Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737588 27/03/2020 15:41:31 dangnguyen HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 187 ms 3732 KB
727804 02/03/2020 10:32:31 Fidisk HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 421 ms 4896 KB
721873 17/02/2020 22:24:14 Quang249 HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 265 ms 16868 KB
717205 09/02/2020 09:51:57 ducanh HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 234 ms 5744 KB
706632 18/01/2020 11:37:07 HackerMan HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 156 ms 8696 KB
705917 16/01/2020 21:06:10 thnhan2005 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 9184 KB
705480 16/01/2020 00:30:04 ffrederick HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 218 ms 17516 KB
697720 04/01/2020 10:34:39 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 437 ms 11920 KB
696874 03/01/2020 09:54:11 quythanh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 453 ms 11700 KB
695944 01/01/2020 20:28:52 conan HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 437 ms 9016 KB
695937 01/01/2020 20:23:00 conan HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 8780 KB
695896 01/01/2020 17:19:21 conan HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 234 ms 10232 KB
688646 14/12/2019 23:02:54 linhlrx HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 11908 KB
686136 08/12/2019 16:57:24 linhlrx HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 203 ms 10848 KB
672903 13/11/2019 02:51:16 ogit403 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 265 ms 10264 KB
672791 12/11/2019 21:10:42 Dothanhtai2006 HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 265 ms 16960 KB
668133 04/11/2019 07:44:09 Douilu HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 281 ms 10264 KB
661296 23/10/2019 07:36:05 nambii HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 281 ms 16928 KB
643128 20/09/2019 15:06:42 hongphongthp HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 10252 KB
643108 20/09/2019 14:52:27 hongphongthp HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 203 ms 10244 KB
643106 20/09/2019 14:51:05 hongphongthp HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 10244 KB
642676 19/09/2019 20:22:11 tuananh778999 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 10244 KB
637046 12/09/2019 13:16:29 KKdode HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 187 ms 19716 KB
633663 07/09/2019 20:25:23 baobao07 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 218 ms 19744 KB
629317 27/08/2019 23:48:38 thaolinh HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 296 ms 16884 KB
624347 20/08/2019 18:40:43 thuy_quynh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 7768 KB
623210 17/08/2019 19:30:23 thnhan2005 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 218 ms 8160 KB
621526 15/08/2019 20:44:05 trandat HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 234 ms 8516 KB
612730 28/07/2019 17:44:26 tandapchai HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 203 ms 9444 KB
602974 04/07/2019 13:43:47 DungDontCare HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 281 ms 9884 KB
599098 27/06/2019 01:44:15 leviettttnh HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 296 ms 16904 KB
598549 25/06/2019 22:07:36 minh472007 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 93 ms 9644 KB
598503 25/06/2019 20:58:03 haupas HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 265 ms 23848 KB
595469 19/06/2019 15:59:23 cyb3 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 218 ms 8788 KB
592493 12/06/2019 21:15:25 anhlavipnd199 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 10324 KB
591408 09/06/2019 15:31:29 anh8atlvp HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 4152 KB
587053 27/05/2019 13:56:15 Cat_coder HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 4092 KB
580483 05/05/2019 00:03:52 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 265 ms 4128 KB
580480 05/05/2019 00:02:40 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 578 ms 4120 KB
575465 19/04/2019 22:46:03 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 4128 KB
575464 19/04/2019 22:45:30 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 515 ms 4120 KB
575463 19/04/2019 22:44:15 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 500 ms 4120 KB
574035 16/04/2019 20:51:45 Itachi HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 281 ms 3364 KB
574034 16/04/2019 20:51:25 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 3364 KB
574029 16/04/2019 20:48:10 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 500 ms 3352 KB
574028 16/04/2019 20:46:58 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 468 ms 3360 KB
574026 16/04/2019 20:45:10 heo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 515 ms 3360 KB
574013 16/04/2019 20:32:45 Itachi HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 218 ms 10264 KB
574012 16/04/2019 20:31:29 Itachi HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 265 ms 4140 KB
572326 12/04/2019 18:03:30 hoaf13 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 10104 KB
572317 12/04/2019 17:58:57 hoaf13 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 187 ms 10104 KB
571416 09/04/2019 22:37:45 dangkhoa_pascal HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 62 ms 7120 KB
569887 06/04/2019 16:10:28 nambxvp HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 16552 KB
569078 04/04/2019 05:39:00 tritanngo99 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 125 ms 10228 KB
568579 02/04/2019 23:47:09 daothanhloc HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 234 ms 10164 KB
561305 17/03/2019 10:04:57 dangptpt_ HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 78 ms 8800 KB
558063 11/03/2019 09:38:52 totanhiep HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 250 ms 10348 KB
555509 06/03/2019 09:55:02 16122001 HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 16836 KB
555506 06/03/2019 09:52:58 16122001 HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 18732 KB
554493 04/03/2019 06:55:32 phuongnhi_tran_1206 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 93 ms 16348 KB
553376 01/03/2019 15:26:48 nguyenvantien0903 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 7340 KB
553360 01/03/2019 15:09:53 nguyenvantien0903 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 9564 KB
545151 11/02/2019 20:05:32 vanan9205 HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 26488 KB
533229 08/01/2019 19:54:20 ntoanh HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 218 ms 17936 KB
533195 08/01/2019 19:23:26 phuleethanh HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 17936 KB
533187 08/01/2019 18:50:24 phuleethanh HC - Hồ nước Java 8 Accepted 546 ms 51296 KB
533014 08/01/2019 15:09:20 phuleethanh HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 7556 KB
523391 04/12/2018 09:08:46 huy9a1 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 5300 KB
516267 20/11/2018 16:52:56 totanhiep HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 10604 KB
512307 15/11/2018 11:47:59 anhvippro123z HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 9340 KB
506788 07/11/2018 15:30:05 blebleble HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 7844 KB
504960 05/11/2018 09:16:27 Linh_Moi_T32 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 10212 KB
504278 03/11/2018 21:45:35 lucdaoquanh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 5704 KB
504261 03/11/2018 21:22:59 quocdongqh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 10272 KB
504259 03/11/2018 21:21:33 hanhien HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 105256 KB
504254 03/11/2018 21:16:50 kakaka HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 468 ms 84160 KB
504243 03/11/2018 21:02:33 kakaka HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 125 ms 14280 KB
504242 03/11/2018 21:01:04 kakaka HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 93 ms 7740 KB
504241 03/11/2018 20:59:51 kakaka HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 8012 KB
503992 03/11/2018 12:49:41 mrlihd HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 7188 KB
503807 03/11/2018 00:00:06 thelightvn HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 62 ms 7156 KB
501737 31/10/2018 19:26:00 xikhud HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 328 ms 7580 KB
498428 26/10/2018 11:25:26 thamtudeptrai007 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 406 ms 5720 KB
494425 19/10/2018 23:05:49 Meliodas HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 5812 KB
488208 13/10/2018 00:44:27 minato98 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 421 ms 4944 KB
480026 04/10/2018 15:05:36 LongÇhampion HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 140 ms 9268 KB
479104 02/10/2018 22:29:10 hitu07 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 5184 KB
478970 02/10/2018 20:40:16 hitu08 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 421 ms 5944 KB
478929 02/10/2018 20:13:52 hitu02 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 390 ms 5592 KB
476852 29/09/2018 21:28:31 hitu01 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 390 ms 6440 KB
469227 18/09/2018 18:31:08 BBBBBBBB HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 9652 KB
455406 25/08/2018 10:10:46 HHHHHHHH HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 93 ms 8472 KB
453878 21/08/2018 20:50:51 hoangthuc701 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 9688 KB
448396 09/08/2018 09:33:10 vikhangcqt171 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 28204 KB
433862 16/06/2018 15:25:43 nmhien2605 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 9476 KB
429883 02/06/2018 09:39:01 vphuong214 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 78 ms 10400 KB
429882 02/06/2018 09:38:37 vphuong214 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 78 ms 10400 KB
418647 16/04/2018 04:34:04 vinhntndu HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 296 ms 9572 KB
415831 11/04/2018 09:24:17 cavang HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 8028 KB
395526 10/02/2018 02:25:24 congtam0406 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 406 ms 9360 KB
395523 10/02/2018 02:20:14 congtam0406 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 390 ms 9276 KB
395508 10/02/2018 01:34:38 nguyenvlm HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 8756 KB
395190 08/02/2018 18:12:59 Comrade HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 125 ms 7020 KB
387644 19/01/2018 18:19:59 lshuutoan HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 3484 KB
371876 04/12/2017 22:03:34 nkduc HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 28884 KB
370979 03/12/2017 19:10:55 changlangtu97 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 546 ms 49640 KB
370971 03/12/2017 19:03:06 changlangtu97 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 531 ms 49652 KB
359873 14/11/2017 15:33:56 freepascal HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 6440 KB
351956 03/11/2017 19:49:51 Hieu_sqtt HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 78 ms 6460 KB
351947 03/11/2017 19:42:30 Hieu_sqtt HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 62 ms 6468 KB
351640 03/11/2017 08:26:02 Hieu_sqtt HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 468 ms 49744 KB
341713 21/10/2017 11:00:45 hoan2k1 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 78 ms 2940 KB
339880 19/10/2017 07:45:24 chn_k58_binh HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 78 ms 2892 KB
334250 11/10/2017 21:35:04 manhhungking HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 6404 KB
308184 23/08/2017 11:18:21 dothanh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 6444 KB
308175 23/08/2017 11:08:29 dothanh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 6444 KB
307687 21/08/2017 20:35:01 hoangtrung080697 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 6444 KB
307683 21/08/2017 20:32:56 hoangtrung080697 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 6440 KB
306873 19/08/2017 12:47:15 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 140 ms 6440 KB
306870 19/08/2017 12:43:30 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 156 ms 6440 KB
306869 19/08/2017 12:41:12 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 359 ms 6428 KB
306868 19/08/2017 12:40:42 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 140 ms 6440 KB
306867 19/08/2017 12:39:51 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 171 ms 6440 KB
306863 19/08/2017 12:34:14 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 187 ms 6440 KB
306713 18/08/2017 22:00:27 reset HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 6428 KB
306708 18/08/2017 21:57:49 reset HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 343 ms 5564 KB
306654 18/08/2017 20:15:18 hoanglongbpt HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 5488 KB
306648 18/08/2017 20:13:12 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 359 ms 5524 KB
306638 18/08/2017 20:07:16 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 125 ms 6440 KB
306634 18/08/2017 20:05:43 anh76qn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 375 ms 6428 KB
287437 13/06/2017 04:31:21 nguyenduclam0605 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 3272 KB
277790 12/05/2017 20:37:10 Midodra HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 3284 KB
277789 12/05/2017 20:36:18 Midodra HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 93 ms 3292 KB
277770 12/05/2017 20:00:55 Midodra HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 3292 KB
272524 21/04/2017 17:37:22 lshuutoan HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
265773 01/04/2017 19:33:40 iostream HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 62 ms 2668 KB
260864 19/03/2017 21:22:26 HoanKiK58A2 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 7948 KB
259517 17/03/2017 18:24:47 doituyentin HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 11268 KB
253109 28/02/2017 08:05:59 duyvtvp1919 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 343 ms 7900 KB
246418 12/02/2017 08:58:55 caothesan HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 296 ms 13204 KB
241419 15/01/2017 10:37:28 uit15520499 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 8120 KB
240918 13/01/2017 23:03:32 4everkaka HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 250 ms 11212 KB
240917 13/01/2017 23:02:00 4everkaka HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 93 ms 9664 KB
238051 04/01/2017 17:27:39 HUT_Bamboo HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 125 ms 7952 KB
236937 31/12/2016 09:54:59 hutphuoc HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 78 ms 3284 KB
236930 31/12/2016 09:50:36 Demo2000 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 7548 KB
235427 24/12/2016 17:26:26 takanada HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 250 ms 21436 KB
232210 13/12/2016 23:23:45 codera3k48 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 9676 KB
229384 06/12/2016 12:33:28 dhkhtn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 109 ms 8144 KB
224013 25/11/2016 08:50:46 hungbach HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 78 ms 7712 KB
223952 25/11/2016 08:03:47 khoaat HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 11956 KB
222744 23/11/2016 11:15:55 magicmonster17 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 78 ms 8312 KB
222743 23/11/2016 11:13:47 magicmonster17 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 62 ms 8208 KB
221538 21/11/2016 17:25:28 nghethuat102 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 250 ms 2676 KB
221439 21/11/2016 15:29:47 kien_ngo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 62 ms 2688 KB
220846 20/11/2016 10:50:08 bachnxepu HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 7356 KB
212584 07/11/2016 17:41:12 doanphuduc94 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 10376 KB
206761 28/10/2016 21:42:42 ducden HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 8324 KB
205536 27/10/2016 10:51:49 dacthai2807 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 93 ms 7896 KB
205528 27/10/2016 10:38:07 xuantruongchv HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 93 ms 8008 KB
204527 25/10/2016 20:32:29 HSam HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 343 ms 3444 KB
203953 24/10/2016 21:29:41 TCUCGiang HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 234 ms 2668 KB
200559 21/10/2016 02:47:57 o0985950397 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 10268 KB
200553 21/10/2016 02:29:50 o0985950397 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
200551 21/10/2016 02:27:47 o0985950397 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
200543 21/10/2016 02:17:02 o0985950397 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
198316 18/10/2016 00:24:41 nguvaho HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 7500 KB
198315 18/10/2016 00:24:22 nguvaho HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 7388 KB
198314 18/10/2016 00:24:04 nguvaho HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 93 ms 7556 KB
198311 18/10/2016 00:23:01 nguvaho HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 140 ms 7228 KB
198310 18/10/2016 00:22:04 nguvaho HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
198309 18/10/2016 00:21:48 nguvaho HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
197679 17/10/2016 12:27:07 huynhduy_hmd HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 5176 KB
197581 16/10/2016 23:32:12 linh_ttam HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
197578 16/10/2016 23:29:56 linh_ttam HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
191733 10/10/2016 20:30:33 lotac HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 156 ms 2816 KB
191730 10/10/2016 20:29:05 lotac HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 171 ms 2820 KB
190057 08/10/2016 17:01:44 ndkhaivn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 218 ms 6292 KB
188866 06/10/2016 10:26:50 kien_ngo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 234 ms 2724 KB
188415 05/10/2016 18:02:26 kien_ngo HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 250 ms 2940 KB
188109 05/10/2016 00:12:18 khoaat HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 531 ms 9600 KB
188108 05/10/2016 00:08:40 khoaat HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 578 ms 11176 KB
187550 04/10/2016 13:20:46 magicmonster17 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 203 ms 2940 KB
186646 02/10/2016 19:28:55 nhatanhst HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 171 ms 2772 KB
185248 30/09/2016 13:47:22 bt HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 9372 KB
183891 28/09/2016 10:27:53 LHP HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 10900 KB
183279 27/09/2016 13:02:14 hoang_95125 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 218 ms 16192 KB
182718 26/09/2016 16:36:33 lehuyhoang050401 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 9544 KB
182716 26/09/2016 16:35:49 letiendo2001 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 515 ms 16160 KB
182310 25/09/2016 21:24:08 hieua2tincvp HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 500 ms 17120 KB
181443 23/09/2016 20:23:07 thanhday132 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 203 ms 8772 KB
181441 23/09/2016 20:21:27 thanhday132 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 187 ms 9048 KB
181427 23/09/2016 19:38:35 thanhday132 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 500 ms 12720 KB
181416 23/09/2016 18:37:20 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 500 ms 13248 KB
181415 23/09/2016 18:36:16 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 468 ms 16128 KB
181414 23/09/2016 18:34:45 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 578 ms 15164 KB
181409 23/09/2016 18:28:13 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 500 ms 16800 KB
181408 23/09/2016 18:27:32 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 421 ms 13896 KB
181407 23/09/2016 18:26:29 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 468 ms 12512 KB
181399 23/09/2016 18:03:46 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 453 ms 15588 KB
181395 23/09/2016 17:55:16 sjk HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 531 ms 18408 KB
180557 22/09/2016 03:37:30 nhamnhiboy HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 203 ms 3940 KB
179797 20/09/2016 22:15:30 wInD_MtA HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 15464 KB
179758 20/09/2016 21:51:02 dahaodl HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 578 ms 2572 KB
179354 20/09/2016 10:36:51 jorker71 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 375 ms 16780 KB
178420 18/09/2016 11:08:44 hut_luan HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 15268 KB
178312 18/09/2016 00:03:44 khangtran HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 515 ms 15744 KB
178262 17/09/2016 22:32:42 nguyenson99 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 234 ms 15528 KB
178038 17/09/2016 15:05:10 n0th1ng HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 578 ms 21284 KB
177482 16/09/2016 12:42:14 vuvutru HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 250 ms 5656 KB
176842 15/09/2016 09:21:44 hth20082000 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 15864 KB
175689 13/09/2016 21:08:25 datbeohbbh HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 453 ms 28180 KB
175673 13/09/2016 21:00:16 hoangvuduyanh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 5624 KB
175665 13/09/2016 20:57:39 hoangvuduyanh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 5624 KB
175336 13/09/2016 16:02:38 dqhungdl HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 593 ms 3308 KB
175078 13/09/2016 10:49:10 qtuan140101 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 531 ms 18904 KB
175074 13/09/2016 10:46:58 qtuan140101 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 562 ms 18904 KB
175071 13/09/2016 10:46:15 qtuan140101 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 515 ms 18904 KB
175063 13/09/2016 10:38:15 qtuan140101 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 578 ms 9576 KB
174872 13/09/2016 01:30:51 MTAZero HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 4120 KB
174863 13/09/2016 01:23:47 MTAZero HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 9468 KB
174836 13/09/2016 00:18:36 minhphuoc2108 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 765 ms 9500 KB
174832 13/09/2016 00:13:22 minhem1231 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 6880 KB
174808 13/09/2016 00:03:02 Aoba HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 343 ms 9444 KB
174799 12/09/2016 23:57:28 minhem1231 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 6348 KB
174796 12/09/2016 23:55:08 qtuan140101 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 468 ms 9312 KB
174776 12/09/2016 23:28:19 lvdo92 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 343 ms 3544 KB
174762 12/09/2016 23:14:23 ntanh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 8324 KB
174628 12/09/2016 21:27:00 hanhlv270597 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 3544 KB
174617 12/09/2016 21:23:58 hanhlv270597 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 3736 KB
174578 12/09/2016 21:01:27 damsanchv HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 8464 KB
174576 12/09/2016 21:01:25 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 343 ms 16432 KB
174547 12/09/2016 20:38:01 hutphuoc HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 375 ms 2752 KB
174546 12/09/2016 20:37:40 hutphuoc HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 515 ms 2840 KB
174425 12/09/2016 17:25:18 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 312 ms 14656 KB
174424 12/09/2016 17:24:54 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 312 ms 18940 KB
174386 12/09/2016 16:37:06 ak3 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 562 ms 2740 KB
174384 12/09/2016 16:36:33 viethaiviethung HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 546 ms 18972 KB
174340 12/09/2016 15:46:53 lbnvando HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 2732 KB
174338 12/09/2016 15:44:29 ngonamduonghl HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 234 ms 2732 KB
174231 12/09/2016 14:30:57 romqn1999 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 515 ms 81480 KB
174217 12/09/2016 14:19:06 leducthinh0409 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 281 ms 9616 KB
Back to Top