Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706637 18/01/2020 11:37:51 HackerMan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1828 KB
697686 04/01/2020 10:01:15 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1836 KB
696521 02/01/2020 19:29:36 omlgg MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1928 KB
693488 26/12/2019 12:10:17 hoangmanh123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 3272 KB
686773 10/12/2019 21:17:03 nhanhuuhieu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 1788 KB
686729 10/12/2019 19:28:44 vhskillpro MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2532 KB
684358 03/12/2019 15:45:33 tekachi_mochikamedo MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 265 ms 2972 KB
683178 30/11/2019 21:23:05 khongminhtuan2006 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 843 ms 3000 KB
680973 27/11/2019 15:10:54 xCode3d MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 593 ms 2992 KB
676804 21/11/2019 07:27:07 phạm_Linh MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 718 ms 2932 KB
676013 19/11/2019 11:11:05 Fidisk MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 703 ms 3160 KB
671992 11/11/2019 13:05:04 Dothanhtai2006 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 593 ms 2884 KB
668138 04/11/2019 07:45:28 Douilu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 125 ms 17876 KB
667501 02/11/2019 21:53:11 DuongNguyenMinh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 18728 KB
659593 19/10/2019 10:02:45 Evileye MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 17948 KB
659582 19/10/2019 09:57:18 trung_hieu_k36_chv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 51164 KB
659564 19/10/2019 09:42:59 trung_hieu_k36_chv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 359 ms 51448 KB
659559 19/10/2019 09:37:46 HuyHoàng_K36_CHV MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 17516 KB
654443 09/10/2019 16:07:51 ntlinh0505 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 13332 KB
654432 09/10/2019 16:00:07 ntlinh0505 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 312 ms 18432 KB
654426 09/10/2019 15:50:41 nguyentra MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2500 KB
654425 09/10/2019 15:48:42 inomatit82 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 10592 KB
654418 09/10/2019 15:31:56 ntlinh0505 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 1864 KB
651786 05/10/2019 14:10:54 dfwapekko MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2540 KB
648548 30/09/2019 20:02:42 NTTAN MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2468 KB
647209 27/09/2019 22:07:14 nguyentrantien2002 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 1864 KB
641976 18/09/2019 21:50:22 gbking2003 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 578 ms 2904 KB
636321 11/09/2019 15:26:54 ct390 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 578 ms 2940 KB
632212 04/09/2019 10:42:29 namlawng123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1800 KB
629869 29/08/2019 14:39:42 taminhquanno21 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 640 ms 2964 KB
625542 23/08/2019 11:14:19 thuyvan123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 1780 KB
625540 23/08/2019 11:11:10 vandat_2003 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2404 KB
625518 23/08/2019 10:22:16 akigaming MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1780 KB
625260 22/08/2019 16:54:46 nguyenhau MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 609 ms 2904 KB
625088 22/08/2019 10:29:35 thuy_quynh MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 593 ms 2872 KB
621275 15/08/2019 11:18:57 094175234 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 19964 KB
621274 15/08/2019 11:18:05 094175234 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 19964 KB
619538 10/08/2019 22:05:31 baobao07 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 312 ms 36544 KB
611475 26/07/2019 09:01:50 trandat MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 750 ms 2880 KB
607668 18/07/2019 20:24:36 caodung MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 14904 KB
606361 15/07/2019 09:02:15 baobao07 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2544 KB
606079 13/07/2019 16:48:58 vinhhuong0802 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 14764 KB
604737 09/07/2019 15:55:21 lethienquan28052006 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 593 ms 2948 KB
601610 01/07/2019 10:46:46 Linhvirgo MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
599174 27/06/2019 10:35:08 minh472007 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
598186 24/06/2019 23:09:33 olp MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2384 KB
595067 18/06/2019 19:21:41 cyrocs258 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 781 ms 3200 KB
594962 18/06/2019 14:51:12 trananhprince MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 1868 KB
593829 15/06/2019 23:02:51 ZewDev MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 781 ms 3132 KB
590028 04/06/2019 21:41:28 buidinhpham2004 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2116 KB
587453 28/05/2019 09:01:23 phuongnhi_tran_1206 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 33012 KB
582523 13/05/2019 21:21:30 leviettttnh MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 781 ms 3092 KB
579201 01/05/2019 19:54:38 mino MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2484 KB
569289 04/04/2019 20:31:47 manhh15 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 296 ms 2544 KB
568193 02/04/2019 08:32:06 phatdoan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 875 ms 1832 KB
567694 31/03/2019 16:14:35 lcnguyendang123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2016 KB
564733 25/03/2019 19:25:32 thedemonstuan MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 375 ms 3148 KB
561620 17/03/2019 21:56:01 phungduyminh1802 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 343 ms 2888 KB
556047 07/03/2019 08:02:44 manhh15 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
555172 05/03/2019 15:39:34 nguyenvu MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 343 ms 2916 KB
547271 16/02/2019 10:44:32 pacboy002 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 2704 KB
546609 15/02/2019 00:51:19 cyb3 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2444 KB
525331 08/12/2018 14:55:02 blebleble MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2492 KB
525189 08/12/2018 08:59:46 toan2902 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 406 ms 3216 KB
522377 01/12/2018 23:14:35 VGK_Cr7 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 468 ms 3192 KB
522337 01/12/2018 21:56:19 xikhud MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1852 KB
519468 25/11/2018 17:29:40 hitu02 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 875 ms 1812 KB
518821 24/11/2018 15:46:19 hitu07 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1816 KB
517182 21/11/2018 23:30:47 hitu08 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 125 ms 1808 KB
516032 20/11/2018 00:54:54 chinhhi MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2528 KB
512302 15/11/2018 11:46:13 anhvippro123z MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2508 KB
499901 28/10/2018 19:41:05 lehoang MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 390 ms 3176 KB
499838 28/10/2018 16:32:02 VPFFV MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 1844 KB
499819 28/10/2018 15:31:27 vanan9205 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 343 ms 2956 KB
498725 26/10/2018 19:46:35 huynhthanhtan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2516 KB
498435 26/10/2018 11:26:19 thamtudeptrai007 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2252 KB
496302 23/10/2018 19:55:36 VanHieu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
495919 23/10/2018 07:03:14 vohieu751 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 609 ms 1800 KB
495918 23/10/2018 07:02:15 vohieu751 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 843 ms 1800 KB
494517 20/10/2018 08:44:27 munrio123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 343 ms 2992 KB
494426 19/10/2018 23:09:06 Meliodas MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
489578 15/10/2018 00:03:53 malloc MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
482978 08/10/2018 00:43:59 cpu2 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
471926 22/09/2018 18:34:12 lehoang MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 359 ms 2948 KB
469763 19/09/2018 17:15:58 xikhud MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1836 KB
469234 18/09/2018 18:32:47 BBBBBBBB MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1840 KB
463672 10/09/2018 08:24:57 vikhangcqt171 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2808 KB
463139 09/09/2018 11:38:30 LongÇhampion MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2448 KB
458289 31/08/2018 22:21:05 banana2k MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2460 KB
455410 25/08/2018 10:12:57 HHHHHHHH MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 1844 KB
446678 02/08/2018 21:36:23 hoangthuc701 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 1772 KB
446005 01/08/2018 07:59:44 thaolinh MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 359 ms 2888 KB
442650 20/07/2018 16:10:18 anhducpn67 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 906 ms 3044 KB
437268 28/06/2018 15:25:28 base_coder MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 1888 KB
436816 26/06/2018 11:24:36 thaibabao MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
435995 23/06/2018 08:38:23 abc0o0o MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2548 KB
435979 22/06/2018 21:53:30 Pejunmapdit MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 796 ms 2992 KB
419986 21/04/2018 13:02:47 dangkhoa_pascal MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 843 ms 2992 KB
418676 16/04/2018 11:12:41 vphuong214 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
416014 11/04/2018 15:52:46 vcn123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 562 ms 2960 KB
415702 10/04/2018 22:00:13 vinhntndu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2364 KB
415554 10/04/2018 16:46:34 anphongpct MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 406 ms 2864 KB
415462 10/04/2018 10:04:37 giangbabygo123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 375 ms 2860 KB
411482 30/03/2018 22:50:06 thuy12052004 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 390 ms 2892 KB
410705 29/03/2018 08:59:53 manhtuan0206 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
410694 29/03/2018 08:33:37 55555 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3116 KB
409293 26/03/2018 09:29:38 hoaigiang MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
408483 23/03/2018 16:39:46 Truongthienloc MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
408451 23/03/2018 15:56:55 nguyenngochan MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
408419 23/03/2018 15:20:35 letuongminh MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 359 ms 2864 KB
403291 12/03/2018 23:01:38 huy9a1 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3072 KB
402137 09/03/2018 15:49:43 phong MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
401066 05/03/2018 19:19:55 anhduy1811 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 2924 KB
395675 11/02/2018 08:41:31 truongcoi2001 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
388080 21/01/2018 01:47:27 shinosuke149 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 656 ms 2992 KB
381807 05/01/2018 11:28:43 leduykhongngu MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 250 ms 3324 KB
380883 02/01/2018 15:42:36 tuandaica MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 640 ms 3196 KB
378799 29/12/2017 06:48:20 changlangtu97 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
377386 24/12/2017 15:04:52 skydriver001 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Java 8 Accepted 281 ms 19104 KB
376793 21/12/2017 22:27:35 nguyenchicuong MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
375592 16/12/2017 00:30:20 lamnguyen5464 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
375591 16/12/2017 00:29:20 lamnguyen5464 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2448 KB
375410 15/12/2017 15:37:12 hoi_lam_gi MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3176 KB
374900 14/12/2017 13:49:59 namtao97 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 1000 ms 69444 KB
366035 25/11/2017 18:23:56 thanhdatna1996 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
364064 22/11/2017 10:28:03 phuchoahodo MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
360916 16/11/2017 00:52:49 doctorifour MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
360341 15/11/2017 11:00:29 blackdragon MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3164 KB
358883 13/11/2017 14:15:55 freepascal MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3204 KB
358188 12/11/2017 12:11:34 thanhan MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3208 KB
358186 12/11/2017 12:11:05 thanhan MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
358184 12/11/2017 12:05:28 thanhan MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
356992 10/11/2017 14:52:34 hoi_lam_gi MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 421 ms 3248 KB
355597 08/11/2017 17:12:46 duckunzz MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2524 KB
355258 08/11/2017 14:34:18 Phenomenal1 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3208 KB
349338 31/10/2017 16:03:26 master_Cpp MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2468 KB
346672 27/10/2017 16:16:45 0000000000 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 593 ms 3192 KB
344058 24/10/2017 17:48:42 christzy MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 453 ms 3180 KB
341709 21/10/2017 10:59:53 hoan2k1 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 1844 KB
340842 20/10/2017 09:15:23 hahpuc MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1844 KB
339498 18/10/2017 16:05:13 longcvpa2 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 421 ms 3004 KB
339497 18/10/2017 16:03:39 quanghsprovp MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 703 ms 53648 KB
339490 18/10/2017 15:43:30 sesshomalong MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2532 KB
338243 16/10/2017 22:07:30 hungs20 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 578 ms 1952 KB
337748 16/10/2017 10:31:56 b21quocbao MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2524 KB
335922 14/10/2017 09:51:31 vuong MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2512 KB
334087 11/10/2017 19:45:52 tanan112 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2476 KB
330406 06/10/2017 21:55:03 Deepsea MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
325139 29/09/2017 02:10:58 CoSosiBT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2508 KB
321599 23/09/2017 16:08:44 nhpntz0t MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 10252 KB
319200 18/09/2017 23:08:04 qtuan140101 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 328 ms 36884 KB
313403 06/09/2017 11:59:40 vananh0905 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 46100 KB
309302 26/08/2017 13:24:11 minhthu20201 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 390 ms 2956 KB
307192 19/08/2017 22:55:52 reset MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2532 KB
307146 19/08/2017 21:28:54 ABC_XYZ MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3184 KB
305445 16/08/2017 12:06:04 anh76qn MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2440 KB
305433 16/08/2017 11:44:07 minhthu20201 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 390 ms 2968 KB
304825 15/08/2017 11:41:10 Nhokkz MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3184 KB
304325 13/08/2017 20:32:31 crush MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
304320 13/08/2017 20:20:13 leehieeu MAXXOR - Giá trị lớn nhất Java 8 Accepted 250 ms 17812 KB
302704 10/08/2017 08:04:29 tritanngo99 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 500 ms 2936 KB
302615 09/08/2017 19:23:39 mra2322001 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
302610 09/08/2017 19:19:35 mra2322001 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
300086 30/07/2017 17:41:05 Tu2112003 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
295871 16/07/2017 10:26:36 khoinguyentdmu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
291868 30/06/2017 11:53:20 quangll MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
290604 24/06/2017 21:16:57 ducthang9122001 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1824 KB
290033 22/06/2017 20:58:50 awatjkim MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 9644 KB
289186 19/06/2017 19:29:50 tuan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 1856 KB
288495 16/06/2017 21:17:55 tranlehiep2203 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 390 ms 35056 KB
284181 30/05/2017 11:23:37 dhkhtn MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1856 KB
269915 11/04/2017 16:18:36 quanghsprovp MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2832 KB
265783 01/04/2017 19:48:19 iostream MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 921 ms 2416 KB
265086 30/03/2017 15:09:13 TienHao MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 26400 KB
264636 29/03/2017 08:10:14 nkduc MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
259468 17/03/2017 17:38:42 doituyentin MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
258572 15/03/2017 19:36:36 abcxyz123456 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
258324 15/03/2017 03:03:12 abcxyz123456 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
256278 09/03/2017 20:55:53 leesin MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 468 ms 2992 KB
256255 09/03/2017 18:15:37 taokhongbiet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 921 ms 2572 KB
255014 05/03/2017 18:09:24 hungvt_ntu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 937 ms 2584 KB
254415 04/03/2017 07:30:49 datzerozero MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 562 ms 2972 KB
248643 18/02/2017 11:38:53 manhhungking MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
248642 18/02/2017 11:26:41 manhhungking MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 484 ms 2464 KB
248146 17/02/2017 01:22:22 tinhocvp1120 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 562 ms 2940 KB
247158 14/02/2017 12:52:21 quetoiohue MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 2464 KB
247029 13/02/2017 21:18:30 nguyentandat MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3000 KB
244978 06/02/2017 21:39:39 datbeohbbh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2736 KB
243557 28/01/2017 22:50:51 dahaodl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
242681 22/01/2017 22:51:31 hoangthuhang MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2184 KB
242405 21/01/2017 09:15:44 longtruongdt2001 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
242397 21/01/2017 09:05:22 hoang MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
242395 21/01/2017 09:04:40 wtfit MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
242394 21/01/2017 09:02:00 wowowow MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
239826 10/01/2017 20:20:35 01699771693 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 359 ms 2956 KB
237144 01/01/2017 08:49:11 nguyenquoctan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 937 ms 2432 KB
236939 31/12/2016 09:55:29 Demo2000 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 2476 KB
235969 27/12/2016 11:18:41 phuocvinh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1848 KB
231055 10/12/2016 15:40:49 nguyenthanhtinh365 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
224910 26/11/2016 10:11:04 SunnyAUG MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 1840 KB
221976 22/11/2016 08:52:55 pipipham MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2524 KB
216479 12/11/2016 22:41:31 hotcamdao MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 375 ms 2996 KB
216403 12/11/2016 20:00:14 bjnjucun MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 2500 KB
212829 07/11/2016 21:42:06 noatall2404 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 953 ms 2380 KB
212738 07/11/2016 20:26:41 phamvankhanh1516 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 1800 KB
212736 07/11/2016 20:26:10 phamvankhanh1516 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1840 KB
212732 07/11/2016 20:24:02 phamvankhanh1516 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1788 KB
209793 02/11/2016 20:09:47 nguyenhoatien1996 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 937 ms 2356 KB
208501 31/10/2016 23:26:21 phuleethanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2764 KB
208500 31/10/2016 23:25:12 phuleethanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 625 ms 1820 KB
207416 29/10/2016 20:37:35 csh4ev3r MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2460 KB
206739 28/10/2016 21:33:11 TCUCGiang MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3244 KB
206469 28/10/2016 15:34:32 orbis95 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2436 KB
206110 27/10/2016 23:03:31 phamvankhanh1516 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 1864 KB
203377 24/10/2016 08:54:08 ltbminh_ctl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 328 ms 38488 KB
201083 21/10/2016 21:51:32 ititorit MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2460 KB
198873 18/10/2016 21:24:40 trivonhan MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 375 ms 2984 KB
197300 16/10/2016 16:33:56 Comrade MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 375 ms 2992 KB
196628 15/10/2016 09:27:30 nguyensieuv MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 375 ms 3000 KB
194815 12/10/2016 18:31:57 hentaino102 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 125 ms 11288 KB
194367 12/10/2016 08:27:56 hungdhv97 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1840 KB
188831 06/10/2016 08:27:48 caothesan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1840 KB
188433 05/10/2016 19:01:27 nghethuat102 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 625 ms 2984 KB
188237 05/10/2016 11:37:45 bachnxepu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2132 KB
188236 05/10/2016 11:37:28 bachnxepu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2524 KB
188235 05/10/2016 11:36:29 bachnxepu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 9564 KB
187025 03/10/2016 15:28:01 henphan MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 750 ms 2984 KB
184834 29/09/2016 20:07:17 hekl0 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 296 ms 3316 KB
183028 26/09/2016 21:59:27 dahaodl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 359 ms 2384 KB
182688 26/09/2016 15:43:18 giatuevu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2324 KB
182687 26/09/2016 15:41:44 letuannghia194 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2116 KB
182273 25/09/2016 20:38:21 hungbach MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 687 ms 2952 KB
180981 22/09/2016 20:41:11 doanphuduc94 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2116 KB
179092 19/09/2016 21:03:20 nguyenvanbien MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 953 ms 3004 KB
179024 19/09/2016 19:31:51 jackichul MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178400 18/09/2016 10:17:00 hieua2tincvp MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 38384 KB
178128 17/09/2016 17:15:56 try MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 1000 ms 3224 KB
177189 15/09/2016 20:35:00 levanchien MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 1704 KB
176410 14/09/2016 17:05:27 bachnxepu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 515 ms 2508 KB
176261 14/09/2016 15:06:06 TQT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 343 ms 1772 KB
176259 14/09/2016 15:05:34 TQT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 3000 KB
176078 14/09/2016 09:17:38 dqhungdl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176077 14/09/2016 09:17:02 dqhungdl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
174686 12/09/2016 22:08:22 hoangducsmagic MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 968 ms 2944 KB
174393 12/09/2016 16:42:01 thumieu88 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 1732 KB
173608 11/09/2016 12:24:52 ariesgemini MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 1000 ms 2948 KB
173175 10/09/2016 16:24:37 hutphuoc MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 859 ms 1748 KB
172378 09/09/2016 15:40:05 trankimlong MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 671 ms 2944 KB
172360 09/09/2016 15:09:57 run9vt MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 906 ms 2948 KB
172345 09/09/2016 14:52:32 run9vt MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 750 ms 2944 KB
172234 09/09/2016 08:55:51 leducthinh0409 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 390 ms 18020 KB
172017 08/09/2016 20:52:35 Hhcckqnl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 859 ms 1748 KB
171965 08/09/2016 20:14:43 cuongchl96 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 1832 KB
171952 08/09/2016 19:36:49 trainer1234 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 828 ms 1780 KB
171895 08/09/2016 16:58:50 magicmonster17 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
171892 08/09/2016 16:56:59 magicmonster17 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 906 ms 1744 KB
171885 08/09/2016 16:52:26 HoToan1996 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 843 ms 1736 KB
171762 08/09/2016 15:04:11 stevenlethai MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 796 ms 2940 KB
171757 08/09/2016 15:01:44 wInD_MtA MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 906 ms 1752 KB
171664 08/09/2016 14:00:48 cufury MAXXOR - Giá trị lớn nhất Python 2 Accepted 62 ms 1564 KB
171659 08/09/2016 13:58:39 cufury MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
171591 08/09/2016 11:15:58 kien_ngo MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 781 ms 1768 KB
171564 08/09/2016 10:33:21 cufury MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
171558 08/09/2016 10:28:11 cufury MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171555 08/09/2016 10:25:43 cufury MAXXOR - Giá trị lớn nhất Java 8 Accepted 375 ms 21256 KB
171553 08/09/2016 10:20:47 cufury MAXXOR - Giá trị lớn nhất Java 8 Accepted 953 ms 22352 KB
171438 07/09/2016 22:32:13 kajpadada MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 812 ms 1556 KB
171069 06/09/2016 23:04:56 WHISTLE MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 734 ms 1736 KB
171054 06/09/2016 22:54:02 romqn1999 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 796 ms 3164 KB
170935 06/09/2016 20:15:48 tranquockhanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 781 ms 1756 KB
170858 06/09/2016 16:09:34 ariesgemini MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 937 ms 2948 KB
170690 06/09/2016 10:30:00 phamduy MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 765 ms 2940 KB
170671 06/09/2016 09:52:59 hut_luan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 703 ms 1752 KB
170662 06/09/2016 09:35:37 haithanh_hmd MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
170649 06/09/2016 07:45:15 truongtop14 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 921 ms 2952 KB
170624 05/09/2016 23:27:29 Comrade MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 593 ms 2940 KB
170619 05/09/2016 23:07:50 luuchv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 703 ms 1736 KB
170618 05/09/2016 23:07:06 luuchv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 718 ms 1756 KB
170598 05/09/2016 22:47:27 luuchv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 812 ms 1752 KB
170589 05/09/2016 22:40:28 luuchv MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 609 ms 2940 KB
170523 05/09/2016 21:28:43 khangtran MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 656 ms 2940 KB
170494 05/09/2016 21:02:57 thai9cdb MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3664 KB
170476 05/09/2016 20:43:58 thai9cdb MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 10156 KB
170164 04/09/2016 22:42:48 Nguyenthaihoc MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 1000 ms 2948 KB
170083 04/09/2016 19:54:00 hoasentrangcm MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 890 ms 3168 KB
170050 04/09/2016 17:58:09 hanhlv270597 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 1940 KB
170049 04/09/2016 17:55:56 hanhlv270597 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 2108 KB
170048 04/09/2016 17:52:20 QViet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 1724 KB
170047 04/09/2016 17:51:52 QViet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 1724 KB
170046 04/09/2016 17:51:14 QViet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 1724 KB
170045 04/09/2016 17:50:46 QViet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 765 ms 1728 KB
170043 04/09/2016 17:49:04 QViet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 750 ms 1752 KB
170041 04/09/2016 17:47:56 quangcuong10495 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 1760 KB
170040 04/09/2016 17:47:54 QViet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 796 ms 1752 KB
170035 04/09/2016 17:43:36 QViet MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 1760 KB
169974 04/09/2016 15:34:40 datdi MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 687 ms 1788 KB
169966 04/09/2016 15:11:27 cyan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 812 ms 1756 KB
169929 04/09/2016 11:26:36 phungvitrung MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 890 ms 3172 KB
169918 04/09/2016 11:09:31 ngonamduonghl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 968 ms 1732 KB
169901 04/09/2016 10:26:23 dbom MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
169895 04/09/2016 10:22:26 dbom MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
169888 04/09/2016 10:14:49 tttuongquang MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 859 ms 1752 KB
169883 04/09/2016 10:08:59 dbom MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 859 ms 1576 KB
169876 04/09/2016 09:37:57 dqhn123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 953 ms 1752 KB
169870 04/09/2016 09:03:42 caothesan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 843 ms 1560 KB
169863 04/09/2016 08:54:21 hoang_95125 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 968 ms 1732 KB
169815 03/09/2016 23:48:21 phamtankhac MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 921 ms 2948 KB
169784 03/09/2016 22:51:58 huynhduy_hmd MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 984 ms 2948 KB
169781 03/09/2016 22:50:56 qtuan140101 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 703 ms 2944 KB
169780 03/09/2016 22:49:18 4everkaka MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 890 ms 1752 KB
169778 03/09/2016 22:48:31 4everkaka MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 750 ms 1768 KB
169766 03/09/2016 22:44:52 quocbao MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 906 ms 3172 KB
169762 03/09/2016 22:41:37 roselee MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 687 ms 2192 KB
169697 03/09/2016 22:14:57 daophankhai MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
169626 03/09/2016 21:53:30 Thuy_CBG MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
169598 03/09/2016 21:45:19 Thu_CBG MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
169569 03/09/2016 21:37:24 hao0091998 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 984 ms 38404 KB
169552 03/09/2016 21:30:19 damsanchv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 562 ms 51204 KB
169543 03/09/2016 21:27:14 cufury MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 781 ms 1736 KB
169516 03/09/2016 21:19:07 zipdang04 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 890 ms 2948 KB
169504 03/09/2016 21:17:23 Huong_CBG MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
169490 03/09/2016 21:14:25 dacthai2807 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 359 ms 2104 KB
169459 03/09/2016 21:08:43 abcdef6199 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 1884 KB
169409 03/09/2016 21:00:29 ylongkaka MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 375 ms 1772 KB
169401 03/09/2016 20:58:44 chicken_coder MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 593 ms 35388 KB
169394 03/09/2016 20:57:05 taicualo113 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 1768 KB
169373 03/09/2016 20:53:26 changdo2000 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169306 03/09/2016 20:43:00 giacacluong323 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 265 ms 2940 KB
169245 03/09/2016 20:32:43 lvdo92 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 468 ms 35084 KB
169240 03/09/2016 20:32:02 hoang_95125 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
169213 03/09/2016 20:27:47 huynhduy_hmd MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 734 ms 14752 KB
169176 03/09/2016 20:21:02 dahaodl MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 812 ms 1708 KB
169157 03/09/2016 20:17:46 MTAZero MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 5504 KB
169081 03/09/2016 20:03:16 thienlong MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 1820 KB
169064 03/09/2016 20:00:17 yugioh1234 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 718 ms 1708 KB
169056 03/09/2016 19:58:54 ztrong MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 781 ms 14716 KB
169048 03/09/2016 19:58:23 tttuuunnnggg2 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 1000 ms 2904 KB
169047 03/09/2016 19:58:14 trunghai95 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 531 ms 36312 KB
169041 03/09/2016 19:57:39 lotac MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 703 ms 1708 KB
168956 03/09/2016 19:47:18 DETUDAICADOTHANHLONG MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 328 ms 9556 KB
168952 03/09/2016 19:46:46 nxphuc MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 546 ms 52520 KB
168942 03/09/2016 19:45:24 nhphuongltv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 1776 KB
168930 03/09/2016 19:43:26 middlest MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 2056 KB
168886 03/09/2016 19:39:21 duyanhahihi MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 9524 KB
168856 03/09/2016 19:36:18 hoangvuduyanh MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 390 ms 9556 KB
Back to Top