Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
722773 19/02/2020 17:27:20 hoang123 Candies - Candies Free Pascal Accepted 46 ms 3700 KB
706624 18/01/2020 11:35:31 HackerMan Candies - Candies GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
697703 04/01/2020 10:06:45 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc Candies - Candies GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
672815 12/11/2019 21:25:49 Dothanhtai2006 Candies - Candies Free Pascal Accepted 62 ms 3832 KB
668125 04/11/2019 07:41:54 Douilu Candies - Candies GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
595497 19/06/2019 16:40:00 minh472007 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
590486 06/06/2019 11:39:14 anh8atlvp Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
512317 15/11/2018 11:51:04 anhvippro123z Candies - Candies GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
498417 26/10/2018 11:22:55 thamtudeptrai007 Candies - Candies GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
486711 11/10/2018 21:07:14 soloking Candies - Candies Free Pascal Accepted 46 ms 4600 KB
469219 18/09/2018 18:28:46 BBBBBBBB Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
451394 16/08/2018 10:42:51 HHHHHHHH Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
369473 30/11/2017 16:39:20 freepascal Candies - Candies Free Pascal Accepted 46 ms 3748 KB
342261 21/10/2017 23:45:16 dqhungdl Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
341692 21/10/2017 10:56:29 hoan2k1 Candies - Candies GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
340735 19/10/2017 23:04:40 ngocjr7 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
339040 17/10/2017 21:14:59 cuonghv98 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
327340 02/10/2017 09:22:11 leducthinh0409 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
300155 31/07/2017 09:08:18 dvn11th Candies - Candies GNU C++ Accepted 0 ms 2544 KB
265269 30/03/2017 23:29:50 khoadeptrai Candies - Candies Free Pascal Accepted 46 ms 3856 KB
259564 17/03/2017 18:57:26 doituyentin Candies - Candies GNU C++11 Accepted 0 ms 1924 KB
243873 31/01/2017 11:24:02 phuleethanh Candies - Candies GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
243673 29/01/2017 20:57:14 dahaodl Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
236922 31/12/2016 09:47:22 Demo2000 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
236780 30/12/2016 17:23:05 khangtran Candies - Candies GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
236104 27/12/2016 21:14:37 leesin Candies - Candies Free Pascal Accepted 31 ms 3576 KB
233139 17/12/2016 23:07:29 khangtran Candies - Candies GNU C++11 Accepted 0 ms 2364 KB
230901 09/12/2016 21:57:11 wowowow Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
229098 05/12/2016 14:48:43 romqn1999 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
220311 19/11/2016 10:46:55 dqhn123 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
218664 16/11/2016 20:36:44 manhhdvd Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
218603 16/11/2016 19:41:35 MTAZero Candies - Candies GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
203155 23/10/2016 21:38:47 zichanchan Candies - Candies GNU C++ Accepted 156 ms 1888 KB
202107 23/10/2016 15:51:34 phungvitrung Candies - Candies Free Pascal Accepted 31 ms 3968 KB
202101 23/10/2016 15:34:08 phungvitrung Candies - Candies Free Pascal Accepted 31 ms 3856 KB
202095 23/10/2016 15:29:41 phungvitrung Candies - Candies Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
201984 23/10/2016 13:48:00 nxphuc Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
201978 23/10/2016 13:44:36 nxphuc Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
201969 23/10/2016 13:41:42 nxphuc Candies - Candies GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
Back to Top