Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740268 04/04/2020 10:35:27 lnq123 CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1546 ms 52616 KB
731622 12/03/2020 16:11:05 haupas CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1312 ms 53236 KB
706626 18/01/2020 11:35:38 HackerMan CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1281 ms 50768 KB
697705 04/01/2020 10:07:21 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1296 ms 50728 KB
673018 13/11/2019 12:40:28 Dothanhtai2006 CANAL - Canal Free Pascal Accepted 687 ms 14424 KB
668127 04/11/2019 07:42:24 Douilu CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1281 ms 50732 KB
602136 02/07/2019 16:14:28 dangkhoa_pascal CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1265 ms 50704 KB
595499 19/06/2019 16:41:28 minh472007 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1125 ms 45216 KB
590863 07/06/2019 18:36:50 anh8atlvp CANAL - Canal Free Pascal Accepted 734 ms 14504 KB
558327 11/03/2019 14:29:58 phong1st CANAL - Canal Free Pascal Accepted 515 ms 14480 KB
520970 28/11/2018 19:29:04 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3406 ms 10336 KB
520969 28/11/2018 19:27:55 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1000 ms 10368 KB
520968 28/11/2018 19:27:27 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3296 ms 10348 KB
520966 28/11/2018 19:25:50 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3437 ms 10312 KB
512315 15/11/2018 11:50:23 anhvippro123z CANAL - Canal GNU C++ Accepted 828 ms 45232 KB
509166 11/11/2018 09:18:16 LongÇhampion CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1078 ms 65772 KB
509163 11/11/2018 09:17:12 LongÇhampion CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3265 ms 65756 KB
506459 06/11/2018 23:38:44 huy9a1 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3343 ms 66800 KB
506451 06/11/2018 23:33:21 huy9a1 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3375 ms 51208 KB
498423 26/10/2018 11:23:51 thamtudeptrai007 CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 968 ms 61192 KB
469221 18/09/2018 18:29:25 BBBBBBBB CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1062 ms 61156 KB
453891 21/08/2018 21:10:02 vikhangcqt171 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1125 ms 4568 KB
451653 16/08/2018 17:02:06 HHHHHHHH CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1140 ms 61180 KB
421740 27/04/2018 22:06:49 vinhntndu CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 906 ms 45232 KB
387054 18/01/2018 08:34:29 Hacker007 CANAL - Canal Free Pascal Accepted 515 ms 6876 KB
387050 18/01/2018 08:29:40 Hacker007 CANAL - Canal Free Pascal Accepted 578 ms 6876 KB
360574 15/11/2017 16:18:08 freepascal CANAL - Canal Free Pascal Accepted 593 ms 14472 KB
342284 22/10/2017 01:55:37 leducthinh0409 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1156 ms 61164 KB
342248 21/10/2017 23:22:03 dqhungdl CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1453 ms 57636 KB
341694 21/10/2017 10:56:49 hoan2k1 CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1093 ms 12364 KB
300158 31/07/2017 09:09:58 dvn11th CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1078 ms 12368 KB
292772 04/07/2017 22:40:03 baotuanvn CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1109 ms 45840 KB
292771 04/07/2017 22:37:49 baotuanvn CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1109 ms 45840 KB
292769 04/07/2017 22:04:56 baotuanvn CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1062 ms 6456 KB
292768 04/07/2017 22:01:19 baotuanvn CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1062 ms 6456 KB
288307 15/06/2017 23:14:54 baotuanvn CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3421 ms 6432 KB
288166 15/06/2017 16:33:48 baotuanvn CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3500 ms 6440 KB
287093 11/06/2017 22:14:10 thilove98 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3562 ms 22040 KB
259806 18/03/2017 07:25:09 doituyentin CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1046 ms 29328 KB
243840 31/01/2017 09:38:02 phuleethanh CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1062 ms 29264 KB
243662 29/01/2017 18:35:18 dahaodl CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3375 ms 50316 KB
236766 30/12/2016 17:04:18 Demo2000 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 843 ms 44548 KB
236107 27/12/2016 21:16:03 leesin CANAL - Canal Free Pascal Accepted 515 ms 14476 KB
235578 25/12/2016 10:55:19 giacatvu147 CANAL - Canal Free Pascal Accepted 515 ms 14512 KB
222163 22/11/2016 15:14:34 ongvn CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 843 ms 45480 KB
222051 22/11/2016 10:51:46 comuathu1011 CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3390 ms 41668 KB
212066 06/11/2016 19:49:30 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 843 ms 44520 KB
212065 06/11/2016 19:49:02 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3890 ms 45380 KB
212064 06/11/2016 19:47:40 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3593 ms 45152 KB
212063 06/11/2016 19:47:07 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 875 ms 45116 KB
212061 06/11/2016 19:46:23 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 875 ms 45116 KB
212060 06/11/2016 19:45:49 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3578 ms 45152 KB
212059 06/11/2016 19:45:03 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3578 ms 45152 KB
212057 06/11/2016 19:44:32 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3562 ms 45152 KB
212055 06/11/2016 19:42:59 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3515 ms 45152 KB
212054 06/11/2016 19:42:18 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3578 ms 45152 KB
212052 06/11/2016 19:41:30 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3578 ms 45152 KB
212050 06/11/2016 19:40:11 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3593 ms 45152 KB
212049 06/11/2016 19:38:31 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3562 ms 45152 KB
212047 06/11/2016 19:37:12 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3515 ms 45152 KB
212045 06/11/2016 19:36:31 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3546 ms 52964 KB
212044 06/11/2016 19:35:52 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3500 ms 52964 KB
212043 06/11/2016 19:34:44 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3578 ms 52964 KB
212042 06/11/2016 19:33:49 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3484 ms 52964 KB
212041 06/11/2016 19:33:25 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3890 ms 53188 KB
212036 06/11/2016 19:31:20 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3843 ms 53188 KB
212034 06/11/2016 19:29:57 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3796 ms 45376 KB
212033 06/11/2016 19:29:32 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3812 ms 45376 KB
212032 06/11/2016 19:27:49 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 890 ms 45116 KB
212031 06/11/2016 19:27:14 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3812 ms 45380 KB
212030 06/11/2016 19:25:55 doanphuduc94 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 4000 ms 45380 KB
210035 03/11/2016 01:05:20 hanhlv270597 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 859 ms 45088 KB
200913 21/10/2016 19:56:43 HSam CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3562 ms 53144 KB
200895 21/10/2016 19:47:14 junlexo CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3406 ms 21092 KB
199809 20/10/2016 09:03:40 4everkaka CANAL - Canal GNU C++ Accepted 2875 ms 100356 KB
199493 19/10/2016 18:21:48 trainer1234 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1000 ms 6604 KB
199105 19/10/2016 07:48:10 MTAZero CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1015 ms 12376 KB
199098 19/10/2016 07:30:46 ititorit CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3937 ms 6480 KB
199082 19/10/2016 02:07:10 IUHH CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3343 ms 11356 KB
199061 19/10/2016 00:46:50 khangtran CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1046 ms 53368 KB
199009 18/10/2016 23:43:04 khangtran CANAL - Canal Free Pascal Accepted 562 ms 16456 KB
198932 18/10/2016 22:14:02 hoangvuduyanh CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3468 ms 46396 KB
198862 18/10/2016 21:14:09 nguyenxuanhaa3 CANAL - Canal Free Pascal Accepted 500 ms 14504 KB
198586 18/10/2016 15:49:00 romqn1999 CANAL - Canal Free Pascal Accepted 906 ms 63732 KB
198576 18/10/2016 15:37:21 phungvitrung CANAL - Canal Free Pascal Accepted 578 ms 21324 KB
198527 18/10/2016 13:53:16 dqhn123 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1125 ms 58432 KB
198525 18/10/2016 13:49:35 wInD_MtA CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3359 ms 12328 KB
198519 18/10/2016 13:45:16 Icarus CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3328 ms 12328 KB
198482 18/10/2016 11:45:58 HVDInh33 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3453 ms 84660 KB
198360 18/10/2016 07:41:28 ARSENAL1886 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 796 ms 11412 KB
198359 18/10/2016 06:45:43 hut_luan CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3328 ms 9800 KB
198358 18/10/2016 06:34:16 hut_luan CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3406 ms 11848 KB
198326 18/10/2016 00:56:26 DevC CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 4062 ms 11564 KB
198260 17/10/2016 23:30:52 datdi CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3406 ms 19056 KB
198126 17/10/2016 21:18:40 SunnyAUG CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1031 ms 69276 KB
Back to Top