Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738027 29/03/2020 00:08:48 ducanh COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 46 ms 4852 KB
721372 17/02/2020 10:12:06 tridung2721 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
714278 04/02/2020 14:25:23 haupas COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
706607 18/01/2020 11:30:41 HackerMan COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2844 KB
705132 15/01/2020 14:56:19 hieuhh COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
698335 05/01/2020 10:17:53 quythanh COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 46 ms 25964 KB
697679 04/01/2020 09:56:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
692864 24/12/2019 20:19:38 nguyenvantien0903 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
682864 30/11/2019 12:23:08 yunan090803 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 4936 KB
681844 28/11/2019 20:31:02 huyhandsome COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
681829 28/11/2019 20:22:14 hungmc COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
676222 19/11/2019 19:45:20 tandk COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
671999 11/11/2019 13:12:53 Dothanhtai2006 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
668110 04/11/2019 07:36:49 Douilu COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2804 KB
609606 23/07/2019 12:57:44 truongthinh14 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
600321 27/06/2019 16:16:50 dangkhoa_pascal COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
599260 27/06/2019 13:29:18 mino COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 4820 KB
594573 17/06/2019 23:20:46 minh472007 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
591209 08/06/2019 20:36:37 daoduychien23032003 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
590399 05/06/2019 22:29:31 anh8atlvp COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
575592 20/04/2019 15:38:24 LongÇhampion COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
564985 26/03/2019 12:17:49 Cat_coder COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
540971 27/01/2019 10:54:46 thang10b4123 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
513616 16/11/2018 16:35:28 DeBruyne COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
512336 15/11/2018 11:56:21 anhvippro123z COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2996 KB
509189 11/11/2018 10:52:36 hongly COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
509188 11/11/2018 10:47:18 hongly COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
497547 25/10/2018 11:18:25 thamtudeptrai007 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 21696 KB
474025 26/09/2018 08:40:06 Takeshi COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
469203 18/09/2018 18:25:13 BBBBBBBB COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
456064 27/08/2018 13:58:44 thinhdatcbl COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 4224 KB
453941 21/08/2018 22:09:22 kien672002 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 26984 KB
451667 16/08/2018 17:08:00 HHHHHHHH COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
450310 13/08/2018 22:06:06 Meliodas COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
448701 09/08/2018 23:12:16 huy9a1 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
441270 15/07/2018 21:07:42 blebleble COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 62 ms 3124 KB
434193 18/06/2018 09:25:34 nmhien2605 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
431016 06/06/2018 23:03:01 huynhtuan17ti COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2864 KB
418596 15/04/2018 22:10:00 vinhntndu COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 3076 KB
405267 15/03/2018 09:46:35 Phenomenal1 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3608 KB
401837 08/03/2018 15:32:03 doituyentin COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3552 KB
379816 01/01/2018 08:54:43 langkhachthoikhong COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3580 KB
368709 29/11/2017 09:29:28 lekyatc COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 2772 KB
360586 15/11/2017 16:24:33 freepascal COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3576 KB
354696 07/11/2017 17:14:12 usernametop COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 2788 KB
354683 07/11/2017 16:44:49 chaugiang_97 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
341676 21/10/2017 10:53:33 hoan2k1 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
303172 11/08/2017 08:59:01 nam288 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
292081 01/07/2017 06:56:53 dqhn123 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 4220 KB
289703 21/06/2017 20:16:27 lahoangphongq COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
286205 08/06/2017 18:45:05 hocattuongltv COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 29024 KB
282678 23/05/2017 19:25:59 lotac COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 5616 KB
281667 20/05/2017 07:45:39 thanghkt56 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 4176 KB
281665 20/05/2017 07:06:22 lekhaihoan2306 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
280858 17/05/2017 01:52:45 magicmonster17 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 3048 KB
277501 11/05/2017 16:37:39 pwonjgit COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
277471 11/05/2017 16:25:20 pwonjgit COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 93 ms 2420 KB
277468 11/05/2017 16:24:38 arohigh COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
277374 11/05/2017 14:22:53 pwonjgit COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 296 ms 2524 KB
275337 03/05/2017 20:32:54 dat123 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2132 KB
273896 26/04/2017 12:21:30 npnkhoi COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 2736 KB
273892 26/04/2017 12:05:38 npnkhoi COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2736 KB
273890 26/04/2017 12:03:46 npnkhoi COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2736 KB
273409 24/04/2017 19:58:02 vananh0905 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2808 KB
273197 24/04/2017 00:32:57 tuan COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2340 KB
273193 24/04/2017 00:25:14 tuan COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2352 KB
273157 23/04/2017 22:27:04 tuan COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 250 ms 2164 KB
272293 20/04/2017 20:18:48 hatuank97lhp COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 4284 KB
270539 13/04/2017 21:39:56 domanhhung2201 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
267366 05/04/2017 11:21:50 baotuanvn COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2080 KB
267333 05/04/2017 10:48:57 baotuanvn COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2080 KB
265960 02/04/2017 10:08:08 thuylinh253 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3600 KB
265920 02/04/2017 09:17:49 dat123 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
262928 24/03/2017 21:51:03 dacthai2807 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
262427 23/03/2017 16:32:49 kien_ngo COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
261073 20/03/2017 12:10:21 tuan COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
259533 17/03/2017 18:32:50 doituyentin COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
259511 17/03/2017 18:22:34 doituyentin COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
258932 16/03/2017 16:43:12 Demo2000 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
255915 08/03/2017 16:22:41 00 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3612 KB
254446 04/03/2017 09:32:55 datzerozero COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3600 KB
254232 03/03/2017 18:19:51 hoang_95125 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2960 KB
254013 03/03/2017 08:32:49 Nguyenthaihoc COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3560 KB
253794 02/03/2017 10:22:31 hackerdsds123 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
253443 01/03/2017 00:05:02 sorry_dahaodl COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 22188 KB
253060 27/02/2017 23:46:12 khangtran COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
Back to Top