Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740841 06/04/2020 00:14:25 ntoan199 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1234 ms 80584 KB
739017 01/04/2020 15:04:29 LovelySunset KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 296 ms 41540 KB
733118 14/03/2020 21:02:37 Sang7a4gpc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 234 ms 11812 KB
733117 14/03/2020 21:01:43 Sang7a4gpc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 234 ms 11812 KB
725209 24/02/2020 18:12:42 ducanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1203 ms 79912 KB
722512 19/02/2020 10:52:23 Fidisk KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1265 ms 80608 KB
720554 15/02/2020 16:12:32 kuzuma245 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1234 ms 80676 KB
719937 14/02/2020 10:05:23 lethienquan28052006 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 781 ms 13000 KB
715261 05/02/2020 23:40:29 thongoc1984 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1437 ms 80660 KB
708336 21/01/2020 21:02:35 HackerMan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1437 ms 80524 KB
705595 16/01/2020 09:26:02 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1531 ms 79944 KB
703874 12/01/2020 22:39:56 hieunguyenduc696 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1437 ms 80648 KB
671560 10/11/2019 08:43:04 baobao07 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2484 KB
664993 29/10/2019 19:03:06 lethanhlong KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2512 KB
664219 28/10/2019 08:34:28 maihuuton987 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1546 ms 79972 KB
655299 10/10/2019 15:00:01 nguyentrantien2002 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1218 ms 79984 KB
650843 04/10/2019 07:53:51 SIU2018Yasou KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1359 ms 41584 KB
644699 23/09/2019 08:58:24 ct390 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 953 ms 31080 KB
630429 30/08/2019 21:36:18 ldn694 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1265 ms 79868 KB
620223 12/08/2019 22:19:24 leviettttnh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1218 ms 79920 KB
607697 18/07/2019 21:28:03 nguyendenn1 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 484 ms 12092 KB
596035 20/06/2019 17:48:56 cuongoo1752 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1234 ms 80632 KB
595443 19/06/2019 15:05:42 cyb3 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1203 ms 80616 KB
581082 07/05/2019 15:57:27 thedemonstuan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 578 ms 5552 KB
581081 07/05/2019 15:56:24 thedemonstuan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 750 ms 13216 KB
561735 18/03/2019 10:39:25 trungnguyenlak2003 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 796 ms 79904 KB
559676 13/03/2019 14:56:24 lehoang KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1890 ms 80872 KB
559475 13/03/2019 07:45:37 pdhuy2002 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1812 ms 80872 KB
559466 13/03/2019 07:32:11 vanan9205 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 703 ms 13200 KB
559463 13/03/2019 07:26:55 vanan9205 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 687 ms 13200 KB
559249 12/03/2019 18:43:48 lehoang KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1843 ms 80880 KB
554570 04/03/2019 09:36:15 namlawng123 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 843 ms 79920 KB
554388 03/03/2019 19:55:48 phuongnhi_tran_1206 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 828 ms 80584 KB
554366 03/03/2019 17:40:13 ffrederick KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2444 KB
552983 28/02/2019 20:29:56 nguyenvantien0903 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 281 ms 35560 KB
552952 28/02/2019 20:12:17 nguyenvantien0903 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 796 ms 40928 KB
526318 10/12/2018 19:28:35 8man KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 171 ms 2776 KB
525630 09/12/2018 10:06:18 tritanngo99 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 328 ms 68996 KB
517852 22/11/2018 20:54:16 huatho131 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 312 ms 36168 KB
513324 16/11/2018 09:35:40 chuotvip KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 234 ms 1888 KB
513323 16/11/2018 09:34:42 chuotvip KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 234 ms 1880 KB
512311 15/11/2018 11:49:22 anhvippro123z KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 921 ms 80628 KB
505243 05/11/2018 16:20:04 iiiiiii125478 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 890 ms 80016 KB
494681 20/10/2018 16:58:10 xikhud KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2536 KB
491253 16/10/2018 22:21:27 iostream KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2384 KB
490812 16/10/2018 14:58:58 DeBruyne KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 390 ms 12428 KB
489508 14/10/2018 23:01:17 dangkhoa_pascal KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 265 ms 12700 KB
469995 19/09/2018 23:20:05 LongÇhampion KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 937 ms 80628 KB
465742 13/09/2018 09:52:45 ARSENAL1886 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 359 ms 11724 KB
457348 30/08/2018 07:40:54 HHHHHHHH KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 890 ms 80592 KB
446659 02/08/2018 20:56:11 hoangthuc701 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 890 ms 80528 KB
445348 30/07/2018 09:13:37 nguyenledinh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 875 ms 80564 KB
442694 20/07/2018 20:20:48 ironmank37d KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 875 ms 79972 KB
418644 16/04/2018 04:27:26 vinhntndu KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 859 ms 80676 KB
416627 12/04/2018 21:12:51 haiyenk98lhp KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 937 ms 80676 KB
416124 11/04/2018 21:13:32 Quanpro98 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 890 ms 80628 KB
399085 27/02/2018 10:33:26 minhthanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 906 ms 79956 KB
399082 27/02/2018 10:30:11 coderkcdhv KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1031 ms 79960 KB
399073 27/02/2018 10:17:26 minhthanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 859 ms 79956 KB
399072 27/02/2018 10:17:01 minhthanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1031 ms 79956 KB
397281 19/02/2018 22:13:59 tranlehiep2203 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 453 ms 12640 KB
390920 25/01/2018 17:24:27 duongbp1990 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 890 ms 79984 KB
386346 16/01/2018 10:23:15 huy9a1 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1265 ms 49492 KB
375421 15/12/2017 15:41:18 hoi_lam_gi KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1359 ms 42036 KB
365270 24/11/2017 14:13:54 0000000000 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1093 ms 100560 KB
364969 23/11/2017 20:24:00 manhhungking KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1000 ms 80608 KB
364960 23/11/2017 20:00:56 tranthanhhai KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1171 ms 80620 KB
361764 17/11/2017 14:41:28 hoi_lam_gi KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 843 ms 42016 KB
359837 14/11/2017 15:25:09 freepascal KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1187 ms 42032 KB
357425 11/11/2017 00:15:52 lucdaoquanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 953 ms 79984 KB
357394 10/11/2017 23:03:00 mrlihd KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 968 ms 79984 KB
357336 10/11/2017 22:07:47 thelightvn KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 953 ms 79988 KB
356767 10/11/2017 09:52:16 Leo_Messi_96 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 968 ms 80660 KB
356347 09/11/2017 19:22:25 tenda1234 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 937 ms 79996 KB
356345 09/11/2017 19:21:22 kakaka KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 937 ms 79996 KB
356340 09/11/2017 19:18:35 khanhsaker97 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 984 ms 80648 KB
356333 09/11/2017 19:15:31 ducppa KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 968 ms 80644 KB
356326 09/11/2017 19:12:57 tenda1234 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 937 ms 79984 KB
356322 09/11/2017 19:06:38 Linh_Moi_T32 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 953 ms 80660 KB
356315 09/11/2017 19:01:01 dnhung1997 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 984 ms 80648 KB
352313 04/11/2017 13:34:49 ThanhEtn KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 390 ms 12728 KB
352289 04/11/2017 12:41:28 ThanhEtn KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 937 ms 41576 KB
340857 20/10/2017 09:22:34 nkduc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 953 ms 79984 KB
340856 20/10/2017 09:21:41 nkduc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 953 ms 79960 KB
340852 20/10/2017 09:20:52 nkduc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 968 ms 79960 KB
340850 20/10/2017 09:20:18 nkduc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 921 ms 79960 KB
340846 20/10/2017 09:19:33 nkduc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 906 ms 79960 KB
297334 20/07/2017 18:02:43 toilati123vn KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 921 ms 79940 KB
293926 10/07/2017 08:58:38 okeomachnha KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 937 ms 80584 KB
291096 26/06/2017 22:12:39 dinhvanhuy98 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 406 ms 22268 KB
290274 23/06/2017 19:33:42 logn145236 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 921 ms 80612 KB
260141 18/03/2017 09:42:15 doituyentin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 218 ms 12696 KB
246350 11/02/2017 22:20:10 caothesan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 12672 KB
243658 29/01/2017 18:26:21 tranminhkhoa KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2392 KB
237176 01/01/2017 13:57:33 cocvu KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 921 ms 79948 KB
233551 19/12/2016 23:28:30 4everkaka KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 296 ms 61056 KB
225656 27/11/2016 13:34:16 truongtv28 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 953 ms 80616 KB
221438 21/11/2016 15:29:14 doquangduc71 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1640 ms 79980 KB
216401 12/11/2016 19:59:31 minhquangsqtt KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 937 ms 80644 KB
215252 12/11/2016 10:03:00 bjnjucun KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1203 ms 80540 KB
215241 12/11/2016 09:52:35 noatall2404 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 937 ms 80556 KB
213206 08/11/2016 19:18:00 taycuong KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 875 ms 41428 KB
212859 07/11/2016 22:18:54 ntanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 921 ms 79940 KB
212595 07/11/2016 17:57:31 khoinguyentdmu KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 187 ms 41164 KB
212588 07/11/2016 17:46:06 khoinguyentdmu KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 906 ms 41164 KB
211453 05/11/2016 16:15:50 HVDInh33 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 921 ms 80524 KB
206172 28/10/2016 01:13:45 o0985950397 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1000 ms 68872 KB
205114 26/10/2016 19:50:45 thaixuandang KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 500 ms 42044 KB
205066 26/10/2016 17:40:46 anhpro96 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1062 ms 80624 KB
202120 23/10/2016 16:15:03 ititorit KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 906 ms 80636 KB
202094 23/10/2016 15:29:06 LHP KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1625 ms 79944 KB
194369 12/10/2016 08:32:10 dqhn123 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 171 ms 11980 KB
190698 10/10/2016 07:59:04 CUTI KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 656 ms 17404 KB
189725 07/10/2016 22:57:24 dahaodl KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 593 ms 22180 KB
172578 09/09/2016 21:37:18 trainer1234 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 640 ms 40808 KB
170467 05/09/2016 20:38:48 bachnxepu KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 546 ms 40800 KB
167283 29/08/2016 22:54:41 thumieu88 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 875 ms 22124 KB
166837 28/08/2016 23:20:10 khangtran KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1093 ms 77112 KB
166363 27/08/2016 14:56:29 ngonamduonghl KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 859 ms 95364 KB
166134 26/08/2016 16:12:42 qtuan140101 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1781 ms 99296 KB
166129 26/08/2016 16:05:44 qtuan140101 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1875 ms 99372 KB
166125 26/08/2016 16:02:52 qtuan140101 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1750 ms 100512 KB
164482 22/08/2016 20:49:03 nghethuat102 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 703 ms 17384 KB
161259 12/08/2016 15:02:36 middlest KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 687 ms 22208 KB
157866 02/08/2016 14:54:09 HoVanAnhK58A2 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 828 ms 98696 KB
130307 10/04/2016 01:17:43 hanhlv270597 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 578 ms 22184 KB
122233 28/02/2016 11:49:55 dqhungdl KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 562 ms 22224 KB
121102 22/02/2016 19:53:12 thanhday132 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 390 ms 12000 KB
121099 22/02/2016 19:48:15 thanhday132 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 437 ms 11992 KB
119938 16/02/2016 21:31:53 romqn1999 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 390 ms 40856 KB
105320 11/12/2015 08:08:13 minhthuan274 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 343 ms 40852 KB
94050 17/11/2015 00:26:13 minhem1231 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 453 ms 71244 KB
94038 17/11/2015 00:06:02 minhem1231 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 437 ms 71244 KB
92222 13/11/2015 21:12:40 doquangdat KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 765 ms 106536 KB
91458 12/11/2015 11:23:52 lhchuong KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
85099 29/10/2015 09:04:29 phuleethanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 640 ms 80840 KB
84966 28/10/2015 22:01:50 phuleethanh KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 890 ms 72528 KB
84962 28/10/2015 21:55:49 Aoba KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 562 ms 23116 KB
84498 28/10/2015 09:36:37 ACM2015 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 468 ms 80396 KB
84366 27/10/2015 23:41:13 junlexo KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 343 ms 11984 KB
84364 27/10/2015 23:27:49 minhem1231 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 453 ms 71240 KB
83233 26/10/2015 09:04:48 toan411998 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 296 ms 3500 KB
79120 15/10/2015 21:07:35 wInD_MtA KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 484 ms 100324 KB
78260 13/10/2015 11:07:04 UiM KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 875 ms 68356 KB
63643 14/09/2015 22:32:21 MTAZero KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 312 ms 90140 KB
47664 19/07/2015 12:35:54 mrtan_lovelife KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 624 ms 41972 KB
47659 19/07/2015 12:32:00 mrtan_lovelife KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1419 ms 18352 KB
47656 19/07/2015 12:14:16 mrtan_lovelife KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 546 ms 38668 KB
47654 19/07/2015 11:48:33 mrtan_lovelife KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 2012 ms 42060 KB
44282 03/07/2015 08:55:51 dhkhtn KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 889 ms 16392 KB
44281 03/07/2015 08:29:12 phuc_doan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 873 ms 24088 KB
44280 03/07/2015 08:24:44 dhkhtn KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 873 ms 11992 KB
44276 03/07/2015 06:44:43 phuc_doan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 795 ms 16360 KB
44275 03/07/2015 06:39:17 phuc_doan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1294 ms 37644 KB
44233 02/07/2015 17:50:33 phuc_doan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 670 ms 98624 KB
33139 07/05/2015 21:25:51 mikelhpdatke KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1856 ms 41996 KB
32340 30/04/2015 20:17:49 lamnguyen KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1154 ms 31084 KB
32333 30/04/2015 17:34:32 namlunoy KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 530 ms 22288 KB
32023 28/04/2015 21:25:24 farmerboy KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2304 KB
27349 14/04/2015 20:01:01 cincout KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 421 ms 11960 KB
27314 14/04/2015 15:03:34 phamtan11 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 312 ms 1780 KB
27270 14/04/2015 04:57:43 trungvt130584 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 483 ms 22220 KB
26953 10/04/2015 13:57:05 ngan KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 452 ms 22164 KB
26225 01/04/2015 16:59:45 stepde15 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 483 ms 22216 KB
21495 15/03/2015 21:21:06 kieuquocdat123 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 436 ms 11948 KB
17181 10/03/2015 23:55:11 yurilover172 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 358 ms 11792 KB
17175 10/03/2015 23:26:57 only_love97 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 452 ms 22156 KB
8557 11/01/2015 01:23:47 nxphuc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 546 ms 11864 KB
7417 23/12/2014 01:26:29 stepde14 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 452 ms 22220 KB
7187 16/12/2014 19:05:13 dinhvanduy7895 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 468 ms 22228 KB
6984 12/12/2014 22:30:52 MeigyokuThmn KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 265 ms 12004 KB
3215 28/10/2014 11:04:05 haituanth2 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 483 ms 22232 KB
3132 27/10/2014 11:52:11 phamhuuthien KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 639 ms 16340 KB
1916 15/10/2014 23:13:21 phuchoahodo KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1185 ms 84288 KB
840 02/10/2014 23:12:35 sunshine KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 858 ms 11980 KB
833 02/10/2014 22:13:41 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 967 ms 113020 KB
816 02/10/2014 20:47:10 shinzero KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 639 ms 115364 KB
814 02/10/2014 20:40:59 itntc KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 967 ms 110960 KB
785 01/10/2014 23:05:07 junlexo KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 468 ms 22192 KB
706 29/09/2014 15:13:16 ductam KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 624 ms 16292 KB
695 28/09/2014 14:37:28 thanhCode KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1014 ms 88552 KB
692 28/09/2014 07:18:38 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 561 ms 46668 KB
691 28/09/2014 07:17:55 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 514 ms 50728 KB
689 28/09/2014 07:15:45 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 546 ms 46872 KB
688 28/09/2014 00:41:52 Aska KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 171 ms 1672 KB
Back to Top