylinh02 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3740 KB
684547 04/12/2019 10:24:59 nguyenanhquoc511 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3328 KB
684354 03/12/2019 15:42:35 tekachi_mochikamedo Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
684328 03/12/2019 15:10:17 cexrytse Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
683893 02/12/2019 19:32:24 admin2009 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3296 KB
683203 30/11/2019 21:49:53 khongminhtuan2006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3300 KB
683183 30/11/2019 21:30:44 anhlapro260398 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 171 ms 13596 KB
682877 30/11/2019 13:06:31 thuyngocha98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 41596 KB
682835 30/11/2019 10:46:20 ishokusogiria Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2924 KB
682668 29/11/2019 23:37:27 d11 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682548 29/11/2019 21:05:32 thuvân Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682518 29/11/2019 20:39:20 camnguyenmeow Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2928 KB
682460 29/11/2019 19:33:01 arianagrande Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 125 ms 4352 KB
682352 29/11/2019 15:51:57 kalijay Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 109 ms 4352 KB
682314 29/11/2019 15:19:29 dangdinhkhiem Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682302 29/11/2019 15:05:41 hieutvtt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682191 29/11/2019 13:51:49 phamchibinh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682143 29/11/2019 10:39:15 hoa1705 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682081 29/11/2019 09:13:09 JoySluxirt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
682067 29/11/2019 08:37:43 110117051 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2636 KB
682065 29/11/2019 08:37:15 110117051 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2636 KB
682063 29/11/2019 08:36:41 110117051 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2636 KB
681970 28/11/2019 22:56:49 110117051 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2640 KB
681968 28/11/2019 22:52:06 110117051 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2636 KB
680339 26/11/2019 09:59:11 Sángolympic Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2412 KB
680302 26/11/2019 07:40:09 Hàoa1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
680226 25/11/2019 23:01:05 thanhthien79 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3328 KB
680176 25/11/2019 22:30:26 cmtanphat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2440 KB
680000 25/11/2019 15:16:24 vanducanh422003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3180 KB
679979 25/11/2019 14:51:16 dungnj Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3172 KB
678526 22/11/2019 19:13:37 CodeWar37 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2936 KB
677325 22/11/2019 08:43:46 phamthanhan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
676908 21/11/2019 13:53:21 sbgssol Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 2540 KB
676907 21/11/2019 13:52:10 sbgssol Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3964 KB
676248 19/11/2019 20:53:31 linhngao121212 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3112 KB
675914 19/11/2019 00:10:46 canhtoannct Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3472 KB
675754 18/11/2019 20:56:12 ok12duong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2784 KB
675753 18/11/2019 20:55:15 ok12duong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2784 KB
675635 18/11/2019 15:36:53 phatbs3011 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 10336 KB
675596 18/11/2019 14:51:32 vananha2k23 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 4040 KB
675445 18/11/2019 09:36:24 phạm_Linh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3112 KB
675144 17/11/2019 19:38:43 eltxic Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3960 KB
675013 17/11/2019 14:19:26 kiki1999 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3960 KB
675006 17/11/2019 14:10:38 Quynh090201 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3100 KB
674763 16/11/2019 22:23:35 binhlecong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2460 KB
674731 16/11/2019 21:44:56 dinhhuuduc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3944 KB
674674 16/11/2019 19:21:51 NQT1998 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3944 KB
674502 16/11/2019 02:56:23 hitu1906 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
674410 15/11/2019 21:20:27 canhtoannct Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3464 KB
673664 14/11/2019 14:44:04 quyetthang2002 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
673028 13/11/2019 12:48:15 Hieuthanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 4496 KB
673005 13/11/2019 11:38:03 Lis2il Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3256 KB
672951 13/11/2019 10:28:43 tritanngo99 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3912 KB
672913 13/11/2019 07:47:33 0919211420 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3552 KB
672846 12/11/2019 21:57:39 phanbonhoahoc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 4436 KB
672839 12/11/2019 21:50:30 BuiTriDung Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 4568 KB
672697 12/11/2019 18:53:02 nguyenkhoip Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 10332 KB
672553 12/11/2019 13:38:56 NghiaPH Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 3976 KB
672520 12/11/2019 11:09:39 hitu1919 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2876 KB
672240 11/11/2019 20:52:37 Collins_Nguyễn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3460 KB
672162 11/11/2019 19:33:47 huytool Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3624 KB
671643 10/11/2019 14:51:47 cuongdoduy123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3104 KB
671248 09/11/2019 13:32:12 hitu1910 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2844 KB
670744 08/11/2019 18:48:16 ngocdang0602 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2380 KB
670493 08/11/2019 09:08:07 0326023151 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3568 KB
669660 06/11/2019 19:46:10 learnismain Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3276 KB
669127 05/11/2019 21:49:18 Dothanhtai2006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3528 KB
668960 05/11/2019 18:42:57 trung09072004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2488 KB
668910 05/11/2019 16:50:51 anhduc2004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2376 KB
668301 04/11/2019 14:30:04 RedDevilss2 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2380 KB
668299 04/11/2019 14:26:06 RedDevilss2 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 312 ms 124708 KB
667992 03/11/2019 20:34:01 toanct Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2916 KB
667238 02/11/2019 15:35:07 Thinh_Feline Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3556 KB
666875 01/11/2019 21:32:13 n0w4y Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 6348 KB
666446 01/11/2019 09:58:54 19521242 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2932 KB
666358 31/10/2019 23:32:37 dangtiendung1201 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2416 KB
666225 31/10/2019 20:48:43 ogit403 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2620 KB
666160 31/10/2019 20:06:14 BananaOnTheTree Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2780 KB
665982 31/10/2019 15:10:56 PluginDZN Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3516 KB
665942 31/10/2019 14:22:35 ltd9a4gpc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3480 KB
665933 31/10/2019 14:05:56 phi220502 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
665452 30/10/2019 19:21:37 thangloi2209 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 62 ms 1884 KB
665225 30/10/2019 10:36:19 HoaBenKiaSong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3712 KB
665215 30/10/2019 10:00:10 phuoctktkhg Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2928 KB
665214 30/10/2019 10:00:02 phuoctktkhg Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2932 KB
664676 29/10/2019 00:10:46 tuanio Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3988 KB
664539 28/10/2019 20:36:06 minhthi28 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
664215 28/10/2019 08:21:03 NTTAN Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
663347 26/10/2019 19:42:05 tuanhungnaruto Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
663339 26/10/2019 19:27:51 vhskillpro Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 3996 KB
663029 26/10/2019 01:10:54 nb2phuong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2396 KB
662417 24/10/2019 21:54:46 Lucifer Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3448 KB
662346 24/10/2019 20:34:50 NguyenHung Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 6448 KB
662205 24/10/2019 16:20:35 nmhh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2132 KB
662189 24/10/2019 15:53:29 phuong2004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2384 KB
662042 24/10/2019 10:58:59 19521242 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3332 KB
661701 23/10/2019 21:58:07 Nam20cm Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 812 ms 48148 KB
661581 23/10/2019 19:48:15 Master_creww Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3492 KB
661407 23/10/2019 16:01:25 Malin_CHV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3312 KB
661307 23/10/2019 07:58:30 ngominhduc006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3500 KB
660767 22/10/2019 08:48:35 MinhBietBay Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
660568 21/10/2019 19:49:30 tandk Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3500 KB
660116 20/10/2019 21:22:37 longlevi2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2880 KB
659493 18/10/2019 23:31:20 hung123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2968 KB
659436 18/10/2019 22:09:01 thống Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
659353 18/10/2019 18:08:16 khailq229 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 6476 KB
659238 18/10/2019 09:42:40 lamhn2006123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
659236 18/10/2019 09:38:54 12345678910 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
659154 17/10/2019 23:13:34 0941177356 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 1936 KB
658709 17/10/2019 14:23:30 456789 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
658654 17/10/2019 10:52:33 Douilu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2936 KB
658135 15/10/2019 22:36:43 hunter2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2936 KB
658042 15/10/2019 20:40:15 agru Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2676 KB
657991 15/10/2019 19:32:41 littledev Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 6476 KB
657793 15/10/2019 14:46:38 lethanhphat2005 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2408 KB
657792 15/10/2019 14:45:42 lethanhphat2005 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2416 KB
657408 14/10/2019 16:58:14 thecomeback Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 4412 KB
657362 14/10/2019 16:15:17 kyrieirving1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3340 KB
657182 14/10/2019 09:56:10 nguyenvanbien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3340 KB
656748 12/10/2019 23:01:16 hieupham Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2968 KB
656407 12/10/2019 09:42:07 minhhuydao2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2644 KB
656377 12/10/2019 09:09:04 trong123123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
656290 11/10/2019 23:36:54 hieupham123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2884 KB
656216 11/10/2019 22:06:14 vanthien_bl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 2804 KB
655692 11/10/2019 10:59:21 hitu08 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 5344 KB
655661 11/10/2019 10:04:23 ducga123456 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 3536 KB
655050 10/10/2019 09:49:51 yolo19yolo Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3532 KB
655043 10/10/2019 09:41:18 chutichday2 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3492 KB
654340 09/10/2019 13:56:18 nguyenthanhtinh365 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3492 KB
653520 08/10/2019 14:28:56 MaMoi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2132 KB
653344 08/10/2019 09:54:34 megacilin Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
653332 08/10/2019 09:43:07 lethienquan28052006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
653150 07/10/2019 22:20:15 canvn2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3288 KB
653088 07/10/2019 21:03:39 sendmylove123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2728 KB
652894 07/10/2019 15:16:22 nguyentuankiet2005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3512 KB
652817 07/10/2019 10:09:09 iloveNH Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2280 KB
652418 06/10/2019 15:06:12 tuanmapun Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3192 KB
652410 06/10/2019 14:47:22 Anonymousisthebestoftheworld Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
652356 06/10/2019 12:49:28 anhthcsyl2006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
651341 04/10/2019 21:21:02 d19hvbcvt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2372 KB
651047 04/10/2019 14:51:09 DươngAnhVũ Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2632 KB
650962 04/10/2019 11:07:47 SIU2018Yasou Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3996 KB
649936 03/10/2019 00:20:11 ducbp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
649935 03/10/2019 00:18:00 ducbp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3176 KB
649930 03/10/2019 00:16:01 ducbp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3176 KB
649929 03/10/2019 00:15:15 ducbp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3548 KB
649927 03/10/2019 00:13:33 ducbp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 4392 KB
649905 02/10/2019 23:51:07 ducbp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3128 KB
649648 02/10/2019 17:12:43 chocolatemilk17a Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3996 KB
649601 02/10/2019 15:55:51 kevilstark Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4108 KB
649593 02/10/2019 15:52:38 kevilstark Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4084 KB
649313 02/10/2019 08:22:00 haiton2606 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3044 KB
648611 30/09/2019 21:54:28 bonuchiha Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2596 KB
648608 30/09/2019 21:52:17 bonuchiha Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2596 KB
648336 30/09/2019 14:42:19 nguyentrantien2002 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2780 KB
648005 29/09/2019 14:04:10 namu10x Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2860 KB
647856 29/09/2019 08:33:09 chuongpham7750 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
647811 28/09/2019 23:36:25 duongvanson Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2472 KB
647632 28/09/2019 16:28:19 truongkin189 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2832 KB
647202 27/09/2019 22:04:49 camlaitin Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
647066 27/09/2019 19:15:36 littledev Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
646931 27/09/2019 15:46:01 Destiny Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3652 KB
646928 27/09/2019 15:40:59 conghoang11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3652 KB
646926 27/09/2019 15:38:05 Waltz06042003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3652 KB
646848 27/09/2019 13:34:35 hoangthang11051 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 4748 KB
646420 26/09/2019 15:09:37 nvlong08102003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3540 KB
646253 26/09/2019 10:09:37 Anh1412 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4064 KB
645696 24/09/2019 22:10:49 ptcvp121 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4056 KB
645666 24/09/2019 21:49:23 xuanninh1412 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2852 KB
644986 23/09/2019 17:25:03 ntoan199 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2848 KB
644797 23/09/2019 11:23:22 caubedaumat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2888 KB
644779 23/09/2019 10:41:59 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2876 KB
644633 22/09/2019 23:05:43 minhtriet2903 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2880 KB
644513 22/09/2019 19:13:27 blackcat2712 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3244 KB
644158 21/09/2019 22:34:58 thapcham123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3628 KB
644009 21/09/2019 17:04:27 caotruong12 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3360 KB
644007 21/09/2019 16:59:14 caotruong12 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
644001 21/09/2019 16:46:54 caotruong12 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3436 KB
643824 21/09/2019 12:41:55 19522456 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 156 ms 13788 KB
643592 20/09/2019 23:58:23 Dan_De_Nui Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3184 KB
643559 20/09/2019 22:17:23 BBisthebest Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
643557 20/09/2019 22:16:10 BBisthebest Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
643442 20/09/2019 20:14:14 pinyahoo567 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3668 KB
643441 20/09/2019 20:12:02 pinyahoo567 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3668 KB
643179 20/09/2019 16:05:19 hoangthai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 4076 KB
643163 20/09/2019 15:50:45 hoangthai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2856 KB
643016 20/09/2019 11:07:20 Godloveme Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 18104 KB
643012 20/09/2019 11:05:42 Godloveme Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 18104 KB
643010 20/09/2019 11:03:52 Godloveme Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 18104 KB
642383 19/09/2019 12:35:31 CBLtk Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3144 KB
641834 18/09/2019 18:55:57 hamayasua Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2908 KB
641643 18/09/2019 15:21:58 phuctin20 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2896 KB
641556 18/09/2019 14:39:13 hoangduc16_cbl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2900 KB
641547 18/09/2019 14:36:23 kudoshinichi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2884 KB
641014 17/09/2019 21:07:26 4maxskill4 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 4096 KB
641001 17/09/2019 20:57:22 4maxskill4 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 4320 KB
640976 17/09/2019 20:37:46 4maxskill4 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3844 KB
640529 17/09/2019 14:18:17 doanhtu1209 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 4016 KB
640472 17/09/2019 13:32:16 donghoang2k1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2132 KB
639942 16/09/2019 16:44:50 drtue2501 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2876 KB
639941 16/09/2019 16:44:14 drtue2501 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 250 ms 4036 KB
639916 16/09/2019 16:25:45 quangminh14 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2832 KB
639124 14/09/2019 18:51:52 lethanhphat2005 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2444 KB
639121 14/09/2019 18:49:43 nguyenvinhkhang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2436 KB
639106 14/09/2019 18:26:45 dpduy123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2416 KB
638407 13/09/2019 22:33:39 present Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2896 KB
638024 13/09/2019 15:43:08 hoanhatle Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 4316 KB
637810 13/09/2019 11:12:16 cutrung2802 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4032 KB
637579 13/09/2019 08:43:56 congcanhlnq Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2924 KB
637476 12/09/2019 22:56:09 pthc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3148 KB
637380 12/09/2019 21:25:12 pepesayhi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2488 KB
636535 11/09/2019 20:44:31 dvn11th Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4012 KB
636492 11/09/2019 19:52:03 lhplhp10102004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3220 KB
636083 10/09/2019 23:27:58 Lan123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3224 KB
635460 09/09/2019 22:06:57 duongtc1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2348 KB
635033 08/09/2019 20:31:19 nlhhung Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 171 ms 14176 KB
633936 08/09/2019 15:42:02 Be_happy Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3544 KB
633364 07/09/2019 06:49:37 pmt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3312 KB
632727 05/09/2019 15:45:16 duth Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2856 KB
632399 04/09/2019 19:14:22 dpn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3528 KB
632396 04/09/2019 19:09:53 dpn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3132 KB
632371 04/09/2019 18:29:57 samnguyen867 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3748 KB
632290 04/09/2019 15:40:49 vantrang2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3672 KB
631338 01/09/2019 21:34:43 quocvuongdo123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
631336 01/09/2019 21:33:52 quocvuongdo123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
631330 01/09/2019 21:22:08 bobeothui Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
631226 01/09/2019 17:08:58 phuquang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 4512 KB
631141 01/09/2019 13:32:10 hoang123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2712 KB
631003 31/08/2019 23:32:10 canhtoannct Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3424 KB
630481 30/08/2019 21:56:25 KKdode Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2788 KB
629660 28/08/2019 20:57:36 dinhtrongchien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4092 KB
629462 28/08/2019 14:52:31 doanhtu1209 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3164 KB
629423 28/08/2019 13:09:09 trungkienthcsyenlac Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3164 KB
629422 28/08/2019 13:09:05 trungkienthcsyenlac Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3164 KB
629378 28/08/2019 10:42:43 pogodi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3744 KB
629377 28/08/2019 10:40:50 pogodi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3752 KB
629225 27/08/2019 21:17:50 BaoAnh981 Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 812 ms 33984 KB
628285 25/08/2019 19:16:26 ntnvlog Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3548 KB
625927 24/08/2019 08:11:54 MinBaoTT Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
625925 24/08/2019 08:01:26 tiendung2306 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 6352 KB
625309 22/08/2019 18:57:06 lucky_boy Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 3652 KB
625308 22/08/2019 18:55:41 unglinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 10312 KB
625274 22/08/2019 17:27:19 hiepthuong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3712 KB
625265 22/08/2019 17:06:59 tuandzk111cva Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2544 KB
624342 20/08/2019 18:38:41 thuy_quynh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2660 KB
624239 20/08/2019 15:47:17 khongco Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2924 KB
623493 18/08/2019 12:21:19 prgrmanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4040 KB
623473 18/08/2019 11:02:28 nguyenthehop Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 859 ms 33988 KB
623472 18/08/2019 10:56:45 nguyenthehop Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 953 ms 33848 KB
623296 17/08/2019 22:02:20 ristxnd Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3420 KB
622719 16/08/2019 14:59:59 chjmjnhem22222 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 4416 KB
622675 16/08/2019 13:08:37 trandat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
622671 16/08/2019 13:03:05 trycod3 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 6052 KB
622651 16/08/2019 10:25:16 kanjiake Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
622650 16/08/2019 10:24:28 kanjiake Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3196 KB
621120 14/08/2019 23:00:01 hanhnguyen123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3296 KB
620808 14/08/2019 12:21:17 winterrr Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 4688 KB
620538 13/08/2019 20:21:57 queanh0220 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2500 KB
620334 13/08/2019 11:04:16 toancva0105 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2536 KB
619335 10/08/2019 13:04:29 lethimytien Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3152 KB
619327 10/08/2019 12:27:06 abc125 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
619019 09/08/2019 16:57:13 khanhtran2201 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2832 KB
618984 09/08/2019 15:58:12 truongkimmai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2532 KB
618641 08/08/2019 18:29:25 cbl_hoanglinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2544 KB
618637 08/08/2019 18:26:32 cbl_hoanglinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3088 KB
618571 08/08/2019 16:10:15 shukun Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
618464 08/08/2019 15:02:04 trang000 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
618462 08/08/2019 15:00:36 phanthimai123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3056 KB
618436 08/08/2019 14:44:24 trang000 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
618106 08/08/2019 01:19:14 hoangyen27 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3460 KB
617956 07/08/2019 16:06:13 huynhchiton981 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3088 KB
617537 06/08/2019 17:07:00 maitruc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
617381 06/08/2019 14:46:38 lnatuan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3088 KB
616616 04/08/2019 22:02:31 pinyahoo567 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
616319 04/08/2019 01:39:25 baotrancpp Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3408 KB
615997 03/08/2019 15:21:18 phangiabao Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2564 KB
615805 02/08/2019 21:54:50 tomohisacchi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2648 KB
615794 02/08/2019 21:25:56 Tu2112003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2884 KB
615793 02/08/2019 21:22:20 chomeo13 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2648 KB
615758 02/08/2019 20:21:39 Scheherazade Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2652 KB
615231 01/08/2019 23:54:55 legoyb Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2132 KB
614327 31/07/2019 17:47:51 minh03 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2200 KB
614238 31/07/2019 15:27:58 leson Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 31 ms 2192 KB
614058 31/07/2019 09:59:09 ngocduygpc8a1 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3452 KB
613939 30/07/2019 21:14:30 ngoclong_1997 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 78 ms 4632 KB
613532 30/07/2019 09:31:10 ldn694 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3212 KB
613528 30/07/2019 09:29:22 cbl_anhquan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3448 KB
613524 30/07/2019 09:25:48 HoangVu123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2572 KB
613517 30/07/2019 09:16:19 ldn694 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 1888 KB
613400 29/07/2019 21:31:38 tuansan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 1852 KB
613385 29/07/2019 21:11:20 Relie_99 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2152 KB
613201 29/07/2019 16:36:53 WhiteTiger Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3436 KB
612984 29/07/2019 09:49:02 onehit Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3484 KB
612470 27/07/2019 23:59:01 luukimhoang2022 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3240 KB
612147 27/07/2019 13:08:47 rsattlpalpha Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 6400 KB
612066 27/07/2019 10:18:41 QuiTzeN Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
611902 26/07/2019 22:16:13 nmh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2860 KB
611872 26/07/2019 21:32:17 Tatsuya Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3228 KB
611640 26/07/2019 12:33:53 vuhoang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2176 KB
611373 26/07/2019 07:32:36 akamegakill Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
611360 26/07/2019 06:19:43 munrio123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
611175 25/07/2019 20:51:41 trandat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2608 KB
610862 25/07/2019 13:14:49 Fidisk Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
610582 24/07/2019 23:34:11 funcolor Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 1960 KB
609569 23/07/2019 11:08:35 lưunguyễnquỳnhanh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
609419 23/07/2019 07:11:52 truongthinh14 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2292 KB
609370 23/07/2019 01:07:48 anhvutt151 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2344 KB
609102 22/07/2019 15:48:52 sheepB1209 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2996 KB
609031 22/07/2019 14:55:21 mashiroshiina Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2568 KB
608868 22/07/2019 09:21:00 shoanga2k52 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2308 KB
608441 21/07/2019 10:10:15 ducpro Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2412 KB
607033 17/07/2019 11:05:35 akigaming Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2368 KB
606366 15/07/2019 09:42:29 thanhdat2605 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2496 KB
606292 14/07/2019 21:12:24 emLaNewBie Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2948 KB
606243 14/07/2019 17:23:25 ducanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2408 KB
606118 13/07/2019 20:57:42 truongthienlocTH Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2272 KB
606096 13/07/2019 20:17:53 kuzuma245 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3328 KB
605473 11/07/2019 15:21:15 marfus Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
605171 10/07/2019 16:49:44 MinhBomNha Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3200 KB
605037 10/07/2019 13:55:11 minh472007 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2908 KB
604921 09/07/2019 22:30:09 225688093 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2904 KB
604864 09/07/2019 21:19:53 hoatmt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
604702 09/07/2019 14:59:15 kieutrangxinhh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2864 KB
604679 09/07/2019 14:03:28 believer Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2872 KB
604142 08/07/2019 08:42:43 mrzin703 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4060 KB
603904 07/07/2019 04:18:36 ngocminh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 2572 KB
603898 07/07/2019 01:53:21 hocattuongltv Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 41380 KB
603596 05/07/2019 23:04:50 ta Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2904 KB
603594 05/07/2019 23:03:58 ta Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2868 KB
603593 05/07/2019 23:03:33 ta Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
603227 04/07/2019 22:54:42 hocattuongltv Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 41316 KB
602705 03/07/2019 17:40:43 khuyentran Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 10360 KB
601934 02/07/2019 05:27:53 neos Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3296 KB
601919 02/07/2019 03:08:07 hunghuyhetvt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
601660 01/07/2019 13:18:45 dmcs123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2652 KB
601287 30/06/2019 10:25:50 quanghuy123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
601276 30/06/2019 10:11:15 thanhbc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 109 ms 2844 KB
601270 30/06/2019 10:07:53 Nhv1133_Tx Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 10356 KB
601267 30/06/2019 10:05:31 thanhbc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 109 ms 2840 KB
600708 28/06/2019 14:44:38 OotakuO Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
600671 28/06/2019 11:26:35 tuanphantomyb010 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 4168 KB
600670 28/06/2019 11:24:07 cyb3 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 18164 KB
598710 26/06/2019 10:13:13 Assyrian Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3212 KB
598414 25/06/2019 16:20:03 hongphongthp Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3484 KB
597951 24/06/2019 15:31:18 lethienquan28052006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
597948 24/06/2019 15:29:43 lethienquan28052006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
597330 23/06/2019 10:11:19 thanthien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3952 KB
596521 21/06/2019 17:19:12 tieuthien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3296 KB
595936 20/06/2019 15:18:26 haiprot1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 4120 KB
595877 20/06/2019 12:37:04 dothiyenlinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
595107 18/06/2019 20:51:23 baobao07 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2584 KB
595074 18/06/2019 19:32:58 cr705 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
594974 18/06/2019 15:01:32 minhphu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 10036 KB
594890 18/06/2019 10:02:09 vietduct32 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3348 KB
594598 17/06/2019 23:53:26 nghiagiap123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 4372 KB
594070 16/06/2019 17:58:14 minhdonguyen3103 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2604 KB
594035 16/06/2019 16:36:35 18T1021208 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 15180 KB
594030 16/06/2019 16:27:43 18T1021208 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 41260 KB
593976 16/06/2019 14:09:33 quypham1422003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
593968 16/06/2019 13:47:45 DuyThien2212 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
593967 16/06/2019 13:44:47 DuyThien2212 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
593755 15/06/2019 18:44:43 SadLove Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3924 KB
593304 14/06/2019 19:59:50 LeeVanHiep Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3960 KB
593297 14/06/2019 19:50:58 tandapchai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3488 KB
593292 14/06/2019 19:41:32 boy_kute_pro Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2740 KB
593286 14/06/2019 19:37:35 flower Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3452 KB
593255 14/06/2019 18:51:36 nguyenthao Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3952 KB
593252 14/06/2019 18:50:08 trongluan2809 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3952 KB
593249 14/06/2019 18:48:26 LuongLegend Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 3288 KB
593247 14/06/2019 18:43:23 minhhieu092 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3952 KB
593242 14/06/2019 18:38:47 supertato Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 4340 KB
593241 14/06/2019 18:38:41 TrinhBac Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 4524 KB
593197 14/06/2019 16:28:46 silvercode98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2352 KB
593136 14/06/2019 15:14:50 cyrocs258 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
593002 14/06/2019 09:57:32 hayqua Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
592955 14/06/2019 09:17:15 Gib5102 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
592789 13/06/2019 21:07:00 phanan1412 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4020 KB
592535 12/06/2019 23:28:12 banhgiaman Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2144 KB
592527 12/06/2019 22:45:24 thien0914033912 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2268 KB
591548 09/06/2019 23:05:11 Monster Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3700 KB
591490 09/06/2019 19:49:37 thanhbc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 10072 KB
591110 08/06/2019 15:00:08 shadow050206 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3328 KB
591108 08/06/2019 14:54:45 shadow050206 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3336 KB
591105 08/06/2019 14:49:00 lichhoanglich Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 1988 KB
590744 07/06/2019 10:30:26 canhtan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3580 KB
590619 06/06/2019 19:15:33 Seria Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 3340 KB
590403 05/06/2019 22:46:23 thaomeo Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
590099 05/06/2019 06:09:05 anhnguyenroux Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
590064 04/06/2019 22:44:35 dungbn1234 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2432 KB
590060 04/06/2019 22:36:05 dungbn1234 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2424 KB
590042 04/06/2019 22:04:00 mino Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 1948 KB
588610 31/05/2019 13:58:48 dchy2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3924 KB
587510 28/05/2019 09:52:46 musubi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 3868 KB
587122 27/05/2019 17:27:22 khiem123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2416 KB
587064 27/05/2019 14:52:27 rangnokapk Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2872 KB
586809 26/05/2019 15:53:27 tapsu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
586808 26/05/2019 15:52:40 tapsu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2384 KB
586795 26/05/2019 15:26:02 tapsu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4052 KB
586747 26/05/2019 11:45:29 khuongvutramanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 2596 KB
586733 26/05/2019 11:03:50 trung_hieu_k36_chv Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 6000 KB
584684 20/05/2019 19:35:56 KayTran Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3184 KB
584615 20/05/2019 17:29:40 TIN10_VUTRINHHOANG Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 8996 KB
584601 20/05/2019 16:25:25 thanhchau020505 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
584275 19/05/2019 15:49:09 vhpcoder17203 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2448 KB
584122 18/05/2019 17:43:24 TTVK Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 250 ms 8996 KB
583987 18/05/2019 01:42:50 Thanh_Cao Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3316 KB
583601 16/05/2019 19:37:18 hoktro Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3304 KB
583250 15/05/2019 19:30:00 lethanhphat2005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
583171 15/05/2019 16:59:14 huykkk Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3752 KB
582563 14/05/2019 00:38:06 hh1305 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2784 KB
581889 10/05/2019 22:02:01 nguyenmih Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3244 KB
581321 08/05/2019 18:20:39 nguyendenn1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2980 KB
581267 08/05/2019 13:36:22 ngocbao113 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
581208 08/05/2019 00:06:00 dongLinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2992 KB
581147 07/05/2019 21:15:51 dung11112003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2340 KB
580883 06/05/2019 18:13:51 trieutanhung93 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3716 KB
580727 05/05/2019 22:15:57 mino Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2796 KB
580603 05/05/2019 14:35:35 tiennl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3296 KB
580573 05/05/2019 12:11:52 Anhhatca72 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4088 KB
579921 03/05/2019 19:52:08 ngbn112358 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3188 KB
579639 03/05/2019 04:25:55 vancaodk Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 140 ms 14752 KB
579480 02/05/2019 18:46:20 zyenz123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
579248 01/05/2019 23:07:59 đuongt09062003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2996 KB
579014 30/04/2019 21:40:31 rimuru Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 78 ms 2492 KB
578983 30/04/2019 20:35:17 NVL Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4052 KB
577952 29/04/2019 14:49:15 ct390 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
577857 29/04/2019 01:37:38 TranLeNhuQuynh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3020 KB
577851 29/04/2019 00:51:13 TranLeNhuQuynh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2840 KB
577652 28/04/2019 07:58:57 dpduy2005nd Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3608 KB
577607 27/04/2019 22:07:07 nhan05102000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2984 KB
577522 27/04/2019 16:23:42 TranHung Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3244 KB
577451 27/04/2019 11:50:19 quangucich2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3264 KB
577011 26/04/2019 10:09:47 DungDontCare Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3228 KB
576978 26/04/2019 09:47:08 havu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3264 KB
576560 24/04/2019 20:37:45 batman Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3252 KB
576343 23/04/2019 20:58:16 votthichaua Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 3244 KB
575638 20/04/2019 19:42:08 khanhnguyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3356 KB
575590 20/04/2019 15:29:06 xxxx Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
575248 19/04/2019 08:22:45 mikekhuong2003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
575140 18/04/2019 21:49:40 ptkhai1203 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3992 KB
573855 16/04/2019 15:49:55 16122001 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
573343 15/04/2019 08:55:53 tuan3655 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
572358 12/04/2019 20:47:12 nguyenduchieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
572299 12/04/2019 16:52:37 lebatruc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2468 KB
572230 12/04/2019 11:16:18 meocondp Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 109 ms 2832 KB
572229 12/04/2019 11:13:51 meocondp Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 4472 KB
572171 12/04/2019 07:37:11 XuanPhuc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2548 KB
572142 11/04/2019 23:48:37 thiendo Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3204 KB
572099 11/04/2019 22:19:06 lam_coder Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
571800 10/04/2019 22:55:55 Nidasak Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
571734 10/04/2019 20:26:14 KhongBietLam Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2912 KB
571733 10/04/2019 20:25:38 NT17 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2624 KB
571711 10/04/2019 20:02:21 tranhoangduy2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
570909 09/04/2019 09:37:05 buiminhhangvc2005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3088 KB
570791 08/04/2019 23:18:44 nguyengiakiet2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2500 KB
570775 08/04/2019 22:59:03 phongphu2602 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2636 KB
570704 08/04/2019 21:06:08 uyen187 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
570529 08/04/2019 15:51:10 khanhhuyctg Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2640 KB
570500 08/04/2019 14:12:05 nhuevp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3200 KB
570439 08/04/2019 10:47:29 lecungtien Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3196 KB
570306 07/04/2019 22:16:23 david0403 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3100 KB
570305 07/04/2019 22:16:20 david0403 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3100 KB
570228 07/04/2019 21:07:25 Newps Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
569598 05/04/2019 17:31:39 nguyendactam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3208 KB
569597 05/04/2019 17:28:31 nguyendactam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3948 KB
569442 05/04/2019 08:21:08 GiaCat Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
569406 05/04/2019 07:50:21 trung5kvshthlnqk38b Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3224 KB
569075 04/04/2019 05:09:23 tritanngo99 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 2892 KB
569046 03/04/2019 23:43:56 DHKH_HUE_2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2892 KB
568506 02/04/2019 21:19:30 ntoanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2212 KB
567859 01/04/2019 07:47:50 inomatit82 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
567775 31/03/2019 20:11:20 nguyenhoainam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 593 ms 3144 KB
567767 31/03/2019 19:57:47 tuananh778999 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 640 ms 3144 KB
567583 31/03/2019 11:37:34 lapphan2908 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3356 KB
567543 31/03/2019 10:12:41 thiennhanui Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3508 KB
567450 30/03/2019 23:31:08 nambxvp Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2000 KB
567161 30/03/2019 07:38:36 tungduong03 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
566704 28/03/2019 21:48:00 hosithao Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3912 KB
566699 28/03/2019 21:45:27 midnight Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2968 KB
566685 28/03/2019 21:26:03 midnight Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2968 KB
566294 28/03/2019 10:51:47 phongan105 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
566081 27/03/2019 23:48:47 Rokudo1999Mukuro Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 10780 KB
566064 27/03/2019 23:21:11 minhbeta Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 10780 KB
566030 27/03/2019 22:46:12 daothanhloc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 3216 KB
565867 27/03/2019 20:19:57 l3aymax Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3132 KB
565729 27/03/2019 18:58:39 binlunxt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3152 KB
565016 26/03/2019 14:55:13 Nducnha Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
564378 24/03/2019 19:48:40 thedemonstuan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3280 KB
563990 23/03/2019 15:39:08 daothanhloc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3176 KB
563932 23/03/2019 14:10:18 phuonghoa Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
563624 22/03/2019 15:56:36 vuonghuyen2006 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
563591 22/03/2019 15:29:41 nambii Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
563530 22/03/2019 14:36:46 tyty Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 93 ms 2464 KB
563482 22/03/2019 10:55:54 quanquan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 109 ms 18032 KB
563242 22/03/2019 00:50:20 nhtm Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
563135 21/03/2019 20:28:12 ngoctoan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3656 KB
563133 21/03/2019 20:24:42 dangptpt_ Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
562643 20/03/2019 16:53:43 long Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
562639 20/03/2019 16:32:18 Best Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3444 KB
562465 20/03/2019 09:09:50 thienchidh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4140 KB
562315 19/03/2019 20:35:53 tatcachilahuao Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
562079 19/03/2019 10:00:03 hongduyen29 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
561911 18/03/2019 20:55:57 Nducnha Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
561888 18/03/2019 20:15:45 kasmile Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
561870 18/03/2019 19:27:55 huycc123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3080 KB
560543 14/03/2019 22:04:11 taideptrai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
560532 14/03/2019 21:47:20 hoaf13 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 3200 KB
560528 14/03/2019 21:37:48 meoconxinhxan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2868 KB
560519 14/03/2019 21:25:55 thanhcong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
560394 14/03/2019 17:20:10 viphoamt Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 609 ms 34212 KB
560392 14/03/2019 17:17:19 viphoamt Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 562 ms 33928 KB
559866 13/03/2019 22:05:15 Trannhatnam Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 15 ms 3140 KB
559096 12/03/2019 15:07:32 Nam_utc Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 593 ms 34056 KB
558209 11/03/2019 10:38:44 HentaiĐạiNhân Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
558188 11/03/2019 10:33:48 phanhaidang Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
558173 11/03/2019 10:29:04 Hai Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
558167 11/03/2019 10:26:29 tu Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
558165 11/03/2019 10:26:25 tu Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
558013 11/03/2019 09:03:20 phong1st Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
557327 09/03/2019 17:35:08 nhuricute Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
557149 09/03/2019 08:37:12 minhduc2k2vp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
557148 09/03/2019 08:36:10 minhduc2k2vp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 41752 KB
556651 08/03/2019 07:42:54 KuroiNeko Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
556494 07/03/2019 19:35:19 BanManiac Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3500 KB
556077 07/03/2019 08:29:31 meoconnho2004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
555964 06/03/2019 23:02:07 nguyenhau Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3096 KB
555931 06/03/2019 22:22:05 Nguyenphanthanhbinh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3104 KB
555728 06/03/2019 18:27:41 phamduccuong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4044 KB
555519 06/03/2019 10:11:20 ffrederick Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 4772 KB
555282 05/03/2019 21:11:00 tuankhoa2908 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
555103 05/03/2019 14:33:52 0369191689 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3096 KB
554927 05/03/2019 08:19:08 kutroll254 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4996 KB
554881 05/03/2019 07:36:38 bao2342 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2932 KB
554685 04/03/2019 15:42:18 ykhanh205 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3128 KB
554592 04/03/2019 10:25:19 bjobjobjo113 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 4056 KB
554584 04/03/2019 10:07:22 nguyenthanhnga Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3492 KB
554553 04/03/2019 08:19:31 h_giaotvn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3100 KB
553911 02/03/2019 10:20:43 Reset_For_VOI Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
553909 02/03/2019 10:19:08 Reset_For_VOI Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
553264 01/03/2019 14:01:03 huynguyenmkt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2620 KB
552858 28/02/2019 18:13:51 namlawng123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
551650 26/02/2019 13:00:57 huuduc8igc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3384 KB
551282 25/02/2019 17:05:12 Lamminhon Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
551279 25/02/2019 17:03:13 ccnhoangh123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3084 KB
550014 22/02/2019 16:51:06 ryoushiki Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2616 KB
550011 22/02/2019 16:35:49 nhokv Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2576 KB
549438 21/02/2019 15:23:54 anphongpct Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
549399 21/02/2019 15:08:54 Linhdethuong Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3140 KB
549181 21/02/2019 00:43:17 tronghieu220403 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
548953 20/02/2019 18:05:23 Mon Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 4076 KB
548833 20/02/2019 13:03:52 rianta9 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 31 ms 3372 KB
548710 19/02/2019 23:24:25 vinhhuong0802 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 4100 KB
548697 19/02/2019 22:51:04 cogang123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2584 KB
548511 19/02/2019 17:44:12 thiennhb Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4364 KB
548258 19/02/2019 08:43:17 quynh382003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
548170 18/02/2019 22:20:32 ngtrkien18 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3732 KB
547892 18/02/2019 07:50:31 thpthl2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
547601 17/02/2019 08:10:48 nguyenvu Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
547413 16/02/2019 16:30:30 phungduyminh1802 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2700 KB
547251 16/02/2019 09:33:44 khanhthcsbinhbo9a Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
546710 15/02/2019 09:43:43 nguyenquockhanh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
545881 13/02/2019 10:09:17 truongnl5 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3220 KB
545836 13/02/2019 08:24:38 ngoctuannguyen Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
545322 12/02/2019 08:53:57 myhorizon Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
544967 11/02/2019 12:29:41 SHieu8a3TDN2017 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
544508 09/02/2019 22:12:12 thienkun Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3156 KB
544181 08/02/2019 16:08:54 Itachi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
544042 07/02/2019 22:24:10 gacodelam123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
543902 07/02/2019 14:56:16 khanha2k46pbc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 1948 KB
543857 07/02/2019 12:47:37 nhphucqt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3756 KB
543749 06/02/2019 20:58:11 khochimtoai123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2528 KB
543579 05/02/2019 20:16:11 vanquyvct Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
543515 05/02/2019 11:45:02 NoFace Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2628 KB
543008 03/02/2019 13:27:57 ducnhannguyen2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2628 KB
542772 02/02/2019 21:36:07 nguyenhuy2k2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
542515 01/02/2019 21:16:37 thecuongthehieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
542513 01/02/2019 21:13:20 thecuongthehieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 4076 KB
542511 01/02/2019 21:11:32 thecuongthehieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3300 KB
542506 01/02/2019 21:08:21 thecuongthehieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3300 KB
542170 31/01/2019 12:51:43 heo Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 4132 KB
541903 30/01/2019 14:45:56 gbking2003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
541359 28/01/2019 15:12:28 hongtrang2510 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 5048 KB
541354 28/01/2019 15:03:08 luutrongtan232 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 11504 KB
541338 28/01/2019 14:48:02 anhvuddpro123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
540879 26/01/2019 22:08:17 ducthangivicii Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3304 KB
540874 26/01/2019 22:05:36 huydcmm Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2168 KB
540831 26/01/2019 20:26:17 TTree Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2892 KB
540504 25/01/2019 21:31:03 bongma Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2168 KB
540396 25/01/2019 17:44:13 vanhsusu03 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2544 KB
540117 25/01/2019 09:10:03 ND2018_178 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2560 KB
540109 25/01/2019 09:05:39 ND2018_196 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2560 KB
540104 25/01/2019 09:01:15 ND2018_177 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2164 KB
540100 25/01/2019 08:58:53 ND2018_172 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3172 KB
540098 25/01/2019 08:56:26 ND2018_197 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3336 KB
540091 25/01/2019 08:46:00 ND2018_194 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2560 KB
539858 24/01/2019 12:04:19 onehit Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
538199 19/01/2019 12:05:59 leminhhieust Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3748 KB
537436 17/01/2019 09:14:33 uchiha Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2664 KB
537213 16/01/2019 18:58:53 thanhlong1801 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2632 KB
536950 15/01/2019 22:13:23 Qanh29 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
536649 15/01/2019 15:05:27 Canxuanhuy Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
536648 15/01/2019 14:59:45 nguyenkhanh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2536 KB
536647 15/01/2019 14:59:33 Chuminhhien Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3540 KB
536635 15/01/2019 14:46:10 huy171104 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
536629 15/01/2019 14:41:11 phanngocquang0905 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
536610 15/01/2019 14:24:35 YoriHarumi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4076 KB
536604 15/01/2019 14:18:00 Hai9bbestys Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3088 KB
536601 15/01/2019 14:09:48 anhquyen256 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3164 KB
536430 14/01/2019 21:31:00 okok_9 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3468 KB
535818 13/01/2019 16:24:19 cptkhai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
535799 13/01/2019 15:33:01 sonpham056 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3864 KB
535618 12/01/2019 22:04:21 longkhanh030403 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
535568 12/01/2019 20:53:12 datviphvt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 26004 KB
535401 12/01/2019 15:32:50 tl00334 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 3020 KB
535394 12/01/2019 15:22:30 maiduc2003bn Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 3020 KB
534835 11/01/2019 12:09:42 jdkun123258TDMU Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 25932 KB
534811 11/01/2019 10:53:09 phamhahung9659 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 15 ms 3532 KB
534663 11/01/2019 03:21:21 phamcham Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3292 KB
534557 10/01/2019 22:09:57 chilly123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2872 KB
534530 10/01/2019 21:37:52 Lam22062002 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2872 KB
534123 10/01/2019 14:03:51 mrhung1999vnvn Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4028 KB
533968 10/01/2019 09:15:51 khanhthcsbinhbo9a Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3524 KB
533583 09/01/2019 17:03:49 tcoder Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2132 KB
533043 08/01/2019 15:33:06 truongltt8c Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3108 KB
532888 08/01/2019 09:18:55 MH307 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3124 KB
532515 07/01/2019 18:03:41 blackcat2710 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2848 KB
532243 07/01/2019 08:39:22 Neptune Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3912 KB
531833 06/01/2019 19:33:50 dothihoangduyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2872 KB
531540 06/01/2019 10:55:05 Member Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 109 ms 4060 KB
531523 06/01/2019 10:49:24 NamDo Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2916 KB
531447 06/01/2019 09:40:55 minhtrieutvn Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
531183 05/01/2019 19:56:55 tnnt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3224 KB
530766 04/01/2019 23:27:24 hduoc2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2312 KB
530765 04/01/2019 23:27:03 hduoc2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2272 KB
530760 04/01/2019 23:22:09 nhanhuuhieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2924 KB
530534 04/01/2019 20:18:49 ronaldo Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
530467 04/01/2019 19:12:44 hoangnguyen29 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
529954 03/01/2019 23:03:37 tinhocvp1120 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3512 KB
529889 03/01/2019 21:52:32 thanhtuthcsyenlac Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
529661 03/01/2019 16:40:38 khanhkjhave Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
529574 03/01/2019 13:50:34 kimtoi_123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 31 ms 3552 KB
529506 03/01/2019 09:09:48 tanchan769 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3216 KB
528155 01/01/2019 21:08:37 biabeogo147 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
526376 10/12/2018 20:33:25 Kieuthienquyyl Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
526157 10/12/2018 15:28:02 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
526149 10/12/2018 15:15:41 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 2872 KB
526147 10/12/2018 15:13:47 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
526145 10/12/2018 15:12:27 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
526143 10/12/2018 15:11:30 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3356 KB
526142 10/12/2018 15:10:38 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3344 KB
526134 10/12/2018 15:00:48 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 3144 KB
526130 10/12/2018 14:54:44 kien26112004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
526127 10/12/2018 14:50:10 thanhduong11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 109 ms 3004 KB
525694 09/12/2018 13:42:38 vivimini110 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2712 KB
525675 09/12/2018 13:03:01 vivimini110 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3320 KB
525674 09/12/2018 13:02:22 vivimini110 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3312 KB
525504 08/12/2018 20:39:21 HeoSolji Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3312 KB
524497 06/12/2018 16:00:18 minhdung02 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
524379 06/12/2018 11:50:25 keit123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
524376 06/12/2018 11:19:57 kudoshinichi Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
524375 06/12/2018 11:19:48 kudoshinichi Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
524366 06/12/2018 11:13:09 nganWM Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
524363 06/12/2018 11:09:25 NVThien_CBL Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3224 KB
524359 06/12/2018 11:04:37 NVThien_CBL Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3224 KB
524355 06/12/2018 11:00:54 NVThien_CBL Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3224 KB
524353 06/12/2018 10:59:01 NVThien_CBL Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3224 KB
524340 06/12/2018 10:22:03 bl_duyliem Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
524339 06/12/2018 10:21:59 soulphan03 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
524338 06/12/2018 10:21:40 thuhang Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
524335 06/12/2018 10:19:37 hoangkhuyen Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
524329 06/12/2018 10:13:50 hoangkhuyen Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
524324 06/12/2018 10:07:58 NVThien_CBL Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
524323 06/12/2018 10:06:59 hoangminhduc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
524318 06/12/2018 10:01:17 quyenvuongb1 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
524315 06/12/2018 10:00:10 PHDKhoa Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 1968 KB
524312 06/12/2018 09:57:22 PHDKhoa Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 1968 KB
524301 06/12/2018 09:50:31 quyenvuongb1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 1968 KB
524288 06/12/2018 08:46:56 nguyenanhminh165 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 109 ms 2900 KB
524249 05/12/2018 22:34:37 tramdichbac Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 109 ms 2880 KB
524124 05/12/2018 20:50:54 lehonganh2005 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2620 KB
524096 05/12/2018 19:56:20 ldnghia_bl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2596 KB
524093 05/12/2018 19:51:41 ldnghia_bl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2652 KB
523876 05/12/2018 09:33:34 lamcqt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2628 KB
523423 04/12/2018 10:37:47 hongthu712 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
523413 04/12/2018 10:11:30 hongthu712 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
523406 04/12/2018 10:03:39 hongthu712 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
523401 04/12/2018 09:59:01 hongthu712 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3160 KB
523138 03/12/2018 20:07:49 gigabyte Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3140 KB
522988 03/12/2018 14:51:30 thienhue123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3136 KB
522943 03/12/2018 10:54:46 htthinh1999 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 3248 KB
522892 03/12/2018 07:50:18 Admin1001 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3304 KB
522871 02/12/2018 23:05:12 amuro Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 3244 KB
522857 02/12/2018 22:50:27 nguyenhathanh10tinlehongphongnamdinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
522658 02/12/2018 16:37:51 nguyenhathanh10tinlehongphongnamdinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2208 KB
522635 02/12/2018 15:50:43 Cá37 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
522248 01/12/2018 20:01:24 tdn2018_3 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 4048 KB
522134 01/12/2018 17:15:50 quyen_8a3_tdn Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4052 KB
521827 30/11/2018 20:43:06 6vienhdt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3588 KB
521721 30/11/2018 17:59:25 6vienhdt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 2824 KB
521644 30/11/2018 10:52:42 tdn2018_3 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4016 KB
521448 29/11/2018 21:01:11 vanduc8a3 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
521432 29/11/2018 20:43:40 khanh8a3yl Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3108 KB
521399 29/11/2018 20:07:17 phongpcbyl Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
521263 29/11/2018 13:50:24 dfwapekko Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2204 KB
521154 28/11/2018 22:04:05 duycqt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2860 KB
521140 28/11/2018 21:50:49 anhlavipnd199 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3264 KB
521098 28/11/2018 21:17:10 phongpcbyl Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
521047 28/11/2018 20:51:22 minhvuthcsyl Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3444 KB
520691 27/11/2018 21:50:53 hoangviethang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
520472 27/11/2018 15:43:21 vandat_2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2492 KB
520389 27/11/2018 10:23:29 Neptune Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3228 KB
520344 27/11/2018 07:56:56 tanchan679 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2824 KB
520336 27/11/2018 03:17:49 Vector Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 4212 KB
520185 26/11/2018 21:26:10 quangduyluu123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 3200 KB
520091 26/11/2018 19:54:00 lamcqt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
519386 25/11/2018 13:44:53 Evil Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3488 KB
518862 24/11/2018 16:41:42 0987480154 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
518816 24/11/2018 15:38:03 phamkhanhlinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2284 KB
518193 23/11/2018 14:08:34 hungcqt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2556 KB
518187 23/11/2018 14:04:41 vmt120203 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2552 KB
517015 21/11/2018 21:05:45 18120461 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2948 KB
516914 21/11/2018 19:54:52 kizzroyal Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3528 KB
516899 21/11/2018 19:39:35 kizzroyal Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 11320 KB
516896 21/11/2018 19:37:23 kizzroyal Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 11320 KB
515359 18/11/2018 23:29:47 admin1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 1928 KB
515307 18/11/2018 22:45:41 nguyenphandung1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2228 KB
515216 18/11/2018 21:42:20 silvercode98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2576 KB
515096 18/11/2018 19:58:41 taminhquanno20 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3484 KB
514618 18/11/2018 08:07:41 anhnguyen123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4028 KB
514463 17/11/2018 21:28:59 ngocboi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2264 KB
514369 17/11/2018 18:22:14 yn2493 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 4096 KB
514224 17/11/2018 12:51:05 totanhiep Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
514223 17/11/2018 12:48:22 totanhiep Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
514140 17/11/2018 09:33:51 lmpars Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
513288 16/11/2018 07:43:57 gavangken Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2584 KB
513256 16/11/2018 01:17:20 Backtracking Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3288 KB
511645 14/11/2018 22:10:18 NghiaCPP Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2936 KB
511552 14/11/2018 20:20:18 phatdoan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3324 KB
511169 13/11/2018 22:19:24 tuancqt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
510416 13/11/2018 11:13:49 nnphucthinh01 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 4800 KB
509201 11/11/2018 11:11:49 Cá37 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2212 KB
508819 10/11/2018 13:10:42 VGK_Cr7 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3444 KB
508600 09/11/2018 23:26:38 HUT_TOAN Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2872 KB
508499 09/11/2018 21:17:44 duycqt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
508494 09/11/2018 21:12:46 vominhhoang1205 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2804 KB
508391 09/11/2018 19:13:56 59130929 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4516 KB
508389 09/11/2018 19:11:39 59130929 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4576 KB
508238 09/11/2018 14:48:26 ZewDev Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3440 KB
508111 09/11/2018 09:09:26 lehoanggiang Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
508023 09/11/2018 05:51:08 nhuphuc2204 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3376 KB
507427 08/11/2018 14:19:03 abcdefghi Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3440 KB
507259 08/11/2018 08:03:57 ngocdieu Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3044 KB
506952 07/11/2018 19:36:37 nguyenvanson Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2752 KB
506838 07/11/2018 17:03:52 itk7_trunghieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
506699 07/11/2018 12:07:44 tchk Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
506666 07/11/2018 11:17:59 diemqui110105 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3368 KB
506498 07/11/2018 00:31:01 khoinguyentdmu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
506007 06/11/2018 15:41:02 hachanh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
505816 06/11/2018 11:23:29 Sau Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3260 KB
505242 05/11/2018 16:20:00 nguyentandung2005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
504665 04/11/2018 19:24:44 doletiendat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3192 KB
504425 04/11/2018 10:07:21 Dat7acva Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
503723 02/11/2018 22:02:05 btappmedia Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 31 ms 2300 KB
502629 01/11/2018 17:59:19 mdan226 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2872 KB
501496 31/10/2018 10:48:25 xoaphm Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 703 ms 34816 KB
501230 30/10/2018 21:38:04 tadat216 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2848 KB
501112 30/10/2018 19:15:19 ceberos4800 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2808 KB
500967 30/10/2018 16:11:18 hanluc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
500846 30/10/2018 15:10:32 LoHong2k3_IT_K36 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3236 KB
500830 30/10/2018 14:59:40 buihoat2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2188 KB
500828 30/10/2018 14:58:42 C_Hiếu_k36CHV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2856 KB
500827 30/10/2018 14:58:25 buihoat2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
500826 30/10/2018 14:58:15 buihoat2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
500825 30/10/2018 14:58:04 buihoat2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
500823 30/10/2018 14:56:26 buihoat2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
500797 30/10/2018 14:45:25 HuyHoàng_K36_CHV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 4044 KB
500772 30/10/2018 14:36:28 C_Hiếu_k36CHV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
500763 30/10/2018 14:32:19 C_Hiếu_k36CHV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2848 KB
500751 30/10/2018 14:25:42 C_Hiếu_k36CHV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4776 KB
500434 29/10/2018 20:53:35 anzuko Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2664 KB
499963 28/10/2018 21:15:42 double21298 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
499821 28/10/2018 15:34:52 xxxyyyzzz Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 2900 KB
499246 27/10/2018 14:45:11 leviettttnh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3120 KB
499223 27/10/2018 14:25:53 quocpro_2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2984 KB
499195 27/10/2018 13:24:16 Tatsuya Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4620 KB
498766 26/10/2018 20:42:39 lcqhuyt1821 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
498495 26/10/2018 12:53:46 vanminh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 81040 KB
498240 26/10/2018 00:39:57 tienphong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2916 KB
498238 26/10/2018 00:37:25 anhduccoder Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2916 KB
498164 25/10/2018 22:23:41 Vinhh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 4248 KB
497738 25/10/2018 15:25:22 hieu1751220089 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4024 KB
497734 25/10/2018 15:24:45 sunepi719 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3360 KB
497604 25/10/2018 13:21:21 ptdien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2668 KB
496868 24/10/2018 15:44:02 thehaprok Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 640 ms 33020 KB
496307 23/10/2018 20:01:22 VanHieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3660 KB
496235 23/10/2018 17:18:28 DSQT Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 93 ms 2768 KB
496034 23/10/2018 14:02:34 hut_Phieu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3272 KB
495797 22/10/2018 22:08:22 sang123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3192 KB
495415 22/10/2018 08:43:52 VPFFV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2940 KB
495348 21/10/2018 23:08:37 vohieu751 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2572 KB
495346 21/10/2018 23:06:28 nhamtan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
495223 21/10/2018 21:45:40 gadodeptraivkl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 3704 KB
495082 21/10/2018 16:18:32 hakishikure Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3316 KB
495072 21/10/2018 15:18:22 lehoang Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3160 KB
495059 21/10/2018 14:44:17 000DANG Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
494634 20/10/2018 13:57:27 btappmedia Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 6864 KB
494249 19/10/2018 19:24:06 0ngmai123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 2920 KB
494217 19/10/2018 18:57:57 thienngoc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
492819 18/10/2018 22:27:04 giavudangle Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2796 KB
492644 18/10/2018 20:10:45 dnhung1997 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3184 KB
492063 17/10/2018 23:44:16 nghiaphamln Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2824 KB
491951 17/10/2018 21:49:59 anhdinh1052 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 4564 KB
491899 17/10/2018 21:12:11 thochit Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 41732 KB
491630 17/10/2018 15:48:58 Fonekedokato Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3248 KB
491035 16/10/2018 18:58:04 MinhDevC Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 4180 KB
490964 16/10/2018 16:54:52 binbmt1234 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3272 KB
490743 16/10/2018 13:58:24 trinhcongtai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
490358 16/10/2018 01:14:55 minh98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4852 KB
489988 15/10/2018 19:45:53 hduoc2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4232 KB
489986 15/10/2018 19:43:45 Teddy Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 62 ms 2712 KB
489947 15/10/2018 18:26:04 tqh0806 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3484 KB
489862 15/10/2018 15:20:02 duy999999 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3156 KB
489515 14/10/2018 23:05:57 phuongyet0703 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4116 KB
489440 14/10/2018 22:05:30 Phamquynhanh23012003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4108 KB
489037 14/10/2018 09:21:35 bk201 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
489033 14/10/2018 09:15:35 bk201 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
488973 14/10/2018 01:59:27 i_love_KT Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 2248 KB
488948 14/10/2018 00:25:24 vudangkhoi2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2892 KB
488158 12/10/2018 23:25:02 ninja_sunflower Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 750 ms 2900 KB
486842 11/10/2018 22:12:17 caikimdat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2928 KB
486587 11/10/2018 20:11:16 soloking Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3188 KB
486063 11/10/2018 10:19:39 cenzter Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 187 ms 14764 KB
486055 11/10/2018 10:15:49 chaugiang_97 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 171 ms 14336 KB
484565 10/10/2018 12:10:27 tototete Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2568 KB
484468 10/10/2018 08:34:15 truong19 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2852 KB
484368 09/10/2018 22:48:23 KHANHDU Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3104 KB
484029 09/10/2018 16:31:22 ntna2k3 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3128 KB
483525 08/10/2018 23:02:22 hoangndu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3188 KB
483457 08/10/2018 22:05:58 KillMonger Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2216 KB
483141 08/10/2018 14:37:03 kid2201 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 3380 KB
483022 08/10/2018 09:34:49 nguyentanhuy Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3948 KB
482847 07/10/2018 21:03:26 nvnamson Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3680 KB
482833 07/10/2018 20:53:22 tien05062004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3128 KB
482500 07/10/2018 10:26:00 nlebachnlb Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4172 KB
482435 07/10/2018 08:52:09 ducminhtrinh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
481770 06/10/2018 11:52:03 peratos Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2132 KB
481697 06/10/2018 08:20:29 thaolinh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
481508 05/10/2018 21:25:18 hieunguyenthi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3632 KB
479955 04/10/2018 14:08:47 ThaoAVang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2780 KB
479951 04/10/2018 14:07:12 ThaoAVang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2808 KB
479856 04/10/2018 08:39:07 minh867 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
479726 03/10/2018 22:20:42 onism Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3168 KB
479458 03/10/2018 17:44:44 vanan9205 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
479237 03/10/2018 09:40:23 qtrungth Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
479155 02/10/2018 23:51:36 zzkubinzz01 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2520 KB
479025 02/10/2018 21:11:20 khoa_8a3_tdn Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3272 KB
478550 02/10/2018 12:29:08 minh3352 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4048 KB
478515 02/10/2018 11:04:01 a2k47phan_18 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2876 KB
478498 02/10/2018 10:24:12 kenkjn309 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
478496 02/10/2018 10:23:29 kenkjn309 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
478131 01/10/2018 21:29:00 phuongae1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 7116 KB
477962 01/10/2018 18:56:36 0x2f0713 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4088 KB
477921 01/10/2018 16:48:11 Ngoc_Nguyen_7398 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4088 KB
477815 01/10/2018 15:03:49 hoanghuythk9 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3144 KB
477326 30/09/2018 18:51:55 trungnguyenlak2003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3304 KB
477304 30/09/2018 17:29:43 baldragon Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2732 KB
476806 29/09/2018 21:00:18 quyhugo158 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3136 KB
474955 27/09/2018 16:15:48 nhocasoc101 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3292 KB
474925 27/09/2018 15:33:54 C_Hiếu_k36CHV Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3152 KB
474922 27/09/2018 15:26:07 QuỳnhNhư Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3264 KB
474742 27/09/2018 07:15:59 hitumaster Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 796 ms 2908 KB
474457 26/09/2018 19:47:08 minhduc331ns Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2184 KB
474454 26/09/2018 19:45:05 minhduc331ns Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
473934 25/09/2018 23:35:30 tronglh0104 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2544 KB
473933 25/09/2018 23:35:03 tronglh0104 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 2580 KB
473932 25/09/2018 23:34:21 tronglh0104 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
473930 25/09/2018 23:33:01 tronglh0104 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 1892 KB
473928 25/09/2018 23:29:51 tronglh0104 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 5196 KB
473856 25/09/2018 21:48:10 lehoang Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3480 KB
473315 25/09/2018 09:22:44 hoainam2222005 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2152 KB
473137 24/09/2018 21:46:24 hungCtN Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3284 KB
473109 24/09/2018 21:16:58 ryolovehentai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2140 KB
472993 24/09/2018 19:03:22 pdhuy2002 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
472602 23/09/2018 22:39:30 MTA_Asteria Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
472093 22/09/2018 23:45:41 anhdhhp Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3236 KB
471946 22/09/2018 19:20:36 congvipkhoinoi Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
471734 22/09/2018 14:21:30 rising_blues17 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 3268 KB
471730 22/09/2018 14:06:48 trungkient48 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 4068 KB
471729 22/09/2018 14:06:25 trungkient48 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 2848 KB
471727 22/09/2018 13:59:13 trungkient48 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 2848 KB
471726 22/09/2018 13:48:28 trungkient48 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 3272 KB
471662 22/09/2018 09:35:23 hoangnghiaviet Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4024 KB
471351 21/09/2018 16:15:57 pks0v1p Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3968 KB
471295 21/09/2018 15:16:52 hoangteo0103 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 3240 KB
471033 20/09/2018 21:53:00 LoHong2k3_IT_K36 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4012 KB
471032 20/09/2018 21:50:45 lengocphuc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
470792 20/09/2018 19:16:01 QuaZuAE Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 3000 KB
469253 18/09/2018 18:37:48 BBBBBBBB Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2216 KB
468486 17/09/2018 19:01:07 Quanhoangchvk36 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2120 KB
468476 17/09/2018 18:08:52 12hooks Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3056 KB
468413 17/09/2018 15:59:10 BinhZed Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2128 KB
468408 17/09/2018 15:52:05 bxlTHK10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 2124 KB
468405 17/09/2018 15:50:23 phandat Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3448 KB
468389 17/09/2018 15:34:54 truongan10TH Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2132 KB
468385 17/09/2018 15:24:31 khoapham04092003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2080 KB
468333 17/09/2018 14:41:36 duyhai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2456 KB
468097 16/09/2018 18:40:40 vodanh203 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2772 KB
468038 16/09/2018 16:04:46 phamanmaithao10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2100 KB
468037 16/09/2018 16:03:38 phamanmaithao10 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2084 KB
467876 16/09/2018 11:35:26 01693720007 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2156 KB
467557 15/09/2018 21:54:33 Summer8103 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2508 KB
467405 15/09/2018 20:20:23 nguyenthanhhien Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3460 KB
467393 15/09/2018 19:53:16 tuanltt1252004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3484 KB
467114 15/09/2018 10:13:13 DeBruyne Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3612 KB
466845 14/09/2018 20:51:13 cotyey Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
466668 14/09/2018 15:43:27 black_stone Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2524 KB
466160 13/09/2018 19:15:25 haihaihaihai0123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 7004 KB
465721 13/09/2018 09:20:35 duong2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3424 KB
464865 11/09/2018 20:22:24 red Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 3276 KB
464131 10/09/2018 21:29:37 viet2805 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
463152 09/09/2018 12:35:01 long_thathu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
463151 09/09/2018 12:34:27 long_thathu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2836 KB
462141 07/09/2018 21:46:32 conmeocon Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4060 KB
462120 07/09/2018 21:04:38 stviolent3010 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2804 KB
461972 07/09/2018 17:23:37 daodat2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3180 KB
461686 07/09/2018 03:08:46 watanabe2804 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 3132 KB
461388 06/09/2018 17:18:59 lephuocdat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2756 KB
460906 05/09/2018 21:54:26 LVC Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3300 KB
460899 05/09/2018 21:50:47 hoangthuc701 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4428 KB
460840 05/09/2018 20:51:37 hitu08 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
460691 05/09/2018 16:04:56 phuong2003vtvip Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
460521 05/09/2018 00:14:47 CườngReus11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 10332 KB
460483 04/09/2018 22:22:26 hellosunny Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3272 KB
460342 04/09/2018 19:54:35 Thethvl123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
459587 03/09/2018 16:27:13 thinhquyen9461 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3276 KB
459575 03/09/2018 16:15:58 letandatty211 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2936 KB
459503 03/09/2018 14:00:36 ngobao Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4064 KB
459446 03/09/2018 11:40:20 trungkenbi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4064 KB
459397 03/09/2018 10:57:28 xiabui Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 4548 KB
459354 03/09/2018 10:17:38 duong2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3448 KB
459195 02/09/2018 21:52:42 richardannowit Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 4048 KB
458716 01/09/2018 21:32:05 zolydyck00 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3276 KB
457727 30/08/2018 19:16:09 ngocle2001 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 2856 KB
457614 30/08/2018 15:16:22 namvkim123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3044 KB
457117 29/08/2018 18:29:10 xikhud Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 3160 KB
456837 29/08/2018 09:06:08 NguyenNhatMinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
456827 29/08/2018 08:00:37 Minh1502 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
456773 28/08/2018 23:09:45 hoangducsmagic2 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
456510 28/08/2018 13:57:22 hoangthongvo Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2172 KB
456151 27/08/2018 16:44:25 lequynhanhtth Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3136 KB
455533 25/08/2018 13:51:17 MTAK53 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2248 KB
455502 25/08/2018 11:48:21 hitu07 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3020 KB
455447 25/08/2018 10:38:23 HHHHHHHH Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3332 KB
455236 24/08/2018 18:54:34 hitu03 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3328 KB
455228 24/08/2018 18:45:41 NguyenKhoilop7 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
455207 24/08/2018 16:18:06 hitu05 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3312 KB
455045 24/08/2018 08:10:49 hitu01 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2908 KB
454414 22/08/2018 22:47:30 hitu02 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3312 KB
454283 22/08/2018 17:13:36 huuthien198zz Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3300 KB
454233 22/08/2018 15:21:54 nghiapr1545 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2944 KB
453966 21/08/2018 23:04:13 shigenevafc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
453601 21/08/2018 10:39:53 Zayt Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 234 ms 14712 KB
453125 19/08/2018 20:39:06 jackcookies020 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
453011 19/08/2018 13:49:07 jukibac Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 6484 KB
452248 17/08/2018 18:28:06 nhanspy Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3304 KB
452133 17/08/2018 14:40:20 vutrungnghia Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2864 KB
451854 16/08/2018 21:26:56 Meliodas Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2196 KB
451339 16/08/2018 08:54:49 mtx4869 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
451278 15/08/2018 22:49:13 nguyenvanson2002 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
451229 15/08/2018 21:25:46 hitu02 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
451029 15/08/2018 14:32:05 vínhdinhstudents Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 125 ms 6944 KB
450227 13/08/2018 20:03:50 Zayt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 4064 KB
450108 13/08/2018 14:14:54 huynhvanphu102 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 4060 KB
449975 13/08/2018 08:45:52 kakaka Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2520 KB
449596 12/08/2018 14:55:15 jsomebodywtbl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 4104 KB
448992 10/08/2018 19:42:43 wolf_boss Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
448516 09/08/2018 15:31:44 letuananh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3120 KB
448503 09/08/2018 15:21:06 NhiemHK Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3228 KB
448351 09/08/2018 08:05:33 manh123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3252 KB
448305 08/08/2018 22:49:11 trungnghia05123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2360 KB
448161 08/08/2018 15:44:42 tungcoi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3232 KB
448053 08/08/2018 10:01:16 quoctrungitk16nbkqn Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2612 KB
447989 07/08/2018 23:48:08 maihuuton987 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3200 KB
447988 07/08/2018 23:47:02 maihuuton987 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3200 KB
447986 07/08/2018 23:43:47 maihuuton987 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3980 KB
447879 07/08/2018 20:22:02 khanhsaker97 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3976 KB
447032 04/08/2018 07:44:21 10ngocanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2448 KB
446922 03/08/2018 17:48:44 ThaoAVang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2828 KB
446503 02/08/2018 13:27:21 cuchuoi_2005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3088 KB
446176 01/08/2018 15:25:52 vutrungnghia Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3968 KB
446067 01/08/2018 10:11:38 Trietle7606 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3080 KB
446022 01/08/2018 08:53:12 nhuquynhtran6622 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3948 KB
445770 31/07/2018 11:16:23 LongÇhampion Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 1876 KB
445756 31/07/2018 10:31:50 psdkljfsahdpi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2820 KB
445612 30/07/2018 20:54:48 hieuhehehieu123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3128 KB
445345 30/07/2018 09:09:00 trivonhan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2876 KB
445245 29/07/2018 23:09:01 thaolinh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3116 KB
445195 29/07/2018 20:54:02 Zayt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 4024 KB
445155 29/07/2018 15:27:52 san1201 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4024 KB
445017 28/07/2018 16:52:43 0941054 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3500 KB
444994 28/07/2018 15:32:58 Blued Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 734 ms 2832 KB
444952 28/07/2018 10:48:22 hanhien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 4312 KB
444581 26/07/2018 20:23:08 duong2 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3104 KB
444168 25/07/2018 18:22:19 bluecat9x Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3208 KB
444109 25/07/2018 16:29:16 VINH_17_50 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3080 KB
443114 22/07/2018 14:41:37 nguyetanh10102005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
443109 22/07/2018 12:13:20 binchip Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3596 KB
443108 22/07/2018 12:11:32 binchip Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3560 KB
443081 21/07/2018 23:39:35 BVs_cớp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
443014 21/07/2018 21:37:01 paradisebay Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3552 KB
442403 19/07/2018 20:30:49 binmia Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3356 KB
442402 19/07/2018 20:28:11 binmia Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3648 KB
442397 19/07/2018 20:22:26 binmia Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3648 KB
442319 19/07/2018 16:04:52 tronghieuACM Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3256 KB
442097 18/07/2018 21:00:44 nhatanh10102005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3140 KB
442094 18/07/2018 20:58:32 nhatanh10102005 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
442053 18/07/2018 17:21:27 conan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2896 KB
441844 18/07/2018 00:52:46 tronghieuACM Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2916 KB
441637 17/07/2018 10:10:03 xuanvuong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2008 KB
441586 17/07/2018 00:07:00 phuongnhi_tran_1206 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3292 KB
441172 14/07/2018 23:24:27 chiyb2015 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2152 KB
440551 12/07/2018 21:35:34 khuyentrannd Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 10288 KB
440372 12/07/2018 12:00:04 huynhthanhtan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
439151 07/07/2018 16:42:28 phamductaictk98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2580 KB
439145 07/07/2018 16:24:03 geniusfire99 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 3656 KB
438823 06/07/2018 12:20:41 ducanhgx Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 640 ms 34320 KB
438571 05/07/2018 12:09:19 thao1234 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3160 KB
438542 05/07/2018 10:28:45 anhduy1811 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2896 KB
438055 02/07/2018 14:22:31 KHOI2611 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 343 ms 4600 KB
437604 30/06/2018 08:59:49 kieuanh2k1 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
437167 28/06/2018 09:15:40 jackcookies020 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2880 KB
437135 28/06/2018 08:26:07 truonghxpt1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
436815 26/06/2018 11:19:58 zxcvbgt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2648 KB
436805 26/06/2018 10:45:00 laccac555 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3316 KB
436314 24/06/2018 15:07:07 tuanvukttt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 3320 KB
435774 21/06/2018 23:00:42 datkcdhv Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 41276 KB
434518 19/06/2018 20:37:24 chienbinhlyoko Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 2732 KB
434315 18/06/2018 21:40:08 quangtienlkhigh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3616 KB
434250 18/06/2018 14:42:41 nhattuan722 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3076 KB
434156 17/06/2018 22:58:15 ducanh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3072 KB
434111 17/06/2018 21:06:24 chuhuynghĩa Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2496 KB
432522 13/06/2018 16:47:27 abc0o0o Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 4036 KB
432374 12/06/2018 17:19:56 ongtrum19051997 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 3580 KB
432368 12/06/2018 16:51:31 tantran Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 937 ms 34660 KB
432011 10/06/2018 14:34:29 ledat112233 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 2436 KB
431593 08/06/2018 19:36:58 thangvt202 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3184 KB
431506 08/06/2018 13:31:21 tientien9302 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 4564 KB
431120 07/06/2018 10:41:57 thang2k60 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3224 KB
430771 05/06/2018 21:34:59 GHTG2303 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2364 KB
430726 05/06/2018 17:40:23 missuni Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3176 KB
430725 05/06/2018 17:37:20 missuni Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3400 KB
430724 05/06/2018 17:34:05 missuni Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3176 KB
430598 05/06/2018 09:51:24 nvq2309 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3772 KB
430247 03/06/2018 20:28:21 rk800 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2372 KB
430007 02/06/2018 18:15:04 thanhha Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 3344 KB
429409 31/05/2018 09:47:25 linhle232001 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 14296 KB
429403 31/05/2018 09:38:57 Pejunmapdit Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3572 KB
429335 31/05/2018 00:18:32 nguyenminhduc2002 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2720 KB
428202 29/05/2018 14:00:44 legendstrangeitc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 10248 KB
428136 29/05/2018 10:49:32 hung30052002 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2148 KB
426720 23/05/2018 18:24:26 17TiTheAnh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 4280 KB
426556 22/05/2018 21:04:03 Ragitellsp_tdmu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2228 KB
426438 22/05/2018 12:44:41 sonphamhong Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 703 ms 34076 KB
426183 21/05/2018 14:33:31 nhathuypt25 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2696 KB
426158 21/05/2018 13:26:12 cajonathan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3248 KB
425950 20/05/2018 11:43:49 NTUThananhthien Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3572 KB
425949 20/05/2018 11:43:38 NTUThananhthien Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3568 KB
425880 19/05/2018 18:52:32 nghia030306 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2944 KB
425879 19/05/2018 18:50:09 nghia030306 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
425878 19/05/2018 18:40:27 nghia030306 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
425876 19/05/2018 18:37:07 nghia030306 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2608 KB
425418 17/05/2018 08:15:20 unknown01 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 11044 KB
425394 16/05/2018 22:56:49 RobinPMT Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2596 KB
425361 16/05/2018 21:16:20 vietthanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
425356 16/05/2018 21:07:20 vietthanh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
424693 14/05/2018 08:29:04 minhminhtran Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2508 KB
424665 13/05/2018 23:01:00 fake1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 6412 KB
424431 13/05/2018 10:20:20 kanadetachibana Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3220 KB
424007 11/05/2018 08:41:41 thienphucanh2004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3212 KB
423463 07/05/2018 13:22:37 php122002 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 10228 KB
422619 01/05/2018 16:55:14 vinhnt Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2544 KB
422397 30/04/2018 13:25:51 viethuy99 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
422008 29/04/2018 09:40:28 ironmank37d Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
421861 28/04/2018 17:14:23 thaitung_0410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4244 KB
421845 28/04/2018 16:01:38 chicken1996 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
421520 26/04/2018 20:05:45 hoanganhlccl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2524 KB
421044 24/04/2018 22:43:48 Asteross Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
420960 24/04/2018 20:04:47 vantho1298 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3224 KB
420930 24/04/2018 19:20:45 vantho1298 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3236 KB
420865 24/04/2018 14:34:46 allen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
420778 23/04/2018 23:36:59 buidinhpham2004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
420751 23/04/2018 22:48:05 MonsterTTRR_6a3_2006 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 3440 KB
420372 22/04/2018 10:22:55 nguyenvantien0903 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2612 KB
420261 21/04/2018 22:50:28 tranhuuhongson Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 687 ms 33692 KB
420236 21/04/2018 22:16:36 reaper2003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
420180 21/04/2018 20:41:55 nguyentuan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
420170 21/04/2018 20:32:55 phamthanhtrung123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
420135 21/04/2018 17:49:11 TranHoang Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 140 ms 2560 KB
419966 21/04/2018 11:02:42 huanhust Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
419603 20/04/2018 07:21:22 55555 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
419549 19/04/2018 22:38:12 thuy12052004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
419425 19/04/2018 16:04:35 dat_tran1200 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3364 KB
419390 19/04/2018 12:39:52 Quanpro98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2948 KB
419336 18/04/2018 23:48:51 JamesBu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2960 KB
419333 18/04/2018 23:43:26 JamesBu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 812 ms 3348 KB
419190 18/04/2018 13:31:15 thienthanh Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Accepted 703 ms 35444 KB
419149 18/04/2018 08:29:14 YeuEmTuCaiNhinDauTien Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 4100 KB
418837 16/04/2018 23:30:05 ngocminh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 125 ms 2996 KB
418822 16/04/2018 22:32:48 CongLyK98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2560 KB
418821 16/04/2018 22:31:26 CongLyK98 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2620 KB
418760 16/04/2018 20:32:20 kaitou1412 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
418756 16/04/2018 20:26:33 hdv250202 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2624 KB
418564 15/04/2018 19:00:35 quan8a3_tdn2017 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
418559 15/04/2018 18:56:22 quan8a3_tdn2017 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
418557 15/04/2018 18:50:59 quan8a3_tdn2017 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2924 KB
416689 12/04/2018 22:21:05 nhphucqt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 6736 KB
415896 11/04/2018 11:01:34 Love4T144 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
415581 10/04/2018 18:24:36 aiva178 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3436 KB
415274 09/04/2018 21:21:24 nghethuat102 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2424 KB
414363 07/04/2018 14:45:59 tayduasieucuong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 4216 KB
413703 05/04/2018 19:29:09 binhglobal Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 171 ms 15512 KB
413338 04/04/2018 22:18:19 ddthanh17pfiev Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2624 KB
413024 03/04/2018 23:43:49 quachtridat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 62 ms 2536 KB
412566 03/04/2018 07:59:40 55555 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3132 KB
412540 03/04/2018 07:31:33 hungokok Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3500 KB
412511 03/04/2018 01:19:00 hung_brvt_t1 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3500 KB
412361 02/04/2018 19:43:13 Sarawilliam2004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3112 KB
412346 02/04/2018 18:40:31 Linhdethuong Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3108 KB
412273 02/04/2018 14:34:35 55555555 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2876 KB
412258 02/04/2018 11:18:05 dotuansondn Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 3304 KB
411852 31/03/2018 22:38:28 0946264390 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3136 KB
411813 31/03/2018 21:09:27 themagiciankira Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3224 KB
411657 31/03/2018 15:41:00 anphongpct Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
411522 31/03/2018 07:29:18 theanhbr01 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
411119 29/03/2018 22:16:17 __________ Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3208 KB
410569 28/03/2018 20:53:59 karasu Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
410567 28/03/2018 20:52:18 karasu Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
410544 28/03/2018 20:21:33 huuthuan13816 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3444 KB
409968 27/03/2018 13:22:17 loc258 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 4236 KB
409881 27/03/2018 09:51:10 hoaigiang Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3080 KB
409697 26/03/2018 22:21:09 kaitoukid1609 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3456 KB
409376 26/03/2018 11:10:54 truongcao Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3076 KB
408863 24/03/2018 21:37:27 congyb1032002 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2736 KB
408782 24/03/2018 16:54:40 smartSheep Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
408646 24/03/2018 09:23:14 gummyminhzxzc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2444 KB
408645 24/03/2018 09:21:59 nguyendt456 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2444 KB
408629 24/03/2018 08:38:02 masteroffood Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3344 KB
408461 23/03/2018 16:03:52 letuongminh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3480 KB
408450 23/03/2018 15:54:39 reaper2003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
408447 23/03/2018 15:50:22 phamdat2 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 156 ms 14152 KB
407683 22/03/2018 09:15:17 nguyenngochan Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 4044 KB
407674 22/03/2018 08:50:18 benopera5 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3036 KB
407495 21/03/2018 21:49:01 dinhmanh99 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
405750 16/03/2018 11:36:40 quocbinhitc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3424 KB
405745 16/03/2018 11:24:38 thanhchuongitc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 218 ms 4532 KB
405599 15/03/2018 22:27:33 iiiiiii125478 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 4124 KB
405539 15/03/2018 19:30:19 ntking0403 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
405532 15/03/2018 19:17:24 hoa8a3_tdn2017 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
404724 14/03/2018 07:54:45 nmd1704 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
403417 13/03/2018 10:29:45 abc2503 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
403408 13/03/2018 10:26:05 kingwin_277 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3084 KB
403336 13/03/2018 07:43:14 hungvt_ntu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2452 KB
403211 12/03/2018 21:08:55 hienitk3 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2132 KB
403210 12/03/2018 21:07:16 hienitk3 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2124 KB
403207 12/03/2018 21:04:59 hienitk3 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2136 KB
402965 12/03/2018 14:32:37 ngoctho Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3040 KB
402962 12/03/2018 14:31:47 manhdcd123 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2696 KB
402850 11/03/2018 23:58:40 hau2003 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
402802 11/03/2018 22:15:46 htrang1004 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
401976 09/03/2018 08:21:35 chongoairung Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
401676 08/03/2018 07:51:00 vclzt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3104 KB
401612 07/03/2018 21:25:11 haikolltn Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2824 KB
401591 07/03/2018 19:40:01 trantam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2864 KB
401496 07/03/2018 10:52:57 Anh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
401240 06/03/2018 14:09:01 tinhochbt Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
400619 03/03/2018 19:59:40 khanh24317 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
400586 03/03/2018 17:50:14 EdwardNguyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2780 KB
399914 01/03/2018 20:55:13 bach123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2520 KB
399383 28/02/2018 16:13:32 duongbp1990 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2596 KB
399379 28/02/2018 16:12:06 duongbp1990 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2596 KB
399183 27/02/2018 18:23:04 heraclex12 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 3652 KB
399095 27/02/2018 11:19:27 55555555 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2220 KB
398720 25/02/2018 20:50:24 nguu0123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 7912 KB
398694 25/02/2018 20:14:09 ngocminh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2528 KB
398607 25/02/2018 10:08:36 longvt24 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
398479 24/02/2018 18:29:30 vudet11 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2508 KB
398335 23/02/2018 21:43:52 khaitobeo12 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3476 KB
397355 20/02/2018 14:25:34 ducviet5138 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
397048 18/02/2018 16:27:35 nguyenquanglinh2001 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 3176 KB
396526 15/02/2018 01:53:32 congtam0406 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
396519 15/02/2018 01:49:29 nguyenvlm Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
396518