Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706629 18/01/2020 11:35:49 HackerMan EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 2343 ms 123984 KB
697717 04/01/2020 10:34:05 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 2437 ms 123916 KB
672798 12/11/2019 21:15:47 Dothanhtai2006 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 2281 ms 123944 KB
668130 04/11/2019 07:43:11 Douilu EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 2296 ms 123924 KB
598545 25/06/2019 22:04:43 minh472007 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 2375 ms 123856 KB
593234 14/06/2019 18:12:56 cyrocs258 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 2343 ms 123912 KB
590872 07/06/2019 19:18:46 anh8atlvp EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 1718 ms 73332 KB
576162 23/04/2019 11:29:31 HHHHHHHH EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 2265 ms 123864 KB
528126 01/01/2019 01:13:52 chilly123 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 1671 ms 123984 KB
525167 08/12/2018 08:49:00 toan2902 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1781 ms 123984 KB
512310 15/11/2018 11:49:01 anhvippro123z EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1812 ms 123948 KB
497554 25/10/2018 11:21:24 thamtudeptrai007 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 1781 ms 123980 KB
486629 11/10/2018 20:36:40 soloking EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1921 ms 123964 KB
466094 13/09/2018 18:42:54 BBBBBBBB EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 2093 ms 123880 KB
448568 09/08/2018 16:40:06 HHHHHHHH EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1953 ms 123852 KB
341697 21/10/2017 10:57:21 hoan2k1 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 2156 ms 123908 KB
259796 18/03/2017 07:22:46 doituyentin EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1937 ms 123936 KB
236924 31/12/2016 09:48:41 Demo2000 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1890 ms 123904 KB
229459 06/12/2016 16:43:30 ltbminh_ctl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1937 ms 123884 KB
226445 28/11/2016 22:20:42 phuleethanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 1515 ms 65100 KB
225009 26/11/2016 11:32:05 quangchaufpt EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 1437 ms 73320 KB
224967 26/11/2016 10:40:20 dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1921 ms 123932 KB
212175 06/11/2016 22:12:10 doanphuduc94 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1640 ms 118928 KB
195866 14/10/2016 09:17:33 hoangvuduyanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1640 ms 124188 KB
195862 14/10/2016 09:16:12 hoangvuduyanh EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1625 ms 124188 KB
195445 13/10/2016 19:38:55 Bội EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 3515 ms 91016 KB
195314 13/10/2016 15:51:39 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 3625 ms 90984 KB
Back to Top