Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737536 27/03/2020 12:24:20 haupas UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 5804 KB
736532 23/03/2020 20:39:08 sherlockvanh UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 140 ms 5492 KB
727205 29/02/2020 12:02:55 bin1st090104 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 484 ms 4220 KB
706606 18/01/2020 11:30:33 HackerMan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 3760 KB
702029 10/01/2020 09:43:59 dangdinhkhiem UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 203 ms 5264 KB
700240 07/01/2020 15:06:54 ntphong UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 203 ms 5136 KB
697673 04/01/2020 09:54:57 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 3548 KB
681810 28/11/2019 19:34:37 tandk UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 203 ms 5132 KB
671997 11/11/2019 13:11:20 Dothanhtai2006 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 203 ms 5264 KB
668109 04/11/2019 07:36:26 Douilu UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 484 ms 6056 KB
657593 14/10/2019 22:05:25 mino UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 500 ms 6032 KB
600738 28/06/2019 17:08:44 dangkhoa_pascal UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 9512 KB
594571 17/06/2019 23:20:05 minh472007 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3544 KB
590920 07/06/2019 21:24:14 anhnguyenroux UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3528 KB
590377 05/06/2019 21:27:20 anh8atlvp UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3564 KB
588883 01/06/2019 09:21:31 anhnguyenroux UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3580 KB
588867 01/06/2019 08:52:11 anhnguyenroux UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 3624 KB
588864 01/06/2019 08:50:32 anhnguyenroux UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 609 ms 3600 KB
569954 06/04/2019 21:28:37 idoguirblx UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 125 ms 10564 KB
567096 29/03/2019 22:28:22 Hàoa1 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 109 ms 14524 KB
567092 29/03/2019 22:23:00 Hàoa1 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 125 ms 6704 KB
549069 20/02/2019 21:16:46 goatdoheo UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 140 ms 14840 KB
512982 15/11/2018 20:03:54 huykingsofm UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Python 3 Accepted 812 ms 35572 KB
512337 15/11/2018 11:56:42 anhvippro123z UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
504255 03/11/2018 21:17:21 huy9a1 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 359 ms 4324 KB
499716 28/10/2018 10:27:21 LongÇhampion UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 468 ms 10324 KB
497546 25/10/2018 11:18:08 thamtudeptrai007 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 3732 KB
497264 24/10/2018 22:49:43 hungduytdn7a3 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 375 ms 6088 KB
469202 18/09/2018 18:24:59 BBBBBBBB UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 390 ms 5892 KB
466525 14/09/2018 13:07:15 ChuyenVanNQD UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 500 ms 6312 KB
466003 13/09/2018 16:23:40 haicao2805 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 515 ms 3504 KB
465986 13/09/2018 16:14:42 haicao2805 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 484 ms 3612 KB
454405 22/08/2018 22:16:13 bo04 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 203 ms 7516 KB
454398 22/08/2018 21:59:57 cbl_nhathuyt5 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 109 ms 12228 KB
454393 22/08/2018 21:49:20 cbl_nhathuyt5 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 234 ms 9772 KB
451588 16/08/2018 15:53:05 HHHHHHHH UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 390 ms 5696 KB
420223 21/04/2018 21:55:45 cavang UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 375 ms 5952 KB
418516 15/04/2018 16:20:00 vinhntndu UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1932 KB
411058 29/03/2018 20:20:12 baoloi2002 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 593 ms 5948 KB
408515 23/03/2018 20:37:43 dknguyen176 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 359 ms 5908 KB
407318 21/03/2018 14:14:55 chuducandev UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 468 ms 6236 KB
399567 01/03/2018 08:34:59 truonghqsm UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 625 ms 10376 KB
361262 16/11/2017 15:32:47 freepascal UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 625 ms 10644 KB
350103 01/11/2017 13:44:59 Phenomenal1 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 609 ms 10308 KB
341675 21/10/2017 10:53:02 hoan2k1 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 10360 KB
336902 15/10/2017 10:08:22 quynhtieu UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 10368 KB
293271 07/07/2017 12:46:46 tuan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
293270 07/07/2017 12:38:47 tuan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
293266 07/07/2017 12:24:09 tuan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
293265 07/07/2017 12:24:07 tuan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 3792 KB
293258 07/07/2017 11:39:23 tuan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 6308 KB
286088 08/06/2017 10:14:16 my_crush_hates_me UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 140 ms 10328 KB
277717 12/05/2017 12:43:49 tuan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2520 KB
274197 27/04/2017 16:41:22 hocattuongltv UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1892 KB
271360 16/04/2017 23:25:14 dqhn123 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 109 ms 7212 KB
267481 05/04/2017 14:30:12 trungkien2015 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 593 ms 10716 KB
267264 05/04/2017 06:53:08 nhoxchipro999 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 593 ms 10312 KB
267007 04/04/2017 16:11:38 tranto UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 578 ms 10360 KB
266973 04/04/2017 15:45:48 nhoxchipro999 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 593 ms 10508 KB
265301 31/03/2017 08:40:15 dqhungdl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 500 ms 5272 KB
264212 28/03/2017 09:25:44 tuankiet65 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 609 ms 21740 KB
262316 23/03/2017 12:40:42 hocattuongltv UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 593 ms 11272 KB
262158 22/03/2017 23:42:23 ngoccuongpvc UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 140 ms 15848 KB
261563 21/03/2017 17:00:43 TranNhutQuang UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 140 ms 6504 KB
261136 20/03/2017 15:50:58 awatjkim UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 7452 KB
259688 17/03/2017 21:55:16 Taka UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 17544 KB
259481 17/03/2017 17:50:58 doituyentin UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 593 ms 10540 KB
258931 16/03/2017 16:41:38 Demo2000 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
258589 15/03/2017 19:56:45 Zymeth UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
258444 15/03/2017 12:20:38 maphoenix UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 593 ms 10636 KB
257615 13/03/2017 08:59:49 ktvn100 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 390 ms 5860 KB
256930 11/03/2017 16:59:27 vananh0905 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 375 ms 10804 KB
255935 08/03/2017 17:38:35 caothesan UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 406 ms 4140 KB
255404 06/03/2017 23:11:02 giatuevu UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 484 ms 8832 KB
254904 05/03/2017 11:52:17 khangtran UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2532 KB
253795 02/03/2017 10:23:09 hackerdsds123 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 109 ms 11588 KB
253544 01/03/2017 14:35:58 sorry_dahaodl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 359 ms 6060 KB
253449 01/03/2017 00:58:51 khangtran UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 2484 KB
253336 28/02/2017 20:06:36 ngonamduonghl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 125 ms 11604 KB
Back to Top