Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
820136 27/10/2020 17:27:41 quocphungcn12 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 3272 KB
820045 27/10/2020 15:04:20 vh299550vuhoang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 3372 KB
813346 17/10/2020 10:59:56 kkmot2 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 390 ms 4144 KB
811673 15/10/2020 17:55:01 NHQuan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 4144 KB
811672 15/10/2020 17:54:26 NHQuan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 4140 KB
810275 13/10/2020 20:51:25 cuongdoduy123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 796 ms 3452 KB
810263 13/10/2020 20:47:17 cuongdoduy123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 3452 KB
809256 12/10/2020 09:51:53 vclcv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 687 ms 3352 KB
807373 09/10/2020 10:05:21 loclecvak3 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 750 ms 3344 KB
807321 09/10/2020 08:16:05 duylele1173 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 531 ms 3520 KB
805140 05/10/2020 17:34:25 AnhHao2004 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 140 ms 4144 KB
801509 27/09/2020 22:04:43 thochit Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 671 ms 4116 KB
801480 27/09/2020 21:31:32 tungvh04 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 3348 KB
798235 20/09/2020 10:26:33 baongoclk57 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 718 ms 2660 KB
798232 20/09/2020 10:24:00 baongoclk57 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 671 ms 2660 KB
796926 17/09/2020 15:33:46 anhminh2912003 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 625 ms 3740 KB
796676 16/09/2020 23:24:42 nguyen12345 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 671 ms 3316 KB
796243 16/09/2020 11:30:28 duongthao2004 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 671 ms 3712 KB
792363 07/09/2020 00:18:34 khoa03122003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 859 ms 4076 KB
791991 05/09/2020 17:59:04 ablators Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 515 ms 3504 KB
791990 05/09/2020 17:55:58 ablators Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 3504 KB
791814 04/09/2020 20:43:20 dohoc12 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 781 ms 3268 KB
791510 03/09/2020 22:02:47 dathoanhao098 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 3464 KB
790534 31/08/2020 23:00:41 hodinhhoang312 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 171 ms 4052 KB
789246 27/08/2020 19:58:08 vanphuc2409 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 750 ms 2576 KB
787160 22/08/2020 17:13:34 truongle Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 828 ms 2632 KB
786996 22/08/2020 15:41:34 khongngocanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 828 ms 3296 KB
786985 22/08/2020 15:36:10 anhduc1510 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 187 ms 4120 KB
786959 22/08/2020 15:15:38 alexandervn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 812 ms 2624 KB
786957 22/08/2020 15:14:41 nguyenvantien0903 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 796 ms 3020 KB
786940 22/08/2020 15:04:16 pnquang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 812 ms 3416 KB
786934 22/08/2020 14:59:52 luonganhtu180103 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 796 ms 3300 KB
786925 22/08/2020 14:51:21 ryannguyen0303 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 171 ms 3328 KB
786922 22/08/2020 14:49:20 kevilstark Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 781 ms 3296 KB
786562 21/08/2020 19:22:34 suyazayui Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 453 ms 3312 KB
782884 12/08/2020 16:51:46 naruto270504 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 3320 KB
782883 12/08/2020 16:50:10 naruto270504 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 765 ms 3300 KB
781279 06/08/2020 14:32:57 DươngAnhVũ Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 156 ms 3616 KB
780582 04/08/2020 14:17:51 lnq123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 2628 KB
780309 03/08/2020 19:35:46 whoisthatguy Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 859 ms 3280 KB
779936 02/08/2020 15:48:37 vhskillpro Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 171 ms 3424 KB
779731 01/08/2020 17:43:41 tranthuyan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 750 ms 3388 KB
776765 22/07/2020 17:44:20 ducanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 687 ms 3280 KB
775841 20/07/2020 14:48:09 JoySluxirt Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 3460 KB
773450 13/07/2020 16:05:36 quanghuy123 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 3692 KB
773118 12/07/2020 14:32:06 Neptune Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 3680 KB
771507 08/07/2020 14:00:30 hoainam123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 625 ms 2584 KB
769452 03/07/2020 09:31:40 dark_spirit Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 2660 KB
767958 29/06/2020 08:50:46 hongduyen29 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 781 ms 4124 KB
766923 24/06/2020 22:02:09 hoktro Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 781 ms 3348 KB
765062 18/06/2020 22:03:24 wisdomlordraphael Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4128 KB
764964 18/06/2020 20:16:08 vanchien Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 718 ms 4128 KB
764155 16/06/2020 20:53:31 0941177356 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 171 ms 4124 KB
762650 12/06/2020 14:46:17 FL_ADC Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 734 ms 3456 KB
761237 06/06/2020 18:29:28 Newps Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 218 ms 3356 KB
759333 31/05/2020 19:58:54 I_love_you_my_girl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 625 ms 4120 KB
758472 29/05/2020 11:15:11 ducanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 703 ms 3320 KB
752595 16/05/2020 15:31:35 CàyCode Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 156 ms 3272 KB
750953 12/05/2020 13:09:55 pdthang2000 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 687 ms 4040 KB
750952 12/05/2020 13:06:29 pdthang2000 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 718 ms 4040 KB
749801 08/05/2020 07:27:29 MinBaoTT Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 531 ms 3488 KB
748237 01/05/2020 20:31:06 Neptune Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 3500 KB
747206 28/04/2020 14:20:47 kienlopn3 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 656 ms 4988 KB
747202 28/04/2020 14:13:12 Ter Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 671 ms 3420 KB
746918 27/04/2020 10:05:35 vinhnhibinh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 718 ms 3416 KB
743817 16/04/2020 00:35:52 spontaneously Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 171 ms 3716 KB
742540 11/04/2020 16:02:44 canhtoannct Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 156 ms 4104 KB
742082 09/04/2020 22:15:28 ngoloiyl Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 390 ms 3508 KB
741517 07/04/2020 21:58:07 kuzuma245 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 656 ms 4100 KB
738239 29/03/2020 21:18:20 hoan020304 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 3296 KB
737224 26/03/2020 09:37:49 nguyenhieuckt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 156 ms 3276 KB
736778 24/03/2020 20:18:29 lucky_boy Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 671 ms 3400 KB
736651 24/03/2020 09:42:10 ldn694 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4084 KB
727551 01/03/2020 14:39:48 Sángolympic Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 3392 KB
726932 28/02/2020 14:54:40 AngusX Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3468 KB
725890 26/02/2020 10:11:49 Sơna1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 2612 KB
724594 23/02/2020 15:36:54 thanhminh1112 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 4048 KB
722991 20/02/2020 08:11:20 vudangkhoi2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 359 ms 3236 KB
721128 16/02/2020 17:48:02 duong3203 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 3696 KB
720516 15/02/2020 15:42:52 lethienquan28052006 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 4336 KB
720130 14/02/2020 16:31:26 tiendung2306 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 625 ms 3364 KB
717760 10/02/2020 10:37:07 ducanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 640 ms 3364 KB
717727 10/02/2020 09:47:13 tuananh778999 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 2684 KB
717647 09/02/2020 22:55:25 baopham19062003kgkgkg Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 312 ms 3756 KB
715580 06/02/2020 15:41:51 minhtrieutvn Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 4332 KB
714226 04/02/2020 10:44:21 anhkhoa09032004 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 3556 KB
712071 30/01/2020 17:05:53 gbking2003 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 3556 KB
710281 27/01/2020 18:05:14 shin3030aa Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 546 ms 3652 KB
709566 24/01/2020 15:35:40 mino Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 4048 KB
709565 24/01/2020 15:31:51 mino Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 765 ms 4048 KB
706652 18/01/2020 11:41:17 HackerMan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 671 ms 5036 KB
706331 17/01/2020 19:49:39 tien4112004 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 3232 KB
705516 16/01/2020 02:26:24 BuiTriDung Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 6536 KB
704954 15/01/2020 02:07:04 omgursocute Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 140 ms 3272 KB
704223 13/01/2020 17:05:35 Fidisk Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 703 ms 4080 KB
704222 13/01/2020 17:04:49 emLaNewBie Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 390 ms 4088 KB
703291 12/01/2020 09:16:05 trung_hieu_k36_chv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 687 ms 4128 KB
702295 10/01/2020 16:43:05 manhender Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 140 ms 3348 KB
701750 09/01/2020 20:06:47 anhproqn99 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 750 ms 4124 KB
700060 07/01/2020 12:39:39 ntphong Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 3460 KB
697802 04/01/2020 14:43:04 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 671 ms 3324 KB
696169 02/01/2020 09:44:02 hongnghia Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 484 ms 3504 KB
695901 01/01/2020 17:50:15 conan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 718 ms 3284 KB
688564 14/12/2019 19:53:57 junloveyin Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 4080 KB
685716 06/12/2019 21:50:53 haiprot1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 3760 KB
684379 03/12/2019 16:05:38 tekachi_mochikamedo Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 468 ms 3544 KB
682654 29/11/2019 22:53:58 minh98 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 4164 KB
678592 22/11/2019 20:38:08 bin1st090104 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 140 ms 2696 KB
678583 22/11/2019 20:29:38 bin1st090104 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 2696 KB
678397 22/11/2019 15:55:30 masteroffood Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 671 ms 3368 KB
674413 15/11/2019 21:23:29 canhtoannct Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 3484 KB
673097 13/11/2019 15:23:41 FL_ADC Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 4060 KB
672788 12/11/2019 21:08:53 Dothanhtai2006 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 484 ms 3548 KB
672401 11/11/2019 23:22:34 omgursocute Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 3248 KB
671539 10/11/2019 00:07:23 HoVanAnhK58A2 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 375 ms 2616 KB
671538 10/11/2019 00:05:26 HoVanAnhK58A2 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 343 ms 2616 KB
671535 09/11/2019 23:42:40 HoVanAnhK58A2 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 375 ms 2616 KB
671532 09/11/2019 23:35:43 HoVanAnhK58A2 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 718 ms 3392 KB
668150 04/11/2019 07:49:38 Douilu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 3436 KB
663300 26/10/2019 18:04:32 nhattuan722 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 375 ms 3344 KB
663141 26/10/2019 10:08:32 TrumpPham Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 703 ms 3436 KB
660748 22/10/2019 07:55:12 MinhBietBay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 140 ms 3760 KB
660155 20/10/2019 23:01:51 nguyenvanson Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 671 ms 2688 KB
659509 19/10/2019 07:13:59 trandat Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 2688 KB
657541 14/10/2019 21:04:27 094175234 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 109 ms 3380 KB
657138 13/10/2019 23:38:48 thien0914033912 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 375 ms 3760 KB
657136 13/10/2019 23:37:37 thien0914033912 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 375 ms 3760 KB
656583 12/10/2019 17:42:06 ntoan199 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 703 ms 3364 KB
652873 07/10/2019 14:36:52 nguyenvana Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 359 ms 3376 KB
651982 05/10/2019 20:25:38 trivinhvrs Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3296 KB
648627 30/09/2019 22:18:40 MaMoi Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 593 ms 3820 KB
648190 29/09/2019 21:39:36 nguyentrantien2002 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4004 KB
648100 29/09/2019 18:06:51 huyhuy Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 671 ms 4052 KB
647652 28/09/2019 17:03:55 queanh0220 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 734 ms 3256 KB
641068 17/09/2019 22:04:11 canhtoannct Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 531 ms 3532 KB
638803 14/09/2019 14:28:09 taminhquanno21 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 484 ms 4348 KB
633765 07/09/2019 23:38:11 tranthuyan1234 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 312 ms 4088 KB
631040 01/09/2019 00:36:58 hoaf13 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 3960 KB
631029 01/09/2019 00:22:35 hoaf13 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 500 ms 3960 KB
631028 01/09/2019 00:21:33 hoaf13 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 718 ms 3940 KB
629880 29/08/2019 14:50:10 vanchien Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 4080 KB
629873 29/08/2019 14:43:30 elkunpham Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 609 ms 5632 KB
629867 29/08/2019 14:38:41 elkunpham Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 5632 KB
629847 29/08/2019 14:13:59 NQT1998 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 4868 KB
629214 27/08/2019 20:55:18 FL_ADC Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 4172 KB
628959 27/08/2019 10:18:13 thangnd73 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 656 ms 3728 KB
628954 27/08/2019 10:15:18 thangnd73 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 3728 KB
628788 26/08/2019 22:58:19 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 2680 KB
628759 26/08/2019 22:12:34 n99dl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 687 ms 3372 KB
628753 26/08/2019 21:57:30 n99dl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 703 ms 3364 KB
626026 24/08/2019 11:54:47 thuy_quynh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 2600 KB
625628 23/08/2019 15:59:05 anhnguyenroux Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 2992 KB
625627 23/08/2019 15:57:35 anhnguyenroux Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 2976 KB
623565 18/08/2019 16:56:15 winterrr Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 3692 KB
620053 12/08/2019 17:18:17 trieutanhung93 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 3980 KB
618739 08/08/2019 21:43:57 nghia Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 546 ms 4264 KB
616135 03/08/2019 20:05:15 anzuko Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 171 ms 3396 KB
614263 31/07/2019 15:55:46 baobao07 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 4092 KB
614251 31/07/2019 15:47:33 baobao07 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 4088 KB
614152 31/07/2019 13:22:19 php122002 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 2592 KB
614151 31/07/2019 13:21:22 php122002 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 625 ms 2576 KB
614139 31/07/2019 12:43:35 nhattuan722 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 4016 KB
611684 26/07/2019 14:50:20 nguyendenn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 2608 KB
611460 26/07/2019 08:54:33 ffrederick Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 640 ms 2560 KB
610779 25/07/2019 10:46:16 namlawng123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3296 KB
606927 17/07/2019 08:25:48 ngoloiyl Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 375 ms 3920 KB
606877 16/07/2019 22:57:15 canhtoannct Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 531 ms 3560 KB
604428 08/07/2019 23:14:52 Midodra Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 3288 KB
604427 08/07/2019 23:14:09 Midodra Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 671 ms 3268 KB
602257 02/07/2019 21:35:53 thewminers1014 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 3320 KB
601105 29/06/2019 17:47:27 minh472007 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 2680 KB
598978 26/06/2019 21:25:53 nhamtan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
596516 21/06/2019 17:04:49 trananhprince Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 156 ms 3696 KB
592002 11/06/2019 10:01:34 094175234 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 671 ms 3352 KB
592001 11/06/2019 10:00:41 094175234 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 718 ms 3352 KB
591290 09/06/2019 08:17:52 dfwapekko Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 3384 KB
587608 28/05/2019 15:06:32 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 2600 KB
582219 12/05/2019 19:09:57 haupas Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 421 ms 4532 KB
582218 12/05/2019 19:06:24 lehoang Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 531 ms 3752 KB
575036 18/04/2019 19:20:17 ct390 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 3760 KB
572667 13/04/2019 16:52:49 thien0914033912 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 265 ms 3160 KB
572659 13/04/2019 16:47:19 thien0914033912 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 250 ms 3160 KB
572418 12/04/2019 22:26:53 ngocdu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 265 ms 3988 KB
571886 11/04/2019 13:52:22 duc1234hd Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 4008 KB
570687 08/04/2019 20:39:36 TrongPhucCTG Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 4112 KB
568299 02/04/2019 12:54:32 totanhiep Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 515 ms 4064 KB
567893 01/04/2019 10:32:30 inomatit82 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 500 ms 4076 KB
566629 28/03/2019 19:57:02 sherlockvanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 500 ms 4056 KB
563984 23/03/2019 15:31:25 huynhvanphu102 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 234 ms 4076 KB
561495 17/03/2019 17:22:35 lamcqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3432 KB
561419 17/03/2019 15:50:20 phatdoan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 3992 KB
561414 17/03/2019 15:38:51 vmt120203 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 4004 KB
561175 16/03/2019 20:26:09 Qanh29 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3564 KB
560978 16/03/2019 07:19:11 ntoanh Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3808 KB
560880 15/03/2019 21:45:51 ntoanh Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3736 KB
560877 15/03/2019 21:44:50 biabeogo147 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 5860 KB
560875 15/03/2019 21:43:47 biabeogo147 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 250 ms 5860 KB
560854 15/03/2019 21:20:54 biabeogo147 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 234 ms 4088 KB
560845 15/03/2019 21:14:55 ntoanh Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3736 KB
559179 12/03/2019 16:23:04 MINHKHANG Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 437 ms 3708 KB
557940 10/03/2019 23:53:15 seal2015 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 2604 KB
555949 06/03/2019 22:34:31 quyhugo158 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3492 KB
555741 06/03/2019 19:03:49 lehoang Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3720 KB
555520 06/03/2019 10:12:26 diemqui110105 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3720 KB
555395 06/03/2019 07:42:22 lehoang Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3720 KB
554707 04/03/2019 16:17:31 lehoang Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3720 KB
554345 03/03/2019 15:47:01 ngocminh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 265 ms 3672 KB
553655 01/03/2019 23:36:41 leviettttnh Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 250 ms 3484 KB
553633 01/03/2019 22:51:49 Member Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 250 ms 3452 KB
553632 01/03/2019 22:50:33 Member Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 3440 KB
549797 22/02/2019 08:44:34 meoconxinhxan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 4088 KB
546824 15/02/2019 15:14:45 lengocphuc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 484 ms 3376 KB
539192 22/01/2019 09:26:07 Just_a_dream Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 4832 KB
537524 17/01/2019 14:15:48 vanan9205 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 4584 KB
533913 10/01/2019 03:38:24 cyb3 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 2648 KB
530372 04/01/2019 15:05:24 nguyenvantien0903 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 2684 KB
530368 04/01/2019 14:58:29 nguyenvantien0903 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 2696 KB
529548 03/01/2019 10:48:30 ThaoAVang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 218 ms 3764 KB
529434 02/01/2019 22:24:36 ThaoAVang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 218 ms 3760 KB
523237 03/12/2018 20:43:24 VGK_Cr7 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 250 ms 3728 KB
517765 22/11/2018 19:52:55 huynhvanphu102 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3492 KB
515238 18/11/2018 22:00:09 chinhhi Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 265 ms 3352 KB
507080 07/11/2018 21:01:26 dtskeosua Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 93 ms 2428 KB
504217 03/11/2018 20:45:37 trantien151198 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 468 ms 3464 KB
504059 03/11/2018 16:02:12 thienchidh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 281 ms 4160 KB
502143 01/11/2018 08:51:54 nguyentrungthanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 3684 KB
499722 28/10/2018 10:35:08 16122001 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3528 KB
498454 26/10/2018 11:32:10 thamtudeptrai007 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 265 ms 3464 KB
497064 24/10/2018 20:31:26 kakaka Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 250 ms 3440 KB
497058 24/10/2018 20:22:51 maihuuton987 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 4104 KB
497049 24/10/2018 20:11:00 dnhung1997 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 484 ms 4108 KB
496640 24/10/2018 08:22:08 Linh_Moi_T32 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 281 ms 3416 KB
496592 23/10/2018 23:25:35 Linh_Moi_T32 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 250 ms 3392 KB
496414 23/10/2018 21:21:06 hanhien Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 2604 KB
496412 23/10/2018 21:19:54 hanhien Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 468 ms 2604 KB
496155 23/10/2018 16:04:40 sungtranna0801 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 250 ms 3296 KB
495110 21/10/2018 18:01:17 Namche Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 250 ms 4336 KB
493909 19/10/2018 13:38:25 12hooks Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 5128 KB
489256 14/10/2018 18:15:47 vtdao Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3768 KB
482234 06/10/2018 22:06:05 pvannvu2512 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 4104 KB
482226 06/10/2018 22:02:45 pvannvu2512 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 4104 KB
482223 06/10/2018 22:00:43 pvannvu2512 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 328 ms 4104 KB
482217 06/10/2018 21:55:21 pvannvu2512 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 4100 KB
480877 05/10/2018 10:15:45 huynhthanhtan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 3232 KB
480411 04/10/2018 20:36:39 blebleble Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3184 KB
476358 29/09/2018 09:58:36 hitu07 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 3316 KB
476333 29/09/2018 09:28:02 hitu08 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 3320 KB
476321 29/09/2018 09:09:27 hitu03 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 609 ms 2640 KB
475574 27/09/2018 23:41:12 nguyenmanhthien Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 750 ms 3324 KB
469793 19/09/2018 18:22:15 xikhud Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 265 ms 3468 KB
469792 19/09/2018 18:21:51 xikhud Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 593 ms 3456 KB
469246 18/09/2018 18:36:00 BBBBBBBB Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 4256 KB
467961 16/09/2018 14:00:09 BWH_2006 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 281 ms 4136 KB
467938 16/09/2018 13:08:01 10ngocanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 484 ms 4104 KB
466442 14/09/2018 07:38:28 Minatokaze Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 984 ms 8900 KB
461788 07/09/2018 12:08:46 LongÇhampion Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 578 ms 3256 KB
458943 02/09/2018 12:25:26 david0403 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 4300 KB
458614 01/09/2018 16:02:24 nttvan1611 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 4300 KB
455445 25/08/2018 10:38:04 HHHHHHHH Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 515 ms 3448 KB
454352 22/08/2018 20:25:51 htthtt11t1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 281 ms 3344 KB
453279 20/08/2018 13:03:52 tranleduy1233 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 500 ms 4776 KB
450585 14/08/2018 15:40:49 an Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 265 ms 3500 KB
449713 12/08/2018 18:04:46 phuongnhi_tran_1206 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 484 ms 3400 KB
449231 11/08/2018 15:39:47 anhngque Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3496 KB
449193 11/08/2018 15:01:36 moitapcode Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3496 KB
446866 03/08/2018 12:10:46 Asteross Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3872 KB
442913 21/07/2018 20:58:19 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4108 KB
442912 21/07/2018 20:58:15 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4108 KB
442911 21/07/2018 20:58:12 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4108 KB
442910 21/07/2018 20:58:03 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4108 KB
442909 21/07/2018 20:57:54 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4108 KB
442908 21/07/2018 20:57:42 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 156 ms 4108 KB
441259 15/07/2018 19:33:28 sruletheworld Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 281 ms 3664 KB
441257 15/07/2018 19:31:49 sruletheworld Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 281 ms 3660 KB
441121 14/07/2018 18:43:38 trihien0102 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 265 ms 4064 KB
440826 13/07/2018 15:59:21 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4064 KB
440825 13/07/2018 15:59:11 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4064 KB
440824 13/07/2018 15:59:01 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4064 KB
440823 13/07/2018 15:58:38 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4064 KB
440822 13/07/2018 15:58:15 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4064 KB
440821 13/07/2018 15:58:02 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4064 KB
440820 13/07/2018 15:57:53 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4064 KB
440819 13/07/2018 15:57:38 buihoat2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 156 ms 4064 KB
440451 12/07/2018 16:13:04 anhduy1811 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 281 ms 3388 KB
440330 12/07/2018 09:48:17 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 4020 KB
440329 12/07/2018 09:47:15 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4020 KB
440328 12/07/2018 09:47:05 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4020 KB
440327 12/07/2018 09:46:55 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 4020 KB
440326 12/07/2018 09:45:41 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 265 ms 3384 KB
440286 11/07/2018 23:47:51 damsanchv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 3992 KB
440102 11/07/2018 10:41:30 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 265 ms 3384 KB
440101 11/07/2018 10:39:17 paradisebay Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 281 ms 3384 KB
440099 11/07/2018 10:32:33 chaukhanh2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
439937 10/07/2018 20:42:07 hoangthuc701 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
439532 09/07/2018 15:33:48 chaukhanh2003 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 2676 KB
438968 06/07/2018 17:17:45 haicoi_vt02 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 500 ms 3304 KB
436839 26/06/2018 14:21:21 iostream Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 578 ms 3720 KB
435970 22/06/2018 21:36:34 Pejunmapdit Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 250 ms 3956 KB
434233 18/06/2018 12:44:18 huy9a1 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3696 KB
434010 17/06/2018 12:53:37 ngoctink27 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3380 KB
431925 10/06/2018 00:41:14 huynhtuan17ti Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3224 KB
426230 21/05/2018 16:26:20 doduc2652002 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 234 ms 3488 KB
424873 14/05/2018 20:43:54 thaibabao Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 250 ms 3452 KB
424530 13/05/2018 16:42:53 dungdq2002 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 218 ms 3416 KB
422537 01/05/2018 08:10:49 huuk98lhp Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 390 ms 3300 KB
421431 26/04/2018 14:36:34 lamnguyen5464 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 265 ms 3280 KB
419924 21/04/2018 00:10:09 cavang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 3324 KB
419850 20/04/2018 21:41:24 dangkhoa_pascal Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 250 ms 3564 KB
419515 19/04/2018 20:53:13 chicken1996 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 281 ms 3372 KB
418999 17/04/2018 19:25:22 akahuy12 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 421 ms 4112 KB
414197 06/04/2018 21:39:20 vinhntndu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 312 ms 3252 KB
413874 06/04/2018 07:43:03 start008 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 4944 KB
404920 14/03/2018 14:57:33 vikhangcqt171 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3368 KB
403019 12/03/2018 15:27:27 lcnguyendang123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 625 ms 3160 KB
402994 12/03/2018 15:10:13 manhh15 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 609 ms 3948 KB
402979 12/03/2018 14:57:46 nguyentrungthanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 750 ms 3988 KB
397152 19/02/2018 09:31:36 tn902329 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 625 ms 4168 KB
394279 05/02/2018 09:46:05 truongcoi2001 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 4248 KB
394263 05/02/2018 08:43:03 Coder_Stupidd Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 11492 KB
394085 04/02/2018 09:44:28 saothuaduoc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 4204 KB
393979 03/02/2018 15:17:24 Quân1 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 4204 KB
392667 30/01/2018 14:33:34 bleach_01 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 4096 KB
391273 26/01/2018 14:21:20 hoang_95125 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 3940 KB
390021 23/01/2018 15:46:23 khoa10tiCKT Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 3456 KB
390018 23/01/2018 15:45:06 nguyenphuocbinh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 4120 KB
390011 23/01/2018 15:41:56 cffffvn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 4236 KB
389995 23/01/2018 15:31:20 nguyenhoanglamtruong Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 656 ms 4120 KB
373566 10/12/2017 00:03:00 namtao97 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 140 ms 4064 KB
373538 09/12/2017 21:02:12 thminh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 359 ms 2620 KB
369738 01/12/2017 08:54:21 Hieu_sqtt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 328 ms 2628 KB
369737 01/12/2017 08:53:23 Hieu_sqtt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 328 ms 3296 KB
369735 01/12/2017 08:51:08 Hieu_sqtt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 328 ms 2628 KB
369733 01/12/2017 08:50:11 Hieu_sqtt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 328 ms 2628 KB
369729 01/12/2017 08:43:55 Hieu_sqtt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 343 ms 2628 KB
368413 28/11/2017 19:16:18 tranthanhhai Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 3352 KB
367068 27/11/2017 19:50:03 tranthanhhai Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 3324 KB
364696 23/11/2017 10:53:36 hoangducsmagic Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 6112 KB
363722 21/11/2017 16:50:04 dotuansondn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 359 ms 3300 KB
361395 16/11/2017 19:06:53 tenda1234 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 375 ms 2644 KB
361300 16/11/2017 15:51:09 Leo_Messi_96 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3284 KB
360807 15/11/2017 21:20:11 khanhsaker97 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 3276 KB
360296 15/11/2017 09:48:36 thelightvn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 4060 KB
360257 15/11/2017 08:36:45 mrlihd Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 734 ms 4060 KB
360199 14/11/2017 22:58:45 lucdaoquanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 4056 KB
358869 13/11/2017 14:08:45 freepascal Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3952 KB
357903 11/11/2017 21:49:20 congtaisqtt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 3344 KB
351726 03/11/2017 09:47:56 tronghk14 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 3316 KB
349631 31/10/2017 21:37:15 manhhungking Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 359 ms 3328 KB
349360 31/10/2017 16:43:22 phancongthanh Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 3924 KB
348888 30/10/2017 22:48:49 xooxooxooxoox Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 3340 KB
345094 25/10/2017 21:31:37 trungcbg Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 109 ms 2544 KB
343490 23/10/2017 22:09:25 ngonamduonghl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 93 ms 1892 KB
342740 22/10/2017 21:29:00 linhbeo1210 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
341725 21/10/2017 11:03:31 hoan2k1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 578 ms 3324 KB
339656 18/10/2017 21:02:41 chn_k58_binh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 656 ms 3308 KB
335065 12/10/2017 20:42:05 masterv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3056 KB
332746 09/10/2017 20:27:56 trungkien2015 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 4128 KB
332430 09/10/2017 13:24:11 tretrau668 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3520 KB
332154 08/10/2017 21:57:20 teacher211 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3520 KB
331803 08/10/2017 16:17:07 yeulaptrinh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 578 ms 3308 KB
330626 07/10/2017 08:09:12 trungkien2015 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 4112 KB
330597 07/10/2017 05:40:59 vuongbxvp Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 3472 KB
328182 03/10/2017 08:27:33 cuongtq1235 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 4128 KB
325376 29/09/2017 16:38:47 nhpntz0t Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 421 ms 3296 KB
323773 27/09/2017 14:47:51 ntan1210 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 4176 KB
322161 24/09/2017 15:50:08 thai141212 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3556 KB
322106 24/09/2017 15:07:38 anh76qn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 328 ms 3348 KB
322011 24/09/2017 12:21:59 FujiVN Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 6708 KB
321421 23/09/2017 10:22:11 trungtt123 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3556 KB
321386 23/09/2017 09:30:14 llk2407 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3556 KB
321359 23/09/2017 08:39:32 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 3556 KB
321356 23/09/2017 08:37:09 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 390 ms 3556 KB
320707 21/09/2017 23:13:34 8man Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3552 KB
317749 15/09/2017 23:20:21 khoaat Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3300 KB
317742 15/09/2017 23:11:09 khoaat Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 343 ms 3680 KB
317253 15/09/2017 00:52:51 dothanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3332 KB
317252 15/09/2017 00:51:49 dothanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 3324 KB
317191 14/09/2017 22:01:08 anhbannho147vn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 343 ms 3720 KB
314682 09/09/2017 18:28:49 chuducanhchy Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 2660 KB
312944 04/09/2017 20:28:12 tranquockhanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 562 ms 2648 KB
310337 28/08/2017 22:29:30 lamngok1201 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 3524 KB
310335 28/08/2017 22:27:42 lamngok1201 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 3524 KB
310334 28/08/2017 22:24:20 lamngok1201 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 3916 KB
310332 28/08/2017 22:20:42 lamngok1201 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3916 KB
310326 28/08/2017 22:08:14 lamngok1201 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 3916 KB
309436 26/08/2017 18:45:46 sonnguyen0612 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 3524 KB
308575 24/08/2017 16:46:01 vinh10a2 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 578 ms 4036 KB
303124 11/08/2017 00:45:10 monarch Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 3244 KB
301920 07/08/2017 17:39:04 mansblacks Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 4560 KB
301310 05/08/2017 16:32:19 anhmanhvodoi20xx Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3288 KB
301226 05/08/2017 10:00:17 zichanchan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 3720 KB
298622 25/07/2017 12:50:52 NguyenMinhTam Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 562 ms 4324 KB
296250 17/07/2017 17:07:36 dangquangthang0001 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 4084 KB
295366 14/07/2017 14:50:54 wtfit Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 3300 KB
295363 14/07/2017 14:49:45 hoang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 343 ms 4864 KB
295361 14/07/2017 14:46:37 Nhokkz Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3524 KB
295347 14/07/2017 14:36:32 wowowow Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3036 KB
291783 29/06/2017 22:31:31 Ledacthuong2210 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 3744 KB
291781 29/06/2017 22:26:00 Ledacthuong2210 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 3520 KB
289009 19/06/2017 00:40:41 damsanchv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 1836 KB
285702 06/06/2017 10:00:19 my_crush_hates_me Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 2660 KB
283741 28/05/2017 10:55:51 vphuong214 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 4072 KB
279590 15/05/2017 22:59:58 dat123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 359 ms 3348 KB
275467 04/05/2017 11:03:52 toanh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 171 ms 7820 KB
273737 25/04/2017 22:24:42 snake69 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 3312 KB
271311 16/04/2017 21:06:38 nhquanqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 312 ms 3468 KB
268799 07/04/2017 22:53:37 AresGod Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 421 ms 3300 KB
267586 05/04/2017 16:18:24 nbphong Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 2984 KB
266321 03/04/2017 08:23:26 HuyNguyen1212 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3744 KB
265860 01/04/2017 23:21:14 nkduc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 281 ms 2660 KB
261775 22/03/2017 07:50:43 BS Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 609 ms 4020 KB
259495 17/03/2017 18:04:49 doituyentin Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3952 KB
257582 13/03/2017 05:23:02 hs2huyenngoc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 562 ms 3320 KB
257398 12/03/2017 18:50:47 leesin Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3948 KB
255871 08/03/2017 15:30:20 manhthienitlk2000 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 3948 KB
255863 08/03/2017 15:23:12 Nhatdu123456789 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 4168 KB
255550 07/03/2017 15:54:09 thanhan Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 328 ms 3556 KB
254429 04/03/2017 08:10:33 truongtop14 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 6880 KB
252582 27/02/2017 08:44:08 hahpuc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 3920 KB
250954 22/02/2017 00:08:53 npnkhoi Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 4172 KB
250687 21/02/2017 11:42:45 huynhduy_hmd Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 562 ms 3688 KB
248916 18/02/2017 21:08:45 sieucegeto4 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 4312 KB
248909 18/02/2017 20:59:57 phan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3288 KB
248908 18/02/2017 20:58:06 phan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3280 KB
247949 16/02/2017 17:46:53 SlothSe7en Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 468 ms 4284 KB
247873 16/02/2017 14:24:14 linhlrx Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3668 KB
247541 15/02/2017 14:21:29 nguyenxuancam2001 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3780 KB
244034 01/02/2017 17:26:27 tuan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 2940 KB
244030 01/02/2017 17:13:24 tuan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 93 ms 2940 KB
243800 30/01/2017 21:33:21 tranlehiep2203 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 3004 KB
242125 19/01/2017 12:57:16 ttdpro98 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 343 ms 3040 KB
238287 05/01/2017 08:42:35 izac2001 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3428 KB
238265 05/01/2017 00:04:43 izac2001 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 3420 KB
237843 03/01/2017 21:27:07 leduykhongngu Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3768 KB
236967 31/12/2016 10:54:05 Demo2000 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 484 ms 4036 KB
234272 23/12/2016 19:41:59 hoanqq123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 500 ms 4008 KB
233815 21/12/2016 10:41:58 nhphuongltv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3240 KB
232122 13/12/2016 20:59:08 actionboyvn Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3932 KB
232110 13/12/2016 20:42:21 CUTI Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 3312 KB
230722 09/12/2016 16:35:35 4everkaka Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 515 ms 4052 KB
229081 05/12/2016 12:18:47 thaixuandang Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 3732 KB
228407 03/12/2016 14:31:06 thanghkt56 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3408 KB
228395 03/12/2016 13:42:36 nguyenkhoa0721 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 515 ms 2624 KB
228381 03/12/2016 11:52:11 lekhaihoan2306 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3408 KB
228380 03/12/2016 11:49:44 lekhaihoan2306 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3408 KB
226558 29/11/2016 09:35:14 nguyenhoatien1996 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 4108 KB
226274 28/11/2016 16:04:40 phamvankhanh1516 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 500 ms 3424 KB
226244 28/11/2016 15:20:10 nguyenhoatien1996 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 4092 KB
226228 28/11/2016 15:03:48 nguyenhoatien1996 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 4092 KB
225997 27/11/2016 22:25:31 tuan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 93 ms 2988 KB
225921 27/11/2016 20:42:27 tuan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 3772 KB
225831 27/11/2016 18:02:45 khoinguyentdmu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 3008 KB
225830 27/11/2016 17:57:02 khoinguyentdmu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 3800 KB
225802 27/11/2016 17:04:44 mansblacks Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 4536 KB
225800 27/11/2016 17:02:34 mansblacks Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 4536 KB
225779 27/11/2016 16:13:22 mansblacks Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 4536 KB
225747 27/11/2016 15:43:26 truongtv28 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 515 ms 3324 KB
225665 27/11/2016 13:50:47 mansblacks Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 375 ms 3432 KB
225662 27/11/2016 13:46:13 mansblacks Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 375 ms 3432 KB
225489 27/11/2016 09:27:35 ARSENAL1886 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 93 ms 1576 KB
224454 25/11/2016 20:01:35 nhquanqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 3432 KB
224451 25/11/2016 20:00:38 nhquanqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 562 ms 3420 KB
224309 25/11/2016 15:17:11 hungdhv97 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 3452 KB
219134 17/11/2016 17:38:28 baotuanvn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 390 ms 4116 KB
219081 17/11/2016 15:39:07 baotuanvn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 4116 KB
219077 17/11/2016 15:29:54 baotuanvn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 390 ms 4116 KB
219074 17/11/2016 15:25:10 baotuanvn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 546 ms 3460 KB
212534 07/11/2016 16:13:47 tu3297 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 2616 KB
208633 01/11/2016 11:58:05 phong2k1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 4008 KB
208391 31/10/2016 21:40:42 tmanh17 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 3392 KB
208002 31/10/2016 00:53:26 duyvtvp1919 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 468 ms 3376 KB
207511 29/10/2016 22:39:53 Natsu_Drag_one Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 546 ms 4072 KB
207019 29/10/2016 08:11:47 qqq Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 546 ms 3420 KB
206181 28/10/2016 01:45:44 dhkhtn Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 578 ms 2596 KB
206158 28/10/2016 00:32:09 www Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 578 ms 2596 KB
206061 27/10/2016 22:15:25 ducden Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 3316 KB
206048 27/10/2016 22:00:52 voquocthang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 3316 KB
205504 27/10/2016 09:08:40 habelle Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 4552 KB
205499 27/10/2016 08:55:32 habelle Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 4556 KB
205489 27/10/2016 08:37:02 habelle Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 4332 KB
205029 26/10/2016 14:59:30 thanhpromu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 609 ms 2648 KB
205019 26/10/2016 14:36:23 habelle Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 4716 KB
205017 26/10/2016 14:29:04 habelle Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 5500 KB
204932 26/10/2016 10:21:08 habelle Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 4716 KB
198026 17/10/2016 20:03:34 nkt95bg Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 296 ms 2604 KB
198021 17/10/2016 19:59:04 nkt95bg Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 562 ms 2604 KB
197851 17/10/2016 16:28:53 doraemon Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 4564 KB
196733 15/10/2016 13:14:52 no3g Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 328 ms 4160 KB
195403 13/10/2016 17:55:10 lahoangphongq Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 437 ms 2968 KB
192941 11/10/2016 09:34:12 Purifier Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 2980 KB
190015 08/10/2016 15:38:08 nguyenthanhtrungltv Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 468 ms 3692 KB
190011 08/10/2016 15:29:11 ktvn100 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 906 ms 3292 KB
189514 07/10/2016 17:01:11 dqhn123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 468 ms 2960 KB
187495 04/10/2016 10:11:10 legolascbl Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 3552 KB
187465 04/10/2016 08:51:08 songoku2015 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 406 ms 4340 KB
184379 29/09/2016 02:24:31 chitam117119 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 3740 KB
183791 27/09/2016 23:10:24 Hhcckqnl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 2920 KB
183630 27/09/2016 20:14:45 doinghieng Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 421 ms 3740 KB
183362 27/09/2016 15:03:27 money Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 437 ms 2912 KB
183360 27/09/2016 15:02:23 longhoang08 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 875 ms 2912 KB
182139 25/09/2016 13:54:29 ktx123321 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 859 ms 3308 KB
182038 25/09/2016 00:16:38 phamtankhac Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 906 ms 3316 KB
180737 22/09/2016 15:12:51 bachnxepu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 156 ms 2588 KB
180501 21/09/2016 23:43:59 NgaoMta4596 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 875 ms 3352 KB
180228 21/09/2016 20:48:44 datdi Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 875 ms 3364 KB
179869 21/09/2016 00:27:47 wInD_MtA Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 906 ms 2580 KB
179809 20/09/2016 22:18:27 wInD_MtA Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 953 ms 2576 KB
179789 20/09/2016 22:09:09 nguyenson99 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 1000 ms 2580 KB
179782 20/09/2016 22:06:31 Icarus Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 1000 ms 2576 KB
179768 20/09/2016 21:58:41 Icarus Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 984 ms 2580 KB
179767 20/09/2016 21:58:22 Icarus Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 953 ms 2576 KB
178862 19/09/2016 10:51:37 n99dl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 500 ms 2588 KB
171951 08/09/2016 19:35:08 thang016666 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 187 ms 3152 KB
171825 08/09/2016 15:41:21 taycuong Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 734 ms 2544 KB
170754 06/09/2016 14:06:55 itwmoitmsp Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 2548 KB
170436 05/09/2016 20:10:59 lotac Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 953 ms 3340 KB
168415 02/09/2016 17:40:27 hoang_95125 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 750 ms 2892 KB
168413 02/09/2016 17:36:29 hoang_95125 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 750 ms 2892 KB
166302 27/08/2016 00:42:58 lehoangvu15 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 468 ms 3720 KB
166209 26/08/2016 20:04:12 qtuan140101 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 515 ms 4508 KB
163683 19/08/2016 21:50:07 dahaodl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 781 ms 2588 KB
163279 18/08/2016 13:26:47 Icarus Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 859 ms 2596 KB
163081 17/08/2016 16:19:59 thangnd73 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 953 ms 3004 KB
158107 03/08/2016 21:02:01 VoHT Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 484 ms 2988 KB
158106 03/08/2016 21:01:07 VoHT Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 500 ms 2972 KB
157322 31/07/2016 13:52:59 roselee Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 562 ms 3368 KB
157321 31/07/2016 13:45:21 roselee Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 531 ms 3368 KB
157295 31/07/2016 09:13:57 sesshomalong Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 2600 KB
154958 25/07/2016 23:54:25 chutuanthong Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 671 ms 3548 KB
153819 21/07/2016 12:39:24 MTAZero Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 562 ms 2952 KB
153560 20/07/2016 15:06:16 GDsunshine Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 5312 KB
153420 20/07/2016 06:47:15 caothesan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 843 ms 2548 KB
151996 15/07/2016 10:30:37 gatrongcode Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 953 ms 2588 KB
151529 13/07/2016 02:22:39 Nguyenthaihoc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 578 ms 3544 KB
151527 13/07/2016 01:56:01 truongtop14 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 468 ms 5336 KB
151382 11/07/2016 20:47:38 khangkhangtg Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 515 ms 2588 KB
151072 10/07/2016 08:49:01 middlest Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 765 ms 2968 KB
150134 05/07/2016 21:54:37 npltv Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 3780 KB
149511 03/07/2016 10:26:07 duckhai2102 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 2592 KB
148900 30/06/2016 19:30:32 dqhungdl Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 890 ms 2592 KB
148420 28/06/2016 22:09:55 HoVanAnhK58A2 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 453 ms 2576 KB
148262 28/06/2016 14:38:53 leducthinh0409 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 859 ms 2556 KB
148156 27/06/2016 11:53:18 nghethuat102 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 406 ms 3484 KB
148024 26/06/2016 02:43:46 hanhlv270597 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 515 ms 2524 KB
147841 25/06/2016 10:35:45 huykingsofm Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 3484 KB
147711 24/06/2016 14:05:54 stevenlethai Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 421 ms 3484 KB
147276 22/06/2016 14:48:47 phuchoahodo Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 2516 KB
147271 22/06/2016 14:33:41 khangtran Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 421 ms 3484 KB
147210 22/06/2016 08:39:48 nguyenxuanhaa3 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 859 ms 3308 KB
147123 21/06/2016 20:30:34 thongnguyen050999 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 421 ms 3868 KB
147092 21/06/2016 16:31:20 anhkhoa Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 578 ms 4260 KB
146953 21/06/2016 08:10:01 romqn1999 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 390 ms 3484 KB
146948 21/06/2016 07:52:29 thanhday132 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 468 ms 2532 KB
146871 20/06/2016 23:50:39 Nasus Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 2504 KB
146824 20/06/2016 23:10:17 thanhday132 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 468 ms 2516 KB
146666 20/06/2016 22:04:30 tungtp Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 484 ms 4260 KB
146648 20/06/2016 22:02:01 quocbao Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 4260 KB
146618 20/06/2016 21:55:52 icnhoukdsiih Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 640 ms 2504 KB
146607 20/06/2016 21:52:29 trevorjoker Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 218 ms 3308 KB
146536 20/06/2016 21:40:08 fallingstar Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 640 ms 3144 KB
146342 20/06/2016 21:11:22 TQT Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 640 ms 3284 KB
146256 20/06/2016 21:02:29 toilaai Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 437 ms 2512 KB
146157 20/06/2016 20:53:14 namnguyen123 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 4256 KB
146105 20/06/2016 20:47:46 thanh123456 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 453 ms 4256 KB
146088 20/06/2016 20:45:51 ctkb1997 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 812 ms 2528 KB
146054 20/06/2016 20:42:22 bvd Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 421 ms 3288 KB
145879 20/06/2016 20:26:25 dothanhlam97 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 390 ms 3748 KB
145860 20/06/2016 20:25:08 zero1778 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 3384 KB
145837 20/06/2016 20:22:36 sohk1997 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 609 ms 2616 KB
145768 20/06/2016 20:13:03 hao0091998 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 2984 KB
145759 20/06/2016 20:12:06 cuongchl96 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 3368 KB
Back to Top