Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740599 05/04/2020 12:02:22 anhkhoa09032004 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 5532 KB
736652 24/03/2020 09:45:02 ldn694 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 1860 KB
735170 19/03/2020 16:12:19 shin3030aa BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2592 KB
733029 14/03/2020 15:21:03 Hikarii BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 3656 KB
730398 08/03/2020 21:29:18 codetrau2003 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3168 KB
728767 04/03/2020 15:56:07 tourist2samnguyen BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3412 KB
727032 28/02/2020 20:31:46 maytinhpc BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 125 ms 79900 KB
724653 23/02/2020 16:25:23 nganngants BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1880 KB
724643 23/02/2020 16:17:01 nhatthang2704 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3168 KB
724399 23/02/2020 08:03:26 winterrr BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2936 KB
722192 18/02/2020 17:05:54 anhnguyenroux BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 1900 KB
722189 18/02/2020 17:02:58 anhnguyenroux BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1892 KB
722019 18/02/2020 11:33:10 baopham19062003kgkgkg BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 4036 KB
718524 11/02/2020 14:24:03 Quang249 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2804 KB
718423 11/02/2020 11:57:21 ducanh BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 2564 KB
718262 11/02/2020 00:11:29 haupas BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2532 KB
714782 05/02/2020 13:52:23 khanhld BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3268 KB
714775 05/02/2020 13:41:21 khanhld BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3256 KB
713531 02/02/2020 18:21:50 sendmylove123 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 2588 KB
710476 28/01/2020 14:42:17 Fidisk BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3324 KB
706638 18/01/2020 11:38:33 HackerMan BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1932 KB
702653 11/01/2020 08:12:14 lequocbinh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
702601 10/01/2020 23:56:30 manhender BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
700104 07/01/2020 13:28:25 ntphong BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 5804 KB
699573 06/01/2020 23:05:02 totanhiep BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 5636 KB
698777 05/01/2020 22:01:59 hung123 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2544 KB
697735 04/01/2020 10:46:40 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2564 KB
695760 01/01/2020 11:08:42 longlunglinh BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 2524 KB
694554 28/12/2019 23:31:05 tuanhung BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 343 ms 4952 KB
692970 25/12/2019 08:37:49 thangloi2209 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
692939 25/12/2019 06:31:04 mashiro9933 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2552 KB
692497 24/12/2019 08:26:27 phuong2004 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1844 KB
692466 24/12/2019 07:30:52 nmhh BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2548 KB
692462 24/12/2019 07:13:54 DươngAnhVũ BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 328 ms 3420 KB
692266 23/12/2019 20:12:34 MinhBietBay BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2548 KB
691714 21/12/2019 19:37:58 bin1st090104 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 4040 KB
691535 21/12/2019 14:02:37 MinBaoTT BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 5852 KB
685797 07/12/2019 10:22:15 haiprot1 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2564 KB
681875 28/11/2019 21:09:54 CBLtk BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 4600 KB
680979 27/11/2019 15:21:49 soulphan03 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3456 KB
680978 27/11/2019 15:21:48 nganWM BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3464 KB
680961 27/11/2019 14:55:33 lucky_boy BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 328 ms 3456 KB
679282 23/11/2019 21:09:22 loilon504 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
679071 23/11/2019 15:08:56 hitu1901 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3468 KB
677095 21/11/2019 20:00:56 NQT1998 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 468 ms 16704 KB
676978 21/11/2019 15:30:51 kiki1999 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 2592 KB
674065 15/11/2019 07:55:02 gbking2003 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
672006 11/11/2019 13:23:18 Dothanhtai2006 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2720 KB
670217 07/11/2019 20:20:44 missfamily97 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 4124 KB
669865 07/11/2019 01:26:39 MaMoi BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 4924 KB
668732 05/11/2019 14:10:41 believer BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 312 ms 3312 KB
668145 04/11/2019 07:48:07 Douilu BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 2492 KB
657030 13/10/2019 18:10:56 queanh0220 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 2544 KB
653106 07/10/2019 21:13:19 duong3203 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
653021 07/10/2019 20:16:21 tuantaitungo123 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1952 KB
648451 30/09/2019 16:42:50 camchepcodebo BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 5580 KB
647249 27/09/2019 22:40:55 nguyentrantien2002 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 3424 KB
644556 22/09/2019 20:17:14 tuananh778999 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3388 KB
644262 22/09/2019 08:52:21 namlawng123 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3824 KB
644258 22/09/2019 08:47:58 ffrederick BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
644257 22/09/2019 08:47:18 ffrederick BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3180 KB
640533 17/09/2019 14:21:03 ct390 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2796 KB
637628 13/09/2019 09:45:22 Newps BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 9228 KB
637360 12/09/2019 21:07:10 thelightvn BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3192 KB
636164 11/09/2019 09:43:18 nguyetanh10102005 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2968 KB
636161 11/09/2019 09:43:00 nhatanh10102005 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2976 KB
636107 11/09/2019 07:23:54 totanhiep BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 15072 KB
632713 05/09/2019 15:32:05 haodeptrai BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 468 ms 11900 KB
632284 04/09/2019 15:29:56 thaolinh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 3716 KB
631821 03/09/2019 09:53:06 phongan105 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
629719 28/08/2019 22:21:06 Vinhh BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 484 ms 11928 KB
625137 22/08/2019 12:30:22 thuy_quynh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 2496 KB
624422 20/08/2019 21:36:59 ashimari BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2940 KB
623926 19/08/2019 18:34:07 ducthangivicii BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 17400 KB
623925 19/08/2019 18:28:11 Cá37 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 17400 KB
623909 19/08/2019 17:42:45 anhlavipnd199 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 17408 KB
623905 19/08/2019 17:37:31 anhlavipnd199 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 17408 KB
623904 19/08/2019 17:36:40 anhlavipnd199 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3116 KB
622612 16/08/2019 08:41:23 snowynguyen BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3240 KB
622608 16/08/2019 08:31:11 omlgg BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 296 ms 3232 KB
620478 13/08/2019 16:48:26 baobao07 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 2476 KB
617080 05/08/2019 22:57:05 VOTRUNGHOANGHUNG BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 3072 KB
616049 03/08/2019 16:00:39 thiennhanui BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 3232 KB
612848 28/07/2019 22:29:32 lcnguyendang123 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 3396 KB
612111 27/07/2019 11:54:21 thanhdat2605 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3348 KB
610390 24/07/2019 18:35:59 trandat BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 2400 KB
610386 24/07/2019 18:28:28 trandat BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 2484 KB
609627 23/07/2019 13:43:27 trieutanhung93 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 3284 KB
608172 20/07/2019 15:26:53 TIN10_VUTRINHHOANG BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 4940 KB
607315 18/07/2019 09:00:50 hoangnghiaviet BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 5020 KB
605808 12/07/2019 15:43:58 thanhdat2605 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 296 ms 3352 KB
602002 02/07/2019 09:05:23 quangduyluu123 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1840 KB
601102 29/06/2019 17:44:40 david0403 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3316 KB
601095 29/06/2019 17:41:45 minh472007 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1928 KB
596668 21/06/2019 22:26:10 rimuru BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 109 ms 2468 KB
596632 21/06/2019 21:16:47 rimuru BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1828 KB
596274 21/06/2019 09:43:50 nguyendenn1 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
593636 15/06/2019 12:26:19 php122002 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
593634 15/06/2019 12:25:43 php122002 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3164 KB
591885 10/06/2019 21:05:22 tronghieu220403 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 2592 KB
589657 03/06/2019 21:40:37 trieungocminh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
589460 03/06/2019 12:05:36 minhboybn BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3264 KB
589393 03/06/2019 00:24:40 nguyentra BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1912 KB
589325 02/06/2019 18:19:48 anh8atlvp BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 3480 KB
588761 31/05/2019 22:04:00 ntlinh0505 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 9684 KB
588159 30/05/2019 14:33:35 hoatmt BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 5840 KB
588103 30/05/2019 07:59:06 vannguyen BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3396 KB
588100 30/05/2019 07:53:54 dchy2000 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
587850 29/05/2019 08:23:11 vinhhuong0802 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 250 ms 4952 KB
585110 21/05/2019 20:28:00 nhamtan BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 2468 KB
584336 19/05/2019 20:54:26 inomatit82 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 4064 KB
583578 16/05/2019 18:01:05 tranthuyan1234 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 4448 KB
576797 25/04/2019 19:28:19 ngocminh BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 328 ms 3744 KB
575210 19/04/2019 00:29:58 meomeomeo BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 5584 KB
573073 14/04/2019 13:26:04 vanan9205 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2900 KB
572822 13/04/2019 22:16:24 a2k47phan_18 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 3364 KB
570655 08/04/2019 20:11:01 satosis BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 4432 KB
570617 08/04/2019 19:18:54 Le_Quang_Tho BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4476 KB
570616 08/04/2019 19:18:30 hung2809 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 4476 KB
570614 08/04/2019 19:18:05 TrangHaHa BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4476 KB
570612 08/04/2019 19:16:54 171200609 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 4460 KB
570607 08/04/2019 19:16:33 rJhniV BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4468 KB
570605 08/04/2019 19:15:48 luongnd2000 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4408 KB
570604 08/04/2019 19:15:31 ndt1 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 4468 KB
570602 08/04/2019 19:14:36 leesai BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4456 KB
570601 08/04/2019 19:14:16 reallqhuy BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 4460 KB
570599 08/04/2019 19:11:17 TICHPX BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4484 KB
566952 29/03/2019 16:44:21 duc1234hd BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 9688 KB
566100 28/03/2019 01:24:30 hoaf13 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1856 KB
566099 28/03/2019 01:22:31 hoaf13 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 3432 KB
563824 22/03/2019 23:41:14 bk201 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
563803 22/03/2019 23:08:24 bk201 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3412 KB
557259 09/03/2019 15:38:33 nguyenvantien0903 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3396 KB
556798 08/03/2019 11:21:10 seal2015 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 4172 KB
551551 26/02/2019 07:39:49 leviettttnh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
550756 24/02/2019 16:14:22 ducminhtrinh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3004 KB
546782 15/02/2019 13:59:19 champbit BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 2476 KB
545864 13/02/2019 09:48:54 lengocphuc BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 2320 KB
542628 02/02/2019 09:52:29 phuongnhi_tran_1206 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1920 KB
541912 30/01/2019 14:51:41 dangnguyen BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 5152 KB
539548 22/01/2019 23:54:53 datchvk36 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 5000 KB
538795 21/01/2019 11:02:05 HuyHoàng_K36_CHV BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4988 KB
538750 21/01/2019 10:13:04 trung_hieu_k36_chv BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 3440 KB
538394 20/01/2019 05:59:55 LoHong2k3_IT_K36 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 3412 KB
537586 17/01/2019 15:41:56 buihoat2003 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3492 KB
531151 05/01/2019 17:30:30 8man BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
525984 09/12/2018 21:39:08 094175234 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3464 KB
520297 26/11/2018 23:08:10 nhqk27499 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 4344 KB
512547 15/11/2018 14:24:24 chinhhi BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 13236 KB
512296 15/11/2018 11:44:05 anhvippro123z BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
510876 13/11/2018 20:10:28 anhvippro123z BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 2756 KB
510105 12/11/2018 21:39:17 Midodra BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1904 KB
503100 02/11/2018 09:26:19 nhuricute BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
502736 01/11/2018 20:09:39 trieutrng BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3412 KB
499152 27/10/2018 11:39:05 khoaat BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 4036 KB
499148 27/10/2018 11:33:59 khoaat BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 4040 KB
498641 26/10/2018 17:24:12 hitu05 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3424 KB
498450 26/10/2018 11:30:19 thamtudeptrai007 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1900 KB
496869 24/10/2018 15:44:52 hitu07 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 3352 KB
496829 24/10/2018 14:46:40 ngonhutduy BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
496509 23/10/2018 22:17:26 hitu02 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 4040 KB
496306 23/10/2018 20:00:15 hitu03 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 2448 KB
496303 23/10/2018 19:57:35 hitu01 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 4048 KB
495532 22/10/2018 12:57:17 xikhud BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1928 KB
495531 22/10/2018 12:56:12 xikhud BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 2348 KB
495113 21/10/2018 18:09:37 blebleble BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 11416 KB
487275 12/10/2018 09:47:08 biabeogo147 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 3032 KB
486754 11/10/2018 21:24:30 pvannvu2512 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 80640 KB
476011 28/09/2018 18:51:32 Bach BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 3232 KB
476009 28/09/2018 18:50:33 linhoccho BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 3232 KB
476008 28/09/2018 18:50:30 DucThanh97 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 3232 KB
476002 28/09/2018 18:48:36 hoanggiang521999 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 343 ms 3232 KB
476000 28/09/2018 18:48:03 TICHPX BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 3232 KB
473364 25/09/2018 09:48:44 Minatokaze BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2648 KB
473337 25/09/2018 09:36:51 Minatokaze BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3376 KB
471991 22/09/2018 20:51:43 Pejunmapdit BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
469240 18/09/2018 18:34:42 BBBBBBBB BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 9716 KB
467680 16/09/2018 03:29:07 iiiiiii125478 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 3356 KB
463604 09/09/2018 23:18:12 LongÇhampion BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3244 KB
460682 05/09/2018 15:46:16 buihoat2003 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3436 KB
460681 05/09/2018 15:45:37 buihoat2003 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3436 KB
456850 29/08/2018 09:32:03 rangnokapk BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
455416 25/08/2018 10:17:43 HHHHHHHH BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 9720 KB
452149 17/08/2018 15:31:31 trananhprince BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 9704 KB
449612 12/08/2018 15:19:46 Meliodas BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 3380 KB
448837 10/08/2018 09:53:12 anhduy1811 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3408 KB
448785 10/08/2018 09:03:00 chaukhanh2003 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 33084 KB
447259 05/08/2018 01:00:04 cyb3 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3424 KB
446875 03/08/2018 14:46:29 hoangthuc701 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 3324 KB
445142 29/07/2018 14:54:48 uongnuocbangmom BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 3336 KB
442425 19/07/2018 21:11:30 christzy BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3408 KB
442029 18/07/2018 16:09:08 hung30052002 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 16716 KB
442028 18/07/2018 16:07:55 hung30052002 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 16716 KB
441134 14/07/2018 20:45:33 huynhthanhtan BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 4000 KB
439469 09/07/2018 09:49:19 iostream BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 171 ms 4032 KB
439098 07/07/2018 11:43:46 huy9a1 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2728 KB
437080 27/06/2018 20:38:14 mk BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 328 ms 16752 KB
436865 26/06/2018 15:30:28 yhuynh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 1932 KB
435734 21/06/2018 20:26:16 xuanvuong BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
432034 10/06/2018 18:20:08 hieu BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2716 KB
432033 10/06/2018 18:18:51 hieu BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2716 KB
427336 26/05/2018 09:37:47 thaibabao BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 3380 KB
424613 13/05/2018 19:53:09 longtuansps BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3472 KB
423531 07/05/2018 22:06:42 baohuynh1215 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 2680 KB
422740 02/05/2018 04:44:56 viethuy99 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 4996 KB
422737 02/05/2018 04:41:19 viethuy99 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
422733 02/05/2018 04:34:58 viethuy99 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 4996 KB
422732 02/05/2018 04:34:30 viethuy99 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 17496 KB
422731 02/05/2018 04:33:54 viethuy99 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 10348 KB
421230 25/04/2018 18:37:29 grenoregodlike BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 10308 KB
420330 22/04/2018 01:21:11 longtuansps BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3472 KB
420197 21/04/2018 21:22:13 dangkhoa_pascal BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
420183 21/04/2018 20:44:11 nguu0123 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 4132 KB
419391 19/04/2018 12:52:08 55555555 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3368 KB
415513 10/04/2018 14:56:06 linhbeo1210 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 3360 KB
415319 09/04/2018 22:50:22 vinhntndu BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 3300 KB
413773 05/04/2018 21:34:53 smartSheep BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 4084 KB
413768 05/04/2018 21:31:09 smartSheep BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 4112 KB
413764 05/04/2018 21:27:18 chicken1996 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
413751 05/04/2018 21:14:43 smartSheep BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4092 KB
406597 19/03/2018 21:08:01 chuducanhchy BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 2572 KB
402786 11/03/2018 21:57:34 tayduasieucuong BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
401318 06/03/2018 19:38:39 minhlam2102002 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 5500 KB
400743 04/03/2018 10:05:52 saothuaduoc BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
399121 27/02/2018 14:50:44 cffffvn BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 171 ms 3064 KB
399118 27/02/2018 14:49:41 khoa10tiCKT BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4020 KB
399116 27/02/2018 14:44:02 nguyenhoanglamtruong BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 3996 KB
399110 27/02/2018 14:31:26 nguyenphuocbinh123 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 187 ms 2972 KB
398831 26/02/2018 11:45:24 nguyenphuocbinh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 3092 KB
398298 23/02/2018 20:19:36 nguyenphuocbinh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 3208 KB
394039 03/02/2018 21:51:31 vudet11 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 18044 KB
393981 03/02/2018 15:20:19 tn902329 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3948 KB
393893 03/02/2018 08:56:15 coderkcdhv BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1780 KB
388524 22/01/2018 14:54:23 SavarinJames BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 5756 KB
388523 22/01/2018 14:54:10 username BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 3448 KB
388504 22/01/2018 14:37:38 hoang BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 390 ms 3416 KB
387105 18/01/2018 12:28:11 huynhtuan17ti BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 359 ms 5076 KB
377710 26/12/2017 12:12:48 votrunghieu9a2 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
377254 23/12/2017 20:24:16 caovantheanh BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 250 ms 3400 KB
376191 18/12/2017 10:37:28 NautilusX BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1796 KB
374791 14/12/2017 09:23:58 123B BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3452 KB
373569 10/12/2017 00:11:15 namtao97 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2232 KB
372294 05/12/2017 22:10:47 trungtt123 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 3384 KB
371478 04/12/2017 10:40:11 kanjiake BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
371458 04/12/2017 10:27:48 long_thathu BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 3264 KB
365569 24/11/2017 19:57:41 dotuansondn BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 3292 KB
364785 23/11/2017 15:18:08 anhducpn67 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 11692 KB
364782 23/11/2017 15:14:02 tqhuy2502 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3432 KB
362783 19/11/2017 16:44:55 nganyhilow BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 3404 KB
359652 14/11/2017 14:28:00 freepascal BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
359417 14/11/2017 00:00:57 thanhpromu BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
356785 10/11/2017 11:03:59 hieunv1996 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 3304 KB
352593 04/11/2017 20:16:03 masterv BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 171 ms 5608 KB
350980 02/11/2017 15:06:51 taikhoan1 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4188 KB
350689 02/11/2017 08:30:06 frostpixel BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
349937 01/11/2017 07:58:54 manhhungking BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
344343 25/10/2017 00:11:49 phuonganh1012 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 4096 KB
343145 23/10/2017 16:19:15 huuhieu2k BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 4104 KB
343042 23/10/2017 15:16:40 Ledacthuong2210 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
341795 21/10/2017 14:43:26 Reborn BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
341719 21/10/2017 11:02:14 hoan2k1 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
341610 21/10/2017 10:27:16 phuchoahodo BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 2572 KB
341452 21/10/2017 00:19:14 NhatKhanh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4848 KB
339037 17/10/2017 21:10:27 tranthanhhai BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 187 ms 13480 KB
338728 17/10/2017 14:58:47 ngophuthinh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3140 KB
337891 16/10/2017 19:33:54 comrades102 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 4828 KB
337852 16/10/2017 16:46:54 richardannowit BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3116 KB
333195 10/10/2017 14:29:01 vophuanpig BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
333194 10/10/2017 14:27:14 vophuanpig BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
333193 10/10/2017 14:26:25 vophuanpig BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 2732 KB
329343 05/10/2017 09:53:39 duyvtvp1919 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 3384 KB
328271 03/10/2017 10:09:29 bachhuyhung20102001 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 3568 KB
328230 03/10/2017 09:01:35 nkduc BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
327286 02/10/2017 07:53:46 Raito BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 4724 KB
327285 02/10/2017 07:53:00 Raito BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 5560 KB
327224 02/10/2017 00:58:59 nhpntz0t BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 187 ms 3500 KB
326871 01/10/2017 15:42:51 darkplayer0211 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 1800 KB
326820 01/10/2017 15:21:27 phbhan BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 5420 KB
326767 01/10/2017 15:03:38 Duongnguyen BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 10192 KB
326664 01/10/2017 14:14:29 fromzerotomaster BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4908 KB
322950 25/09/2017 23:13:18 thanhdatna1996 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 5076 KB
321970 24/09/2017 10:07:44 Deepsea BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
320938 22/09/2017 14:09:13 trongthu BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 4064 KB
320556 21/09/2017 16:33:50 huytmdj BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 4492 KB
319219 18/09/2017 23:34:23 hahpuc BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 171 ms 4104 KB
319177 18/09/2017 22:37:02 ngocthien BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
316741 14/09/2017 00:14:48 hs2huyenngoc BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3420 KB
315034 10/09/2017 15:46:11 Duongnguyen BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 10340 KB
308565 24/08/2017 15:50:29 vinh10a2 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 5508 KB
308560 24/08/2017 15:17:14 trongtai37 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2556 KB
304798 15/08/2017 10:32:55 hotuanhung BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3404 KB
302271 08/08/2017 20:34:49 vhoang BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 3864 KB
300796 03/08/2017 12:57:57 dasea BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3208 KB
291425 28/06/2017 11:58:45 huynhthanhtan BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3272 KB
289212 19/06/2017 20:27:37 hanhhuyenit1619 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 421 ms 16660 KB
289166 19/06/2017 16:36:47 thumieu88 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 3424 KB
289165 19/06/2017 16:27:37 thumieu88 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 3428 KB
288557 16/06/2017 23:39:48 omega1100100 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 2640 KB
287818 14/06/2017 12:38:34 hakieuanh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2604 KB
286516 09/06/2017 20:34:03 laducquan BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3632 KB
283970 29/05/2017 15:30:56 nkt95bg BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4012 KB
283524 26/05/2017 18:20:24 vphuong214 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4008 KB
282724 23/05/2017 21:37:11 MINHKHANG BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 4080 KB
279614 16/05/2017 01:14:30 duongcscx BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 3300 KB
275937 06/05/2017 15:07:58 SlothSe7en BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
275932 06/05/2017 14:44:20 dominhtri3003 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2664 KB
271963 19/04/2017 09:35:21 peppie BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 2576 KB
271956 19/04/2017 09:14:45 huyenthoaisanco BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 2580 KB
270876 15/04/2017 10:51:10 longvu97 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 4112 KB
263683 26/03/2017 21:52:43 HoanKiK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 2868 KB
263681 26/03/2017 21:48:29 HoanKiK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
263647 26/03/2017 21:13:18 HoanKiK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3380 KB
263642 26/03/2017 21:08:47 HoanKiK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 3380 KB
263639 26/03/2017 21:06:42 HoanKiK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3356 KB
263632 26/03/2017 20:48:18 HoanKiK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 4852 KB
262328 23/03/2017 12:51:06 flightlessbird BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 187 ms 4432 KB
259815 18/03/2017 07:28:46 doituyentin BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
257414 12/03/2017 19:28:44 leesin BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
256230 09/03/2017 16:27:40 thuytinh0114 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
251546 23/02/2017 22:56:42 linhlrx BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3560 KB
247606 15/02/2017 19:55:48 vokhanhan25 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
247565 15/02/2017 14:58:42 duyleo BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3772 KB
238434 05/01/2017 18:05:33 giangstellar365 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 187 ms 3600 KB
237674 03/01/2017 09:42:59 colucbuon222 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
237330 01/01/2017 23:55:16 h_ntu01 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 7928 KB
237217 01/01/2017 17:03:50 thanhday132 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 3428 KB
236950 31/12/2016 10:04:51 Demo2000 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
236166 28/12/2016 00:10:47 awatjkim BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1892 KB
236000 27/12/2016 14:18:14 n0th1ng BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
233348 18/12/2016 22:54:55 4everkaka BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 5592 KB
232459 14/12/2016 22:09:03 khakha2706 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 5572 KB
232171 13/12/2016 21:41:07 tranleduy1233 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
229295 06/12/2016 00:04:03 bvhop341999 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
227035 29/11/2016 22:37:04 toanh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 375 ms 12976 KB
226890 29/11/2016 21:09:15 phanluongquan BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4080 KB
223550 24/11/2016 17:42:43 baotuanvn BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 187 ms 3676 KB
223548 24/11/2016 17:37:45 baotuanvn BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 171 ms 3624 KB
223544 24/11/2016 17:28:59 baotuanvn BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 171 ms 3712 KB
219428 17/11/2016 23:54:20 www BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
215247 12/11/2016 09:56:55 cavang BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
212818 07/11/2016 21:29:23 tu3297 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 5524 KB
210840 04/11/2016 15:47:18 ntanh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
210757 04/11/2016 12:43:26 www BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 15408 KB
210687 04/11/2016 09:31:08 ariesgemini BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
210686 04/11/2016 09:28:52 ariesgemini BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
210505 03/11/2016 22:41:09 namlunoy BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 2640 KB
210496 03/11/2016 22:34:53 namlunoy BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3524 KB
208975 01/11/2016 20:55:01 phamvankhanh1516 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
208703 01/11/2016 15:30:01 bopdepzaj BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4796 KB
208701 01/11/2016 15:14:53 qqq BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 250 ms 4152 KB
207613 30/10/2016 11:02:14 taycuong BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 187 ms 3492 KB
205372 26/10/2016 23:08:00 drink_pepsi BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
201132 21/10/2016 22:43:26 phamvankhanh1516 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2232 KB
197691 17/10/2016 13:06:52 tmanh17 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 2656 KB
189657 07/10/2016 21:20:01 ARSENAL1886 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 3124 KB
189159 06/10/2016 21:08:52 kieuquocdat123 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 3300 KB
184316 28/09/2016 23:26:02 wInD_MtA BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 4064 KB
181974 24/09/2016 22:52:14 bachnxepu BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 3268 KB
181548 23/09/2016 23:35:35 dahaodl BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 359 ms 3268 KB
179640 20/09/2016 16:49:34 jackichul BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 406 ms 2560 KB
179040 19/09/2016 20:03:34 huynhnhat BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 218 ms 9044 KB
179029 19/09/2016 19:40:42 hut_Phieu BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 390 ms 3360 KB
178779 19/09/2016 00:48:06 gaovangbn BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 6128 KB
176749 15/09/2016 00:32:18 lvdo92 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3944 KB
176038 14/09/2016 08:35:08 phamduy BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2708 KB
175363 13/09/2016 16:09:52 dqhungdl BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 453 ms 3320 KB
175198 13/09/2016 14:45:17 doraemon BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 156 ms 4240 KB
172033 08/09/2016 21:11:58 thaiuit BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 4276 KB
172028 08/09/2016 21:09:27 tranquockhanh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 562 ms 4872 KB
171597 08/09/2016 11:24:40 only_love97 BW - Nối điểm Python 3 Accepted 671 ms 15732 KB
171345 07/09/2016 19:28:27 qtuan140101 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 4296 KB
167830 31/08/2016 21:36:44 giacacluong323 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 125 ms 2696 KB
167825 31/08/2016 21:16:04 dqhn123 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 140 ms 3280 KB
167602 30/08/2016 20:45:38 hoang_95125 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 156 ms 3272 KB
167599 30/08/2016 20:43:41 hoang_95125 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 3292 KB
166524 28/08/2016 08:47:45 192168120 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 5832 KB
163964 20/08/2016 22:32:14 haithanh_hmd BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 140 ms 3356 KB
163900 20/08/2016 19:32:15 middlest BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 328 ms 3352 KB
163484 18/08/2016 23:36:44 phuong_uit BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 4892 KB
163483 18/08/2016 23:35:37 phuong_uit BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4892 KB
161973 14/08/2016 14:06:23 caothesan BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 343 ms 3348 KB
161931 14/08/2016 12:48:11 huynhduy_hmd BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 171 ms 4788 KB
161592 13/08/2016 08:52:46 khangkhangtg BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 4896 KB
160358 10/08/2016 00:28:11 Hhcckqnl BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 187 ms 4888 KB
160308 09/08/2016 22:51:19 VoHT BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 343 ms 3368 KB
160267 09/08/2016 21:27:10 trinhbaoanh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2780 KB
160266 09/08/2016 21:25:36 trinhbaoanh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 156 ms 5892 KB
160264 09/08/2016 21:20:17 trinhbaoanh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 203 ms 5892 KB
160262 09/08/2016 21:17:37 trinhbaoanh BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 5892 KB
159674 08/08/2016 17:17:47 phong2k1 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 125 ms 5116 KB
159553 08/08/2016 09:44:02 thuytinh0114 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
159166 06/08/2016 22:34:33 qwerty22121998 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4908 KB
156451 27/07/2016 20:13:24 hentaino102 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
155144 26/07/2016 21:26:26 MTAZero BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 156 ms 3352 KB
154566 24/07/2016 13:58:07 hunterhieu BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 406 ms 2572 KB
154181 22/07/2016 16:50:30 roselee BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 156 ms 3336 KB
153893 21/07/2016 17:11:09 HoVanAnhK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 140 ms 3332 KB
153891 21/07/2016 17:10:56 HoVanAnhK58A2 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 171 ms 3332 KB
152993 18/07/2016 21:21:05 thien9a1 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 125 ms 3712 KB
151368 11/07/2016 16:43:29 bao BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 578 ms 4932 KB
151063 10/07/2016 02:23:11 voquocthang BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 140 ms 3364 KB
151024 09/07/2016 23:53:14 truongtop14 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 125 ms 4784 KB
150736 08/07/2016 17:04:37 datbeohbbh BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 546 ms 4920 KB
150648 08/07/2016 00:42:25 dinhnguyenkhoi BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 453 ms 4936 KB
150463 07/07/2016 09:43:30 HNKhang BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 343 ms 4896 KB
150415 06/07/2016 22:44:17 hoangthongvo BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 125 ms 2576 KB
150196 06/07/2016 01:49:39 hanhlv270597 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 140 ms 3356 KB
150195 06/07/2016 01:49:02 hanhlv270597 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 421 ms 3364 KB
150194 06/07/2016 01:46:17 hanhlv270597 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
150180 05/07/2016 23:27:41 ngonamduonghl BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 421 ms 3364 KB
150179 05/07/2016 23:24:33 khangtran BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 125 ms 4552 KB
150168 05/07/2016 23:01:05 duckhai2102 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 187 ms 4892 KB
150135 05/07/2016 21:58:04 chitam117119 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
150093 05/07/2016 19:52:06 npltv BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 140 ms 4332 KB
150060 05/07/2016 17:28:56 leducthinh0409 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 406 ms 3364 KB
150056 05/07/2016 17:17:33 sesshomalong BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 140 ms 3360 KB
149996 05/07/2016 14:56:29 Nguyenthaihoc BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 4340 KB
149986 05/07/2016 14:15:50 nghethuat102 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 125 ms 4328 KB
149981 05/07/2016 13:54:57 nguyenxuanhaa3 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 3164 KB
149964 05/07/2016 11:02:05 romqn1999 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 2800 KB
Back to Top