Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
721924 18/02/2020 08:40:44 nhatthang2704 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 125 ms 4420 KB
715018 05/02/2020 19:27:13 Sang7a4gpc TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 3296 KB
713028 01/02/2020 15:16:45 ct390 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 125 ms 3652 KB
706634 18/01/2020 11:37:40 HackerMan TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 62 ms 2272 KB
703968 13/01/2020 08:40:05 hieuhh TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 2252 KB
699724 07/01/2020 00:22:51 ntphong TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 109 ms 4676 KB
698467 05/01/2020 14:42:06 tungduongvc TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 109 ms 5332 KB
697722 04/01/2020 10:35:12 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 125 ms 3376 KB
694521 28/12/2019 22:50:58 tuanhung TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 3364 KB
694518 28/12/2019 22:39:39 tuanhung TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 140 ms 3364 KB
681730 28/11/2019 15:56:39 tranvansi2004 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 125 ms 3892 KB
680002 25/11/2019 15:19:34 cyb3 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 2276 KB
672002 11/11/2019 13:19:35 Dothanhtai2006 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 125 ms 5276 KB
668135 04/11/2019 07:44:40 Douilu TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 4020 KB
654407 09/10/2019 15:07:55 minhboybn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 109 ms 4012 KB
619680 11/08/2019 12:42:03 chinhchamhoc TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 109 ms 2792 KB
599169 27/06/2019 10:32:53 minh472007 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 2172 KB
598491 25/06/2019 20:32:46 ntlinh0505 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 62 ms 2876 KB
591414 09/06/2019 16:00:50 anh8atlvp TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 2268 KB
590828 07/06/2019 16:11:18 mino TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 125 ms 3400 KB
589453 03/06/2019 11:02:08 inomatit82 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 203 ms 4004 KB
585434 22/05/2019 15:13:42 nhamtan TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 2136 KB
585433 22/05/2019 15:12:49 nhamtan TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 2064 KB
585432 22/05/2019 14:59:05 nhamtan TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
565208 26/03/2019 21:33:57 hainam TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 156 ms 3868 KB
554086 02/03/2019 16:12:32 16122001 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 78 ms 4676 KB
547030 15/02/2019 20:56:30 goatdoheo TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
518741 24/11/2018 13:38:36 LongÇhampion TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 93 ms 7556 KB
518664 24/11/2018 09:24:40 nlebachnlb TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 187 ms 7396 KB
515985 19/11/2018 22:56:35 hongly TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 2844 KB
515980 19/11/2018 22:53:09 hongly TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 78 ms 2840 KB
515978 19/11/2018 22:50:50 hongly TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 2840 KB
515974 19/11/2018 22:48:45 hongly TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
512305 15/11/2018 11:47:16 anhvippro123z TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
499059 27/10/2018 09:42:25 thuanvovan TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 3144 KB
498430 26/10/2018 11:25:48 thamtudeptrai007 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 109 ms 3480 KB
473096 24/09/2018 20:59:57 Meliodas TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 3440 KB
469230 18/09/2018 18:31:57 BBBBBBBB TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 7364 KB
455408 25/08/2018 10:11:43 HHHHHHHH TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 156 ms 7396 KB
442711 20/07/2018 21:36:37 blebleble TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 203 ms 7356 KB
441560 16/07/2018 23:10:18 dangkhoa_pascal TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
439224 07/07/2018 22:10:14 cavang TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 140 ms 3944 KB
416829 13/04/2018 05:45:00 vinhntndu TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 125 ms 4264 KB
402333 10/03/2018 14:32:25 casaumayman TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 2616 KB
401511 07/03/2018 14:20:26 Phenomenal1 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 125 ms 3112 KB
379749 31/12/2017 23:28:14 khangtran TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 46 ms 3284 KB
379727 31/12/2017 23:06:02 nguyenxuanhaa3 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 3532 KB
362500 18/11/2017 21:09:58 masterv TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 93 ms 4072 KB
360478 15/11/2017 15:37:08 freepascal TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 109 ms 3136 KB
341715 21/10/2017 11:01:03 hoan2k1 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 46 ms 3304 KB
291085 26/06/2017 21:33:25 darkkcyan TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 46 ms 3288 KB
259561 17/03/2017 18:56:57 doituyentin TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 3176 KB
257408 12/03/2017 19:16:35 leesin TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 3920 KB
249136 19/02/2017 12:49:41 nguyenphu63333 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 109 ms 3140 KB
243094 25/01/2017 15:50:12 baotuanvn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 171 ms 3748 KB
243065 25/01/2017 12:16:42 baotuanvn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 3748 KB
242410 21/01/2017 09:22:37 wtfit TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 5000 KB
236934 31/12/2016 09:52:51 Demo2000 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 7008 KB
235936 27/12/2016 09:39:34 namnguyen123 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 156 ms 7068 KB
233302 18/12/2016 21:19:18 ndhp2000 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 109 ms 5728 KB
226236 28/11/2016 15:12:50 trongtai37 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 187 ms 3760 KB
222643 23/11/2016 08:47:27 linh_ttam TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 187 ms 3788 KB
221752 21/11/2016 20:44:19 sonhn99 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 93 ms 3800 KB
220122 18/11/2016 20:14:46 Hhcckqnl TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 93 ms 2728 KB
220076 18/11/2016 17:06:31 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 4016 KB
220071 18/11/2016 17:00:47 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 156 ms 4548 KB
220050 18/11/2016 16:36:30 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 4264 KB
220043 18/11/2016 16:30:43 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 125 ms 4264 KB
212742 07/11/2016 20:29:02 SunnyAUG TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 109 ms 3688 KB
211202 04/11/2016 23:57:26 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 93 ms 2472 KB
211201 04/11/2016 23:56:12 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 4300 KB
211196 04/11/2016 23:41:28 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 2812 KB
211162 04/11/2016 22:57:41 phamvankhanh1516 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 93 ms 4292 KB
195835 14/10/2016 08:42:13 quanghsprovp TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 78 ms 1792 KB
186703 02/10/2016 20:38:02 doanphuduc94 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 187 ms 6012 KB
185568 30/09/2016 21:27:30 hutphuoc TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
184951 29/09/2016 22:02:36 n0th1ng TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
182761 26/09/2016 17:09:01 dahaodl TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 156 ms 2316 KB
181309 23/09/2016 13:04:13 thanhan TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 390 ms 14720 KB
180485 21/09/2016 23:27:37 ndkhaivn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 265 ms 3668 KB
180387 21/09/2016 22:20:16 lehoangvu15 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 109 ms 3968 KB
179244 20/09/2016 00:29:38 jackichul TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 296 ms 2760 KB
176654 14/09/2016 22:26:40 thanhanttth TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 156 ms 3424 KB
176216 14/09/2016 14:27:02 dqhungdl TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 2392 KB
172484 09/09/2016 18:20:29 hanhlv270597 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 140 ms 3068 KB
172164 08/09/2016 23:08:07 itwmoitmsp TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 421 ms 12388 KB
172071 08/09/2016 21:41:46 cuongchl96 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 203 ms 6364 KB
171911 08/09/2016 17:29:13 ndhp2000 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 140 ms 6096 KB
171829 08/09/2016 15:44:59 MTAZero TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 4956 KB
171427 07/09/2016 22:15:50 ngocanh99 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 171 ms 11172 KB
171388 07/09/2016 21:02:39 WHISTLE TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 250 ms 3492 KB
170850 06/09/2016 15:54:36 chicken_coder TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 265 ms 3492 KB
170016 04/09/2016 17:15:02 bvhop341999 TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 125 ms 4392 KB
169959 04/09/2016 14:20:41 abcdef6199 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 250 ms 3052 KB
169913 04/09/2016 10:53:40 abcdef6199 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 93 ms 1976 KB
169600 03/09/2016 21:46:00 quocbao TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 375 ms 14764 KB
169576 03/09/2016 21:38:59 hoangvuduyanh TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 296 ms 6372 KB
169177 03/09/2016 20:21:17 hao0091998 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 3636 KB
Back to Top