Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737781 28/03/2020 09:44:33 emLaNewBie SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
728578 04/03/2020 08:32:42 Hàoa1 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
727878 02/03/2020 15:06:46 Sángolympic SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
727435 01/03/2020 00:04:43 thanthien SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
723102 20/02/2020 10:51:15 tahieu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
723020 20/02/2020 09:30:19 quan28699 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 4024 KB
723012 20/02/2020 09:20:01 Enoughtodie99 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
722464 19/02/2020 09:46:38 kuzuma245 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
722156 18/02/2020 16:26:19 Sơna1 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
721775 17/02/2020 20:39:44 hanhmy SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
721461 17/02/2020 12:39:15 Enoughtodie99 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
718669 11/02/2020 17:56:10 dinhhuuduc SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 5656 KB
716394 07/02/2020 16:31:33 Fidisk SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 5700 KB
713164 01/02/2020 21:04:34 DB SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
713119 01/02/2020 19:48:09 winterrr SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 218 ms 2820 KB
712433 31/01/2020 10:29:14 miumiu623 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 3004 KB
712431 31/01/2020 10:27:08 miumiu623 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 203 ms 52336 KB
709612 24/01/2020 18:54:06 HH04 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
707672 20/01/2020 18:51:26 HH04 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 234 ms 2520 KB
706604 18/01/2020 11:30:16 HackerMan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
706017 16/01/2020 23:43:56 watanabe2804 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
704694 14/01/2020 15:24:34 ntphong SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
700386 07/01/2020 19:05:41 mantoan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
700366 07/01/2020 18:36:29 mantoan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
700365 07/01/2020 18:35:47 mantoan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
700360 07/01/2020 18:31:12 mantoan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
700035 07/01/2020 11:47:32 mantoan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
699988 07/01/2020 11:28:08 mantoan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
699791 07/01/2020 07:13:31 mantoan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
698508 05/01/2020 15:20:35 dainien521 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
697670 04/01/2020 09:54:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
694432 28/12/2019 20:05:52 Scheherazade SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
687002 11/12/2019 12:50:03 ldn694 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
684910 05/12/2019 09:19:29 pmk1517 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
684302 03/12/2019 14:54:31 tekachi_mochikamedo SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
681394 28/11/2019 09:35:48 truongthienlocTH SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
679816 24/11/2019 21:30:34 omgursocute SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
676747 20/11/2019 22:03:47 nhanhuuhieu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
675416 18/11/2019 07:54:17 phanbonhoahoc SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
674519 16/11/2019 09:43:19 FL_ADC SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
671994 11/11/2019 13:09:35 Dothanhtai2006 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
671903 10/11/2019 23:09:36 canhtoannct SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
670972 08/11/2019 21:53:12 viethoangat SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
670387 07/11/2019 22:46:40 thangnx321 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
670362 07/11/2019 22:15:40 thangnx321 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
670003 07/11/2019 14:27:56 huyTuan6495 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
668681 05/11/2019 10:51:31 nguyencien SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
668422 04/11/2019 19:48:14 alt3Minh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
668418 04/11/2019 19:26:40 alt3Minh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
668295 04/11/2019 14:08:25 NguyenVanTan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
668294 04/11/2019 14:07:35 NguyenVanTan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
668293 04/11/2019 14:06:50 NguyenVanTan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
668213 04/11/2019 10:38:41 TuanRanChoi SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
668209 04/11/2019 10:35:02 TranKimTin SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
668201 04/11/2019 10:20:42 thaChetDeoYeu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
668107 04/11/2019 07:35:34 Douilu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
663574 27/10/2019 00:12:50 thaibs SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
662088 24/10/2019 13:54:42 nguyenvana SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
657717 15/10/2019 10:43:59 094175234 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
657021 13/10/2019 17:30:09 queanh0220 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
656252 11/10/2019 22:29:47 cuong0812 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
653043 07/10/2019 20:32:04 camlaitin SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
643282 20/09/2019 17:52:16 ngoctuannguyen SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
640940 17/09/2019 20:11:46 hongphongthp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
640838 17/09/2019 16:45:38 gbking2003 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
633915 08/09/2019 15:11:55 taminhquanno21 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
629861 29/08/2019 14:33:54 conmeocon SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
624535 21/08/2019 09:53:55 toancva0105 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1756 KB
624409 20/08/2019 21:21:01 chung0103 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
624346 20/08/2019 18:40:09 thuy_quynh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
623684 18/08/2019 22:28:54 ristxnd SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
621592 15/08/2019 22:38:06 trandat SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
619002 09/08/2019 16:28:48 trieutanhung93 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 3964 KB
617007 05/08/2019 20:40:15 ffrederick SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
617006 05/08/2019 20:39:46 ffrederick SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
617005 05/08/2019 20:39:42 ffrederick SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
613624 30/07/2019 11:01:48 baobao07 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
612945 29/07/2019 08:39:25 Assyrian SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
611819 26/07/2019 19:59:40 12hooks SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
610503 24/07/2019 21:19:02 khanhkjhave SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
607359 18/07/2019 09:55:07 hoangnghiaviet SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
606718 16/07/2019 16:38:05 nhansp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
606155 13/07/2019 23:11:03 ducanh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
605492 11/07/2019 15:45:37 DHKH_HUE_2000 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2464 KB
604716 09/07/2019 15:28:51 Midodra SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
604121 08/07/2019 04:22:50 iiiiiii125478 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
603357 05/07/2019 11:27:54 neos SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
602881 04/07/2019 08:24:45 Gib5102 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
600378 27/06/2019 19:28:30 cr705 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
597458 23/06/2019 15:22:25 vanquyvct SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
597054 22/06/2019 17:29:46 ducanh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
596171 20/06/2019 23:15:55 mino SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
595507 19/06/2019 16:52:53 haupas SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 3000 KB
594882 18/06/2019 09:49:18 trananhprince SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
594567 17/06/2019 23:18:58 minh472007 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 3772 KB
594326 17/06/2019 12:08:53 Newps SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
593430 14/06/2019 22:33:47 18T1021208 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 3708 KB
593374 14/06/2019 21:39:23 anhnguyenroux SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
593373 14/06/2019 21:36:59 anhnguyenroux SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
593372 14/06/2019 21:36:39 anhnguyenroux SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 988 KB
593371 14/06/2019 21:36:00 anhnguyenroux SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2416 KB
593031 14/06/2019 10:42:22 cyrocs258 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
591243 08/06/2019 23:23:33 leviettttnh SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
591202 08/06/2019 19:30:09 ct390 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
590569 06/06/2019 16:22:58 thaomeo SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
589418 03/06/2019 08:36:05 MinBaoTT SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
589311 02/06/2019 16:43:27 anh8atlvp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
588355 30/05/2019 21:42:31 dangnguyen SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
588286 30/05/2019 17:39:27 NTTAN SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
586550 25/05/2019 19:43:17 KayTran SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
582949 15/05/2019 09:00:19 phuonghoa SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
582922 15/05/2019 07:48:32 vuonghuyen2006 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
580953 06/05/2019 21:54:52 SPyofgame SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
579430 02/05/2019 16:45:08 NoobCpp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
579254 01/05/2019 23:32:34 nguyendenn1 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
578820 29/04/2019 23:08:27 TAn SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
574062 16/04/2019 21:16:31 thanhcong SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
572862 13/04/2019 23:38:44 Nguyenthaihoc SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 187 ms 2444 KB
568456 02/04/2019 18:16:01 nambxvp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
565192 26/03/2019 21:22:48 tuananh778999 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
561943 18/03/2019 21:22:35 Nducnha SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
561565 17/03/2019 20:56:53 hieubup SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
561001 16/03/2019 08:32:44 MINHKHANG SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
561000 16/03/2019 08:32:01 MINHKHANG SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
559586 13/03/2019 10:17:33 asdfghjklass SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
559456 13/03/2019 06:00:21 phungduyminh1802 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
556880 08/03/2019 15:20:26 namlawng123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
555653 06/03/2019 15:51:43 kieuquocdat123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
551267 25/02/2019 16:40:33 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
551266 25/02/2019 16:30:54 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
551226 25/02/2019 16:05:52 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
550379 23/02/2019 15:41:00 lehoang SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
549127 20/02/2019 22:16:34 truongnl5 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
548906 20/02/2019 15:40:46 cyb3 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
547875 18/02/2019 00:28:38 ngtrkien18 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
547864 17/02/2019 23:15:59 quynh382003 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
546982 15/02/2019 20:16:09 goatdoheo SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
544217 08/02/2019 19:51:49 nhphucqt SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
543735 06/02/2019 19:49:00 NguyenPhong SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 3848 KB
543698 06/02/2019 15:54:40 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
543414 04/02/2019 21:43:11 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
543413 04/02/2019 21:40:40 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 3028 KB
543279 04/02/2019 09:43:44 phamanducvinh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2708 KB
541371 28/01/2019 15:43:45 blackcat2710 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
538239 19/01/2019 15:27:54 nguyenvantien0903 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
536211 14/01/2019 15:52:38 cptkhai SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
536061 14/01/2019 10:30:31 Lam22062002 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
534280 10/01/2019 18:04:34 tcoder SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1968 KB
530112 04/01/2019 09:22:15 thaolinh SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
530088 04/01/2019 09:11:16 nguyentandung2005 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
522630 02/12/2018 15:33:44 vinhhuong0802 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 1528 KB
521571 29/11/2018 22:40:23 minhhaiyl132 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
520410 27/11/2018 12:36:07 nguyenlinh_7a4_tdn SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
520065 26/11/2018 19:37:31 minhvuthcsyl SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
520062 26/11/2018 19:35:04 khanh8a3yl SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
518994 24/11/2018 19:28:40 hongly SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
517467 22/11/2018 14:39:51 chinhhi SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
516582 21/11/2018 00:18:39 dropusagi SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
513070 15/11/2018 21:27:36 tenspace SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
513046 15/11/2018 20:57:51 chuotvip SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
512339 15/11/2018 11:57:23 anhvippro123z SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
510291 13/11/2018 07:43:18 11122001 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 468 ms 2932 KB
508309 09/11/2018 16:37:53 btappmedia SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 46 ms 2472 KB
506839 07/11/2018 17:06:48 iostream SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2372 KB
506436 06/11/2018 23:13:22 btappmedia SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
502398 01/11/2018 14:47:45 C_Hiếu_k36CHV SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
500944 30/10/2018 15:59:03 buihoat2003 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 4076 KB
500782 30/10/2018 14:39:36 buihoat2003 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 4076 KB
499078 27/10/2018 10:24:40 huynhthanhtan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
494987 21/10/2018 09:26:30 VGK_Cr7 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
492883 19/10/2018 01:47:35 tronghieuACM SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
491609 17/10/2018 14:48:15 banana2k SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
491447 17/10/2018 09:48:12 phuchoahodo SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
490339 16/10/2018 00:37:35 Teddy SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
483035 08/10/2018 10:03:45 whitemirror SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
482867 07/10/2018 21:17:31 anhkhoa0707 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
482810 07/10/2018 20:36:29 anhkhoa0707 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
482161 06/10/2018 20:59:30 huynhduc2805 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
479233 03/10/2018 09:32:40 lcnguyendang123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
475920 28/09/2018 16:35:18 manhtuan150601 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
474966 27/09/2018 16:41:16 xikhud SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
471252 21/09/2018 14:28:03 luckyboy__qh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
471187 21/09/2018 09:55:06 long_thathu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
471185 21/09/2018 09:54:07 long_thathu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
470660 20/09/2018 16:37:15 thienhue123 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
469200 18/09/2018 18:23:41 BBBBBBBB SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 296 ms 4068 KB
465955 13/09/2018 15:48:40 LongÇhampion SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
465621 12/09/2018 23:01:14 hoatmt SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2712 KB
465611 12/09/2018 22:41:19 hoatmt SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
465246 12/09/2018 12:18:44 hoatmt SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
464347 11/09/2018 08:05:43 QuỳnhNhư SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 3480 KB
463832 10/09/2018 14:41:16 anhduy1811 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
463721 10/09/2018 10:20:24 buihoat2003 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 4084 KB
461395 06/09/2018 17:26:35 Leo_Messi_96 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
457165 29/08/2018 20:34:45 dungdq2002 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 46 ms 2468 KB
453953 21/08/2018 22:37:14 bo04 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
453951 21/08/2018 22:34:48 cbl_nhathuyt5 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
453926 21/08/2018 21:42:57 vietduct32 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
453903 21/08/2018 21:15:13 maihuuton987 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
453897 21/08/2018 21:11:33 nguyenxuanlinh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
453895 21/08/2018 21:10:29 hanhien SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
453889 21/08/2018 21:08:37 tryhardz SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
453883 21/08/2018 21:02:25 kakaka SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
453859 21/08/2018 20:20:34 mrlihd SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
453857 21/08/2018 20:18:10 thelightvn SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
451680 16/08/2018 17:12:50 HHHHHHHH SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 375 ms 4124 KB
451205 15/08/2018 21:04:09 namnguyen SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 328 ms 4088 KB
450921 15/08/2018 08:41:24 anhtk20012 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 3864 KB
450914 15/08/2018 08:25:47 quoctrungitk16nbkqn SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 62 ms 1948 KB
449627 12/08/2018 15:27:32 Meliodas SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
446271 01/08/2018 18:38:06 vikhangcqt171 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
442728 20/07/2018 22:11:30 hoangthuc701 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
441758 17/07/2018 18:00:08 phuongnhi_tran_1206 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 93 ms 1900 KB
440257 11/07/2018 22:24:32 tridung SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
440180 11/07/2018 18:02:44 tridung SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
439210 07/07/2018 21:04:32 ducanhgx SUMINT - Tổng nguyên Java 8 Accepted 187 ms 19712 KB
439150 07/07/2018 16:41:36 huy9a1 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
437025 27/06/2018 12:59:42 GHTG2303 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 218 ms 4240 KB
436425 25/06/2018 09:39:18 try SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 3016 KB
432541 13/06/2018 18:06:56 tam SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
431796 09/06/2018 15:27:43 thinh113 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
430936 06/06/2018 20:08:14 fcpnh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
430101 03/06/2018 09:35:43 ngocthien SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
426993 24/05/2018 23:44:38 yeahboy27 SUMINT - Tổng nguyên Python 3 Accepted 718 ms 6968 KB
424084 11/05/2018 15:25:34 chicken1996 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
424040 11/05/2018 13:29:19 smartSheep SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
423181 05/05/2018 10:17:58 bpoytem SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
423150 05/05/2018 00:30:13 0919096670 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
419138 18/04/2018 03:58:50 0941054 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
415942 11/04/2018 13:57:55 khaquoc1601 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
415584 10/04/2018 18:30:06 dangkhoa_pascal SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
412638 03/04/2018 09:36:37 kzkaka2k1 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
412475 02/04/2018 22:52:14 vinhntndu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1976 KB
409804 27/03/2018 08:22:16 letanminhtoan SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
409467 26/03/2018 15:15:20 reaper2003 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
406747 20/03/2018 10:49:05 mcgame2014 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
406588 19/03/2018 20:39:23 thanhthuy4u SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
402056 09/03/2018 13:25:42 manhtuan0206 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
401716 08/03/2018 09:01:52 lephuthien411 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
399661 01/03/2018 11:09:53 sephera009 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1120 KB
394868 07/02/2018 14:58:54 tranlehuy2k1 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
394858 07/02/2018 14:53:41 cuonglv SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 1488 KB
394852 07/02/2018 14:50:41 thanhngoc542001 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
394849 07/02/2018 14:45:52 bean4621 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
394835 07/02/2018 14:30:22 qtuan140101 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
394499 06/02/2018 08:51:48 nhatr SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
394251 05/02/2018 07:29:09 truongcoi2001 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
391656 27/01/2018 10:11:55 dinhthanhnga06 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 3456 KB
386543 16/01/2018 21:02:49 trungcbg SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 46 ms 1028 KB
381870 05/01/2018 14:01:32 0000000000 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 1724 KB
381813 05/01/2018 13:17:07 hongquan_no1 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
379912 01/01/2018 10:46:52 duongnambxvp SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
379644 31/12/2017 19:42:42 z7vahein7z SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
379289 30/12/2017 14:46:30 Tu2112003 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
378198 27/12/2017 18:11:18 haxorus2004 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
378197 27/12/2017 18:11:06 haxorus2004 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
378195 27/12/2017 18:10:36 haxorus2004 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
377430 24/12/2017 17:39:18 skydriver001 SUMINT - Tổng nguyên Java 8 Accepted 218 ms 19528 KB
376474 20/12/2017 11:51:55 hoainam SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
376103 18/12/2017 08:19:38 EmKhôngCầnAnhThươngHại SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 187 ms 2336 KB
375130 15/12/2017 00:55:22 shinosuke149 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
375126 15/12/2017 00:52:52 shinosuke149 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
375122 15/12/2017 00:40:30 shinosuke149 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
372210 05/12/2017 21:07:36 trungtt123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 93 ms 39176 KB
370987 03/12/2017 19:32:57 manh8a3tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 140 ms 2724 KB
370697 03/12/2017 07:57:40 changlangtu97 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
369936 01/12/2017 13:59:39 nkduc SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
367228 27/11/2017 23:06:11 Hieu_sqtt SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
367226 27/11/2017 23:05:26 Hieu_sqtt SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
367222 27/11/2017 23:03:59 Hieu_sqtt SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
367209 27/11/2017 22:39:08 Hieu_sqtt SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
367208 27/11/2017 22:38:43 Hieu_sqtt SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
367206 27/11/2017 22:38:22 Hieu_sqtt SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
367156 27/11/2017 21:51:34 tenspace SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 4084 KB
367141 27/11/2017 21:33:35 nghialuffy SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
367083 27/11/2017 20:08:26 thanhpromu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
367014 27/11/2017 17:11:35 chuotvip SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
366978 27/11/2017 16:09:16 k4mjk4mjz3 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2684 KB
366931 27/11/2017 15:27:04 phamvankhanh1516 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
365890 25/11/2017 14:08:12 minhtdnA3_2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
365883 25/11/2017 13:31:43 quan8a3_tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
365877 25/11/2017 12:35:54 kimngan8a3_tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2808 KB
365876 25/11/2017 12:24:11 ha8a3tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2808 KB
365074 24/11/2017 00:07:01 tiendiep9a1 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
364364 22/11/2017 21:19:52 trunghieu8a3_tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
364280 22/11/2017 18:57:05 Duong8a3_tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
363720 21/11/2017 16:37:56 huuthinh123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363503 21/11/2017 08:41:33 MinhChau_A3_TDN_2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
363490 21/11/2017 08:30:55 SHieu8a3TDN2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
363455 21/11/2017 07:57:46 cong8a3tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
363449 21/11/2017 07:10:56 SHieu8a3TDN2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
363248 20/11/2017 21:08:07 ManhDung8a3_TDN SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
363246 20/11/2017 21:07:58 trunghieu8a3_tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
363225 20/11/2017 20:44:45 tuananhtdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
363220 20/11/2017 20:34:20 hung8a3_tdn SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
363167 20/11/2017 16:38:30 huudat8a3_tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
363112 20/11/2017 14:33:01 hoa8a3_tdn2017 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
359908 14/11/2017 15:47:10 freepascal SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2808 KB
355778 08/11/2017 22:13:24 crush SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
355774 08/11/2017 22:10:23 crush SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
354007 06/11/2017 20:33:27 tungtdn321 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
351272 02/11/2017 18:44:16 tranthanhhai SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
351271 02/11/2017 18:42:10 tranthanhhai SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
350523 01/11/2017 21:46:54 manhhungking SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
350195 01/11/2017 15:55:44 MTAZero SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 203 ms 2544 KB
349411 31/10/2017 17:37:24 christzy SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
347609 29/10/2017 08:49:55 thamtudeptrai007 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
341673 21/10/2017 10:52:34 hoan2k1 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
341559 21/10/2017 09:49:14 hungs20 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
340519 19/10/2017 17:17:58 hien_jeony SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
338278 16/10/2017 22:26:14 ARSENAL1886 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
336895 15/10/2017 10:04:47 quynhtieu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2792 KB
336195 14/10/2017 15:33:24 hoanglongbpt SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2792 KB
333744 11/10/2017 02:03:44 vova SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
327047 01/10/2017 20:15:47 huynhtuan17ti SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 4008 KB
326352 30/09/2017 22:52:48 haidangdz SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2688 KB
325750 29/09/2017 22:09:23 tungtdn4321 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2836 KB
322857 25/09/2017 21:51:07 dnhung1997 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
321615 23/09/2017 16:21:10 llk2407 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2828 KB
321546 23/09/2017 15:23:55 rangnokapk SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
319969 20/09/2017 14:15:09 Phenomenal1 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
319437 19/09/2017 15:36:11 yuu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
319432 19/09/2017 15:23:42 phanhienbx01 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
319384 19/09/2017 14:23:52 tqhuy2502 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
319351 19/09/2017 10:51:45 congson123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
315401 11/09/2017 12:17:20 Pejunmapdit SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
307751 22/08/2017 04:28:05 dahaodl SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
307456 21/08/2017 01:47:02 thanhday132 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
307455 21/08/2017 01:28:57 thanhday132 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 187 ms 2548 KB
302698 10/08/2017 06:15:36 Nhokkz SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
302650 09/08/2017 21:28:18 dqhn123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
302211 08/08/2017 17:33:14 tritanngo99 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
300266 31/07/2017 22:02:23 nam288 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
294192 11/07/2017 00:28:16 tuanhleo11 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
293958 10/07/2017 10:57:10 nhpntz0t SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
293867 10/07/2017 02:51:38 monarch SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
288746 17/06/2017 20:40:41 ducthang9122001 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
285528 05/06/2017 10:09:01 hatuank97lhp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
284786 01/06/2017 23:40:02 ducanh SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
283579 26/05/2017 23:54:13 nguyenduclam0605 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
283300 25/05/2017 19:34:45 masterv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
282496 22/05/2017 23:42:31 16521134 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
279436 15/05/2017 15:23:00 quangphuc0611 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
276308 08/05/2017 00:02:41 nobita3131 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
275433 04/05/2017 01:23:43 vinh10a2 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
275228 02/05/2017 21:06:38 damsanchv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 17512 KB
274989 01/05/2017 17:51:14 vananh0905 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
273863 26/04/2017 10:31:24 snake69 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
273721 25/04/2017 21:52:09 JhinBloodMoon SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
273450 24/04/2017 21:28:58 4everkaka SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
273273 24/04/2017 09:55:53 ARSENAL1886 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
273223 24/04/2017 09:07:50 qwerty212 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2212 KB
273222 24/04/2017 09:07:44 qwerty212 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
273025 23/04/2017 10:54:55 kalipts SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
272595 21/04/2017 20:57:50 linhlrx SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
272422 21/04/2017 01:15:18 honghoa2k2z SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
272389 20/04/2017 23:07:53 lotac SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 4060 KB
272356 20/04/2017 22:39:51 crush SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
272256 20/04/2017 16:36:01 SFP SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
272107 19/04/2017 22:04:29 bacoder278 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
272060 19/04/2017 20:43:00 lshuutoan SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
271861 18/04/2017 20:38:56 SonicMaster98 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
271816 18/04/2017 17:14:49 quanghsprovp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
271749 18/04/2017 13:59:22 nhphuongltv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
271660 17/04/2017 23:57:01 nguyentrungthanh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
271658 17/04/2017 23:56:25 nguyentrungthanh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
271635 17/04/2017 22:22:57 thiennhi123 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
271623 17/04/2017 21:37:19 dat123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
271622 17/04/2017 21:36:23 dat123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
271621 17/04/2017 21:36:20 dat123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
271594 17/04/2017 21:01:33 khoadeptrai SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
271445 17/04/2017 11:18:28 atom3296 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
271444 17/04/2017 11:16:46 atom3296 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
271260 16/04/2017 15:51:52 tayduasieucuong SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
271175 16/04/2017 11:31:20 tuanmanhlhp SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
271083 16/04/2017 08:30:08 dqhn123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
270930 15/04/2017 15:03:28 stromvbvc SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
270846 15/04/2017 08:46:13 stromvbvc SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
270826 15/04/2017 02:07:24 khangtran SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
270823 15/04/2017 02:02:34 khangtran SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
270822 15/04/2017 02:01:42 khangtran SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
270671 14/04/2017 17:04:02 khoadeptrai SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 109 ms 2828 KB
270663 14/04/2017 16:25:09 sesshomalong SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
Back to Top