Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
815614 19/10/2020 23:49:46 baobao07 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2812 KB
813937 17/10/2020 20:43:43 kkmot2 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 109 ms 17880 KB
810469 13/10/2020 22:35:33 Fidisk SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 125 ms 17888 KB
810357 13/10/2020 21:31:04 minhquandinhcao SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 3408 KB
805301 06/10/2020 10:18:49 VGK_Cr7 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 93 ms 2656 KB
801072 26/09/2020 21:40:11 A519LeVanDuc SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 78 ms 2828 KB
801066 26/09/2020 21:35:02 A519LeVanDuc SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 62 ms 2720 KB
798598 21/09/2020 10:43:26 A519LeVanDuc SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 78 ms 2860 KB
798446 20/09/2020 19:44:41 VOTRUNGHOANGHUNG SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 3340 KB
798442 20/09/2020 19:41:10 VOTRUNGHOANGHUNG SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 2740 KB
791970 05/09/2020 16:11:36 hodinhhoang312 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 2640 KB
788859 26/08/2020 17:11:35 h123 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 2816 KB
780244 03/08/2020 15:47:25 baopham19062003kgkgkg SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 2432 KB
771380 08/07/2020 12:52:39 hoainam123 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
765116 18/06/2020 22:47:37 ntoanh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
765111 18/06/2020 22:41:30 ntoanh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
765095 18/06/2020 22:31:46 wisdomlordraphael SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
764896 18/06/2020 18:45:24 wisdomlordraphael SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 281 ms 7688 KB
751890 14/05/2020 23:05:50 anhnguyenroux SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2020 KB
751840 14/05/2020 21:22:53 takayama SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2004 KB
751836 14/05/2020 21:20:55 takayama SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
739003 01/04/2020 12:59:09 vothanhson SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 296 ms 16460 KB
728294 03/03/2020 16:12:20 hoaiminhlt777 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
722137 18/02/2020 16:09:05 tuananh778999 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
721282 16/02/2020 23:12:42 tridung2721 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
719347 12/02/2020 23:36:00 cbl_hoanglinh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
719264 12/02/2020 20:49:58 cbl_conghuynh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
715982 06/02/2020 23:32:11 manhender SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 62 ms 1952 KB
713781 03/02/2020 08:53:08 tuantaitungo123 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2140 KB
706617 18/01/2020 11:33:23 HackerMan SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 437 ms 15196 KB
697694 04/01/2020 10:03:20 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 421 ms 15996 KB
688717 15/12/2019 09:03:50 cmtanphat SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 328 ms 18636 KB
676745 20/11/2019 22:01:40 mino SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 437 ms 15864 KB
672802 12/11/2019 21:18:19 Dothanhtai2006 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
668119 04/11/2019 07:39:46 Douilu SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
650469 03/10/2019 16:19:45 inomatit82 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
650357 03/10/2019 15:17:15 minhboybn SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2368 KB
649978 03/10/2019 08:22:35 nguyentra SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
649419 02/10/2019 10:19:53 ntlinh0505 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 1992 KB
648047 29/09/2019 15:30:46 16122001 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
635356 09/09/2019 18:29:41 blebleble SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
614754 01/08/2019 09:33:42 leviettttnh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
612327 27/07/2019 20:08:43 viet2805 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
602806 03/07/2019 21:44:25 roro1230 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
594766 18/06/2019 07:53:30 minh472007 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 14284 KB
590501 06/06/2019 12:31:00 anh8atlvp SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
587677 28/05/2019 16:41:24 phuongnhi_tran_1206 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 62 ms 11876 KB
576726 25/04/2019 11:59:53 manhh15 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 250 ms 18640 KB
573386 15/04/2019 09:55:19 dangkhoa_pascal SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 1936 KB
570536 08/04/2019 16:01:39 triphuc315 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 93 ms 2540 KB
569074 04/04/2019 05:01:50 tritanngo99 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
556222 07/03/2019 14:13:35 huy9a1 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 1804 KB
552492 27/02/2019 22:21:42 nguyendenn1 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 218 ms 38288 KB
551318 25/02/2019 19:06:42 vinhhuong0802 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 234 ms 9584 KB
549011 20/02/2019 20:26:11 vodien SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
548900 20/02/2019 15:24:11 vodien SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
548411 19/02/2019 15:25:02 nomatterwhat SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 218 ms 16548 KB
542749 02/02/2019 21:04:36 NguyenPhong SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 203 ms 16492 KB
521221 29/11/2018 08:18:27 cavang SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2420 KB
514051 17/11/2018 08:31:40 11122001 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 218 ms 16540 KB
512326 15/11/2018 11:53:12 anhvippro123z SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 125 ms 8772 KB
511774 15/11/2018 01:58:59 xikhud SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2624 KB
509181 11/11/2018 10:33:00 thienkun SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 218 ms 16452 KB
509177 11/11/2018 10:14:44 thienkun SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 203 ms 16452 KB
497567 25/10/2018 11:24:29 thamtudeptrai007 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
489144 14/10/2018 13:48:03 LongÇhampion SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
487486 12/10/2018 15:01:57 ChuyenVanNQD SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
469211 18/09/2018 18:27:13 BBBBBBBB SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
455400 25/08/2018 10:06:00 HHHHHHHH SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
450574 14/08/2018 15:28:40 vikhangcqt171 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
448555 09/08/2018 16:32:25 rangnokapk SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
447334 05/08/2018 15:17:23 Tu2112003 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 218 ms 16468 KB
405852 16/03/2018 20:44:40 vinhntndu SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 156 ms 8764 KB
398015 22/02/2018 17:19:56 nguyenquanglinh2001 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 312 ms 16476 KB
395874 12/02/2018 09:33:59 truongcoi2001 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 3600 KB
384170 10/01/2018 19:14:13 qtuan140101 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 109 ms 6392 KB
380943 02/01/2018 16:46:41 tqhuy2502 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 7980 KB
380798 02/01/2018 14:39:00 damsanchv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 11512 KB
380148 01/01/2018 21:34:02 magicmonster17 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 109 ms 9472 KB
379930 01/01/2018 11:35:43 coderkcdhv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 62 ms 18600 KB
379352 30/12/2017 17:33:54 codera3k48 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 18460 KB
378174 27/12/2017 16:32:11 nhoxchipro999 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 250 ms 16508 KB
374661 13/12/2017 21:53:24 hanhhuyenit1619 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 4900 KB
374474 13/12/2017 11:03:02 ngonamduonghl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 125 ms 15212 KB
372690 06/12/2017 22:21:55 Ledacthuong2210 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 78 ms 3072 KB
372618 06/12/2017 20:59:19 NAKICTI SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 171 ms 8744 KB
372013 05/12/2017 09:22:41 ThuanPhong SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 62 ms 3004 KB
370117 01/12/2017 20:25:19 Mecu SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
365938 25/11/2017 15:43:30 kien_ngo SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 3288 KB
365789 25/11/2017 00:52:08 chaats SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 78 ms 3600 KB
363023 20/11/2017 10:34:24 nkduc SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 265 ms 14080 KB
362673 19/11/2017 11:37:45 hoangvuduyanh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 125 ms 16436 KB
362668 19/11/2017 11:28:45 anhmanhvodoi20xx SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
362640 19/11/2017 10:24:10 hoangvuduyanh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 109 ms 18928 KB
362518 18/11/2017 21:55:16 manhhungking SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2876 KB
360412 15/11/2017 14:56:17 freepascal SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 125 ms 6252 KB
351553 02/11/2017 22:26:18 masterv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 3492 KB
347001 28/10/2017 08:29:00 actionboyvn SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 2596 KB
341687 21/10/2017 10:55:20 hoan2k1 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 609 ms 8272 KB
340969 20/10/2017 10:15:12 ARSENAL1886 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 609 ms 8268 KB
339078 17/10/2017 21:29:36 nghiattk27 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2204 KB
339038 17/10/2017 21:10:44 nghiattk27 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2196 KB
338480 17/10/2017 08:07:23 nghiattk27 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2172 KB
338459 17/10/2017 07:59:05 nghiattk27 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2160 KB
338454 17/10/2017 07:44:08 frostpixel SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2276 KB
336938 15/10/2017 10:33:46 caovantheanh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
336298 14/10/2017 17:02:56 caovantheanh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
333820 11/10/2017 09:40:39 duyvtvp1919 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
312676 03/09/2017 21:46:03 chuducanhchy SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 3448 KB
311904 02/09/2017 12:21:38 Nhokkz SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 125 ms 6260 KB
311678 01/09/2017 16:51:24 yennhi135135 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 62 ms 3020 KB
311386 31/08/2017 21:12:27 hatuank97lhp SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
298548 25/07/2017 00:30:50 monarch SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 62 ms 3036 KB
297420 20/07/2017 22:57:19 huuduy16 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2804 KB
297418 20/07/2017 22:51:55 huuduy16 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 2640 KB
293474 08/07/2017 08:05:57 le_doan_phu SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 78 ms 3152 KB
291612 29/06/2017 07:22:01 quangll SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 78 ms 3500 KB
275546 04/05/2017 16:58:03 gamo SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 781 ms 10996 KB
259551 17/03/2017 18:55:16 doituyentin SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 2308 KB
257590 13/03/2017 07:56:17 xuanvuong1998 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 93 ms 1868 KB
257558 13/03/2017 00:18:45 xuanvuong1998 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 78 ms 1832 KB
257163 12/03/2017 10:35:20 thanhnhan_776 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 2256 KB
252070 25/02/2017 22:24:47 vananh0905 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 78 ms 3456 KB
250567 20/02/2017 22:50:00 TQT SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 281 ms 7480 KB
250386 20/02/2017 17:16:07 giacacluong323 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 125 ms 6268 KB
244903 06/02/2017 17:25:50 fire_heart SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 62 ms 2444 KB
244573 04/02/2017 22:37:34 Nasukek20 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
244567 04/02/2017 22:22:54 vuxuandh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 109 ms 8076 KB
242429 21/01/2017 14:27:52 dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
241832 17/01/2017 15:38:50 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
241831 17/01/2017 15:17:01 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
238714 06/01/2017 15:54:12 vuthanhtai2005 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 93 ms 2464 KB
237566 02/01/2017 21:46:45 nhphuongltv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 109 ms 2472 KB
237235 01/01/2017 19:38:03 doanthetai2005 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 156 ms 4760 KB
236958 31/12/2016 10:23:37 dacthai2807 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
236751 30/12/2016 16:52:46 Demo2000 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 203 ms 7460 KB
236576 29/12/2016 19:45:59 thaixuandang SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 156 ms 4772 KB
236574 29/12/2016 19:42:39 thaixuandang SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 156 ms 4772 KB
236051 27/12/2016 18:43:12 leesin SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 171 ms 38220 KB
235903 26/12/2016 23:04:24 money SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 218 ms 7540 KB
234248 23/12/2016 16:29:59 hoang_95125 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 140 ms 8712 KB
234247 23/12/2016 16:11:49 hoang_95125 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 156 ms 8708 KB
231525 12/12/2016 00:44:18 dhkhtn SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
230518 09/12/2016 00:40:48 cufury SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
229626 06/12/2016 23:15:10 cufury SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
229004 05/12/2016 00:42:53 huynhduy_hmd SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
228923 04/12/2016 21:27:04 lightkuriboh SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 3188 KB
228540 03/12/2016 21:19:40 giacatvu147 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 78 ms 3428 KB
228520 03/12/2016 20:44:50 ngocanh99 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 93 ms 3220 KB
228513 03/12/2016 20:14:20 ngocanh99 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 171 ms 38232 KB
228502 03/12/2016 19:21:34 kid0515 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
228095 02/12/2016 16:18:21 doanphuduc94 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 2432 KB
226672 29/11/2016 16:26:59 dqhungdl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
226483 28/11/2016 23:31:13 nghethuat102 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 156 ms 11068 KB
226467 28/11/2016 23:00:08 romqn1999 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 453 ms 16804 KB
226464 28/11/2016 22:51:36 romqn1999 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 453 ms 16804 KB
Back to Top