Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739005 01/04/2020 13:09:20 A519LeVanDuc DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 12464 KB
738662 31/03/2020 11:05:49 dangtiendung1201 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 13748 KB
736260 22/03/2020 23:25:48 KAN19 DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 30224 KB
736056 22/03/2020 14:40:04 whoisthatguy DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 6660 KB
733912 17/03/2020 23:11:22 Ncb_10t DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 14512 KB
733017 14/03/2020 14:55:49 Hikarii DS - ebola GNU C++11 Accepted 265 ms 14332 KB
731298 11/03/2020 17:37:30 ngovandat318 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 8452 KB
730904 10/03/2020 15:33:04 Sơna1 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 4316 KB
730555 09/03/2020 14:41:33 bachkabipro DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 29272 KB
730006 07/03/2020 14:07:43 hglong903 DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 9072 KB
729682 06/03/2020 13:56:06 cuong7 DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9096 KB
728628 04/03/2020 10:06:00 tourist2samnguyen DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 14636 KB
728066 02/03/2020 21:44:20 Linhdethuong DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 35740 KB
727783 02/03/2020 01:07:46 Linhdethuong DS - ebola GNU C++11 Accepted 984 ms 35492 KB
726674 27/02/2020 21:53:25 codetrau2003 DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 14964 KB
725551 25/02/2020 13:46:37 suxzat DS - ebola GNU C++11 Accepted 859 ms 8780 KB
724421 23/02/2020 09:57:19 maytinhpc DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 29560 KB
724419 23/02/2020 09:56:38 maytinhpc DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 12576 KB
724417 23/02/2020 09:53:43 vudangkhoi2003 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 29560 KB
724290 22/02/2020 22:00:22 vanphuc2409 DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 29648 KB
724281 22/02/2020 21:44:42 chidaihk17 DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 8444 KB
723919 22/02/2020 00:49:41 caocuong1210 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9432 KB
722618 19/02/2020 14:10:54 maemi DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 9224 KB
722564 19/02/2020 11:54:40 Love DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 14764 KB
722563 19/02/2020 11:44:43 Love DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 14516 KB
722435 19/02/2020 08:38:59 tranbac1128 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8956 KB
722429 19/02/2020 07:36:52 cmtanphat DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 8852 KB
722351 18/02/2020 21:37:05 cmtanphat DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 30204 KB
722336 18/02/2020 21:25:56 CodeWar37 DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 7320 KB
722198 18/02/2020 17:13:46 nhatthang2704 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 34180 KB
722197 18/02/2020 17:12:50 anhnguyenroux DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9276 KB
722014 18/02/2020 11:25:54 baopham19062003kgkgkg DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 8856 KB
721472 17/02/2020 12:51:46 traitorakali DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 7316 KB
721172 16/02/2020 20:08:45 Sang7a4gpc DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8816 KB
720775 15/02/2020 21:16:41 maiht DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 6928 KB
720270 14/02/2020 22:58:48 tuank55 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 7648 KB
718990 12/02/2020 09:58:58 hoktro DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 3344 KB
718396 11/02/2020 11:03:28 ldnghia_bl DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 10572 KB
717878 10/02/2020 15:20:01 nhhpbc7a1 DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 14668 KB
717628 09/02/2020 22:30:23 nguyenvietphong DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 34244 KB
716609 07/02/2020 23:05:55 tranbac1128 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8352 KB
716607 07/02/2020 23:04:27 tranbac1128 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8352 KB
716186 07/02/2020 11:37:23 motsach DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9244 KB
714791 05/02/2020 14:06:36 anhproqn99 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 13152 KB
714537 04/02/2020 21:59:16 khanhld DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 13140 KB
714510 04/02/2020 21:33:58 nganngants DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 7384 KB
714444 04/02/2020 19:56:06 khanhld DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 12668 KB
714440 04/02/2020 19:44:51 khanhld DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 13140 KB
714437 04/02/2020 19:39:00 khanhld DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 33756 KB
714317 04/02/2020 15:56:22 khanhld DS - ebola GNU C++11 Accepted 859 ms 11384 KB
714252 04/02/2020 11:45:32 0977859215 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 13144 KB
712720 31/01/2020 20:15:31 quoclan99 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 31320 KB
712534 31/01/2020 15:06:24 ngoctuannguyen DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 6716 KB
710745 29/01/2020 12:42:43 winterrr DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 21108 KB
710495 28/01/2020 15:49:06 hatoru DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 9160 KB
709049 23/01/2020 12:08:13 ldn694 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 34184 KB
707669 20/01/2020 18:44:02 HH04 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 7500 KB
707192 19/01/2020 18:13:04 Dan_De_Nui DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 7496 KB
706642 18/01/2020 11:39:12 HackerMan DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 33584 KB
706570 18/01/2020 10:44:30 anhkhoa09032004 DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 7396 KB
706557 18/01/2020 10:05:21 cuongdoduy123 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 33592 KB
704606 14/01/2020 12:37:15 tahoangquan2 DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 5684 KB
703467 12/01/2020 14:15:32 ailawjproo123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 3020 KB
702961 11/01/2020 18:05:45 Quang249 DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 5732 KB
702432 10/01/2020 19:49:54 Xenocryptix DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 8680 KB
702430 10/01/2020 19:49:38 Xenocryptix DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 8624 KB
702424 10/01/2020 19:43:19 hung123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9396 KB
701626 09/01/2020 16:38:43 thnah_an DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 13152 KB
700568 07/01/2020 23:15:15 emLaNewBie DS - ebola GNU C++11 Accepted 296 ms 37220 KB
700545 07/01/2020 22:44:20 imeverything DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9208 KB
700531 07/01/2020 22:13:13 manhender DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 2936 KB
700401 07/01/2020 19:46:55 sendmylove123 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 9080 KB
700090 07/01/2020 13:08:42 ntphong DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 6004 KB
698515 05/01/2020 15:23:52 Xenocryptix DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9224 KB
697676 04/01/2020 09:56:21 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9268 KB
697493 03/01/2020 22:43:09 hung123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9300 KB
696115 02/01/2020 08:21:39 khanhdong0210 DS - ebola GNU C++11 Accepted 265 ms 14532 KB
694544 28/12/2019 23:21:32 tuanhung DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 7320 KB
693696 26/12/2019 21:25:58 khanhkjhave DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 5896 KB
692475 24/12/2019 07:40:12 thangloi2209 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9212 KB
692474 24/12/2019 07:37:57 mashiro9933 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 8448 KB
692473 24/12/2019 07:37:11 longlunglinh DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 29588 KB
692468 24/12/2019 07:32:13 mashiro9933 DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 7316 KB
692351 23/12/2019 21:35:20 qvan_le DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 13136 KB
692297 23/12/2019 20:45:56 phuong2004 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 14544 KB
692288 23/12/2019 20:28:18 DươngAnhVũ DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 9164 KB
692250 23/12/2019 19:56:38 nmhh DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9168 KB
692240 23/12/2019 19:42:05 MinhBietBay DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 31144 KB
691288 20/12/2019 22:23:13 rsattlpalpha DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9248 KB
691287 20/12/2019 22:21:00 jackykg DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9228 KB
690984 19/12/2019 22:00:15 bin1st090104 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9304 KB
690329 18/12/2019 12:49:44 kimjisoo DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 7384 KB
688900 15/12/2019 16:43:33 tadat216 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9340 KB
687260 11/12/2019 19:31:46 ngbn112358 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 8516 KB
686503 10/12/2019 00:13:56 trieutanhung93 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 9648 KB
685975 07/12/2019 20:44:36 ngbn112358 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 8516 KB
685113 05/12/2019 15:46:27 shin3030aa DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 31148 KB
684375 03/12/2019 16:02:48 tekachi_mochikamedo DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 2856 KB
684214 03/12/2019 10:20:51 mrzin703 DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 7572 KB
683066 30/11/2019 17:56:09 trycod3 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 57688 KB
682902 30/11/2019 14:25:14 thienhue123 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 2876 KB
682200 29/11/2019 13:59:38 kiki1999 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 8528 KB
682111 29/11/2019 09:48:22 banhgiaman DS - ebola GNU C++11 Accepted 968 ms 36344 KB
681880 28/11/2019 21:16:48 ldnghia_bl DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 9204 KB
681797 28/11/2019 18:37:52 CBLtk DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 33608 KB
681166 27/11/2019 20:17:27 lequocbinh DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 31272 KB
681109 27/11/2019 17:26:05 quyetthang2002 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 8360 KB
680981 27/11/2019 15:22:56 ogit403 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9096 KB
680965 27/11/2019 15:01:29 minhdung02 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 31864 KB
680959 27/11/2019 14:54:54 PHDKhoa DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 31060 KB
680952 27/11/2019 14:51:40 thientho DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 31528 KB
680951 27/11/2019 14:49:11 thientho DS - ebola GNU C++ Accepted 984 ms 8920 KB
680934 27/11/2019 14:33:43 soulphan03 DS - ebola GNU C++11 Accepted 953 ms 9176 KB
680924 27/11/2019 14:24:30 hitu1902 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 8468 KB
680284 26/11/2019 02:06:08 hoaiminhlt777 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 10780 KB
676568 20/11/2019 15:08:06 MewnianO21 DS - ebola GNU C++11 Accepted 953 ms 10548 KB
676084 19/11/2019 14:25:59 kiki1999 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 8472 KB
674530 16/11/2019 10:20:10 lucky_boy DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 10004 KB
673293 13/11/2019 19:32:56 htthinh1999 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 7900 KB
672696 12/11/2019 18:49:33 hanhien DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 29640 KB
672004 11/11/2019 13:21:45 Dothanhtai2006 DS - ebola Free Pascal Accepted 281 ms 18304 KB
671058 08/11/2019 23:21:18 caikimdat DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9224 KB
670785 08/11/2019 19:52:30 nguyenhung1903 DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 9164 KB
669237 06/11/2019 01:07:53 missfamily97 DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 9172 KB
669235 06/11/2019 01:05:59 missfamily97 DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 9144 KB
669230 06/11/2019 00:31:32 missfamily97 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 4188 KB
668143 04/11/2019 07:47:42 Douilu DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9168 KB
667645 03/11/2019 09:17:22 believer DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 9152 KB
666683 01/11/2019 17:25:11 MaMoi DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 9872 KB
665565 30/10/2019 20:31:08 DuongNguyenMinh DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9528 KB
664090 27/10/2019 21:00:34 vhskillpro DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9536 KB
662799 25/10/2019 19:31:27 thiend17pm03_dhtdm DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 7344 KB
662362 24/10/2019 20:44:54 loilon504 DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 9180 KB
659819 19/10/2019 21:52:24 heo DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 9288 KB
659745 19/10/2019 19:36:15 nhanhuuhieu DS - ebola GNU C++ Accepted 984 ms 7400 KB
659165 17/10/2019 23:28:46 Itachi DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 2984 KB
658007 15/10/2019 19:51:40 novaphoenix DS - ebola Free Pascal Accepted 281 ms 18412 KB
656711 12/10/2019 22:13:50 dvmduc_k36_chv DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 2940 KB
653903 08/10/2019 18:33:27 nguyentrantien2002 DS - ebola GNU C++ Accepted 968 ms 8868 KB
653795 08/10/2019 15:52:09 duquochuy1910 DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 5892 KB
653008 07/10/2019 19:56:29 duong3203 DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 13172 KB
653006 07/10/2019 19:55:36 tuantaitungo123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9212 KB
652207 06/10/2019 08:27:17 zxcvbgt DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 29724 KB
651556 05/10/2019 01:30:52 nguyenhaidang DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 8496 KB
650672 03/10/2019 20:55:54 christzy DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 8500 KB
649849 02/10/2019 22:43:10 ppc99er DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 13132 KB
648676 01/10/2019 05:23:47 trandat DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 6152 KB
648638 30/09/2019 22:49:44 iloveNH DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 30220 KB
648429 30/09/2019 16:24:25 haiprot1 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 7220 KB
647587 28/09/2019 15:29:48 hoangthang11051 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 34088 KB
647504 28/09/2019 13:22:16 ntoan199 DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 9300 KB
644277 22/09/2019 09:52:24 vqt DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9112 KB
643206 20/09/2019 16:27:26 HuongGiangNguyen DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9136 KB
641378 18/09/2019 11:03:14 Be_happy DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 5872 KB
640109 16/09/2019 20:18:56 quocdongqh DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 9100 KB
638606 14/09/2019 09:32:29 khanhnhi DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 10504 KB
638414 13/09/2019 22:43:35 pmt DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 2648 KB
637582 13/09/2019 08:49:53 khiem123 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 30224 KB
637569 13/09/2019 08:29:40 GiaCat DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 14608 KB
637534 13/09/2019 08:00:42 HuyHoàng_K36_CHV DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 13092 KB
637318 12/09/2019 20:33:24 maihuuton987 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 9376 KB
637066 12/09/2019 13:40:23 Newps DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9140 KB
636499 11/09/2019 20:02:00 thelightvn DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9076 KB
636298 11/09/2019 14:57:42 hiepthuong DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 12440 KB
635076 08/09/2019 22:06:00 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9196 KB
633950 08/09/2019 15:53:00 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 8896 KB
633320 07/09/2019 01:12:49 dchy2000 DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 13864 KB
632759 05/09/2019 16:23:12 fkphua DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 9568 KB
631991 03/09/2019 19:40:06 duycqt DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 14288 KB
630713 31/08/2019 12:28:21 akigaming DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 30132 KB
630546 30/08/2019 23:45:14 totanhiep DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 13020 KB
630530 30/08/2019 23:05:09 akigaming DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 30120 KB
630114 29/08/2019 23:19:41 thuyvan123 DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 30116 KB
629641 28/08/2019 20:34:10 Vinhh DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 9176 KB
629520 28/08/2019 15:41:40 sillynsweet DS - ebola GNU C++11 Accepted 437 ms 54516 KB
628463 26/08/2019 10:05:46 thaolinh DS - ebola Free Pascal Accepted 296 ms 100444 KB
625993 24/08/2019 10:49:29 ngochien15052000 DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9080 KB
625735 23/08/2019 19:36:13 ct390 DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 7924 KB
625341 22/08/2019 20:53:08 thiennhanui DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 9016 KB
624899 22/08/2019 08:18:04 thuy_quynh DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 6536 KB
624172 20/08/2019 12:32:50 queanh0220 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9156 KB
623784 19/08/2019 14:54:18 taminhquanno21 DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 12484 KB
623618 18/08/2019 19:45:56 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9080 KB
623617 18/08/2019 19:45:23 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 9080 KB
623616 18/08/2019 19:44:44 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9080 KB
623609 18/08/2019 19:35:02 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 968 ms 9088 KB
623600 18/08/2019 18:46:25 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 953 ms 9088 KB
623592 18/08/2019 18:33:01 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 984 ms 9076 KB
623589 18/08/2019 18:29:27 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 953 ms 9084 KB
623587 18/08/2019 18:28:20 leductoan DS - ebola GNU C++11 Accepted 953 ms 9084 KB
623119 17/08/2019 16:14:40 ashimari DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 5708 KB
622885 16/08/2019 20:43:08 hoatmt DS - ebola Free Pascal Accepted 265 ms 5376 KB
621366 15/08/2019 15:31:53 heluha DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 14488 KB
621264 15/08/2019 10:31:27 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 14464 KB
621263 15/08/2019 10:28:04 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 968 ms 14452 KB
621261 15/08/2019 10:26:53 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 984 ms 14692 KB
621260 15/08/2019 10:25:50 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 14436 KB
621259 15/08/2019 10:24:54 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 14436 KB
621255 15/08/2019 10:15:19 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 14504 KB
621249 15/08/2019 10:10:47 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 9004 KB
619737 11/08/2019 16:25:18 nguyetanh10102005 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 2892 KB
619173 09/08/2019 23:21:31 funcolor DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 9132 KB
618327 08/08/2019 11:30:24 nhatanh10102005 DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 8196 KB
617341 06/08/2019 12:40:24 Fidisk DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 2796 KB
616236 03/08/2019 22:59:29 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 8896 KB
616233 03/08/2019 22:56:56 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 8896 KB
616228 03/08/2019 22:52:22 VOTRUNGHOANGHUNG DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 8444 KB
615926 03/08/2019 11:08:20 tink30nguyen DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 9080 KB
615467 02/08/2019 14:02:25 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 9128 KB
614002 31/07/2019 00:27:13 nghia DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 2820 KB
612353 27/07/2019 20:51:23 baobao07 DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 9096 KB
612351 27/07/2019 20:50:31 baobao07 DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 9088 KB
609863 23/07/2019 21:37:25 TIN10_VUTRINHHOANG DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9500 KB
609213 22/07/2019 18:13:15 hoatmt DS - ebola Free Pascal Accepted 265 ms 11776 KB
609210 22/07/2019 18:05:28 hoatmt DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 5976 KB
609204 22/07/2019 17:52:57 hoatmt DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 3076 KB
609097 22/07/2019 15:45:53 OotakuO DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 9200 KB
609057 22/07/2019 15:23:31 legoyb DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 9468 KB
609036 22/07/2019 15:03:32 tuanphantomyb010 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9468 KB
607904 19/07/2019 15:19:08 nhunghuou DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9568 KB
607646 18/07/2019 19:31:53 caodung DS - ebola GNU C++11 Accepted 859 ms 3036 KB
607479 18/07/2019 13:51:39 nhattuan722 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 3036 KB
607385 18/07/2019 10:39:22 viet2805 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 9148 KB
606950 17/07/2019 09:09:14 ngotuankiet5a DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 8480 KB
606569 16/07/2019 08:33:52 april2003 DS - ebola GNU C++11 Accepted 1000 ms 14244 KB
606198 14/07/2019 11:58:23 ducanh DS - ebola GNU C++11 Accepted 859 ms 8256 KB
605316 10/07/2019 22:28:55 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8836 KB
604152 08/07/2019 09:16:01 thanhdat2605 DS - ebola GNU C++11 Accepted 859 ms 1956 KB
603501 05/07/2019 19:18:19 thienkun DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 6772 KB
603461 05/07/2019 16:57:47 ducanh DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 13940 KB
603346 05/07/2019 10:30:03 thanhdat2605 DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 1936 KB
602424 03/07/2019 10:32:03 zyenz123 DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 5308 KB
602423 03/07/2019 10:31:59 zyenz123 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 5796 KB
601952 02/07/2019 08:09:31 quangduyluu123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 9640 KB
600731 28/06/2019 16:44:04 dothiyenlinh DS - ebola GNU C++11 Accepted 968 ms 8928 KB
600352 27/06/2019 17:30:28 minh472007 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9588 KB
598267 25/06/2019 10:08:38 16122001 DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 6824 KB
596743 22/06/2019 06:05:40 boykhang DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9476 KB
593417 14/06/2019 22:17:15 HOCTROTHAYHA DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 15284 KB
592922 14/06/2019 08:14:51 Gib5102 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 13072 KB
592027 11/06/2019 12:44:18 nguyenhoainam DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 30008 KB
591728 10/06/2019 11:28:56 LoveGiang3000 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 30300 KB
590534 06/06/2019 14:51:37 NQT1998 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 3332 KB
589391 03/06/2019 00:14:16 nguyentra DS - ebola GNU C++11 Accepted 281 ms 14296 KB
589299 02/06/2019 16:02:07 11nguyenhuyhoang DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 14756 KB
588773 31/05/2019 22:13:51 vannguyen DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9192 KB
588771 31/05/2019 22:11:27 trieungocminh DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 13112 KB
588754 31/05/2019 21:53:01 trieungocminh DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 13132 KB
588725 31/05/2019 21:17:50 ntlinh0505 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8860 KB
588723 31/05/2019 21:16:51 ntlinh0505 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 9132 KB
588717 31/05/2019 21:09:33 ntlinh0505 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 30676 KB
588107 30/05/2019 08:04:39 maytinhpc DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 7312 KB
587854 29/05/2019 09:09:05 minhboybn DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9120 KB
587830 28/05/2019 23:48:25 vinhhuong0802 DS - ebola GNU C++11 Accepted 953 ms 9396 KB
587757 28/05/2019 20:58:24 vanhsusu03 DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 70684 KB
586200 24/05/2019 16:07:05 HMĐ_191 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 29248 KB
585881 23/05/2019 14:42:27 totanhiep DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 70868 KB
584989 21/05/2019 15:51:26 nhamtan DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 7360 KB
583742 17/05/2019 08:48:01 inomatit82 DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 13124 KB
581886 10/05/2019 21:48:18 HuyHoàng_K36_CHV DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 13088 KB
581815 10/05/2019 15:40:34 trung_hieu_k36_chv DS - ebola GNU C++11 Accepted 281 ms 22152 KB
581420 08/05/2019 23:39:13 linkpart12345 DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 8868 KB
580513 05/05/2019 02:21:48 rimuru DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 13256 KB
576509 24/04/2019 16:08:37 anhvu_cbl DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 18080 KB
576135 23/04/2019 08:58:47 manofreality DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9604 KB
576134 23/04/2019 08:52:57 manofreality DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 6956 KB
575434 19/04/2019 21:42:19 meomeomeo DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 8892 KB
573854 16/04/2019 15:49:13 bk201 DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 35904 KB
573450 15/04/2019 11:37:47 totanhiep DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8560 KB
573448 15/04/2019 11:29:16 totanhiep DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 70804 KB
573348 15/04/2019 09:04:34 dfwapekko DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 7864 KB
571652 10/04/2019 19:23:39 tuananh778999 DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9184 KB
571445 09/04/2019 23:39:55 a2k47phan_18 DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8232 KB
570829 09/04/2019 05:37:44 hoaf13 DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 7992 KB
570809 08/04/2019 23:27:44 nguyengiakiet2003 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 29092 KB
570166 07/04/2019 17:52:24 Enoughtodie99 DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 28944 KB
568970 03/04/2019 22:04:56 Hirozaki_206 DS - ebola GNU C++11 Accepted 671 ms 9156 KB
568912 03/04/2019 20:39:54 leesai DS - ebola GNU C++11 Accepted 656 ms 8860 KB
568905 03/04/2019 20:35:38 TICHPX DS - ebola GNU C++11 Accepted 687 ms 9392 KB
567392 30/03/2019 21:21:42 ducanh DS - ebola GNU C++11 Accepted 687 ms 9152 KB
567389 30/03/2019 21:20:13 anhlavipnd199 DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 12312 KB
567031 29/03/2019 21:15:18 gacodelam123 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 11000 KB
566370 28/03/2019 14:36:36 phat8c831012003 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 14940 KB
566357 28/03/2019 14:26:21 nguyenhieuckt DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 13948 KB
566325 28/03/2019 13:43:28 chulanpro5 DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 35336 KB
566205 28/03/2019 08:50:48 phamtankhac DS - ebola GNU C++11 Accepted 656 ms 9112 KB
566204 28/03/2019 08:49:33 phamtankhac DS - ebola GNU C++11 Accepted 625 ms 35132 KB
565344 27/03/2019 07:58:07 pdhuy2002 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 25056 KB
565072 26/03/2019 16:16:57 chinhhi DS - ebola GNU C++11 Accepted 640 ms 8504 KB
565056 26/03/2019 15:57:36 chinhd17ht01tdmu DS - ebola GNU C++11 Accepted 640 ms 8504 KB
565053 26/03/2019 15:53:06 kimphung DS - ebola GNU C++11 Accepted 656 ms 9032 KB
564989 26/03/2019 12:25:03 Cat_coder DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9056 KB
564682 25/03/2019 15:23:20 pvmgiang_bl DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 12816 KB
564530 24/03/2019 23:42:00 hainam DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 22724 KB
564121 23/03/2019 22:11:51 duc1234hd DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9024 KB
564120 23/03/2019 22:10:21 duc1234hd DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9148 KB
563521 22/03/2019 14:19:28 huuthien198zz DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9460 KB
561989 18/03/2019 22:38:06 trungnguyenlak2003 DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8492 KB
559603 13/03/2019 10:29:48 kaitoukid1609 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3236 KB
558701 12/03/2019 00:56:06 ffrederick DS - ebola GNU C++11 Accepted 640 ms 19016 KB
558245 11/03/2019 10:59:11 totanhiep DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9112 KB
558218 11/03/2019 10:42:19 totanhiep DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 70688 KB
558066 11/03/2019 09:39:45 phong1st DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 8224 KB
557578 10/03/2019 11:44:36 anhnguyen123 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 70688 KB
557545 10/03/2019 09:54:02 totanhiep DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9148 KB
556635 08/03/2019 06:08:14 namlawng123 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 74036 KB
556577 07/03/2019 21:29:41 phongan105 DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 4640 KB
556575 07/03/2019 21:26:52 phongan105 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 4640 KB
556481 07/03/2019 19:25:44 thiennhanui DS - ebola Free Pascal Accepted 125 ms 8148 KB
556428 07/03/2019 18:04:01 phongan105 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6868 KB
556396 07/03/2019 16:50:19 lamthibichduy DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 8552 KB
556393 07/03/2019 16:49:02 huynhthanhtruc DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 8168 KB
556335 07/03/2019 15:59:05 start008 DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 6764 KB
555876 06/03/2019 21:49:08 phatdoan DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8572 KB
555617 06/03/2019 15:14:22 phuquang DS - ebola GNU C++11 Accepted 687 ms 9772 KB
555430 06/03/2019 08:15:39 tuancqt DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8576 KB
554036 02/03/2019 15:01:59 truongnl5 DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 2800 KB
554031 02/03/2019 14:59:31 nguyenquockhanh DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 12464 KB
554023 02/03/2019 14:52:34 nguyenquockhanh DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 2800 KB
553978 02/03/2019 13:13:34 falcon1603 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7500 KB
553689 02/03/2019 07:45:31 vmt120203 DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9108 KB
553504 01/03/2019 20:32:28 masteroffood DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 13220 KB
553225 01/03/2019 09:51:33 khanglvl DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8620 KB
553040 28/02/2019 21:46:05 phungduyminh1802 DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 4324 KB
552796 28/02/2019 15:58:03 tototete DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 8616 KB
552785 28/02/2019 15:49:47 Ga_Dam_LVL DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8620 KB
552532 28/02/2019 07:05:19 minhtrieutvn DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 2852 KB
552531 28/02/2019 07:04:09 h_giaotvn DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 14476 KB
548916 20/02/2019 15:56:50 dinhdinh48v DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9116 KB
548889 20/02/2019 14:52:22 conmeocon DS - ebola GNU C++ Accepted 625 ms 8848 KB
548887 20/02/2019 14:50:02 conmeocon DS - ebola GNU C++ Accepted 625 ms 8848 KB
547681 17/02/2019 10:53:54 NguyenNhatMinh DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 29584 KB
547379 16/02/2019 15:32:18 phpx612 DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8292 KB
546944 15/02/2019 18:36:27 nqvmystery123 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3988 KB
546772 15/02/2019 13:00:06 champbit DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 8044 KB
546484 14/02/2019 19:36:57 vanan9205 DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 2892 KB
546330 14/02/2019 14:12:28 thanhbac056 DS - ebola GNU C++ Accepted 765 ms 8812 KB
546328 14/02/2019 14:07:05 lehoang DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 2792 KB
545609 12/02/2019 17:12:20 hoangducsmagic2 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7728 KB
545608 12/02/2019 17:11:06 hoangducsmagic DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 10584 KB
545388 12/02/2019 10:25:07 david0403 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 2836 KB
542328 01/02/2019 09:16:17 phuongnhi_tran_1206 DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 8452 KB
541938 30/01/2019 15:55:53 dangnguyen DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 3264 KB
541774 29/01/2019 23:01:33 april2003 DS - ebola GNU C++11 Accepted 468 ms 67768 KB
541771 29/01/2019 22:49:17 april2003 DS - ebola GNU C++11 Accepted 484 ms 67872 KB
541399 28/01/2019 16:28:37 bk201 DS - ebola GNU C++11 Accepted 625 ms 2532 KB
541326 28/01/2019 14:36:34 gigabyte DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 14964 KB
541322 28/01/2019 14:32:37 pthang1616 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 12840 KB
541321 28/01/2019 14:32:03 pthang1616 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 11808 KB
541319 28/01/2019 14:31:05 pthang1616 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 11904 KB
541316 28/01/2019 14:27:34 ngohuynhngocanh DS - ebola Free Pascal Accepted 125 ms 11712 KB
541315 28/01/2019 14:22:58 ngohuynhngocanh DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 2828 KB
541267 28/01/2019 10:44:09 cmtanphat DS - ebola Free Pascal Accepted 125 ms 12816 KB
540058 24/01/2019 23:16:50 Chirox DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 7880 KB
539077 21/01/2019 21:34:06 blackcat2710 DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 3288 KB
538808 21/01/2019 11:18:19 luongdang2k3_k36chv DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 19472 KB
538774 21/01/2019 10:38:19 datchvk36 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 19660 KB
538741 21/01/2019 10:01:00 tducCHVK36 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 20004 KB
538542 20/01/2019 16:31:46 trung_hieu_k36_chv DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 19900 KB
538529 20/01/2019 15:43:44 ngocminhchvk36 DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 19452 KB
537926 18/01/2019 16:24:43 meoconxinhxan DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 9104 KB
537829 18/01/2019 07:36:06 huongduong DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 3016 KB
537719 17/01/2019 20:13:49 HuyHoàng_K36_CHV DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 19668 KB
537718 17/01/2019 20:12:03 HuyHoàng_K36_CHV DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 10852 KB
537594 17/01/2019 15:49:07 QuỳnhNhư DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 34164 KB
537571 17/01/2019 15:31:42 buihoat2003 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 33904 KB
536131 14/01/2019 13:24:04 VPFFV DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7824 KB
535312 12/01/2019 10:30:19 gadodeptraivkl DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 8172 KB
535079 11/01/2019 20:48:19 gadodeptraivkl DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 8384 KB
534730 11/01/2019 08:13:41 huongduong DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8868 KB
531973 06/01/2019 21:05:39 hellosunny DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 9160 KB
526579 11/12/2018 05:48:28 uchiha DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9184 KB
525811 09/12/2018 17:23:36 omlgg DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 2868 KB
523833 04/12/2018 23:37:19 gbking2003 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 2860 KB
523513 04/12/2018 16:04:09 trungnghia05123 DS - ebola GNU C++ Accepted 828 ms 9156 KB
523509 04/12/2018 15:55:51 trungnghia05123 DS - ebola GNU C++ Accepted 812 ms 9164 KB
522922 03/12/2018 09:40:48 nguyendactam DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 8572 KB
522914 03/12/2018 08:35:24 phamthanhtrung123 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 8972 KB
522902 03/12/2018 08:27:35 YoriHarumi DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 29156 KB
521553 29/11/2018 22:18:47 maihuuton987 DS - ebola GNU C++ Accepted 828 ms 9092 KB
521552 29/11/2018 22:17:42 maihuuton987 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9352 KB
521549 29/11/2018 22:17:04 maihuuton987 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 9364 KB
521447 29/11/2018 21:00:57 maihuuton987 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 30188 KB
521102 28/11/2018 21:19:59 hoangndu DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 9084 KB
521078 28/11/2018 21:08:52 hoangndu DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 29920 KB
520944 28/11/2018 17:31:42 ngobao DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 33516 KB
520809 28/11/2018 00:55:16 choitankde22 DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8844 KB
520517 27/11/2018 16:40:39 trungnghia05123 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 30200 KB
517552 22/11/2018 15:27:34 shinosuke149 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 3100 KB
517448 22/11/2018 14:21:13 khab1706592 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 33540 KB
516658 21/11/2018 11:33:00 nnphucthinh01 DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 9144 KB
516656 21/11/2018 11:32:21 laccac555 DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 8128 KB
516655 21/11/2018 11:30:28 laccac555 DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 8124 KB
516188 20/11/2018 12:45:51 quyhugo158 DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 3148 KB
516097 20/11/2018 09:37:52 MinhDevC DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 7880 KB
514623 18/11/2018 08:10:05 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 8096 KB
514622 18/11/2018 08:09:45 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7836 KB
514619 18/11/2018 08:08:43 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9180 KB
513195 16/11/2018 00:09:17 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9164 KB
513194 16/11/2018 00:09:00 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9156 KB
513188 16/11/2018 00:06:18 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9156 KB
513182 15/11/2018 23:56:07 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9156 KB
513181 15/11/2018 23:55:50 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9156 KB
512298 15/11/2018 11:44:46 anhvippro123z DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 10136 KB
511819 15/11/2018 03:03:09 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511818 15/11/2018 03:02:58 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9116 KB
511817 15/11/2018 03:01:34 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9128 KB
511816 15/11/2018 03:01:11 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9128 KB
511815 15/11/2018 03:00:59 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8856 KB
511814 15/11/2018 03:00:40 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9128 KB
511811 15/11/2018 02:59:07 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9128 KB
511810 15/11/2018 02:50:02 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511809 15/11/2018 02:43:33 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9120 KB
511808 15/11/2018 02:43:20 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9120 KB
511806 15/11/2018 02:42:40 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9112 KB
511800 15/11/2018 02:40:49 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9120 KB
511799 15/11/2018 02:40:35 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511798 15/11/2018 02:37:22 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511797 15/11/2018 02:37:06 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511796 15/11/2018 02:36:48 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511795 15/11/2018 02:36:26 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9120 KB
511790 15/11/2018 02:32:52 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511783 15/11/2018 02:29:32 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511782 15/11/2018 02:28:31 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9120 KB
511780 15/11/2018 02:20:23 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9120 KB
511777 15/11/2018 02:01:22 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511776 15/11/2018 02:01:10 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511775 15/11/2018 02:00:47 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8852 KB
511766 15/11/2018 01:27:59 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511763 15/11/2018 01:27:05 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
511762 15/11/2018 01:26:48 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9120 KB
511761 15/11/2018 01:26:27 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8852 KB
511739 14/11/2018 23:32:55 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 1000 ms 9168 KB
511736 14/11/2018 23:27:22 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8912 KB
511564 14/11/2018 20:38:52 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9168 KB
511532 14/11/2018 20:11:40 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9180 KB
511516 14/11/2018 19:50:36 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8908 KB
511466 14/11/2018 17:02:44 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8908 KB
511455 14/11/2018 16:06:19 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9180 KB
511448 14/11/2018 15:53:26 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9180 KB
511445 14/11/2018 15:44:45 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 9168 KB
511438 14/11/2018 15:40:00 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9180 KB
511436 14/11/2018 15:38:10 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8908 KB
511418 14/11/2018 15:25:53 lvcong97 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9152 KB
511283 14/11/2018 10:20:03 hitu08 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 2616 KB
509976 12/11/2018 19:48:18 Midodra DS - ebola GNU C++11 Accepted 687 ms 2600 KB
507706 08/11/2018 20:17:46 vanan9205 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3644 KB
506737 07/11/2018 14:11:37 hitu03 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 7424 KB
506711 07/11/2018 12:33:50 lehoang DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 3636 KB
506310 06/11/2018 21:08:20 hanhien DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 30360 KB
505672 05/11/2018 23:35:29 nhqk27499 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7484 KB
505668 05/11/2018 23:32:13 nhqk27499 DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9824 KB
504048 03/11/2018 15:14:48 blebleble DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 30272 KB
504039 03/11/2018 14:56:29 php122002 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7240 KB
504038 03/11/2018 14:55:19 php122002 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9696 KB
503291 02/11/2018 15:52:21 hitu01 DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 3252 KB
502652 01/11/2018 18:34:52 trieutrng DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 7320 KB
502651 01/11/2018 18:32:08 trieutrng DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7028 KB
502645 01/11/2018 18:26:01 tungtp DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7068 KB
501572 31/10/2018 13:23:03 DeBruyne DS - ebola GNU C++ Accepted 140 ms 6816 KB
501571 31/10/2018 13:19:23 DangKhich DS - ebola GNU C++ Accepted 140 ms 6556 KB
499592 27/10/2018 23:59:10 VGK_Cr7 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 10572 KB
499117 27/10/2018 10:44:27 khoaat DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 8912 KB
498627 26/10/2018 16:23:55 thienchidh DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 36420 KB
498624 26/10/2018 16:16:24 trantien151198 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 36452 KB
498035 25/10/2018 20:49:52 Anh DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 8588 KB
498018 25/10/2018 20:42:02 Anh DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 10620 KB
494953 21/10/2018 07:33:53 leviettttnh DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 2964 KB
494250 19/10/2018 19:24:09 nhathuypt25 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7640 KB
491546 17/10/2018 11:23:33 hitu02 DS - ebola GNU C++ Accepted 828 ms 7544 KB
491544 17/10/2018 11:21:51 hitu02 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 7592 KB
489340 14/10/2018 20:41:27 Teddy DS - ebola GNU C++11 Accepted 265 ms 35616 KB
488019 12/10/2018 21:23:02 kakaka DS - ebola GNU C++11 Accepted 687 ms 8504 KB
487375 12/10/2018 12:12:32 094175234 DS - ebola GNU C++ Accepted 765 ms 9832 KB
487343 12/10/2018 11:16:00 huuthien1102 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 5888 KB
486934 11/10/2018 23:26:33 nnphucthinh01 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9192 KB
486763 11/10/2018 21:29:13 nguyenvantien0903 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 5480 KB
486762 11/10/2018 21:28:42 minhth_1412 DS - ebola GNU C++11 Accepted 734 ms 8920 KB
486595 11/10/2018 20:15:24 soloking DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 6672 KB
486593 11/10/2018 20:14:38 pvannvu2512 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 6692 KB
486591 11/10/2018 20:13:47 pvannvu2512 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 6560 KB
484841 10/10/2018 21:22:10 thiend17pm03_dhtdm DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 9196 KB
484551 10/10/2018 11:28:09 red DS - ebola GNU C++11 Accepted 734 ms 33892 KB
484340 09/10/2018 22:25:33 richardannowit DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 11408 KB
484028 09/10/2018 16:29:23 phuong1962002 DS - ebola GNU C++ Accepted 812 ms 9124 KB
483999 09/10/2018 15:58:25 phuong1962002 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8876 KB
483018 08/10/2018 09:32:59 ngocle2001 DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 9140 KB
483016 08/10/2018 09:28:38 ngocle2001 DS - ebola GNU C++ Accepted 625 ms 8848 KB
480892 05/10/2018 10:40:31 chiyb2015 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 6872 KB
480600 04/10/2018 22:35:10 congyb1032002 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9052 KB
477957 01/10/2018 18:45:18 congvipkhoinoi DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 2880 KB
475988 28/09/2018 18:35:47 DucThanh97 DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 9080 KB
475971 28/09/2018 18:20:59 ducsmith DS - ebola GNU C++11 Accepted 734 ms 8796 KB
475968 28/09/2018 18:17:55 TICHPX DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 9056 KB
475966 28/09/2018 18:16:29 TICHPX DS - ebola GNU C++11 Accepted 906 ms 9068 KB
475965 28/09/2018 18:15:56 linhoccho DS - ebola GNU C++11 Accepted 703 ms 9056 KB
475498 27/09/2018 22:56:10 nguyenmanhthien DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 14932 KB
474666 26/09/2018 22:48:30 nguyenvantien0903 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 4624 KB
474653 26/09/2018 22:33:55 nguyenvantien0903 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 4356 KB
474648 26/09/2018 22:29:45 nguyenvantien0903 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 6984 KB
474646 26/09/2018 22:28:05 nguyenvantien0903 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 10196 KB
474177 26/09/2018 11:24:07 xikhud DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 12684 KB
474176 26/09/2018 11:23:38 xikhud DS - ebola GNU C++11 Accepted 750 ms 14628 KB
473639 25/09/2018 15:55:53 1900plus DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 40128 KB
470706 20/09/2018 17:30:35 dungprovn DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 6940 KB
470035 20/09/2018 00:42:59 mrhung1999vnvn DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7628 KB
470032 20/09/2018 00:29:52 mrhung1999vnvn DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7500 KB
469354 18/09/2018 20:17:58 xiabui DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 8232 KB
469338 18/09/2018 20:10:17 trungkenbi DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 7592 KB
469295 18/09/2018 19:03:15 chinhhi DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 7836 KB
469238 18/09/2018 18:34:05 BBBBBBBB DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 31168 KB
469150 18/09/2018 17:18:44 cotyey DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 7696 KB
468203 16/09/2018 22:38:03 black_stone DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9072 KB
468062 16/09/2018 16:52:24 nguyen041202 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3032 KB
467677 16/09/2018 02:42:44 iiiiiii125478 DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 11612 KB
467145 15/09/2018 11:45:55 b1706592 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 8072 KB
467144 15/09/2018 11:45:09 b1706592 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9352 KB
466406 13/09/2018 23:23:33 hs2huyenngoc DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9076 KB
465587 12/09/2018 22:03:03 congson123 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 31460 KB
465581 12/09/2018 21:53:08 congson123 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 30980 KB
465093 12/09/2018 08:14:42 tronglh0104 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7864 KB
464286 11/09/2018 05:45:07 ngocdoan2661 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 3168 KB
461098 06/09/2018 09:47:46 duong2 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3120 KB
460652 05/09/2018 15:06:54 hoatmt DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 2824 KB
460353 04/09/2018 20:05:19 tranhphan DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 11296 KB
459316 03/09/2018 09:46:41 buihoat2003 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 34040 KB
459172 02/09/2018 21:21:05 buihoat2003 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 34120 KB
457775 30/08/2018 20:25:32 tronghk14 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9120 KB
456975 29/08/2018 12:11:02 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 7560 KB
456972 29/08/2018 12:10:18 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 28916 KB
455413 25/08/2018 10:13:38 HHHHHHHH DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7888 KB
454563 23/08/2018 09:54:14 snowynguyen DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7224 KB
452742 18/08/2018 20:24:14 Meliodas DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7448 KB
451960 17/08/2018 01:36:16 neddie DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9152 KB
450062 13/08/2018 12:42:33 bluecat9x DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 2868 KB
450010 13/08/2018 09:33:46 ngoclannt DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 30212 KB
449792 12/08/2018 21:24:39 jsomebodywtbl DS - ebola GNU C++11 Accepted 843 ms 2896 KB
449788 12/08/2018 21:11:15 jsomebodywtbl DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 14736 KB
449697 12/08/2018 17:03:09 phamductaictk98 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 30216 KB
449377 11/08/2018 21:39:57 LongÇhampion DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7848 KB
449376 11/08/2018 21:38:47 LongÇhampion DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9120 KB
447721 07/08/2018 10:27:33 haicoi_vt02 DS - ebola GNU C++ Accepted 984 ms 22744 KB
447615 06/08/2018 21:42:17 vinhhung053 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 5296 KB
447578 06/08/2018 16:42:05 hiepnguyenhue2002 DS - ebola GNU C++11 Accepted 671 ms 9464 KB
447513 06/08/2018 10:48:25 anhduy1811 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 35684 KB
447510 06/08/2018 10:39:54 QuỳnhNhư DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 31948 KB
447478 06/08/2018 09:03:09 hoangmychv2002 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8808 KB
447387 05/08/2018 21:55:46 chaukhanh2003 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 43620 KB
447197 04/08/2018 16:11:48 linhbeo1210 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7264 KB
447195 04/08/2018 16:08:42 linhbeo1210 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7528 KB
447194 04/08/2018 16:08:18 linhbeo1210 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7796 KB
447189 04/08/2018 16:06:19 linhbeo1210 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7796 KB
446369 01/08/2018 23:05:18 huynhvanphu102 DS - ebola GNU C++11 Accepted 656 ms 8844 KB
446058 01/08/2018 09:51:43 buidinhpham2004 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 13844 KB
445266 30/07/2018 01:34:26 cyb3 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7184 KB
445125 29/07/2018 11:43:54 uongnuocbangmom DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9088 KB
444850 27/07/2018 21:14:03 an DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 12088 KB
444783 27/07/2018 15:11:01 tan_04042002 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 2748 KB
444277 25/07/2018 22:20:53 hoangthuc701 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 12656 KB
441736 17/07/2018 16:30:33 hung30052002 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 9740 KB
441730 17/07/2018 16:23:11 linhle232001 DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 2524 KB
441726 17/07/2018 16:17:54 truonghxpt1 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 2644 KB
440921 13/07/2018 21:06:31 honghoa2k2z DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7780 KB
440563 12/07/2018 21:55:53 ngocminh DS - ebola GNU C++ Accepted 812 ms 9068 KB
440550 12/07/2018 21:30:38 ngocminh DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 8460 KB
439724 10/07/2018 03:25:09 Asteross DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 2844 KB
439458 09/07/2018 09:13:08 KHOI2611 DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 8608 KB
438373 04/07/2018 12:43:05 toantoantin123 DS - ebola Free Pascal Accepted 125 ms 2852 KB
438302 03/07/2018 20:30:28 Pejunmapdit DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 5424 KB
437310 28/06/2018 20:22:34 cyb3 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 8528 KB
437306 28/06/2018 19:44:52 trananhprince DS - ebola GNU C++ Accepted 328 ms 29264 KB
437301 28/06/2018 19:30:04 thiend17pm03_dhtdm DS - ebola GNU C++11 Accepted 312 ms 8432 KB
437298 28/06/2018 19:21:28 thiend17pm03_dhtdm DS - ebola GNU C++11 Accepted 781 ms 9192 KB
437281 28/06/2018 16:55:14 chinhhi DS - ebola GNU C++11 Accepted 312 ms 8416 KB
437159 28/06/2018 09:05:48 hellogintama DS - ebola GNU C++11 Accepted 343 ms 70780 KB
436614 25/06/2018 17:46:43 mk DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 30460 KB
436337 24/06/2018 17:10:04 huy9a1 DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 4060 KB
436315 24/06/2018 15:46:42 lucdaoquanh DS - ebola GNU C++ Accepted 640 ms 3204 KB
436114 23/06/2018 19:37:24 xuanvuong DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 74664 KB
435940 22/06/2018 19:41:59 BuiTriDung DS - ebola GNU C++ Accepted 625 ms 12628 KB
434439 19/06/2018 14:44:48 rangnokapk DS - ebola GNU C++ Accepted 296 ms 8332 KB
434407 19/06/2018 10:44:31 Gib5102 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 10552 KB
433980 17/06/2018 09:11:55 minhthu20201 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 2876 KB
433707 16/06/2018 00:16:27 phuckg2002 DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 7916 KB
433599 15/06/2018 01:33:54 iostream DS - ebola GNU C++11 Accepted 609 ms 9568 KB
432585 13/06/2018 22:15:19 vietthanh DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 12900 KB
432114 11/06/2018 08:49:30 luongbn DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8760 KB
431986 10/06/2018 12:58:57 hieu DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 2760 KB
431776 09/06/2018 12:18:00 luongbn DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8764 KB
431695 08/06/2018 23:00:19 MonsterTTRR_6a3_2006 DS - ebola GNU C++11 Accepted 968 ms 10516 KB
430456 04/06/2018 18:35:09 NTUThananhthien DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3504 KB
428049 29/05/2018 10:05:05 munarmy DS - ebola GNU C++ Accepted 812 ms 9060 KB
427356 26/05/2018 10:39:13 thaibabao DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 13012 KB
425892 19/05/2018 20:26:59 tuancanhktpm DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 10372 KB
425613 17/05/2018 21:46:13 hien_jeony DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9268 KB
425568 17/05/2018 20:15:43 thamtudeptrai007 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 30360 KB
425373 16/05/2018 22:17:51 fake1 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 30088 KB
424185 11/05/2018 23:31:44 lethanhsonthd DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 14456 KB
422712 02/05/2018 03:47:57 viethuy99 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 9624 KB
422090 29/04/2018 13:24:56 thaitung_0410 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 14500 KB
421616 26/04/2018 23:27:33 MonsterTTRR_6a3_2006 DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 12648 KB
421195 25/04/2018 15:58:16 grenoregodlike DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 10728 KB
421109 25/04/2018 08:58:24 abcdef DS - ebola GNU C++11 Accepted 656 ms 8468 KB
420810 24/04/2018 01:54:31 duongtruong0011 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9060 KB
420702 23/04/2018 20:35:42 Nhokkz DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3960 KB
420327 22/04/2018 01:02:24 longtuansps DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 14560 KB
420220 21/04/2018 21:54:02 z7vahein7z DS - ebola GNU C++11 Accepted 156 ms 7916 KB
420144 21/04/2018 18:44:06 cucxinh2911 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8356 KB
420134 21/04/2018 17:34:21 cucxinh2911 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 14748 KB
420127 21/04/2018 17:19:07 cucle291101 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 14764 KB
420051 21/04/2018 15:25:24 habelle DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 3564 KB
419826 20/04/2018 21:11:19 nguu0123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 14500 KB
419245 18/04/2018 20:43:58 55555555 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 12952 KB
418969 17/04/2018 17:11:48 uf2as410 DS - ebola GNU C++11 Accepted 703 ms 14760 KB
416940 13/04/2018 10:34:55 theanhbr02 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7732 KB
416165 11/04/2018 22:06:23 ccccc DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 9256 KB
413997 06/04/2018 13:10:23 lengocphuc DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 9116 KB
413654 05/04/2018 15:36:47 chicken1996 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7404 KB
413580 05/04/2018 11:17:16 chicken1996 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8868 KB
413411 05/04/2018 00:00:30 theanhbr01 DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 6684 KB
412992 03/04/2018 22:11:28 davic_2001 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 10488 KB
412949 03/04/2018 21:18:02 vinhntndu DS - ebola GNU C++11 Accepted 812 ms 9552 KB
412160 01/04/2018 22:12:38 __________ DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 9236 KB
411824 31/03/2018 21:30:44 trihien0102 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 35864 KB
411645 31/03/2018 14:47:02 khab1706592 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 7888 KB
411112 29/03/2018 22:05:50 cfcuong DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3460 KB
410280 28/03/2018 08:10:33 hung_brvt_t1 DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 8880 KB
410258 28/03/2018 07:29:47 neostheknight DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6236 KB
408678 24/03/2018 10:27:42 thienanh1999 DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 12188 KB
408676 24/03/2018 10:23:47 thienanh1999 DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 13632 KB
406972 20/03/2018 20:14:12 giangvu258 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8116 KB
406912 20/03/2018 16:58:39 huukhoa2608 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 10556 KB
406697 20/03/2018 09:24:01 linhbeo1210 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 9160 KB
405589 15/03/2018 21:35:11 thuho DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7844 KB
405338 15/03/2018 14:26:09 viethoang99 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 14800 KB
403316 13/03/2018 04:05:28 hungbmt1503 DS - ebola GNU C++ Accepted 984 ms 14520 KB
403139 12/03/2018 16:14:14 preyta DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 4000 KB
402909 12/03/2018 09:35:26 quyenmmai DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8244 KB
402905 12/03/2018 09:28:28 dinhthanhnga06 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8632 KB
402899 12/03/2018 09:08:34 nvq2309 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3720 KB
402640 11/03/2018 15:17:06 lecungtien DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 8724 KB
401306 06/03/2018 18:35:43 minhlam2102002 DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 9092 KB
401040 05/03/2018 16:21:00 Duongnguyen DS - ebola GNU C++ Accepted 812 ms 9064 KB
400807 04/03/2018 15:02:55 uf2as410 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 23200 KB
400331 02/03/2018 23:38:40 davic_2001 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 10964 KB
400330 02/03/2018 23:36:33 davic_2001 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 14476 KB
400165 02/03/2018 18:15:10 mrlihd DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 2568 KB
400106 02/03/2018 14:42:45 SPJ DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 10560 KB
399504 28/02/2018 22:57:51 kaitou1412 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 6260 KB
399442 28/02/2018 20:17:00 dungdq2002 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 6756 KB
399341 28/02/2018 10:59:36 dangkhoa_pascal DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3992 KB
399306 28/02/2018 05:53:51 bkav DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 12912 KB
398782 26/02/2018 05:04:30 bkav DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 14920 KB
398781 26/02/2018 05:03:56 bkav DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 12600 KB
398780 26/02/2018 05:03:06 bkav DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 12676 KB
398779 26/02/2018 05:01:39 bkav DS - ebola GNU C++11 Accepted 937 ms 14796 KB
398247 23/02/2018 17:13:45 NAKICTI DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9056 KB
397816 22/02/2018 08:23:15 Quân1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3604 KB
397814 22/02/2018 08:21:37 Tunga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3512 KB
397813 22/02/2018 08:21:13 Tunga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3512 KB
397811 22/02/2018 08:18:03 Tunga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 3512 KB
397652 21/02/2018 18:14:40 TranHoang DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 7816 KB
397445 20/02/2018 21:02:15 badaocm234 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 2788 KB
397003 18/02/2018 09:38:54 duonga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3164 KB
396853 16/02/2018 22:37:14 thanhhoang DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7400 KB
396301 13/02/2018 20:33:37 Tunga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3516 KB
396223 13/02/2018 11:04:34 lcnguyendang123 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 8828 KB
395997 12/02/2018 16:43:49 darkdragon02 DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8808 KB
395954 12/02/2018 13:47:56 vikhangcqt171 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7804 KB
394388 05/02/2018 16:37:14 manhh15 DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 9072 KB
393757 02/02/2018 19:32:58 tn902329 DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 8780 KB
393756 02/02/2018 19:31:08 tn902329 DS - ebola GNU C++11 Accepted 750 ms 8748 KB
393755 02/02/2018 19:28:07 tn902329 DS - ebola GNU C++11 Accepted 703 ms 9788 KB
393754 02/02/2018 19:26:35 tn902329 DS - ebola GNU C++11 Accepted 828 ms 9012 KB
392526 29/01/2018 21:48:18 pumpum4141 DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8884 KB
392428 29/01/2018 16:34:28 dark_knight152 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 9156 KB
392111 29/01/2018 07:42:04 darkplayer0211 DS - ebola GNU C++11 Accepted 250 ms 8648 KB
390160 24/01/2018 07:20:49 bleach_01 DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8888 KB
390159 24/01/2018 07:19:14 bleach_01 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 29980 KB
390111 23/01/2018 22:15:01 doduc2652002 DS - ebola GNU C++ Accepted 812 ms 9144 KB
390075 23/01/2018 19:16:28 saothuaduoc DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 15512 KB
388501 22/01/2018 14:34:45 dojhdfg6541564 DS - ebola GNU C++ Accepted 328 ms 8236 KB
388494 22/01/2018 14:10:42 ntn122 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 7976 KB
388490 22/01/2018 14:05:55 username DS - ebola GNU C++ Accepted 312 ms 8496 KB
388468 22/01/2018 13:10:53 SavarinJames DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 9128 KB
388466 22/01/2018 13:03:41 SavarinJames DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 8588 KB
388465 22/01/2018 13:03:17 SavarinJames DS - ebola GNU C++ Accepted 984 ms 8824 KB
388464 22/01/2018 13:02:51 SavarinJames DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 8316 KB
388353 22/01/2018 08:37:29 skt_huydinh DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 9204 KB
387950 20/01/2018 15:48:20 hoang DS - ebola GNU C++ Accepted 359 ms 9128 KB
387926 20/01/2018 15:00:40 parad DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 8632 KB
387102 18/01/2018 12:13:16 Adam_Kyle DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 7496 KB
387016 18/01/2018 01:01:23 huynhtuan17ti DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 7916 KB
387015 18/01/2018 00:59:41 huynhtuan17ti DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 7596 KB
387014 18/01/2018 00:51:44 huynhtuan17ti DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 7596 KB
385146 12/01/2018 22:23:13 gonproro123 DS - ebola GNU C++ Accepted 828 ms 12868 KB
381814 05/01/2018 13:17:52 hongquan_no1 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 5708 KB
381752 05/01/2018 08:51:13 tuanhbt133 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 6896 KB
381247 03/01/2018 09:32:52 codera3k48 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7872 KB
381170 03/01/2018 08:26:20 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 14520 KB
381149 03/01/2018 07:54:20 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 14316 KB
380552 01/01/2018 22:56:43 boykhang DS - ebola GNU C++11 Accepted 296 ms 13852 KB
380142 01/01/2018 21:18:45 vudet11 DS - ebola GNU C++ Accepted 296 ms 8632 KB
380132 01/01/2018 20:48:57 FujiVN DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 8108 KB
380131 01/01/2018 20:48:26 FujiVN DS - ebola GNU C++ Accepted 1000 ms 9120 KB
379335 30/12/2017 16:37:50 boykhang DS - ebola GNU C++ Accepted 812 ms 42372 KB
378933 29/12/2017 14:24:19 Phandat16 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6776 KB
378155 27/12/2017 15:47:58 luxabu DS - ebola GNU C++11 Accepted 875 ms 5388 KB
378150 27/12/2017 15:36:14 luxabu DS - ebola GNU C++11 Accepted 812 ms 5736 KB
377594 25/12/2017 20:29:40 luxabu DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 6320 KB
377591 25/12/2017 20:28:31 luxabu DS - ebola GNU C++11 Accepted 750 ms 6304 KB
376185 18/12/2017 10:23:21 NautilusX DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 12472 KB
374783 14/12/2017 09:21:22 123B DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 6468 KB
373691 10/12/2017 13:15:28 hut_phamquochuy DS - ebola GNU C++11 Accepted 671 ms 36184 KB
373661 10/12/2017 10:24:00 phuongthao2001 DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9112 KB
373559 09/12/2017 22:39:12 hut_phamquochuy DS - ebola GNU C++11 Accepted 765 ms 36060 KB
373553 09/12/2017 22:28:24 hut_phamquochuy DS - ebola GNU C++11 Accepted 734 ms 36564 KB
371795 04/12/2017 19:48:14 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7580 KB
371781 04/12/2017 19:29:49 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7276 KB
371780 04/12/2017 19:29:14 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 8584 KB
371762 04/12/2017 18:40:08 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 7016 KB
371469 04/12/2017 10:35:20 matma DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 29656 KB
370939 03/12/2017 17:47:40 hut_phamquochuy DS - ebola GNU C++11 Accepted 781 ms 36524 KB
370933 03/12/2017 17:43:52 hut_phamquochuy DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 36908 KB
370583 02/12/2017 21:10:43 NMPACM DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 34544 KB
370529 02/12/2017 16:49:31 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 9784 KB
369846 01/12/2017 10:07:13 hieu22012001 DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 9112 KB
369844 01/12/2017 10:04:58 tanhai1703 DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 9120 KB
369834 01/12/2017 09:57:29 hieu22012001 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9112 KB
369823 01/12/2017 09:51:20 hieu22012001 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8848 KB
369573 30/11/2017 20:53:13 vuthithuhuong DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 14340 KB
369541 30/11/2017 19:52:02 trainolp2017 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 19504 KB
369458 30/11/2017 16:30:44 tragiangHMH DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 29556 KB
369450 30/11/2017 16:14:58 hieu22012001 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 8196 KB
369446 30/11/2017 16:13:38 mydeptrainhathemattroi DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 8192 KB
369439 30/11/2017 16:06:22 hung01 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 30268 KB
369426 30/11/2017 15:55:31 congson123 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 32392 KB
369424 30/11/2017 15:53:17 congson123 DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 34172 KB
369415 30/11/2017 15:46:29 hotuanhung DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 29556 KB
369400 30/11/2017 15:34:00 vuhongson DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9120 KB
369398 30/11/2017 15:32:57 vuhongson DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8852 KB
369397 30/11/2017 15:32:06 vuhongson DS - ebola GNU C++ Accepted 1000 ms 9896 KB
369391 30/11/2017 15:30:33 hotuanhung DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8196 KB
369380 30/11/2017 15:26:34 vhoang DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 14176 KB
369354 30/11/2017 15:03:10 minhys DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 29288 KB
369343 30/11/2017 14:48:48 hotuanhung DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 36896 KB
369341 30/11/2017 14:45:44 minhys DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8196 KB
369337 30/11/2017 14:42:27 vhoang DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 14176 KB
369319 30/11/2017 14:28:56 duongtc1 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 29292 KB
368139 28/11/2017 10:16:21 namtao97 DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 8136 KB
366847 27/11/2017 11:51:21 chaugiang_97 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 29572 KB
366825 27/11/2017 10:36:42 duongtc1 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 29312 KB
366822 27/11/2017 10:34:01 hotuanhung DS - ebola GNU C++ Accepted 765 ms 43892 KB
365839 25/11/2017 08:47:22 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 6932 KB
365838 25/11/2017 08:45:54 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 6932 KB
365570 24/11/2017 20:02:35 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 6900 KB
365567 24/11/2017 19:55:56 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7168 KB
365566 24/11/2017 19:55:27 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 6904 KB
365563 24/11/2017 19:51:35 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 6904 KB
365562 24/11/2017 19:48:04 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 6904 KB
365554 24/11/2017 19:22:01 dotuansondn DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 7648 KB
365456 24/11/2017 15:32:58 Hieu_sqtt DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 28660 KB
365213 24/11/2017 11:08:54 long_thathu DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 6272 KB
365182 24/11/2017 09:52:27 kanjiake DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8968 KB
365177 24/11/2017 09:32:18 vuhongson DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8636 KB
363698 21/11/2017 16:15:11 Minatokaze DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 29944 KB
363545 21/11/2017 11:06:20 Minatokaze DS - ebola GNU C++ Accepted 765 ms 29952 KB
359382 13/11/2017 22:59:22 thanhpromu DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 28940 KB
359377 13/11/2017 22:56:06 thanhpromu DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 32832 KB
357675 11/11/2017 15:22:25 minh3chap DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 14544 KB
357057 10/11/2017 15:50:43 freepascal DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6980 KB
356771 10/11/2017 10:05:31 hieunv1996 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7604 KB
350178 01/11/2017 15:30:48 taikhoan1 DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 35756 KB
349139 31/10/2017 08:53:53 hagyhang DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8952 KB
347051 28/10/2017 12:14:48 thinhngo224 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 4864 KB
344275 24/10/2017 22:04:00 lotac DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 13128 KB
343537 23/10/2017 23:09:47 MinhDang DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 35528 KB
342730 22/10/2017 21:17:45 richardannowit DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 6904 KB
341717 21/10/2017 11:01:57 hoan2k1 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 30272 KB
341589 21/10/2017 10:16:05 Reborn DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 30256 KB
341568 21/10/2017 09:58:38 phuchoahodo DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 44160 KB
341561 21/10/2017 09:49:35 yhuynh DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 30204 KB
339897 19/10/2017 08:25:10 congthangk36d DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 6952 KB
339185 17/10/2017 22:32:32 thanhchuongitc DS - ebola GNU C++11 Accepted 671 ms 67748 KB
339120 17/10/2017 21:48:37 EFFORTS DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 14592 KB
339111 17/10/2017 21:44:52 ititorit DS - ebola GNU C++11 Accepted 687 ms 14680 KB
338950 17/10/2017 20:10:02 lamvission45 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 6532 KB
335430 13/10/2017 10:35:37 anh76qn DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 10956 KB
335428 13/10/2017 10:33:20 anh76qn DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 7844 KB
334793 12/10/2017 15:51:51 trungtt123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 781 ms 14636 KB
334567 12/10/2017 10:48:41 bachtam2001 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7648 KB
334565 12/10/2017 10:44:43 bachtam2001 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7908 KB
334484 12/10/2017 08:32:42 caovantheanh DS - ebola GNU C++11 Accepted 796 ms 22536 KB
334258 11/10/2017 21:40:09 manhhungking DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7544 KB
332748 09/10/2017 20:29:22 vophuanpig DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 8020 KB
332743 09/10/2017 20:26:20 vophuanpig DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 8020 KB
332739 09/10/2017 20:25:24 vophuanpig DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 8020 KB
332738 09/10/2017 20:25:02 vophuanpig DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 5964 KB
332736 09/10/2017 20:24:35 vophuanpig DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 8020 KB
332735 09/10/2017 20:23:45 vophuanpig DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 7988 KB
332240 09/10/2017 02:14:57 dungzudd231001 DS - ebola GNU C++11 Accepted 671 ms 9096 KB
330322 06/10/2017 21:22:04 Master_01 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9028 KB
329808 06/10/2017 10:37:31 promxxm DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7124 KB
329676 05/10/2017 23:29:45 huudatwn1q DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 7264 KB
329104 04/10/2017 21:14:09 masterv DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9564 KB
327117 01/10/2017 21:58:41 linhbeo1210 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 7500 KB
326610 01/10/2017 12:23:52 phamngochoat30 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6596 KB
323821 27/09/2017 17:03:09 nhpntz0t DS - ebola GNU C++11 Accepted 671 ms 9136 KB
323311 26/09/2017 16:21:22 NTTrung3112 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6512 KB
323269 26/09/2017 15:01:14 pandazt1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 7080 KB
320510 21/09/2017 15:14:41 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 7700 KB
320508 21/09/2017 15:13:18 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7700 KB
320496 21/09/2017 14:48:37 khoinguyentdmu DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8980 KB
320471 21/09/2017 10:58:36 hiruma2001 DS - ebola GNU C++11 Accepted 765 ms 9252 KB
320117 20/09/2017 20:39:19 uongnuocbangmom DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8904 KB
320084 20/09/2017 19:38:52 Shyn DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8896 KB
319868 20/09/2017 08:20:12 coderkcdhv DS - ebola GNU C++11 Accepted 796 ms 36020 KB
319864 20/09/2017 08:13:32 coderkcdhv DS - ebola GNU C++11 Accepted 812 ms 36020 KB
319789 19/09/2017 23:20:51 cuongasd52 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8244 KB
319426 19/09/2017 15:15:53 haiphong DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 6440 KB
319119 18/09/2017 21:06:38 Dodomin DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8912 KB
318710 17/09/2017 21:44:07 sonnguyen0612 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 6504 KB
318575 17/09/2017 16:12:28 darkboom DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 9976 KB
318573 17/09/2017 16:10:43 darkboom DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 9800 KB
318564 17/09/2017 16:02:28 Raito DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7336 KB
318518 17/09/2017 15:17:29 Raito DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 9348 KB
318088 16/09/2017 18:26:19 pascal130600 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6180 KB
317924 16/09/2017 13:52:59 thanhdatna1996 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8216 KB
317183 14/09/2017 21:41:06 datbeohbbh DS - ebola GNU C++11 Accepted 796 ms 14936 KB
316883 14/09/2017 08:54:38 NPL DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 9576 KB
316755 14/09/2017 01:38:51 tayduasieucuong DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 7212 KB
316590 13/09/2017 20:40:42 fcpnh DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 4948 KB
316588 13/09/2017 20:36:44 hoangphuc12510 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 16984 KB
315053 10/09/2017 17:12:00 nguyenducthai1312 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8888 KB
315039 10/09/2017 16:04:17 fromzerotomaster DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8876 KB
313235 05/09/2017 20:14:10 truongntt DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8876 KB
313233 05/09/2017 20:12:22 truongntt DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 29976 KB
313229 05/09/2017 20:02:10 truongntt DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8216 KB
313227 05/09/2017 20:01:33 truongntt DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 29976 KB
313214 05/09/2017 19:21:02 myfriend1102vn DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8232 KB
313208 05/09/2017 18:54:25 truongtt DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 15712 KB
313205 05/09/2017 18:51:57 truongtt DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 16008 KB
312788 04/09/2017 12:39:46 songlahyvong DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7976 KB
312768 04/09/2017 12:05:13 songlahyvong DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 8244 KB
312762 04/09/2017 11:50:49 songlahyvong DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 8244 KB
311867 02/09/2017 10:42:01 tronghk14 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7976 KB
311818 01/09/2017 23:58:15 tuan DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 6932 KB
311600 01/09/2017 14:12:21 truongtt DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 14252 KB
311588 01/09/2017 13:41:05 truongtt DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 3512 KB
310107 28/08/2017 15:13:24 phbhan DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7328 KB
309013 25/08/2017 15:24:03 toilati123vn DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8824 KB
309009 25/08/2017 15:10:10 toilati123vn DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8820 KB
306471 18/08/2017 16:02:05 skydriver001 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8812 KB
304788 15/08/2017 10:07:34 vhoang DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8808 KB
304770 15/08/2017 09:40:40 vuhongson DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8624 KB
304756 15/08/2017 09:11:29 hotuanhung DS - ebola GNU C++ Accepted 828 ms 36860 KB
304753 15/08/2017 09:07:16 duongtc1 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8224 KB
304591 14/08/2017 15:58:45 syaoran_5893 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 15308 KB
304292 13/08/2017 17:50:08 luongngocminh DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 6840 KB
303789 12/08/2017 12:13:30 bleu_rose DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 14564 KB
301950 07/08/2017 21:06:54 hahpuc DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12688 KB
301394 05/08/2017 20:36:53 vhoang DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7616 KB
301391 05/08/2017 20:34:53 vhoang DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8896 KB
301021 04/08/2017 15:16:46 khanhkg2016 DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 8984 KB
300902 03/08/2017 22:27:34 tqhuy2502 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12648 KB
300667 02/08/2017 20:46:23 dasea DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7284 KB
300395 01/08/2017 21:43:51 rika_rika23 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 4428 KB
300220 31/07/2017 15:48:20 thienbaotb DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 7184 KB
298441 24/07/2017 17:43:24 Ledacthuong2210 DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 8060 KB
298330 24/07/2017 09:11:10 dvn11th DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 6956 KB
298306 24/07/2017 08:09:36 frostpixel DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 6956 KB
297433 21/07/2017 01:33:57 okeomachnha DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 7572 KB
296502 18/07/2017 16:55:53 logn145236 DS - ebola GNU C++11 Accepted 828 ms 36292 KB
296478 18/07/2017 13:52:03 thienlong DS - ebola GNU C++11 Accepted 703 ms 9868 KB
296428 18/07/2017 09:31:43 thanhthuy4u DS - ebola GNU C++11 Accepted 843 ms 61284 KB
296395 18/07/2017 02:05:39 thanhthuy4u DS - ebola GNU C++11 Accepted 843 ms 61292 KB
294025 10/07/2017 15:26:33 dasea DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 6048 KB
293997 10/07/2017 14:28:36 dasea DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 7000 KB
293479 08/07/2017 08:26:25 le_doan_phu DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 9840 KB
291416 28/06/2017 10:19:13 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 6684 KB
291415 28/06/2017 10:18:54 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 6644 KB
291413 28/06/2017 10:16:51 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 6708 KB
291410 28/06/2017 10:04:12 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 9256 KB
290961 26/06/2017 11:20:43 dangquangthang0001 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8876 KB
290198 23/06/2017 12:37:06 thai141212 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 10568 KB
289853 22/06/2017 11:39:23 chuakipdatten DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 7568 KB
289275 19/06/2017 22:18:10 hanhhuyenit1619 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8824 KB
288981 18/06/2017 22:19:10 hanhhuyenit1619 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7520 KB
288846 18/06/2017 09:23:38 ducthang9122001 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 8752 KB
288464 16/06/2017 18:03:16 omega1100100 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 9388 KB
288463 16/06/2017 17:57:01 omega1100100 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 9388 KB
288457 16/06/2017 17:01:30 hoanmalai DS - ebola GNU C++ Accepted 765 ms 14640 KB
287858 14/06/2017 14:33:09 dungzudd231001 DS - ebola GNU C++11 Accepted 750 ms 8840 KB
286438 09/06/2017 11:21:14 bachhuyhung20102001 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8844 KB
286298 08/06/2017 22:56:26 minhnguyentrannhat DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 8848 KB
286046 07/06/2017 22:57:53 hakieuanh DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8840 KB
286034 07/06/2017 22:33:30 Mirai128 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8840 KB
286003 07/06/2017 21:24:37 MakmarGod DS - ebola GNU C++11 Accepted 750 ms 8828 KB
286002 07/06/2017 21:22:45 MakmarGod DS - ebola GNU C++11 Accepted 734 ms 8828 KB
285916 07/06/2017 12:07:00 hocattuongltv DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 28052 KB
285806 06/06/2017 22:10:45 laducquan DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8816 KB
284329 31/05/2017 01:24:11 minhtienst135 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7124 KB
284328 31/05/2017 01:20:37 minhtienst135 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 4084 KB
284327 31/05/2017 01:12:40 minhtienst135 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 6792 KB
284326 31/05/2017 01:04:49 minhtienst135 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 6424 KB
284159 30/05/2017 10:06:51 phuonganh1012 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7296 KB
284158 30/05/2017 10:05:49 phuonganh1012 DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8832 KB
284157 30/05/2017 10:02:34 huuhieu2k DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 9148 KB
283742 28/05/2017 11:05:29 nkt95bg DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 9220 KB
283615 27/05/2017 10:31:42 nkt95bg DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 9216 KB
283279 25/05/2017 17:26:55 HUT_Bamboo DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 54244 KB
282687 23/05/2017 20:00:41 MINHKHANG DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 8832 KB
282685 23/05/2017 19:53:54 MINHKHANG DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 8832 KB
281720 20/05/2017 13:46:35 omega1100100 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7540 KB
281719 20/05/2017 13:43:00 omega1100100 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7304 KB
281631 19/05/2017 22:37:49 nguyenkhoa0721 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8920 KB
279613 16/05/2017 00:51:04 ititorit DS - ebola GNU C++11 Accepted 890 ms 9148 KB
279470 15/05/2017 16:02:28 qqq DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 9660 KB
279364 15/05/2017 11:08:18 tranthanhhai DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 13024 KB
277709 12/05/2017 12:04:44 khanhkg2016 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 11544 KB
277708 12/05/2017 12:04:09 khanhkg2016 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 11572 KB
277579 11/05/2017 18:22:56 Binhankg123 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 6980 KB
277349 11/05/2017 10:14:50 yutaka2k DS - ebola GNU C++11 Accepted 203 ms 12656 KB
276066 06/05/2017 23:13:05 min3012001 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9136 KB
276023 06/05/2017 21:53:43 pwonjgit DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 4936 KB
273989 26/04/2017 18:24:17 vdn1999bxvp DS - ebola GNU C++11 Accepted 750 ms 8836 KB
272654 21/04/2017 23:26:19 hereiam DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
272653 21/04/2017 23:24:57 hereiam DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
272650 21/04/2017 22:56:53 casaumayman DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
272648 21/04/2017 22:50:48 casaumayman DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 3292 KB
271912 19/04/2017 03:00:10 anhxtanhwp DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8896 KB
270812 15/04/2017 01:25:30 hut_luan DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 2944 KB
270752 14/04/2017 22:18:24 hereiam DS - ebola GNU C++ Accepted 140 ms 3092 KB
270664 14/04/2017 16:40:37 casaumayman DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 3328 KB
270119 12/04/2017 04:07:21 phamminhtuan DS - ebola GNU C++ Accepted 765 ms 14232 KB
269679 11/04/2017 00:21:14 peppie DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 12696 KB
269234 09/04/2017 10:28:53 hatuank97lhp DS - ebola GNU C++ Accepted 765 ms 13992 KB
268842 08/04/2017 00:57:33 hereiam DS - ebola GNU C++ Accepted 140 ms 3056 KB
268750 07/04/2017 22:17:44 Raito DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7856 KB
268714 07/04/2017 21:49:59 hereiam DS - ebola GNU C++ Accepted 140 ms 2668 KB
268184 06/04/2017 20:03:35 casaumayman DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 14168 KB
268183 06/04/2017 20:01:43 hut_luan DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 14168 KB
268182 06/04/2017 20:01:37 tansang DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 6624 KB
268125 06/04/2017 19:26:16 hereiam DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 12704 KB
268118 06/04/2017 19:10:45 hut_Phieu DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7552 KB
268116 06/04/2017 19:10:32 hut_luan DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12304 KB
268115 06/04/2017 19:10:11 hutphuoc DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 12824 KB
268114 06/04/2017 19:09:06 hut_Phieu DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9092 KB
268113 06/04/2017 19:08:24 hutphuoc DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 14776 KB
268111 06/04/2017 19:07:27 hut_luan DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12616 KB
268110 06/04/2017 19:06:41 hut_nguyenquynhattu DS - ebola GNU C++11 Accepted 734 ms 8924 KB
268109 06/04/2017 19:06:25 hut_luan DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 14164 KB
268088 06/04/2017 18:10:04 hut_Phieu DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7172 KB
267968 06/04/2017 14:15:42 Phingubò DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7564 KB
267966 06/04/2017 14:15:18 Phingubò DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 7304 KB
267965 06/04/2017 14:14:55 Phingubò DS - ebola GNU C++ Accepted 796 ms 9108 KB
267964 06/04/2017 14:12:45 cyan DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7832 KB
267798 06/04/2017 01:41:18 Raito DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7852 KB
267796 06/04/2017 01:40:26 Raito DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8856 KB
267792 06/04/2017 01:38:54 Raito DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9196 KB
267147 04/04/2017 21:10:01 dat123 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12240 KB
265148 30/03/2017 16:21:23 Hữu_Đăng DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 4408 KB
263924 27/03/2017 16:45:42 raitoyagami DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 14740 KB
262706 24/03/2017 10:38:49 nkduc DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 9000 KB
259527 17/03/2017 18:30:14 doituyentin DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12676 KB
259360 17/03/2017 11:59:34 namnguyen123 DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 12612 KB
258236 14/03/2017 21:48:47 flightlessbird DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 14112 KB
258052 14/03/2017 12:13:30 hoasentrangcm DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 4052 KB
257397 12/03/2017 18:49:46 leesin DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 21636 KB
257070 12/03/2017 00:28:27 duyvtvp1919 DS - ebola GNU C++ Accepted 625 ms 8896 KB
256071 08/03/2017 21:54:14 Hữu_Đăng DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 21636 KB
255598 07/03/2017 18:46:17 Winder DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 21636 KB
255597 07/03/2017 18:45:08 Winder DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 22512 KB
255589 07/03/2017 18:08:52 Winder DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 29848 KB
253950 02/03/2017 21:50:46 phan DS - ebola GNU C++ Accepted 609 ms 8792 KB
253947 02/03/2017 21:45:48 phan DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 9056 KB
253831 02/03/2017 14:52:18 vphuong214 DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 9044 KB
253772 02/03/2017 07:14:32 thuylinh253 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7132 KB
251521 23/02/2017 22:04:13 anhtu1197 DS - ebola GNU C++ Accepted 750 ms 14416 KB
251210 22/02/2017 21:36:23 nganhvu DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9108 KB
250604 20/02/2017 23:44:26 TQT DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 7564 KB
249165 19/02/2017 15:12:14 thang113456 DS - ebola GNU C++11 Accepted 703 ms 8484 KB
248754 18/02/2017 16:10:09 hoainam DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 9484 KB
248743 18/02/2017 16:04:44 anhtuyen DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 16828 KB
247953 16/02/2017 18:25:38 ngophuthinh DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 16800 KB
247474 15/02/2017 12:00:03 ngonhutduy DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 11176 KB
246954 13/02/2017 16:16:19 vokhanhan25 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 11944 KB
246953 13/02/2017 16:16:07 tmvtri123 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 11184 KB
246947 13/02/2017 16:12:04 cmtanphat DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 11100 KB
246469 12/02/2017 12:14:30 tqb2001 DS - ebola GNU C++11 Accepted 703 ms 9088 KB
245872 10/02/2017 15:46:18 thanhcm DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 4028 KB
245156 07/02/2017 16:38:11 trungbmt DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 8792 KB
245132 07/02/2017 16:14:44 wowowow DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7180 KB
245120 07/02/2017 16:02:22 trungbmt DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 74248 KB
245117 07/02/2017 16:00:12 trungbmt DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 72224 KB
245013 07/02/2017 00:49:24 izac2001 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 7832 KB
245007 06/02/2017 23:44:22 manhhungbmt DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7832 KB
244295 03/02/2017 08:19:13 addwade DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 7136 KB
244261 02/02/2017 22:28:42 nguyentrungthanh DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 7136 KB
243780 30/01/2017 20:23:19 tranquockhanh DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 8456 KB
242839 24/01/2017 14:45:10 dacthai2807 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 8152 KB
242380 20/01/2017 22:45:34 SlothSe7en DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 4428 KB
242088 19/01/2017 00:02:14 linhlrx DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 7932 KB
239878 10/01/2017 21:38:35 mansblacks DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 8532 KB
239031 07/01/2017 22:07:30 damsanchv DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12652 KB
238365 05/01/2017 14:56:20 ARSENAL1886 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7812 KB
237491 02/01/2017 17:44:37 colucbuon222 DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 8060 KB
237247 01/01/2017 20:30:10 h_ntu01 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 4968 KB
237244 01/01/2017 20:03:34 h_ntu01 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 6468 KB
236948 31/12/2016 10:03:21 Demo2000 DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 7296 KB
236140 27/12/2016 22:25:13 awatjkim DS - ebola GNU C++ Accepted 859 ms 7288 KB
234229 23/12/2016 12:35:20 protopro03 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 5176 KB
234228 23/12/2016 12:22:26 protopro03 DS - ebola GNU C++ Accepted 890 ms 9108 KB
232546 15/12/2016 13:18:16 pipipham DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 8652 KB
231342 11/12/2016 13:08:00 thanhday132 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 74028 KB
231341 11/12/2016 13:07:23 thanhday132 DS - ebola GNU C++ Accepted 781 ms 71976 KB
229285 05/12/2016 23:33:08 khakha2706 DS - ebola GNU C++11 Accepted 734 ms 38016 KB
226766 29/11/2016 20:04:40 toanh DS - ebola GNU C++11 Accepted 703 ms 12116 KB
226702 29/11/2016 18:40:20 thanga2pbc DS - ebola GNU C++11 Accepted 687 ms 9140 KB
223903 25/11/2016 02:18:06 o0985950397 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7600 KB
222760 23/11/2016 13:43:31 thuong1928 DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7620 KB
222550 22/11/2016 22:38:22 qtuan140101 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 36348 KB
220935 20/11/2016 14:29:44 qtuan140101 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 7340 KB
220868 20/11/2016 11:29:14 baotuanvn DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7884 KB
220406 19/11/2016 15:04:11 baotuanvn DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 7616 KB
220304 19/11/2016 10:41:09 sjk DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9156 KB
220295 19/11/2016 10:18:45 Candy DS - ebola GNU C++11 Accepted 796 ms 70872 KB
212711 07/11/2016 20:09:27 Bội DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 12508 KB
212147 06/11/2016 21:32:37 trainer1234 DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 2848 KB
210933 04/11/2016 19:07:32 TCUCGiang DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 5676 KB
208931 01/11/2016 20:21:30 phamvankhanh1516 DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 4364 KB
208925 01/11/2016 20:20:06 phamvankhanh1516 DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 5680 KB
207762 30/10/2016 18:08:44 tranleduy1233 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 17724 KB
207524 29/10/2016 22:56:58 noatall2404 DS - ebola GNU C++ Accepted 687 ms 9120 KB
205309 26/10/2016 22:19:47 drink_pepsi DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 14212 KB
204397 25/10/2016 18:13:50 awatjkim DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 6372 KB
203993 24/10/2016 22:14:34 bjnjucun DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 18964 KB
203975 24/10/2016 22:01:13 Nasukek20 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 31352 KB
201483 22/10/2016 12:16:24 SunnyAUG DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 31200 KB
198303 18/10/2016 00:11:41 tu3297 DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 11944 KB
197795 17/10/2016 15:52:21 thangnd DS - ebola GNU C++ Accepted 187 ms 7136 KB
197762 17/10/2016 15:23:36 thangnd DS - ebola GNU C++ Accepted 703 ms 8928 KB
197572 16/10/2016 23:26:45 tmanh17 DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 6880 KB
197482 16/10/2016 21:15:51 caohieu04 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 8784 KB
197326 16/10/2016 17:45:11 phungvitrung DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 25348 KB
197303 16/10/2016 16:36:54 taycuong DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 8448 KB
196877 15/10/2016 15:46:13 nguyensieuv DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 16860 KB
194960 12/10/2016 21:09:05 phamvankhanh1516 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 5788 KB
194373 12/10/2016 08:46:17 hungdhv97 DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 4496 KB
194366 12/10/2016 08:10:52 wInD_MtA DS - ebola GNU C++ Accepted 171 ms 4780 KB
194364 12/10/2016 08:06:45 wInD_MtA DS - ebola GNU C++ Accepted 156 ms 4636 KB
194282 11/10/2016 23:14:00 icon97 DS - ebola GNU C++11 Accepted 921 ms 8532 KB
194267 11/10/2016 22:57:18 cincout DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 8436 KB
194235 11/10/2016 22:12:24 tranhuutri DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 8828 KB
194224 11/10/2016 22:00:34 linh_ttam DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 8532 KB
191506 10/10/2016 10:50:59 trongtai37 DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 18304 KB
190504 09/10/2016 18:39:28 minhtienst135 DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 6312 KB
189085 06/10/2016 20:15:10 kieuquocdat123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 312 ms 12660 KB
187849 04/10/2016 20:45:01 ak3 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 8156 KB
187530 04/10/2016 11:12:00 manhhieu DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 18504 KB
187442 04/10/2016 07:54:43 hoanqq123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 8152 KB
186941 03/10/2016 11:17:56 duahaucc DS - ebola Free Pascal Accepted 312 ms 34192 KB
184732 29/09/2016 16:16:30 n0th1ng DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 8148 KB
184317 28/09/2016 23:26:12 namlunoy DS - ebola GNU C++11 Accepted 265 ms 14552 KB
183732 27/09/2016 21:54:01 wInD_MtA DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 5540 KB
182838 26/09/2016 19:37:10 phuong_uit DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 8384 KB
182616 26/09/2016 13:43:53 datdi DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 8120 KB
180654 22/09/2016 13:29:00 nguyenson99 DS - ebola GNU C++ Accepted 218 ms 5596 KB
179983 21/09/2016 10:29:13 Purifier DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 7924 KB
179923 21/09/2016 08:39:11 lehuyhoang050401 DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7656 KB
179375 20/09/2016 10:53:11 jackichul DS - ebola GNU C++ Accepted 968 ms 11504 KB
179283 20/09/2016 08:31:22 leducthinh0409 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 8196 KB
179270 20/09/2016 08:13:49 letuannghia194 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 7920 KB
179196 19/09/2016 22:56:19 dahaodl DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 8160 KB
179163 19/09/2016 22:16:34 letuannghia194 DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7656 KB
178919 19/09/2016 14:00:00 bachnxepu DS - ebola GNU C++ Accepted 343 ms 8440 KB
178234 17/09/2016 21:51:47 minhem1231 DS - ebola GNU C++ Accepted 406 ms 73320 KB
176224 14/09/2016 14:34:23 dqhungdl DS - ebola GNU C++ Accepted 406 ms 8564 KB
174650 12/09/2016 21:40:39 ariesgemini DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 6868 KB
174645 12/09/2016 21:38:57 ariesgemini DS - ebola Free Pascal Accepted 312 ms 5632 KB
174365 12/09/2016 16:15:03 thumieu88 DS - ebola GNU C++ Accepted 375 ms 8524 KB
174299 12/09/2016 15:20:01 phamduy DS - ebola Free Pascal Accepted 281 ms 5144 KB
173628 11/09/2016 14:09:50 hoangducsmagic DS - ebola Free Pascal Accepted 296 ms 19204 KB
173626 11/09/2016 14:08:53 hoangducsmagic DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 16780 KB
173513 11/09/2016 08:43:03 datdi DS - ebola GNU C++ Accepted 453 ms 13940 KB
172720 10/09/2016 04:28:33 hut_luan DS - ebola GNU C++ Accepted 328 ms 8620 KB
172719 10/09/2016 04:27:07 hut_luan DS - ebola GNU C++ Accepted 421 ms 14056 KB
171632 08/09/2016 13:11:10 PegaStellar DS - ebola Free Pascal Accepted 281 ms 16804 KB
171497 08/09/2016 00:33:30 NgaoMta4596 DS - ebola GNU C++ Accepted 406 ms 21332 KB
171273 07/09/2016 14:59:56 hutphuoc DS - ebola GNU C++ Accepted 375 ms 13792 KB
171264 07/09/2016 14:37:19 hutphuoc DS - ebola GNU C++ Accepted 468 ms 73304 KB
170696 06/09/2016 10:40:04 nbphong DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 10072 KB
170638 06/09/2016 00:28:04 gaovangbn DS - ebola Free Pascal Accepted 359 ms 33760 KB
170497 05/09/2016 21:03:39 thanhquang DS - ebola GNU C++ Accepted 609 ms 73304 KB
170252 05/09/2016 12:32:36 hoang_95125 DS - ebola GNU C++11 Accepted 578 ms 13872 KB
168660 03/09/2016 12:49:54 ktvn100 DS - ebola GNU C++11 Accepted 500 ms 8488 KB
167747 31/08/2016 14:27:34 3lovephuong3 DS - ebola GNU C++ Accepted 437 ms 34652 KB
167293 29/08/2016 23:29:28 4everkaka DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7600 KB
167290 29/08/2016 23:04:17 VoHT DS - ebola GNU C++ Accepted 296 ms 7092 KB
166536 28/08/2016 09:37:25 dqhn123 DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7720 KB
165059 23/08/2016 23:07:53 Amateur DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 7868 KB
165057 23/08/2016 23:07:08 Amateur DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 7868 KB
165035 23/08/2016 22:47:52 Amateur DS - ebola GNU C++ Accepted 984 ms 8460 KB
164706 23/08/2016 12:52:57 thanhanttth DS - ebola GNU C++ Accepted 921 ms 8532 KB
164328 22/08/2016 15:08:27 zxc DS - ebola GNU C++ Accepted 968 ms 8524 KB
163959 20/08/2016 22:21:58 haithanh_hmd DS - ebola GNU C++ Accepted 953 ms 8520 KB
163407 18/08/2016 20:01:36 thang016666 DS - ebola GNU C++ Accepted 250 ms 8128 KB
163339 18/08/2016 16:11:43 datbeohbbh DS - ebola GNU C++11 Accepted 406 ms 12460 KB
163088 17/08/2016 16:32:15 thang016666 DS - ebola GNU C++ Accepted 234 ms 8136 KB
162833 16/08/2016 21:09:11 thang016666 DS - ebola GNU C++ Accepted 421 ms 8452 KB
162652 16/08/2016 11:29:38 lvdo92 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 6496 KB
161901 14/08/2016 11:35:30 lamnguyen DS - ebola GNU C++ Accepted 375 ms 13764 KB
161823 13/08/2016 23:16:33 thaiuit DS - ebola GNU C++11 Accepted 390 ms 13568 KB
160796 11/08/2016 12:08:46 ACM2015 DS - ebola GNU C++ Accepted 296 ms 7940 KB
160794 11/08/2016 12:07:22 ACM2015 DS - ebola GNU C++ Accepted 296 ms 7932 KB
160625 10/08/2016 22:31:40 caothesan DS - ebola GNU C++11 Accepted 281 ms 7600 KB
160402 10/08/2016 14:03:57 Taka DS - ebola GNU C++ Accepted 406 ms 7936 KB
160093 09/08/2016 15:40:43 Hhcckqnl DS - ebola GNU C++ Accepted 359 ms 13896 KB
160079 09/08/2016 14:10:11 Aoba DS - ebola GNU C++11 Accepted 359 ms 7956 KB
159954 09/08/2016 02:31:08 zero1778 DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 26988 KB
159004 06/08/2016 15:51:25 qwerty22121998 DS - ebola GNU C++11 Accepted 312 ms 7520 KB
158319 04/08/2016 22:32:47 Comrade DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 5464 KB
158050 03/08/2016 15:12:45 phuong_uit DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7676 KB
157719 01/08/2016 18:54:12 magicmonster17 DS - ebola GNU C++11 Accepted 343 ms 8488 KB
157710 01/08/2016 18:24:32 legolascbl DS - ebola Free Pascal Accepted 312 ms 10588 KB
157415 31/07/2016 21:19:12 khangkhangtg DS - ebola GNU C++11 Accepted 312 ms 10160 KB
157032 29/07/2016 21:17:46 hieptran DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 5708 KB
156534 27/07/2016 23:24:05 VoHT DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7932 KB
156418 27/07/2016 18:39:34 hentaino102 DS - ebola Free Pascal Accepted 265 ms 18888 KB
155102 26/07/2016 18:22:14 ntanh DS - ebola GNU C++ Accepted 390 ms 8208 KB
154902 25/07/2016 21:38:24 MTAZero DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7936 KB
154430 23/07/2016 18:45:59 hunterhieu DS - ebola GNU C++ Accepted 1000 ms 8512 KB
154361 23/07/2016 10:43:56 roselee DS - ebola GNU C++ Accepted 296 ms 7656 KB
153634 20/07/2016 16:41:25 HoVanAnhK58A2 DS - ebola GNU C++ Accepted 328 ms 8436 KB
153604 20/07/2016 15:48:59 parkouryb DS - ebola GNU C++ Accepted 359 ms 8424 KB
153601 20/07/2016 15:48:03 kovliar DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 7660 KB
153583 20/07/2016 15:30:27 giangstellar365 DS - ebola GNU C++ Accepted 406 ms 7916 KB
153569 20/07/2016 15:08:38 GDsunshine DS - ebola GNU C++11 Accepted 375 ms 13292 KB
152568 17/07/2016 16:49:46 hungs20 DS - ebola GNU C++ Accepted 312 ms 13892 KB
152231 16/07/2016 09:42:55 hanhlv270597 DS - ebola GNU C++ Accepted 468 ms 13884 KB
151916 14/07/2016 23:43:55 chutuanthong DS - ebola Free Pascal Accepted 281 ms 14484 KB
151455 12/07/2016 12:35:12 nguyenxuanhaa3 DS - ebola GNU C++ Accepted 375 ms 7928 KB
151418 12/07/2016 00:15:11 truongtop14 DS - ebola Free Pascal Accepted 265 ms 5688 KB
151141 10/07/2016 16:03:05 middlest DS - ebola GNU C++11 Accepted 312 ms 8500 KB
151052 10/07/2016 01:13:50 voquocthang DS - ebola GNU C++ Accepted 515 ms 12840 KB
150734 08/07/2016 17:02:45 CSP_9 DS - ebola Free Pascal Accepted 312 ms 11568 KB
150692 08/07/2016 11:48:31 hoangthongvo DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 5176 KB
150633 07/07/2016 23:38:18 dinhnguyenkhoi DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 8196 KB
150517 07/07/2016 16:54:01 toida12chu DS - ebola Free Pascal Accepted 328 ms 14496 KB
150188 06/07/2016 00:32:26 khangtran DS - ebola Free Pascal Accepted 265 ms 5464 KB
150144 05/07/2016 22:13:05 ngonamduonghl DS - ebola GNU C++ Accepted 937 ms 8744 KB
150131 05/07/2016 21:44:29 npltv DS - ebola Free Pascal Accepted 234 ms 3780 KB
150126 05/07/2016 21:24:47 duckhai2102 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 7944 KB
150071 05/07/2016 18:00:28 Nguyenthaihoc DS - ebola Free Pascal Accepted 265 ms 19900 KB
150062 05/07/2016 17:35:59 sesshomalong DS - ebola GNU C++ Accepted 359 ms 13816 KB
149995 05/07/2016 14:50:22 romqn1999 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 5324 KB
149991 05/07/2016 14:42:17 SunnyAUG DS - ebola GNU C++11 Accepted 296 ms 7432 KB
149978 05/07/2016 13:33:03 nghethuat102 DS - ebola Free Pascal Accepted 281 ms 18552 KB
Back to Top