Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736978 25/03/2020 12:09:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 671 ms 18136 KB
720256 14/02/2020 22:33:15 tridung2721 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 625 ms 18200 KB
706620 18/01/2020 11:35:00 HackerMan SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 546 ms 18200 KB
697697 04/01/2020 10:04:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 609 ms 18160 KB
685555 06/12/2019 15:51:57 MH307 SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 750 ms 14688 KB
685379 06/12/2019 07:41:58 soulphan03 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 640 ms 18180 KB
672808 12/11/2019 21:21:04 Dothanhtai2006 SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 750 ms 14692 KB
668122 04/11/2019 07:40:47 Douilu SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 437 ms 18184 KB
602617 03/07/2019 15:48:09 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 375 ms 18176 KB
602614 03/07/2019 15:46:38 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 406 ms 18176 KB
601745 01/07/2019 17:38:27 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 437 ms 18196 KB
601744 01/07/2019 17:36:37 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 500 ms 18196 KB
601723 01/07/2019 16:23:21 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 421 ms 18200 KB
601423 30/06/2019 17:18:19 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 593 ms 18180 KB
600889 29/06/2019 00:21:54 dangkhoa_pascal SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 203 ms 18512 KB
594774 18/06/2019 07:55:29 minh472007 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 640 ms 18156 KB
590511 06/06/2019 12:53:09 anh8atlvp SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 296 ms 18212 KB
568451 02/04/2019 17:25:56 nguyenkhuong SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 562 ms 18112 KB
547789 17/02/2019 20:46:10 boychienga1234 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 343 ms 18208 KB
528429 02/01/2019 10:57:02 khangtran SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 250 ms 18112 KB
520209 26/11/2018 21:46:52 xikhud SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 281 ms 40876 KB
520104 26/11/2018 20:04:16 xikhud SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 343 ms 40864 KB
516238 20/11/2018 15:44:46 LongÇhampion SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 468 ms 18176 KB
513775 16/11/2018 19:22:51 Meliodas SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 468 ms 18008 KB
512323 15/11/2018 11:52:09 anhvippro123z SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 453 ms 18156 KB
510880 13/11/2018 20:10:55 anhvippro123z SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 468 ms 18136 KB
498413 26/10/2018 11:21:44 thamtudeptrai007 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 250 ms 22028 KB
489863 15/10/2018 15:20:07 nghethuat102 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 312 ms 22116 KB
472459 23/09/2018 18:55:58 blebleble SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 562 ms 18160 KB
469216 18/09/2018 18:28:03 BBBBBBBB SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 484 ms 18152 KB
467120 15/09/2018 10:44:16 lcnguyendang123 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 468 ms 18124 KB
461935 07/09/2018 16:27:41 thanhlvcpy SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 468 ms 18108 KB
451589 16/08/2018 15:54:00 HHHHHHHH SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 468 ms 18144 KB
419253 18/04/2018 21:01:33 vinhntndu SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 468 ms 18200 KB
374531 13/12/2017 15:47:37 vinhquana SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 843 ms 14640 KB
365833 25/11/2017 08:24:54 kelvincntt17 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 437 ms 18156 KB
365109 24/11/2017 03:20:45 giaibai SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 671 ms 14700 KB
360593 15/11/2017 16:26:39 freepascal SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 718 ms 14672 KB
352711 04/11/2017 22:14:19 atom3296 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 421 ms 18172 KB
341690 21/10/2017 10:55:53 hoan2k1 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 500 ms 18148 KB
315144 10/09/2017 22:05:29 phoaiphuthinh SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 484 ms 18052 KB
288937 18/06/2017 16:53:14 ducthang9122001 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 625 ms 25200 KB
279804 16/05/2017 19:15:12 tuan SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 453 ms 18180 KB
279803 16/05/2017 19:13:49 tuan SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 406 ms 18180 KB
275103 02/05/2017 08:24:04 giacatvu147 SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 546 ms 14688 KB
270692 14/04/2017 19:50:17 lshuutoan SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 609 ms 14712 KB
265318 31/03/2017 09:46:01 lvdo92 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 406 ms 18784 KB
259487 17/03/2017 17:54:53 doituyentin SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 562 ms 14712 KB
259261 17/03/2017 09:14:36 awatjkim SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 406 ms 17528 KB
258342 15/03/2017 08:23:28 nkduc SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 375 ms 25352 KB
245534 09/02/2017 14:52:18 blueheartknight SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 593 ms 26892 KB
245356 08/02/2017 20:31:55 vohoangngocphu56 SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 546 ms 14660 KB
244536 04/02/2017 18:17:43 qtuan140101 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 343 ms 21384 KB
244480 04/02/2017 09:46:24 qtuan140101 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 156 ms 21392 KB
243914 31/01/2017 19:33:51 tranlehiep2203 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 515 ms 17456 KB
243913 31/01/2017 19:33:24 tranlehiep2203 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 421 ms 17464 KB
243898 31/01/2017 18:29:12 phamanhtu SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 453 ms 14144 KB
236965 31/12/2016 10:52:00 dacthai2807 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 281 ms 17492 KB
236770 30/12/2016 17:08:41 Demo2000 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 390 ms 26612 KB
236101 27/12/2016 21:13:43 leesin SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 531 ms 14676 KB
236057 27/12/2016 19:32:30 namnguyen123 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 390 ms 26612 KB
235419 24/12/2016 16:30:23 takanada SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 390 ms 18188 KB
233763 20/12/2016 23:40:10 money SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 296 ms 18136 KB
230473 08/12/2016 22:33:09 hieua2tincvp SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 390 ms 19052 KB
214396 10/11/2016 20:51:01 kudoshinichilike SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 156 ms 21384 KB
214393 10/11/2016 20:43:46 kudoshinichilike SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 156 ms 21384 KB
214032 10/11/2016 00:27:56 bao SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 406 ms 14120 KB
212000 06/11/2016 18:07:45 doanphuduc94 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 406 ms 14112 KB
210302 03/11/2016 19:31:12 TCUCGiang SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 312 ms 21956 KB
208314 31/10/2016 19:43:49 cyotv SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 250 ms 17468 KB
207337 29/10/2016 18:09:19 nhphuongltv SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 421 ms 19064 KB
206348 28/10/2016 13:03:53 thanhthai3457 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 328 ms 22028 KB
206246 28/10/2016 09:17:14 hutphuoc SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 296 ms 17436 KB
206040 27/10/2016 21:50:42 blacknum SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 578 ms 14696 KB
Back to Top