Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735949 21/03/2020 22:40:05 haupas PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 718 ms 16356 KB
722216 18/02/2020 17:47:10 baopham19062003kgkgkg PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 656 ms 45012 KB
715765 06/02/2020 19:30:33 Sang7a4gpc PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 515 ms 131372 KB
715258 05/02/2020 23:35:20 loilon504 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 703 ms 39000 KB
714242 04/02/2020 11:20:31 phuong2004 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 703 ms 44168 KB
706650 18/01/2020 11:41:08 HackerMan PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 750 ms 46092 KB
697740 04/01/2020 10:54:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 765 ms 46052 KB
695137 30/12/2019 21:33:44 kimjisoo PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 734 ms 46044 KB
695134 30/12/2019 21:31:46 kimjisoo PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 750 ms 42804 KB
694165 28/12/2019 07:22:02 DươngAnhVũ PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 43452 KB
684484 03/12/2019 23:11:28 leviettttnh PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 718 ms 43016 KB
684483 03/12/2019 23:09:45 leviettttnh PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 734 ms 43112 KB
680021 25/11/2019 15:59:58 cyb3 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 765 ms 46208 KB
672787 12/11/2019 21:07:52 Dothanhtai2006 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 390 ms 52440 KB
668149 04/11/2019 07:49:18 Douilu PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 390 ms 48220 KB
654463 09/10/2019 16:42:28 minhboybn PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 42576 KB
654393 09/10/2019 14:43:46 tuantaitungo123 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 609 ms 43092 KB
654240 09/10/2019 10:19:52 przxct PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 718 ms 38616 KB
653260 08/10/2019 08:27:36 nguyentra PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 750 ms 46228 KB
645262 24/09/2019 10:24:04 namlawng123 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 640 ms 15528 KB
638141 13/09/2019 17:03:42 dfwapekko PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 687 ms 36800 KB
635750 10/09/2019 14:28:17 dangnguyen PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 906 ms 16108 KB
635747 10/09/2019 14:26:48 dangnguyen PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 984 ms 16048 KB
635320 09/09/2019 16:24:51 NTTAN PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 765 ms 16428 KB
635319 09/09/2019 16:21:50 NTTAN PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 39788 KB
629821 29/08/2019 10:11:26 ffrederick PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 515 ms 37492 KB
629820 29/08/2019 10:10:34 ffrederick PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 984 ms 41908 KB
619980 12/08/2019 16:09:18 maytinhpc PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 843 ms 85280 KB
604146 08/07/2019 08:58:53 LS18_24 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 750 ms 85360 KB
603335 05/07/2019 10:04:17 sherlockvanh PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 734 ms 42448 KB
602144 02/07/2019 16:53:36 dangkhoa_pascal PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 671 ms 41376 KB
601104 29/06/2019 17:46:48 minh472007 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 750 ms 42488 KB
598285 25/06/2019 10:56:00 inomatit82 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 703 ms 43992 KB
597680 23/06/2019 22:31:36 vannguyen PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 703 ms 43552 KB
589221 02/06/2019 13:36:49 ntlinh0505 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 718 ms 40032 KB
585825 23/05/2019 10:33:59 094175234 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 750 ms 42496 KB
584672 20/05/2019 19:21:33 nhamtan PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 671 ms 43012 KB
512290 15/11/2018 11:42:39 anhvippro123z PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 296 ms 44588 KB
511212 14/11/2018 00:10:49 thuho PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 531 ms 39616 KB
509082 10/11/2018 23:59:49 nlebachnlb PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 546 ms 38208 KB
509049 10/11/2018 22:48:24 LongÇhampion PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 37256 KB
498455 26/10/2018 11:32:42 thamtudeptrai007 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 812 ms 127848 KB
474028 26/09/2018 08:45:36 Takeshi PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 531 ms 35792 KB
469251 18/09/2018 18:37:14 BBBBBBBB PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 859 ms 116340 KB
459987 04/09/2018 09:33:26 ARSENAL1886 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 359 ms 131548 KB
459943 04/09/2018 08:25:43 tranhphan PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 131016 KB
451579 16/08/2018 15:50:41 HHHHHHHH PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 906 ms 38876 KB
447789 07/08/2018 16:02:33 anhduy1811 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 937 ms 38812 KB
447786 07/08/2018 15:51:20 QuỳnhNhư PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 531 ms 39148 KB
447505 06/08/2018 10:20:05 chaukhanh2003 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 38964 KB
440626 13/07/2018 08:19:32 quoctrungitk16nbkqn PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 890 ms 62740 KB
434712 20/06/2018 19:25:04 rangnokapk PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 343 ms 46196 KB
423927 10/05/2018 20:34:05 vinhntndu PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 312 ms 44760 KB
421207 25/04/2018 16:32:08 nglam105 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 718 ms 81548 KB
397049 18/02/2018 16:30:32 nguyenquanglinh2001 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 500 ms 37336 KB
377394 24/12/2017 15:34:06 skydriver001 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 515 ms 35184 KB
377393 24/12/2017 15:33:08 skydriver001 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 515 ms 37804 KB
373379 09/12/2017 08:02:33 linhlrx PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 843 ms 62744 KB
373375 09/12/2017 07:26:47 Nhatdu123456789 PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 812 ms 57888 KB
369479 30/11/2017 16:41:18 freepascal PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 812 ms 53816 KB
357207 10/11/2017 20:09:57 masterv PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 562 ms 42820 KB
341724 21/10/2017 11:03:22 hoan2k1 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 812 ms 46432 KB
339956 19/10/2017 09:10:56 hungs20 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 828 ms 46384 KB
300515 02/08/2017 10:37:40 dvn11th PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 390 ms 46272 KB
270377 13/04/2017 03:57:53 nguvaho PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 843 ms 46180 KB
268120 06/04/2017 19:14:30 hut_nguyenquynhattu PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 46212 KB
259798 18/03/2017 07:23:17 doituyentin PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 500 ms 35044 KB
243644 29/01/2017 17:09:10 baotuanvn PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 500 ms 35588 KB
243641 29/01/2017 16:47:57 baotuanvn PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 890 ms 38136 KB
243640 29/01/2017 16:44:43 baotuanvn PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 515 ms 34516 KB
242636 22/01/2017 17:01:36 dahaodl PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 953 ms 75028 KB
242632 22/01/2017 16:46:25 dahaodl PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 937 ms 75088 KB
236964 31/12/2016 10:51:17 Demo2000 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 44544 KB
233132 17/12/2016 22:51:42 bvhop341999 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 44044 KB
231450 11/12/2016 20:44:53 khakha2706 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 812 ms 35072 KB
207303 29/10/2016 15:49:02 khangtran PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 484 ms 35600 KB
206009 27/10/2016 21:26:16 HSam PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 968 ms 40740 KB
205973 27/10/2016 21:07:30 nguyenxuanhaa3 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 38216 KB
205963 27/10/2016 21:01:41 nguyenxuanhaa3 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 38256 KB
202102 23/10/2016 15:34:42 hentaino102 PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 906 ms 53824 KB
201611 22/10/2016 19:36:11 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 46704 KB
201610 22/10/2016 19:35:00 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 46812 KB
201603 22/10/2016 19:30:12 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 296 ms 44248 KB
201548 22/10/2016 17:23:06 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 671 ms 42964 KB
201547 22/10/2016 17:20:01 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 640 ms 33656 KB
201542 22/10/2016 16:53:37 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 640 ms 34392 KB
201540 22/10/2016 16:50:54 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 640 ms 36480 KB
200186 20/10/2016 19:53:08 thang016666 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 609 ms 38612 KB
196291 14/10/2016 16:57:23 Nasukek20 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 468 ms 52080 KB
185133 30/09/2016 09:37:40 MTAZero PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 45604 KB
184671 29/09/2016 15:47:21 MTAZero PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 562 ms 45508 KB
153661 20/07/2016 20:35:02 roselee PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 984 ms 50800 KB
148171 27/06/2016 14:13:12 justdoit0989 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 578 ms 41836 KB
148170 27/06/2016 14:03:00 nghethuat102 PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 718 ms 103880 KB
Back to Top