Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738816 31/03/2020 17:33:16 cbaaabc LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 453 ms 12700 KB
738806 31/03/2020 17:25:46 cbaaabc LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 468 ms 12632 KB
738797 31/03/2020 17:19:51 cbaaabc LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 468 ms 15200 KB
731671 12/03/2020 17:00:28 cuong0812 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 171 ms 14384 KB
731662 12/03/2020 16:44:10 cuong0812 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 203 ms 8248 KB
729465 05/03/2020 22:55:24 diemquynh_2811 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 171 ms 12072 KB
726522 27/02/2020 16:33:38 baoduytran LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 609 ms 9224 KB
726508 27/02/2020 16:12:10 baoduytran LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 578 ms 9092 KB
723852 21/02/2020 22:08:24 0972210195 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 203 ms 7684 KB
706603 18/01/2020 11:30:07 HackerMan LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 218 ms 17520 KB
703530 12/01/2020 15:44:54 RengaGunner LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 203 ms 17640 KB
697669 04/01/2020 09:53:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 265 ms 20648 KB
684908 05/12/2019 09:18:42 pmk1517 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 250 ms 20680 KB
683677 01/12/2019 23:01:03 hieupham LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 218 ms 18836 KB
681847 28/11/2019 20:32:31 huyhandsome LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 796 ms 20676 KB
679323 23/11/2019 22:09:05 HH03 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 234 ms 20692 KB
676226 19/11/2019 19:51:23 tandk LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 421 ms 6172 KB
671993 11/11/2019 13:07:41 Dothanhtai2006 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 421 ms 6128 KB
671329 09/11/2019 15:13:15 TuanRanChoi LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 234 ms 20564 KB
668106 04/11/2019 07:34:58 Douilu LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 218 ms 20648 KB
598724 26/06/2019 10:33:22 dangkhoa_pascal LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 234 ms 20576 KB
594564 17/06/2019 23:17:52 minh472007 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 218 ms 9712 KB
590101 05/06/2019 06:16:25 anh8atlvp LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 218 ms 13020 KB
583902 17/05/2019 16:01:10 vanan9205 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 390 ms 6168 KB
583881 17/05/2019 14:58:38 vanan9205 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 468 ms 6172 KB
574682 17/04/2019 23:00:24 dylanrohdes LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 578 ms 10416 KB
574668 17/04/2019 22:47:25 dylanrohdes LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 593 ms 10416 KB
573910 16/04/2019 18:15:13 hduoc2003 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 187 ms 13244 KB
573908 16/04/2019 18:11:55 hduoc2003 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 218 ms 8312 KB
573762 16/04/2019 06:23:27 hoangnghiak98lhp LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 312 ms 20612 KB
573715 15/04/2019 23:29:22 hduoc2003 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 234 ms 15904 KB
573646 15/04/2019 22:10:27 phthanh_25062003 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 203 ms 61040 KB
573515 15/04/2019 16:28:54 thangitcbg LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 593 ms 15888 KB
570653 08/04/2019 20:09:07 phuongnhi_tran_1206 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 234 ms 15960 KB
569131 04/04/2019 09:41:47 quyettzzlczz LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 468 ms 16740 KB
567663 31/03/2019 15:01:02 huy9a1 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 187 ms 17156 KB
567123 29/03/2019 23:16:43 LongÇhampion LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 500 ms 20668 KB
552929 28/02/2019 20:02:08 htegamingkiller LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 250 ms 8224 KB
546987 15/02/2019 20:18:12 NguyenPhong LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 234 ms 8176 KB
546186 13/02/2019 22:14:19 Chu_chim_canh_cut_biet_bay LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 515 ms 16092 KB
546184 13/02/2019 22:12:30 Chu_chim_canh_cut_biet_bay LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 500 ms 16384 KB
546061 13/02/2019 19:38:21 ThaoNguyennn LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 500 ms 9680 KB
533428 09/01/2019 08:48:06 ducchampion9b LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 281 ms 8232 KB
512340 15/11/2018 11:57:46 anhvippro123z LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 562 ms 20628 KB
507894 08/11/2018 22:11:27 mrlihd LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 578 ms 9608 KB
507840 08/11/2018 21:41:36 quocdongqh LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 187 ms 19732 KB
507828 08/11/2018 21:39:40 Linh_Moi_T32 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 125 ms 14320 KB
507792 08/11/2018 21:22:36 thelightvn LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 703 ms 15836 KB
507740 08/11/2018 20:52:21 hanhien LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 296 ms 15844 KB
506492 07/11/2018 00:19:00 giavudangle LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 171 ms 19540 KB
497541 25/10/2018 11:16:34 thamtudeptrai007 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 171 ms 19752 KB
494406 19/10/2018 22:26:44 Meliodas LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 171 ms 19868 KB
469198 18/09/2018 18:23:04 BBBBBBBB LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 234 ms 17860 KB
451642 16/08/2018 16:56:45 HHHHHHHH LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 218 ms 18132 KB
437202 28/06/2018 10:26:53 trungtt123 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 281 ms 20688 KB
437200 28/06/2018 10:24:31 55555555 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 656 ms 20672 KB
437183 28/06/2018 09:47:10 rangnokapk LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 406 ms 19764 KB
416655 12/04/2018 21:45:06 vinhntndu LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 593 ms 17112 KB
416652 12/04/2018 21:41:03 vinhntndu LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 671 ms 20672 KB
412319 02/04/2018 15:32:51 tungdoan LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 531 ms 9404 KB
412308 02/04/2018 15:20:58 thuydung LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 531 ms 17024 KB
411297 30/03/2018 12:43:11 Cello LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 265 ms 20568 KB
411288 30/03/2018 11:42:10 not_EntityIT LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 421 ms 9672 KB
410768 29/03/2018 11:27:11 hunghs LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 328 ms 8940 KB
410316 28/03/2018 09:03:16 sephera009 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 296 ms 8936 KB
410271 28/03/2018 07:58:35 qtuan140101 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 343 ms 15408 KB
405944 17/03/2018 00:31:47 tduong08062002 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 250 ms 19568 KB
405937 16/03/2018 23:52:33 tduong08062002 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 859 ms 24124 KB
405933 16/03/2018 23:47:18 tduong08062002 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 609 ms 20604 KB
405613 15/03/2018 23:13:40 tduong08062002 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 656 ms 9748 KB
400159 02/03/2018 16:48:57 01699771693 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 234 ms 10492 KB
400158 02/03/2018 16:48:24 z7vahein7z LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 671 ms 10488 KB
400155 02/03/2018 16:43:22 z7vahein7z LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 781 ms 10348 KB
400077 02/03/2018 11:51:02 tsunaswada LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 687 ms 10352 KB
383294 08/01/2018 21:28:17 langkhachthoikhong LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 328 ms 8240 KB
381558 04/01/2018 20:13:19 hongquan_no1 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 359 ms 8240 KB
378710 28/12/2017 20:53:24 NautilusX LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 218 ms 10484 KB
341671 21/10/2017 10:52:19 hoan2k1 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 750 ms 10508 KB
336892 15/10/2017 10:04:02 quynhtieu LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 562 ms 10388 KB
315399 11/09/2017 12:13:03 Pejunmapdit LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 343 ms 8228 KB
313368 05/09/2017 23:42:54 manhhungking LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 562 ms 10512 KB
312071 02/09/2017 20:16:54 vhoang LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 703 ms 16728 KB
283589 27/05/2017 04:15:48 tranlehiep2203 LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 562 ms 16672 KB
282061 22/05/2017 00:30:00 lotac LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 562 ms 10204 KB
274672 29/04/2017 23:40:21 trunghai95 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 437 ms 15292 KB
274068 26/04/2017 23:02:50 vhoang LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 625 ms 16452 KB
274043 26/04/2017 21:40:50 hocattuongltv LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 437 ms 9732 KB
273838 26/04/2017 09:58:19 snake69 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 390 ms 21424 KB
273730 25/04/2017 22:03:39 JhinBloodMoon LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 406 ms 9732 KB
273720 25/04/2017 21:51:07 JhinBloodMoon LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 421 ms 9600 KB
273528 25/04/2017 09:32:02 datvip29012003 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 328 ms 8216 KB
273328 24/04/2017 13:18:12 boychienga1234 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 328 ms 8216 KB
273325 24/04/2017 13:04:59 boychienga1234 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 312 ms 8216 KB
273207 24/04/2017 06:10:28 boychienga1234 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 312 ms 8216 KB
273150 23/04/2017 22:10:44 jutalosa LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 453 ms 9724 KB
273111 23/04/2017 18:35:56 boychienga1234 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 375 ms 9732 KB
272790 22/04/2017 12:45:20 namnguyen123 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 359 ms 9732 KB
Back to Top