Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
718514 11/02/2020 14:10:12 cbl_conghuynh CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
714131 04/02/2020 07:02:46 van080702 CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 78 ms 2912 KB
708372 21/01/2020 21:08:55 minhlam7a2gpc CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
707662 20/01/2020 18:22:48 HH04 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 796 ms 1872 KB
706605 18/01/2020 11:30:23 HackerMan CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 31 ms 3068 KB
699851 07/01/2020 08:34:00 ffrederick CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 46 ms 3144 KB
697671 04/01/2020 09:54:31 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 46 ms 3172 KB
694807 29/12/2019 23:18:36 ffrederick CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 46 ms 3192 KB
691940 22/12/2019 17:25:07 nguyenvantien0903 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 140 ms 2536 KB
691939 22/12/2019 17:24:38 nguyenvantien0903 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 140 ms 2536 KB
691937 22/12/2019 17:22:08 nguyenvantien0903 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 140 ms 2524 KB
691933 22/12/2019 17:16:01 trananhprince CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 109 ms 4880 KB
691929 22/12/2019 17:10:04 trananhprince CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 125 ms 5260 KB
684548 04/12/2019 10:25:39 giveupahabit CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 250 ms 2576 KB
673891 14/11/2019 19:29:43 tandk CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
671996 11/11/2019 13:10:31 Dothanhtai2006 CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
671330 09/11/2019 15:13:39 TuanRanChoi CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
668108 04/11/2019 07:35:57 Douilu CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 78 ms 2876 KB
656849 13/10/2019 10:24:55 hongly CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 78 ms 2916 KB
651645 05/10/2019 09:18:32 tuantaitungo123 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 46 ms 3016 KB
651521 04/10/2019 23:44:47 mino CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 796 ms 1924 KB
651283 04/10/2019 20:25:58 inomatit82 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 109 ms 4896 KB
650687 03/10/2019 21:05:00 przxct CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 531 ms 2560 KB
649603 02/10/2019 15:56:08 ntlinh0505 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 125 ms 25968 KB
649594 02/10/2019 15:52:49 ntlinh0505 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 140 ms 25964 KB
648675 01/10/2019 05:19:00 trandat CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
646672 26/09/2019 20:50:04 vinhhuong0802 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 3004 KB
641104 17/09/2019 22:25:23 16122001 CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 906 ms 2804 KB
601360 30/06/2019 12:44:44 dangkhoa_pascal CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 93 ms 2588 KB
601359 30/06/2019 12:43:07 dangkhoa_pascal CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
596510 21/06/2019 16:54:24 pvannvu2512 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2980 KB
594569 17/06/2019 23:19:34 minh472007 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
590322 05/06/2019 16:51:15 anh8atlvp CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
577804 28/04/2019 21:44:29 voluyen CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 109 ms 5352 KB
567448 30/03/2019 23:24:45 Meliodas CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
563502 22/03/2019 13:43:25 manhh15 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
563192 21/03/2019 22:19:12 manhh15 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
541413 28/01/2019 18:04:08 huy9a1 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 78 ms 4484 KB
524033 05/12/2018 16:46:07 SlothSe7en CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 15 ms 3456 KB
523838 05/12/2018 00:11:51 linhlrx CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 31 ms 3876 KB
521244 29/11/2018 11:44:51 LongÇhampion CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
512338 15/11/2018 11:57:02 anhvippro123z CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
511231 14/11/2018 08:27:31 LongÇhampion CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
499747 28/10/2018 11:30:52 minhhotboy9x CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 3432 KB
499744 28/10/2018 11:28:33 minhhotboy9x CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 3080 KB
499048 27/10/2018 09:23:39 11nguyenhuyhoang CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
498855 26/10/2018 22:07:06 linhbeo1210 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
497544 25/10/2018 11:17:31 thamtudeptrai007 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
487053 12/10/2018 07:58:44 huyLQ CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 3668 KB
476484 29/09/2018 14:53:52 ngochuy CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
471492 21/09/2018 21:40:15 Pejunmapdit CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
469201 18/09/2018 18:24:34 BBBBBBBB CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
453575 21/08/2018 09:14:36 leduykhongngu CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 31 ms 2784 KB
451561 16/08/2018 15:38:24 HHHHHHHH CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
448729 10/08/2018 06:12:43 theanhbr02 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
422853 02/05/2018 21:04:42 vinhnt CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 3076 KB
405845 16/03/2018 20:39:54 vinhntndu CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
401549 07/03/2018 16:41:33 okeomachnha CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
387887 20/01/2018 11:55:40 FujiVN CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
379252 30/12/2017 11:33:42 doantringuyen CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 281 ms 6364 KB
378678 28/12/2017 19:24:09 adladl CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 62 ms 2492 KB
378675 28/12/2017 19:21:19 adladl CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 78 ms 2496 KB
378667 28/12/2017 18:35:26 adladl CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 109 ms 2492 KB
377428 24/12/2017 17:30:12 skydriver001 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3344 KB
372310 05/12/2017 22:20:49 NAKICTI CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3148 KB
370718 03/12/2017 08:59:14 kien_ngo CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3728 KB
370713 03/12/2017 08:51:03 kien_ngo CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3516 KB
369490 30/11/2017 16:45:48 freepascal CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
341674 21/10/2017 10:52:47 hoan2k1 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 125 ms 7980 KB
336901 15/10/2017 10:07:45 quynhtieu CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 171 ms 7824 KB
331235 07/10/2017 21:30:44 thienlong CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 109 ms 7924 KB
328719 03/10/2017 22:05:31 linhlrx CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
327514 02/10/2017 16:02:34 Master_01 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2948 KB
327480 02/10/2017 15:33:51 masterv CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
293932 10/07/2017 09:10:23 nhquanqt CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
293928 10/07/2017 09:01:52 gamo CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 156 ms 2500 KB
290594 24/06/2017 19:25:58 hatuank97lhp CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3504 KB
290593 24/06/2017 18:09:02 hatuank97lhp CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
290591 24/06/2017 18:04:14 hatuank97lhp CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
288896 18/06/2017 13:15:42 flynn CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
276717 08/05/2017 22:59:42 hoang_95125 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
268582 07/04/2017 15:40:10 Phenomenal1 CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 15 ms 3708 KB
265959 02/04/2017 10:07:44 thuylinh253 CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 31 ms 3764 KB
264330 28/03/2017 14:33:38 nhatlinh91827 CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 15 ms 3496 KB
259973 18/03/2017 08:45:11 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 515 ms 2684 KB
259509 17/03/2017 18:21:08 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 500 ms 2684 KB
258929 16/03/2017 16:39:28 Demo2000 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 500 ms 2684 KB
258830 16/03/2017 14:05:25 dahaodl CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 484 ms 2684 KB
257660 13/03/2017 14:16:42 trivonhan CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 15 ms 3504 KB
Back to Top