Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733426 16/03/2020 09:42:45 trankhanhduong2212 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
721597 17/02/2020 16:39:40 baoduytran EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
720850 15/02/2020 23:26:13 0972210195 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
719925 14/02/2020 09:55:35 deresnho EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
718994 12/02/2020 10:03:10 perfectshot EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
707780 20/01/2020 21:20:30 NTTAN EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
706639 18/01/2020 11:38:43 HackerMan EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
697729 04/01/2020 10:42:55 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
686575 10/12/2019 11:01:09 hodinhhoang312 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2312 KB
676599 20/11/2019 17:04:37 leviettttnh EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
670517 08/11/2019 10:36:51 khanhba EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 890 ms 2460 KB
669738 06/11/2019 21:41:54 Dothanhtai2006 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
669699 06/11/2019 21:07:34 cuthao EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
669249 06/11/2019 02:04:47 minhkhoi1026 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
669248 06/11/2019 02:04:28 minhkhoi1026 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
668139 04/11/2019 07:45:44 Douilu EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
665542 30/10/2019 20:17:11 TheHacker EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
657962 15/10/2019 18:37:53 ntnvlog EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
652173 06/10/2019 06:59:41 DuongNguyenMinh EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
644549 22/09/2019 20:00:08 tuananh778999 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
635252 09/09/2019 14:19:43 baobao07 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
631388 01/09/2019 23:27:54 khanhkjhave EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1008 KB
622970 17/08/2019 08:13:29 omlgg EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
621414 15/08/2019 16:32:58 NguyenVanTan EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
621411 15/08/2019 16:30:54 NguyenVanTan EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
619309 10/08/2019 11:35:16 letangphuquy EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
614790 01/08/2019 09:50:53 php122002 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
614780 01/08/2019 09:43:43 php122002 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
604947 09/07/2019 23:13:51 dchy2000 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
604828 09/07/2019 20:19:23 cyb3 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
599177 27/06/2019 10:36:00 minh472007 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598609 25/06/2019 23:42:43 rimuru EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
593690 15/06/2019 15:53:08 haupas EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
590826 07/06/2019 16:09:29 hoatmt EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
583535 16/05/2019 15:42:24 nguyenvantien0903 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583531 16/05/2019 15:39:05 nguyenvantien0903 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
573062 14/04/2019 12:46:15 dangkhoa_pascal EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
571635 10/04/2019 19:15:58 banhgiaman EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
560985 16/03/2019 07:34:46 ngocminhta EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
560975 16/03/2019 07:16:26 vanan9205 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
560971 16/03/2019 07:10:38 quyhugo158 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
560501 14/03/2019 20:45:07 vanan9205 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
560389 14/03/2019 17:15:16 lehoang EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
560349 14/03/2019 16:07:23 aya EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
560348 14/03/2019 16:06:32 aya EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
559360 12/03/2019 21:53:14 phuongnhi_tran_1206 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
555958 06/03/2019 22:44:31 Hàoa1 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
551941 26/02/2019 20:42:07 tashagospel123 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
549092 20/02/2019 21:38:49 goatdoheo EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
537862 18/01/2019 12:10:59 MINHKHANG EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
534111 10/01/2019 13:48:51 myhorizon EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
533057 08/01/2019 15:41:56 htdung_bl EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
529265 02/01/2019 16:45:16 huy9a1 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
512301 15/11/2018 11:45:52 anhvippro123z EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
505618 05/11/2018 22:51:40 thelightvn EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
505112 05/11/2018 12:03:12 xikhud EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
503917 03/11/2018 09:48:52 dtskeosua EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
498438 26/10/2018 11:26:37 thamtudeptrai007 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2012 KB
491814 17/10/2018 20:23:05 banana2k EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
489591 15/10/2018 00:17:29 tttuuunnnggg2 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
482580 07/10/2018 13:49:28 LongÇhampion EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
469236 18/09/2018 18:33:07 BBBBBBBB EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
461087 06/09/2018 09:26:09 hoangthuc701 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1240 KB
455313 24/08/2018 21:47:42 bo04 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
453678 21/08/2018 14:57:42 NhiemHK EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
451415 16/08/2018 11:01:36 HHHHHHHH EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
443983 25/07/2018 14:24:21 kien672002 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
434879 21/06/2018 15:34:39 khiemdk12 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
416142 11/04/2018 21:28:55 vinhntndu EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
401801 08/03/2018 14:16:13 Tunga1 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401705 08/03/2018 08:35:24 Quân1 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
399213 27/02/2018 20:21:53 sp_pzoro EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398179 23/02/2018 09:34:29 doantringuyen EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
396934 17/02/2018 15:35:55 truongcoi2001 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
396848 16/02/2018 22:21:52 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
393548 02/02/2018 09:08:57 addwadec EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
375923 17/12/2017 13:34:39 vinhquana EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
375585 16/12/2017 00:00:30 lamnguyen5464 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
359945 14/11/2017 16:03:13 freepascal EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
353602 06/11/2017 14:32:15 phuchoahodo EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
341710 21/10/2017 11:00:04 hoan2k1 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
331401 08/10/2017 08:35:26 hth20082000 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
322543 25/09/2017 10:07:35 anh76qn EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
315414 11/09/2017 13:57:54 mtientin2 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
302666 09/08/2017 21:57:48 nam288 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
302656 09/08/2017 21:39:15 nam288 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
298938 26/07/2017 10:45:54 uongnuocbangmom EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
293575 08/07/2017 19:55:52 phamvannhatvu EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
286632 10/06/2017 10:54:11 huy2001qn2 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
275340 03/05/2017 20:40:13 ducquynhfptk12 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 2196 KB
259931 18/03/2017 08:31:06 doituyentin EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
259807 18/03/2017 07:25:37 doituyentin EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
253786 02/03/2017 10:11:30 hackerdsds123 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
253774 02/03/2017 07:39:21 Hhcckqnl EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
242777 23/01/2017 18:29:16 giatuevu EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
242408 21/01/2017 09:18:10 wowowow EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242407 21/01/2017 09:16:19 hoang EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242406 21/01/2017 09:16:05 wtfit EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
236944 31/12/2016 10:01:19 Demo2000 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
233436 19/12/2016 19:42:41 NTTrung3112 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
233435 19/12/2016 19:33:56 NTTrung3112 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
227487 30/11/2016 22:13:29 kudoshinichilike EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
219174 17/11/2016 19:20:14 nkt95bg EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
218448 16/11/2016 15:38:02 qqq EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
217432 15/11/2016 01:16:30 jackichul EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
212996 08/11/2016 08:22:30 ARSENAL1886 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
207936 30/10/2016 23:07:21 thanhan EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
188874 06/10/2016 10:40:53 duonghoa79 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
184945 29/09/2016 21:53:08 hekl0 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
184159 28/09/2016 19:51:21 nhatanhst EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
183780 27/09/2016 22:52:31 MAMAMTA EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
180906 22/09/2016 17:15:43 doanphuduc94 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180022 21/09/2016 13:22:15 chicblue EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
179755 20/09/2016 21:47:34 huynhduy_hmd EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
179001 19/09/2016 18:03:55 jackichul EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
176475 14/09/2016 19:13:19 nvtu EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
171978 08/09/2016 20:28:59 Hhcckqnl EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171958 08/09/2016 20:02:44 cuongchl96 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171510 08/09/2016 02:09:23 HoToan1996 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
171306 07/09/2016 17:39:08 zerothientai EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171038 06/09/2016 22:44:36 romqn1999 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
170581 05/09/2016 22:36:31 stevenlethai EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1284 KB
170463 05/09/2016 20:33:40 namlunoy EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
170197 05/09/2016 01:43:53 hanhlv270597 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169885 04/09/2016 10:12:09 bvhop341999 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1272 KB
169822 04/09/2016 00:33:43 bachnxepu EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169811 03/09/2016 23:38:15 phuongle EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
169808 03/09/2016 23:37:18 dahaodl EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169791 03/09/2016 23:05:21 hanhlv270597 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169770 03/09/2016 22:46:11 qtuan140101 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
169763 03/09/2016 22:43:35 chicken_coder EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
169754 03/09/2016 22:34:45 lotac EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169698 03/09/2016 22:14:58 quocbao EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1264 KB
169640 03/09/2016 21:57:16 lvdo92 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169612 03/09/2016 21:49:23 hoangvuduyanh EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169572 03/09/2016 21:38:13 abcdef6199 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169555 03/09/2016 21:31:38 roselee EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169527 03/09/2016 21:23:08 nhphuongltv EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169509 03/09/2016 21:17:51 daophankhai EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169508 03/09/2016 21:17:46 4everkaka EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169390 03/09/2016 20:56:32 hao0091998 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169387 03/09/2016 20:56:07 uiXasami EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1272 KB
169382 03/09/2016 20:54:51 cufury EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169275 03/09/2016 20:38:18 middlest EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
169198 03/09/2016 20:24:29 WHISTLE EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
169118 03/09/2016 20:11:22 giacacluong323 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1232 KB
169038 03/09/2016 19:57:10 MTAZero EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168911 03/09/2016 19:41:15 trunghai95 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168910 03/09/2016 19:41:07 nxphuc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
Back to Top