Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
728854 04/03/2020 20:26:13 khuongvutramanh SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
727056 28/02/2020 21:35:53 buihoat2003 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 281 ms 3996 KB
706618 18/01/2020 11:33:33 HackerMan SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
697695 04/01/2020 10:03:36 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
691060 20/12/2019 13:29:45 ffrederick SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
688744 15/12/2019 10:50:41 minhboybn SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 1896 KB
688059 13/12/2019 20:09:46 hungbmt1503 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
687824 13/12/2019 01:29:48 thien0914033912 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 78 ms 2868 KB
687823 13/12/2019 01:23:38 thien0914033912 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 78 ms 2864 KB
685794 07/12/2019 09:43:39 pvannvu2512 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
683979 02/12/2019 21:09:42 chuotvip SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
683644 01/12/2019 22:17:03 tahuuvuong26 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
683611 01/12/2019 21:32:31 vinhhuong0802 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
676901 21/11/2019 13:41:11 tekachi_mochikamedo SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
676621 20/11/2019 17:52:21 trandat SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
676612 20/11/2019 17:45:20 trandat SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
672804 12/11/2019 21:19:13 Dothanhtai2006 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3244 KB
668154 04/11/2019 07:51:22 Douilu SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
628472 26/08/2019 10:38:45 vinhhien323 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
621404 15/08/2019 16:25:52 masteroffood SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
594770 18/06/2019 07:54:18 minh472007 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
590582 06/06/2019 16:42:31 anh8atlvp SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 3104 KB
581425 09/05/2019 00:15:57 huy9a1 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
578803 29/04/2019 21:45:14 kamisama SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 3016 KB
570470 08/04/2019 11:25:13 TrongPhucCTG SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
535031 11/01/2019 19:24:29 tranlehiep2203 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
525200 08/12/2018 09:03:28 toan2902 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2800 KB
512325 15/11/2018 11:52:50 anhvippro123z SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
497568 25/10/2018 11:24:45 thamtudeptrai007 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2692 KB
469213 18/09/2018 18:27:30 BBBBBBBB SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2892 KB
451545 16/08/2018 15:32:14 HHHHHHHH SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
380158 01/01/2018 21:47:48 colen SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
375650 16/12/2017 13:01:48 phuonganh1012 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2816 KB
372291 05/12/2017 22:04:10 vananh0905 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
364573 23/11/2017 08:21:12 Hoc_tiep SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
361272 16/11/2017 15:40:02 freepascal SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3256 KB
351806 03/11/2017 14:02:04 manhhungking SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2760 KB
342191 21/10/2017 22:24:03 nkduc SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
341688 21/10/2017 10:55:30 hoan2k1 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
338101 16/10/2017 21:12:24 caovantheanh SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
291831 30/06/2017 09:27:10 gamo SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
259559 17/03/2017 18:56:49 doituyentin SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
243270 26/01/2017 21:02:41 trungbmt SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2420 KB
243268 26/01/2017 21:01:22 trungbmt SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
243263 26/01/2017 20:53:52 trungbmt SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
243260 26/01/2017 20:48:38 trungbmt SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
241692 16/01/2017 16:52:54 sorry_dahaodl SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
239267 08/01/2017 19:15:39 doanthetai2005 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
236769 30/12/2016 17:07:48 Demo2000 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
236052 27/12/2016 18:45:06 leesin SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3148 KB
234274 23/12/2016 19:54:14 hoang_95125 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
234193 23/12/2016 09:08:51 money SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
234157 23/12/2016 07:41:46 longhoang08 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
233647 20/12/2016 17:45:40 nhphuongltv SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
231948 13/12/2016 15:09:53 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
231821 13/12/2016 01:28:17 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 109 ms 3248 KB
230556 09/12/2016 06:17:37 huynhduy_hmd SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2692 KB
229056 05/12/2016 10:52:43 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
228913 04/12/2016 21:18:18 doanphuduc94 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
228789 04/12/2016 13:20:24 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 46 ms 3188 KB
223092 23/11/2016 21:47:15 quangchaufpt SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
221264 21/11/2016 09:19:33 Nhatdu123456789 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3212 KB
220219 19/11/2016 00:14:11 lehoangvu15 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 31 ms 3348 KB
220115 18/11/2016 19:47:44 phuleethanh SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
219138 17/11/2016 17:52:48 dahaodl SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
218083 15/11/2016 22:47:21 giacatvu147 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
217496 15/11/2016 11:13:39 romqn1999 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
217408 14/11/2016 23:44:50 khangtran SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
Back to Top