Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
813343 17/10/2020 10:58:15 kkmot2 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2046 ms 45484 KB
779171 30/07/2020 16:40:59 biabeogo147 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1750 ms 37740 KB
771505 08/07/2020 13:58:15 hoainam123 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1859 ms 45420 KB
767082 25/06/2020 21:23:41 wisdomlordraphael MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2250 ms 45496 KB
765944 21/06/2020 00:31:54 minhquandinhcao MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 750 ms 82416 KB
723620 21/02/2020 15:12:43 thanhminh1112 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2359 ms 46260 KB
706649 18/01/2020 11:40:59 HackerMan MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 609 ms 46440 KB
697739 04/01/2020 10:54:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 625 ms 46400 KB
673515 14/11/2019 08:14:57 masteroffood MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 687 ms 130740 KB
673514 14/11/2019 08:09:09 masteroffood MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2203 ms 128692 KB
672009 11/11/2019 13:28:34 Dothanhtai2006 MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2187 ms 38500 KB
668148 04/11/2019 07:49:05 Douilu MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 562 ms 46384 KB
601422 30/06/2019 17:16:04 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 46396 KB
601420 30/06/2019 17:14:19 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 593 ms 46408 KB
601419 30/06/2019 17:13:54 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 46408 KB
601418 30/06/2019 17:12:55 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 46408 KB
601103 29/06/2019 17:44:57 minh472007 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1875 ms 37724 KB
562034 19/03/2019 00:32:56 Hirozaki_206 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2781 ms 72784 KB
532934 08/01/2019 11:49:57 khangtran MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1234 ms 88324 KB
532427 07/01/2019 12:19:50 khangtran MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1203 ms 88364 KB
532417 07/01/2019 11:15:07 khangtran MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 1468 ms 38544 KB
525216 08/12/2018 09:09:47 toan2902 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 390 ms 46456 KB
513740 16/11/2018 18:31:38 xikhud MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2546 ms 36068 KB
512292 15/11/2018 11:43:01 anhvippro123z MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1406 ms 37720 KB
499645 28/10/2018 08:28:07 LongÇhampion MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 406 ms 46400 KB
498453 26/10/2018 11:30:53 thamtudeptrai007 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 453 ms 69732 KB
489345 14/10/2018 20:50:51 vikhangcqt171 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 484 ms 70660 KB
469242 18/09/2018 18:35:16 BBBBBBBB MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 546 ms 69696 KB
451658 16/08/2018 17:03:45 HHHHHHHH MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 515 ms 69720 KB
440275 11/07/2018 22:48:27 vudet11 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 578 ms 248868 KB
440271 11/07/2018 22:43:45 vudet11 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 578 ms 136572 KB
440134 11/07/2018 12:59:27 FujiVN MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 500 ms 69596 KB
440133 11/07/2018 12:56:48 FujiVN MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 609 ms 136608 KB
440040 11/07/2018 01:45:42 wowowow MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 578 ms 68504 KB
440039 11/07/2018 01:45:05 wowowow MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 578 ms 68504 KB
440035 11/07/2018 01:16:03 mbfibat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 437 ms 46320 KB
440033 11/07/2018 00:58:24 mbfibat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1828 ms 46308 KB
439950 10/07/2018 21:07:11 FujiVN MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2859 ms 36112 KB
439948 10/07/2018 21:01:38 FujiVN MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2734 ms 36112 KB
435808 22/06/2018 00:41:25 theanhbr02 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2031 ms 17492 KB
435807 22/06/2018 00:39:49 theanhbr02 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2312 ms 33828 KB
434112 17/06/2018 21:13:09 blebleble MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2843 ms 17356 KB
418767 16/04/2018 20:43:57 vinhntndu MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1265 ms 37772 KB
379091 29/12/2017 21:39:54 heathcliff1342 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1703 ms 128404 KB
379034 29/12/2017 19:00:05 nhquanqt MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2921 ms 127708 KB
379033 29/12/2017 18:58:31 nhquanqt MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2906 ms 127708 KB
361269 16/11/2017 15:37:30 freepascal MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 1750 ms 21540 KB
341723 21/10/2017 11:03:09 hoan2k1 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1531 ms 37724 KB
332242 09/10/2017 05:12:53 nghiattk27 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1453 ms 37696 KB
329246 05/10/2017 05:40:38 nghiattk27 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1484 ms 68952 KB
329245 05/10/2017 05:39:38 nghiattk27 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1500 ms 69340 KB
329243 05/10/2017 05:34:59 nghiattk27 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1500 ms 131844 KB
328284 03/10/2017 10:36:35 anhmanhvodoi20xx MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2781 ms 127516 KB
310922 30/08/2017 14:33:47 awatjkim MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2796 ms 127516 KB
300527 02/08/2017 10:42:15 dvn11th MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1656 ms 58440 KB
297548 21/07/2017 15:56:08 duongcscx MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1875 ms 17400 KB
293038 06/07/2017 12:28:30 tuan MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 578 ms 53656 KB
293026 06/07/2017 11:08:27 tuan MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 578 ms 53716 KB
287377 13/06/2017 00:11:13 tuan MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 609 ms 53692 KB
287376 13/06/2017 00:09:51 tuan MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 609 ms 53664 KB
287375 13/06/2017 00:09:20 tuan MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 625 ms 53664 KB
267745 05/04/2017 22:46:00 tranlehiep2203 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1234 ms 21332 KB
259818 18/03/2017 07:31:31 doituyentin MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 984 ms 41640 KB
237140 01/01/2017 03:36:27 hoang_95125 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 921 ms 41560 KB
236953 31/12/2016 10:07:19 Demo2000 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1468 ms 47356 KB
230414 08/12/2016 21:22:00 doanphuduc94 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1468 ms 47356 KB
230410 08/12/2016 21:20:19 doanphuduc94 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 453 ms 69632 KB
229463 06/12/2016 16:45:52 ltbminh_ctl MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1234 ms 72872 KB
196572 15/10/2016 00:16:33 dahaodl MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1234 ms 72180 KB
187636 04/10/2016 15:14:32 giacacluong323 MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2718 ms 21564 KB
187319 03/10/2016 22:14:45 nghethuat102 MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2875 ms 17708 KB
181812 24/09/2016 17:17:00 MTAZero MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2328 ms 57632 KB
175164 13/09/2016 14:05:10 dqhungdl MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1093 ms 72372 KB
172945 10/09/2016 11:18:16 magicmonster17 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 3000 ms 69104 KB
168536 03/09/2016 00:37:34 hoang_95125 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2421 ms 40804 KB
168535 03/09/2016 00:36:01 hoang_95125 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2421 ms 40804 KB
168534 03/09/2016 00:34:39 hoang_95125 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2359 ms 36960 KB
168494 02/09/2016 23:33:22 hoang_95125 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2312 ms 37568 KB
168488 02/09/2016 23:19:19 hoang_95125 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2265 ms 37568 KB
167630 30/08/2016 21:22:09 damsanchv MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2453 ms 37352 KB
167626 30/08/2016 21:14:45 xuantruongchv MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2375 ms 37220 KB
167618 30/08/2016 21:06:30 luuchv MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2390 ms 37556 KB
167202 29/08/2016 20:06:26 dacthai2807 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2921 ms 37572 KB
151488 12/07/2016 18:37:22 NgocAnhPro12 MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2937 ms 38592 KB
149542 03/07/2016 13:57:59 Nguyenthaihoc MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2437 ms 38596 KB
149190 01/07/2016 18:04:20 datbeohbbh MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2343 ms 44728 KB
148983 30/06/2016 21:46:57 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2578 ms 36984 KB
148963 30/06/2016 21:25:55 phuleethanh MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2203 ms 37004 KB
Back to Top