Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737656 27/03/2020 19:18:56 Hikarii QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3180 KB
731204 11/03/2020 13:43:18 lequocbinh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2704 KB
730632 09/03/2020 19:01:45 bachkabipro QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3100 KB
730614 09/03/2020 18:19:29 luutrongtan232 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3168 KB
729359 05/03/2020 21:21:09 hoangdieu QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2732 KB
728754 04/03/2020 15:40:44 tourist2samnguyen QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2740 KB
724990 24/02/2020 10:45:49 nhatthang2704 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
724984 24/02/2020 10:35:37 nhatthang2704 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3024 KB
724969 24/02/2020 10:14:56 nhatthang2704 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2340 KB
722749 19/02/2020 16:18:57 baopham19062003kgkgkg QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2940 KB
716646 08/02/2020 08:49:09 totanhiep QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3164 KB
714363 04/02/2020 16:53:28 gbking2003 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3480 KB
713222 01/02/2020 22:53:30 voluyen2021 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
710508 28/01/2020 16:46:28 Fidisk QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3244 KB
709061 23/01/2020 12:27:35 anhproqn99 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 3240 KB
706643 18/01/2020 11:39:20 HackerMan QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2808 KB
704580 14/01/2020 10:49:27 ntoan199 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2840 KB
703487 12/01/2020 14:38:21 ailawjproo123 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3144 KB
702557 10/01/2020 22:18:28 hung123 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3832 KB
700574 07/01/2020 23:21:40 imeverything QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
700493 07/01/2020 21:25:51 bin1st090104 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
697734 04/01/2020 10:46:11 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3640 KB
695021 30/12/2019 17:26:35 phuong2004 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
694359 28/12/2019 15:18:59 nmhh QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3392 KB
694357 28/12/2019 15:17:56 kimjisoo QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 10972 KB
694275 28/12/2019 11:35:08 kimjisoo QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
694172 28/12/2019 07:46:05 DươngAnhVũ QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3164 KB
694155 27/12/2019 23:41:21 leductoan QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2768 KB
690594 18/12/2019 22:16:44 trananhprince QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3528 KB
689515 16/12/2019 22:52:45 giveupahabit QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3084 KB
689514 16/12/2019 22:49:58 giveupahabit QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3244 KB
681332 27/11/2019 23:40:47 ducanh QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2800 KB
681188 27/11/2019 20:52:18 quyetthang2002 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
679469 24/11/2019 09:58:27 loilon504 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3752 KB
676744 20/11/2019 21:59:13 VOTRUNGHOANGHUNG QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 93 ms 3108 KB
672005 11/11/2019 13:22:39 Dothanhtai2006 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 43368 KB
670553 08/11/2019 13:21:51 hatoru QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 3308 KB
668144 04/11/2019 07:47:55 Douilu QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3260 KB
657091 13/10/2019 21:48:13 long2509 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
656808 13/10/2019 01:49:55 tennison QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
656801 13/10/2019 01:16:18 Nhakhoa02 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3076 KB
656669 12/10/2019 21:11:39 long2509 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2888 KB
656668 12/10/2019 21:08:53 voasd00 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3092 KB
656654 12/10/2019 20:43:56 long2509 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2732 KB
656635 12/10/2019 20:28:07 newminh QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3436 KB
656630 12/10/2019 20:20:55 newminh QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 46 ms 3080 KB
656576 12/10/2019 17:05:33 quan27 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2908 KB
654258 09/10/2019 10:37:29 przxct QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3236 KB
653851 08/10/2019 16:26:56 duong3203 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3284 KB
653120 07/10/2019 21:38:36 tuantaitungo123 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3452 KB
649399 02/10/2019 10:02:54 baobao07 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2984 KB
645110 23/09/2019 21:59:24 lucky_boy QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3068 KB
637858 13/09/2019 12:34:13 ashimari QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3404 KB
636186 11/09/2019 10:37:25 dangnguyen QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2856 KB
635057 08/09/2019 21:22:23 leviettttnh QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 38472 KB
631658 02/09/2019 20:41:50 gadodeptraivkl QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3572 KB
609869 23/07/2019 21:57:06 hoatmt QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 93 ms 3440 KB
604379 08/07/2019 20:51:22 masterthai001 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
604171 08/07/2019 09:42:13 LS18_24 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2788 KB
603629 06/07/2019 07:13:11 sherlockvanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3192 KB
603380 05/07/2019 12:38:12 Midodra QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2972 KB
602135 02/07/2019 16:11:08 quangduyluu123 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2428 KB
601148 29/06/2019 21:37:51 rimuru QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 19440 KB
601094 29/06/2019 17:41:21 minh472007 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3184 KB
590066 04/06/2019 22:50:31 nguyentra QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3780 KB
589857 04/06/2019 14:25:22 anhnguyenroux QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3148 KB
589852 04/06/2019 14:16:23 anhnguyenroux QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2972 KB
589683 03/06/2019 23:09:34 minhboybn QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 46 ms 3892 KB
589559 03/06/2019 17:22:56 hoatmt QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 109 ms 3400 KB
589446 03/06/2019 10:29:46 inomatit82 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
589079 01/06/2019 21:27:53 ntlinh0505 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3000 KB
588494 31/05/2019 08:11:42 vannguyen QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3076 KB
585096 21/05/2019 19:25:10 nhamtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 3516 KB
584067 18/05/2019 10:27:58 conmeocon QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
581586 09/05/2019 21:37:54 david0403 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 62 ms 6704 KB
581585 09/05/2019 21:37:09 omlgg QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 62 ms 6712 KB
578783 29/04/2019 20:39:59 10ngocanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
574609 17/04/2019 21:43:10 hainam QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
564988 26/03/2019 12:23:04 Cat_coder QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3012 KB
559158 12/03/2019 16:10:24 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3108 KB
559143 12/03/2019 16:03:28 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3100 KB
559137 12/03/2019 15:59:45 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3160 KB
557839 10/03/2019 21:08:59 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3032 KB
557828 10/03/2019 21:03:58 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3060 KB
557827 10/03/2019 21:03:20 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3064 KB
557825 10/03/2019 21:02:32 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3064 KB
557754 10/03/2019 20:04:59 nguyenvantien0903 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
554091 02/03/2019 16:26:44 falcon1603 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3096 KB
549831 22/02/2019 10:44:40 phuongnhi_tran_1206 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3288 KB
547893 18/02/2019 07:55:17 blackcat2710 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2912 KB
547010 15/02/2019 20:34:57 goatdoheo QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
545040 11/02/2019 16:01:59 KV170403 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3216 KB
545039 11/02/2019 16:01:20 omlgg QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
543399 04/02/2019 20:08:19 vuong QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3744 KB
535256 12/01/2019 07:50:22 VGK_Cr7 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3792 KB
530865 05/01/2019 09:27:15 snowynguyen QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 2980 KB
520278 26/11/2018 22:38:44 MtaLK QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3484 KB
520176 26/11/2018 21:15:30 luckyboy__qh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2772 KB
512297 15/11/2018 11:44:25 anhvippro123z QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
509848 12/11/2018 15:07:03 linhbeo1210 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3428 KB
501582 31/10/2018 14:04:51 wowowow QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2856 KB
498449 26/10/2018 11:30:07 thamtudeptrai007 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
497298 24/10/2018 23:07:47 boykhang QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
488763 13/10/2018 21:02:08 xikhud QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3216 KB
472670 24/09/2018 00:59:10 cyb3 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3092 KB
471937 22/09/2018 19:08:15 LongÇhampion QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
469239 18/09/2018 18:34:24 BBBBBBBB QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2744 KB
464909 11/09/2018 21:01:12 11nguyenhuyhoang QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3104 KB
464777 11/09/2018 18:45:07 linhbeo1210 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3136 KB
460218 04/09/2018 15:59:35 buihoat2003 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3184 KB
455414 25/08/2018 10:14:05 HHHHHHHH QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2900 KB
453206 19/08/2018 23:32:09 iostream QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 46 ms 3560 KB
452061 17/08/2018 10:26:59 an QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3380 KB
448316 08/08/2018 23:05:36 hoangthuc701 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3008 KB
448072 08/08/2018 10:23:39 haicoi_vt02 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 78 ms 3700 KB
447720 07/08/2018 10:26:55 anhduy1811 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 21228 KB
447716 07/08/2018 10:15:52 QuỳnhNhư QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3780 KB
447650 06/08/2018 23:15:46 chaukhanh2003 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 3700 KB
447551 06/08/2018 15:55:46 hoangmychv2002 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 3364 KB
447549 06/08/2018 15:54:47 hoangmychv2002 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 3268 KB
441260 15/07/2018 19:46:14 dangkhoa_pascal QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 31 ms 3852 KB
439363 08/07/2018 21:27:47 stromvbvc QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
439352 08/07/2018 20:52:59 anhduy7723 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
438798 06/07/2018 11:20:44 huy9a1 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2104 KB
437843 01/07/2018 14:32:18 nguyennam QT - Quân Tượng Java 8 Accepted 281 ms 20136 KB
426738 23/05/2018 20:36:51 locnguyen QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2744 KB
421847 28/04/2018 16:25:41 grenoregodlike QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 3380 KB
420221 21/04/2018 21:54:33 trungtt123 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 93 ms 3712 KB
420091 21/04/2018 16:09:22 trungtt123 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 46 ms 3120 KB
420037 21/04/2018 15:04:50 55555555 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3832 KB
415733 10/04/2018 22:31:33 vinhntndu QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
414058 06/04/2018 15:49:20 manhh15 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
413050 04/04/2018 00:28:34 iquanghung QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2696 KB
412851 03/04/2018 16:23:24 thuho QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2796 KB
412847 03/04/2018 16:13:58 taka_lqd QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2688 KB
407140 21/03/2018 09:05:26 khanglvl QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2912 KB
404535 13/03/2018 17:54:37 nguyentrungthanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3156 KB
403523 13/03/2018 16:13:47 nguyentrungthanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3416 KB
403521 13/03/2018 16:06:14 nguyentrungthanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
403519 13/03/2018 16:05:35 nguyentrungthanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 1296 KB
403516 13/03/2018 16:02:52 nguyentrungthanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
403511 13/03/2018 15:57:43 nguyentrungthanh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
397309 20/02/2018 09:18:55 vikhangcqt171 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 46 ms 2776 KB
396904 17/02/2018 11:48:50 lcnguyendang123 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
396901 17/02/2018 11:16:56 lcnguyendang123 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3016 KB
390598 24/01/2018 23:27:15 huynhtuan17ti QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2872 KB
387271 18/01/2018 19:53:44 vudet11 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2748 KB
381142 03/01/2018 07:51:57 votrunghieu9a2 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
377363 24/12/2017 11:01:18 vinhquana QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 3020 KB
376258 18/12/2017 19:05:39 NautilusX QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 78 ms 2368 KB
359849 14/11/2017 15:28:02 freepascal QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
350651 02/11/2017 02:00:43 hagyhang QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3208 KB
350638 02/11/2017 00:41:27 hagyhang QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3224 KB
343177 23/10/2017 17:00:25 phuonganh1012 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
341718 21/10/2017 11:02:06 hoan2k1 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 125 ms 11644 KB
341003 20/10/2017 11:35:08 nkduc QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 125 ms 11644 KB
335925 14/10/2017 10:00:57 Nguyenthaihoc QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
335709 13/10/2017 21:02:44 hungs20 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3196 KB
335507 13/10/2017 14:01:50 anh76qn QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
334636 12/10/2017 13:30:17 ititorit QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3244 KB
334593 12/10/2017 12:07:59 ititorit QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3188 KB
333727 11/10/2017 00:27:08 duyvtvp1919 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3252 KB
319490 19/09/2017 16:33:02 fcpnh QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 46 ms 2808 KB
313775 07/09/2017 09:49:15 hahpuc QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
300305 01/08/2017 11:22:50 fuliver123 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
294194 11/07/2017 01:47:04 damsanchv QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3812 KB
292178 01/07/2017 16:13:09 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2760 KB
292135 01/07/2017 12:52:42 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3336 KB
292129 01/07/2017 10:50:55 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 109 ms 3984 KB
292125 01/07/2017 10:31:52 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 125 ms 3984 KB
289869 22/06/2017 12:52:46 chuakipdatten QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
288646 17/06/2017 11:19:36 omega1100100 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
288643 17/06/2017 11:17:41 omega1100100 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3048 KB
285585 05/06/2017 14:21:24 nkt95bg QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
284967 02/06/2017 15:45:08 hienpham QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 250 ms 63264 KB
282481 22/05/2017 22:48:30 MINHKHANG QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
279658 16/05/2017 09:24:51 tranthanhhai QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2844 KB
279637 16/05/2017 08:30:47 tranthanhhai QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2872 KB
277553 11/05/2017 17:18:49 yutaka2k QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 15688 KB
272157 20/04/2017 09:44:42 tqb2001 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2976 KB
268554 07/04/2017 15:14:39 duahaucc QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 2980 KB
267891 06/04/2017 10:47:33 baotuanvn QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
262727 24/03/2017 13:00:18 hocattuongltv QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
262658 24/03/2017 08:03:28 duongcscx QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
262655 24/03/2017 07:54:11 duongcscx QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 296 ms 83072 KB
262650 24/03/2017 07:52:34 duongcscx QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 281 ms 79252 KB
262564 23/03/2017 21:29:22 duongcscx QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
259808 18/03/2017 07:26:14 doituyentin QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3240 KB
257409 12/03/2017 19:21:26 leesin QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3736 KB
257043 11/03/2017 22:27:23 linhlrx QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 31 ms 3060 KB
253788 02/03/2017 10:13:37 hackerdsds123 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
246859 13/02/2017 15:25:42 caothesan QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2916 KB
238370 05/01/2017 15:29:09 ARSENAL1886 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2732 KB
236949 31/12/2016 10:03:48 Demo2000 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
233620 20/12/2016 12:37:57 mansblacks QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
232709 15/12/2016 23:27:37 khakha2706 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2796 KB
231481 11/12/2016 21:50:47 HoVanAnhK58A2 QT - Quân Tượng Python 3 Accepted 734 ms 41396 KB
231083 10/12/2016 16:31:57 magicmonster17 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 5176 KB
230987 10/12/2016 10:24:18 qtuan140101 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
230751 09/12/2016 17:45:26 HoVanAnhK58A2 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
229090 05/12/2016 14:20:41 baotuanvn QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
227974 02/12/2016 09:43:24 drink_pepsi QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
224204 25/11/2016 13:40:22 baotuanvn QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
221410 21/11/2016 14:22:25 bachnxepu QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2764 KB
214754 11/11/2016 15:48:57 Hhcckqnl QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
213421 08/11/2016 23:20:07 phamvankhanh1516 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2876 KB
213417 08/11/2016 23:13:03 phamvankhanh1516 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 46 ms 2940 KB
210407 03/11/2016 21:38:38 namlunoy QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
206715 28/10/2016 21:19:19 tranleduy1233 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3764 KB
204956 26/10/2016 11:19:39 letuannghia194 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
194974 12/10/2016 21:19:14 wInD_MtA QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3768 KB
185741 01/10/2016 08:16:59 huw QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 62 ms 1544 KB
185300 30/09/2016 14:57:46 xuantruongchv QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
185160 30/09/2016 10:24:15 dacthai2807 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
184150 28/09/2016 19:39:17 khangkhangtg QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
184067 28/09/2016 16:08:12 4everkaka QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
180286 21/09/2016 21:23:00 dahaodl QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
180136 21/09/2016 16:46:57 giatuevu QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179973 21/09/2016 09:58:30 leducthinh0409 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
179967 21/09/2016 09:27:10 TCH QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
179964 21/09/2016 09:23:23 letuannghia194 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179412 20/09/2016 12:23:49 jackichul QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 62 ms 1116 KB
179096 19/09/2016 21:10:10 Amateur QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
176383 14/09/2016 16:32:34 dqhungdl QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
176372 14/09/2016 16:29:46 n99dl QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
175642 13/09/2016 20:43:23 itwmoitmsp QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 78 ms 1040 KB
173953 11/09/2016 23:25:31 kamenrider QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 109 ms 3140 KB
172139 08/09/2016 22:39:47 tranquockhanh QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
169897 04/09/2016 10:23:26 hoang_95125 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
169840 04/09/2016 07:48:09 3lovephuong3 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167824 31/08/2016 21:15:39 dqhn123 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 93 ms 1220 KB
165983 26/08/2016 07:56:14 haithanh_hmd QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
164576 22/08/2016 23:01:27 phong2k1 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
164125 21/08/2016 20:34:01 thang016666 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164055 21/08/2016 10:06:28 middlest QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
162837 16/08/2016 21:35:15 anhvu_cbl QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 78 ms 1128 KB
161372 12/08/2016 20:17:21 thaiuit QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
161040 11/08/2016 22:58:19 hanhlv270597 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160680 11/08/2016 00:20:24 Taka QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158653 06/08/2016 08:36:20 khangkhangtg QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
158463 05/08/2016 14:12:09 VoHT QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158175 04/08/2016 10:01:42 trungkien2015 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
157892 02/08/2016 17:43:56 magicmonster17 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3228 KB
156618 28/07/2016 10:02:45 hentaino102 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
154920 25/07/2016 22:09:41 MTAZero QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
153662 20/07/2016 20:43:33 roselee QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
152301 16/07/2016 15:35:05 SunnyAUG QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
152299 16/07/2016 15:11:40 SunnyAUG QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
152297 16/07/2016 15:08:41 khangtran QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
151362 11/07/2016 15:58:40 datbeohbbh QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
150427 07/07/2016 00:48:34 hoangthongvo QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
150011 05/07/2016 15:37:10 Nguyenthaihoc QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
150007 05/07/2016 15:32:07 nguyenxuanhaa3 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149988 05/07/2016 14:37:46 romqn1999 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 109 ms 3720 KB
149980 05/07/2016 13:52:22 nghethuat102 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 1344 KB
Back to Top