Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737617 27/03/2020 16:54:18 manhender BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
737604 27/03/2020 16:20:04 dangnguyen BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
731413 11/03/2020 23:19:22 anhnguyenroux BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
731405 11/03/2020 23:02:38 anhnguyenroux BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 296 ms 106936 KB
730453 08/03/2020 23:20:37 tink30nguyen BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 78 ms 1060 KB
718653 11/02/2020 17:01:30 TAn BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
715029 05/02/2020 19:33:28 Sang7a4gpc BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 453 ms 123888 KB
706612 18/01/2020 11:32:47 HackerMan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 131464 KB
700200 07/01/2020 14:44:22 ntphong BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 171 ms 25476 KB
697684 04/01/2020 10:00:44 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 127988 KB
694942 30/12/2019 14:02:41 leviettttnh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 281 ms 129164 KB
684305 03/12/2019 14:58:52 tekachi_mochikamedo BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 171 ms 27340 KB
675387 18/11/2019 00:37:35 thien0914033912 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 750 ms 105216 KB
675382 18/11/2019 00:34:20 thien0914033912 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 750 ms 104996 KB
675378 18/11/2019 00:32:54 thien0914033912 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 765 ms 105476 KB
675282 17/11/2019 21:28:55 tandk BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 171 ms 25920 KB
673033 13/11/2019 12:52:52 Dothanhtai2006 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 328 ms 123000 KB
669137 05/11/2019 22:08:51 TIN10_VUTRINHHOANG BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 343 ms 122956 KB
668115 04/11/2019 07:38:39 Douilu BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 343 ms 124752 KB
663752 27/10/2019 10:13:14 beginner BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 328 ms 127520 KB
663749 27/10/2019 10:10:37 beginner BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 328 ms 122204 KB
649358 02/10/2019 09:30:54 duong3203 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 218 ms 66976 KB
649301 02/10/2019 08:05:56 tuantaitungo123 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 375 ms 112392 KB
649161 01/10/2019 21:09:52 10ngocanh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 62 ms 1004 KB
648932 01/10/2019 15:43:40 ntlinh0505 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 375 ms 114596 KB
648859 01/10/2019 14:44:36 minhboybn BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 64144 KB
648846 01/10/2019 14:35:11 inomatit82 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 46 ms 1004 KB
648845 01/10/2019 14:33:34 nguyentra BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 31 ms 996 KB
642472 19/09/2019 16:03:32 mino BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 78 ms 1036 KB
642468 19/09/2019 16:00:39 mino BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 78 ms 1036 KB
629954 29/08/2019 17:52:55 baobao07 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1336 KB
629780 29/08/2019 07:36:53 tennison BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 46 ms 1116 KB
618798 09/08/2019 00:04:51 thuyvan123 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
606167 14/07/2019 00:02:41 ducanh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
605971 13/07/2019 02:31:39 nguyendenn1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
601369 30/06/2019 13:48:21 vanan9205 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 2952 KB
599235 27/06/2019 12:02:35 ducanh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 46 ms 1784 KB
598025 24/06/2019 17:20:57 dangkhoa_pascal BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 108916 KB
597731 24/06/2019 00:12:41 nhamtan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
594580 17/06/2019 23:25:16 minh472007 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 468 ms 130076 KB
590427 05/06/2019 23:37:44 anh8atlvp BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
589474 03/06/2019 13:40:14 pvannvu2512 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 343 ms 64356 KB
589470 03/06/2019 13:36:28 pvannvu2512 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 296 ms 49176 KB
580643 05/05/2019 17:34:42 nguyenxuanhaa3 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 453 ms 125044 KB
577632 27/04/2019 23:26:40 kamisama BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 765 ms 123956 KB
541678 29/01/2019 19:05:57 khangtran BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 281 ms 107852 KB
541669 29/01/2019 17:29:37 khangtran BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
529687 03/01/2019 17:37:40 huudatwn1q BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 234 ms 126864 KB
520327 27/11/2018 01:00:26 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 113616 KB
520326 27/11/2018 00:58:48 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 105652 KB
520324 27/11/2018 00:54:30 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 203 ms 2416 KB
520317 27/11/2018 00:44:10 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 187 ms 2440 KB
520310 27/11/2018 00:15:39 LongÇhampion BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 2432 KB
515617 19/11/2018 11:16:12 chn_k58_binh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
512331 15/11/2018 11:54:38 anhvippro123z BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 359 ms 128372 KB
505115 05/11/2018 12:22:10 LongÇhampion BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 140 ms 73152 KB
500697 30/10/2018 13:04:54 nghethuat102 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 2128 KB
500692 30/10/2018 12:48:01 nghethuat102 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 125 ms 2528 KB
499626 28/10/2018 07:47:59 huydtylvp BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
497562 25/10/2018 11:23:41 thamtudeptrai007 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 46 ms 1112 KB
484067 09/10/2018 17:33:05 ngocviphb BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 62 ms 1800 KB
479330 03/10/2018 13:00:14 tien05062004 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 125 ms 34000 KB
475952 28/09/2018 17:57:55 huy9a1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
472978 24/09/2018 18:32:22 Meliodas BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1224 KB
472204 23/09/2018 09:48:19 01699771693 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 46 ms 1064 KB
469207 18/09/2018 18:25:50 BBBBBBBB BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 281 ms 101484 KB
458180 31/08/2018 15:39:33 blebleble BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
451669 16/08/2018 17:09:21 HHHHHHHH BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 296 ms 97076 KB
450975 15/08/2018 10:19:12 anhtk20012 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 187 ms 25564 KB
437944 01/07/2018 22:59:30 base_coder BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 421 ms 102184 KB
436859 26/06/2018 15:16:14 vikhangcqt171 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 453 ms 99196 KB
433671 15/06/2018 21:06:54 nmhien2605 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 296 ms 31812 KB
413295 04/04/2018 20:11:57 cbl_dungtt4 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 250 ms 77732 KB
413281 04/04/2018 19:40:44 bo04 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 187 ms 26772 KB
412520 03/04/2018 05:09:43 vinhntndu BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 281 ms 108056 KB
376475 20/12/2017 12:11:09 vinhquana BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 593 ms 64076 KB
366328 26/11/2017 11:40:10 manhhungking BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 218 ms 69664 KB
365778 25/11/2017 00:26:30 Ledacthuong2210 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 500 ms 61656 KB
365496 24/11/2017 16:13:00 ultoxtung BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 109 ms 2728 KB
365487 24/11/2017 15:57:22 ultoxtung BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
365483 24/11/2017 15:55:04 ndcoutinho BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
365473 24/11/2017 15:46:28 caovantheanh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 312 ms 92088 KB
365454 24/11/2017 15:31:11 caovantheanh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 312 ms 97700 KB
365449 24/11/2017 15:26:42 vubom01 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 328 ms 111236 KB
361271 16/11/2017 15:39:12 freepascal BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 140 ms 34000 KB
341680 21/10/2017 10:54:22 hoan2k1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 312 ms 120364 KB
329788 06/10/2017 10:04:12 quanghsprovp BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 343 ms 116840 KB
328148 03/10/2017 08:07:11 duyvtvp1919 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 328 ms 107696 KB
327656 02/10/2017 20:01:59 lotac BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 312 ms 105400 KB
323104 26/09/2017 08:33:44 awatjkim BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 250 ms 126680 KB
311436 31/08/2017 22:07:28 chuducanhchy BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 312 ms 126824 KB
296360 18/07/2017 00:07:55 lahoangphongq BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 296 ms 92260 KB
289687 21/06/2017 19:01:34 tuan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
289509 21/06/2017 01:10:30 tuan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
289504 21/06/2017 00:32:26 tuan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
265964 02/04/2017 10:09:48 thuylinh253 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 125 ms 34016 KB
264870 29/03/2017 22:04:48 lvdo92 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
264869 29/03/2017 22:03:20 lvdo92 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 265 ms 102456 KB
259546 17/03/2017 18:54:17 doituyentin BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258941 16/03/2017 16:55:14 Demo2000 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
258686 16/03/2017 00:09:14 zerothientai BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
257389 12/03/2017 18:03:20 leesin BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 125 ms 34028 KB
256175 09/03/2017 13:04:35 caothesan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 281 ms 95240 KB
254407 04/03/2017 07:06:27 datzerozero BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 125 ms 34004 KB
250465 20/02/2017 20:51:10 dacthai2807 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 265 ms 109344 KB
250403 20/02/2017 18:06:36 dahaodl BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 296 ms 102300 KB
250256 20/02/2017 09:46:05 giacacluong323 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 125 ms 34024 KB
250219 20/02/2017 01:21:12 dqhungdl BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 296 ms 99256 KB
250182 19/02/2017 23:52:23 datbeohbbh BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 531 ms 103780 KB
250066 19/02/2017 22:24:09 ARSENAL1886 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
249723 19/02/2017 20:54:16 TQT BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 98524 KB
249683 19/02/2017 20:46:17 darkkcyan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 281 ms 95508 KB
249622 19/02/2017 20:34:33 vdn1999bxvp BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 250 ms 61192 KB
249585 19/02/2017 20:28:38 namnguyen123 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 250 ms 61652 KB
249578 19/02/2017 20:27:45 namnguyen123 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 265 ms 118336 KB
Back to Top