Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706622 18/01/2020 11:35:10 HackerMan Lucky Game - Lucky Game GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
697700 04/01/2020 10:05:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc Lucky Game - Lucky Game GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
672813 12/11/2019 21:23:12 Dothanhtai2006 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
668124 04/11/2019 07:41:25 Douilu Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
594782 18/06/2019 07:57:34 minh472007 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
590500 06/06/2019 12:29:26 anh8atlvp Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
576172 23/04/2019 11:40:21 HHHHHHHH Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
512319 15/11/2018 11:51:25 anhvippro123z Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
510879 13/11/2018 20:10:53 anhvippro123z Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
498419 26/10/2018 11:23:17 thamtudeptrai007 Lucky Game - Lucky Game GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
490089 15/10/2018 20:52:49 hoainam2222005 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
490077 15/10/2018 20:47:56 xyzt Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
486642 11/10/2018 20:41:46 soloking Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
469217 18/09/2018 18:28:21 BBBBBBBB Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
461982 07/09/2018 17:36:41 NguyenKhoilop7 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
448567 09/08/2018 16:39:41 HHHHHHHH Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
447566 06/08/2018 16:27:50 Henrytai2005 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
431172 07/06/2018 13:03:04 hacker123 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
376169 18/12/2017 08:54:06 mafia Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
341655 21/10/2017 10:47:38 hoan2k1 Lucky Game - Lucky Game GNU C++11 Accepted 31 ms 2676 KB
337149 15/10/2017 15:18:01 vietdeptrai Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 0 ms 2684 KB
259794 18/03/2017 07:22:04 doituyentin Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2696 KB
244049 01/02/2017 19:22:35 doanthetai2005 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
236756 30/12/2016 16:57:51 Demo2000 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
204287 25/10/2016 15:08:41 ltbminh_ctl Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
201959 23/10/2016 13:34:01 nxphuc Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
200893 21/10/2016 19:46:26 NgaoMta4596 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
Back to Top