Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
720340 15/02/2020 09:50:22 haupas DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2928 KB
718555 11/02/2020 14:53:11 anhnguyenroux DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 4872 KB
718529 11/02/2020 14:30:08 anhnguyenroux DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 4880 KB
715030 05/02/2020 19:35:58 Sang7a4gpc DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 203 ms 6172 KB
713033 01/02/2020 15:30:56 ct390 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3160 KB
710498 28/01/2020 15:58:13 anhkhoa09032004 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3408 KB
710481 28/01/2020 15:00:57 ashura2k5501 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2648 KB
706613 18/01/2020 11:32:56 HackerMan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2264 KB
697689 04/01/2020 10:01:58 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 2224 KB
694506 28/12/2019 22:12:50 tuanhung DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2212 KB
694148 27/12/2019 23:16:30 Fidisk DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 6400 KB
682451 29/11/2019 19:23:55 anhnguyen123 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 4500 KB
682430 29/11/2019 18:35:47 yunan090803 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2284 KB
682429 29/11/2019 18:34:56 yunan090803 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2652 KB
682428 29/11/2019 18:32:39 yunan090803 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 281 ms 27992 KB
678774 22/11/2019 23:44:33 loilon504 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 30284 KB
676231 19/11/2019 20:00:58 tandk DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3464 KB
673024 13/11/2019 12:43:41 Dothanhtai2006 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3452 KB
670495 08/11/2019 09:10:16 quangbinh047 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 7348 KB
668116 04/11/2019 07:38:55 Douilu DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4860 KB
666525 01/11/2019 14:01:41 nguyenvana DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4832 KB
656192 11/10/2019 21:55:23 cuong0812 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 4744 KB
644616 22/09/2019 22:02:34 vbk_1212 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3420 KB
644586 22/09/2019 20:58:42 vbk_1212 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4836 KB
640793 17/09/2019 16:01:45 ttthinh DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4896 KB
640716 17/09/2019 15:21:30 Cat_coder DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 265 ms 7188 KB
638506 14/09/2019 08:08:03 GiaCat DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 265 ms 6868 KB
633666 07/09/2019 20:29:42 Tu2112003 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 6768 KB
630949 31/08/2019 22:12:41 nhatanh10102005 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3036 KB
630044 29/08/2019 21:35:28 baobao07 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 6560 KB
629761 29/08/2019 01:36:32 thaolinh DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3512 KB
628222 25/08/2019 16:24:21 tuananh778999 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2268 KB
628082 25/08/2019 09:24:04 tennison DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 7296 KB
628081 25/08/2019 09:22:49 tennison DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 13032 KB
618796 09/08/2019 00:03:54 thuyvan123 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2784 KB
615370 02/08/2019 09:54:07 binhtranit DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 6620 KB
609655 23/07/2019 14:40:06 ilysmt DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4868 KB
609008 22/07/2019 14:08:02 rasengan2458 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 875 ms 7064 KB
608195 20/07/2019 16:52:28 dangnguyen DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2184 KB
608000 19/07/2019 21:31:44 Newps DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2744 KB
607772 19/07/2019 08:49:32 cr705 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
606168 14/07/2019 00:18:47 ducanh DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2268 KB
604959 10/07/2019 00:51:08 lethanhlong DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2256 KB
603682 06/07/2019 10:31:04 ducanh DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2256 KB
602063 02/07/2019 10:36:22 Gib5102 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2848 KB
601195 30/06/2019 00:31:57 cyb3 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2904 KB
599071 26/06/2019 23:57:39 vinhhuong0802 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 3168 KB
594581 17/06/2019 23:25:51 minh472007 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2232 KB
594570 17/06/2019 23:19:56 leviettttnh DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2232 KB
592310 12/06/2019 13:48:24 totanhiep DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3252 KB
590426 05/06/2019 23:35:14 anh8atlvp DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2256 KB
584711 20/05/2019 20:20:27 hungbmt1503 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 7132 KB
573667 15/04/2019 22:33:41 thongnguyen050999 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2852 KB
573663 15/04/2019 22:31:18 thongnguyen050999 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2852 KB
573661 15/04/2019 22:30:51 thongnguyen050999 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2852 KB
573658 15/04/2019 22:28:12 thongnguyen050999 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2840 KB
573025 14/04/2019 11:08:16 dangkhoa_pascal DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
569076 04/04/2019 05:18:18 tritanngo99 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2908 KB
563095 21/03/2019 19:04:04 nguyenvantien0903 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2876 KB
560169 14/03/2019 10:41:35 Chirox DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 250 ms 70140 KB
559148 12/03/2019 16:06:01 phuongnhi_tran_1206 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 3268 KB
544464 09/02/2019 20:09:16 vanan9205 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3152 KB
529480 03/01/2019 07:55:16 huy9a1 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2272 KB
525235 08/12/2018 09:50:42 trungpro DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2888 KB
517240 22/11/2018 01:22:47 pce DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 27252 KB
513842 16/11/2018 21:15:50 hongly DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3088 KB
513512 16/11/2018 15:02:27 DeBruyne DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2240 KB
512330 15/11/2018 11:54:17 anhvippro123z DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2228 KB
511759 15/11/2018 01:09:39 ultimegle DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 6140 KB
509254 11/11/2018 13:54:50 iostream DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 6520 KB
509246 11/11/2018 13:47:45 iostream DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 6588 KB
506406 06/11/2018 22:33:56 xikhud DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 3588 KB
506405 06/11/2018 22:33:28 xikhud DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 5516 KB
497563 25/10/2018 11:24:02 thamtudeptrai007 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2264 KB
482619 07/10/2018 15:02:53 m12TAk3r DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2208 KB
479322 03/10/2018 12:38:58 tien05062004 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3140 KB
477467 30/09/2018 21:50:50 LongÇhampion DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 3288 KB
473541 25/09/2018 14:13:00 vikhangcqt171 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 6712 KB
469208 18/09/2018 18:26:12 BBBBBBBB DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1912 KB
463839 10/09/2018 14:48:32 hoangmychv2002 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 265 ms 27744 KB
463607 09/09/2018 23:26:19 haicoi_vt02 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 7320 KB
461926 07/09/2018 16:18:07 kanjiake DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
461925 07/09/2018 16:16:58 kanjiake DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2316 KB
461923 07/09/2018 16:15:31 vuhongson DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 281 ms 7080 KB
461904 07/09/2018 15:59:32 vhoang DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 6764 KB
460689 05/09/2018 16:02:23 duong2 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3120 KB
456920 29/08/2018 10:24:36 rangnokapk DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3252 KB
456788 28/08/2018 23:54:45 banana2k DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2868 KB
451681 16/08/2018 17:13:31 HHHHHHHH DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4892 KB
420879 24/04/2018 15:02:17 trungtt123 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 4800 KB
418593 15/04/2018 21:59:37 55555555 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 4912 KB
416572 12/04/2018 18:51:17 vinhntndu DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2264 KB
408061 22/03/2018 20:44:43 linhbeo1210 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 109 ms 6840 KB
396873 17/02/2018 08:08:52 nguyendenn1 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
396333 13/02/2018 22:28:45 emhocdem070 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 4224 KB
393835 02/02/2018 21:47:30 lamnguyen5464 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 125 ms 9976 KB
390134 23/01/2018 23:06:18 huynhtuan17ti DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4908 KB
390132 23/01/2018 23:05:21 huynhtuan17ti DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 281 ms 6912 KB
373706 10/12/2017 14:19:13 duongnambxvp DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3164 KB
364926 23/11/2017 18:32:30 hoangle DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 187 ms 4040 KB
359927 14/11/2017 15:51:49 freepascal DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
350131 01/11/2017 14:28:35 nkt95bg DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4232 KB
350129 01/11/2017 14:27:38 nkt95bg DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 250 ms 7008 KB
346328 27/10/2017 07:48:37 nhocasoc101 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
341681 21/10/2017 10:54:31 hoan2k1 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 37216 KB
340997 20/10/2017 11:16:55 phuchoahodo DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 37192 KB
339450 18/10/2017 15:06:29 teo9999kb DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
337784 16/10/2017 14:43:43 IT_LVT DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 6784 KB
329430 05/10/2017 14:34:28 qqq DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2848 KB
322918 25/09/2017 22:39:10 thanhdatna1996 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 250 ms 80636 KB
313551 06/09/2017 20:32:40 mtientin2 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2700 KB
312849 04/09/2017 16:39:47 huanhtm DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4892 KB
311357 31/08/2017 19:20:22 truongtt DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2212 KB
311355 31/08/2017 19:19:37 truongtt DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2208 KB
311350 31/08/2017 19:13:48 truongtt DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 6640 KB
311263 31/08/2017 14:51:51 vophuanpig DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2876 KB
311261 31/08/2017 14:49:14 vophuanpig DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 265 ms 7104 KB
311260 31/08/2017 14:48:52 vophuanpig DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 125 ms 7224 KB
311259 31/08/2017 14:48:22 vophuanpig DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 125 ms 7224 KB
311258 31/08/2017 14:47:43 vophuanpig DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 125 ms 7224 KB
305798 16/08/2017 23:22:20 thanhanttth DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2824 KB
305776 16/08/2017 22:39:52 hahpuc DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4800 KB
304992 15/08/2017 17:36:27 smad DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3144 KB
304973 15/08/2017 16:53:06 duong2 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3144 KB
300852 03/08/2017 19:58:19 khoi2410 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 171 ms 6944 KB
297951 22/07/2017 23:26:25 lahoangphongq DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 4856 KB
296126 17/07/2017 08:32:08 okeomachnha DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2880 KB
296122 17/07/2017 08:27:22 okeomachnha DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 2872 KB
286539 09/06/2017 21:37:54 iamnotduy DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 156 ms 6628 KB
273529 25/04/2017 09:36:15 datvip29012003 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
272778 22/04/2017 12:19:19 vphuong214 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2864 KB
272132 20/04/2017 00:08:50 nguyentrungthanh DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2912 KB
270925 15/04/2017 13:59:56 dqhn123 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2252 KB
269622 10/04/2017 21:54:53 tuan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2636 KB
269608 10/04/2017 21:41:08 tuan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2636 KB
268577 07/04/2017 15:34:06 Phenomenal1 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
265979 02/04/2017 10:44:34 quanghsprovp DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 7180 KB
265965 02/04/2017 10:10:15 thuylinh253 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
259548 17/03/2017 18:54:48 doituyentin DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
258942 16/03/2017 16:56:06 Demo2000 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
258353 15/03/2017 08:57:05 yinlangoc DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
257387 12/03/2017 18:00:13 leesin DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
256011 08/03/2017 20:35:25 thanhday132 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2252 KB
256010 08/03/2017 20:34:13 thanhday132 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2256 KB
256008 08/03/2017 20:28:56 thanhday132 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 140 ms 6836 KB
255674 07/03/2017 20:51:56 hs2huyenngoc DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2920 KB
255424 07/03/2017 00:52:14 tienthang2298 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 6628 KB
254062 03/03/2017 10:25:50 Nguyenthaihoc DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 5064 KB
253927 02/03/2017 21:11:56 nhphuongltv DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
253780 02/03/2017 09:58:02 manhhungking DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 6064 KB
253489 01/03/2017 09:59:30 tavanta DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
253201 28/02/2017 11:06:27 kien_ngo DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2868 KB
252277 26/02/2017 16:19:35 tuan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
252121 26/02/2017 01:03:15 tavanta DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
252003 25/02/2017 18:52:45 ngonamduonghl DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 4240 KB
251904 25/02/2017 12:49:46 saothuaduoc DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3164 KB
251268 22/02/2017 22:53:23 VoHT DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4880 KB
250681 21/02/2017 11:27:35 sesshomalong DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 3580 KB
250590 20/02/2017 23:32:15 ahihiahaha DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
250576 20/02/2017 23:00:39 hereiam DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 187 ms 16580 KB
250422 20/02/2017 19:50:02 cavang DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
250345 20/02/2017 15:07:12 xuanvuong1998 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2880 KB
250215 20/02/2017 01:01:06 dahaodl DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 4884 KB
250211 20/02/2017 00:49:07 khangtran DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 4224 KB
250199 20/02/2017 00:20:23 dqhungdl DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 6064 KB
250177 19/02/2017 23:45:24 vananh0905 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3160 KB
250162 19/02/2017 23:30:28 thaixuandang DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3160 KB
250086 19/02/2017 22:34:36 HUT_Bamboo DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 2876 KB
250070 19/02/2017 22:24:56 Taka DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 6132 KB
250030 19/02/2017 22:12:42 moontalk DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2504 KB
250017 19/02/2017 22:10:22 vangtrangtan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 8188 KB
249936 19/02/2017 21:47:19 romqn1999 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2880 KB
249874 19/02/2017 21:29:57 nmhien2605 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3180 KB
249837 19/02/2017 21:19:48 datbeohbbh DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 8520 KB
249825 19/02/2017 21:16:52 dahaodl DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 11296 KB
249762 19/02/2017 21:01:35 caothesan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 7876 KB
249756 19/02/2017 20:59:38 banhquocdanh DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 234 ms 7644 KB
249737 19/02/2017 20:56:52 hanhlv270597 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 78 ms 4864 KB
249666 19/02/2017 20:43:31 TQT DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2880 KB
249602 19/02/2017 20:32:16 dacthai2807 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4880 KB
249552 19/02/2017 20:23:46 nhquanqt DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 609 ms 7020 KB
249523 19/02/2017 20:18:50 nguyenxuanhaa3 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2872 KB
249511 19/02/2017 20:15:47 ARSENAL1886 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2624 KB
249460 19/02/2017 20:06:50 darkkcyan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 171 ms 6468 KB
249452 19/02/2017 20:05:26 nghethuat102 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3760 KB
249426 19/02/2017 19:59:43 thanhnhan_776 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2608 KB
249422 19/02/2017 19:58:48 vdn1999bxvp DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 218 ms 6912 KB
Back to Top