Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706609 18/01/2020 11:32:23 HackerMan BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1128 KB
697677 04/01/2020 09:56:36 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1088 KB
693864 27/12/2019 10:23:21 ttu2006 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1092 KB
684911 05/12/2019 09:20:08 pmk1517 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1124 KB
673030 13/11/2019 12:49:25 Dothanhtai2006 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1628 KB
668112 04/11/2019 07:37:44 Douilu BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 10080 KB
660459 21/10/2019 18:43:28 accntu7896 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 10144 KB
618805 09/08/2019 00:08:27 thuyvan123 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 10020 KB
594576 17/06/2019 23:22:46 minh472007 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 10108 KB
590418 05/06/2019 23:26:03 anh8atlvp BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1120 KB
536075 14/01/2019 10:58:51 Lam22062002 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 156 ms 9408 KB
534300 10/01/2019 18:42:14 tcoder BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 312 ms 4972 KB
533877 10/01/2019 00:11:48 tranlehiep2203 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
533859 09/01/2019 22:59:52 realcode BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1680 KB
525166 08/12/2018 08:48:37 toan2902 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 203 ms 26000 KB
512334 15/11/2018 11:55:39 anhvippro123z BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25940 KB
497549 25/10/2018 11:19:01 thamtudeptrai007 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 25760 KB
486619 11/10/2018 20:31:53 soloking BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25984 KB
466093 13/09/2018 18:42:36 BBBBBBBB BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25872 KB
448565 09/08/2018 16:38:38 HHHHHHHH BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25740 KB
402217 09/03/2018 22:08:16 quynhtieu BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25872 KB
397081 18/02/2018 19:59:04 nguyenquanglinh2001 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 25828 KB
356523 09/11/2017 21:47:22 namnguyen123 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25980 KB
341653 21/10/2017 10:47:02 hoan2k1 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 328 ms 25224 KB
337148 15/10/2017 15:16:36 vietdeptrai BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 328 ms 25340 KB
259486 17/03/2017 17:54:01 doituyentin BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4992 KB
258935 16/03/2017 16:47:04 Demo2000 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 4992 KB
252076 25/02/2017 22:43:50 nguyenduongboukenred BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 328 ms 5020 KB
251149 22/02/2017 20:26:11 Nasukek20 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 156 ms 8576 KB
249972 19/02/2017 21:56:49 moontalk BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 8816 KB
249832 19/02/2017 21:18:24 trevorjoker BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 312 ms 19892 KB
Back to Top