Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
820214 27/10/2020 20:20:05 npnkhoi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
819776 26/10/2020 22:37:09 tungvh04 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
819364 26/10/2020 09:16:24 chidaihk17 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2892 KB
818941 25/10/2020 19:23:27 khuatvanthanh9a Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
817658 23/10/2020 15:57:30 tkien1901 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
817649 23/10/2020 15:47:54 phamcongtuananh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 5116 KB
817463 23/10/2020 05:19:18 VietDat Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
816760 22/10/2020 12:20:44 dontkillme Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
815520 19/10/2020 21:27:13 duy21 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
814527 18/10/2020 13:44:32 duongdz111 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 140 ms 3104 KB
813757 17/10/2020 17:43:43 kkmot2 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3320 KB
812269 16/10/2020 12:29:53 nguyenan0808 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 3308 KB
811067 14/10/2020 20:40:03 hanhkk0909 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
810034 13/10/2020 15:40:26 thanhtam1809 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
808736 11/10/2020 16:41:03 2020_nathu_tt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
807850 10/10/2020 00:40:25 ntkluank3 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
807578 09/10/2020 18:18:18 fvrffrvgf Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
807372 09/10/2020 10:04:33 hieu2k3lmao Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
807172 08/10/2020 21:55:44 haohk17 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
806739 08/10/2020 15:27:10 192424801030111 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
806506 08/10/2020 09:08:19 hiddleston Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
805692 06/10/2020 21:18:04 baongoclk57 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
805342 06/10/2020 12:17:35 1924801030106 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
804568 04/10/2020 15:08:06 khanhvukhanh02 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
802623 30/09/2020 15:39:48 nguyen12345 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
801923 28/09/2020 23:30:48 NguyenthanhducKTP25AHVHQ Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2720 KB
800936 26/09/2020 17:48:50 TrumpPham Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1276 KB
800452 25/09/2020 19:36:41 Kenshincoder Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
799446 23/09/2020 11:21:23 dangminhanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
799366 23/09/2020 00:10:11 tranminhquandz1999 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
799080 22/09/2020 14:02:22 Vbee241005 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
797362 18/09/2020 15:34:14 limpale1234 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
796953 17/09/2020 15:52:05 hocpython Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 375 ms 7224 KB
796744 17/09/2020 08:54:24 TranChongChong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
794580 11/09/2020 23:24:21 phuhungchv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
794573 11/09/2020 23:18:51 phuhungchv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
794461 11/09/2020 21:33:21 Ha_Tera Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
793700 10/09/2020 16:43:26 BestTroll Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
793183 09/09/2020 18:10:11 NHQuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
791953 05/09/2020 15:17:03 cthanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
789537 28/08/2020 22:06:59 thienchidh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
787795 24/08/2020 12:50:27 h123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
787768 24/08/2020 10:59:47 huuthien1102 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
787755 24/08/2020 10:31:06 long Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
786242 20/08/2020 21:26:26 vanphuc2409 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
786121 20/08/2020 17:07:48 Assyrian Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 328 ms 32840 KB
785605 19/08/2020 11:08:16 huycc123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
785591 19/08/2020 10:39:54 huycc123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
785583 19/08/2020 10:30:09 huynhchiton981 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
785575 19/08/2020 10:17:44 huynhchiton981 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
785329 18/08/2020 16:32:29 dathoanhao098 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
785275 18/08/2020 15:24:25 dathoanhao098 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
783776 15/08/2020 13:47:55 framas3123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
783484 14/08/2020 18:14:40 Nhuk9 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
783190 13/08/2020 19:51:23 khongcoten002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
782893 12/08/2020 17:39:14 lth2105 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
782886 12/08/2020 17:16:58 lth2105 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
782858 12/08/2020 13:44:38 Veve Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
782038 09/08/2020 08:38:02 loclecvak3 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
782028 09/08/2020 07:36:57 TườngVy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
782027 09/08/2020 07:34:52 TườngVy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
781418 06/08/2020 22:52:03 AnhHao2004 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
781209 06/08/2020 10:24:00 duy48203443 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
781085 05/08/2020 22:00:21 baopham19062003kgkgkg Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
780822 04/08/2020 22:34:11 duongthao2004 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
780615 04/08/2020 15:21:29 trungnguyenlak2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
778904 29/07/2020 21:32:31 huy26082006 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
778756 29/07/2020 11:23:39 dung99ttm Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 421 ms 7020 KB
778711 29/07/2020 09:54:00 HoaiTraMinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
777948 26/07/2020 08:53:45 lth2105 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
777459 24/07/2020 21:13:04 trankhanhduong2212 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
777176 24/07/2020 00:08:44 chenlinong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
776998 23/07/2020 10:17:36 tuananh1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
776766 22/07/2020 17:56:04 ducanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 3304 KB
776389 21/07/2020 20:54:54 DHKH_HUE_2000 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2400 KB
776149 21/07/2020 09:51:08 BananaOnTheTree Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
775422 19/07/2020 11:39:42 viet6990072 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
775145 18/07/2020 16:51:58 Hoang10TH Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
775121 18/07/2020 11:15:55 homessi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
772828 11/07/2020 18:24:26 quocbaoo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2444 KB
771346 08/07/2020 12:34:01 hoainam123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
770727 06/07/2020 14:35:04 lucpro9001 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
770234 05/07/2020 09:14:19 KylezFT Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
768556 30/06/2020 20:40:46 dathoanhao098 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
767459 27/06/2020 12:43:37 hongduyen29 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
767321 26/06/2020 17:13:27 ngapham2001 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
767016 25/06/2020 18:17:24 canhtoannct Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1240 KB
764854 18/06/2020 18:22:17 wisdomlordraphael Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
763137 14/06/2020 13:03:49 phongkieu31 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
763101 14/06/2020 05:02:46 iceteak73 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
763100 14/06/2020 04:58:55 iceteak73 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
763079 13/06/2020 22:21:58 ngantrinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
763025 13/06/2020 19:19:57 04070502 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
759225 31/05/2020 15:33:11 khongcoten002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
758474 29/05/2020 11:35:03 ducanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3012 KB
757406 25/05/2020 23:17:09 phamanmaithao10 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
757305 25/05/2020 20:06:08 I_love_you_my_girl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
753013 17/05/2020 22:13:46 azulgrana1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
751259 13/05/2020 07:58:19 0326023151 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
751033 12/05/2020 15:11:25 bao11032004 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
750975 12/05/2020 14:10:28 dohoc12 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
750614 11/05/2020 08:43:55 phuclemon21 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
750596 11/05/2020 08:23:10 vclcv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
750471 10/05/2020 21:31:34 toancva0105 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
750378 10/05/2020 15:10:40 baolinh0211 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2312 KB
749845 08/05/2020 14:08:02 pdthang2000 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
748218 01/05/2020 19:59:02 Nducnha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
748080 01/05/2020 09:01:05 Hoang10TH Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
746424 25/04/2020 08:49:40 knam4202 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
745741 22/04/2020 19:20:03 xuanhuan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
745730 22/04/2020 17:37:08 my147 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
745726 22/04/2020 17:01:21 ltmhuy Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
745724 22/04/2020 16:52:02 trong123123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
745663 22/04/2020 15:01:41 quochuong2006 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
745641 22/04/2020 14:12:51 khkhf Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
745561 22/04/2020 08:15:00 lethienquan28052006 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
745268 21/04/2020 08:18:52 0941177356 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
744538 18/04/2020 22:35:36 nownever Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
742748 12/04/2020 09:45:48 minhratnhat Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
742746 12/04/2020 09:42:36 minhratnhat Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
742557 11/04/2020 16:37:27 nguyenvana Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 187 ms 7000 KB
741749 08/04/2020 20:44:15 bbccpad Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
741728 08/04/2020 19:55:36 uminguyen Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
741727 08/04/2020 19:54:47 uminguyen Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
741700 08/04/2020 18:01:26 duyvu123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
741667 08/04/2020 17:00:11 maytinhpc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
740688 05/04/2020 16:23:19 maytinhpc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2436 KB
740377 04/04/2020 16:24:01 hoa1705 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
739881 03/04/2020 15:10:58 kassivender Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
739864 03/04/2020 13:41:27 caocuong1210 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
738856 31/03/2020 20:46:43 minhquoc19ti Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
738837 31/03/2020 20:12:55 naruto270504 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
738556 30/03/2020 21:06:13 Neptune Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
738531 30/03/2020 20:27:04 Neptune Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
738285 29/03/2020 22:16:29 hokage1201 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 593 ms 2392 KB
737374 26/03/2020 20:40:15 phamchibinh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
735528 20/03/2020 16:07:54 vndb Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
735069 19/03/2020 10:36:55 pkconan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
733246 15/03/2020 12:32:46 damminhquan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
733085 14/03/2020 18:33:42 khang36 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
731027 10/03/2020 21:35:08 khai2004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
730893 10/03/2020 15:05:35 IU Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
730892 10/03/2020 15:04:53 IU Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
730587 09/03/2020 16:04:27 kesaudoi291091 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
730574 09/03/2020 15:37:12 kesaudoi291091 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
730183 07/03/2020 20:56:01 linhngao121212 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
730166 07/03/2020 20:25:03 truongthienlocTH Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
729838 06/03/2020 21:46:54 Thinh_Feline Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
729804 06/03/2020 21:02:01 ptcvp121 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
728933 05/03/2020 08:56:47 perfectshot Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
727716 01/03/2020 22:14:15 ChuHien Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
727695 01/03/2020 21:41:28 Love Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
727691 01/03/2020 21:37:01 Love Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
726663 27/02/2020 21:45:13 I_love_Linh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
724946 24/02/2020 09:17:49 19521242 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
723918 22/02/2020 00:49:08 ngocduygpc8a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
723712 21/02/2020 18:17:03 khoaprovips5 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
723375 20/02/2020 20:31:55 quoclan99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
723247 20/02/2020 15:34:49 suxzat Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
722988 20/02/2020 07:49:24 dangthithuyen Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
721816 17/02/2020 21:10:59 Quang249 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
721317 17/02/2020 08:43:34 Sang7a4gpc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2632 KB
720809 15/02/2020 22:15:32 thống Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
720719 15/02/2020 20:22:53 duylele1173 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
720717 15/02/2020 20:19:47 duylele1173 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
718658 11/02/2020 17:22:18 khanhld Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
718639 11/02/2020 16:48:54 junloveyin Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
718199 10/02/2020 22:19:15 NguyenVanTan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
718197 10/02/2020 22:18:07 NguyenVanTan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
717259 09/02/2020 10:55:37 phgquynh2208 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
717023 08/02/2020 19:09:26 tienloc_tvn Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
715977 06/02/2020 23:23:55 hoktro Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
715442 06/02/2020 12:25:16 0343249261 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
715298 06/02/2020 09:32:51 tuanđz0201 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
714494 04/02/2020 21:04:57 quythanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
713660 02/02/2020 21:56:46 viocuong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
713169 01/02/2020 21:08:22 namu10x Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
713150 01/02/2020 20:44:46 tiendung2306 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
710310 27/01/2020 19:41:38 novaphoenix Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
709633 24/01/2020 21:20:04 whoisthatguy Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
709293 23/01/2020 21:28:09 19522456 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 609 ms 2452 KB
709090 23/01/2020 13:58:22 JoySluxirt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
707378 19/01/2020 23:33:43 david0403 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
706653 18/01/2020 11:41:30 HackerMan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
706368 17/01/2020 20:34:21 kimjisoo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
706244 17/01/2020 16:04:16 vananha2k23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2380 KB
705471 15/01/2020 23:23:55 CodeWar37 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
704504 13/01/2020 23:31:34 watanabe2804 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
704365 13/01/2020 20:15:48 emLaNewBie Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
703387 12/01/2020 10:36:10 hieunguyenthi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
701962 10/01/2020 08:08:54 tahoangquan2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2528 KB
701961 10/01/2020 08:08:05 tahoangquan2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
701443 09/01/2020 13:59:14 nghiachodien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
701211 09/01/2020 08:20:31 hongnghia Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
700363 07/01/2020 18:32:38 huytool Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2820 KB
700218 07/01/2020 14:54:39 haidang172005 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
699396 06/01/2020 20:47:34 vhskillpro Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
697829 04/01/2020 14:51:27 ntphong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
697808 04/01/2020 14:44:11 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2492 KB
697525 03/01/2020 23:40:31 nnbxxx Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2488 KB
697499 03/01/2020 22:53:39 anhkhoa09032004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
697394 03/01/2020 20:41:33 haupas Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
696902 03/01/2020 10:13:36 Nhi23072002 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
695893 01/01/2020 17:07:31 dats2007 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
695101 30/12/2019 21:00:57 tuilatui132 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
694115 27/12/2019 21:58:52 canhtoana2k23 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
691866 22/12/2019 13:23:08 shin3030aa Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
691325 20/12/2019 23:17:58 stkirito74 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
690931 19/12/2019 20:35:39 agru Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
690910 19/12/2019 20:12:29 agru Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
687813 12/12/2019 23:25:01 jackykg Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
687187 11/12/2019 17:18:14 hoangmanh123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
686440 09/12/2019 19:56:32 giangboss Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
686330 09/12/2019 15:29:16 nguyenanhquoc511 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
685091 05/12/2019 15:23:28 cexrytse Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
684784 04/12/2019 21:41:23 anhthcsyl2006 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3072 KB
684368 03/12/2019 15:56:50 tekachi_mochikamedo Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3072 KB
684040 02/12/2019 21:53:45 tunggiang123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
683580 01/12/2019 21:00:12 khongminhtuan2006 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3072 KB
682495 29/11/2019 20:14:28 110117051 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
681736 28/11/2019 16:02:55 thongoc1984 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
681580 28/11/2019 14:45:32 mrzin703 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
679811 24/11/2019 21:24:21 omgursocute Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
679808 24/11/2019 21:23:22 thewminers1014 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
679193 23/11/2019 19:31:17 unglinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
678501 22/11/2019 18:41:02 huuhoangle Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3084 KB
678343 22/11/2019 14:37:03 kiki1999 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
677354 22/11/2019 09:56:59 klinh3003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
676984 21/11/2019 15:48:07 ttmlinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
676929 21/11/2019 14:32:46 phatbs3011 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
676784 20/11/2019 22:43:57 duc04122004 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
676775 20/11/2019 22:30:03 0941177356 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
676680 20/11/2019 20:45:05 hieupham Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
676675 20/11/2019 20:39:04 hieupham Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
676208 19/11/2019 19:00:21 Fidisk Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
676122 19/11/2019 15:20:27 dangtiendung1201 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
675913 19/11/2019 00:10:00 canhtoannct Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
675782 18/11/2019 21:29:09 toiladuc_1012_HSGS Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
675317 17/11/2019 22:22:22 longlevi2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
674991 17/11/2019 13:17:28 Quynh090201 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
674810 16/11/2019 23:14:33 binhlecong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2456 KB
674728 16/11/2019 21:43:36 dinhhuuduc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
673755 14/11/2019 16:40:00 quyetthang2002 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
673727 14/11/2019 16:00:04 NQT1998 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2400 KB
672017 11/11/2019 14:07:41 Hieuthanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
671630 10/11/2019 14:12:31 Dothanhtai2006 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
671551 10/11/2019 08:29:18 minhtriet2903 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
671274 09/11/2019 14:26:21 HoaBenKiaSong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
671046 08/11/2019 23:11:02 0326023151 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
670701 08/11/2019 16:59:42 cexrytse Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
669883 07/11/2019 08:06:44 phuong2004 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
669275 06/11/2019 07:49:46 0919211420 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
669240 06/11/2019 01:13:32 nmhh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
668591 05/11/2019 07:51:54 cuongbvbn Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
668589 05/11/2019 07:48:38 cuongbvbn Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
668534 04/11/2019 23:28:36 kyrieirving1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
668151 04/11/2019 07:50:00 Douilu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
666414 01/11/2019 08:24:59 hoangndu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
666412 01/11/2019 08:18:24 hoangndu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
665619 30/10/2019 21:05:33 nhatvuhq98 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
665189 30/10/2019 07:54:26 nambii Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
664658 28/10/2019 22:30:41 hitu1903 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
663617 27/10/2019 08:39:22 nguyenvanson Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
661179 22/10/2019 21:15:18 MinhBietBay Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2680 KB
659765 19/10/2019 20:19:05 camlaitin Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
658255 16/10/2019 10:45:50 chutichday2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
658254 16/10/2019 10:45:49 chutichday2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
658024 15/10/2019 20:20:53 yolo19yolo Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
658023 15/10/2019 20:20:52 yolo19yolo Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
658022 15/10/2019 20:20:51 yolo19yolo Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
656571 12/10/2019 16:27:03 nguyentuankiet2005 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
656233 11/10/2019 22:14:19 Sơna1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2392 KB
656020 11/10/2019 18:42:11 MaMoi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
654894 10/10/2019 08:35:59 Sángolympic Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 125 ms 1932 KB
654891 10/10/2019 08:32:52 Hàoa1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
653050 07/10/2019 20:35:23 camlaitin Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
652659 06/10/2019 21:19:24 lephungha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
652050 05/10/2019 22:00:19 hung123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
651886 05/10/2019 16:56:46 Turkey Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
651761 05/10/2019 11:57:56 heo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
651080 04/10/2019 15:11:58 Shinigami13 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
650736 03/10/2019 22:39:05 tandapchai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
650266 03/10/2019 14:20:48 thuyvy207 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
648933 01/10/2019 15:43:56 Itachi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
648834 01/10/2019 14:15:29 nguyentrantien2002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
646382 26/09/2019 14:02:51 quochuong2006 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2864 KB
646226 26/09/2019 09:34:44 ntoan199 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
644014 21/09/2019 17:18:39 ntnvlog Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2912 KB
643696 21/09/2019 09:04:17 pmt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2448 KB
643268 20/09/2019 17:23:19 tiennl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
642567 19/09/2019 18:01:55 4maxskill4 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
642023 18/09/2019 22:52:23 Dorayaki Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 109 ms 2956 KB
641087 17/09/2019 22:15:35 canhtoannct Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
640288 17/09/2019 07:46:11 MinBaoTT Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
639892 16/09/2019 15:47:32 rsattlpalpha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
639495 15/09/2019 16:27:01 bonuchiha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
639192 14/09/2019 21:10:34 nghia Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
638438 13/09/2019 23:28:53 duongtc1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
638425 13/09/2019 22:55:35 duongtc1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
638404 13/09/2019 22:30:26 dvn11th Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
637703 13/09/2019 10:26:52 Be_happy Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
637346 12/09/2019 21:00:15 quanghuy123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
636563 11/09/2019 21:17:36 minhthi28 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
636250 11/09/2019 13:16:51 hongphongthp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
635507 10/09/2019 00:14:44 canhtoannct Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
633757 07/09/2019 23:22:24 ducthangivicii Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
633626 07/09/2019 18:09:34 kuzuma245 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
631488 02/09/2019 12:00:03 huukhoa2608 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3072 KB
631311 01/09/2019 20:53:20 huukhoa2608 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3072 KB
628791 26/08/2019 23:22:10 hiepthuong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
628783 26/08/2019 22:48:41 ristxnd Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2900 KB
628524 26/08/2019 14:40:54 trungnghia05123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
626182 24/08/2019 18:12:06 queanh0220 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
624924 22/08/2019 09:36:32 lucky_boy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
624919 22/08/2019 09:31:59 lucky_boy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1772 KB
624354 20/08/2019 18:42:51 thuy_quynh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3492 KB
623679 18/08/2019 22:11:08 winterrr Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
623487 18/08/2019 12:04:09 prgrmanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
622789 16/08/2019 16:43:24 mashiroshiina Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
622785 16/08/2019 16:29:42 thanhdat2605 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
621602 15/08/2019 23:30:12 Anonymousisthebestoftheworld Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
621191 15/08/2019 08:00:24 lnatuan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
621046 14/08/2019 21:28:38 trandat Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3696 KB
620947 14/08/2019 17:17:54 lethimytien Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
620432 13/08/2019 15:48:24 vuong123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
620106 12/08/2019 20:03:02 Relie_99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
618808 09/08/2019 00:11:02 thuyvan123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2376 KB
618790 08/08/2019 23:53:21 hoatmt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
618631 08/08/2019 17:44:21 trycod3 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2372 KB
618551 08/08/2019 15:55:55 shukun Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
617113 05/08/2019 23:55:29 ffrederick Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
617062 05/08/2019 21:57:22 nghia Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
616215 03/08/2019 22:15:08 luukimhoang2022 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
614533 31/07/2019 23:24:41 truongthinh14 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
614187 31/07/2019 14:37:12 haminh2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
614037 31/07/2019 09:35:22 nguyenquanglinh2001 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
613569 30/07/2019 10:07:30 viethaofpc Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
613424 29/07/2019 22:39:38 a2k47phan_18 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
613305 29/07/2019 20:05:28 munrio123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
613226 29/07/2019 17:42:53 trungkienthcsyenlac Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
613162 29/07/2019 14:56:40 funcolor Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
612150 27/07/2019 13:15:14 vivimini110 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
611087 25/07/2019 19:07:24 vuhoang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
611085 25/07/2019 19:07:08 vuhoang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
611080 25/07/2019 19:05:05 vuhoang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
609688 23/07/2019 15:20:34 TIN10_VUTRINHHOANG Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
608907 22/07/2019 10:00:35 akigaming Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
608780 22/07/2019 07:22:37 vandat_2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
607822 19/07/2019 10:01:43 thuyvan123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
607797 19/07/2019 09:19:20 MinhBomNha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
607786 19/07/2019 09:14:47 onehit Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
607735 19/07/2019 07:48:22 zolydyck00 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
607112 17/07/2019 17:36:54 18T1021208 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
606242 14/07/2019 17:19:35 ducanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
606196 14/07/2019 11:22:06 canhtoannct Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
605946 12/07/2019 21:55:16 haiprot1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
605144 10/07/2019 16:07:00 lethienquan28052006 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
605036 10/07/2019 13:54:45 minh472007 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
604791 09/07/2019 16:44:51 hazzleesin Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 3036 KB
603504 05/07/2019 19:40:56 neos Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
602797 03/07/2019 20:57:20 trieutanhung93 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
602779 03/07/2019 20:33:33 truongtop14 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 390 ms 1940 KB
602166 02/07/2019 18:15:37 zxcvbgt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
600504 27/06/2019 23:11:42 lqtung Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1896 KB
598834 26/06/2019 15:27:07 mino Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
598692 26/06/2019 09:25:12 baobao07 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
598602 25/06/2019 23:24:40 quanghuy Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 296 ms 17620 KB
598547 25/06/2019 22:06:11 lamlam Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
594496 17/06/2019 20:26:09 cr705 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
594494 17/06/2019 20:24:37 cr705 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
593994 16/06/2019 15:18:19 SadLove Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
593918 16/06/2019 10:10:26 anhnguyenroux Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
593905 16/06/2019 09:12:19 cyrocs258 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
593612 15/06/2019 11:28:37 anh8atlvp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
593506 15/06/2019 06:38:08 khiem123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
593208 14/06/2019 17:00:07 marfus Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
592973 14/06/2019 09:33:08 thangvt202 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
592942 14/06/2019 09:07:41 hung30052002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
592600 13/06/2019 11:41:13 silvercode98 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
591132 08/06/2019 15:53:30 lichhoanglich Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1948 KB
590516 06/06/2019 13:09:39 quephuong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
589970 04/06/2019 20:31:21 thaomeo Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
589616 03/06/2019 20:18:04 NoFace Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
589499 03/06/2019 14:47:42 nguyenhoainam Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
588756 31/05/2019 21:53:38 trung_hieu_k36_chv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
588668 31/05/2019 18:34:05 dchy2000 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
588459 30/05/2019 23:57:11 letuananh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
587604 28/05/2019 15:04:42 musubi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
586133 24/05/2019 10:44:42 php122002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
585750 23/05/2019 08:49:27 KayTran Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
584773 20/05/2019 21:12:07 Nguyenthaihoc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2752 KB
583290 15/05/2019 20:44:55 zyenz123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
582709 14/05/2019 15:51:56 omlgg Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
582420 13/05/2019 16:21:08 inomatit82 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2392 KB
582120 11/05/2019 23:35:55 nguyenmih Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
581065 07/05/2019 14:18:31 hh1305 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
580161 04/05/2019 13:10:16 thaChetDeoYeu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3508 KB
580137 04/05/2019 12:34:17 hoangdieu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
579906 03/05/2019 18:57:17 vancaodk Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 171 ms 6960 KB
579420 02/05/2019 16:20:32 rimuru Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
579285 02/05/2019 09:57:55 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3512 KB
579088 01/05/2019 11:29:24 Hiep_TeamBoHung Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2940 KB
579039 30/04/2019 23:35:19 k3ntcoj95 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2416 KB
577576 27/04/2019 20:07:28 ct390 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
575733 21/04/2019 09:55:06 idoguirblx Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2876 KB
575566 20/04/2019 12:40:22 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
575564 20/04/2019 12:37:38 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
575563 20/04/2019 12:36:19 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
575561 20/04/2019 12:35:29 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
575560 20/04/2019 12:34:49 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
575559 20/04/2019 12:32:45 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
575558 20/04/2019 12:31:59 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
575551 20/04/2019 12:11:18 skipro982301 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
575550 20/04/2019 12:11:00 skipro982301 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
575549 20/04/2019 12:10:17 skipro982301 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
575548 20/04/2019 12:03:57 tranhieu12a7 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
575243 19/04/2019 08:14:24 mikekhuong2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
575241 19/04/2019 08:13:27 lecungtien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
574778 18/04/2019 09:44:31 16122001 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
574776 18/04/2019 09:39:37 thienkun Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
574759 18/04/2019 08:22:32 leviettttnh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
574605 17/04/2019 21:37:00 hieuhehehieu123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
574549 17/04/2019 18:22:13 meocondp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
574547 17/04/2019 18:18:15 meocondp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
574452 17/04/2019 13:28:39 meocondp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
574154 16/04/2019 23:55:02 thanhcong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
572838 13/04/2019 22:50:42 kaitou1412 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
571804 10/04/2019 23:04:48 Nidasak Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
571692 10/04/2019 19:53:47 tranhoangduy2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
571015 09/04/2019 11:22:21 hoaf13 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
569596 05/04/2019 17:22:05 nguyendactam Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
569077 04/04/2019 05:23:26 tritanngo99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
568470 02/04/2019 19:51:18 cucxinh2911 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
567784 31/03/2019 20:33:12 tungduong03 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
567630 31/03/2019 12:59:47 vanhsusu03 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
567217 30/03/2019 10:30:23 knock2810 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
567198 30/03/2019 09:31:14 knock2810 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2900 KB
567169 30/03/2019 07:56:49 HackerCTG Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
566644 28/03/2019 20:16:20 dangptpt_ Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
566596 28/03/2019 18:57:02 greengrass Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
566435 28/03/2019 15:23:19 khambui2018 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
566416 28/03/2019 15:11:23 phantanthuong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
566358 28/03/2019 14:26:35 van080702 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
566355 28/03/2019 14:25:22 huynhvanphu102 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
566350 28/03/2019 14:21:06 quangtienlkhigh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3052 KB
565519 27/03/2019 11:17:20 thiendo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
565374 27/03/2019 08:40:27 phuonghoa Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
564591 25/03/2019 10:07:01 vuonghuyen2006 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
564411 24/03/2019 21:16:57 VINH_17_50 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
564384 24/03/2019 20:07:04 thedemonstuan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
564302 24/03/2019 15:38:47 phamcham Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2388 KB
563994 23/03/2019 15:45:14 hungcqt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
563946 23/03/2019 14:23:02 nguyenhau Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
563074 21/03/2019 18:02:27 baokha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
562857 21/03/2019 07:20:52 pdhuy2002 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
561354 17/03/2019 13:17:26 Trannhatnam Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
561230 16/03/2019 23:54:51 cogang123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
560508 14/03/2019 20:54:56 ppthao1210 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
559626 13/03/2019 12:16:25 Loptin1819 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
559267 12/03/2019 19:40:13 tuananh778999 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
559060 12/03/2019 14:00:49 chongoairung Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
558935 12/03/2019 09:47:38 abcdefghi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
558215 11/03/2019 10:40:56 Hai Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
558207 11/03/2019 10:38:24 phanhaidang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
558192 11/03/2019 10:35:08 tu Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
558054 11/03/2019 09:28:35 phong1st Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
557897 10/03/2019 22:26:40 gacodelam123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
557822 10/03/2019 21:00:35 Qanh29 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
557627 10/03/2019 13:50:30 KuroiNeko Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
556172 07/03/2019 10:55:30 anhquyen256 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
556163 07/03/2019 10:41:21 okok_9 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
556025 07/03/2019 07:43:26 hungcqt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
555391 06/03/2019 07:38:00 tuancqt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
554829 04/03/2019 21:44:27 tuankhoa2908 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
553942 02/03/2019 10:42:21 phatdoan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
553940 02/03/2019 10:41:30 phatdoan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 828 ms 2716 KB
553672 02/03/2019 07:17:06 namlawng123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
552846 28/02/2019 17:17:38 nguyenthanhnga Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
550591 23/02/2019 23:44:34 nhanhuuhieu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
550557 23/02/2019 21:33:29 goatdoheo Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
550125 22/02/2019 21:51:01 phungduyminh1802 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
550103 22/02/2019 21:18:22 duycqt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
548461 19/02/2019 16:13:03 nbphong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
547540 16/02/2019 21:55:53 tanchan769 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
547519 16/02/2019 21:09:42 quynh382003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
547278 16/02/2019 11:09:09 tronghieu220403 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
547273 16/02/2019 10:55:01 tronghieu220403 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
547266 16/02/2019 10:15:08 nguyenvu Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
547014 15/02/2019 20:38:36 nguyenvu Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
545722 12/02/2019 22:24:29 G2z1601 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
545579 12/02/2019 16:05:40 hoangducsmagic2 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
545545 12/02/2019 15:31:13 myhorizon Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
544918 11/02/2019 09:23:22 totanhiep Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
544909 11/02/2019 09:04:56 hongtrang2510 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
544455 09/02/2019 19:47:34 dfwapekko Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
543784 06/02/2019 23:40:25 thecuongthehieu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
543782 06/02/2019 23:25:19 thecuongthehieu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
543781 06/02/2019 23:20:46 thecuongthehieu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
543421 04/02/2019 22:27:40 gbking2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
543017 03/02/2019 13:43:25 Member Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
542583 02/02/2019 00:15:09 conmeocon Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
542204 31/01/2019 15:09:56 haohuy687 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
541515 28/01/2019 23:44:58 uchiha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
541092 27/01/2019 18:04:59 HMĐ_191 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
540998 27/01/2019 12:35:41 quangduyluu123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
540546 25/01/2019 22:30:56 quangduyluu123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
540516 25/01/2019 21:52:06 bongma Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2380 KB
539594 23/01/2019 09:19:35 minhtrieutvn Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
539591 23/01/2019 09:14:13 huynhgiao_tvn Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
538842 21/01/2019 13:38:10 kimtoi_123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
538812 21/01/2019 11:27:48 jdkun123258TDMU Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
538558 20/01/2019 17:04:48 59130929 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
537866 18/01/2019 12:38:27 mrhung1999vnvn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
536323 14/01/2019 17:44:52 blackcat2710 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
535825 13/01/2019 17:03:26 cptkhai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
535493 12/01/2019 19:32:05 honghanh2207 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
534597 10/01/2019 23:07:01 Lam22062002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
534345 10/01/2019 19:40:04 biabeogo147 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
533697 09/01/2019 20:10:50 i_Icode0014 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2464 KB
533584 09/01/2019 17:07:48 tcoder Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
532954 08/01/2019 14:13:06 thienhue123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
532674 07/01/2019 20:44:59 hoangviethang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 921 ms 2240 KB
532031 06/01/2019 21:31:28 anhlavipnd199 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
531826 06/01/2019 19:29:05 thanhtuthcsyenlac Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
531805 06/01/2019 17:36:55 gadodeptraivkl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
531770 06/01/2019 16:36:12 vanduc8a3 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
531718 06/01/2019 15:28:06 Kieuthienquyyl Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
529816 03/01/2019 21:01:46 vanduc8a3 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
529764 03/01/2019 20:29:39 ppt_1210 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
529749 03/01/2019 20:24:50 akamegakill Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
529746 03/01/2019 20:23:12 ngoctuannguyen Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
529745 03/01/2019 20:22:37 ngoctuannguyen Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
529744 03/01/2019 20:22:25 G2z1601 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
529159 02/01/2019 14:35:19 nguyenthanhtung Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2528 KB
526620 11/12/2018 10:07:22 khoa_8a3_tdn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
526477 10/12/2018 22:26:07 phongpcbyl Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
526126 10/12/2018 14:50:06 kien26112004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
525679 09/12/2018 13:17:06 anhnguyen123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
525481 08/12/2018 20:21:21 minhvuthcsyl Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
525118 07/12/2018 21:58:21 vinhnt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
523425 04/12/2018 10:39:30 ducminhtrinh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
521683 30/11/2018 14:11:30 hoangteo0103 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 2220 KB
520028 26/11/2018 18:15:24 lmpars Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
517978 22/11/2018 23:44:33 tadat216 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
517977 22/11/2018 23:44:14 tadat216 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
517976 22/11/2018 23:43:42 tadat216 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
517975 22/11/2018 23:43:18 tadat216 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
517966 22/11/2018 23:22:10 khanhkjhave Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
517260 22/11/2018 02:10:40 trungkenbi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 2460 KB
516613 21/11/2018 07:50:56 hungteam2k1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
516577 21/11/2018 00:11:03 MinhDevC Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
514535 17/11/2018 23:27:56 NghiaCPP Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
514094 17/11/2018 09:15:52 hoangnghiaviet Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 234 ms 2356 KB
513295 16/11/2018 07:58:37 hachanh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
512985 15/11/2018 20:11:04 nguyetanh10102005 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
512247 15/11/2018 11:28:48 chiyb2015 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
511710 14/11/2018 22:32:36 VGK_Cr7 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
511496 14/11/2018 18:59:04 huynhvanphu102 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3096 KB
509401 11/11/2018 17:58:16 ZewDev Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
508480 09/11/2018 20:59:02 ducminhtrinh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
508475 09/11/2018 20:56:40 hanhien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
508376 09/11/2018 18:49:20 hellosunny Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2400 KB
506819 07/11/2018 16:27:10 maihuuton987 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2356 KB
506427 06/11/2018 22:57:39 maihuuton987 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
505440 05/11/2018 21:01:26 nhatanh10102005 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
502840 01/11/2018 21:33:17 maihuuton987 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
502838 01/11/2018 21:31:42 maihuuton987 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
502035 31/10/2018 23:53:53 ThaoAVang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
501926 31/10/2018 21:37:35 Linh_Moi_T32 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
501912 31/10/2018 21:26:22 Linh_Moi_T32 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
501899 31/10/2018 21:16:53 quocdongqh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
501749 31/10/2018 19:37:32 lucdaoquanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2512 KB
501604 31/10/2018 15:05:28 MTA_Asteria Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
500950 30/10/2018 16:01:10 vanan9205 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
500243 29/10/2018 14:15:28 berroll1999 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
499721 28/10/2018 10:34:42 ntanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1936 KB
497070 24/10/2018 20:38:30 bxgbaki Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
496632 24/10/2018 02:45:16 quangduong96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
495141 21/10/2018 19:55:58 Teddy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
494748 20/10/2018 20:51:04 Voxuanvuong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
492632 18/10/2018 19:59:06 kakaka Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
492135 18/10/2018 09:19:56 minh98 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
491917 17/10/2018 21:22:29 kakaka Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2356 KB
491825 17/10/2018 20:28:10 0ngmai123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
489153 14/10/2018 14:22:08 hitu03 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
488790 13/10/2018 21:31:01 bk201 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3000 KB
488786 13/10/2018 21:23:55 bk201 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
488260 13/10/2018 08:38:36 nguyenanhminh165 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
487770 12/10/2018 18:17:54 nganyhilow Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2956 KB
486424 11/10/2018 16:27:18 jackcookies020 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1644 KB
485004 10/10/2018 23:07:46 phuocbuiduc Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 375 ms 17828 KB
484646 10/10/2018 18:00:30 cenzter Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 500 ms 6928 KB
484645 10/10/2018 17:58:32 phuocbuiduc Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 468 ms 6924 KB
483932 09/10/2018 15:13:57 ntna2k3 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
483728 09/10/2018 11:39:28 kid2201 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
483518 08/10/2018 22:55:00 minato98 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
483387 08/10/2018 21:05:16 bxgbaki Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
483254 08/10/2018 18:05:52 lehoang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
482197 06/10/2018 21:33:33 thinhquyen9461 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
481941 06/10/2018 16:11:15 DeBruyne Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
481640 05/10/2018 22:56:12 hduoc2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 500 ms 1992 KB
481494 05/10/2018 21:19:41 viet2805 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
481492 05/10/2018 21:19:11 viet2805 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
481491 05/10/2018 21:18:36 viet2805 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
481489 05/10/2018 21:18:06 viet2805 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
481488 05/10/2018 21:17:21 viet2805 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
481477 05/10/2018 21:12:39 viet2805 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
481414 05/10/2018 20:20:32 huuthien1102 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
480943 05/10/2018 12:19:07 hitu08 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
479850 04/10/2018 08:31:08 minh867 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
479761 03/10/2018 22:55:18 red Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
479045 02/10/2018 21:27:18 hoangteo0103 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
478477 02/10/2018 10:08:23 hanhien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
477779 01/10/2018 13:47:05 gauthodainai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
477774 01/10/2018 13:39:59 gauthodainai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
477707 01/10/2018 09:50:25 gauthodainai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
477548 30/09/2018 22:57:23 gauthodainai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
477546 30/09/2018 22:56:26 thien0914033912 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
477453 30/09/2018 21:36:51 pro_pro Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
477448 30/09/2018 21:33:25 vuong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
477439 30/09/2018 21:27:54 trungpc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 859 ms 2568 KB
477380 30/09/2018 20:43:08 vuong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 859 ms 2572 KB
477303 30/09/2018 17:16:53 ngobao Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
476787 29/09/2018 20:38:58 quyhugo158 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
476045 28/09/2018 19:36:48 12hooks Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
475895 28/09/2018 16:14:06 chaugiang_97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
475885 28/09/2018 15:48:51 Summer8103 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
470779 20/09/2018 18:57:21 lengocphuc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
470750 20/09/2018 18:18:57 lengocphuc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
470439 20/09/2018 15:34:44 tronghieuACM Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
470098 20/09/2018 10:53:38 luckyboy__qh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
469322 18/09/2018 19:39:10 lephuocdat Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
469250 18/09/2018 18:36:56 BBBBBBBB Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
467527 15/09/2018 21:38:00 nguyenthanhhien Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
467398 15/09/2018 20:05:33 cotyey Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
467152 15/09/2018 12:31:56 black_stone Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
467074 15/09/2018 06:00:09 tuanltt1252004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
466886 14/09/2018 21:24:47 oanhbxvp Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
466622 14/09/2018 15:04:26 long_thathu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
463796 10/09/2018 14:24:03 htthtt11t1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2404 KB
461443 06/09/2018 19:20:50 xikhud Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
458809 02/09/2018 08:32:57 nguyenvantien0903 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
458675 01/09/2018 19:34:16 hitu05 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
457795 30/08/2018 20:59:44 long123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2868 KB
457618 30/08/2018 15:19:02 hkphu65 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
456952 29/08/2018 11:04:33 hitu02 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
456949 29/08/2018 11:01:24 hitu02 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
456112 27/08/2018 15:26:35 lequynhanhtth Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
456102 27/08/2018 15:12:14 phuong0507 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
456066 27/08/2018 14:09:43 phuong0507 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
455446 25/08/2018 10:38:14 HHHHHHHH Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
455093 24/08/2018 10:11:49 hitu01 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
452792 18/08/2018 21:37:12 Meliodas Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
452516 18/08/2018 09:43:22 cuchuoi_2005 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
452281 17/08/2018 18:53:09 hlsclan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
451363 16/08/2018 10:11:52 hdv250202 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
451136 15/08/2018 19:38:05 0941054 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
451135 15/08/2018 19:37:11 0941054 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
449889 13/08/2018 01:16:14 jsomebodywtbl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
448803 10/08/2018 09:24:03 khanhsaker97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
448622 09/08/2018 20:13:40 NhiemHK Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
448558 09/08/2018 16:33:01 NhiemHK Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 2520 KB
448205 08/08/2018 17:17:34 bluecat9x Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2392 KB
448204 08/08/2018 17:16:10 bluecat9x Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
446994 03/08/2018 23:06:58 LongÇhampion Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
445274 30/07/2018 07:36:28 nguyetanh10102005 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
445253 29/07/2018 23:57:08 thaolinh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
445249 29/07/2018 23:17:22 phuongnhi_tran_1206 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1828 KB
444567 26/07/2018 19:30:20 duong2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
443175 22/07/2018 19:09:49 vohinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
443000 21/07/2018 21:32:32 paradisebay Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
439889 10/07/2018 18:13:45 ducanhgx Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 234 ms 19880 KB
439610 09/07/2018 21:16:46 huynhthanhtan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
439592 09/07/2018 20:21:02 huynhthanhtan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
439134 07/07/2018 15:55:43 geniusfire99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
439131 07/07/2018 15:48:27 geniusfire99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
438635 05/07/2018 16:16:47 KHOI2611 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
437872 01/07/2018 16:27:54 taminhquanno21 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
437702 30/06/2018 18:47:00 nhattuan722 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
437467 29/06/2018 17:36:20 vuthehuyht Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
437068 27/06/2018 16:58:10 zxcvbgt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
436902 26/06/2018 17:46:49 quangqb99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
436762 26/06/2018 09:14:27 quangqb99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
436740 26/06/2018 01:38:33 quangqb99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
436736 26/06/2018 01:34:04 quangqb99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
436734 26/06/2018 01:26:34 quangqb99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
436731 26/06/2018 01:23:01 quangqb99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
436730 26/06/2018 01:20:48 quangqb99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
436415 25/06/2018 09:04:11 abc0o0o Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
436302 24/06/2018 13:40:57 chienbinhlyoko Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
434557 19/06/2018 22:06:40 chaukhanh2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
434307 18/06/2018 21:27:58 quangtienlkhigh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
433802 16/06/2018 11:35:56 ledat112233 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
433618 15/06/2018 09:59:07 ducanh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
432391 12/06/2018 21:30:37 ngocboi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
431855 09/06/2018 21:31:52 khacdinhtkdh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
431851 09/06/2018 21:17:14 khacdinhtkdh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3376 KB
431768 09/06/2018 11:05:38 vietthanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
431615 08/06/2018 21:01:21 thangvt202 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
431542 08/06/2018 16:05:32 GHTG2303 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
431505 08/06/2018 13:26:41 tientien9302 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
431312 07/06/2018 21:07:06 anhduy7723 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
430885 06/06/2018 14:01:58 vokhanhan25 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3056 KB
430721 05/06/2018 17:14:05 missuni Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
430240 03/06/2018 20:11:49 newbietm Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
430065 03/06/2018 08:12:19 thang2k60 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
429637 31/05/2018 23:07:58 xeucute Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
427455 26/05/2018 21:09:29 nhathuypt25 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 187 ms 1928 KB
427177 25/05/2018 11:38:07 thanhchuongitc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2528 KB
426802 24/05/2018 10:13:48 NTUThananhthien Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
426255 21/05/2018 20:42:04 vikhangcqt171 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
425973 20/05/2018 13:34:47 anhminh2912003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
425136 15/05/2018 21:20:47 fake1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
425135 15/05/2018 21:19:01 thaibabao Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
424804 14/05/2018 18:12:32 Pejunmapdit Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
423213 05/05/2018 17:01:20 buidinhpham2004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
422971 03/05/2018 19:11:05 nguyentuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 406 ms 2168 KB
422501 30/04/2018 21:07:31 viethuy99 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
421876 28/04/2018 17:54:49 vinhhung053 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
420738 23/04/2018 22:25:23 VinhQuang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2984 KB
420421 22/04/2018 15:13:15 TranHoang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
418784 16/04/2018 21:38:47 hs2huyenngoc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
418181 14/04/2018 16:28:31 rangnokapk Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 406 ms 2316 KB
418179 14/04/2018 16:26:03 rangnokapk Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 421 ms 2572 KB
415585 10/04/2018 18:34:19 aiva178 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
415208 09/04/2018 17:15:29 Anh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 515 ms 2096 KB
414780 08/04/2018 12:51:47 55555 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
414775 08/04/2018 12:45:57 thuy12052004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
414727 08/04/2018 11:21:11 kaitoukid1609 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
413956 06/04/2018 10:26:12 Minyoongi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
413906 06/04/2018 08:56:42 karasu Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
413851 06/04/2018 06:02:27 manhtuan0206 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
413547 05/04/2018 09:52:29 hung_brvt_t1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
413541 05/04/2018 09:44:30 neostheknight Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3080 KB
412777 03/04/2018 14:57:39 trananhprince Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
412353 02/04/2018 19:09:56 Midodra Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
411930 01/04/2018 08:56:00 01674138387a Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2460 KB
411857 31/03/2018 22:53:07 __________ Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2448 KB
410926 29/03/2018 15:40:57 masteroffood Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
410439 28/03/2018 13:36:11 hoi_lam_gi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
409956 27/03/2018 13:06:01 reaper2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
409939 27/03/2018 11:54:46 iiiiiii125478 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
409922 27/03/2018 10:47:54 loc258 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
407930 22/03/2018 16:11:39 tinhochbt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
407640 22/03/2018 08:14:10 hoaigiang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
406409 19/03/2018 14:48:51 thao1234 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
406103 17/03/2018 22:36:39 haiyenk98lhp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
405928 16/03/2018 23:45:12 htrang1004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
405711 16/03/2018 10:17:36 minhtampcb Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
404984 14/03/2018 16:44:12 kami Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
403223 12/03/2018 21:26:55 tuananhtdn2017 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
403083 12/03/2018 15:53:26 duc8a3_tdn2017 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
402907 12/03/2018 09:32:08 doituyentin1718 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
402883 12/03/2018 07:34:20 letanminhtoan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
402737 11/03/2018 20:03:59 nvq2309 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
402423 10/03/2018 20:15:33 preyta Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
402239 10/03/2018 00:10:18 cyb3 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
402230 09/03/2018 23:08:28 hoa8a3_tdn2017 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
401735 08/03/2018 09:35:55 kingwin_277 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
401700 08/03/2018 08:21:55 kingwin_277 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
401038 05/03/2018 16:18:07 thanh123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
400996 05/03/2018 14:05:46 duongbp1990 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2456 KB
398755 25/02/2018 22:05:35 ngocminh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
398714 25/02/2018 20:42:36 nguu0123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
398214 23/02/2018 15:15:46 khaitobeo12 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 78 ms 2996 KB
397824 22/02/2018 08:43:11 GấuBéoIT Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
397739 21/02/2018 21:44:56 chien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
397553 21/02/2018 10:35:06 Coder_Stupidd Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
397341 20/02/2018 13:41:15 ducviet5138 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
397258 19/02/2018 19:37:49 dungdq2002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
397224 19/02/2018 16:18:58 lcnguyendang123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 500 ms 2020 KB
396598 15/02/2018 12:03:57 socconkawaii Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
395452 09/02/2018 21:51:25 darkplayer0211 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1776 KB
395450 09/02/2018 21:50:58 darkplayer0211 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1808 KB
395448 09/02/2018 21:50:22 darkplayer0211 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
395447 09/02/2018 21:48:44 darkplayer0211 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 1920 KB
394050 03/02/2018 22:18:02 trungtt123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
392633 30/01/2018 11:29:27 trinhvanluc213 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
391131 26/01/2018 07:43:43 truongcoi2001 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3068 KB
390425 24/01/2018 18:48:40 DangKhich Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
387823 20/01/2018 10:07:26 kyonest12 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1844 KB
387738 19/01/2018 22:24:50 thanhhoang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2560 KB
387724 19/01/2018 21:51:29 ngophuthinh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
387676 19/01/2018 18:37:14 lshuutoan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
387554 19/01/2018 14:21:39 SavarinJames Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
386528 16/01/2018 20:37:04 duonga1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
385698 14/01/2018 14:06:56 lockhaicttv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
385696 14/01/2018 13:52:38 khab1706592 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
385694 14/01/2018 13:47:05 khab1706592 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
385206 13/01/2018 10:37:35 thelightvn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
384707 11/01/2018 20:05:46 chinhhi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
384465 11/01/2018 14:51:05 Tunga1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
384464 11/01/2018 14:50:58 Quân1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
382932 07/01/2018 20:33:04 Socola_Đại_Ca Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
382387 06/01/2018 09:27:32 minhth_1412 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
382337 06/01/2018 08:34:27 ntd992003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
382178 05/01/2018 21:23:38 dang8altt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
381933 05/01/2018 14:54:37 Sakura Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
381358 03/01/2018 13:31:11 huy9a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
380151 01/01/2018 21:38:33 linhbeo1210 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1808 KB
377718 26/12/2017 12:26:06 Phandat16 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
377601 25/12/2017 20:47:49 tuanhbt133 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
376896 22/12/2017 14:25:51 quocnguyen Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
376889 22/12/2017 14:21:00 votrunghieu9a2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
376870 22/12/2017 13:59:55 changlangtu97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
376803 21/12/2017 23:12:08 tenda1234 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
371807 04/12/2017 20:01:51 thaibabao Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
371701 04/12/2017 16:42:20 hoang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
371453 04/12/2017 10:25:20 nguyenthihoahl4 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
368987 29/11/2017 21:09:18 manhh15 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2524 KB
368399 28/11/2017 18:28:06 namtao97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
366439 26/11/2017 16:42:40 langkhachthoikhong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
366419 26/11/2017 16:11:37 trangct Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
365830 25/11/2017 08:18:37 klingous Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
364739 23/11/2017 14:34:35 thamtudeptrai007 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 125 ms 1928 KB
364725 23/11/2017 13:34:45 0000000000 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
361991 17/11/2017 20:39:50 luxabu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
361041 16/11/2017 10:49:01 mrlihd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
360255 15/11/2017 08:32:32 chinhd17ht01tdmu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 1972 KB
359342 13/11/2017 22:09:04 whoami Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
358915 13/11/2017 14:35:14 anhduy1811 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
358907 13/11/2017 14:31:54 longvt24 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
358906 13/11/2017 14:31:16 buihoat2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
358902 13/11/2017 14:28:06 duy999999 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
358898 13/11/2017 14:26:17 haminh2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
358891 13/11/2017 14:23:18 hunghz123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
358889 13/11/2017 14:22:06 duy999999 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
358781 13/11/2017 10:28:03 nguyennhandannnd Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
358604 12/11/2017 23:06:28 haxorus2004 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
358021 12/11/2017 07:18:49 quyenmmai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 125 ms 1944 KB
358009 12/11/2017 03:12:40 shinosuke149 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
358006 12/11/2017 03:01:38 shinosuke149 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
357310 10/11/2017 21:47:30 minh3chap Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
357073 10/11/2017 15:57:38 chaukhanh2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
355835 09/11/2017 00:20:10 thanhdatna1996 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
353583 06/11/2017 14:19:54 tenspace Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352752 04/11/2017 23:02:53 tranthanhhai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
352628 04/11/2017 20:42:13 vinhntndu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
352451 04/11/2017 16:31:46 tranngoctoanno1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
351295 02/11/2017 19:21:35 hungbmt1503 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
350418 01/11/2017 20:57:20 trungcbg Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 1940 KB
350003 01/11/2017 09:39:34 ItachiUchiha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
349462 31/10/2017 18:52:23 mk Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
348941 30/10/2017 23:34:30 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
347529 28/10/2017 23:45:48 tinhhk15 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
346354 27/10/2017 09:16:14 freepascal Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
345902 26/10/2017 16:45:31 buiminhkhang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
345898 26/10/2017 16:43:07 buiminhkhang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
345812 26/10/2017 16:07:28 lekyatc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
343842 24/10/2017 14:15:52 vinhquana Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
343302 23/10/2017 17:50:19 hoangnghiak98lhp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
342938 23/10/2017 09:30:15 hanhhuyenit1619 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
342936 23/10/2017 09:24:35 hanhhuyenit1619 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
342207 21/10/2017 22:46:19 nguyenhaidang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 734 ms 2636 KB
341726 21/10/2017 11:03:42 hoan2k1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2900 KB
339207 17/10/2017 22:53:44 Minatokaze Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2836 KB
338668 17/10/2017 11:40:33 tanan112 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2412 KB
336268 14/10/2017 16:41:16 christzy Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
335924 14/10/2017 09:55:28 doduc2652002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 937 ms 2600 KB
334361 11/10/2017 22:56:21 lamvission45 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
333561 10/10/2017 21:14:21 DinhCamNhu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2728 KB
332241 09/10/2017 03:31:09 dungzudd231001 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
331958 08/10/2017 19:50:08 caovantheanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
331853 08/10/2017 17:32:22 aplessss Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
331844 08/10/2017 17:00:46 jat Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
329993 06/10/2017 15:24:37 skydriver001 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
325077 28/09/2017 23:51:37 CoSosiBT Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
324683 28/09/2017 16:28:24 dinhthanhnga06 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 140 ms 1948 KB
324530 28/09/2017 15:41:34 phambichngoclamson2002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 968 ms 2612 KB
324160 28/09/2017 03:02:10 thai141212 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
323714 27/09/2017 10:35:58 qbeginer Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 250 ms 18752 KB
322064 24/09/2017 14:25:26 ngocnhi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 203 ms 3288 KB
321676 23/09/2017 20:49:57 masterv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
320202 20/09/2017 21:47:44 huyvuhp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
319885 20/09/2017 09:30:36 trantien151198 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
319191 18/09/2017 22:54:09 huynhtuan17ti Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
316838 14/09/2017 08:27:20 dangcaptkd Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
316399 13/09/2017 14:50:48 dangtrungkien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
316007 12/09/2017 16:04:18 shuu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
315943 12/09/2017 13:29:46 dothanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
315216 11/09/2017 03:09:44 anhbannho147vn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
314959 10/09/2017 11:36:51 hoangtrung080697 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
314768 09/09/2017 21:30:58 vhoang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
314681 09/09/2017 18:25:50 mra2322001 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
314671 09/09/2017 17:41:37 anvodacu0112 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 2648 KB
314641 09/09/2017 16:14:00 duongtc1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 2656 KB
314324 08/09/2017 21:51:29 01667401268 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
314050 07/09/2017 22:17:03 congson123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
314022 07/09/2017 21:26:43 anhducpn67 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
313872 07/09/2017 16:16:35 nguyenducthai1312 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 500 ms 4324 KB
312850 04/09/2017 16:40:56 zminhthinhsd1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
312655 03/09/2017 20:56:30 xekoiuxuka Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 921 ms 2588 KB
311608 01/09/2017 14:43:31 0000000000 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
311017 30/08/2017 18:27:58 keoloe Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
310663 29/08/2017 19:33:09 tranquockhanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
310451 29/08/2017 11:49:00 pleple Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
308536 24/08/2017 14:28:22 helloth Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 2560 KB
308521 24/08/2017 12:13:12 lotac Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
307774 22/08/2017 09:34:53 nguyenmanhthien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
307378 20/08/2017 17:38:12 blebleble Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
307349 20/08/2017 16:41:49 ABC_XYZ Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
307348 20/08/2017 16:41:23 ABC_XYZ Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
307122 19/08/2017 20:57:33 minhhuy24072002 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
307118 19/08/2017 20:53:54 5hoangnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
305940 17/08/2017 13:17:25 reset Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
305609 16/08/2017 16:37:05 ngolong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
305484 16/08/2017 13:58:14 anh76qn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
304686 14/08/2017 21:45:24 duongcscx Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
304550 14/08/2017 14:08:23 rika_rika23 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3076 KB
304378 13/08/2017 22:08:41 Love4T144 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
303733 12/08/2017 10:00:43 reset Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
303727 12/08/2017 09:49:38 reset Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2412 KB
303081 10/08/2017 22:27:21 nghialuffy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
302853 10/08/2017 18:09:02 duthienkt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2164 KB
301569 06/08/2017 16:58:59 canlit Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
301517 06/08/2017 12:06:08 Nhokkz Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
300091 30/07/2017 18:06:02 Tu2112003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2892 KB
299966 30/07/2017 07:49:50 minhthu20201 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
299769 28/07/2017 20:58:46 skipro982301 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
299303 27/07/2017 12:17:44 Nhokkz Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
299297 27/07/2017 11:53:40 thanhthuy4u Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
299288 27/07/2017 11:27:31 thanhchuongitc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
299272 27/07/2017 10:47:48 nguyenkhue86 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2712 KB
298815 26/07/2017 00:51:43 letrung0606 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2760 KB
298699 25/07/2017 16:59:29 QSM Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 2604 KB
298667 25/07/2017 16:01:43 logn145236 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 484 ms 2760 KB
298623 25/07/2017 12:51:26 nguyenhavi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
298615 25/07/2017 12:07:39 stongun Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
297701 21/07/2017 21:42:22 hains Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
297316 20/07/2017 17:16:46 congthangk36d Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
296853 19/07/2017 15:22:31 bisngoo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 937 ms 2572 KB
296280 17/07/2017 21:04:25 trongphuongbkhn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
296155 17/07/2017 09:39:23 bicrackpro123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
296152 17/07/2017 09:33:21 uongnuocbangmom Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
295689 15/07/2017 21:44:23 logacc999 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2520 KB
293987 10/07/2017 13:43:46 nhpntz0t Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
293938 10/07/2017 09:55:40 logn145236 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
293909 10/07/2017 08:37:50 Nhokkz Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
292995 06/07/2017 06:55:39 SpringFlowers Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
292939 05/07/2017 20:07:14 sanglequang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
292251 02/07/2017 01:27:56 okeomachnha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2480 KB
290025 22/06/2017 20:25:07 thienbaotb Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
287582 13/06/2017 15:46:37 anhvu_cbl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
286853 11/06/2017 07:42:46 zminhthinhsd1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
285639 05/06/2017 17:57:55 quetoiohue Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
285469 05/06/2017 08:20:37 my_crush_hates_me Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
285373 04/06/2017 18:02:20 coderkcdhv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2976 KB
284081 29/05/2017 21:48:06 trainer1234 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2436 KB
281276 18/05/2017 09:58:41 hahpuc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 1936 KB
281224 18/05/2017 02:44:32 DTUTeam1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
279250 14/05/2017 21:10:38 dangcuong_123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
277742 12/05/2017 16:03:02 thienbao Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
276007 06/05/2017 20:49:38 frostpixel Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
275560 04/05/2017 18:03:47 tranthanhhai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
274707 30/04/2017 11:15:52 contiti Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
273484 24/04/2017 23:21:13 tuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
273480 24/04/2017 23:13:02 tuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
272979 23/04/2017 08:13:17 up_out_of_all Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
272952 23/04/2017 00:51:03 up_out_of_all Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
272951 23/04/2017 00:40:11 up_out_of_all Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
272949 23/04/2017 00:39:33 up_out_of_all Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
272948 23/04/2017 00:39:11 up_out_of_all Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 234 ms 2616 KB
272947 23/04/2017 00:37:46 up_out_of_all Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 234 ms 2616 KB
272946 23/04/2017 00:35:28 up_out_of_all Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 2616 KB
272781 22/04/2017 12:24:02 nguyen83 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 2616 KB
272780 22/04/2017 12:22:04 nguyen83 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 2616 KB
272504 21/04/2017 16:44:44 HUT_Bamboo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
272496 21/04/2017 16:17:57 HUT_Bamboo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
272490 21/04/2017 15:58:22 casaumayman Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
271806 18/04/2017 16:10:51 lamquangvinhATO Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3036 KB
271098 16/04/2017 09:12:13 lshuutoan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3060 KB
270950 15/04/2017 16:25:19 MINHKHANG Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
270949 15/04/2017 16:21:07 MINHKHANG Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2112 KB
270521 13/04/2017 21:19:18 nguyenvanbien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269956 11/04/2017 18:09:47 nguyenducptit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
269954 11/04/2017 18:08:32 nguyenducptit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 265 ms 2652 KB
269951 11/04/2017 18:05:37 nguyenducptit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 250 ms 2652 KB
269950 11/04/2017 18:04:43 nguyenducptit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
269946 11/04/2017 18:00:15 nguyenducptit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
269873 11/04/2017 14:56:06 anhmanhvodoi20xx Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
269856 11/04/2017 14:21:45 phanhienbx01 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
269821 11/04/2017 11:11:37 yennhi124 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269812 11/04/2017 11:07:43 bonganhat15 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
269802 11/04/2017 10:56:33 phanquangdanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
269440 10/04/2017 08:27:59 vuhongson Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 500 ms 2092 KB
269376 09/04/2017 21:15:35 tronghk14 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
269374 09/04/2017 21:11:58 datgk14 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
268970 08/04/2017 15:27:55 dangkhoa_pascal Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 984 ms 2540 KB
268969 08/04/2017 15:24:17 01699771693 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3040 KB
268523 07/04/2017 14:55:28 sorry_dahaodl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 890 ms 2540 KB
268484 07/04/2017 13:57:29 uitachi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
268445 07/04/2017 11:29:54 myfriend1102vn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
267846 06/04/2017 09:04:32 aloalo71ikg Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
267759 05/04/2017 23:45:03 khoinguyentdmu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
267386 05/04/2017 12:39:47 tranlehiep2203 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
266899 04/04/2017 14:16:20 tridung Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2700 KB
266898 04/04/2017 14:16:13 trang28 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
266897 04/04/2017 14:15:56 TuấnChấu Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
266893 04/04/2017 14:14:35 oanhbxvp Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
266892 04/04/2017 14:14:22 chibxvp Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
266889 04/04/2017 14:13:05 toanlttloltp123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
266885 04/04/2017 14:11:05 duongnambxvp Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
266884 04/04/2017 14:09:15 luuthieultt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
266883 04/04/2017 14:08:21 vuongbxvp Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
266827 04/04/2017 10:01:30 ducchungltt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
266126 02/04/2017 16:03:38 hocattuongltv Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
264771 29/03/2017 19:06:26 tuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
264557 28/03/2017 22:52:16 banhquocdanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
261835 22/03/2017 09:26:37 thienbao Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
261332 21/03/2017 07:43:54 huynhdinhhiep Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
261171 20/03/2017 16:38:07 nguyenhoangnam Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 187 ms 2916 KB
260521 18/03/2017 22:14:27 minhthong774 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
260058 18/03/2017 09:22:29 doituyentin Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
259816 18/03/2017 07:29:36 doituyentin Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
259717 17/03/2017 22:36:09 nkduc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
258629 15/03/2017 21:01:56 tansang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
258551 15/03/2017 18:54:34 abcxyz123456 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
257807 13/03/2017 22:33:39 nguyenquyvuong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
257584 13/03/2017 05:35:37 thien9a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
257500 12/03/2017 21:38:44 khoaat Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
257363 12/03/2017 17:04:38 hatuank97lhp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
256912 11/03/2017 16:29:46 BoB Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
256451 10/03/2017 11:30:29 0985971934j Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
255768 07/03/2017 22:37:37 pham_quang_tai Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
255000 05/03/2017 17:25:51 hatuank97lhp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
254317 03/03/2017 22:25:06 buihoat2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
254192 03/03/2017 16:32:46 rick_fam0us Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
253739 01/03/2017 23:22:00 Adam_Kyle Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 218 ms 2520 KB
253210 28/02/2017 11:47:13 phuonganh1012 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
252365 26/02/2017 18:26:38 vuhuyhunghhv Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
252270 26/02/2017 16:05:18 phamngochoat30 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
252268 26/02/2017 15:57:35 nguyenphu63333 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
252265 26/02/2017 15:53:52 thanhnhap Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
252264 26/02/2017 15:49:22 NTTrung3112 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
252257 26/02/2017 15:36:55 havusonkiem Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
252006 25/02/2017 19:04:06 minhtien678 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
252005 25/02/2017 19:02:50 hanhan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
251969 25/02/2017 17:02:46 pvt2ct Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
251505 23/02/2017 21:03:22 Fui Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
249024 18/02/2017 23:30:28 thuy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 437 ms 1808 KB
248636 18/02/2017 10:55:13 manhhungking Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
246338 11/02/2017 21:53:36 lehuythang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
245651 09/02/2017 21:15:27 gtaffiti Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
245292 08/02/2017 14:48:56 nhannguyen95 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
245291 08/02/2017 14:48:36 wowowow Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
244793 06/02/2017 00:07:35 DataStructer Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
244386 03/02/2017 17:13:05 trivonhan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
244190 02/02/2017 18:01:38 mik271 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2408 KB
243834 31/01/2017 09:31:08 hoangthuhang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2156 KB
243672 29/01/2017 20:27:14 omega1100100 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
243226 26/01/2017 16:38:07 King Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
243224 26/01/2017 16:31:48 phan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2484 KB
243221 26/01/2017 16:27:42 phan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2484 KB
243116 25/01/2017 19:13:04 saothuaduoc Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
242606 22/01/2017 14:59:15 Hieuplce2205 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
242605 22/01/2017 14:59:00 leducluong_xemer Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
242604 22/01/2017 14:57:12 nguyenthilannhi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
241999 18/01/2017 10:00:26 dinhnguyenkhoi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
241505 15/01/2017 16:51:17 phuongho Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
241501 15/01/2017 16:48:04 clacck Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
241138 14/01/2017 15:57:05 thedblaster Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
240775 13/01/2017 20:44:17 huyokmi Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
240671 13/01/2017 18:12:28 tsunaswada Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
240528 13/01/2017 10:01:28 phanluongquan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2432 KB
240525 13/01/2017 09:06:19 qwerty212 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
240476 12/01/2017 22:52:03 nvtu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
240199 12/01/2017 14:09:26 qwerty212 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
239779 10/01/2017 16:41:55 cattuong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
239777 10/01/2017 16:37:08 minhdanglvl Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
239772 10/01/2017 16:33:05 Ga_Dam_LVL Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
239758 10/01/2017 16:15:29 Ga_Que_LVL Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
239751 10/01/2017 16:11:03 dieptieuphungs2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
239746 10/01/2017 16:07:04 Ga_Tay_LVL Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
239725 10/01/2017 15:52:23 Ga_Tay_LVL Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
239670 10/01/2017 15:05:25 khanglvl Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
239537 10/01/2017 08:40:23 ARSENAL1886 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
238770 06/01/2017 20:51:12 cainguc123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
238679 06/01/2017 14:07:03 kazutohbt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
238528 05/01/2017 22:26:17 quocanh507 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
238402 05/01/2017 16:10:46 ARSENAL1886 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
238267 05/01/2017 00:18:30 mikelhpdatke Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
238155 04/01/2017 20:45:54 huynguyend48 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 750 ms 2524 KB
237896 03/01/2017 23:27:24 phamhuan98 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
237891 03/01/2017 23:03:05 phamhuan98 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
237737 03/01/2017 15:24:22 phamhuan98 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2892 KB
237363 02/01/2017 09:09:14 doanthetai2005 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
237325 01/01/2017 23:32:06 nguydinhthanh1998 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
237089 31/12/2016 20:37:19 duyqnguyenle Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
237062 31/12/2016 19:07:07 nguyenquoctan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
236968 31/12/2016 10:56:42 Demo2000 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
236848 31/12/2016 00:23:31 ducquynhfptk12 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
236699 30/12/2016 10:58:04 builucb13d48 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
236692 30/12/2016 10:49:46 builucb13d48 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
233950 21/12/2016 22:26:42 linhlrx Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
233807 21/12/2016 09:45:20 nguyentandat1502 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
233655 20/12/2016 18:25:05 dats2007 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
233431 19/12/2016 18:05:30 leesin Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
233003 16/12/2016 23:23:02 ditmemayconga Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
232768 16/12/2016 13:50:53 Tree Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
232309 14/12/2016 15:10:45 huuquoc852 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
231829 13/12/2016 07:32:47 hieulam10tt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
231610 12/12/2016 16:22:54 gaoao Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
231062 10/12/2016 15:51:43 iostream Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2864 KB
231060 10/12/2016 15:47:54 iostream Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2848 KB
230702 09/12/2016 15:43:28 nam4040 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
230584 09/12/2016 08:40:42 diffworld97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
230347 08/12/2016 20:23:26 nguydinhthanh1998 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 921 ms 2544 KB
230300 08/12/2016 19:14:10 DucHuy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
229978 07/12/2016 20:45:01 SlothSe7en Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
229834 07/12/2016 15:09:36 buihoat2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
229795 07/12/2016 13:35:56 Qka Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 187 ms 1892 KB
228389 03/12/2016 12:52:18 leavin296 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
227722 01/12/2016 17:20:51 mansblacks Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
227209 30/11/2016 14:10:19 thaophuong2405 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
226655 29/11/2016 16:02:40 mystar0806 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
226621 29/11/2016 15:11:46 mystar0806 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
226468 28/11/2016 23:00:49 toanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
226271 28/11/2016 15:58:30 thaophuong2405 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
225984 27/11/2016 22:06:12 presariohg Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
225955 27/11/2016 21:37:14 presariohg Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 203 ms 17728 KB
225427 27/11/2016 00:39:54 khakha2706 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
225227 26/11/2016 18:54:50 2221113513 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
224252 25/11/2016 14:32:05 pnduc1109 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
224240 25/11/2016 14:22:40 pnduc1109 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
224022 25/11/2016 08:55:20 anhisgod2432 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
223530 24/11/2016 16:45:45 nguyenhoatien1996 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
223486 24/11/2016 16:06:12 TCUCGiang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
222803 23/11/2016 14:49:57 notexcuse Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
222790 23/11/2016 14:33:08 buihoat2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
222521 22/11/2016 21:51:29 giangbabygo123 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
222511 22/11/2016 21:42:29 buihoat2003 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
222430 22/11/2016 20:39:26 tqhuy2502 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
222336 22/11/2016 19:36:50 anhducpn67 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
222271 22/11/2016 18:11:03 tuandatqn95 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
221405 21/11/2016 14:12:46 k4mjk4mjz3 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
221297 21/11/2016 10:06:17 lehoangvu15 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
221288 21/11/2016 09:56:25 dieptieuphungs2 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 109 ms 3072 KB
221213 21/11/2016 02:40:18 nqc290997 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
219227 17/11/2016 20:17:40 cuongquep Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
218216 16/11/2016 08:21:25 khoaat Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
218127 16/11/2016 00:23:47 nguyenthang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
218118 15/11/2016 23:55:51 GiaSu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
217452 15/11/2016 08:08:32 khai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
217390 14/11/2016 23:11:13 phamvankhanh1516 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
217389 14/11/2016 23:10:22 phamvankhanh1516 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
214816 11/11/2016 16:05:19 HoanKiK58A2 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
213623 09/11/2016 14:53:21 thanhpromu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
213196 08/11/2016 18:36:58 codera3k48 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 3020 KB
212801 07/11/2016 21:09:40 Hieu_sqtt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2420 KB
212341 07/11/2016 09:54:08 kok Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
211727 06/11/2016 08:34:06 kok Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
211693 06/11/2016 00:34:33 o0985950397 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
210096 03/11/2016 08:54:22 Theghost1107 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
209949 02/11/2016 22:29:11 rikimaru161 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
209625 02/11/2016 16:23:18 eoit007 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 968 ms 2436 KB
208072 31/10/2016 11:11:12 tuancanhktpm Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 218 ms 2540 KB
207668 30/10/2016 14:40:20 phamvankhanh1516 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 218 ms 2516 KB
206930 29/10/2016 00:55:39 truongntt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
206597 28/10/2016 19:23:15 truongntt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
206591 28/10/2016 19:13:41 www Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
206527 28/10/2016 16:46:37 ducthanh313 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
206525 28/10/2016 16:43:11 ducthanh313 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
206195 28/10/2016 01:54:02 duyvtvp1919 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
206165 28/10/2016 00:46:19 tuyenkbhb Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 875 ms 2000 KB
206146 27/10/2016 23:56:20 dhkhtn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
205782 27/10/2016 17:51:18 ngotrungtuong Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 234 ms 19036 KB
205780 27/10/2016 17:34:20 voquocthang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
205246 26/10/2016 21:41:22 www Xauduynhat - Xâu duy nhất Java 8 Accepted 234 ms 19000 KB
205179 26/10/2016 20:42:48 congtaisqtt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
205154 26/10/2016 20:25:01 nkt95bg Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2712 KB
204456 25/10/2016 19:39:01 Ramaas22 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
204362 25/10/2016 16:27:55 HariJava Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
204231 25/10/2016 14:38:01 ninja_sunflower Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
203772 24/10/2016 19:35:59 minhquangsqtt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
203074 23/10/2016 20:05:23 s2lyonking Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
200718 21/10/2016 13:21:50 HVDInh33 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
200715 21/10/2016 13:09:51 fashion_designer Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
200044 20/10/2016 15:25:17 taycuong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
199898 20/10/2016 13:59:56 lehuyhoang050401 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
199699 19/10/2016 23:05:41 hieua2tincvp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
199697 19/10/2016 23:03:27 trivonhan Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
199693 19/10/2016 23:00:02 hieua2tincvp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
199528 19/10/2016 19:16:41 HSam Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
199182 19/10/2016 10:58:22 trongtai37 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2536 KB
198803 18/10/2016 20:29:29 TCUCGiang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
198055 17/10/2016 20:27:06 Hieu_sqtt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
198049 17/10/2016 20:20:12 Hieu_sqtt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
197462 16/10/2016 20:51:25 tranleduy1233 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
197081 15/10/2016 20:55:31 ffyyytt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
197070 15/10/2016 20:35:38 shay_betrayal Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
197007 15/10/2016 18:45:20 toida12chu Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3060 KB
195060 12/10/2016 23:10:49 vuquelam29 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
195005 12/10/2016 21:40:31 kok Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
194878 12/10/2016 19:56:36 duckunzz Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
194849 12/10/2016 19:32:57 LanAnh97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
194205 11/10/2016 21:39:08 noatall2404 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
193078 11/10/2016 13:54:18 Tuly_Han Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
191798 10/10/2016 21:48:17 songlahyvong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
191795 10/10/2016 21:45:16 songlahyvong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
191775 10/10/2016 21:21:22 kok Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
190567 09/10/2016 21:38:17 bjnjucun Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
189814 08/10/2016 08:56:55 Hhcckqnl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
189809 08/10/2016 08:32:13 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1760 KB
189604 07/10/2016 20:36:38 nguyentrungthanh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1680 KB
189466 07/10/2016 15:28:56 minhthuan274 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
189446 07/10/2016 14:47:13 trungthanh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
188491 05/10/2016 20:10:08 khoadeptrai Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1840 KB
187923 04/10/2016 21:31:38 hungdhv97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
186610 02/10/2016 18:35:36 tuan24451 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1388 KB
185822 01/10/2016 10:39:42 Nhoem Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
185206 30/09/2016 11:12:27 LHP Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1632 KB
184667 29/09/2016 15:46:38 phamvankhanh1516 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
184377 29/09/2016 01:25:59 anhpro96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1720 KB
184375 29/09/2016 01:19:51 anhpro96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
184374 29/09/2016 01:17:08 anhpro96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
184370 29/09/2016 01:11:23 anhpro96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
184363 29/09/2016 00:53:19 anhpro96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1724 KB
184347 29/09/2016 00:11:51 anhpro96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
183792 27/09/2016 23:14:36 Aarongooner Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
183790 27/09/2016 23:09:52 dinhnhannn Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183245 27/09/2016 11:06:25 longcvpa2 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1716 KB
183239 27/09/2016 10:55:22 quanghsprovp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1512 KB
182497 26/09/2016 08:58:35 Long145236 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
182360 25/09/2016 22:06:21 cavang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
182358 25/09/2016 22:04:20 cavang Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
182303 25/09/2016 21:16:45 hungbach Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
181882 24/09/2016 20:21:19 kieuquocdat123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
181719 24/09/2016 15:23:09 aquawind0130 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 1508 KB
181456 23/09/2016 21:02:14 Long145236 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
180983 22/09/2016 20:43:00 ajax_ag Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
180671 22/09/2016 14:18:53 0ongocanh0ovt12 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 218 ms 1984 KB
180662 22/09/2016 13:53:24 Hachiko Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
180659 22/09/2016 13:50:11 vdn1999bxvp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
180341 21/09/2016 21:52:41 chitam117119 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
180157 21/09/2016 17:42:43 vphuong214 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 843 ms 2236 KB
179928 21/09/2016 08:43:39 lehuyhoang050401 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
179926 21/09/2016 08:40:58 yuu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1772 KB
178865 19/09/2016 11:00:26 n99dl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
178443 18/09/2016 12:35:10 ngoccy Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
178396 18/09/2016 10:14:24 hieua2tincvp Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
178188 17/09/2016 20:12:40 Hachiko Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
177812 17/09/2016 08:50:51 NgocAnh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
177547 16/09/2016 16:14:56 Nasukek20 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177429 16/09/2016 08:57:20 bt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177000 15/09/2016 15:06:12 hien_9_2001 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
175629 13/09/2016 20:34:24 hoangducsmagic Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1480 KB
175565 13/09/2016 19:26:43 phungvitrung Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 1480 KB
175505 13/09/2016 18:03:40 bachnxepu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
174106 12/09/2016 10:09:20 phamduy Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
174100 12/09/2016 10:01:16 doraemon Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
173858 11/09/2016 21:25:14 tienthanh214 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
173745 11/09/2016 19:29:23 nguyensieuv Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 1500 KB
172436 09/09/2016 16:47:41 duypt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
172322 09/09/2016 13:57:14 ngolong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 1536 KB
172315 09/09/2016 13:10:14 run9vt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
171623 08/09/2016 13:02:50 thuvttd Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 1536 KB
170224 05/09/2016 10:41:14 4everkaka Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
170071 04/09/2016 19:32:17 tkhenry Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
168797 03/09/2016 19:04:50 thienlong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1048 KB
168342 02/09/2016 15:38:58 uiXasami Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
168323 02/09/2016 15:20:56 cfcuong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
167330 30/08/2016 09:22:16 PSAQuocTruong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1700 KB
166486 27/08/2016 23:11:57 awatjkim Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
165971 26/08/2016 00:55:29 wInD_MtA Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165681 25/08/2016 14:32:32 anhnguyen Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1180 KB
165668 25/08/2016 14:15:06 anhnguyen Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1484 KB
165602 25/08/2016 11:13:44 hanlongboy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
165593 25/08/2016 10:59:11 hutphuoc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
165520 25/08/2016 01:15:56 sangbarca11111 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
165353 24/08/2016 16:31:30 thaiuit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165352 24/08/2016 16:30:49 thaiuit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1396 KB
165146 24/08/2016 13:26:37 nhocksoc Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 109 ms 2992 KB
164179 21/08/2016 22:06:11 giacacluong323 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1624 KB
164016 21/08/2016 00:31:58 nghiemvanthang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
163955 20/08/2016 22:12:13 hoang_95125 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1756 KB
163916 20/08/2016 20:18:38 pringdark123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163759 20/08/2016 09:33:09 3lovephuong3 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
163626 19/08/2016 17:36:28 haithanh_hmd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
163534 19/08/2016 10:27:09 littlebuddha Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162778 16/08/2016 18:00:50 192168120 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1848 KB
162469 15/08/2016 19:48:22 roserosealone Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
161950 14/08/2016 13:28:28 lvdo92 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
161921 14/08/2016 12:33:59 huynhduy_hmd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
161716 13/08/2016 17:15:00 dahaodl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
160863 11/08/2016 15:32:03 middlest Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
160738 11/08/2016 10:14:47 hoasentrangcm Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160664 10/08/2016 23:35:56 HoaHongCoGai Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160473 10/08/2016 16:33:46 Comrade Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
159702 08/08/2016 17:56:17 trinhbaoanh Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159515 08/08/2016 00:04:34 phong2k1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
159483 07/08/2016 22:30:13 Soledad Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159453 07/08/2016 21:40:39 phamtankhac Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
159402 07/08/2016 20:20:16 cufury Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158079 03/08/2016 17:06:42 ndkhanh95 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 406 ms 2004 KB
157943 03/08/2016 00:46:28 magicmonster17 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1156 KB
156993 29/07/2016 16:41:51 hentaino102 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
154113 22/07/2016 11:10:35 reach_up Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
153478 20/07/2016 09:35:59 MTAZero Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
153147 19/07/2016 08:14:14 caothesan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
152582 17/07/2016 17:13:49 HoanKiK58A2 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1872 KB
152492 17/07/2016 11:23:37 HoanKiK58A2 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 1876 KB
152390 16/07/2016 22:53:43 chutuanthong Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
152368 16/07/2016 21:57:30 try Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
152264 16/07/2016 11:27:14 minh18plus Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1124 KB
151498 12/07/2016 20:15:40 trantienlqd200620 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
151417 11/07/2016 23:28:45 Aoba Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 1880 KB
151221 10/07/2016 22:03:45 minhem1231 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
151137 10/07/2016 15:57:52 khangkhangtg Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
150945 09/07/2016 18:38:08 phamminhtuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1208 KB
150942 09/07/2016 18:34:15 ititorit Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
150558 07/07/2016 18:49:35 dinhnguyenkhoi Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 265 ms 1944 KB
150551 07/07/2016 18:34:54 cpu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
150549 07/07/2016 18:33:21 cpu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
149994 05/07/2016 14:50:07 damsanchv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1844 KB
149990 05/07/2016 14:41:40 dacthai2807 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149989 05/07/2016 14:39:36 dacthai2807 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1948 KB
149627 03/07/2016 22:19:31 ngonamduonghl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
149491 03/07/2016 09:10:34 duckhai2102 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
148896 30/06/2016 19:20:54 dqhungdl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
148546 29/06/2016 14:44:08 hungs20 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
148486 29/06/2016 09:32:56 ducthanh313 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
148258 28/06/2016 14:10:21 leducthinh0409 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
148157 27/06/2016 11:59:40 nghethuat102 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
148129 26/06/2016 22:24:14 MarkBeos Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
148089 26/06/2016 19:08:26 thang016666 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
148026 26/06/2016 07:59:51 cpu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
147938 25/06/2016 21:36:34 yogathanh99 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1496 KB
147795 24/06/2016 23:00:45 qtuan140101 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147756 24/06/2016 17:35:54 thanhday132 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
147545 23/06/2016 18:45:36 stevenlethai Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147480 23/06/2016 12:05:52 jellyfish810 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147420 22/06/2016 23:09:50 datbeohbbh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 1860 KB
147379 22/06/2016 21:11:17 legolascbl Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 140 ms 2784 KB
147269 22/06/2016 14:15:50 SunnyAUG Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
147264 22/06/2016 14:00:35 phuchoahodo Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
147203 22/06/2016 04:28:37 xxxxxxx154 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
147137 21/06/2016 21:45:20 ajax_ag Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
147071 21/06/2016 15:42:40 levanchien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1052 KB
147059 21/06/2016 15:25:45 tttuongquang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1052 KB
147031 21/06/2016 14:21:45 songoku2015 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147026 21/06/2016 13:50:21 hanhlv270597 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
147018 21/06/2016 13:23:00 caominhhung1991 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1868 KB
147017 21/06/2016 13:20:22 caominhhung1991 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1868 KB
146868 20/06/2016 23:44:25 Nasus Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
146867 20/06/2016 23:43:41 dntai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
146836 20/06/2016 23:19:30 thanhday132 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 140 ms 1848 KB
146832 20/06/2016 23:15:39 giangstellar365 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
146819 20/06/2016 23:01:37 dntai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1044 KB
146817 20/06/2016 22:58:01 thongnguyen050999 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 250 ms 2892 KB
146803 20/06/2016 22:44:50 tmanh17 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 109 ms 80020 KB
146692 20/06/2016 22:09:41 nguyenxuanhaa3 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
146691 20/06/2016 22:09:41 lphuctai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 218 ms 1860 KB
146682 20/06/2016 22:07:40 lphuctai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1860 KB
146661 20/06/2016 22:04:12 ppttll101 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146660 20/06/2016 22:03:59 icnhoukdsiih Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
146656 20/06/2016 22:03:14 kovliar Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1044 KB
146635 20/06/2016 21:59:57 trevorjoker Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
146609 20/06/2016 21:54:09 phuoc0510hytt Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1044 KB
146603 20/06/2016 21:51:35 khangtran Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146599 20/06/2016 21:51:17 clacck Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
146587 20/06/2016 21:49:03 tranminhkhoa Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1484 KB
146578 20/06/2016 21:47:15 thethithoi1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
146564 20/06/2016 21:45:08 HoVanAnhK58A2 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
146562 20/06/2016 21:44:36 taicualo113 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
146551 20/06/2016 21:42:42 romqn1999 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146503 20/06/2016 21:34:02 toilaai Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 890 ms 1844 KB
146500 20/06/2016 21:33:40 tuntun1309 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
146457 20/06/2016 21:28:18 anhtuan4597 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
146453 20/06/2016 21:27:55 NgaoMta4596 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
146400 20/06/2016 21:19:25 hao0091998 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
146393 20/06/2016 21:17:46 anhkhoa Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146385 20/06/2016 21:16:39 o3ypcmm Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 78 ms 1484 KB
146380 20/06/2016 21:15:59 lehoangngoc15 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146367 20/06/2016 21:14:49 ngocanh99 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146329 20/06/2016 21:10:04 tungtp Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146287 20/06/2016 21:06:29 zero1778 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
146283 20/06/2016 21:06:07 fallingstar Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 437 ms 1680 KB
146170 20/06/2016 20:54:47 johnwilson Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1040 KB
146112 20/06/2016 20:48:31 dothanhlam97 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 171 ms 42528 KB
146094 20/06/2016 20:46:45 quocbao Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1484 KB
146075 20/06/2016 20:44:38 actionboyvn Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2136 KB
146050 20/06/2016 20:42:18 Taka Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
146040 20/06/2016 20:41:22 nguyenquoc2211 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1688 KB
146007 20/06/2016 20:38:19 ntanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
145993 20/06/2016 20:36:49 hoanqq123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
145962 20/06/2016 20:33:57 namnguyen123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
145890 20/06/2016 20:27:17 ctkb1997 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB