Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706631 18/01/2020 11:37:04 HackerMan OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1265 ms 92656 KB
697719 04/01/2020 10:34:28 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1343 ms 91044 KB
672792 12/11/2019 21:11:57 Dothanhtai2006 OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1250 ms 127828 KB
668132 04/11/2019 07:43:47 Douilu OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1296 ms 92568 KB
666492 01/11/2019 13:43:02 Socola_Đại_Ca OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1281 ms 119472 KB
664615 28/10/2019 21:28:43 Disconnect OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1218 ms 18248 KB
598548 25/06/2019 22:06:32 minh472007 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1265 ms 17040 KB
590930 07/06/2019 21:54:54 anh8atlvp OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1218 ms 18248 KB
581311 08/05/2019 17:12:48 phuongdong07 OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1250 ms 18224 KB
581224 08/05/2019 09:03:38 duynt0311 OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1265 ms 34136 KB
581221 08/05/2019 08:54:28 duynt0311 OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1343 ms 34136 KB
580153 04/05/2019 13:05:27 tuancanhktpm OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1187 ms 17592 KB
512308 15/11/2018 11:48:19 anhvippro123z OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 531 ms 34620 KB
500255 29/10/2018 14:38:59 kakaka OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 984 ms 66776 KB
498442 26/10/2018 11:27:28 thamtudeptrai007 OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 500 ms 34644 KB
486716 11/10/2018 21:09:37 soloking OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 546 ms 34664 KB
469225 18/09/2018 18:30:43 BBBBBBBB OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 546 ms 34608 KB
451402 16/08/2018 10:49:36 HHHHHHHH OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 593 ms 34632 KB
396130 13/02/2018 00:18:42 tranlehiep2203 OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 812 ms 127604 KB
386194 15/01/2018 21:15:13 thanhdaocode OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1281 ms 127764 KB
369491 30/11/2017 16:46:19 freepascal OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1046 ms 127796 KB
341712 21/10/2017 11:00:33 hoan2k1 OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 562 ms 34616 KB
323159 26/09/2017 09:52:58 duyvtvp1919 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 578 ms 34632 KB
300539 02/08/2017 10:47:20 dvn11th OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 562 ms 34636 KB
259523 17/03/2017 18:26:22 doituyentin OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1000 ms 127844 KB
257399 12/03/2017 18:52:02 leesin OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1000 ms 127840 KB
254430 04/03/2017 08:26:16 datzerozero OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 968 ms 127860 KB
243467 28/01/2017 11:55:24 dahaodl OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 296 ms 14332 KB
243466 28/01/2017 11:53:44 dahaodl OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 296 ms 14596 KB
236929 31/12/2016 09:50:02 Demo2000 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 640 ms 94428 KB
212982 08/11/2016 00:35:09 HoVanAnhK58A2 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 656 ms 92528 KB
212976 08/11/2016 00:24:55 HoVanAnhK58A2 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 640 ms 92708 KB
212975 08/11/2016 00:24:24 HoVanAnhK58A2 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 656 ms 91392 KB
212973 08/11/2016 00:20:55 HoVanAnhK58A2 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1171 ms 96052 KB
212959 08/11/2016 00:01:44 ntanh OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 531 ms 15476 KB
212873 07/11/2016 22:32:42 HoVanAnhK58A2 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1250 ms 96044 KB
212857 07/11/2016 22:18:27 HoVanAnhK58A2 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1203 ms 96044 KB
212367 07/11/2016 11:15:22 doanphuduc94 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1171 ms 80100 KB
212365 07/11/2016 11:07:44 doanphuduc94 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 671 ms 88860 KB
196203 14/10/2016 16:02:30 khoadeptrai OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 953 ms 127844 KB
189276 06/10/2016 23:05:15 hoangvuduyanh OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 578 ms 126796 KB
182461 26/09/2016 01:12:23 nhamnhiboy OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1078 ms 56544 KB
178915 19/09/2016 13:54:45 hanhlv270597 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 1015 ms 56588 KB
178606 18/09/2016 20:14:12 nhatanhst OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1453 ms 127856 KB
178385 18/09/2016 10:00:37 romqn1999 OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1312 ms 123076 KB
178251 17/09/2016 22:16:13 MTAZero OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 875 ms 33868 KB
178195 17/09/2016 20:21:44 phuleethanh OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 1109 ms 36552 KB
178032 17/09/2016 14:57:49 nghethuat102 OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1156 ms 6624 KB
Back to Top