Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730928 10/03/2020 16:28:52 phgquynh2208 TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
730725 09/03/2020 22:07:38 haupas TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2524 KB
730310 08/03/2020 12:16:23 huong0404 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
706627 18/01/2020 11:35:41 HackerMan TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
697706 04/01/2020 10:07:49 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
693513 26/12/2019 13:49:13 cyb3 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
684158 03/12/2019 05:58:02 leviettttnh TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1904 KB
673020 13/11/2019 12:41:15 Dothanhtai2006 TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
668128 04/11/2019 07:42:37 Douilu TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
660676 21/10/2019 21:39:40 pmt TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
642256 19/09/2019 10:07:18 baobao07 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
620272 13/08/2019 08:29:14 namlawng123 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
607889 19/07/2019 14:08:11 trieutanhung93 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
607881 19/07/2019 13:39:04 Nguyenthaihoc TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
595511 19/06/2019 17:02:21 minh472007 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
590865 07/06/2019 19:05:39 anh8atlvp TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
590659 06/06/2019 21:32:19 nguyenvantien0903 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
579910 03/05/2019 19:11:20 dangkhoa_pascal TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1892 KB
547026 15/02/2019 20:50:57 goatdoheo TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
546020 13/02/2019 16:05:05 vanan9205 TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 0 ms 2932 KB
543099 03/02/2019 19:20:58 NoFace TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
540870 26/01/2019 21:58:28 nghethuat102 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
512313 15/11/2018 11:50:02 anhvippro123z TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
510877 13/11/2018 20:10:48 anhvippro123z TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2504 KB
510393 13/11/2018 10:39:11 Linh_Moi_T32 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
510388 13/11/2018 10:36:08 Linh_Moi_T32 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
509901 12/11/2018 18:16:31 xikhud TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
506740 07/11/2018 14:17:05 kakaka TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
506447 06/11/2018 23:28:21 hanhien TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
506306 06/11/2018 21:03:42 mrlihd TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
498424 26/10/2018 11:24:17 thamtudeptrai007 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2552 KB
495095 21/10/2018 17:01:28 LongÇhampion TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2560 KB
469222 18/09/2018 18:29:45 BBBBBBBB TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1580 KB
455403 25/08/2018 10:08:39 HHHHHHHH TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1584 KB
447137 04/08/2018 14:26:55 iostream TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
414871 08/04/2018 16:54:27 vinhntndu TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2444 KB
414866 08/04/2018 16:51:37 vinhntndu TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2436 KB
399368 28/02/2018 15:55:35 tienthanh2509 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
381572 04/01/2018 20:43:52 changlangtu97 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
380455 01/01/2018 20:20:51 tanglamgiang2108hnohvtc TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2540 KB
369684 01/12/2017 07:25:08 GấuBéoIT TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
369497 30/11/2017 16:51:48 nakrothpro TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
369436 30/11/2017 16:04:36 buiminhkhang TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
360413 15/11/2017 14:56:56 freepascal TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 0 ms 2784 KB
342993 23/10/2017 10:58:02 skydriver001 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
342278 22/10/2017 00:55:40 leducthinh0409 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2528 KB
342217 21/10/2017 22:56:04 dqhungdl TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
341695 21/10/2017 10:56:58 hoan2k1 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2524 KB
339161 17/10/2017 22:20:31 ngocjr7 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2456 KB
307117 19/08/2017 20:53:47 minhthu20201 TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
300159 31/07/2017 09:10:18 dvn11th TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
297841 22/07/2017 15:51:57 0ngmai123 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2508 KB
286875 11/06/2017 09:53:04 hatuank97lhp TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2508 KB
268580 07/04/2017 15:38:16 Phenomenal1 TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
259537 17/03/2017 18:33:54 doituyentin TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
244065 01/02/2017 20:52:14 dahaodl TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
244063 01/02/2017 20:50:28 dahaodl TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
236752 30/12/2016 16:53:28 Demo2000 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2488 KB
236109 27/12/2016 21:17:11 leesin TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 0 ms 2940 KB
228609 04/12/2016 02:03:44 trunglucky2k8 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
220028 18/11/2016 15:42:33 phamvankhanh1516 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
212002 06/11/2016 18:11:42 songlahyvong TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
211921 06/11/2016 14:57:21 NopLaPhaiDung TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
211920 06/11/2016 14:57:02 thanhthai3457 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
208891 01/11/2016 19:57:55 thanhthuy TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2496 KB
208504 31/10/2016 23:27:48 phuleethanh TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
207179 29/10/2016 13:04:29 thienthuat001 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2480 KB
207178 29/10/2016 13:03:33 thienthuat001 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
205515 27/10/2016 09:31:44 HUT_Manh TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
205512 27/10/2016 09:29:04 HUTNguyenDat TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
205190 26/10/2016 20:48:42 LanAnh97 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
205131 26/10/2016 20:08:29 vophuanpig TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
203779 24/10/2016 19:37:15 uyenuyen650102 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2552 KB
203398 24/10/2016 11:09:22 pipipham TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
201443 22/10/2016 10:30:51 hoangducsmagic TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
201133 21/10/2016 22:44:11 s2lyonking TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
201130 21/10/2016 22:41:21 redhair TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
200981 21/10/2016 20:32:28 congtaisqtt TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2460 KB
200862 21/10/2016 19:24:56 s2lyonky TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
200766 21/10/2016 16:01:10 lbnvando TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
199694 19/10/2016 23:01:43 4everkaka TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
199155 19/10/2016 10:18:54 doraemon TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
199102 19/10/2016 07:47:26 MTAZero TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
199097 19/10/2016 07:26:22 ititorit TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2544 KB
198675 18/10/2016 18:02:51 thanhday132 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
198666 18/10/2016 17:33:41 romqn1999 TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
198529 18/10/2016 13:56:30 dqhn123 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
198433 18/10/2016 09:57:34 tnm TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
198361 18/10/2016 07:42:00 ARSENAL1886 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
198100 17/10/2016 21:02:39 Bội TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
198050 17/10/2016 20:20:20 phungvitrung TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 0 ms 2820 KB
198013 17/10/2016 19:49:10 wInD_MtA TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
198012 17/10/2016 19:48:50 minhquangsqtt TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
Back to Top