Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731865 13/03/2020 14:30:12 haupas CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 156 ms 4772 KB
731864 13/03/2020 14:28:35 haupas CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 156 ms 4772 KB
724794 23/02/2020 20:55:11 Fidisk CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 187 ms 5148 KB
724292 22/02/2020 22:09:08 ldn694 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 78 ms 4184 KB
706636 18/01/2020 11:37:47 HackerMan CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 109 ms 11180 KB
697725 04/01/2020 10:39:55 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 109 ms 11140 KB
691231 20/12/2019 21:23:12 nguyenvantien0903 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 125 ms 2680 KB
685416 06/12/2019 10:28:46 tandk CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 187 ms 5572 KB
672000 11/11/2019 13:15:05 Dothanhtai2006 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 187 ms 5484 KB
668137 04/11/2019 07:45:09 Douilu CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 250 ms 5812 KB
665572 30/10/2019 20:36:01 DuongNguyenMinh CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 250 ms 5816 KB
628141 25/08/2019 12:34:06 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 125 ms 8432 KB
599173 27/06/2019 10:34:30 minh472007 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 281 ms 5744 KB
574690 17/04/2019 23:06:19 dangkhoa_pascal CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
571011 09/04/2019 11:03:31 start008 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 140 ms 5508 KB
568977 03/04/2019 22:11:36 phuleethanh CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 62 ms 2676 KB
561809 18/03/2019 14:39:35 leviettttnh CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 109 ms 6084 KB
561470 17/03/2019 16:52:32 16122001 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 156 ms 7352 KB
536168 14/01/2019 15:10:33 LongÇhampion CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 109 ms 5152 KB
533386 09/01/2019 01:51:00 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 109 ms 2584 KB
525179 08/12/2018 08:56:25 toan2902 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 5844 KB
498439 26/10/2018 11:26:53 thamtudeptrai007 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 140 ms 5656 KB
469233 18/09/2018 18:32:31 BBBBBBBB CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 187 ms 5796 KB
455409 25/08/2018 10:12:20 HHHHHHHH CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 187 ms 5828 KB
443546 24/07/2018 02:36:43 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 156 ms 5548 KB
442062 18/07/2018 17:31:13 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 187 ms 5796 KB
423185 05/05/2018 10:42:21 vphuong214 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 250 ms 8740 KB
375924 17/12/2017 13:35:04 vinhquana CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 234 ms 15456 KB
360438 15/11/2017 15:12:05 freepascal CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 234 ms 15460 KB
341708 21/10/2017 10:59:44 hoan2k1 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 93 ms 2568 KB
329248 05/10/2017 05:46:52 awatjkim CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 93 ms 3328 KB
327363 02/10/2017 10:19:59 duyvtvp1919 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 7736 KB
292198 01/07/2017 20:46:14 lahoangphongq CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 156 ms 5092 KB
259809 18/03/2017 07:26:33 doituyentin CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 156 ms 7884 KB
259750 17/03/2017 23:34:49 omega1100100 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 156 ms 7884 KB
254826 05/03/2017 09:42:15 Hhcckqnl CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 140 ms 5168 KB
250843 21/02/2017 20:36:24 omega1100100 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 218 ms 7836 KB
250842 21/02/2017 20:35:52 omega1100100 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 7852 KB
250841 21/02/2017 20:33:42 omega1100100 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 7852 KB
250840 21/02/2017 20:31:09 omega1100100 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 156 ms 7852 KB
243539 28/01/2017 22:05:29 dahaodl CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 203 ms 8504 KB
243031 25/01/2017 09:37:16 giatuevu CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 156 ms 7972 KB
236936 31/12/2016 09:54:01 Demo2000 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
227932 01/12/2016 23:48:57 kudoshinichilike CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 78 ms 2536 KB
216486 12/11/2016 22:59:11 cuongchl96 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 5088 KB
214235 10/11/2016 15:26:22 Hhcckqnl CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 4712 KB
209209 01/11/2016 23:09:59 voquocthang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 218 ms 6708 KB
207062 29/10/2016 09:21:07 HSam CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 265 ms 12496 KB
200769 21/10/2016 16:06:08 hoangducsmagic CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 250 ms 15416 KB
200338 20/10/2016 22:13:15 phungvitrung CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 203 ms 12900 KB
200332 20/10/2016 22:10:59 phungvitrung CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 187 ms 12928 KB
199451 19/10/2016 17:13:34 congdaoduy298 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 156 ms 5336 KB
188867 06/10/2016 10:27:24 dhkhtn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 187 ms 4492 KB
188251 05/10/2016 12:40:49 lehoangvu15 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 203 ms 6092 KB
187087 03/10/2016 16:27:40 dahaodl CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 109 ms 9044 KB
187063 03/10/2016 15:55:34 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 234 ms 5472 KB
187035 03/10/2016 15:34:44 Nhatdu123456789 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 218 ms 5684 KB
186071 01/10/2016 20:22:36 doanphuduc94 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 312 ms 7528 KB
184980 29/09/2016 22:30:32 hekl0 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 250 ms 9444 KB
177582 16/09/2016 17:14:47 nxphuc CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 109 ms 4888 KB
176252 14/09/2016 14:56:28 dqhungdl CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 296 ms 7024 KB
175480 13/09/2016 17:07:25 itwmoitmsp CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 468 ms 4216 KB
174839 13/09/2016 00:21:18 HoToan1996 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 421 ms 5632 KB
173533 11/09/2016 09:33:02 middlest CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 515 ms 6384 KB
172232 09/09/2016 08:25:32 stevenlethai CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 218 ms 5388 KB
172004 08/09/2016 20:47:35 cuongchl96 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 406 ms 4364 KB
171973 08/09/2016 20:21:38 chitam117119 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 187 ms 5104 KB
170956 06/09/2016 20:52:02 quanganh32 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 296 ms 7436 KB
170247 05/09/2016 12:06:27 quangchaufpt CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 265 ms 4800 KB
170138 04/09/2016 21:39:33 hanhlv270597 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 234 ms 4536 KB
169940 04/09/2016 12:17:26 WHISTLE CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 437 ms 4384 KB
169903 04/09/2016 10:33:00 tsongafan CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 375 ms 5308 KB
169830 04/09/2016 02:06:49 ztrong CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 218 ms 4512 KB
169707 03/09/2016 22:18:35 hoangvuduyanh CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 453 ms 5096 KB
169639 03/09/2016 21:57:07 chicken_coder CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 531 ms 4788 KB
169629 03/09/2016 21:54:11 abcdef6199 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 468 ms 7128 KB
169530 03/09/2016 21:24:50 hao0091998 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 312 ms 5212 KB
169471 03/09/2016 21:11:07 MTAZero CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 718 ms 7732 KB
169389 03/09/2016 20:56:22 nhphuongltv CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 406 ms 5300 KB
169259 03/09/2016 20:35:40 uiXasami CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 218 ms 5688 KB
Back to Top